Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Definiti institutia publica si prezentati principalele functii


Institutiile publice reprezinta ansamblul structurilor organizate
create in societate pentru gestionarea afacerilor publice. Institutiile
publice in sensul birocratic pe care il au in ziua de astazi reprezinta
singurul mod de organizare economico-sociala a statului care face
fata provocarilor din zilele noastre.
Functiile institutiilor publice:
Pregatirea si adoptarea de acte normative
Punerea in executare a reglementarilor legale
Supravegherea executarii hotararilor luate la nivel politic

2. Definiti institutia publica conform legii finantelor publice


Conform legii finantelor publice, in sfera de cuprindere a institutiei
publice se regasesc: parlamentul, administratia prezidentiala,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei
publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome precum si
institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare
al acestora.
3. Definiti institutia publica conform legii finantelor publice locale
La nivel local, conform legii finantelor publice locale, institutiile
publice reprezinta denumirea generica ce cuprinde: comunele,
orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele,
institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu
personalitate juridica, indiferent de modul de finantare al activitatii.
4. Prezentati institutiile publice dupa obiectul activitatii
Dupa obiectul activitatii, institutiile publice pot fi:
Administrative: ministere, prefecturi si primarii
Specializate (actioneaza in diferite domenii): invatamant,
sanatate, etc.
5. Prezentati bugetele prevazute in legea 500/2002
Dispoziiile prezentei legi se aplic n domeniul elaborrii, aprobrii,
executrii i raportrii:

bugetului de stat;
bugetului asigurrilor sociale de stat;
bugetelor fondurilor speciale;
bugetului trezoreriei statului;
bugetelor instituiilor publice autonome;
1

bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din


bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele
fondurilor speciale, dup caz;
bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri proprii;
bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau
garantate de stat i ale cror rambursare, dobnzi i alte costuri se
asigur din fonduri publice;
bugetului fondurilor externe nerambursabile.

6. Ce intelegeti prin executia de casa a bugetului


Executia de casa a bugetului reprezinta complexul de operatiuni care
se refera la incasarea veniturilor si la plata cheltuielilor bugetare
7. Definiti impozitul, taxa, varsamantul
Impozitul reprezinta preluarea obligatorie directa si nerambursabila fara
contraprestatie din partea statului, efectuata de persoane fizice sau
juridice pentru satisfacerea necesitatilor de interes general.
Taxa reprezinta suma platita de o persoana fizica sau juridica pentru
serviciile prestate acesteia de o institutie publica sau un serviciu public.
Varsamantul reprezinta modalitatea de stingere a obligatiei legale prin
varsarea unei sume de bani efectuata de un agent economic, de o
institutie publica sau financiara.
8. Ce cuprind cheltuielile directe?
Cheltuielile curente cuprind:
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Subventii
Fonduri de rezerva
Transferul intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
9. Prezentati bugetele prevazute in legea 273/2006
Dispoziiile prezentei legi se aplic n domeniul elaborrii, aprobrii,
executrii i raportrii:
bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureti, judeelor i municipiului Bucureti;
2

bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din


bugetele locale, dup caz;
bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri proprii;
bugetului mprumuturilor externe i interne
10.
Prezentati elementele componente ale sectorului public
Elementele componente ale sectorului public sunt:
Regiile autonome entitati publice aflate in proprietate publica
si care sunt constituite in domenii economice de interes
strategic, national sau local
Administratia publica care reprezinta ansamblul autoritatilor
care produc servicii pentru colectivitate si redistribuie
veniturile prin diferite modalitati indeplinind sarcini
administrative
Institutii publice
Fondul funciar care include terenurile pe care se afla institutiile
publice, administratiile publice precum si terenurile cultivate
sau necultivate aflate in proprietate publica
11.

Ce este executia bugetara

Execuia bugetar reprezinta activitatea de ncasare a veniturilor


bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget.
12.

Ce cuprind veniturile extraordinare ?


Veniturile extraordinare sunt venituri la care statul apeleaza in
situatii exceptionale, cand veniturile curente nu acopera cheltuielile
publice. Acestea apartin urmatoarelor categorii:
Imprumuturi de stat (interne/externe)
Transferuri
Ajutoarele si donatiile primite din strainatate
Sumele rezultate din lichidarea participantilor de capital in
strainatate si din valorificarea peste granite a bunurilor statului
precum si emisiunea baneasca fara acoperirea in economia reala

13.

Enumerati fazele executiei cheltuielilor


1.Angajarea reprezinta actul care genereaza obligatia unei
institutii publice de a plati o suma de bani unui tert pe baza unui
act juridic
2. Lichidarea cheltuielilor bugetare reprezinta faza in procesul
executiei bugetare ce consta in verificarea existentei
angajamentelor, a sumelor datorate, a conditiilor de exigibilitate
ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa
3

ateste operatiunea respectiva.


3. Ordonantarea cheltuielilor bugetare - se confirma ca livrarile de
bunuri si servicii au fost efectuate sau alte creante au fost
verificate si ca plata poate fi realizata.
4. Plata cheltuielilor bugetare reprezinta actul final prin care
institutia publica achita obligatiile sale fata de terti.

14.

Ce este angajamentul legal si cel bugetar ?

Angajamentul bugetar reprezinta actul prin care o autoritate publica


competenta potrivit legii afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii
in limita creditelor bugetare aprobate.
Angajamentul legal reprezinta faza din procesul executiei bugetare
reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o
obligatie pe seama fondurilor publice.
15.

Sursele de finantare ale institutiei publice

Dupa modul de finantare, institutiile publice pot fi:

Finantate
Finantate
Finantate
Finantate

integral de la buget
de la buget si din venituri proprii
din venituri proprii
exclusiv din fonduri extra bugetare conform legii

16.
Enumerati institutiile publice care activeaza in domeniul
executiv
Institutiile publice care activeaza in domeniul executiv sunt:

Guvernul
Primariile
Prefecturile
BNR

17.

Care sunt veniturile publice curente?

Venituri curente, sunt:


A. Venituri fiscale, din care:
1 Impozite directe;
a) impozit pe profit;
4

b) impozit pe salarii si venituri


c) alte impozite directe;
d) contributii;

2 Impozite indirecte, din care:


a) TVA
b) accize;
c) taxe vamale;
d) alte impozite indirecte;

B. Venituri nefiscale;
18.
Enumerati fazele executiei veniturilor
Fazele executiei veniturilor sunt:
1
2
3
4

Stabilirea obiectului impozabil si a metodei de evalare a acestuia


Stabilirea cuantumului obligatiei fiscale datorate
Instiintarea contribuabilului cu privire la suma datorata
Incasarea creantei propriu- zise
19.

Ordonatorii principali de credite


Ordonatorii principali de credite pentru institutiile publice finantate
din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele
fondurilor speciale, sunt conducatorii autoritatilor publice, ministrii
si conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei
publice centrale.
Acestia repartizeaza creditele bugetare aprobate prin BS, BASS si
BFS pe unitatile ierarhice inferioare in raport cu sarcinile acestora
cuprinse potrivit legii in bugetele respective si aproba efectuarea
cheltuielilor din bugetul propriu conform dispozitiilor legale.

20.

Ordonatorii secundari si tertiari de credite

Ordonatorii secundari si tertiari de credite sunt coordonatorii


celorlalte institutii publice care se afla direct in subordinea
ordonatorilor principali sau in subordinea ordonatorilor secundari.
Ordonatorii secundari de credite aproba efectuarea cheltuielilor
din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale cu
respectarea dispozitiilor legale si repartizeaza creditele bugetare
aprobate pe unitatile ierarhic inferioare ai caror conducatori sunt
ordonatorii tertiari de credite.
21.
Prezentati elementele componente ale bugetului general
consolidat
Elementele componente ale bugetului general consolidat sunt:
Bugetul de stat
Bugetele locale
Societatile de stat
5

Bugetul fondurilor speciale


Fondul national unic de asigurari
Societati de sanatate
Bugetul fondului de somaj
Bugetul trezoreriei statului
Bugetele creditelor interne si externe

22.
Enumerati situatiile in care o unitate administrativ teritoriala se
afla in situatie de criza financiara
Unitatea administrativ teritoriala este considerata in criza financiara
daca se afla in una din urmatoarele situatii:

Neachitarea obligatiilor de plata lichide si exigibile mai vechi de 90


de zile si care depasesc 15% din bugetul anual
Neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul de venituri si
cheltuieli pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei
23.
Ce cuprinde planul de redresare financiara?
Planul de redresare financiara cuprinde:

Analiza economico-financiara a unitatii administrativ teritoriale


Masurile de mentinere a serviciilor publice esentiale pe toata durata
aplicarii planului de redresare financiara
Masuri de crestere a gradului de colectare a veniturilor proprii
Masuri pentru reducerea cheltuielilor
Planificare financiara si bugetara pana la redresare
Stabilirea sarcinilor, a obiectivelor, a persoanelor responsabile si a
termenelor de executie

24.
Prezentati situatiile in care o unitate administrativ teritoriala
se afla in situatie de insolventa
O unitate administrativ teritoriala se afla in situatie de insolventa
daca se afla in una din urmatoarele situatii:

Neachitarea obligatiilor de plata lichide si exigibile mai vechi de 120


de zile si care depasesc 50% din bugetul anual fara a lua in
considerare litigiile comerciale
Neachitarea salariilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe
o perioada mai mare de 120 de zile de la data scadentei

25.

Principiul autonomiei financiare locale

Principiul autonomiei financiare locale presupune ca autoritatile


administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente pe care
le poate utiliza pe baza si in limitele stabilite de lege. Autoritatile
administrativ publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor
si taxelor locale in conditiile legii
26.
Principiul consultarii
Principiul consultarii conform caruia autoritatile administrativ publice
locale prin structurile ascociative ale acestora, trebuie sa fie
consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la
bugetul de stat catre bugetele locale.
27.
Care sunt asemanarile si deosebirile dintre misiunea de audit
planificata si misiunea AD-HOC?
Asemanarile dintre misiunea de audit planificata si misiunea ADHOC:

Cele doua se desfasoara in conformitate cu normele metodologice


Pe parcursul misiunii vor avea loc interventii la fata locului, al caror
program va fi stabilit de comun acord
Deosebiri:

In cazul misiunii de audit planificata, structura auditata este


instiintata cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public
intern, iar in cazul misiunii AD-HOC, cu 3 zile inainte.

28.
Enumerati etapele unei misiuni de audit intern
Etapele unei misiuni de audit intern sunt:
Pregatirea misiunii de audit intern
Interventia la fata locului
Raportul de audit intern
Urmarirea recomandarilor
29.
Prezentati cerintele ce trebuie respectate la elaborarea
proiectului de raport de audit intern.
Elaborarea proiectului de raport de audit intern presupune urmarirea
urmatoarelor cerinte:

Constatarile trebuie sa apartina obiectivelor misiunii de audit intern


si sa aiba sustinerea in documente justificative
Recomandarile trebuie sa fie in concordanta cu constatarile
Raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern
7

Raportul se intocmeste pe baza fiei de identificare i analiza


problemelor (FIAP) si a celorlalte documentelor de lucru.

30.
Prezentati procedurile prin care proiectul de raport de audit
intern devine raport final de audit intern.
Aceasta faza consta in elaborarea, transmiterea si difuzarea
raportului de audit intern prin parcurgerea urmatoarelor proceduri:
Transmiterea proiectului de raport proiectul de raport se
transmite structurii auditate , iar aceasta trebuie sa-si exprime
punctul de vedere in termen de 15 zile de la primire.
Netransmiterea punctelor de vedere in termenul legal
presupune acordul tacit al entitatii auditate la constatarile si
recomandarile auditului, caz in care reuniunea de conciliere nu
mai are loc
Reuniunea de conciliere in termen de 10 zile de la primirea
punctelor de vedere se organizeaza reuniunea de conciliere cu
structura auditata in cadrul careia se analizeaza constatarile si
concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate, cu
care se intocmeste minuta reuniunii de conciliere care se
arhiveaza in sectiunea B a dosarului de audit permanent. Tot in
cadrul acestei reuniuni se prezinta si calendarul de
implementare a recomandarilor.
Intocmirea raportului final de audit intern raportul final
trebuie sa includa modificarile convenite cu structura auditata
in cadrul reuniunii de conciliere. Raportul final va fi insotit de o
sinteza a acestuia destinat conducerii entitatii publice.
31.
Urmarirea recomandarilor
Urmarirea recomandarilor este un proces prin care se constata
caracterul adecvat.
Eficacitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse de catre
structura auditata pe baza recomandarilor din Raportul final de audit
intern. Obiectivul acestei etape este asigurarea ca recomandarile
mentionate in raportul final sunt aplicate in mod eficace la
termenele stabilite si managementul a evaluat riscul de neaplicare al
acestor recomandari.
Structura auditata are obligatia de a pune in practica
recomandarile auditorilor pe baza planului de actiune si a
calendarului de implementare comunicand periodic rezultatele
implementarilor recomandarilor. Aceasta procedura se finalizeaza cu
documentele fisei de urmarire a recomadarilor care se arhiveaza in
dosarul permanent, sectiunea B.
32.

Operatiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv:


8

33.

Angajamentele legale si angajamentele bugetare


Deschiderea si repartizarea de credite bugetare
Modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a
clasificatiei bugetare, a creditelor aprobate, inclusiv prin virari
de credite
Ordonantarea cheltuielilor
Constituirea veniturilor publice privind autorizarea si stabilirea
titlurilor de creanta
Concesionarea sau inchirirerea de bunuri din domeniul public
al statului sau al unitatii administrativ teritoriale
Refuzul de viza de control financiar preventiv

Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element din lista de


verificare nu este indeplinit, persoana desemnata cu exercitarea
controlului financiar preventiv refuza motivat in scris acordarea vizei
consemnand acest fapt in registru.
Refuzul de viza insotit de documente justificative si un exemplar al listei
de verificare se duce la cunostinta conducatorului entitatii publice,
celelalte documente restituindu-se compartimentului de specialitate care a
initiat operatiunea.
Operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a
entitatii publice. Acesta emite o decizie interna pentru efectuarea
operatiunii refuzate la viza cu o copie de pe decizie, transmitandu-se
persoanei care a refuzat viza si compartimentului de audit intern al enitatii
publice. Persoana care efectueaza CFP are obligatia de a informa in scris
organul ierarhic superior si MFP in legatura cu operatiunile refuzate la viza
si efectuate pe raspunderea conducatorului entitatii publice.
De asemenea, persoana care a pus viza de CFP are obligatia de a anunta
Curtea de conturi despre operatiunile refuzate la viza si efectuate cu
ocazia controalelor efectuate de structura teritoriala a curtii de conturi.
34.

Initierea auditului

Initierea auditului presupune intocmirea unor documente ce autorizeaza


auditul si creaza independenta auditorilor fata de cel auditat.
Autorizarea misiunii de audit se realizeaza prin intocmirea si
transmiterea ordinului de serviciu, echipei de auditori.
Ordinul de servici reprezinta mandatul de interventie asupra structurii
auditate, repartizeaza sarcinile pe auditori fiind intocmit de seful
compartimentului de audit public intern pe baza planului anual de audit
intern aprobat.
9

Asigurarea independentei auditorilor fata de entitatea auditata se


realizeaza prin intocmirea declaratiei de independenta care are drept scop
verificarea incompatibilitatilor personale ale auditorilor interni fata de
conducerea si personalul entitatii auditate.
In caz de incompatibilitate, seful compartimentului de audit intern va lua
masuri de eliminare a acestora.
35.
Care sunt autoritatile publice care au obligatia organizarii
controlului financiar preventiv?
Potrivit prevederilor legale, controlul financiar preventiv se
organizeaza obligatoriu la:
autoritatile publice
autoritatile administrative autonome
institutii publice centrale si locale
regii autonome de interes national sau local
companii sau societati nationale
societati comerciale la care statul sau o unitate administrativ
teritoriala detine capitalul majoritar
agentiile cu sau fara persoana juridica care gestioneaza
fonduri provenite din finantari externe rambursabile sau
nerambursabile
ministerul finantelor publice pentru operatiuni de trezorerie,
datorie publica, contributii la bugetul UE
autoritati publice executive, locale pentru operatiuni de datorie
publica si realizarea veniturilor publice.

36.

Dosarele de audit intern

In activitatea lor, auditorii utilizeaza doua tipuri de dosare: permanent si


curent.
Dosarul permanent cuprinde urmatoarele sectiuni:

Sectiunea A: cuprinde urmatoarele documente: ordinul de serviciu,


declaratia de independenta, FIAP-urile, programul de audit, sinteza
recomandarilor, etc
Sectiunea B numita si administrativa: include notificarea privind
declansarea misiunii de audit, minuta sedintei de
deschidere/inchidere si a reuniunii de conciliere, corespondenta cu
entitatea auditata
Sectiunea C cuprinde: regulamente si legile aplicabile entitatii
auditate, proceduri de lucru, fisele de post, natura si locatia

10

inregistrarilor contabile, documentatia analizei riscului, informatii


financiare, rapoarte de credit intern anterioare si rapoartele externe.
Sectiunea D include: documente aferente reviziuirii misiunii de audit
respectiv raportul de audit revizuit si raspunsurile auditorilor la
punctele de vedere exprimate asupra proiectului de audit de catre
untitatea auditata.

Dosarul curent cuprinde copii ale documentelor justificative sau extrase


din acestea care trebuie sa confirme si sa sprijine concluziile auditorilor
interni.
Dosarul este indexat prin atribuirea de litere si cifre pentru fiecare
obiectiv din cadrul programului de audit.

11