Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea ,,Babe-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Stiine Economice i Gestiunea Afacerilor


Catedra de Statistic-Previziuni-Matematic
Specializarea master: INTERNAIONAL BUSINESS MANAGEMENT
Anul universitar 2008-2009
Semestrul 1
I. Informaii generale despre curs, seminar, lucrare practic sau laborator
Titlul disciplinei: Metode cantitative n economie, finane i management
Codul: EMS 388
Numr de credite: 6
Locul de desfurare:
Facultatea de tiine Economic i Gestiunea Afacerilor
Programarea n orar a activitilor: Sptmnal 2 ore curs + 2 ore laborator
II. Informaii despre titularul de curs si seminar
Conf.univ. dr. Dorina LAZAR, 418653/5859, dorina.lazar@econ.ubbcluj.ro
Mari 10-12
III. Descrierea disciplinei:
Obiective
Cursul i propune o fundamentare a metodelor statistice multivariate de analiza datelor
economice, utile ca i suport de decizie. Sunt dezbtute urmtoarele teme: statistic descriptiv
(distribuii de frecvene i grafice, parametrii tendinei centrale i a variaiei), analiza bivariat, teste
privind intensitatea asocierii sau a corelaiei dintre variabile, analiza componentelor principale,
modele liniare de regresie, modele logistice de regresie, analiza seriilor de timp i previziune. n
urma parcurgerii cursului, studenii i nsuesc i reuesc s aplice metodele statistice abordate
pentru rezolvarea unor aplicaii reale din economie, finane sau management. Prelucrarea i analiza
datelor se va realiza utiliznd softul SPSS sau alte pachete de programe statistice. Examenul pune
accentul pe nelegerea i aplicarea procedurilor statistice.
Coninutul cursului
1. Surse de date statistice
2. Analiza univariat a datelor. Parametrii tendinei centrale i a variaiei
3. Analiza bivariat. Testul hi-ptrat, analiza varianei
4. Introducere n analiza statistic multivariat
5. Modelul liniar de regresie. Modelul logistic de regresie
6. Analiza seriilor de timp. Metodologia Box-Jenkins de elaborare a modelelor ARIMA.
Competene dobndite:
nsusirea conceptelor analizate i utilizarea n mod adecvat a acestora;
Abilitatea de aplicare a conceptelor i a tehnicilor statistice n scopul analizei unor date
economice reale i a elaborrii unor studii empirice.
Metode de predare utilizate: expunere combinat cu discuii deschise, studii de caz, proiecte,
analiza interactiv a metodelor i conceptelor.
IV. Bibliografie:
1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Publishing Company, Boston, U.S.A.

Economics, PWS

2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd,
U.K.
3. Green, W.H. (1997), Econometric analysis, Prentice-Hall International
Inc, USA.
4. Jobson, J.D. (1992), Applied multivariate data analysis, Springer.
5. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting. Methods
and Applications, John Wiley & Sons Inc., 1998.
6. Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge
University Press, 1999.
V. Materiale folosite in cadrul procesului educational specific disciplinei:
prezentri Power Point, videoproiector
suport electronic de curs
softuri statistice: EViws si Stata, laborator calculatoare.
VI. Planificarea / Calendarul ntlnirilor i a verificrilor/ examinrilor intermediare:
1. Sptmna I
Tematic curs: Surse de date statistice. Surse interne de date. Surse externe de date. Tipuri de
sondaje statistice
Concepte de baz: populaie, eantion, unitate statistic, eantion aleator, sondaj statificat, sondaj de
grupe, sondaje nealeatoare; date de gestiune, baze de date clieni.
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd,U.K.
2. Sptmna II
Tematic curs: Analiza univariat a datelor. Distribuii de frecvene i grafice
Concepte de baz: tipuri de variabile, tipuri de date, distribuii de frecvene, frecvene relative,
frecvene cumulate, tabel de contingen, histogram, grafic de structur, diagrame, alte grafice.
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd, U.K.
3. Sptmna III
Tematic curs: Parametrii tendinei centrale
Concepte de baz: valoare medie, valoare median, valoare modal, cuartile, decile.
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan EducationLtd, U.K..
4. Sptmna IV
Tematic curs: Parametrii variaiei i parametrii asimetriei. Grad de concentrare
Concepte de baz: variance, abaterea standard, coeficient de variaie, abatere intercuartil,
asimetrie, boltire.
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd, U.K.
5. Sptmna V
Tematic curs: Distribuia normal de probabilitate. Testri de ipoteze
Concepte de baz: variabil aleatoare, distibuia standard de probabilitate, arii sub graficul
distribuiei de probabilitate, ipoteza nul, regiune critic, nivel de semnificaie.
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd,U.K..
6. Sptmna VI

Tematic curs: Analiza bivariat. Testul hi-ptrat i coeficieni de asociere


Concepte de baz: tabel de contingen, frecvene estimate, frecvene observate, testul hi-ptrat de
independen, coeficientul de contingen, coeficientul Phi, coeficientul de corelaie a rangurilor a
lui endal, coeficientul lui Spearman.
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd,U.K..
7. Sptmna VII
Tematic curs: Analiza varianei ANOVA
Concepte de baz: modelul ANOVA, suma ptratelor ntre grupe, suma ptratelor din grupe,
variaia toital, coeficient de determinaie
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A., pp. 450-464
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd,U.K..
8. Sptmna VIII
Tematic seminar: Introducere n analiza statistic multivariat. Metoda componentelor
principale
Concepte de baz: vectori proprii, valori proprii, matricea de covarin, matricea Kernel.
Bibliografie: Jobson, J.D. (1992), Applied multivariate data analysis, Springer.
9. Sptmna IX
Tematic curs: Modelul de regresie liniar
Concepte de baz: regresie (model econometric), model liniar, metoda celor mai mici ptrate,
coeficient de determinaie, coeficient de corelaie, legtura ntre corelaie i regresie
References: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd, U.K.
10. Sptmna X
Tematic seminar: Modele de regresie liniar multipl
Concepte de baz: modelul de regresie multipl, estimaii, teste privind validitatea modelului,
coeficient de determinaie multipl, funcii polinomiale, funcii logaritmice
Bibliografie: 1. Kenkel, J.L. (1994), Introductory Statistics for Management and
Economics, PWS Publishing Company, Boston, U.S.A.
2. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd, U.K.
11. Sptmna XI
Tematic curs: Modelul logistic de regresie
Concepte de baz: modele de decizie discrete, modele Logit multinomiale, modele binare Probit
Bibliografie: Green, W.H. (1997), Econometric analysis, Prentice-Hall International Inc, USA.
12. Sptmna XII
Tematic seminar: Introducere n analiza seriilor de timp. Modelul clasic de descompunere
Concepte de baz: serie de timp, tendin, componenta sezonier, componenta ciclic, componenta
aleatoare, modelul aditiv, modelul multiplicativ, estimarea tendinei, indici sezonieri, metoda
raportrii la mediile mobile.
References: 1. Bowers, D. (1991) Statistics for Economics and Business, Macmillan Education Ltd,
U.K.
2. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting. Methods and Applications,
John Wiley & Sons Inc., 1998.
13. Sptmna XIII
Tematic curs: Modele de tip autoregresiv-medie mobil
Concepte de baz: serie staionar, funcia de autocorelaie, funcia de autocorelaie parial,
modelul autoregresiv, modelul medie mobil, modele ARIMA.
Bibliografie: 1. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting. Methods and
Applications, John Wiley & Sons Inc., 1998.

2. Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge


University
Press, 1999.
14. Sptmna XIV
Tematic curs: Metodologia Box-Jenkins de elaborare a unui model ARIMA
Concepte de baz: etape, identificare, estimarea parametrilor, teste de validitate, previziuni generate
cu modele ARIMA.
Bibliografie: 1. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting. Methods and
Applications, John Wiley & Sons Inc., 1998.
2. Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge
University
Press, 1999.
VII. Modul de evaluare:
Evaluarea activitii studenilor se va realiza pe parcursul ntregului semmestru, la seminarii,
astfel:
- Studenii vor elabora patru studii de caz, n SPSS;
- Nota n urma elaborrii activitii la seminar va consta n: patru studii de caz, activitatea
studenilor n timpul seminariilor, prezena la seminarii;
- Nota din examenul scris se determin ca i medie a punctajelor obinute pe fiecare subiect.
VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaiilor excepionale:
- Activitatea individual conretizat n elaborarea studiilor de caz este o condiie necesar
pentru participarea la examenul final;
- Recuperarea cursurilor sau a seminariilor este permis doar n situaii speciale, din motive
ntemeiate;
- Studenii vor fi atenionai n timpul seminariilor i nainte de examen asupra consecinelor
fraudelor la examene. Cei ce ncearc s treac examenul prin fraud vor fi pedepsii
conform legii;
- Studenii pot contesta notele obinute la examenul scris iar rezolvarea contestaiilor const n
verificarea notei acordate. Rezultatul va fi comunicat n timp util.
IX. Bibliografia opional
1. SPSS Base users Guide
http://www.k-state.edu/cns/software/spss/SPSSBaseUsersGuide130.pdf
http://www.chass.ncsu.edu/training/SPSS/
2. HyperStat Statistics Textbook
http://davidmlane.com/hyperstat/.
3. Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
Titular disciplin,
Conf.univ. dr. Dorina LAZAR

EF DE CATEDR
Prof. univ. dr. Anton MUREAN