Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI

FALCULTATEA: TEHNOLOGIA PETROLULUI I PETROCHIMIE


SPECIALIZAREA: PRELUCRAREA PETROLULUI SI PETROCHIMIE

PROIECT DE SEMESTER

PROCESE TRANSFER DE MASA


PROIECTAREA TEHNOLOGIC A UNEI INSTALAII DE FRACIONARE
MULTICOMPONENT

Conductor de proiect:
Profa. ELENA MIRELA FENDU
Efectuat:
VU VAN VIET
Student anul IV, grupa 3162

Ploieti 2015

CUPRINS
1

TEMA............................................................................................................................................3
SCHEMA INSTALATIEI DE FRACTIONARE MULTICOMPONENT....................................4
1. CALCULARE DISTRIBUTIEI COMPONENTELOR LA COLOANE DE FRACTIONARE5
2. CALCULARE PARAMETRILOR DE REGIM AL COLOANA I.......................................5
2.1.

Determinare profil temperatura al coloana I...............................................................6

2.2.

Determinare bilantul material al coloana I..................................................................6

3. CALCULARE PARAMETRILOR DE REGIM AL COLOANA II......................................7


3.1.

Determinare profil temperatura al coloana II.............................................................7

3.2.

Determinare bilantul material al coloana II................................................................8

4. CALCULARE PARAMETRILOR DE REGIM AL COLOANA III.....................................8


4.1.

Determinare profil temperatura al coloana III............................................................9

4.2.

Determinare bilantul material al coloana III...............................................................9

5. DETERMINARE DIMENSIUNELE COLOANEI DE FRACTIONARE.........................10


6. SARCINILE TERMICE ALE CONDENSATOARELOR I REFIERBTOARELOR....11
SCHEMA TEHNOLOGICA SI AUTOMATIZAREA A INSTALATIE......12
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................13

TEMA: PROIECTAREA TEHNOLOGICA A UNEI INSTALATII DE


FRACTIONARE MULTICOMPONENT
Datele de intrare:
Alimentare:
- Compoziie:
Componenti

C2

C3

iC4

nC4

iC5

nC5

Fractii masice

0,1

0,19

0,11

0,25

0,2

0,15

- Debit: 8,7 t/h.


- Alimentarea primei coloane se va considera la punct de fierbere.
Condiii de operare:
- Temperatura n vasele de reflux: 40
- Distribuia componenilor cheie:
Coloana I:
Componeni cheie:

uor: nC4

greu: iC5

Grade de recuperare:

uor: 0,96

greu: 0,96

Componeni cheie:

uor: iC4

greu: nC4

Grade de recuperare:

uor: 0,95

greu: 0,97

Componeni cheie:

uor: C3

greu: iC4

Grade de recuperare:

uor: 0,95

greu: 0,97

Coloana II:

Coloana III:

Se cere s se determine:

Bilanurile materiale pe cele trei coloane i gradele de recuperare a componenilor;

Parametrii de operare;

Necesarul de echilibre teoretice;

Diametrul i nlimea coloanelor;

Sarcinile termice ale condensatoarelor i refierbtoarelor;

Necesarul de ageni termici.


Se va alctui schema tehnologic i de automatizare a instalaiei.

SCHEMA INSTALATIEI
DE FRACTIONARE
MULTICOMPONENT

1.

CALCULARE DISTRIBUTIEI COMPONENTELOR LA COLOANE DE


FRACTIONARE
Din datele de intrare cu debitul de alimentare, fraction masic si gradul de recuperare pentru

fiecare coloana se obtine:


Comp
C2
C3
iC4
C4
iC5
C5
Total

Mi
30
44
58
58
72
72

x fi
0,1
0,19
0,11
0,25
0,2
0,15
1

fi
870
1653
957
2175
1740
1305
8700

D1i
870
1653
957
2088
69,6
0
5637,6

B1i
0
0
0
87
1670,4
1305
3062,4

D2i
870
1653
909,15
62,64
0
0
3494,79

B2i
0
0
47,85
2025,36
69,6
0
2142,81

D3i
870
1570,35
27,275
0,000
0,000
0,000
2467,62

B3i
0,000
82,650
881,876
62,640
0,000
0,000
1027,17

2. CALCULARE PARAMETRILOR DE REGIM AL COLOANA I


-

Se contruieste un flux cu debitul componentelor fluxului D1 , alegem temperatura 40oC si alimentare


la punct de fierbere, da Run. Ne obtinem presiunea in separator Ps = 16,483 bar
Pc =0,3 , Pt =0,01 si N tt =50
Se presupune
Pv =P s+ Pc =16,783
Se calculeaza
Pb=P v + N tt . Pt =17,283
PA=

P v + Pb
=17,90
2

Se contruieste un shortcut cu urmatoare parametrii:


+ Alimentare cu PA = 17,90 bar si la punct de fierbere.
+ Specifica gradul de recuperare, estimate fluxului produselor si presiuni lor.
Se obtine coloana cu specificare:

Nr talere

Talere de alim

R/Rmin

M/Mmin

Ratie de reflux

17

10

2,50

1,491

2,104

Se contruieste coloana de distilare cu numarul de talere 16 si alimentare la talerul 10


Se introduce datele fluxului de alimentare, cu presiune = 17,90 bar
Se introduce profil de presiune in coloana, estima debitul produselor
Se completeaza specificare cu gradul de recuperare ale componente usor si greu.
Run.

Determinare profil temperatura al coloana I

2.1.

Determinare bilantul material al coloana I


COLOANA I

Comp

Intrare
(kg/h)

Iesire (kg/h)

Intrare
(kmol/h)

Iesire ( kmol/h)

Fi

Di

Bi

Fi

Di

Bi

C2

870

869,998

0,002

28,933

28,933

0,000

C3

1653

1652,73

0,270

37,486

37,480

0,006

iC4

957

947,217

9,783

16,465

16,297

0,168

nC4

2175

2088,028

86,972

37,420

35,924

1,496

iC5

1740

69,586

1670,414

24,116

0,965

23,152

nC5

1305

19,18

1285,820

18,087

0,266

17,821

5646,740

3053,260

119,864

42,644

Total

8700

8700

162,508

162,508

3. CALCULARE PARAMETRILOR DE REGIM AL COLOANA II


-

Se contruieste un flux cu debitul componentelor fluxului DIS_2 , aleg temperatura 40oC si


alimentare la punct de fierbere. Ne obtim presiunea in separator Ps = 22,86 bar
6

Pt =0,005 si N tt =50

Se presupune

Se contruieste un shortcut cu urmatoare parametrii:


+ Alimentare cu temperatura si presiune obtinut de la fluxul DIS_1
+ Specifica gradul de recuperare, estimate fluxului produselor si presiuni lor.
Se obtine coloana cu specificare:

Nr talere

Talere de alim

R/Rmin

M/Mmin

Ratie de reflux

63

36

1,500

1,639

5,025

Se contruieste coloana de distilare cu numarul de talere 63 si alimentare cu fluxul DIS_1 la talerul

10
Se introduce profil de presiune in coloana, estima debitul produselor,
Se completeaza specificare cu gradul de recuperare ale componente usor si greu;
Run.
3.1.

Determinare profil temperatura al coloana II

3.2.

Determinare bilantul material al coloana II


COLOANA II

Comp

Intrare
(kg/h)

Intrare
(kmol/h)

Iesire (kg/h)

Iesire ( kmol/h)

Fi

Di

Bi

Fi

Di

Bi

C2

869,998

869,998

0,000

28,933

28,933

0,000

C3

1652,73

1652,730

0,000

37,480

37,480

0,000

iC4

947,217

899,854

47,363

16,297

15,482

0,815

nC4

2088,028

62,141

2025,887

35,924

1,069

34,855

iC5

69,586

0,000

69,586

0,965

0,000

0,965

nC5

19,18

0,000

19,180

0,266

0,000

0,266

3484,723

2162,016

82,964

36,900

Total

5646,739

5646,739

119,864

119,864

4. CALCULARE PARAMETRILOR DE REGIM AL COLOANA III


-

Se contruieste un flux cu debitele componentelor fluxului DIS_3 , aleg temperatura 40oC si

alimentare la punct de fierbere. Ne obtim presiunea in separator Ps = 28,836 bar


Pt =0,01 si N tt =50
Se presupune

Se contruieste un shortcut cu urmatoare parametrii:


+ Alimentare cu temperatura si presiunea obtinut de la fluxul DIS_2
+ Specifica gradul de recuperare, estimate fluxului produselor si presiunii lor.
Se obtine coloana cu specificare:
Nr talere

Talere de alim

R/Rmin

M/Mmin

Ratie de reflux

23

16

1,500

1,775

2,211

Se contruieste coloana de distilare cu numarul de talere 23 si alimentare cu fluxul DIS_2 la talerul

16;
Se introduce profil de presiune in coloana, estima debitul produselor;
Se completeaza specificare cu gradul de recuperare ale componente usor si greu.
Run

4.1.

Determinare profil temperatura al coloana III

4.2.

Determinare bilantul material al coloana III

COLOANA III
Comp

Intrare
(kg/h)

Intrare
(kmol/h)

Iesire (kg/h)

Iesire ( kmol/h)

Fi

Di

Bi

Fi

Di

Bi

C2

869,998

869,766

0,233

28,933

28,925

0,008

C3

1652,730

1570,099

82,631

37,480

35,606

1,874

iC4

899,854

26,932

872,921

15,482

0,464

15,018

nC4

62,141

0,150

61,991

1,069

0,002

1,067

iC5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

nC5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2466,947

1017,776

64,997

17,967

Total

3484,723

3484,723

82,964

82,964

5. DETERMINARE DIMENSIUNELE COLOANEI DE FRACTIONARE

Coloana I
Coloana II
Coloana III

Zone

Nr. De talere

Diametru
(mm)

Distanta dintre
talere (mm)

Zona de rectificare

2---10

1372

609,6

Zona de stripare

11---16

1524

609,6

Zona de rectificare

2---36

1219

609,6

Zona de stripare

37---62

1372

609,6

Zona de rectificare

2---16

1067

609,6

Zona de stripare

16---28

1067

609,6

n funcie de numrul real de talere, nlimea coloanei

se estimeaz cu relaia:

I c =( N R 1 ) . s+ I v + I b

NR

= numrul real de talere;

s = distana dintre talere; s=0 ,6096 m ;


Iv
= distana de la primul taler pn la vrf ( I v =0,75 1 m) ;
Ib

I =1 1,5 m) ;
= distana de la ultimul taler pn la baz ( b
Em

Eficacitatea medie global,


N tt

numrul de talere teoretice,


Em =

, a talerelor dintr-o coloan este definit ca raportul dintre

i numrul de talere reale (

N tt
NR

Se calculeaza cu relatie OConnell:


3 0,245

Em =0,49. ( m . l .10
l

: vascozitatea fluxului alimentare,

componentilor cheie
m=

Ku
Kg

Col II

Col III

Ku

1,1291

0,96845

1,0671

Kg

0,68588

0,80568

0,62991

1,6462

1,2020

1,6941

0,08695

0,08571

0,06691

0,7889

0,8551

0,8353

0,9

0,8

0,75

1,3

1,2

0,6096

0,6096

0,6096

17

63

23

21,548

73,674

27,534

14,726

46,302

17,925

(cP

)
Em
Iv

volativitate relative ale

(m)
Ib
(m)
s (m)
N tt
N tr
10
Ic
)

).

Col I

se iau din raportul.

NR

(m

6.

SARCINILE TERMICE ALE CONDENSATOARELOR I REFIERBTOARELOR

Condensator (M*Kcal/h)

Refierbator (M*Kcal/h)

Coloana I

-2,103

2,194

Coloana II

-1,524

1,625

Coloana III

-0,522

0,574

Necesarul de ageni termici:

Apa de recirculare :
Temperatura de intrare = 23C
Temperatura de iesire = 25C
Abur :
Presiune : 8 bar
Temperatura : 170,61C
Apa de recircilare (kg/h)

Abur (t/h)

Coloana I

1051378,8

4,486

Coloana II

761963,6

3,323

Coloana III

261009,7

1,174

11

12

BIBLIOGRAFIE
1. Strtul, C., Fracionarea, principii i metode de calcul, Editura Tehnic, Bucureti,
1986.
2. Mrinoiu, V., Paraschiv, N., Automatizarea proceselor chimice, vol II, Editura
Tehnic, Bucureti, 1992.

13