Sunteți pe pagina 1din 3

Cadrul legislativ referitor la politicile pentru persoanele varstnice

A. Cadru general, asistenta sociala si medicala pentru persoane varstnice

1. Legea 47 / 2006, privind sistemul national de asistenta sociala;


2. Legea nr. 17 din 06.martie.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
3. Legea nr. 281 din 06.iulie.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000
privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
4. Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice
5. Ordinul nr. 246 din 27.martie.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de
calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru
centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice
6. Hotarare de Guvern pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010
7. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
8. Ordonanta de urgenta Nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea si functionarea
sistemului de asigurari sociale de sanatate
9. Ordin nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care
acorda aceste servicii

B. Instrumente standard de evaluare a nevoilor medico sociale

1. Hotararea de Guvern nr. 886 din 05 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de
evaluare a nevoilor persoanelor varstnice
2. Ordinul nr. 491 din 23.mai.2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a
persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

C. Legislatie in domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat


1. Legea nr.19 - din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale

D. Organisme reprezentative
1. Hotararea de Guvern nr. 499 din 07.aprilie.2004 privind infiintarea, organizarea si
functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor
varstnice, in cadrul prefecturilor
2. Legea nr. 16 din 06 martie 2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului
National al Persoanelor Varstnice
3. Legea nr. 405 din 11.octombrie.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
4. Legea nr. 457 din 18.iulie.2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
5. Ordonanta de Urgenta nr. 184 din 03 noiembrie 2000 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al
Persoanelor Varstnice

E. Facilitati transport
1. Hotararea de Guvern nr. 2403 din 21.decembrie.2004 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor
pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari.

STANDARDE DE COST
Conform Hotararii de Guvern nr. 23/ 2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru serviciile sociale:

1. in caminele pentru persoane varstnice costul / an pentru serviciile sociale este de 16 926 lei,
iar raportul beneficiar angajat este de 2/ 1
2. in locuinte protejate costul / an pentru serviciile sociale este de 14.796 lei, iar raportul
beneficiar angajat este de 3/ 1
3. in centre de zi costul / an pentru serviciile sociale este de 13.088,64 lei, iar raportul
beneficiar angajat nu este precizat
4. in centre de respiro costul / an pentru serviciile sociale este de 17.000 lei, iar raportul
beneficiar angajat este de 2.5/ 1

5. in centre ambulatorii de recuperare costul / an pentru serviciile sociale este de 4.992.24 lei,
iar raportul beneficiar angajat nu este precizat
6. in centre de criza costul / an pentru serviciile sociale este de 13.291,13 lei, iar raportul
beneficiar angajat este de 3/ 11

Ungureanu, Elena, Politici si strategii pentru persoanele varstnice din Romania, context actual, nevoi si solutii,
2010, pp. 17-20.