Sunteți pe pagina 1din 1

12

13

Coloana
Strate de
litologica
turba

Caractere biostratigrafice
Zona vegetatiei actuale
Sphagnum t ftypnum
!

oriz.sup.
120cm
oriz.mediu
100cm
oriz. inf.
100 cm
Pieirisuri de terasa

Sfagnet curat
Sfagnet cu fragmente
de Taxus baccata
Argila plastica
Turba cu Cyperacee si
fragmente de Pinus
Argila plastica"

se

originalitatea elementelor naturale, cu multe specii reli<

intin

te arctice (Sphagnum wulfianum, Meesea triquetra, Helodium

de pe

lanta-nuf

Dryopteris

cca.4

humilis,

Viol?

oo

(Codarcea,

ha,

ocrotirea legii ca monument al naturii^

fiind

au

este

Calla

pallustris,

Petula

sibirica

etc.)

Ligularis

determi-nat

dezroltat

luarea

Intre

tinovului

rdurile

sub

Dorna

cea

Dornioa-ra Profilul litolo^ic vertical al formafiunii cu

mai

turb&

mare

anterioare, grosimea fiind ceva mai redus& (pfin* la 4 m

din

maxima si 1 m grosime medie)*

este

zon&.

CRISTALIN - PALEOGEN
9. V COLOANA LITOLOGICA SINTETICA PRIN
TURBARIA COLACELU ( dupa. A-SemaKa)

eoispsila,

1977)

Tinovul

cristata,

ase-m&n&tor

cu

Turb&ria Gr&dinita,

cele

descrise

Tinovul C&npenilor,

se$e<

Gr^dini^a. Sematea

deose

Gr&dinita in arealul p&durii

bitS

superior al Tesnei si o

ImputitS.

peisa

ca

dului

cu strat de turbS gros de pan& la 6,4o m.

g&seete in zona gSrii CFR

(1961) InglobeazS turb&ria de la


inml^sti-nite din bazinul

descrie sub numele de Tesna

CercetSrile f^cute de Codarcea

este vorba de o

turb&riile

cunoscutS si sub numele de

Prumu

se

la

turb&rie in

(1977) au ar&tat

suprafatffi de 31 ha si

Alte

varie

- In raza comunei Cosna: Cosna-GarS t Poiana Vinului,

tinoave,

de dimensiuni mai reduse sunts

tatea

Cosna-satf Poiana Cosnel, Pareul Cosna, Lunca Cosnit?a, Bodul Cos-

conti

nei,

nutul

avand grosimi de o,5 panS la 6,3 m.

ui

toate aceste tinoave insumand o suprafafS de cca 60 ha i

- TurbSriile din raza comtmei Dorna Candrenii Izvorul

veget

Alb, Pare, Strugurelu, par.Secu, care au mpreun& cca-15 ^a su-

al,

prafa^ft i grosimi de 1,4 panS la 4,S m.

rarit
a-tea
si

- Turbaria Neasra Sarului cu suprafat?^ de 32 ha si


grosime medie de l,2o w.
Cel de al doilea bazin de turbaH i oligotro.fe din aceasta