Sunteți pe pagina 1din 253

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

BUCURETI
Biblioteca digital
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=113&idb=6

Prof.univ.dr. Vasile ROBU


Conf.univ.dr. Nicolae GEORGESCU

Analiz economicofinanciar

Cuprins:
Capitolul 1: OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICOFINANCIARE
1.1. Obiectul analizei economico-financiare
1.1.1. Definirea obiectului analizei economico-financiare
1.1.2. Necesitatea analizei ca metoda a cunoasterii si utilizatorii rezultatelor
acesteia
1.1.3. Tipologia analizei economico-financiare
1.1.4. Continutul procesului de analiza economico-financiara
1.1.5. Rolul analizei economico-financiare n realizarea functiilor manageriale
1.1.6. Factorii care determina schimbari de stare n functionarea sistemelor
microeconomice
1.1.7. Sistemul de informatii, premisa a efectuarii analizei economicofinanciare
1.1.8. Tehnica organizarii activitatii practice de analiza economico-financiara
1.2. Metodologia analizei economico-financiare
1.2.1. Metode ale analizei calitative
1.2.1.1. Diviziunea sau descompunerea rezultatelor
1.2.1.2. Gruparea
1.2.1.3. Comparatia
1.2.2. Metode ale analizei cantitative
1.2.2.1. Metoda balantiera
1.2.2.2. Metoda substituirilor n lant
1.2.2.3. Metoda ratelor
1.2.2.4. Metoda analizei regresionale (corelatiei)
1.2.2.5. Metoda scorurilor (scoring)
1.2.2.6. Metoda cercetarilor operationale
Capitolul 2: ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE
2.1. Analiza situatiei generale a activitatii de productie si comercializare, pe
baza indicatorilor valorici
2.1.1. Sistemul indicatorilor valorici utilizati pentru caracterizarea activitatii de
productie si comercializare
2.1.2. Analiza dinamicii activitatii pe baza indicatorilor valorici
2.1.3. Analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici
2.2. Analiza cifrei de afaceri
2.2.1. Aspecte conceptuale
2.2.2. Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri
2.2.2.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri
2.2.2.2. Analiza structurii cifrei de afaceri
2.2.3. Analiza factoriala a cifrei de afaceri
2.2.4. Analiza consecintelor modificarii cifrei de afaceri asupra principalilor
indicatori economico-financiari ai firmei
2.3. Analiza valorii adaugate
2.3.1. Aspecte conceptuale
2.3.2. Analiza dinamicii si structurii valorii adaugate
2.3.3. Analiza factoriala a valorii adaugate

2.3.4. Analiza consecintelor modificarii valorii adaugate asupra principalilor


indicatori economico-financiari ai firmei
2.4. Analiza productiei fizice
2.4.1. Analiza realizarii programului de fabricatie pe sortimente si pe total
ntreprindere
2.4.2. Analiza structurii productiei
2.4.3. Corelatiile posibile dintre coeficientul de sortiment si coeficientul mediu
de structura
2.5. Analiza calitatii produselor
2.5.1. Analiza produselor diferentiate pe clase de calitate
2.5.2. Analiza calitatii produselor nediferentiate pe clase de calitate
Capitolul 3: ANALIZA CHELTUIELILOR NTREPRINDERII
3.1. Abordari conceptuale privind cheltuielile ntreprinderii
3.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii
3.2.1. Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor aferente veniturilor totale
3.2.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale
3.3. Analiza cheltuielilor de exploatare
3.3.1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare
3.3.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
3.3.3. Analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile
3.4. Analiza cheltuielilor variabile si fixe
3.4.1. Analiza cheltuielilor variabile
3.4.1.1. Analiza factoriala a cheltuielilor variabile
3.4.1.2. Estimarea evolutiei probabile a cheltuielilor variabile
3.4.1.3. Analiza reflectarii nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri n
performantele economico-financiare ale ntreprinderii
3.4.2. Analiza cheltuielilor fixe
3.4.2.1. Analiza factoriala a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare
sau cifra de afaceri
3.4.2.2. Estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe
3.4.3. Analiza riscului de exploatare sau operational
3.5. Analiza cheltuielilor materiale si salariale
3.5.1. Analiza cheltuielilor materiale
3.5.1.1. Analiza cheltuielilor cu materialele
3.5.1.2. Analiza cheltuielilor cu amortizarea
3.5.2. Analiza cheltuielilor cu personalul
3.5.2.1. Caracterizarea situatiei generale a cheltuielilor cu salariile
3.5.2.2. Analiza factoriala a cheltuielilor cu salariile
3.5.2.3. Analiza corelatiei dintre dinamica productivitatii muncii si dinamica
salariului mediu
3.5.2.4. Analiza eficientei cheltuielilor cu personalul
3.6. Analiza cheltuielilor cu dobnzile
3.7. Analiza costului pe unitatea de produs
3.7.1. Analiza principalelor categorii de cheltuieli pe unitatea de produs
3.7.2. Analiza costului pe unitatea de produs n functie de gradul de utilizare a
capacitatii de productie
3.7.3. Analiza costului marginal
3.7.4. Analiza consecintelor modificarii costurilor unitare pe produse asupra
performantelor economico-financiare ale ntreprinderii

3.7.5. Metodologia de cuantificare a cailor de reducere a costurilor


Capitolul 4: ANALIZA RENTABILITATII
4.1. Abordari conceptuale privind rentabilitatea ntreprinderii
4.2. Analiza profitului
4.2.1. Analiza structurala a profitului
4.2.2. Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii (S.I.G.)
4.2.3. Analiza factoriala a profitului la nivel de ntreprindere
4.2.3.1. Analiza factoriala a rezultatului brut al exercitiului
4.2.3.2. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii
4.2.3.3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri
4.2.4. Analiza factoriala a profitului pe produs
4.3. Analiza ratelor de rentabilitate
4.3.1. Analiza ratei rentabilitatii economice
4.3.2. Analiza ratei rentabilitatii financiare
4.3.2.1. Analiza ratei rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii
4.3.2.2. Analiza ratei rentabilitatii financiare a capitalului permanent
4.3.3. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate (Rrc)
4.3.4. Rata rentabilitatii comerciale
4.3.5. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs
4.4. Analiza rentabilitatii pe baza punctului critic (pragul rentabilitatii)
4.4.1. Analiza pragului de rentabilitate n cazul unei activitati omogene (un
singur produs)
4.4.2. Analiza pragului de rentabilitate n cazul unor activitati diferite (mai
multe tipuri de produse)
Capitolul 5: ANALIZA SITUATIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE A
NTREPRINDERII
5.1. Bilantul instrument de baza al analizei financiare
5.1.1. Bilantul patrimonial
5.1.2. Bilantul functional
5.2. Analiza structurii patrimoniale a ntreprinderii
5.2.1. Analiza structurii activului
5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare a ntreprinderii
5.3. Analiza patrimoniului net
5.4. Analiza corelatiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment
si trezoreria neta
5.4.1. Fondul de rulment
5.4.2. Necesarul de fond de rulment
5.4.3. Trezoreria neta
5.5. Analiza corelatiei dintre creante si obligatii pe termen scurt
5.6. Analiza lichiditatii si solvabilitatii ntreprinderii
5.7. Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor
5.8. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante
5.8.1. Analiza factoriala a vitezei de rotatie a activelor circulante
5.8.2. Analiza vitezei de rotatie la nivelul elementelor componente ale
activelor circulante
5.9. Analiza fluxurilor de trezorerie
5.10. Analiza situatiei financiare prin metoda scorurilor

Capitolul 6: ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE ALE


NTREPRINDERII
6.1. Analiza asigurarii cu resurse umane, ca potential economic al
ntreprinderii
6.2. Analiza utilizarii resurselor umane
6.2.1. Analiza utilizarii timpului de munca si reflectarea modificarii acestuia n
principalii indicatori economico-financiari ai ntreprinderii
6.2.2. Analiza productivitatii muncii
6.2.2.1. Analiza situatiei generale a productivitatii muncii pe baza indicatorilor
valorici
6.2.2.2. Analiza factoriala a productivitatii muncii n expresie valorica
6.2.2.3. Analiza productivitatii fizice a muncii
6.2.2.4. Consecintele modificarii productivitatii muncii asupra performantelor
economico-financiare ale ntreprinderii
6.2.2.5. Analiza corelatiei dintre productivitatea marginala si productivitatea
medie a muncii
6.2.2.6. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane pe baza profitului pe
salariat
6.3. Utilizarea bilantului social n analiza gestiunii resurselor umane n
ntreprinderile contemporane
Capitolul 7: ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR MATERIALE
7.1. Analiza gestiunii mijloacelor fixe
7.1.1. Analiza dinamicii, structurii si starii functionale a mijloacelor fixe
7.1.2. Analiza utilizarii mijloacelor fixe
7.1.2.1. Analiza utilizarii extensive a mijloacelor fixe
7.1.2.2. Analiza utilizarii intensive a mijloacelor fixe
7.1.2.3. Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe
7.2. Analiza gestiunii stocurilor
7.2.1. Analiza formarii stocurilor si a costului stocarii
7.2.2. Analiza utilizarii resurselor materiale
7.2.3 Analiza productiei fizice
7.2.4. Consecintele modificarii consumurilor specifice asupra
performantelor economico-financiare ale ntreprinderii
BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL 1

OBIECTUL I METODA ANALIZEI


ECONOMICO-FINANCIARE
Activitatea oricrei firme, n contextul reformei i al tranziiei la economia de pia,
se desfoar ntr-un mediu dinamic i agresiv. n general, tranziia, reprezint o perioad
de aezare a lucrurilor i conceptelor n ordinea lor fireasc, deci o schimbare, cu grija
fireasc privind adaptarea noilor structuri la cerinele economiei de pia n condiii
concureniale tot mai aspre i mai bine definite (legiferate).
Problemele fundamentale cu care se confrunt fiecare firm vizeaz, n principal,
stabilirea i consolidarea locului pe care aceasta l ocup n spaiul economic concret n
care activeaz, obiectivul major spre care se ndreapt, costurile implicate i ansele de
izbnd.
n acest context, firma este determinat s se raporteze permanent la cererea de
pia, trebuie s anticipeze micrile concurenei, s-i autoevalueze resursele de care
dispune i s acioneze n direcia creterii eficienei utilizrii acestora etc.
n abordarea sistemic a problematicii firmei un rol deosebit revine analizei
economico-financiare, ca instrument de supraveghere a activitii i performanelor
acesteia.
Analiza economico-financiar prin metodologia, procedeele i tehnicile specifice de
care dispune, concur la diagnosticarea strii diferitelor procese i fenomene, le
descoper structura, stabilete relaiile de cauzalitate, factorii care le guverneaz,
descoper legile formrii i dezvoltrii lor, iar pe aceast baz ofer conducerii
posibilitatea adoptrii deciziilor privind mbuntirea activitii n viitor.

1.1. Obiectul analizei economico-financiare


n spaiul socio-economic n care activeaz, ntreprinderea trebuie s-i probeze
permanent viabilitatea, capacitatea de concuren i adaptare, performana economicofinanciar. Toate acestea, i gsesc reflectarea n eficiena activitilor care au la baz
determinri cantitativ-calitative ale factorilor produciei, randamente maxime ale utilizrii
acestora etc.
6

Natura i importana ntreprinderii n economiile moderne, au constituit obiectul de


studiu al numeroaselor lucrri de specialitate1). Aproape n toate acestea, accentul nu mai
este pus pe semnificaia sociologic a ntreprinderii, ci pe interpretarea socio-economic,
sistemic, viznd tehnici declarate operaionale.
ntreprinderea reprezint o entitate socio-economic de sine stttoare, cu o
structur proprie delimitat n timp i spaiu, astfel nct partenerii si sunt considerai c
fac parte din interiorul su, iar alii din exteriorul su. Pentru a fi viabile i pentru a putea
desfura o activitate continu n mediul lor instituional, ntreprinderile intr n relaii de
intercondiionare cu factorii existeni n mediul lor ambiant, fiind susinute n demersul
economic de clieni, furnizori, for de munc, bnci, instituii guvernamentale i bugetare
etc., cu intenia declarat s demonstreze c sunt capabile s desfoare o activitate
eficient.
Delimitarea obiectului de studiu, constituie o problem esenial a oricrei tiine
sau discipline tiinifice i const in determinarea coninutului fenomenelor pe care le
studiaz i a sferei lor de aciune, precum i n fixarea raporturilor de condiionare cu
celelalte tiine care cerceteaz fenomene i procese din domenii de activitate conexe.
Problema gestionrii i administrrii ntreprinderii, indiferent de obiectul de activitate
i de scopul propus, este complex. Aprecierea diferenelor de performan depinde de
natura ntreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate n gestionarea patrimoniului.

1.1.1. Definirea obiectului analizei economico-financiare


Stabilirea obiectului de studiu al oricrei tiine este o problem component a
clasificrii tiinelor. Potrivit clasificrii tiinelor, analiza activitii economico-financiare,
funcie de obiectul su, face parte din grupa tiinelor sociale.
Ca disciplin tiinific, analiza s-a afirmat n viaa social i economic, unde a
contribuit i contribuie la progresul societii, inspirnd prin metoda sa ncredere n
aciunile viitoare. De-a lungul timpului ca i alte tiine, analiza i-a revizuit conceptele i
terminologia, modalitile de calcul i tehnicile aplicative, dar i-a pstrat nealterat
construcia teoretic nchegat raional, avnd orizontul descis spre orice prefacere i
nnoire.

1)

J.E.T. Eldridge, A.D., Crombie, A sociology of organisations. Ed. Allan and Unwin 1974; G. Mouzelis, Organisations
and Bureaucracy, Ed. Routledge 1967; C.B. Handy Understanding organisations, Ed. Penguin 1982; Beckhard,
Organization development Strategies and Models, Ed. Addisson Wesley 1969; K. Legge, Evaluating Planned
Organisational Change, Academic Press 1984.

n ntregul ei coninut, analiza mbin armonios, teoria abstract cu realitatea


fenomenelor studiate i furnizeaz informaii multiple asupra activitii economicofinanciare la nivel micro i macroeconomic.
Analizei i revine sarcina, ca prin metodele, procedeele i tehnicile pe care le
utilizeaz, s concure la descoperirea mecanismelor factoriale, a intimitilor cauzale ale
fenomenelor cercetate i pe aceast baz s permit diagnosticarea strii acestora n
scopul fundamentrii aciunilor de reglare i funcionare stabil i eficient a ntreprinderii
n sistemul economiei de pia.
ntreprinderea i desfoar activitatea fiind influenat de o serie de factori externi
(economici, sociali, politici, tehnologici, ecologici etc.), asupra crora nu poate avea o
influen direct, deoarece evoluia acestora nu este controlabil la nivel microeconomic.
n schimb, ea poate aciona i influena asupra elementelor discreionare ale mediului
economic (clieni, furnizori, competitori etc.), amortizndu-le ntr-o anumit msur
efectele.
Analiza activitii societilor comerciale cu caracter industrial, este o disciplin
tiinific al crui obiect de studiu l constituie procesele i fenomenele economicofinanciare legate de activitatea industrial-productiv a acestora.
Activitatea de producie i comercializare, reprezint pentru oricare firm,
indiferent de forma de proprietate, raiunea de a exista, respectiv de a produce bunurile
necesare satisfacerii unor nevoi sociale.
n acest caz, sarcina analizei const n evidenierea gradului de realizare a
sarcinilor programate privind indicatorii de rezultate i performan care caracterizeaz
activitatea productiv-industrial a ntreprinderii, efectuarea de comparaii ntre indicatorii
realizai de ntreprindere i cei ai ntreprinderilor care i desfoar activitatea n cadrul
aceleiai ramuri, evidenierea cauzelor care au determinat anumite abateri, stabilirea
msurilor ce se impun n vederea corectrii situaiilor nefavorabile, pe de o parte,
concomitent cu evaluarea complex a activitii i a rezultatelor ntreprinderii n corelaie
cu cerinele pieei, pe de alt parte.
Capacitatea ntreprinderii de a rspunde cerinelor i reaciilor pieei este
dependent de asigurarea cu resurse materiale, umane i financiare, dar fr a pierde
din vedere aspectele privind eficiena utilizrii acestora.
Asigurarea din punct de vedere cantitativ, calitativ i la termen cu produse i
servicii, trebuie realizat pe baza identificrii corecte a solicitrilor i motivaiilor clienilor.

Aceasta constituie o modalitate de a rspunde cerinelor pieei, fiind expresia utilizrii


eficiente a factorilor de producie (natura, munca i capitalul) ai ntreprinderii.
Eficiena actului decizional, rezid nu numai din cunoaterea realitilor interne, ci i
din cea a mediului economic n care acioneaz ntreprinderea.
Asigurarea ntreprinderii cu personal, vizeaz pe lng latura cantitativ i
aspecte de ordin calitativ, exprimate prin gradul de calificare a salariailor. Analiza
economic are deci ca obiectiv, n acest caz, determinarea gradului de asigurare cu
personal din punct de vedere cantitativ, pe structur, la termen i calitativ, precum i
utilizarea acestuia prin prisma timpului de munc utilizat i al eficienei utilizrii.
Existena bazei tehnico-materiale sau a potenialului material, constituie o
condiie indispensabil a desfurrii activitii. Potenialul material, formeaz practic
suportul real al capitalului fix (mijloace fixe, respectiv active fixe de exploatare) i al
capitalului circulant (stocuri, respectiv active circulante de exploatare). n consecin,
analiza urmrete pe de o parte, evoluia dinamicii i structurii capitalului fix, legtura cu
dinamica i masa efectelor pe care le genereaz, eficiena utilizrii acestora, iar pe de alt
parte, modul de gestionare i utilizare a capitalului circulant.
Desfurarea oricrei activiti i cu att mai mult a unei activiti productive
reclam, implicit, consumul dar i utilizarea factorilor de producie.
Att consumul ct i utilizarea respectivilor factori, trebuie s se ncadreze n
anumite niveluri considerate ca fiind obiectiv normale, care reprezint criterii de
comparaie privind aprecierea comportamentului diferitelor categorii de cheltuieli.
Analiza evoluiei costurilor trebuie fcut n strns dependen cu scopul
propus, respectiv cu masa efectelor generate. Mecanismul formrii rezultatelor
ntreprinderii ct i dimensiunea i structura acestora, constituie consecina fireasc a
consumurilor de resurse circumscrise aceleiai sfere de cuprindere.
Obiectul analizei l formeaz toate categoriile de cheltuieli care concur la
desfurarea activitii ntreprinderii. Analiza urmrete s evidenieze cile i mijloacele
privind reducerea cheltuielilor, n scopul meninerii in limitele de eficien care concur la
performana economico-financiar a ntreprinderii.
Analiza performanelor unei ntreprinderi, inclusiv a rentabilitii acesteia, sunt
necesare pentru o corect apreciere i evaluare a eventualelor modificri eseniale privind
resursele economice pe care le-ar putea controla n viitor. Importan deosebit prezint
variaia performanei n viitorul previzibil, determinndu-se n acest scop aspectele legate
de generarea de fluxuri de trezorerie n funcie de resursele existente. n ceea ce privete
9

orientarea ntreprinderii ctre noi resurse financiare, analiza performanei va trebui s


furnizeze concluzii asupra impactului pe care l-ar avea utilizarea de resurse suplimentare.
Totodat, analiza financiar urmrete s evidenieze modalitile de realizare ale
echilibrului financiar pe termen mediu i lung (obiectiv al analizei pe baz de bilan) i
treptele de acumulare bneasc, de rentabilitate ale activitii ntreprinderii (obiectiv al
analizei pe baza contului de profit i pierdere).
n cazul analizei situaiei financiar-patrimoniale, un rol deosebit l ocup
stabilirea cilor de meninere a independenei financiare i de realizare a flexibilitii n
acest domeniu.
Scopul analizei financiare l constituie ntocmirea diagnosticului financiar al
ntreprinderii, n vederea evidenierii punctelor forte i a punctelor slabe, adic a strii de
sntate sau de slbiciune financiar a ntreprinderii, precum i a potenialului
managementului financiar.
Activitatea oricrei ntreprinderi trebuie apreciat att din punct de vedere social ct
i din punct de vedere economic prin gradul de asigurare a unei oferte de produse i
servicii adecvate care s asigure satisfacerea cerinelor clienilor.
Raiunea ntreprinderii de a exista, este condiionat de capacitatea acesteia de a
rspunde n mod stabil nevoilor pieei i de a desfura o activitate rentabil care s
reflecte sintetic eficiena ntregii activiti economice.
1.1.2. Necesitatea analizei ca metod a cunoaterii i utilizatorii
rezultatelor acesteia
Cunoaterea mecanismului de formare i manifestare a fenomenelor i proceselor
economico-financiare, precum i a legturilor cauzale dintre acestea, constituie in
contextul economico-social dat o necesitate de prim rang.
Realizarea practic a acestor deziderate reclam analiza, care constituie o metod
de cercetare bazat pe descompunerea sau desfacerea unui ntreg (fenomen sau proces)
n prile sale componente, n elementele sale simple.
Stabilirea locului analizei economico-financiare n ansamblul tiinelor economice se
face n funcie de particularitile acesteia n raport cu fenomenele din natur. Dac
fenomenele din natur se manifest n afara activitii oamenilor, n domeniul socioeconomic ns, procesele i fenomenele nu pot avea loc dect ca urmare a aciunii
factorului uman.
10

n ceea ce privete fenomenele din natur, graie posibilitilor oferite de cercetarea


tiinific n domeniu (metode, tehnici, tehnologii, instrumentar, aparatur etc.), sunt create
premisele ptrunderii n structura intern a acestora prin microanaliz. n aceste condiii,
obiectul analizei poate fi redus la dimensiuni de laborator, dar fr ca astfel s fie afectate
concluziile analizei. Caracterul particular al experimentului n domeniul fenomenelor din
natur, nu are relevan atunci cnd este vorba de analiza fenomenelor socio-economice.
Cercetarea fenomenelor socio-economice, avnd n vedere caracterul complex al
acestora, face imposibil utilizarea n aceast scop a instrumentarului de laborator i nici nu
permite depirea dificultilor legate de generalizarea concluziilor.
n analiza fenomenelor economice, un rol nsemnat revine puterii de abstracie,
ceea ce exclude posibilitatea experienelor pure n scopul desprinderii aciunii izolate a
unui factor, aa cum este posibil n domeniul tiinelor naturii. Meritul revine logicii, al crei
demers este hotrtor n asigurarea unei gndiri coerente n procesul analizei economice.
Analiza economic, presupune cercetarea unui fenomen sau proces din punct de
vedere economic, ceea ce implic corelativ, evidenierea eforturilor dimensionate prin
consumul de resurse materiale, umane i financiare, ct i a efectelor, circumscrise
rezultatelor ca valori sociale utile.
Determinativul economic fixeaz caracterul analizei, care poate avea ca obiect
nu numai o activitate economic, ci i una medical, politic, social etc.
Putem asocia cuvntului analiz, fie termeni care s indice caracterul analizei
(analiz economic, analiz contabil, analiz statistic, analiz static, analiz dinamic,
analiz matematic etc.), fie obiectul analizei (analiza activitii de producie i
comercializare a ntreprinderii, analiza asigurrii i utilizrii potenialului uman, analiza
productivitii marginale, analiza costurilor de producie, analiza rentabilitii etc.).
Se utilizeaz i formulri n care apar att caracterul, ct i obiectul analizei, n
cazul n care caracterul analizei este diferit de obiectul acesteia (analiza static a unor
fenomene chimice, analiza dinamic a unor fenomene sociale etc). Sunt i situaii cnd
caracterul analizei se suprapune cu obiectul ei (se utilizeaz de exemplu denumirea de
analiz chimic sau analiz biologic, ceea ce presupune, pe de o parte analiza
fenomenelor chimice, iar pe de alt parte analiza fenomenelor biologice utiliznd o
metodologie corespunztoare).
Ca metod a cunoaterii, analiza este proprie oricrei tiine. Ca activitate practic,
analiza utilizeaz, n scopul realizrii obiectivelor sale, un ansamblu de concepte, metode,
tehnici i procedee care asigur culegerea, verificarea i prelucrarea informaiilor n
11

vederea formulrii unor aprecieri pertinente referitoare la situaia unui agent economic
(nivelul i calitatea performanelor, competitivitatea produselor, poziia pe pia, gradul de
risc etc.).
Relevarea specificului cercetrii fenomenelor economico-financiare la nivelul
ntreprinderii este de natur s sublinieze primatul analizei calitative n raport cu studiul
cantitativ.
Corelativul analizei l reprezint sinteza, care definete procesul prin care are loc
reunirea ntr-un tot unitar a prilor i a elementelor disparate ale unui obiect sau fenomen
cercetat. Dac analiza presupune descompunerea unui fenomen n elementele sale
simple (inclusiv determinarea relaiilor structural-funcionale i a celor cauz-efect), sinteza
const n examinarea acestora n unitatea lor. Cunoaterea deplin a proceselor sau
fenomenelor economico-financiare necesit mbinarea ntr-o unitate a analizei i sintezei,
ca mijloace ale cunoaterii.
Tendinele actuale din economia romneasc, vizeaz realizarea programului
complex de reforme menit s conduc la desvrirea privatizrii ntreprinderilor,
restructurarea economiei n ansamblul su, lrgirea cadrului concurenial, dinamizarea
activitii pieei financiare, reducerea rolului statului n economie, toate acestea avnd ca
scop creterea flexibilitii i deschiderea ctre realizrile altor ri.
Procesul continuu de perfecionare a tiinelor n general i al analizei economicofinanciare, n special, are loc pe principii de finaliate. Rolul analizei economico-financiare,
poate fi considerat ca fiind esenial, deoarece prin rezultatele sale permite satisfacerea
cerinelor diferiilor utilizatori.
Orice analiz strategic i financiar constituie o surs privilegiat de informaii care
concur la fundamentarea deciziilor cu caracter economic ale utilizatorilor.
Dar cum activitatea din domeniul economic are repercusiuni asupra domeniului
financiar, tot aa n contextul deciziilor de natur economic, informaia financiar servete
susinerii deciziilor legate de anagajarea unor proiecte investiionale sau contractarea unui
credit bancar. Informaia financiar, reprezint potrivit opiniei exprimate de Lauzon1),
numai un mijloc care permite utilizatorilor luarea celor mai bune decizii i de a ajunge la
cea mai bun alocare a resurselor.
Informaiile de ordin general privind cunoaterea pieelor, tehnologiilor, mediului
politic i social, climatul existent n ntreprindere, vin s ntregeasc imaginea asupra
contextului n care s-a efectuat analiza.
1)

Leo-Paul Lauzon, Fondements conceptuel de la comptabilite financiere; expose critique, Gaeton Marin Editeur, 1990.

12

Beneficiind de rezultatele analizei economico-financiare, subordonat scopului


utilizatorilor, se formeaz i mecanismul operaional concret al diagnosticului privind
starea de performan a ntreprinderii.

1.1.3. Tipologia analizei economico-financiare


Diversitatea activitilor desfurate de ctre o ntreprindere i varietatea situaiilor
ntlnite privind coninutul, nivelul i caracteristicile performanelor economico-financiare
ale acesteia, reclam necesitatea utilizrii mai multor tipuri de analiz, care pot fi
structurate dup mai multe criterii:
a) n funcie de raportul dintre momentul n care se efectueaz analiza i
momentul desfurrii fenomenului, distingem:
Analiza post-factum, post-operativ sau analiza activitii, constituie un
instrument de supraveghere i reglare a modului de funcionare a unei ntreprinderi, ceea
ce presupune cercetarea rezultatelor acesteia potrivit relaiilor cauzal-funcionale i implicit
relevarea gradului de realizare a obiectivelor programate (ncadradrea n limitele stabilite
de managementul firmei).
Post-factum, ca sens noional, definete o activitate, proces sau eveniment care a
avut loc sau care s-a ncheiat, analiza acestuia efectundu-se ulterior producerii lui.
Analiza post-factum i dovedete utilitatea n activitatea practic a ntreprinderii
prin aceea c furnizeaz informaii privind ncadrarea sau nencadrarea rezultatului obinut
n limitele estimate ca fiind normale (inclusiv n nivelurile programate). Aprecierea n sine
nu poate fi considerat ca fiind i suficient, dac nu sunt luate n considerare i msurile
menite a contribui la remedierea unor situaii nefavorabile pentru ntreprindere.
Analiza activitii privete prezentul i trecutul, n timp ce analiza previzional
privete viitorul. Dac separm prezentul de trecut, se poate crea o nou categorie i
anume analiza concomitent sau curent. Acest tip de analiz const n secionarea
unui fenomen i presupune urmrirea sa pe fragmente, cu condiia meninerii unitii
fenomenului. Raportarea analizei la fiecare fragment urmrit, indiferent de fraciunea de
timp considerat, readuce n actualitate tipul de analiz post-factum.
Ca tip de analiz post-factum care se poate mbina i cu analiza prospectiv
menionm analiza diagnostic, care permite aprecieri asupra performanelor economicofinanciare ale unei ntreprinderi, asupra unei structuri de tipul funciilor acesteia, asupra
centrelor de responsabilitate sau a unui segment al activitii ntreprinderii.
Analiza previzional sau prospectiv, presupune determinarea evoluiei
viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetrii factorilor (a relaiilor de cauzalitate), a
13

aciunii lor n perspectiv (inclusiv cu luarea n considerare i a altor factori dect cei
cunoscui).
Analiza previzional constituie o etap premergtoare n elaborarea strategiei
activitii economico-financiare a ntreprinderii. Ea este utilizat de ctre centrele de
decizie pentru stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse n perioada viitoare. n condiiile
economiei de pia angajarea unei investiii solicit n mod obligatoriu elaborarea de
scenarii prin care se prefigureaz rezultatele viitoare ale realizrii acesteia.
ntre cele dou tipuri de analiz, analiza post-factum i analiza previzional, exist
o serie de particulariti generate de faptul c analiza activitii se bazeaz pe variabile
certe, cunoscute, n timp ce analiza previzional se bazeaz pe variabile incerte,
presupuse. De aici rezult deosebiri de ordin metodologic datorate faptului c analiza
activitii economico-financiare studiaz o singur variant a fenomenului i anume cea de
execuie, prevalnd legturile de tip determinist, n timp ce analiza prospectiv studiaz
mai multe variante i apar frecvent legturi de tip stohastic.
b) Din punct de vedere al urmririi nsuirilor eseniale sau al determinrilor
cantitative ale fenomenelor, deosebim:
Analiza calitativ, urmrete esena fenomenului, nsuirile sale eseniale,
factorii care sunt de aceeai natur cu fenomenul analizat.
n procesul de analiz, potrivit principiului descompunerii n trepte, se trece de la o
esen mai puin profund ctre alta mai profund, avnd, deci, loc un proces de purificare
prin tercerea de la factori calitativi mai puin puri ctre factori mai puri.
Rolul analizei calitative const n elaborarea modelelor de analiz n care sunt
surprinse elementele eseniale ale fenomenului.
Analiza cantitativ presupune cercetarea fenomenului prin determinri
comensurative exprimate prin greutate, volum, suprafa, numr, durat etc.
n determinarea modificrii fenomenelor i cuantificarea (msurarea) influenei
factorilor asupra fenomenelor analizate, sunt utilizate metodele matematice. Subliniem
primatul analizei calitative, care prin modelarea proceselor economice creaz premisele
aplicrii metodelor matematice n analiza variabilelor unui fenomen economico-financiar.
Viabilitatea soluiilor oferite, urmare utilizrii metodelor matematice, este condiionat de
rigurozitatea modelrii proceselor economice, ca efecte ale analizei calitative.
c) Dup nivelul la care se desfoar analiza, distingem:
Analiza microeconomic cerceteaz fenomenele economico-financiare la
nivelul ntreprinderii sau al compartimentelor funcionale din cadrul structurii sale
14

organizatorice. Acest tip de analiz centrat la scara ntreprinderii, vizeaz relevarea


comportamentului acesteia privind realizarea produselor, lucrrilor i prestrilor de servicii,
potrivit obiectului de activitate, n raport cu obligaiile asumate prin contarctele ncheiate cu
beneficiarii, performanele economico-financiare realizate etc.
Analiza mezoeconomic studiaz fenomenele i procesele la nivelul
sectorului sau al ramurii de activitate n scopul evidenierii poziiei firmei pe pia, a
capacitii concureniale a acesteia etc.
Analiza macroeconomic presupune studierea fenomenelor la nivelul
economiei naionale sau al economiei mondiale (conjunctura intern i internaional,
legislaie i reglementri, factori demografici, de cultur i credin, nivel de dezvoltare,
probleme sociale, factori climaterici etc.), opernd preponderent cu mrimi globale sau
agregate ca de exemplu produs naional brut, produs intern brut etc.
d) Dup modul de urmrire n timp a fenomenelor, distingem:
Analiza static studiaz fenomenele, precum i elementele i factorii care
influeneaz asupra acestora la un moment dat, relevnd pe baza relaiilor existente ntre
acestea, o anumit poziie a fenomenului supus analizei.
Noiunea de static este legat de modul de efectuare a analizei i nu de natura
fenomenului, deoarece fenomenele, prin natura lor, nu pot fi statice.
Analiza dinamic cerceteaz fenomenele economice n micare, relevnd
poziia lor ntr-un ir de momente. Evidenierea legturii dintre diferitele poziii succesive
ale fenomenelor economice se face pe baza cercetrii factorilor care au determinat aceste
schimbri.
e) Dup orizontul de timp pe care se cerceteaz fenomenul, distingem:
Analiza pe termen scurt servete managementului ntreprinderii pentru
conducerea operativ a activitii pe perioade de timp de pn la un an de zile. Acest tip
de analiz opereaz preponderent cu modele de tip determinist.
Analiza pe termen lung opereaz cu date care depesc termenul de un
an, utiliznd n acest scop modele de tip statistic sau stocastic. n rile cu economie de
pia, se opereaz frecvent, la nivel microeconomic cu modele n care intervalul de timp
analizat este de 3-5 ani.
f) Dup criteriile de studiere a fenomenelor, distingem:
Analiza tehnico-economic mbin caracterul tehnic cu cel economic.
Aciunea de cretere a produciei fizice este rezultatul unei analize tehnico-economice
efectuate de specialiti cu cunotine tehnice i economice (n mod similar, pot fi tratate i
15

aciunile care vizeaz la nivel de produs reducerea costului sau cele privind creterea
rentabilitii pe produs).
Analiza

economico-financiar

trateaz

corelaiile

dintre

activitatea

economic (de exploatare) i cea financiar (analiza riscului financiar trebuie corelat cu
analiza riscului de exploatare).
Analiza financiar vizeaz cu predilecie fluxurile financiare care se
formeaz la nivelul ntreprinderii, modul de gestionare i plasare a capitalului etc.
g) n funcie de poziia analistului, distingem:
Analiza intern are un caracter parctic, facilitatea efecturii acesteia rezid
din faptul c analistul are o poziie privilegiat deoarece beneficiaz de o serie de
informaii despre ntreprinderea analizat. Pe baza acestor informaii, analistul poate
detecta strile de dezechilibru din diferite domenii ale activitii ntreprinderii, precum i
cauzele acestora, stabilind totodat msurile care se impun n vederea remedierii.
Elaborarea

acestor

analize

servesc

conducerii

ntreprinderii,

att

pentru

cunoaterea strii de fapt reflectat prin nivelul performanelor economico-financiare i


exercitarea pe aceast baz a controlului privind modul de realizare a sarcinilor
programate, ct i pentru fundamentarea activitii viitoare.
Diferitele categorii de utilizatori folosesc informaiile financiare, precum i alte
informaii oferite de evidena contabil, statistic i operativ a ntreprinderii n vederea
diagnosticrii activitii acesteia, iar pe aceast baz s-i poat fundamenta deciziile
economice i financiare.
Analiza extern se efectueaz de partenerii externi. n fundamentarea
deciziilor lor, partenerii externi ai ntreprinderii se bazeaz pe informaiile furnizate de
analiza financiar (diagnosticul financiar extern). Exemplul clasic l constituie procedura
utilizat de bnci pentru studierea cererilor ntreprinderilor privind acordarea de credite,
care urmresc capacitatea acestora de a-i achita obligaiile.
n acelai mod, partenerii de afaceri (furnizori, clieni etc.), statul reprezentat prin
autoritile locale, guvern i organizaiile cvasiguvernamentale, precum i organele de
urmrire penal sau instanele de judecat, sunt interesate n a-i forma o imagine asupra
dezvoltrii viitoare a afacerilor ntreprinderii, situaiei economico-financiare i securitii
financiare a acesteia.

16

1.1.4. Coninutul procesului de analiz economico-financiar


Drumul parcurs de analiz este inversul evoluiei reale a fenomenului. Analiza
pornete de la rezultatele procesului ncheiat ctre elemente i factori.
Coninutul procesului de analiz economico-financiar, inclusiv mbinarea acesteia
cu sinteza, presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
a) Delimitarea obiectului analizei, const n identificarea anumitor fapte,
fenomene, rezultate, care se exprim sub forma indicatorilor economico-financiari.
Delimitarea obiectului se face n timp i spaiu, cantitativ i calitativ, utiliznd
anumite metode de evaluare i calcul.
b) Determinarea elementelor, factorilor i cauzelor fenomenului studiat.
Descompunerea n elemente presupune o analiz structural. Factorii se stabilesc n mod
succesiv, trecnd de la cei cu aciune direct la cei care acioneaz indirect, prin
intermediul celor cu aciune direct, pn la stabilirea cauzelor finale. Potrivit principiului
descompunerii n trepte, procesul cunoaterii este adncit de la o esen mai puin
profund, ctre alta mai profund.
c) Stabilirea relaiilor de condiionare dintre fiecare factor i fenomenul
analizat pe de o parte, ct i dintre diferiii factori care acioneaz asupra acestuia,
pe de alt parte. n acest scop este necesar a se determina relaia cauz-efect, respectiv
raporturile de condiionare.
Parcurgerea acestor trei etape conduce la elaborarea modelelor de analiz ale
proceselor i fenomenelor analizate.
d) Msurarea (cuantificarea) influenelor diferitelor elemente sau factori
asupra fenomenului analizat. n aceast etap intervine analiza cantitativ, care pe baza
unei metodologii proprii permite msurarea influenelor, dimensionarea rezervelor interne
i aprecierea ct mai exact a rezultatelor.
e) Sinteza rezultatelor analizei, constituie etapa stabilirii concluziilor i aprecierilor
asupra activitii desfurate (n funcie de obiectul analizei). Elaborarea msurilor,
respectiv al deciziilor menite a contribui la utilizarea optim a factorilor de producie, la
obinerea unor randamente maxime ale utilizrii acestora n vederea asigurrii marjei
concureniale, a viabilitii ntreprinderii.
Caracterul tiinific al analizei ca metod a cunoaterii, este condiionat de
parcurgerea acestor etape. Respectarea etapelor este obligatorie, iar parcurgerea lor se
impune cu ocazia analizei oricrui fenomen economico-financiar.
17

n afara acestor etape, pentru a se asigura caracterul tiinific al analizei este


necesar s se respecte urmtoarele cerine:
- analiza nu trebuie s conin contradicii (n procesul analizei trebuie respectate
legile gndirii);
- analiza trebuie s fie complex i s mbrieze toate laturile activitii
economico-financiare a ntreprinderii, avnd n vedere i implicaiile pe care le pot
determina;
- analiza trebuie s fie operativ i sistematic ceea ce presupune c trebuie
efectuat n mod periodic i la momentul oportun;
- orice analiz trebuie s se ncheie cu un program de msuri concrete,
operaionale, fundamentate, care s vizeze mbuntirea activitii economico-financiare
a ntreprinderii.
Desfurarea procesului de analiz este prezentat n figura 1.1. care permite
evidenierea relaiilor dintre fenomen, elemente, factori i cauzele finale, fixnd totodat
conceptul ordine de analiz, fa de evoluia real a fenomenului.

Fenomenul x
1

Elemente

Factori de
gr. I (direci)
Factori de
gr. II (indireci)

Cauze
finale

Fig. 1.1. Schema desfurrii procesului de analiz economico-financiar


Schema mai sus prezentat, permite, pe de o parte, sesizarea condiiilor n care
acioneaz un fenomen precum i a elementelor sau factorilor care influeneaz asupra
acestuia, iar, pe de alt parte, pune n eviden dou tipuri principale de analiz: analiza
structural (prin elemente) i analiza factorial (prin factori).
Elementele reprezint pri componente ale fenomenului analizat (de exemplu
costul produsului pe articole de calculaie sau pe elemente primare de cheltuieli), n timp
18

ce factorii reprezint forele motrice care provoac sau determin un fenomen (de
exemplu numrul mediu scriptic fa de cifra de afaceri).
n ceea ce privete cauzele, acestea reprezint fenomene care, n anumite condiii,
provoac i respectiv explic apariia unui fenomen (fie fenomenul analizat, fie un factor
care acioneaz asupra acestuia). Termenul de factori este utilizat n general pentru
fenomene mai complexe dect cauzele.
Cauzele finale reprezint ultimele cauze descoperite n procesul de analiz, avnd
n vedere limitele sferei de cercetare ale analizei respective. n procesul de analiz,
acestea apar drept cauze finale deoarece procesul de analiz reprezint inversul evoluiei
reale a fenomenului. Din punct de vedere al apariiei i dezvoltrii oricrui fenomen, ele
sunt cauze primare.

1.1.5. Rolul analizei economico-financiare n realizarea funciilor manageriale


Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de intervenii prin care se
prevede, organizeaz i coordoneaz activitatea ntreprinderii, considerat ca fiind un
sistem complex socio-economic, dinamic i deschis, se iau decizii i se controleaz
activitatea acesteia n vederea realizrii obiectivelor curente i de perspectiv, respectnd
criteriile de eficien economic i de utilitate social.
Realizarea principalelor funcii (atribute) ale conducerii, implic analiza de stare a
sistemului n diferite momente ale funcionrii sale.
A prevedea nseamn a scruta viitorul, respectiv a ntocmi un program de aciune
care vizeaz atingerea obiectivelor propuse. Realizarea acestui program presupune ns a
lua n considerare att activitatea trecut, dar i cea prezent.
Dac ne referim la procesul de organizare, n sensul de a construi dublul organism
material i social al ntreprinderii, acesta presupune, pe de o parte, asigurarea
ntreprinderii cu resursele necesare funcionrii sale, iar pe de alt parte, ansamblul de
aciuni privind utilizarea eficient a acestora.
Funcionarea oricrui sistem, nu poate fi conceput fr coordonarea sau
armonizarea tuturor elementelor sale (faptelor, eforturilor, actelor etc.) n scopul ndeplinirii
n mod eficient a rolului pe care l au.
Una din funciile conducerii al crei coninut se realizeaz n mod implicit cu ajutorul
analizei economico-financiare este controlul. Controlul reprezint un atribut al conducerii,
care const n urmrirea sistematic a modului de realizare a programelor pe sectoare de
activitate ct i la nivel de ntreprindere, stabilirea abaterilor i a cauzelor acestora,
19

respectarea obligaiilor asumate prin contractele ncheiate, utilizarea eficient a resurselor,


confruntarea dintre situaia faptic i cea scriptic etc.
Realizarea obiectului de activitate al ntreprinderii se nfptuiete prin desfurarea
unei multitudini de operaiuni, care au loc sub impulsul continuu al factorilor endogeni i
exogeni, care mbrac o diversitate de forme, fiecare dintre ele fiind expresia autonomiei
funcionale a ntreprinderii. n acest sens, se poate afirma c domeniile concrete n care se
exercit autoritatea formeaz funciile ntreprinderii. Ca atare, fiecare funcie reprezint un
ansamblu de atribuii specializate i omogene.
Funciile ntreprinderii (cercetare i dezvoltare, producie, comercial, personal,
financiar-contabil), indiferent de forma de proprietate, mbrieaz totalitatea aspectelor
activitii economico-financiare ale acesteia, fiecare fiind att o condiie, ct i o rezultant
a celorlalte.
Intercondiionarea tuturor aspectelor activitii economico-financiare este rezultatul
manifestrii tuturor funciilor ntreprinderii ntr-o strns interdependen. Manifestarea
unei funcii implic i manifestarea celorlalte n sensuri i ritmuri bine determinate. Dei
sunt deopotriv ca importan i corelate n mecanismul lor intim de manifestare, funciile
ntreprinderii prezint totui grade diferite de generalitate. Astfel, funcia financiarcontabil, prin capacitatea de reflectare a tuturor modificrilor ce au loc n mecanismul
ntreprinderii, precum i prin tipul de exprimare valoric a aciunii sale, are o putere foarte
mare de sintetizare. Aceast funcie constituie numitorul comun pentru nsumarea tuturor
aspectelor activitii ntreprinderii.
Lund n considerare faptul c obiectivele activitii oricrei intreprinderi se
circumscriu n funciunile ei, iar asupra lor se exercit atributele conducerii, rezult c
analiza se afl la confluena acestora constituindu-se ntr-un instrument al realizrii tuturor
atributelor, sau chiar ntr-o funcie autonom cuprinztoare1). Realizarea oricrei funcii a
ntreprinderii, are loc prin exercitarea tuturor atributelor conducerii, iar fiecare din aceste
atribute se realizeaz prin intermediul unui anumit tip de analiz.
Analiza economico-financiar are un loc bine definit n structurile funcionale ale
conducerii. Analiza economico-financiar intr sub incidena perfecionrii, constituindu-se
ntr-un instrument al centrelor de decizie n amplul proces de sporire a eficienei oricrei
activiti.
Analiza economico-financiar realizeaz, prin ea nsui, n procesul conducerii o
serie de funcii:

20

a) funcia informaional, asigur valorificarea datelor furnizate de ntregul sistem


de eviden economic, n scopul informrii centrelor de decizie asupra modului de
realizare a performanelor economico-financiare, precum i a cauzelor care au generat
eventuale dereglri, n vederea reglrii lor n perioada urmtoare, poziionarea unor stri
comparativ cu standardele normative, niveluri ale concurenei pe diferite piee etc.
b) funcia de evaluare a potenialului tehnico-economic al ntreprinderii, dei
definit ca avnd caracter autonom, rolul su const n a transpune n practic cerinele
funciei anterior prezentate.
Aceast funcie capt contur i se materializeaz prin cele dou laturi ale sale,
care se individualizeaz i ntreptrund ntr-un proces simbiotic: diagnostic i respectiv
reglare, n accepiunea de echilibrare a funcionrii sistemului ntreprindere.
Diagnosticul, subscris funciei de evaluare, presupune reflectarea modului de
valorificare a potenialului tehnico-economic al ntreprinderii, n accepiunea de potenial
circumscris n nivelele maxime sau minime ordonate de sistemul de conducere al
acesteia. Nu trebuie ns omis vectorul privind perfecionarea funciei analizei de
evaluare i de dezvoltare a capacitii de diagnoz, care are ca obiectiv i procesul de
distilare a sistemului de indicatori, care trebuie s reflecte mai fidel fenomenele
economico-financiare, s satisfac cerinele definite, compatibile cu capacitatea cognitivinformaional a fiecreia, s contribuie la dinamizarea funciilor sistemului, s armonizeze
interesele individuale i generale etc.
Reglarea funcionrii sistemului ntregete de fapt bucla analiz-diagnostic i se
realizeaz n raport cu parametrii de funcionare, atunci cnd acetia reprezint limiterestricii sau valori poteniale, sau n situaia n care interesele i echilibrul macrosistemului
admit acest lucru.
c) funcia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficien, reprezint o
cerin obiectiv a desfurrii activitii n oricare domeniu al vieii economico-sociale.
n structurile decizionale ale ntreprinderii, prezint interes modul de desfurare al
oricrei activiti n scopul satisfacerii unor nevoi sociale. Este cunoscut faptul c oricare
ar fi aceast activitate, ea presupune, pe de o parte, un efort economic, iar, pe de alt
parte, este generatoare de efecte.
Nimeni nu este dispus a investi fr a obine o eficien scontat a respectivei
investiii. Decizia n acest domeniu se bazeaz pe calculul economic de eficien, care
presupune punerea alternativ n balan a eforturilor necesare pentru obinerea unor
1)

Prof. dr. D. Mrgulescu, coordonator, Analiza economico-financiar a intreprinderii, Supliment la Revista Tribuna

21

efecte sau viceversa, viznd dup caz minimizarea eforturilor, lund n considerare
caracterul limitat al resurselor sau maximizarea efectelor.
Efortul presupune consumul de resurse, care n ultim instan nseamn timp de
munc, iar efectele sunt reprezentate de funciile utile omului i societii.
Utilitatea practic a acestei funcii, i dovedete aplicabilitatea att n faza de
estimare a capacitii de ofertare a ntreprinderii, ct i post-factum, ca msur a verificrii
modului de utilizare eficient a resurselor intrate n circuitul economic, prin nivelul efectelor
obinute n raport cu acestea.
d) funcia de reflectare a gestionrii eficiente a patrimoniului i de evaluare a
performanelor managementului se realizeaz cu ajutorul contabilitii.
Contabilitatea reprezint un bun universal, ea fiind temeiul cunoaterii prezentului n
economie, dar i un consilier indispensabil al viitorului.
Sistemul informaional trebuie s oglindeasc veridic circuitul valorilor n stadiile lor
de transformare, s reflecte performanele economico-financiare realizate precum i
dezechilibrele manifestate n realizarea acestora, constituind un instrument de analiz
permanent a gestionrii valorilor patrimoniale n condiii de eficien.
Analiza are rolul de a cuantifica aspectele de ordin cantitativ i calitativ privind
performanele economico-financiare realizate, de a reflecta pstrarea puterii i autonomiei
financiare a ntreprinderii, ceea ce conduce la realizarea respectivelor performane. De
asemenea, ea are rolul de a semnala deficienele de ordin financiar privind degradarea
rentabilitii i creterea riscului, de a evalua calitatea managementului prin nivelul
performanelor obinute, de a dezvlui raporturile dintre fenomenele produciei, schimbului
i consumului i de a oferi pe aceste baze informaii certe privind modul de gestionare a
patrimoniului, prefigurnd totodat cerinele supravieuirii n viitor a ntreprinderii.
n condiiile economiei de pia, ntreprinderile trebuie s se adapteze cerinelor i
legitilor acesteia, s-i desfoare activitatea potrivit criteriilor de eficien, respectiv ale
concordanei activitilor economice cu nevoile reale ale consumatorilor.
Analiza condiiilor economice i financiare n care i desfoar activitatea
ntreprinderea n raport cu cerinele i legitile pieei, concur la pstrarea puterii i
autonomiei financiare ale acesteia, prevenind situaia de ncetare a plilor i de faliment.
Capacitatea ntreprinderii de a fi solvabil i de a nvinge riscul de faliment, ocup un loc
central n analiza financiar. Pentru oricare ntreprindere, realizarea echilibrului financiar

Economic, Bucureti, 1994, pg. 21.

22

reprezint un obiectiv permanent prin aceea c meninerea solvabilitii constituie condiia


financiar de baz n ceea ce privete supravieuirea ntreprinderii.
e) funcia de realizare a conexiunii cu mediul exterior economico-financiar,
presupune analiza relaiilor cu: furnizorii de capital (acionarii i consultanii acestora,
investitorii n obligaiuni, bncile i ali investitori, bursa de valori), partenerii de afaceri
(furnizorii, clienii etc.), statul (fiscul, guvernul i organizaiile cvasi-guvernamentale,
autoritile locale), ali utilizatori (organizaiile profesionale, analitii i consultanii externi,
auditorii, organele de urmrire penal sau instanele de judecat, publicul).
Satisfacerea cerinelor acestei funcii este condiionat de furnizarea de ctre
ntreprindere a informaiilor economico-financiare ca expresie a activitii desfurate.
Informaiile n cauz, constituie suportul necesar efecturii analizei financiare externe
orientat spre formularea diagnosticului asupra condiiilor de echilibru financiar, a
solvabilitii i a structurii financiare a ntreprinderii.
Diagnosticarea activitii ntreprinderii servete ca baz pentru fundamentarea
deciziilor economico-financiare.
1.1.6. Factorii care determin schimbri de stare n funcionarea
sistemelor microeconomice
Factorii, ca fore motrice ale dezvoltrii, determin formarea i modificarea unui
fenomen economic, a unui rezultat. Ei, de regul, nu acioneaz izolat, ci interdependent,
ntr-un sistem de legturi cauzale bine definit.
Cunoaterea factorilor, a naturii acestora i a legturilor prin intermediul crora
concur la formarea i respectiv la modificarea unui fenomen, precum i stabilirea
posibilitilor de mbuntire a activitii ntreprinderii ca sistem, reprezint un element
definitoriu al obiectului analizei economico-financiare.
Identificarea factorilor necesit cunoaterea modului de formare a rezultatului (n
accepiunea de fenomen analizat), a relaiilor de condiionare dintre acetia, precum i
dintre factori i fenomenul analizat.
Factorii care explic rezultatele economico-financiare pot fi grupai dup mai multe
criterii, astfel:
a) Dup coninutul (natura) lor, distingem urmtoarele categorii de factori: tehnici,
tehnologici, organizatorici, economici, social-politici, demografici, psihologici, biologici,
naturali etc.
23

Analiza tuturor categoriilor de factori este absolut necesar n abordarea


fenomenelor economice, deoarece conexiunile care exist ntre acetia se reflect n
rezultatele activitii economico-financiare.
b) Dup caracterul lor n cadrul unei relaii cauzale, distingem:
factori cantitativi, care sunt purttorii materiali ai celor calitativi,
reprezentnd condiia preliminar i indispensabil a aciunii acestora;
factori calitativi, care sunt de aceeai natur cu fenomenul analizat,
deosebindu-se de acesta prin gradul de extensie;
factori de structur, care intervin n situaia n care rezultatul analizat se
refer la mrimi agregate (compuse din mai multe elemente). De regul, factorii de
structur sunt coninui de factorii cantitativi, dar acioneaz prin intermediul celor calitativi
(ei reprezint raporturile dintre componentele fenomenului analizat).
Utilitatea teoretico-practic a acestei grupri este condiionat de cunoaterea
procesului de formare a fenomenului analizat ct i a modului de combinare a factorilor
care influeneaz asupra acestuia.
c) Dup modul cum acioneaz, deosebim:
factori cu aciune direct, sunt acei factori care i exercit nemijlocit
influena asupra fenomenului analizat;
factori cu aciune indirect (factori de gradul 2, 3, ..., n), sunt cei care
acioneaz asupra fenomenului analizat prin intermediul primei categorii.
d) n funcie de efortul propriu al ntreprinderii, distingem:
factori dependeni de efortul propriu, sunt acei factori care i au originea
n eforturile depuse de ntreprindere privind utilizarea eficient a patrimoniului su;
factori independeni de efortul propriu, sunt n principal provenii din
mediul n care ntreprinderea i desfoar activitatea.
e) Dup gradul de sintetizare, distingem:
factori simpli, sun cei care nu mai pot fi descompui avnd n vedere sfera
de desfurare a analizei:
factori compleci, sunt cei care sunt determinai de o serie de ali factori
simpli sau compleci, dar cu un grad redus de complexitate.
f) Dup izvorul aciunii lor, distingem:
factori interni (endogeni), care i au originea n interiorul ntreprinderii
(organizarea intern a produciei, ritmicitatea produciei, calitatea produciei etc.);
24

factori externi (exogeni), care i au originea n mediul exterior ntreprinderii


(modificarea cursului de schimb, inflaia, concurena, nivelul dobnzii etc.).
g) Dup stadiul circuitului economic, se disting factori specifici aprovizionrii,
produciei i vnzrii produciei.
h) Dup posibilitile de previziune, distingem:
factori previzibili (ceri sau determinabili), care acioneaz n cadrul unor
procese controlabile, fr a implica anumite riscuri;
factori imprevizibili (aleatori), sunt cei acre acioneaz necontrolat ca
urmare a unor abateri de la desfurarea normal a proceselor economice sub impulsul
unor factori exteriori necontrolabili (piaa extern, forele naturii etc.).
i) Dup intensitatea aciunii lor, distingem:
factori dominani (cheie) a cror influen este hotrtoare n obinerea
rezultatelor. n teoria economic se utilizeaz noiunea de factori cheie ai succesului n
analiza portofoliului de produse i a mediului concurenial. Aceti factori difereniaz
firmele ntre ele din punct de vedere al performanelor realizate ntr-un mediu concurenial
dat;
factori secundari a cror influen nu este decisiv n obinerea rezultatelor.
Criteriile de clasificare ale factorilor nu au caracter limitativ, cele menionate avnd
ns o deosebit utilitate practic n analiza economico-financiar.

1.1.7. Sistemul de informaii, premis a efecturii analizei economicofinanciare


Pornind de la nelegerea analizei ca metod a cunoaterii se poate deduce c
analiza economico-financiar reprezint un instrument eficient de diagnoz i reglare a
activitii ntreprinderii. Aceasta presupune cunoaterea modului n care funcioneaz
ntreprinderea ca sistem i stabilirea pe aceast baz a direciilor de aciune asupra
acestuia n sensul reglrii i determinrii schimbrilor de stare, n concordan cu
obiectivele parametrizate n timp i spaiu.
Toate acestea reclam existena unui sistem de informaii care s reflecte complex
strile funcionale ale sistemului i s permit pe aceast baz decidenilor cunoaterea i
implicit asigurarea condiiilor de aciune.
Informaia economic reprezint una din formele de baz ale informaiei n general,
iar pentru analiza economico-financiar constituie materia prim de baz deoarece analiza
25

se bazeaz pe informaii i furnizeaz la rndul ei informaiile necesare procesului


managerial.
Cele dou mari categorii de surse n baza crora se formeaz informaia
economic la nivelul ntreprinderii sunt:
a) Sursele interne, reprezentnd informaiile generate de procesele interne de
combinare i utilizare a factorilor produciei.
Informaiile interne reflect funciunea propriu-zis a sistemului, strile acestuia n
anumite momente, inclusiv ca stri probabile (prognozate sau programate). Principalele
informaii interne de natur financiar sunt furnizate de documentele de sintez: bilanul
contabil, contul de profit i pierdere i anexele la bilan. Toate celelalte categorii de
informaii privind producia, distribuia, calitatea, cantitatea, costurile, utilizarea factorilor de
producie etc. sunt constituite n blocul informaional intern al ntreprinderii.
n cadrul acestui bloc, informaiile pot fi grupate pe baza criteriului funcional n:
- informaia care reflect performanele economico-financiare, ca efect al exercitrii
atribuiilor manageriale;
- informaia care reflect strile de fapt ale performanelor menionate;
- informaia normativ care reglementeaz diferite procese sub form de norme,
reguli etc.;
- informaia de evaluare a elementelor patrimoniale.
b) Sursele exterioare ntreprinderii ca sistem, care includ informaiile privind
conjunctura pieei interne i internaionale, performanele concurenei, progresul tehnic n
respectiva ramur de activitate etc.
Informaiile externe servesc ntreprinderii n ceea ce privete orientarea activitii
acesteia i n dimensionarea obiectivelor ntr-un anumit context concurenial. Aceste
informaii pot fi structurate astfel:
- dup natura lor, distingem urmtoarele categorii de informaii: tiinifice,
tehnologice i tehnice; economice i financiare; juridice; politice; de marketing; sociale i
sociologice etc.;
- dup legalitatea lor1), distingem informaii legale (care pot fi deschise i respectiv
nchise) i informaii nelegale.
Specialitii apreciaz c aproape 90% din informaii sunt informaii legale, iar dintre
acestea, 70% sunt informaii deschise.

1)

J. Villan, Lentreprise aux aquets, Paris, 1992, pg. 27-30.

26

Din categoria informaiilor deschise fac parte cele furnizate de: reviste, cotidiene,
magazine, periodice; colocvii, conferine, congrese; saloane, expoziii, trguri; centre de
documentare; brevete de invenie; organisme furnizoare de documente de sintez.
Informaiile nchise sunt cele obinute prin: vizite, ntlniri, relaii cu clienii, furnizorii
i concurenii; cumprarea i analiza de eantioane; reeaua proprie a ntreprinderii.
Pentru ca informaia s fie valorificat eficient n procesul managerial, ea trebuie s
satisfac urmtoarele cerine:
- utilitatea informaiei se verific prin modul n care aceasta servete conducerii n
procesul de cunoatere i reglare a funciunii sistemelor;
- exactitatea informaiilor reprezint cerina de baz privind reflectarea obiectiv i
corect a fenomenului analizat;
- profunzimea informaiei presupune reflectarea complex a relaiilor cauz-efect n
contextul analizei fenomenelor economice contribuind astfel la creterea capacitii de
cunoatere n procesul de analiz i de diagnostic i implicit pe aceast baz la
fundamentarea i eficiena deciziilor;
- vrsta (vechimea) informaiei condiioneaz operativitatea i calitatea deciziei
(pentru a aciona operativ n vederea reglrii funciunii sistemului este necesar, uneori, o
informaie zilnic, ca de exemplu, derularea contractelor pe piee i pe clieni);
- valoarea informaiei se atest prin crearea condiiilor pentru managementul
ntreprinderii de a lua cele mai eficiente decizii privind funcionarea sistemului (obiectului)
condus;
-

costul informaiei, reprezint elementul n funcie de care se stabilete limita de


eficien a informaiei (exceptnd informaiile obligatorii solicitate pentru a
satisface cerinele fiscalitii, organizarea celorlalte categorii de informaii
rmne la latitudinea ntreprinderii).

1.1.8. Tehnica organizrii activitii practice de analiz economico-financiar

Organizarea activitii practice de analiz economico-financiar este dependent, n


principal, de subiectul i scopul urmrit. n organigrama oricrei ntreprinderi exist un
compartiment distinct de analiz al crui obiect de activitate este circumscris unor
anumite probleme dar, fr a viza ansamblul activitii acesteia.

27

Avnd n vedere complexitatea activitii de analiz economico-financiar, precum


i semnificaia pe care o prezint n cadrul mecanismelor manageriale ale ntreprinderii,
pot fi evideniate mai multe posibiliti de organizare i realizare practic a acesteia.
n principal, activitatea de analiz trebuie s se realizeze la nivelul fiecrui
compartiment funcional din cadrul ntreprinderii, pe problemele care intr n sfera de
competen a acestora i a cror soluionare este considerat ca imperios necesar. n
contextul realitilor concrete ale economiei de pia, este necesar ca la nivelul fiecrui
compartiment s se depeasc stadiul de nregistrator al fenomenelor i s devin cea
mai important verig n soluionarea disfuncionalitilor i promovarea unei activiti
eficiente i benefice pentru societate.
Intensificarea competiiei interne i internaionale ridic pentru fiecare ntreprindere
n ansamblul su, ct i la nivelul fiecrui compartiment funcional, o serie de probleme noi
legate de studierea i evaluarea mediului concurenial. n acest sens, eficiena actului
decizional este condiionat, pe de o parte, de cunoaterea operativ a realitilor interne
privind modul cum s-a desfurat activitatea n perioadele anterioare, msurile care au
fost adoptate, realizarea acestora i efectele pe care le-au generat, iar, pe de alt parte a
mediului economic n care i desfoar activitatea ntreprinderea.
n al doilea rnd, la nivelul ntreprinderii se efectueaz, prin intermediul
compartimentului financiar contabil, analiza pe baz de bilan care se prezint n Consiliul
de Administraie i respectiv n Adunarea General a Acionarilor. Aceast analiz are, n
general, caracter de raportare n vederea descrcrii gestiunii administratorilor.
La nivelul ntreprinderii pot fi efectuate de ctre organisme special create, analize
tematice sau de ansamblu avnd ns un caracter temporar, n funcie de scopul urmrit
(de exemplu: promovarea unor noi produse; ncheierea unor contracte de asociere sau
cooperare n vederea realizrii anumitor produse; studierea concurenei la anumite
produse pentru stabilirea strategiei viitoare; extinderea sau reducerea unor activiti etc.).
Trebuie menionat faptul c analizele pot fi efectuate nu numai de ctre analiti din
cadrul ntreprinderii, ci i de analiti i respectiv firme specializate n domeniu din afara
acesteia. Sunt create astfel premisele obiectivitii i caracterului independent al analizei
economico-financiare. Raportul dintre obiectivitate i subiectivitate n formularea
concluziilor este influenat de un complex de factori, n care interesul material personal nu
trebuie neglijat.
n al treilea rnd, un alt sistem organizaional care trebuie luat n considerare este
cel care se refer la analiza extern realizat de partenerii externi (bnci, investitori
28

instituionali, puterea public, furnizori, clieni etc.). De remarcat c analizele externe au un


caracter temporar i sunt efectuate de ctre firme specializate, ele fiind declanate n
vederea soluionrii unor probleme specifice momentului sau care privesc activitatea
viitoare.
Analizele cu caracter permanent sunt efectuate de compartimentele funcionale sau
special constituite n acest scop.

1.2. Metodologia analizei economico-financiare


ntreprinderea privit ca sistem, permite reliefarea legturilor dintre subsistemele
componente, relaiile cauzale sau generale dintre elementele structurale, componente ale
ntregului. Trebuie, de asemenea, subliniat c sistemul ntreprindere are i o finalitate, iar
din acst punct de vedere, interaciunile dintre elementele sale sunt concepute n funcie de
aceast finalitate.
Analizarea n ansamblu a activitii ntreprinderii, n funcie de natura performanelor
economico-financiare, sau pe structuri organizatorice, presupune utilizarea unui complex
de metode, tehnici i procedee, respectiv a unei metodologii de analiz.
Metoda, reprezint un proces teoretico-abstract prin care se stabilete calea ce
trebuie urmat privind modul de studiere al unui proces sau fenomen, n scopul obinerii
de informaii asupra formei i coninutului acestuia.
Analiza economico-financiar utilizeaz o serie de metode, tehnici i procedee
specifice sau mprumutate din domeniul altor tiine menite s contribuie la realizarea
obiectului ei. n acest sens, se poate face o grupare a metodelor n funcie de cele dou
laturi fundamentale ale analizei i anume latura calitativ i respectiv, cea cantitativ.

1.2.1. Metode ale analizei calitative

Metodele analizei calitative se bazeaz n mare msur pe abstracia tiinific i au


ca obiect de baz stabilirea elementelor i relaiilor lor structurale, a factorilor i cauzelor
care explic fenomenul, a relaiilor de condiionare dintre fiecare factor (element) i
fenomenul studiat, precum i dintre factorii (elementele) care acioneaz. Construirea
modelelor, proceselor i fenomenelor economice are la baz analiza calitativ.
29

Principalele metode calitative care formeaz metodologia de diagnosticare a


activitii

economico-financiare

ntreprinderii,

este

format

din:

diviziunea

descompunerea rezultatelor, gruparea i comparaia.


1.2.1.1. Diviziunea sau descompunerea rezultatelor
Rezultatele activitii economico-financiare a ntreprinderilor sunt reflectate cu
ajutorul unor indicatori care se divid i se descompun pentru a asigura profunzimea
studierii acestora, a constitui un suport concret al diagnozei fenomenelor petrecute n
activitatea ntreprinderii, a se localiza rezultatele i cauzele lor n timp i spaiu.
Diviziunea i descompunerea rezultatelor, precum i a abaterilor acestora sunt de
mai multe feluri i anume:
- diviziunea dup timpul de formare al rezultatelor, permite evidenierea
abaterilor de la tendina general de desfurare n timp a fenomenului, de la ritmicitatea
proiectat pentru un anumit indicator (de exemplu, asigurarea cu materii prime i materiale
la intervale optime, realizarea produciei i distribuiei pe decade, luni, trimestre etc.);
- diviziunea dup locul de formare al rezultatelor, decurge n mod necesar din
funcia analizei de semnalare a locurilor unde efectul obinut nu corespunde condiiilor
create, unde exist posibiliti de mbuntire a activitii, unde se nregistreaz att
rezultate bune ct i deficiene (disfuncionaliti). Practic, aceasta presupune necesitatea
stabilirii concrete a compartimentelor funcionale unde s-au nregistrat rezultate pozitive
sau negative i determinarea contribuiei pe care fiecare dintre acestea i-au adus-o la
modificarea general a rezultatului;
- diviziunea pe pri sau elemente componente, permite aprofundarea laturilor
eseniale ale formrii i dezvoltrii fenomenelor economico-financiare. Aceast metod
constituie o condiie pregtitoare stabilirii legturilor factorial-cauzale ce se reflect n
starea i micarea fenomenului.
1.2.1.2. Gruparea
n procesul de analiz a fenomenelor aceast metod are un rol deosebit i const
n separarea colectivitii cercetate n categorii omogene de uniti, dup variaia uneia
sau multe caracteristici. Alegerea caracteristicilor de grupare se face n funcie de scopul
cercetrii, de esena fenomenului studiat i presupune o analiz multilateral a acestuia.
Importana alegerii caracteristicii de grupare deriv din rolul pe care aceasta l are
n separarea tipurilor calitative conturate n cadrul colectivitii cercetate.
30

Criteriile dup care se alctuiesc gruprile difer dup coninut, form de exprimare
i variaia caracteristicii de grupare.
1.2.1.3. Comparaia
Orice rezultat al activitii ntreprinderii se analizeaz i apreciaz prin prisma unui
criteriu de referin. Performanele economico-financiare ale ntreprinderii pot fi analizate i
apreciate, nu prin ele nsele, ci n raport de o baz de comparaie, stabilind nivelurile,
proporiile i ritmurile de dezvoltare ale acestora.
n cadrul oricrei ntreprinderi se utilizeaz mai multe categorii de comparaii:
- comparaii n timp, care se efectueaz ntre valoarea efectiv a fenomenului sau
informaia de stare i valoarea de referin, considerat ca baz de comparaie, n diferite
momente ale evoluiei;
- comparaii n spaiu, care pot fi efectuate ntre rezultatele centrelor de
responsabilitate din cadrul ntreprinderii, precum i ntre rezultatele obinute de
ntreprinderea analizat cu cele ale altor ntreprinderi cu activitate similar;
- comparaii mixte, reprezentnd acele comparaii care se bazeaz pe ambele
criterii (timp i spaiu);
- comparaii n funcie de un nivel prestabilit (programe, norme, standarde,
valori de normalitate stabilite de instituii specializate etc.);
- comparaii cu caracter special, care se realizeaz pe baza altor criterii dect
cele mai sus menionate.
Cele mai frecvente comparaii de acest tip privesc determinarea eficienei unor
msuri sau soluii tehnico-economice (compararea variantelor n vederea alegerii variantei
optime).
Condiia esenial care determin caracterul tiinific al comparaiei, o constituie
asigurarea comparabilitii datelor, att din punct de vedere al omogenitii coninutului,
ct i al modului de exprimare ntr-un etalon unic care s fie determinat dup o
metodologie unitar.

1.2.2. Metode ale analizei cantitative


Metodele cantitative de analiz au rolul de a msura contribuia factorilor i
elementelor componente asupra modificrii fenomenului studiat.

31

Principalele metode ale analizei cantitative sunt: metoda balanier, metode


substituiilor n lan, metoda ratelor, metoda analizei regresionale, metoda scorurilor etc.
1.2.2.1. Metoda balanier
Metoda balanier sau metoda input-output este folosit n analiza economic n
situaia n care ntre elementele fenomenului analizat exist relaii de sum i/sau
diferen, ea dovedindu-i utilitatea n elaborarea programelor privind activitatea curent i
de perspectiv a ntreprinderilor. Prin aplicarea metodei balaniere se urmrete
asigurarea unor proporii, a unui echilibru ntre resursele i necesitile din diferite domenii
de activitate (de exemplu: balana consumurilor de materiale, balana forei de munc,
balana veniturilor i cheltuielilor n accepiunea prezent a contului de profit i pierdere
etc.).
Legturile existente ntre elementele fenomenului analizat, permit evidenierea
contribuiei pe care fiecare dintre acestea o au asupra modificrii fenomenului, explicnd
astfel, n limitele date, cauzele respectivei modificri.
Modelul de principiu care surprinde acest tip de relaii este urmtorul:
F=a+b-c
n care: F reprezint fenomenul analizat;
a, b, c - elementele care influeneaz asupra fenomenului analizat.
Analiza oricrui fenomen se poate face att n mrimi absolute, ct i n mrimi
relative, cu ajutorul indicilor cu baz fix, cu baz n lan sau prin intermediul ritmurilor
medii.
a) Analiza fenomenului n mrimi absolute
Modificarea oricrui fenomen (F), se stabilete ca diferen ntre valoarea efectiv
sau informaia de stare (F1) i valoarea de referin a acestuia, considerat ca baz de
comparaie (F0), astfel:
F = F1 - F0
Msurarea (cuantificarea) influenei fiecrui element asupra modificrii fenomenului
analizat, se stabilete ca diferen ntre valoarea efectiv i valoarea de referin a
respectivului element, dar innd cont de semnul algebric al elementului din modelul
fenomenului cercetat.
Deci, modificarea fenomenului analizat fa de baza de comparaie, este rezultatul:
1. Influenei modificrii elementului a:
Fa = a1 a 0

32

2. Influenei modificrii elementului b:


Fa = b1 b0
3. Influenei modificrii elementului c:
Fa = (c1 c0 )
Suma influenei elementelor explic sporul absolut (modificarea fenomenului
analizat):
Fa + Fb + Fc = F
Aceast metod se utilizeaz frecvent n cazul analizei structurale a fenomenelor
economico-financiare.
b) Analiza fenomenului n mrimi relative
Indicele unui fenomen (IF) se determin ca raport ntre valoarea efectiv i valoarea
de referin a acestuia, astfel:
IF =

F1
100
F0

n mod similar se determin i indicii elementelor care concur la modificarea


fenomenului analizat, dup cum urmeaz:
ia =

a1
b
c
100 ; ib = 1 100 ; i c = 1 100
a0
b0
c0

Modificarea n mrime relativ a fenomenului analizat, se determin astfel:


I F = I F 100

Aprofundarea analizei poate presupune i determinarea contribuiei n mrime


relativ pe care modificarea fiecrui element i-o aduce asupra sporului absolut
(modificrii fenomenului care constituie obiectul analizei), astfel:
1. Contribuia modificrii elementului a:
%aF =

a
100
F0

2. Contribuia modificrii elementului b:


%bF =

b
100
F0

3. Contribuia modificrii elementului c:


%cF =

c
100
F0

33

1.2.2.2. Metoda substituirilor n lan


Aceast metod i are aplicabilitatea n procesul de analiz, atunci cnd ntre
factorii care determin mrimea unui fenomen exist relaii de tip determinist care mbrac
forma matematic de produs sau raport (proporionalitate direct sau invers).
Substituirile n lan reprezint un procedeu tehnic de baz al metodei analizei
economice, care se aplic n anumite condiii pentru msurarea influenei factorilor asupra
fenomenelor supuse cercetrii.
a) Utilizarea metodei substituirilor n lan cnd ntre factorii care influeneaz
asupra unui fenomen sunt relaii de produs.
n mod concret, legtura de condiionare direct dintre factori i fenomenul analizat
mbrac forma unei funcii de tipul:
Y = f (x)
Cnd ntr-o relaie sunt trei factori, rezultatul reprezint o funcie de genul Y = f (x1,
x2, x3) sau F = f (a, b, c). Analiza fenomenului (F) o putem efectua att n mrimi absolute,
ct i n mrimi relative.
a1) Analiza fenomenului n mrimi absolute.
Modificarea fenomenului analizat (F) se determin comparnd valoarea efectiv a
acestuia (F1) cu valoarea de referin (F0), astfel:
F = F1 F0

n care:
F1 = a1b1c1
F0 = a 0b0 c0

sau:
F = (a1b1c1 ) (a 0b0 c0 )

n ceea ce privete msurarea influenelor factorilor asupra fenomenului cercetat


trebuie avute n vedere urmtoarele principii:
ntr-un model de analiz factorii se aeaz n ordinea condiionrii
economice (se substituie mai nti factorul cantitativ i apoi cel calitativ, iar n situaia n
care analiza se efectueaz la nivelul fenomenelor agregate, ordinea n care se substituie
factorii este urmtoarea: factorul cantitativ, de structur i calitativ);
substituirile se fac succesiv, respectiv factor dup factor;
un factor odat substituit, rmne ca atare n operaiile ulterioare.
34

Lund n considerare principiile menionate, msurarea influenei fiecrui factor


asupra modificrii fenomenului analizat, mbrac urmtoarele forme de exprimare:
1. Influenei modificrii factorului a:
Fa = (a1b0 c0 ) (a 0b0 c0 ) = (a1 a 0 )b0 c0
2. Influenei modificrii factorului b:
Fb = (a1b1c0 ) (a1b0 c0 ) = a1 (b1 b0 )c0
3. Influenei modificrii factorului c:
Fc = (a1b1c1 ) (a1b1c0 ) = a1b1 (c1 c0 )
i de aceast dat suma influenelor factorilor explic sporul absolut (F):
Fa + Fb + Fc = F
a2) Analiza fenomenului n mrimi relative
Analiza fenomenului n mrimi relative, pe baz de indici, permite generalizarea i
ofer baze certe pentru efectuarea de comparaii n timp i spaiu.
Indicele fenomenului analizat (IF) se poate scrie potrivit relaiei:
IF =

ia ib ...in
100 n 1

n care: ia, ib, ..., in reprezint indicii factorilor care influeneaz asupra fenomenului.
Deoarece n exemplul de fa sunt trei factori care influeneaz asupra fenomenului,
indicele acestuia se prezint sub forma:
IF =

i a ib i c
100 2

Modificarea n mrimi relative a fenomenului (IF) se poate scrie;


I F = I F 100

Procednd la msurarea n mrimi relative a influenelor celor trei factori, rezult:


1. Influenei modificrii factorului a:
IiaF = ia 100
2. Influenei modificrii factorului b:
IibF =

i a ib
i (i 100)
i a sau a b
100
100

3. Influenei modificrii factorului c:


IicF =

i a i b i c i a ib
i i (i 100)
sau a b c 2

100 100
100

35

b) Utilizarea metodei substituiilor n lan cnd ntre factori sunt relaii de


raport.
Aplicarea metodei substituiilor n acest caz, mbrac dou forme de prezentare n
funcie de locul unde este situat factorul cantitativ (la numitor sau la numrtor).
b1) Cnd factorul cantitativ a se afl la numrtor.
Vom nota: F1 =

a1
a
i F0 = 0
b1
b0

De unde rezult c modificarea fenomenului analizat (F) poate fi scris de


maniera:
F = F1 F0 sau

a1 a 0

b1 b0

Msurarea influenei factorilor asupra modificrii fenomenului analizat se face pe


baza raionamentului:
1. Influenei modificrii factorului a:
Fa =

a1 a 0

b0 b0

2. Influenei modificrii factorului b:


Fb =

a1 a1

b1 b0

Ceea ce n mrimi relative, pe baz de indici, nseamn:


IF =

F1
100 , iar I F = I F 100
F0

din care, datorit:


1. Influenei modificrii factorului a
IiaF = ia 100
2. Influenei modificrii factorului b

IibF =

ia
i
100 ia = a (100 ib )
ib
ib

b2) Cnd factorul cantitativ b se afl la numitor.


Se respect i n acest caz notaiile precum i modul de determinare a modificrii
fenomenului analizat de la pct. b, ns n ceea ce privete msurarea influenei factorilor,
se procedeaz dup cum urmeaz:
1. Influenei modificrii factorului b:
36

Fb =

a0 a0

b1 b0

2. Influenei modificrii factorului a:


Fa =

a1 a 0

b1 b1

n mrimi relative, modificarea fenomenului analizat se explic prin:


1. Influenei modificrii factorului b:

100

IibF =
100 100
ib

2. Influenei modificrii factorului a:

i
100

IiaF = a 100
100
ib
ib

1.2.2.3. Metoda ratelor


Ratele reprezint un raport ntre dou mrimi comparabile din punct de vedere
logico-economic. Dincolo de forma matematic de exprimare, ratele au o ncrctur
informaional i o semnificaie deosebit n teoria i practica economic. Ele reprezint
instrumente redutabile de analiz utilizate pentru cunoaterea anumitor fenomene
economice i financiare, din punct de vedere istoric sau previzional, precum i a
elementelor i factorilor care le determin.
Pentru toate categoriile de analiz economic i financiar (post-factum, curent,
previzional, static, dinamic, cantitativ, calitativ, micro i macroeconomic etc.), ratele
constituie corelaii de eficien economic, fie a activitii, fie a structurilor. n analiza
diagnostic se recomand a se construi un tablou de bord care s conin un set de rate
pertinente n raport cu obiectivele procesului decizional.
Metoda ratelor constituie un instrument operaional n procesul de analiz i
evaluare intern a ntreprinderii, servind totodat i scopului analizei financiare externe.
Dei n teorie se utilizeaz un numr mare de rate, n practic, fiecare ntreprindere
utilizeaz o gam relativ restrns care reflect mai bine realizarea intereselor sale
economice i financiare. Analiza financiar pe baza ratelor este un perimetru n care mai
mult nu nseamn neaprat mai bine, deoarece utilizarea unui numr mai mare de rate nu
determin implicit o cretere a relevanei analizei.
n diagnosticul economico-financiar al ntreprinderii pot fi utilizate urmtoarele
categorii operaionale de rate ale potenialului i echilibrului financiar:

37

ratele de lichiditate i solvabilitate, exprim capacitatea ntreprinderii de a-i


onora obligaiile de plat pe termen scurt, cu o perioad de maturitate mic;

ratele de echilibru financiar evideniaz anumite proporionaliti care se stabilesc


n cadrul i ntre diferite fluxuri financiare;

ratele de gestiune, msoar eficiena cu care ntreprinderea i utilizeaz activele


de care dispune;

ratele privind managementul datoriei, explic n ce msur ntreprinderea este


finanat prin credite;

ratele de rentabilitate, msoar eficacitatea echipei manageriale, aa cum rezult


ea din veniturile obinute i din rentabilitatea investiiilor.
Exist o gam foarte larg de utilizatori ai informaiilor oferite de analiza pe baza
ratelor financiare n general i de profilul financiar al ramurii de activitate n special.
Existena acestor radiografii financiare poate fi considerat cel puin la fel de important
n diagnosticul economico-financiar al ntreprinderii, ca i analizele i radiografiile din
domeniul medical.
Cu toate c analiza ratelor financiare ofer informaii utile asupra condiiilor
financiare i operaionale dintr-o ntreprindere, exist, totui, probleme inerente i limite ale
analizei pe baza acestora, care trebuie luate n considerare cu toat atenia.
1.2.2.4. Metoda analizei regresionale (corelaiei)
Aceast metod se folosete n cazul relaiilor de tip stocastic dintre fenomenul
analizat i factorii care influeneaz asupra acestuia.
Caracterul practic al acestei metode, justific utilitatea sa att n analiza postfactum, ct i n analizele previzionale, cu scopul declarat de a extrapola tendinele de
evoluie ale unor fenomene economice n viitor.
Folosirea metodei corelaiei n analiza economic, presupune parcurgerea
urmtoarelor etape:
a) Identificarea legturilor de cauzalitate dintre fenomenul supus analizei y i
factorii care influeneaz asupra acestuia (x1, x2, ..., xn);
b) cunoaterea legturilor de cauzalitate dintre fenomen i factorii de influen i
alegerea pe aceast baz a ecuaiei de regresie care s exprime fidel corelaia existent
ntre acetia.
38

n funcie de numrul factorilor de influen sau al variabilelor luate n calcul,


corelaia poate fi simpl (unifactorial sau bidimensional) sau multipl (multifactorial sau
multidimensional).
Dac lum n considerare sensul legturii dintre fenomenul analizat (variabila
dependent) i factorii care influeneaz asupra acestuia (variabilele independente),
corelaia poate fi direct sau invers, dup cum modificarea variabilei independente
determin o modificare n acelai sens sau de sens contrar a variabilei dependente.
Dup natura sau forma legturii dintre fenomen i factorii care influeneaz,
apreciat n funcie de alura graficului construit pe baza datelor empirice, corelaia poate fi
liniar sau neliniar.
n practic se utilizeaz urmtoarele ecuaii de regresie de tip:

liniar, exprimate prin funcia: y = a + bx


n care:
y reprezint valoarea variabilei dependente;
x - variabila independent;
a, b- parametrii ecuaiei de regresie (au caracter de mrimi medii) i arat la ce
nivel ar fi ajuns variabila dependent, dac toi factorii ar fi avut o aciune constant;
Sistemul de ecuaii normale care st la baza determinrii celor doi parametrii a i b
este urmtorul:
2
y = na + b x

2
xy = a x + b x

Pentru rezolvarea acestui sistem de ecuaii i calcularea parametrilor a i b, se


poate utiliza metoda determinanilor obinndu-se:

y x xy x
a=
n x ( x )
2

b=

n xy x y
n x 2

( x )

Dup determinarea parametrilor a i b i rezolvarea sistemului de ecuaii


normale, pot fi calculate valorile teoretice ale variabilei dependente y pentru fiecare
valoare concret a factorului x, ceilali factori fiind considerai constani. Pe baza valorilor
teoretice ale ecuaiei de regresie se pot face aprecieri cu privire la modificarea i tendina
evoluiei fenomenului analizat sub influena variaiei factorului determinant, precum i n
39

legtur cu existena i direcia corelaiei dintre cele dou variabile studiate (n funcie de
mrimea i sensul coeficientului de regresie).

parabolic, exprimat prin funcia: y = a + bx + cx2


n care:
a i b reprezint parametrii ecuaiei care au aceeai semnificaie ca i n cazul
funciei liniare;
c - coeficientul de regresie care determin inflexiunea curbei.
Pentru calcularea parametrilor a, b i c se utilizeaz metoda celor mai mici ptrate,
care implic rezolvarea sistemului:

y = an + b x + c x 2

2
3
yx = a x + b x + c x
yx 2 = a x 2 + b x 3 + c x 4

pe baza cruia rezult urmtoarele relaii:

x yx x
n x ( x )
4

a=

2 2

y an c x
b=
x
c=

n x 2 y x 2 y
n x 4

( x )

2 2

hiperbolic, exprimate prin funcia: y = a +

b
, ceea ce presupune rezolvarea
x

urmtorului sistem de ecuaii normale:


1

y = na + b x
x
1
1
= a + b 2
y
x
x

exponenial, exprimat prin funcia: y = a + bx


n toate cazurile, rezolvarea funciilor neliniare se bazeaz pe metoda celor mai mici
ptrate, folosindu-se o metodologie asemntoare ca n cazul funciei liniare.
Pentru determinarea intensitii legturii dintre variabila independent ca factor de
influen i caracteristica rezultativ (variabila dependent), este necesar s se calculeze
coeficientul de corelaie pe baza formulei:

40

ry =

n xy x y
n x 2

( x )

n y
2

( y )

Utilizarea n procesul de analiz a metodei corelaiei vizeaz cu precdere


elaborarea prognozelor privind dezvoltarea fenomenelor. Cu ajutorul corelaiei se pot
exprima, sub forma indicatorilor sintetici, nu numai intensitatea i direcia legturii, dar i
gradul de influen a diferiilor factori.
Aplicarea corelaiei n cercetarea fenomenelor economice nu este o operaie
simpl, experiena evideniind o complexitate de probleme, care privesc baza teoretic,
premisele calculelor de corelaie, limitele de cunoatere, semnificaia indicatorilor de
corelaie. Eficiena aplicrii metodei corelaiei depinde de rezolvarea problemelor
menionate, ceea ce solicit cunoaterea temeinic a fenomenelor i proceselor studiate,
precum i a bazelor matematice i logice ale corelaiei.
1.2.2.5. Metoda scorurilor (scoring)
Metoda scorurilor este o tehnic de analiz discriminant. Acest demers al analizei
financiare exist de cteva decenii i beneficiaz de un interes deosebit din partea
teoreticienilor i practicienilor, graie studiilor efectuate de diverse organisme.
n literatura de specialitate, primele funcii scor au fost elaborate de economistul
american Altman n anul 1968 i de economitii francezi Connan i Holder n anul 1978.
Inclus de teoreticieni n aplicaiile profesionale ale analizei financiare1) sau de
practicieni n alte metode de analiz financiar2), analiza discriminant poate fi apreciat
ca o metod care aparine etapei de maturizare a analizei economico-financiare ca
disciplin tiinific.
Prefaat de instituionalizarea prezentrii indicatorilor economico-financiari pe
ramuri de activitate (Dun & Bradstreet, reprezint prima banc de indicatori din lume care
a fost nfiinat n anul 1931 n S.U.A.), funcia scor permite aprecierea vulnerabilitii unei
ntreprinderi.
Scorul constituie o metod de diagnostic extern care const n msurarea i
interpretarea riscului la care se expune investitorul (creditorul ntreprinderii), dar i
ntreprinderea ca sistem n activitatea viitoare. Funcia scor se nscrie n intervenia
preventiv, avnd caracterul unui instrument de previziune i se bazeaz pe elaborarea

1)
2)

Cohen E., Sauriel A., Analyse financiere-Outils et applications, Ed. Economica, Paris, 1990.
Barbier A., Proutat J., Traite practique de lanalyse financiere a lusage des banques, La revue banque, Paris, 1990.

41

unei judeci de valoare combinnd liniar un grup de rate financiare (sau variabile)
semnificative.
Din perspectiva aplicabilitii metodei, forma general pe care o mbrac funcia
scor (Z) este:
Z = ax1 + bx2 + ... + zxn
n care:
x1 , ..., xn reprezint ratele implicate n calcul;
a, b, ..., z reprezint coeficieni de ponderare (de semnificaie) ai fiecrei rate.
Indicatorii financiari inclui n modelele de previzionare a falimentului conin
aproape toate ratele financiare relevante. Ele deriv din conceptele de venituri, cheltuieli,
active, datorii, cash-flow i sunt construite pe baza contului de rezultate, a situaiei
patrimoniului i a tabloului de cash-flow.
n prezent, dintre funciile scor utilizate se evideniaz, ca fiind mai elaborat,
metoda Centralei Bilanurilor din Banca Franei. Obiectivul esenial al acestei metode l
constituie stabilirea unei sinteze a principalelor aspecte ale capacitii unei ntreprinderi de
a face fa falimentului prin utilizarea unei combinaii de rate. Sistemului i este asociat o
probabilitate de faliment, de normalitate sau de risc, aceasta neavnd un caracter
determinist. El indic numai faptul c ntreprinderea aparine unei anumite grupe din cele
trei precizate, cu un anumit grad de siguran, prin analogie cu alt categorie de
ntreprinderi.
Funcia elaborat de Banca Franei ia n considerare o baterie de rate care se
refer la structura financiar, dinamica activitii, rezultatul financiar i gestiunea curent,
avnd aplicabilitate n cazul firmelor industriale pltitoare de impozit pe profit care au cca.
500 salariai.
Numeroi practicieni (bancheri, asiguratori, analiti financiari) au cercetat i
dezvoltat i alte funcii dect cea elaborat de Banca Franei, ns informaiile de care au
beneficiat nu le-au permis, n toate cazurile, s respecte n totalitate condiiile de aplicare
ale acestei metode.
1.2.2.6. Metoda cercetrilor operaionale
Perfecionarea continu a activitii unei ntreprinderi, necesit luarea n
considerare a unui numr mare de factori n momentul adoptrii deciziilor.
Procesul de conducere are un caracter continuu i cuprinde toate laturile i
momentele activitii umane. Conducerea poate fi definit, n sens larg, ca fiind un proces
42

de prelucrare a informaiei i de adoptare a celei mai bune decizii n vederea realizrii unui
anumit scop.
n cadrul acestui proces utilizarea metodelor matematice i a tehnicii electronice de
calcul i gsesc o aplicabilitate efectiv n studierea proceselor care au un obiectiv precis,
urmrind obinerea unor efecte optime cu minimum de cheltuial.
Cercetarea operaional reprezint unul din capitolele matematice, care cuprinde
totalitatea metodelor tiinifice de analiz cantitativ a celor mai variate activiti umane
care au un scop bine determinat. Rezultatul final al unei astfel de analize se prezint sub
forma unei recomandri cu caracter practic pentru conducerea ntreprinderii care se refer
la anumite obiective concrete i la o anumit perioad de timp real.
Varietatea problemelor studiate prin metodele cercetrii operaionale este tot att
de mare ca i cea a activitilor societii umane, care pot fi grupate, astfel:
- probleme de alocare, care pot fi rezolvate cu ajutorul programrii liniare
(optimizarea produciei i organizarea optim a transporturilor);
- programarea activitilor complexe, care presupune alegerea din ansamblul
programelor posibile a acelora care optimizeaz durata, costul sau pe amndou.
Procedeele sunt cunoscute sub denumirea general de metoda drumului critic (Pert,
Pergo, Pert/cost);
- probleme de ateptare care vizeaz minimizarea costurilor aferente att ateptrii
consumatorilor ct i timpului neutilizat al staiilor de servire, probleme care se rezolv
potrivit teoriei firelor de ateptare;
- decizii secveniale asupra unor sisteme a cror evoluie n timp este supus unor
transformri care necesit o succesiune de decizii. Prin elaborarea unei succesiuni de
decizii optime se realizeaz programarea dinamic utilizat, n mod frecvent, n controlul
stocurilor rennoite.
Utilizarea acestor tehnici n analiza activitii economice a ntreprinderilor i
dovedete actualitatea i importana prin aceea c permite stabilirea efectului optim al
aciunii mai multor factori, ntre care exist legturi funcionale, asupra unui rezultat.

43

CAPITOLUL 2

ANALIZA ACTIVITII DE PRODUCIE


I COMERCIALIZARE

Stabilirea obiectivelor ntreprinderii n domeniul activitii de producie i


comercializare constituie un act decizional privind politicile sale de afaceri.
Sistemul ntreprindere este unul deschis, iar realizarea obiectivelor sale presupune
un schimb permanent de resurse cu mediul ambiant, care se desfoar dup modelul
intrare-transformare-ieire.
Mrimile de intrare n sistem exprim cantitatea i calitatea materiilor prime,
materialelor,

energiei,

combustibilului, forei de munc,

echipamentelor tehnice,

informaiilor, mijloacelor financiare etc. supuse transformrii n scopul obinerii mrimilor


de ieire din sistem sub forma produselor, serviciilor prestate i lucrrilor executate
destinate satisfacerii unor nevoi sociale.
Pentru a-i dovedi viabilitatea, sistemul ntreprindere trebuie s-i sporeasc
posibilitatea de adaptare i stabilitate prin perfecionarea parametrilor de funcionare, a
structurii i comportamentului su. Afirmaia este cu att mai viabil cu ct n economiile
de pia cele mai multe ntreprinderi i desfoar activitatea n condiii de risc i
incertitudine.

2.1. Analiza situaiei generale a activitii de producie si comercializare,


pe baza indicatorilor valorici

2.1.1. Sistemul indicatorilor valorici utilizai pentru caracterizarea activitii de


producie i comercializare
Teoria i practica economic recomand utilizarea unui sistem de indicatori valorici
a cror putere cognitiv permite sesizarea i comensurarea unor aspecte definitorii privind
aprecierea dimensiunilor activitii ntreprinderii, evaluarea rezultatelor i performanelor
sale comerciale.
44

Pentru a nelege utilitatea folosirii sistemului de indicatori valorici menii a


dimensiona activitatea de producie i comercializare, trebuie cunoscut coninutul fiecrui
indicator n parte.
a) Cifra de afaceri (CA)
Cifra de afaceri este indicatorul fundamental pe baza cruia se apreciaz volumul
activitii ntreprinderii. n termeni concrei, ea face parte din categoria indicatorilor de
rezultate economico-financiare, contribuind la diagnosticarea i evaluarea economic a
ntreprinderii, la estimarea eficienei managementului practicat.
b) Producia obinut destinat livrrii (Qf)
Indicatorul producia obinut destinat livrrii reprezint rezultatul direct i util al
activitii industriale productive, exprimnd valoarea produselor fabricate, lucrrilor
executate i serviciilor prestate n cursul unei perioade de timp i care urmeaz a fi
vndute (livrate, respectiv valorificate) n afara ntreprinderii.
Pentru

stabilirea

produciei

marf

fabricate

se

utilizeaz

informaiile

din

contabilitatea de gestiune a ntreprinderii, respectiv rulajele debitoare ale conturilor 345


Produse finite i 341 Semifabricate i rulajele creditoare ale conturilor 704 Venituri din
lucrri executate i servicii prestate, 705 Venituri din studii i cercetri i 708 Venituri
din activiti diverse.
Producia obinut destinat livrrii (marf sau vandabil) se poate determina pe
baza urmtoarei relaii1):
Qf = Vpf + Vle + Vsp
Vpf = Qv + (Sf - Si)
n care:
Qf reprezint producia obinut destinat livrrii;
Vpf - valoarea produselor fabricate (produse finite, semifabricate destinate livrrii i
produse reziduale);
Vle - valoarea lucrrilor executate;
Vsp - valoarea serviciilor prestate;
(Sf - Si) sau Qs - stocurile de produse la sfritul i respectiv la nceputul
perioadei sau variaia produciei stocate.
Dei, nu se regsete printre indicatorii din contul de profit i pierdere i nici printre
cei ai tabloului soldurilor intermediare de gestiune, producia obinut destinat livrrii este
totui un indicator util pentru estimarea rezultatului potenial al exploatrii (profit sau

45

pierdere), deoarece ofer o mai bun corelare cu indicatorii de efort n vederea calculrii
eficienei activitii ntreprinderii.
c) Producia exerciiului sau producia global (Qe)
Indicatorul n cauz reflect volumul total al activitii productive desfurat de
ctre firm pe perioada unui exerciiu financiar.
Indicatorul

producia

exerciiului,

sau

producia

global,

dovedete

necesitatea i utilitatea, n principal, n analiza activitii ntreprinderilor cu ciclu lung de


fabricaie unde producia neterminat are un volum nsemnat, iar finalizarea produselor se
realizeaz dup o lung perioad de timp.
Producia exerciiului este format din producia vndut (sau cifra de afaceri
exprimat

preuri

de

vnzare,

exclusiv

T.V.A.),

variaia

produciei

stocate

(creterea/descreterea produciei stocate, n care se includ stocurile de produse finite,


semifabricate, producie neterminat etc) i producia imobilizat (respectiv, costul
imobilizrilor corporale i necorporale realizate n regie proprie), astfel:
Qe = Qv + Qs + Qi
n care:
Qv reprezint producia vndut;

Qs - variaia produciei stocate;


Qi - producia imobilizat.
Ultimele dou elemente componente ale produciei exerciiului sunt evaluate n
costuri de producie, potrivit cerinelor principiului prudenei, ceea ce creaz un important
neajuns care afecteaz comparabilitatea datelor, dat fiind faptul c producia vndut,
respectiv cifra de afaceri este exprimat n preuri de vnzare, exclusiv T.V.A.. nlturarea
acestui inconvenient, s-ar putea realiza prin evaluarea tuturor elementelor n costuri
standard sau prestabilite.
Orice modificare a elementelor componente concur la modificarea produciei
exerciiului, att din punct de vedere structural ct i din punct de vedere al dinamicii.
d) Valoarea adugat (VA) reprezint surplusul de ncasri peste valoarea
consumurilor provenind de la teri, respectiv bogia creat prin valorificarea resurselor
tehnice, umane i financiare ale ntreprinderii.
n ceea ce privete producia de bunuri sau servicii, valoarea adugat permite
aprecierea structurii i metodele de producie ale ntreprinderii prin intermediul gradului de

1)

Vasile Robu, Analiza eficienei utilizrii capitalului societilor comerciale industriale, Tipografia & Editura
Secorex, Bucureti 1998, pg. 67.

46

integrare (ca raport ntre valoarea adugat i producia corespunztoare sau cifra de
afaceri), precum i dezvoltarea sau regresul activitii ntreprinderii.
n analiza diagnostic, valoarea adugat prezint importan, pe de o parte, ca
indicator de performan economico-financiar a ntreprinderii, iar pe de alt parte ca
indicator n sistemul fiscalitii.
Sintetic, valoarea adugat se determin prin deducerea din producia obinut
(global sau a exerciiului, exclusiv subvenii de exploatare), a consumurilor intermediare
(totalul consumurilor de bunuri i servicii furnizate de teri).
e) Valoarea adugat net (Van), exprim valoarea nou creat ntr-o perioad de
timp i se determin deducnd din valoarea adugat cheltuielile cu amortizarea.

2.1.2. Analiza dinamicii activitii pe baza indicatorilor valorici


Analiza dinamicii indicatoilor valorici permite sesizarea modului de fundamentare a
programelor de producie i comercializare, precum i stabilirea gradului de realizare a
acestora, comparativ cu nivelurile programate sau cu realizrile perioadelor anterioare. Pe
aceast baz, se stabilesc cauzele abaterilor, precum i msurile care se impun pentru
corectarea situaiilor nefavorabile.
Sub aspect teoretic, poate fi admis egalitatea dintre toi indicatorii valorici
prezentai n tabelul de mai sus, ceea ce semnific faptul c fa de o baz de comparaie
se menin aceleai proporionaliti ntre elementele care difereniaz respectivii indicatori.
ns, o astfel de situaie nu poate fi ntlnit i nici nu este de dorit, deoarece de la o
perioad la alta ntre elementele care difereniaz indicatorii valorici intervin att schimbri
cantitative ct i calitative.
Sub aspectul normalitii, pot fi ntlnite urmtoarele situaii:
a) I CA I Qf
Egalitatea dintre indicele cifrei de afaceri ( I CA ) i indicele produciei obinute
destinat livrrii ( I Qf ), semnific meninerea ponderii imobilizrilor n stocuri de produse
finite, manifestndu-se ns pregnant tendina de reducere a ponderii imobilizrilor n
stocuri de produse finite, sininim cu creterea gradului de valorificare a produciei
obinute.
b) I Qf > I Qe
47

Creterea mai rapid a produciei obinute destinat livrrii fa de creterea


produciei exerciiului, reflect o situaie pozitiv, respectiv reducerea stocurilor de
producie neterminat i a consumului intern, dar pn la limitele care s nu afecteze
desfurarea normal a activitii de producie. O astfel de situaie este specific firmelor
care nu prelucreaz materia prim a clienilor.
c) I VA > I Qe
Inegalitatea dintre indicele valorii adugate i indicele produciei exerciiului, reflect
reducerea ponderii consumurilor provenite de la teri n volumul total al activitii realizate
de ntreprindere pe seama cheltuielilor cu materialele. Practic, situaia n cauz denot
creterea gradului de valorificare a resurselor materiale.
d) I VAn I VA , ceea ce reflect variaia cheltuielilor cu amortizarea.
n dinamic, situaia indicatorilor valorici este prezentat n tabelul nr. 2.1.
Tabelul nr. 2.1.
Evoluia n dinamic a indicatorilor valorici
- mii lei Nr.
crt.

Indicatori

Realizri
an baz

1.
2.
3.
4.
5.

Cifra de afaceri
Producia marf fabricat
(destinat vnzrii)
Producia exerciiului
Valoarea adugat
Valoarea adugat net

An curent
Programat
Realizat
3

(3/2) 100

Indici (%)
(4/2) 100

(4/3) 100
7

6.400

8.000

9.632

125

140

120,4

6.800
7.250
4.120
3.850

7.820
8.120
5.356
4.851

9.892,3
10.596,6
6.695
5.821,2

115
112
130
126

142
150
145
142,5

126,5
130,5
125
120

Comparativ cu perioada precedent, firma i-a propus o sporire a valorii tuturor


indicatorilor, ceea ce n condiii normale de evoluie a preurilor presupune o dinamizare a
activitii de producie i comercializare. S-a urmrit, n fapt, reducerea produciei stocate,
diminuarea imobilizrilor n producia neterminat, scderea ponderii cheltuielilor
materiale, precum i a cheltuielilor cu materialele, cu repercursiuni directe asupra
costurilor i rezultatelor financiare.
Prin nivelurile realizate ale indicatorilor valorici se constat depirea obiectivelor
programate, ceea ce nseamn c n activitatea pe care a desfurat-o ntreprinderea a
mobilizat rezerve peste cele prevzute.
Totui, s-au nregistrat unele aspecte care atest nencadrarea n nivelul proporiilor
stabilite prin program. Astfel, dei s-a prevzut o reducere a ponderii imobilizrilor n
stocuri de produse finite, n fapt acestea au crescut, ceea ce semnific o scdere a
gradului de valorificare a produciei fabricate.
48

Analiza poate fi aprofundat, n funcie de cauzele care au condus la nregistrarea


acestei situaii (producia fabricat suplimentar nu a avut desfacerea asigurat, crearea
unor stocuri de produse finite i valorificarea ulterioar a acestora n condiii de pre
favorabile etc.). Situaii similare celei prezentate s-au nregistrat i n ceea ce privete
ceilali indicatori valorici.
Activitatea desfurat de nterprindere reflect o nerespectare a obiectivelor
propuse. Din punct de vedere economic, aceast situaie poate fi caracterizat ca fiind
nefavorabil, deoarece s-a acordat prioritate indicatorilor care nu sesizeaz aspectele
calitative ale activitii.
Reducerea stocurilor de producie neterminat pn la limitele desfurrii normale
ale activitii de producie, a cheltuielilor cu materii prime i materiale etc. n condiiile
respectrii calitii produselor finite, creeaz premisele ca producia obinut s aib
desfacerea asigurat i pe aceast baz rezultatele financiare s fie favorabile.

2.1.3. Analiza raportului static i dinamic dintre indicatorii valorici


Diagnosticarea activitii economico-financiare a ntreprinderii, presupune utilizarea
unor metode i procedee de baz ale analizei, precum i a unora complementare
acesteia. Coroborat necesitilor concrete ale analiazei, n general, i ale diagnosticrii, n
special, se utilizeaz raportul static i raportul dinamic cu scopul de a servi n vederea
construirii modelelor multiplicative de analiz.
a) Analiza raportului static dintre indicatorii valorici permite caracterizarea
evoluiei elementelor care-i difereniaz. Raportul static se determin pe baza mrimilor
absolute ale indicatorilor valorici.
Principalele rapoarte statice care pot fi construite pe baza indicatorilor valorici
menionai sunt:

Raportul dintre cifra de afaceri (CA) i producia obinut destinat livrrii

(Qf), reflect modificarea stocurilor de produse finite i a altor venituri (exclusiv cele
financiare i cele excepionale).

CA
1
Qf <
Raportul dintre producia obinut destinat livrrii (Qf) i producia
exerciiului (Qe), reflect evoluia stocurilor de producie neterminat, precum i a
49

consumului intern (imobilizri n stocuri de producie neterminat, materii prime, materiale


etc.).

Qf
1
Qe <

Raportul dintre valoarea adugat (VA) i producia exerciiului (Qe),

evideniay modificarea ponderii cheltuielilor cu materialele, sau a cheltuielilor materiale


(n cazul valorii adugate nete).

VA
1
Qe <
Utiliznd datele din tabelul nr. 2.1., evoluia rapoartelor statice mai sus menionate
este prezentat n tabelul nr. 2.2.
Tabelul nr. 2.2.
Situaia raportului static dintre indicatorii valorici
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Indicatori
Cifra de afaceri/Producia marf
Producia marf/Producia exerciiului
Valoarea adugat/Producia exerciiului
Valoarea adugat net/Producia exerciiului

Realizri
an baz
0,941
0,938
0,568
0,531

An curent
Programat
Realizat
1,023
0,974
0,963
0,934
0,659
0,632
0,597
0,549

Prin programul de activitate, comparativ cu perioada precedent s-a estimat o


cretere a valorii rapoartelor dintre indicatorii valorici ca urmare a modificrilor pozitive ale
elementelor care-i difereniaz. Valorile realizate s-au situat sub nivelul programat, ceea
ce reflect faptul c elementele respective au nregistrat o alt evoluie.
b) Raportului dinamic se stabilete pe baza indicilor indicatorilor valorici (cu baz
fix) i caracterizeaz evoluia acestora fa de o anumit baz de comparaie (de regul,
perioada precedent).
Principalele rapoarte dinamice sunt:

Raportul dintre indicele cifrei de afaceri (I CA ) i indicele produciei obinute


destinat livrrii (I Qf ) , reflect relaia dintre ritmul livrrilor i ritmul fabricaiei.

I CA
1
I Qf <
Raportul dintre indicele produciei obinute destinat livrrii (I Qf

i indicele

produciei exerciiului (I Qe ) , reflect legtura dintre ritmul finalizrii produciei i ritmul


volumului total de activitate.

50

I Qf
I Qe

1
<

Raportul dintre indicele valorii adugate

(I VA )

i indicele produciei

exerciiului (I Qe ) , reflect creterea sau scderea gradului de valorificare a resurselor


materiale (consumurilor provenite de la teri).

I VA
1
I Qe <
Utiliznd aceeai baz de date, raportul dinamic dintre indicatorii valorici se prezint
astfel (Tabelul nr. 2.3.):
Tabelul nr. 2.3.
Situaia raportului dinamic dintre indicatorii valorici
Nr.
crt.
1.

Indicatori
Cifra de afaceri (ICA)

Realizri
an baza
100

An curent
Programat
Realizat
125
140

2.

Producia marf fabricat (IQf)

100

115

142

3.

Producia exerciiului (global) (IQe)

100

112

150

4.

Valoarea adugat (IVA)

100

130

145

5.

Valoarea adugat net (IVAn)

100

126

142,5

6.

ICA/IQf
IQf/IQe
IVA/IQe
IVAn/IQe

1,00

1,087

0,986

1,00

1,027

0,947

1,00

1,161

0,967

1,00

1,125

0,950

7.
8.
9.

Concluziile desprinse pe baza raportului dinamic dintre indicatorii valorici sunt


similare celor mai sus prezentate. Fa de perioada precedent s-au estimat modificri
favorabile ale ritmurilor elementelor care difereniaz respectivii indicatori, dar n realitate,
n funcie de ritmurile realizate, situaia este nefavorabil, ceea ce impune msuri de
redresare a activitii n perioada urmtoare.

2.2. Analiza cifrei de afaceri


ntreprinderea reprezint o entitate socio-economic de sine stttoare cu o
structur proprie delimitat n timp i spaiu. Pentru a fi viabile i pentru a putea desfura
o activitate continu n mediul lor instituional, ntreprinderea intr n relaii de
intercondiionare cu factorii existeni n mediul lor ambiant fiind susinute n demersul
51

economic de clieni, furnizori, for de munc, bnci, instituii guvernamentale i bugetare


etc., cu intenia declarat s demonstreze c sunt capabile s desfoare o activitate
eficient.
n condiiile economiei de pia, toi aceti factori i pun amprenta asupra
rezultatelor ntreprinderii, fapt pentru care analiza cifrei de afaceri este considerat ca
hotrtoare pentru aprecierea locului i rolului ntreprinderii n cadrul sectorului su de
activitate, a poziiei sale pe pia, a capacitii acesteia de a desfura o activitate
profitabil.

2.2.1. Aspecte conceptuale

Conceptual cifra de afaceri poate fi abordat prin prisma urmtorilor indicatori:


a) Cifra de afaceri total, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitii
nr. 82/1991, se calculeaz prin nsumarea veniturilor rezultate din livrrile de bunuri,
executarea de lucrri i prestrile de servicii i alte venituri din exploatare, exclusiv
rabaturile, remizele i alte reduceri acordate clienilor.
Planul Contabil General 1982 (Frana), definete cifra de afaceri ca reprezentnd
totalitatea ncasrilor realizate din exercitarea activitii preofesionale i curente a
ntreprinderii, exclusiv subveniile de exploatare i veniturile nete pariale din operaiunile
pe termen lung.
b) Cifra de afaceri net reprezint, n conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului finanelor nr. 403/1999 privind aprobarea Reglementrilor contabile armonizate
cu Directiva a IV-a a Comunitii Economice Europene i cu Standardele de Contabilitate
Internaionale, un indicator al Contului de profit i pierdere care cuprinde sumele provenind
din vnzarea de bunuri i servicii ce intr n categoria activitilor curente ale ntreprinderii,
dup scderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adugat precum i a altor
impozite i taxe aferente.
Continuarea dezvoltrii sistemului contabil n ara noastr se realizeaz n strns
corelare cu tendinele care se manifest pe plan european i internaional i vizeaz, n
principal, asimilarea n ntregime a prevederilor Directivei a IV-a a Comunitii Economice
Europene i a Cadrului general de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare elaborat
de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaionale.
n acest context, unul dintre principalele elemente care privete dezvoltarea
sistemului de contabilitate l reprezint adaptarea i explicarea terminologiei contabile
52

specifice n consens cu actele normative mai sus menionate (conturi anuale, situaii
financiare, raport anual, cost administrativ, cifra de afaceri net, activitatea curent,
venituri i cheltuieli extraordinare etc.).
c) cifra de afaceri ncasat, reprezint valoarea total a ncasrilor ntreprinderii
pentru o anumit perioad de timp, ca urmare a vnzrilor de produse i mrfuri i se
poate stabili pe baza rulajului creditor al contului 411 Clieni, corectat cu T.V.A. aferent.
d) cifra de afaceri minim (CAmin), reprezint suma vnzrilor care permite
acoperirea cheltuielilor variabile aferente i a tuturor cheltuielilor fixe ale ntreprinderii.
CA min =

Cf
1 cv

n care:
Cf reprezint suma cheltuielilor fixe;
cv - cheltuielile variabile medii la 1 leu cifr de afaceri.

e) cifra de afaceri de realizat n cazul unor restricii date (CAr).


Restriciile date, cunoscute, se refer la capitalul social (Ks), rata dividendelor (Rd),
cota de repartizare a profitului net pentru autofinanare (caf), cota de impozit pe profit (ci)
i rata rentabilitii resurselor consumate (Rrc).
Relaia de calcul a cifrei de afaceri de realizat n cazul unor restricii date, este
urmtoarea:

CAr = Ks

Rd 100

100 100 caf

100 100

1 + rc
100 ci R

n care:
Ks

Rd
reprezint suma dividendelor;
100

Ks

Rd 100

100 100 caf

100

- profitul brut.
100 ci

R rc rata rentabilitii resurselor consumate ( R rc =

Pb
x100 ).
qv c

f) cifra de afaceri medie pe unitatea de produs sau de prestaie ( CAi ):

CA i =

CAi
qvi

n care:

53

CA i reprezint cifra de afaceri medie pe unitatea de produs sau prestaie


(echivaleaz cu preul mediu de vnzare pe unitatea de produs, sau tariful
mediu pe unitatea de prestaie);
CAi - cifra de afaceri pe tipuri de produse sau activiti;
qvi - volumul fizic al produciei vndute pe tipuri de produse sau activiti.
g) cifra de afaceri marginal (CAm), reprezint venitul aferent unei uniti
adiionale de produs sau de prestaie vndute.

CAm =

CAi CAi1 CAi 0


=
qvi
qvi1 qvi 0

2.2.2. Analiza dinamicii i structurii cifrei de afaceri


2.2.2.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri
Analiza evoluiei n timp a vnzrilor se impune a fi realizat pe total firm i pe
produse. Procedeele de analiz recomandate n acest scop sunt: abaterile n mrimi
absolute (ca diferen ntre valorile efective i cele ale bazei de comparaie) i indicii cu
baz fix, n lan i medii.
Pentru o corect apreciere a evoluiei n dinamic a performanelor comerciale ale
unei firme, se impune operarea cu cifra de afaceri evaluat n preuri comparabile.
Necesitatea acestui demers este reclamat de faptul c determinarea cifrei de afaceri pe
baza datelor din contabilitatea financiar precum i n contul de profit i pierdere se face n
preuri curente.
Cifra de afaceri n preuri comparabile, se determin astfel:
- la nivel de produs (qv1 p0);
- la nivel de ntreprindere (qvi1 pi0, sau

qv

i1

Ip

pi1

).

n care: Ip reprezint indicele preurilor de vnzare la nivel de ntreprindere.


2.2.2.2. Analiza structurii cifrei de afaceri
Cifra de afaceri a unei firme poate fi analizat structural n funcie de diverse criterii
de grupare a vnzrilor, cum sunt: pe produse, clieni, piee de desfacere, faze ale ciclului
de via a produselor etc..
Pentru a caracteriza evoluia structurii vnzrilor firmei se pot utiliza urmtoarele
procedee de analiz:
54

a) Ponderile componentelor cifrei de afaceri (gi):


gi =

CAi
100
CA

n care:

CAi reprezint cifra de afaceri total;


CAi - vnzrile aferente elementului component i.
Informaiile furnizate de acest procedeu de analiz se refer la: care sunt
principalele elemente componente ale cifrei de afaceri; care este evoluia n timp a
acestora; ct de stabile sunt etc.
b) Coeficientul de concentrare (Gini-Struck):

G =

gi 2 1

n 1

; n 2, G [0,1)

n care: n reprezint numrul de termeni ai seriei luate n studiu.


Apropierea de zero a coeficientului de concentrare semnific o distribuire relativ
echilibrat a vnzrilor pe elementele structurale luate n calcul. Coeficientul este egal cu
zero, atunci cnd elementele componente au aceeai pondere n cifra de afaceri total,
concentrarea vnzrilor fiind nul.
n cazul n care coeficientul se apropie de 1, atunci se nregistreaz un numr redus
de elemente care contribuie n cea mai mare msur la obinerea cifrei de afaceri a
ntreprinderii.
c) Coeficientul HERFINDHAL (H):
H = gi2 ; H [1/n,1]
Pot fi evideniate urmtoarele situaii:

H = 1, atunci cnd cifra de afaceri este format dintr-un singur element;


H = 1/n, atunci cnd elementele componente contribuie n aceeai msur la
formarea cifrei de afaceri;

cnd H se apropie de 1, aceasta reflect un grad ridicat de concentrare a


vnzrilor, iar apropierea de 1/n reflect o distribuie relativ echilibrat a acestora.
d) Metoda ABC
Metoda ABC se recomand a fi aplicat ndeosebi n cazul structurrii cifrei de
afaceri pe clieni i pe produse.

55

Aplicarea metodei ABC la gestiunea unei clientele eterogene a condus la


urmtoarea distribuie optimal1) :

zona A: 10% din clieni contribuie cu 60% din CA;


zona B: 40% din clieni contribuie cu 30% din CA;
zona C: 50% din clieni contribuie cu 10% din CA.
Studierea acestei distribuii teoretice permite stabilirea unor concluzii utile n
fundamentarea deciziilor privind volumul activitii pentru securitatea i rentabilitatea
firmei. Astfel:
- zona A contribuie n cea mai mare msur la rentabilitatea firmei, dar are i cel
mai ridicat grad de risc (incapacitatea de plat a unui client important se reflect ntr-o
msur nsemnat asupra situaiei financiare a firmei analizate);
- zona B asigur cel mai mare grad de stabilitate din punct de vedere al vnzrilor
i rentabilitii i constituie un risc moderat pentru ntreprindere;
- zona C se caracterizeaz printr-o rentabilitate sczut (indicele cheltuielilor de
exploatare devanseaz indicele cifrei de afaceri) i printr-un risc redus.
Reprezentarea grafic a curbelor ABC, se prezint astfel:

curba teoretic ABC


100%

90%
75%

curba real ABC


A
B

60%
50%
45%

10%

50%

100%

Fig. 2.1. Reprezentarea grafic a curbelor ABC


OX = ponderea n funcie de numrul de clieni
OY = ponderea n cifra de afaceri
Pentru reprezentarea curbei reale ABC s-au luat n calcul urmtoarele valori:
- 10% din clieni reprezint 45% din CA;
- 40% din clieni reprezint 30% din CA;
- 50% din clieni reprezint 25% din CA.
1)

D. Mrgulescu, M. Niculescu, V. Robu Diagnostic economico-financiar, Editura Romcart 1994, pg. 58.

56

Studiind posibilitile de reprezentare grafic ale celor dou curbe se constat


urmtoarele:
- cnd curba real este sub curba teoretic, scade ponderea vnzrilor din zona A
i crete ponderea vnzrilor din zonele B i/sau C;
- cnd curba real este deasupra curbei teoretice, crete ponderea vnzrilor n
zona A (posibil i n zona B) i scade ponderea vnzrilor n zona C.
n cazul analizei CA pe produse distribuia teoretic este:
- zona A = 10 - 15% din tipurile de produse contribuie cu 60 - 70% din CA;
- zona B = 25 - 30% din tipurile de produse contribuie cu 25 - 30% din CA;
zona C = 65 - 70% din tipurile de produse contribuie cu 10 - 15% din CA.
Aprecierea situaiei unei ntreprinderi se face n funcie de fazele ciclului de via n
care se afl produsele corespunztoare celor trei zone (lansare, cretere, maturitate sau
declin).

2.2.3. Analiza factorial a cifrei de afaceri

Cifra de afaceri evolueaz sub influena unor factori direci i indireci specifici
domeniului de activitate al firmei.
Analiza factorial a cifrei de afaceri n ntreprinderile industriale se poate realiza pe
baza urmtoarelor modele:
n

a) CA = qvi pi
i =1

b) CA = Ns

Qf CA
Ns Qf

c) CA = Ns

Mf Mf ' CA
Ns Mf Mf '

n care:
qvi reprezint volumul fizic al produciei vndute pe produse;
pi - preurile medii de vnzare unitare, exclusiv T.V.A.;
Ns - numrul mediu de personal;

Qf - producia marf fabricat;


Mf - valoarea medie anual a mijloacelor fixe;
Mf - valoarea medie anual a mijloacelor fixe direct productive.

57

Pentru analiza factorial a modificrii cifrei de afaceri fa de o baz de comparaie


se au n vedere datele din tabelul nr. 2.4.
Tabelul nr. 2.4.
- mil. lei Nr.
crt.
1.
2.

Indicatori

3.

Cifra de afaceri (CA)


Volumul fizic efectiv al produciei
vndute, evaluat n preuri prevzute
Numrul mediu de personal

4.
5.

Producia marf fabricat


Valoarea medie anual a mijloacelor fixe

6.

Valoarea medie anual a mijloacelor fixe


direct productive
Timpul total de munc (ore)
Productivitatea medie anual a muncii
determinat pe baza produciei marf (mii lei)
Productivitatea medie anual a muncii
determinat pe baza cifrei de afaceri (mii lei)
Timpul de munc mediu pe salariat (ore)

7.
8.
9.

10.

11.

Productivitatea medie orar a muncii


determinat pe baza cifrei de afaceri (mii lei)
Gradul de nzestrare tehnic a muncii

12.

13.

Ponderea mijloacelor fixe direct productive n


totalul
mijloacelor
fixe,sau
compoziia
tehnologic a mijloacelor fixe (%)
Randamentul mijloacelor fixe (eficiena) direct
productive (lei)

14.

15.

Cifra de afaceri medie la 1 leu mijloace fixe


direct productive (lei)

16.

Gradul de valorificare a produciei obinut


destinat livrrii

Simbol

Programat

qvIpi
qvi1pi0

30.420

36.470

650

35.520
640

28.971
3.000

36.838
3.450

127,2
115

1.950
1.216.800

2.277
1.184.000

116,8
97,3

44.570,8

57.559,4

129,1

46.800
1.872

55.500
1.850

118,6
98,8

25

30

120,0

4.615,4

5.390,6

116,8

65

66

101,5

Ns
Qf

M f

M f

Realizat

%
119,9
-

98,5

'

T
Qf
Ns

Wa

t
wh

M f
Ns
M f'
M f
Qf

M f
CA

'

14,86

16,18

108,9

M f
CA
Qf

'

15,60

16,02

102,7

1,05

0,99

94,3

Sistemul factorial, potrivit primului model de analiz, se prezint astfel:


Ns
q vi

t
Wa

CA

wh
pi

n care:
Wa reprezint productivitatea medie anual, determinat pe baza cifrei de afaceri

(W a =

vi

Ns

pi

);
58

- productivitatea medie orar, determinat pe baza cifrei de afaceri

wh

( wh =

vi

pi

).

Metodologia de analiz factorial i cuantificarea influenei factorilor, pe baza


primului model, se prezint astfel:

CA = 36.470 - 30.420 = +6.060 mil. lei


din care, datorit:
1. influenei modificrii volumului fizic al produciei vndute pe produse:

qvi = qvi1 pi 0 q vi 0 pi 0 = 35.520-30.420 = +5.100 mil. lei


din care, datorit:
1.1. influenei modificrii numrului mediu de personal:

N s = ( N s1 N s 0 )W a0 = (640 - 650) 46,8 = - 468 mil. lei


1.2. influenei modificrii productivitii medii anuale a muncii:

W a = N s1 (W a1 W a0 ) = 640 (55,5 - 46,8) = + 5.568 mil. lei


din care datorit:
1.2.1. influenei modificrii timpului de munc mediu pe salariat:

t = N s1 (t 1 t 0 )W h0 = 640 (1.850 - 1.872) 0,025 = -352 mil. lei


1.2.2. influenei modificrii productivitii medii orare a muncii:

wh = N s1 t 1 ( wh1 wh0 ) = 640 1.850 (0,030 - 0,025) = + 5.920 mil. lei


2. influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:

pi = qvi1 pi1 q vi1 pi 0 = 36.470 - 35.520 = + 950 mil. lei


Din analiza datelor prezentate, rezult o cretere a vnzrilor fa de prevederile
din bugetul de venituri i cheltuieli cu 6.060 mil. lei, respectiv cu 19,9%. Aceast situaie se
reflect pozitiv asupra profitului aferent cifrei de afaceri, rezultatului exploatrii, rezultatului
curent, rezultatului brut, rezultatului net al exerciiului i destinaiilor acestuia, vitezei de
rotaie a activelor circulante etc.
Studiind influenele factorilor direci se constat c din modificarea total a cifrei de
afaceri 84,16% s-a datorat creterii volumului fizic al vnzrilor i 15,84% mririi preurilor
de vnzare.
Creterea volumului fizic al vnzrilor a determinat depirea cifrei de afaceri cu
5.100 mil. lei, n exclusivitate pe baza utilizrii intensive a potenialului uman. Sporirea
productivitii muncii anuale cu 8,7 mil. lei a avut ca efect creterea cifrei de afaceri cu
59

5.568 mil. lei. Aceast situaie s-a datorat n totalitate sporirii productivitii muncii medii
orare cu 5 mii lei, ceea ce a avut ca efect creterea cifrei de afaceri cu 5.930 mil. lei.
Productivitatea medie orar, stabilit n preuri comparabile, este influenat de
structura vnzrilor ( g i ) i productivitatea orar pe produse ( whi ) .
wh =

g wh
i

100

, iar whi =

pi 0
ti

n care:
ti reprezint timpul de munc pe unitatea de produs.
Rezult c, orice msur luat n direcia reducerii timpului de munc consumat pe
unitatea de produs are drept consecin sporirea produciei obinute, ceea ce constituie
premisa creterii vnzrilor.
Referitor la utilizarea extensiv a forei de munc se constat dou aspecte:
- reducerea numrului mediu de salariai, se apreciaz ca fiind justificat din punct
de vedere economic, deoarece este efectul sporirii productivitii muncii;
- nregistrarea unui timp efectiv lucrat mai mic dect cel maxim disponibil pe un
salariat cu 22 ore, a avut ca efect scderea vnzrilor cu 352 mil. lei.
Preurile medii de vnzare unitare au crescut fa de prevederi, influennd pozitiv
asupra cifrei de afaceri n sensul creterii acesteia cu 950 mil. lei. Aceast situaie poate fi
efectul mbuntirii calitii produselor vndute, caz n care este rezultatul efortului propriu
al ntreprinderii analizate, i/sau al aciunii factorilor conjuncturali de pe pia (raportul
cerere/ofert n favoarea firmei) sau de la nivelul economiei naionale (inflaie, evoluia
cursului de schimb al monedei naionale etc.).
Utiliznd cel de-al doilea model de analiz, sistemul de factori care influeneaz
asupra cifrei de afaceri (semnificaia acestora este prezentat n tabelul nr. 2.4.), se
prezint astfel:
Ns

CA

Qf
Ns

Mf
Ns
Mf'
Ns

CA
Qf

Qf
Mf'

, iar

Qf
M f M f ' Qf
=
Ns
Ns M f M f '

Metodologia de analiz factorial i msurarea influenelor factorilor, se prezint


astfel:

60

CA = + 6.060 mil. lei

din care, datorit:


1. N s = ( N s1 N s 0 )
2.

Qf 0 CA0
= - 468 mil. lei
N s 0 Qf 0

Qf
Qf CA
Qf
= N s1 1 0 0 = + 8.728,3 mil. lei
Ns
N s1 N s 0 Qf 0

din care datorit:

2.1. M f = N s1 M f 1 M f 0 M f ' 0 Qf 0 CA0 = + 5.031,7 mil. lei

Ns

N s1

N s 0 M f 0 M f ' 0 Qf 0

2.2. M f ' = N s1 M f 1 M f '1 M f ' 0 Qf 0 CA0 = + 538,3 mil. lei

Mf

Ns1 M f 1

M f 0 M f ' 0 Qf 0

2.3. Qf = N s1 M f 1 M f '1 Qf1 Qf 0 CA0 = + 3.155,9 mil. lei

Mf'

3.

Ns1 M f 1 M f '1

M f ' 0 Qf 0

Qf CA CA
CA
= N s1 1 1 0 = - 2.210,3 mil. lei
Qf
N s1 Qf1 Qf 0

Analiza cifrei de afaceri pe baza sistemului factorial mai sus prezentat, comparativ
cu cel aferent primului model de analiz, pune n eviden aciunea unor factori, cum sunt:
gradul de nzestrare a forei de munc, compoziia tehnologic a mijloacelor fixe,
randamentul mijloacelor fixe direct productive i gradul de valorificare a produciei obinute
i destinate livrrii.
Astfel, n cazul analizat rezult urmtoarele aspecte:

Sporirea gradului de nzestrare a forei de munc cu 16,8%, respectiv cu 775,2


mii lei/persoan, a avut ca efect creterea produciei obinute i mrirea vnzrilor cu
5.031,7 mil. lei. Aceast situaie a fost determinat de noile investiii n mijloace fixe, n
sum de 450 mil. lei i de reorganizarea activitii;

Ponderea mijloacelor fixe direct productive a crescut cu 1% i a reprezentat o


premis pentru obinerea unei producii suplimentare i o sporire a vnzrilor cu 538,3 mil.
lei. Aceast situaie este determinat de axarea investiiilor ctre cele direct productive
(maini, utilaje, instalaii de lucru etc.);

Randamentul valoric al mijloacelor fixe direct productive s-a mrit cu 8,9% i a


avut ca efect creterea vnzrilor cu 3.155,9 mil. lei. Acest rezultat este efectul atingerii
parametrilor proiectai de noile capaciti de producie puse n funciune, precum i al
sporirii nivelului calitativ al produselor vndute;
61

Gradul de valorificare a produciei obinute s-a redus i a determinat scderea


vnzrilor cu 2.210,3 mil. lei. Situaia este determinat de creterea stocului de produse
finite la finele perioadei , fa de nceputul perioadei i fa de prevederi (s-a prevzut o
reducere a stocului de produse finite cu 1.449 mil. lei i s-a nregistrat o depire a
stocului iniial cu 368 mil. lei).
Cel de-al treilea model de analiz a cifrei de afaceri, evideniaz, n plus fa de
modelele precedente, influena cifrei de afaceri medie la 1 leu mijloace fixe direct
productive

CA

M f '

2.2.4. Analiza consecinelor modificrii cifrei de afaceri asupra principalilor


indicatori economico-financiari ai firmei

Modificarea cifrei de afaceri influeneaz, n principal, asupra urmtorilor indicatori


sintetici economico-financiari ai ntreprinderii, cum sunt:
a) Profitul brut:

(CA1 CA0 ) pr 0 , iar

pr 0 = 1

q
q

v0 0

v0

p0

n care:
pr reprezint rezultatul exploatrii (profitul) mediu la 1 leu cifr de afaceri.

b) Rata rentabilitii economice:

(C A1 C A 0 ) pr 0 100
At 1

n care:
At reprezint activul total.
c) Viteza de rotaie a activelor ciculante:
AC0
AC0
T
T
C A0
C A1

n care:
AC reprezint soldul mediu al activelor circulante;
T - perioada analizat (zile).
d) Efectul economic (eliberri sau imobilizri de capital circulant) al
accelerrii/ncetinirii vitezei de rotaie a activelor circulante:
62

AC 0
AC 0 CA1
T
T

CA 0 T
CA1

e) Eficiena utilizrii mijloacelor fixe:


CA1
CA 0
1000
1000
Mf1
Mf1

f) Eficiena utilizrii activelor de exploatare:


CA1
CA 0
1000
1000
Ae 1
Ae1

n care:
Ae reprezint activele de exploatare.
g) Eficiena utilizrii potenialului uman, caracterizat prin profitul mediu pe
salariat:

(CA1 CA 0 ) pr 0
N s1

2.3. Analiza valorii adugate


2.3.1. Aspecte conceptuale
Valoarea adugat reflect plusul de valoare (bogie) obinut prin activitatea
productiv i comercial a unei ntreprinderi.
Valoarea adugat este unul din cei mai importani indicatori de reflectare a
performanelor economico-financiare ale unei firme. Pe baza valorii adugate considerm
c poate fi apreciat adevrata dimensiune a activitii unei firme. Spre deosebire de cifra
de afaceri, care include i valoarea cumprrilor de materii prime, materiale i servicii care
se regsesc n cifra de afaceri a firmelor furnizoare, valoarea adugat cuprinde numai
echivalentul activitii ntreprinderii n cauz.
Valoarea adugat, poate fi determinat prin dou metode:
a) Metoda sintetic, conform creia din volumul total de activitate de producie i
comercial se scad consumurile intermediare de la teri.
n cazul n care firma desfoar numai activitate de producie, valoarea adugat
se determin astfel:
VA = Qe - M
n care:
M reprezint consumurile intermediare de la teri aferente activitii de producie.
63

n situaia n care ntreprinderea desfoar pe lng activitatea de producie i


activitate de comer atunci valoarea adugat se stabilete astfel:
VA = (Qe + Mc) - M
n care:
Mc reprezint marja comercial;
M - consumurile intermediare de la teri (pentru firmele cu activitate de producie i
comercializare).
Marja comercial se determin ca diferen ntre valoarea mrfurilor vndute (ct.
707) i costul lor (ct. 607).
Consumurile intermediare de la teri se preiau din contabilitatea financiar din
conturile 600 la 628, mai puin contul 607 care a fost luat n calcul la stabilirea marjei
comerciale.
b) Metoda de repartiie (aditiv), conform creia valoarea adugat este rezultatul
nsumrii urmtoarelor elemente: salarii, contribuii pentru asigurri i protecie social,
amortizare, provizioane, cheltuieli cu impozite i taxe (fr impozitul pe profit) i rezultatul
exploatrii.
Potrivit abordrii valorii adugate dup aceast metod, rezult c ea este format
din remunerarea urmtorilor subieci (parteneri sociali): salariai, acionari, stat, instituiile
care acord credite ntreprinderii etc.
Ratele de remunerare ale valorii adugate, reprezint ponderea deinut de fiecare
element component (ca expresie a remunerrii partenerilor sociali) n valoarea adugat.

PERSONAL
STAT
VALOAREA
ADUGAT

Salarii
Participaii
Impozite, taxe

Cp/VA 100
it/VA 100

CREDITORI

Dobnzi

Cd/VA 100

ACIONARI

Dividende

Dv/VA 100

Autofinanare
curent

A/VA 100

NTREPRINDERE

Fig. 2.2. Repartiia valorii adugate ntre partenerii sociali


Ratele de remunerare ale valorii adugate permit comparaii sectoriale i interexerciii.

64

n literatura de specialitate se opereaz pe lng valoarea adugat, n sens


tradiional tratat mai sus, cu un nou concept care ncearc s explice succesul firmelor i
anume acela de valoare adugat de pia denumit MVA (Market Value Added).
Acest concept este operaional n activitatea de evaluare a firmelor. MVA se
determin ca diferen ntre valoarea de pia a firmei (V) i valoarea actual cumulat a
capitalurilor investite de acionari (Ci) i a profitului reinvestit (Pr), astfel:
MVA = V - (Ci + Pr)
n fapt, MVA reprezint un surplus fa de valoarea actual a capitalului investit de
acionari i respectiv a profitului reinvestit n firm.

2.3.2. Analiza dinamicii i structurii valorii adugate

Procedeele de analiz folosite n acest caz sunt:

modificrile absolute pe total i pe elemente;


indicii pe total i pe elemente;
ponderile elementelor componente (ratele de remunerare ale valorii adugate).
Pentru analiza dinamicii i structurii valorii adugate informaiile se impun a fi
structurate astfel:
Nr.
crt.

Indicatori

Nivel de
comparaie
(0)
2

Nivel
efectiv
(1)
3

Structura (ratele)
valorii adugate (%)
(0)
(1)
4
5

Modificarea
absolut

Indici
(%)

6=3-2

7=3/2x100

Indicatorii ce trebuie selectai sunt:


1. cheltuieli cu salarii
2. CAS
3. cheltuieli cu protecia social
4. cheltuieli cu personalul (1+2+3)
5. cheltuieli cu amortizarea i provizioanele
6. cheltuieli cu impozite i taxe
7. cheltuieli financiare cu dobnzile
8. rezultatul exploatrii exclusiv cheltuielile financiare cu dobnzile
9. valoarea adugat (4+5+6+7+8)

65

Elementele componente ale valorii adugate sunt de natura cheltuielilor i a


profitului.
Pentru a aprecia contribuia elementelor componente la formarea i modificarea
valorii adugate se compar indicii acestora cu indicii valorii adugate i cu indicele
volumului total de activitate (producia exerciiului plus marja comercial). n cazul n care
indicele unui element component este mai mic dect indicele valorii adugate atunci se
nregistreaz o scdere a ponderii acelui element n valoarea adugat i invers. La
nivelul unei ntreprinderi se consider c situaia este normal atunci cnd scade
ponderea elementelor de natura cheltuielilor n valoarea adugat (n sum absolut
acestea putnd s creasc) i crete ponderea profitului din exploatare.
Prin compararea indicilor elementelor de natura cheltuielilor cu indicele volumului
total de activitate rezult aspecte legate de eficiena activitii ntreprinderii. n cazul n
care indicele cheltuielilor este mai mic dect indicele volumului de activitate, atunci se
nregistreaz o sporire a eficienei acelor cheltuieli.
Pe baza valorii adugate i a elementelor sale structurale, pot fi construii urmtorii
indicatori:
a) Contribuia factorului uman la formarea valorii adugate (Kf)
Kf =

Total cheltuieli cu personalul


100
VA

b) Contribuia activelor imobilizate la formarea valorii adugate (KAi)


K Ai =

Cheltuieli cu amortizarea
100
VA

c) Gradul de integrare pe vertical a activitii firmei (Giv)

pentru firmele cu activitate de producie i comercializare: Giv =


pentru firmele cu activitate specific de producie: Giv' =

VA
;
CA

VA
.
Qe

n cazul n care gradul de integrare se apropie de 1, atunci n ntreprindere se


realizeaz cel mai mare numr de etape de obinere a produsului finit. Aprecierea
eficienei integrrii se impune a fi fcut n corelaie cu riscul din exploatare, care depinde
ndeosebi de mrimea cheltuielilor fixe i rentabilitatea ntreprinderii.

66

2.3.3. Analiza factorial a valorii adugate

Din punct de vedere factorial, valoarea adugat se poate analiza pe baza


modelelor:

M
= Qe va
a) VA = Qe1
Qe
b) VA = N s

Qe VA
= N s W a va
N s Qe

Sistemul de factori care acioneaz asupra valorii adugate, potrivit modelului a se


prezint dup cum urmeaz:

Ns
T
Qe

t
wh

VA
gi

va
vai
n care:
Qe reprezint producia exerciiului ( Qe = T wh );
T - timpul total de munc ( T = N s t );
Wa - productivitatea medie anual determinat pe baza produciei exerciiului

(W a =

Qe
);
Ns

wh - productivitatea medie orar determinat pe baza produciei exerciiului;


N s - numrul mediu de personal;
t - timpul de munc mediu pe salariat;

gi - structura produciei exerciiului pe produse sau tipuri de activiti;


n

va - valoarea adugat medie la 1 leu producie a exerciiului ( va =

g va
i =1

100

);

vai - valoarea adugat la 1 leu producie a exerciiului pe produse sau tipuri de


activiti.
Pentru exemplificare se folosesc datele din tabelul nr. 2.5.
67

Tabelul nr. 2.5.


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Indicatori
Producia exerciiului (Qe)
Consumurile provenind de la teri (M)
Valoarea adugat (VA)
Timpul total de munc (T); (ore)
Numrul mediu de personal ( N s )
Timpul de munc mediu pe salariat ( t ); (ore)
Productivitatea medie orar ( wh )
Valoarea adugat medie la 1 leu producie a
exerciiului ( va ); (lei)
Valoarea adugat medie recalculat la 1 leu

producie a exerciiului (

32.760.000
13.759.200
19.000.800
1.310.400
700
1.872
25

37.536.000
15.014.400
22.521.600
1.251.200
680
1.840
30

- mii lei Indice


(%)
114,6
109,1
118,5
95,5
97,1
98,3
120,0

0,58

0,60

103,4

Programat

va ); (lei)

Realizat

0,595

Metodologia de analiz factorial i cuantificarea influenelor factorilor (semnificaia


acestora este prezentat n tabelul nr. 2.5.), presupune:
VA = VA1 - VA0 = + 3.520.800 mii lei
din care, datorit:
1. Qe = (Qe1 Qe0 )va 0 = + 2.770.080 mii lei
din care, datorit:
1.1. T = (T1 T0 ) wh 0 va 0 = - 858.400 mii lei
din care:
1.1.1. N s = ( N s1 N s 0 )t 0 wh 0 va 0 = - 542.880 mii lei
1.1.2. t = N s1 (t 1 t 0 ) wh 0 va 0 = - 315.520 mii lei
1.2. wh = T1 ( wh1 wh 0 )va 0 = + 3.628.480 mii lei
2. va = Qe1 (va1 va 0 ) = + 750.720 mii lei
din care, datorit:
r

2.1. g i = Qe1 ( va va 0 ) = +563.040 mii lei


r

2.2. vai = Qe1 (va 1 va) = + 187.680 mii lei


unde: r va =

i1

va i 0

100

Urmare analizei efectuate, se constat o cretere a valorii adugate cu 3.520.800


mii lei, respectiv cu 18,5% fa de prevederile din bugetul de venituri i cheltuieli. Situaia
se apreciaz ca pozitiv pentru firm deoarece indicele valorii adugate devanseaz
indicele produciei exerciiului, ceea ce denot o sporire a gradului de prelucrare a
materiilor prime, materialelor, energiei etc. procurate de la teri.
68

Studiind influenele factorilor direci asupra valorii adugate se constat c 78,7%


din modificarea total s-a datorat creterii produciei exerciiului, iar 21,3% sporirii valorii
medii adugate la 1 leu producie.
Producia exerciiului a crescut cu 4.776.000 mii lei i a determinat, n condiiile
date, sporirea valorii adugate cu 2.770.080 mii lei. Producia exerciiului i valoarea
adugat au fost influenate de modul de utilizare a forei de munc din punct de vedere
exetnsiv i al eficienei.
Din punct de vedere extensiv, se constat c reducerea fondului total de timp de
munc cu 59.200 ore a avut ca efect scderea valorii adugate cu 858.400 mii lei.
Aceast modificare s-a datorat numrului de salariai, situaie justificat i
determinat de sporirea productivitii muncii, i utilizrii incomplete a timpului maxim
disponibil pe un salariat, situaie care n cea mai mare parte este nejustificat.
Din punct de vedere intensiv se constat o situaie pozitiv, respectiv o cretere a
productivitii medii orare cu 5 mii lei, care se reflect n mrirea valorii adugate cu
3.628.480 mii lei.
Valoarea medie adugat a crescut cu 0,02 lei la 1 leu producie i a determinat
sporirea cu 750.720 mii lei a valorii adugate totale. Aceast influen denot reducerea
cu 2% a ponderii consumurilor de la teri n volumul total de activitate.
Aprofundnd aceast influen se constat c 75% din influen s-a datorat
modificrii structurii produciei i 25% valorii adugate la 1 leu producie, pe produse.
Structura produciei exerciiului s-a modificat n favoarea produselor la care s-au
prevzut valori adugate la 1 leu producie superioare valorii medii adugate programate
pe ntreprindere i n defavoarea sortimentelor la care s-au prevzut valori adugate la 1
leu producie mai mici dect media programat.
Valoarea adugat la 1 leu producie pe produse a exercitat o influen favorabil,
ca urmare a mbuntirii calitii produselor, materializat n creterea preurilor de
vnzare, reducerii consumurilor specifice de resurse materiale etc.
Rezult c direciile principale de aciune pentru creterea valorii adugate sunt:
sporirea gradului de utilizare a capacitilor de producie, folosirea integral a fondului de
timp maxim disponibil pe salariat, mrirea productivitii muncii printr-o mai bun
organizare a muncii, introducerii progresului tehnic, ridicarea gradului de calificare a
potenialului uman etc., creterii gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor,
energiei prin obinerea unor produse cu o calitate superioar etc.

69

2.3.4. Analiza consecinelor modificrii valorii adugate asupra principalilor


indicatori economico-financiari ai firmei

Modificarea valorii adugate influeneaz urmtorii indicatori economico-financiari


care msoar performana ntreprinderii:
a) Rezultatul exploatrii:

(VA 1

VA

pr

n care:
pr

reprezint rezultatul exploatrii (profitul) mediu la 1 leu valoare adugat


( pr

Re ).
VA

b) Eficiena utilizrii potenialului uman:


VA 1 VA 0
N s1

c) Eficiena utilizrii activelor de exploatare:


VA 1 VA 0
1000
Ae 1

d) Rata rentabilitii economice:


(VA 1 VA 0 ) pr 0
100
At 1

e) Eficiena utilizrii mijloacelor fixe:


VA 1 VA 0
Mf

1000

2.4. Analiza produciei fizice


2.4.1. Analiza realizrii programului de fabricaie pe sortimente i pe total
ntreprindere

La nivelul fiecrui sortiment procedeul de analiz recomandat este indicele


volumului fizic al produciei, stabilit pe baza relaiei:
iq =

q1
100
q0

70

n care:
q reprezint volumul fizic al produciei obinute.
Rolul indicilor volumului fizic este de a semnala sortimentele i proporia de
realizare sau nerealizare a programului de fabricaie.
Valoarea informaional a indicelui volumului fizic se limiteaz la un singur tip de
produs.
Pentru a caracteriza gradul de realizare a programului de fabricaie pe total
ntreprindere, n cazul unei producii eterogene, se recomand folosirea coeficientului
mediu de sortiment ( K s ) i a coeficientului de nomenclatur (Kn).

Coeficientul mediu de sortiment, se stabilete avnd n vedere principiul neadmiterii


compensrilor dintre depirile de la unele sortimente cu nerealizrile de la alte
sortimente.
Principalele modaliti de determinare ale coeficientului mediu de sortiment sunt
urmtoarele1):
a) K s =

q
q

min
0

p0

p0

n care:

min

reprezint valoarea recalculat a produciei fabricate n limitele

p0

programate. Ea se stabilete comparnd valoarea efectiv cu valoarea programat a


produciei pe fiecare sortiment, lundu-se n calcul valoarea minim rezultat n urma
comparaiei.
b) Ks = 1

qp
q p
0

n care:

qp reprezint abaterile negative (nerealizate fa de programul de fabricaie) pe


sortimente.
c) Ks =

g'

i 0 qi

100

q''

i0

100

n care:
gi0 reprezint ponderile valorice ale produselor la care nu s-a realizat programul de
fabricaie;

1)

Mrgulescu i colectivul, Analiza economico-financiar a ntreprinderii - metode i tehnici, Ed. Tribuna Economic,
1994 pg. 91.

71

gi0 - ponderile valorice ale produselor la care programul de fabricaie a fost realizat
integral sau depit;
iqi - indicele de realizare a programului de fabricaie pe sortimente.
Coeficientul mediu de sortiment poate nregistra valoarea maxim 1, n cazul n
care programul de fabricaie a fost realizat n proporie de 100% sau depit la toate
produsele. Valoarea subunitar a coeficientului mediu de sortiment semnific existena a
cel puin un tip de produs la care gradul de realizare a programului de fabricaie este mai
mic dect 100%.
Coeficientul de nomenclatur se determin dup relaia:
Kn = 1

n
N

n care:
N reprezint numrul total al sortimentelor (poziiilor) din nomenclatorul de
fabricaie;
n - numrul sortimentelor (poziiilor) la care programul de fabricaie nu a fost
realizat.
Acest coeficient acord aceeai importan tuturor produselor indiferent de
ponderea lor n volumul produciei, ceea ce-i confer o valoare informaional limitat.
Modificarea volumului fizic al produciei obinute sau vndute pe sortimente
influeneaz asupra urmtorilor indicatori economico-financiari ai ntreprinderii:
a) Valoarea produciei obinute destinate livrrii:
n

(qf

i1

qf i 0 ) pi 0

i =1

n care:
qfi reprezint volumul fizic al produciei obinute destinat livrrii, pe tipuri de
produse.
b) Cifra de afaceri:
n

(qv

i1

qvi 0 ) pi 0

i =1

n care:
qv reprezint volumul fizic al produciei vndute, pe tipuri de produse.
c) Costul pe produs:

cf 0
cf 0
iq
72

n care:
cf0 reprezint cheltuieli fixe pe unitatea de produs, la nivelul bazei de comparaie.
d) Profitul pe produs:
- direct:
(qv1 - qv0) (p0 - c0)
- indirect

qv1 (

cf 0
cf 0 )
iq

n care:
(p0 - c0) reprezint profitul pe unitatea de produs, la nivelul bazei de comparaie.
e) Profitul la nivel de ntreprindere:

P0 ( I qv 100 )
n care:
P0 reprezint profitul total, la nivelul bazei de comparaie;
Iqv - indicele volumului fizic al produciei vndute ( I qv =

q
q

v1

p0

v0

p0

100 ).

f) Cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri:

Cf 0
Cf 0
1000
1000
q
p
q
p
v1 0
v0 0
n care:
Cf0 reprezint suma cheltuielilor fixe la nivel de ntreprindere, la nivelul bazei de
comparaie.
g) Suma economiilor (depirilor) din modificarea costulurilor aferente
produciei marf comparabile:

E p ( I qc 100 )

E p = q p c p q p c0
n care:

I qc

reprezint
( I qc =

indicele

q c
q c

1 0

volumului

fizic

al

produciei

marf

comparabil

100 ).

p 0

73

h) Rata rentabilitii economice:

P0 ( I qv 100 )
At1

100

2.4.2. Analiza structurii produciei

Realizarea n proporii diferite a programului de producie pe sortimente determin


modificri n structura acesteia prin ponderile pe care le dein diferite sortimente n total.
Pentru caracterizarea structurii produciei, se folosesc ponderile (la nivelul fiecrui
tip de produs) i coeficientul mediu de structur sau de asortiment (la nivel de
ntreprindere). Ca i n cazul precedent (coeficientul mediu de sortiment), nivelul maxim al
coeficientului mediu de structur este 1.
Coeficientul mediu de structur (asortiment,

K a ), se stabilete pe baza

urmtoarelor relaii:
a) Ka = 100

q p
b) Ka =
qp
r

min

n care:

reprezint suma modificrii ponderilor pe fiecare sortiment, indiferent de


semnul matematic;

q1 p0 - valoarea efectiv a produciei recalculat n funcie de structura

programat pe sortimente. Ea se determin n dou modaliti:


- nmulind valoarea efectiv total a produciei cu structura programat a
acesteia pe fiecare sortiment n parte;
- nmulind indicele mediu de ndeplinire a programului de fabricaie cu
valoarea programat a produciei pe fiecare sortiment n parte.

qmin p0 - valoarea produciei executat n contul structurii programate (se

determin prin compararea la nivelul fiecrui sortiment n parte a valorii efective a


produciei cu valoarea efectiv a acesteia recalculat n funcie de structura programat,
lund n calcul valoarea minim rezultat n urma comparaiei).
74

Modificarea structurii produciei influeneaz asupra urmtorilor indicatori


economico-financiari ai ntreprinderii:
a) Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri:

q
q

v1 0

p0

v1

1000

q
q

v0 0

v0

p0

1000

b) Suma economiilor (depirilor) din modificarea costurilor aferente


produciei marf comparabile:

( q c q c ) E
1 p

1 0

P qc

c) Reducerea medie procentual a costurilor aferente produciei marf


comparabile:

q c q c
q c
1 p

1 0

100

1 0

c p q p c0

100

p 0

d) Profitul aferent cifrei de afaceri:

( q

v1

p 0 qv1c 0 ) P0 Iqv

e) Rata rentabilitii economice:

( q

v1

p 0 q v1c0 ) P0 Iqv
At1

100

f) Rata rentabilitii resurselor consumate:

q v1 p 0
qv 0 p0

1100
1100

q v1c0
q v 0 c0

g) Rata rentabilitii comerciale:

qv1c0 100 1 q v 0 c0 100


1

q v 1 p0
q v 0 p0
h) Profitul mediu pe un salariat:

( q

v1

p0 qv1c0 ) P0 Iqv
Ns1

i) Eficiena utilizrii mijloacelor fixe:

( q

v1

p0 qv1c0 ) P0 Iq v
Mf1

1000

75

2.4.3. Corelaiile posibile dintre coeficientul de sortiment i coeficientul mediu


de structur

Studierea corelat a coeficienilor medii de sortiment i de structur i a indicelui


volumului produciei pe total ntreprindere pune n eviden urmtoarele corelaii posibile:

Ks < 1

a) K a < 1

Iq 100

Situaia n cauz, reflect faptul c programul de producie nu a fost ndeplinit la cel


puin un sortiment, iar proporiile sunt diferite de la un produs la altul.
Indicele volumului produciei pe total firm este mai mare dect 100, atunci cnd
suma depirilor de la unele sortimente este mai mare dect suma nerealizrilor de la
celelalte sortimente.
Ks = 1

b) K a < 1
Iq > 100

Denot realizarea i/sau depirea programului de fabricaie la toate sortimentele,


dar n proporii diferite.
Ks = 1

c) K a = 1
Iq 100

Reflect realizarea n aceeai proporie a programului de fabricaie la toate


sortimentele (i1 = i2 = i3 = ... = Iq 100).
Ks < 1

d) K a = 1
Iq < 100

Programul de fabricaie nu a fost realizat n aceeai proporie la toate sortimentele


(i1 = i2 = i3 = ... = Iq < 100).

76

2.5. Analiza calitii produselor


Calitatea se poate defini ca fiind msura, gradul n care un produs, prin totalitatea
caracteristicilor tehnice, economice, sociale i de exploatare, satisface nevoia pentru care
a fost creat1).
Calitatea se formeaz n procesele de concepie i execuie i se verific n
procesul de consumare a bunurilor i serviciilor, unde se manifest caracteristicile:
- tehnice, care reprezint nsuiri proprii valorii de ntrebuinare;
- de disponibilitate, n sensul de a-i realiza funciile de-a lungul ciclului de via;
- economice i tehnico-economice (randament, cost, pre);
- psihosenzoriale, determinate de efecte estetice, organoleptice, ergonomice;
- socio-economice (efecte asupra mediului, a sntii etc.)2).
Procedeele utilizate n analiza calitii produselor difer dup cum produsele pot fi
grupate sau nu pe clase sau sorturi de calitate.

2.5.1. Analiza produselor difereniate pe clase de calitate


Principalele criterii care stau la baza gruprii produciei pe clase de calitate sunt:
- calitatea materiilor prime folosite;
- procedeele tehnologice utilizate;
- alinierea la normele interne care reglementeaz parametrii de calitate ai
produselor respective, etc.
Analiza calitii produselor difereniate pe clase de calitate se poate face pe fiecare
produs n parte, precum i la nivel de ntreprindere.
La nivel de produs, analiza calitii se poate efectua cu ajutorul urmtoarelor
procedee:
a) coeficientul mediu de calitate pe produs ( K i ) determinat pe baza indicilor
claselor de calitate:

Ki =

q K
q
i

, sau K i =

g K
i

100

n care:

qi reprezint cantitatea fabricat din clasa de calitate i;


1)

Al. Gheorghiu i colaboratorii, Msurarea, analiza i optimizarea calitii produselor industriale, Editura tiinific i
Enciclopedic, 1982, pg. 9.

77

K i - coeficientul clasei de calitate i;


g i - structura produciei fabricate pe clase de calitate.
Situaia este favorabil pentru ntreprindere cnd coeficientul mediu de calitate pe
produs tinde ctre 1 ( K i 1 , simbol al calitii superioare), prin descretere ( K i1 < K i 0 ).
b) coeficientul mediu de calitate ( Ke i ), determinat pe baza coeficienilor de
echivalen:

Ke i =

q Ke
q
i

, sau Ke i =

g Ke
i

100

n care:

Kei reprezint coeficientul de echivalen al clasei de calitate i.


Coeficientul de echivalen al unei clase de calitate se stabilete ca raport ntre
preul unitar al produsului din clasa de calitate i i preul de vnzare al produsului de
calitate superioar. Cu ct coeficientul de calitate se apropie de 1, prin cretere, cu att
calitatea produsului este mai bun ( K ei1 > K ei0 ).
c) preul mediu de vnzare ( p i ):
p=

q p
q
i

sau p =

g p
i

100

n care:

pi reprezint preul unitar al produselor din clasa de calitate i.


La nivel de ntreprindere pot fi utilizate, n principal, urmtoarele modaliti, pentru
analiza calitii:
a) coeficientul mediu generalizat al calitii

Kg =

g K
i

100

n care:

g i reprezint structura produciei fabricate pe produse;


Ki - coeficientul mediu de calitate pe produs.

2)

D. Mrgulescu, M. Niculescu, V. Robu Diagnostic economico-financiar, Editura Romcart, Bucureti 1994, pg. 96.

78

Modificarea coeficientului mediu generalizat al calitii, se explic prin influena


structurii produciei ( g i ) i a coeficientului mediu de calitate pe produs ( Ki ). Influenele se
stabilesc astfel:

K g = K g1 K g 0
din care, datorit:
1. g i =

2. K i =

i1

K i0

100

i1

K i1

100

i0

K i0

100
i1

= Kg Kg0

K i0

100

= K g1 K g

b) ponderea produselor de calitate superioar n valoarea total a produselor


difereniate pe clase de calitate ( g s ):

gs =

Valoarea produselor de calitate superioara


100
Valoarea totala a produselor diferentiate pe clase de calitate

Modificarea calitii produselor difereniate pe clase de calitate influeneaz,


prin

intermediul

preului

mediu

de vnzare,

asupra

urmtorilor

indicatori

economico-financiari ai ntreprinderii:
a) Cifra de afaceri:

vi1

( p i1 p i 0 )

b) Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri:

q
q

vi1 i 0

vi1

p i1

1000

q
q

vi1 i 0

vi1

p i0

1000

c) Cheltuieli fixe la 1000 lei cifr de afaceri:

Cf 0

vi1

p i1

1000

Cf 0

vi1

p i0

1000

d) Profitul aferent cifrei de afaceri:

vi1

p i1 qvi1 p i 0

e) Rata rentabilitii resurselor consumate:

qvi1 p i1
q vi 0 p i 0

1100
1100

qvi1ci1
qvi 0 ci1

f) Rata rentabilitii comerciale:


79

qvi1ci 0

q c
1
100 1 vi1 i 0 100
q p
q p
vi1 i1
vi1 i 0

g) Rata rentabilitii economice:

p i1 qvi1 p i 0

vi1

At1

100

h) Eficiena utilizrii potenialului uman, prin intermediul profitului mediu pe


salariat:

vi1

p i1 qvi1 p i 0
Ns1

i) Eficiena utilizrii mijloacelor fixe:

vi1

p i1 qvi1 p i 0
Mf1

1000

2.5.2. Analiza calitii produselor nedifereniate pe clase de calitate

n acest caz analiza calitii comport particulariti metodologice de la ramur la


ramur datorit parametrilor specifici i posibilitilor de msurare a calitii produselor.
Principalele procedee folosite sunt:
a) coeficientul echivalenei tehnice sau al parametrului unic, potrivit cruia
nsuirile unui produs sunt reduse la una singur i anume aceea care l intereseaz pe
beneficiar;
b) coeficientul de exploatare (al punctajului), se folosete n cazul produselor
complexe. Etapele de determinare ale coeficientului de exploatare sunt:
1. stabilirea nsuirilor calitative ale produsului;
2. definirea ordinii de importan a fiecrei insuiri;
3. aprecierea fiecrei nsuiri calitative cu un anumit numr de puncte;
4. stabilirea coeficientului de exploatare, potrivit relaiei:

g np
i

100
n care:
gi reprezint ponderea fiecrei nsuiri calitative;
80

npi - numrul de puncte pentru fiecare nsuire calitativ.


c) rata defectelor:

Rdf =

nd np
i

Np

n care:
ndi reprezint numrul de produse pe categorii de defecte;
npi - numrul de puncte pe categorii de defecte;
Np - numrul de produse supuse verificrii.
Rata efectiv a defectelor se compar cu rata admisibil pentru acea categorie de
produse.
d) rata gradului de disponibilitate a produsului:
Rd =

t nf
1
, iar =
1+
tn

n care:
t nf reprezint timpul de nefuncionare a unui produs pe durata de via economic;

t n - timpul normal de funcionare a produsului.


e) raportul dintre cheltuielile efectuate n procesul de exploatare pe durata de
via economic a produsului (pe baza informaiilor de la utilizatori) i preul de
cumprare al acestuia.
f) gradul de rennoire a produciei (Gr):

Gr =

Valoarea produselor noi


100
Valoarea totala a productiei fabricate

g) dinamica refuzurilor din partea beneficiarilor, poate fi caracterizat pe baza


indicatorilor: ponderea valorii produselor refuzate n valoarea total a livrrilor (n
dinamic) i numrul mediu al refuzurilor ce revin la 1 milion lei livrri (sau un alt ordin de
mrime al valorii livrrilor).
h) dinamica cheltuielilor cu remedierile n perioada de garanie a produselor,
exprimat n mrime absolut sau ca nivel la 1000 lei cifr de afaceri.
i) indicatori tehnico-economici caracteristici fiecrui domeniu de activitate
(randament, coninutul n substan util, durabilitate, viteza de lucru etc.).
n analiza calitii produselor o importan deosebit o reprezint corelaia costuriefecte, redat sintetic cu ajutorul bilanului calitii (n activ se reflect efectele calitii, iar
n pasiv costurile calitii), aa cum rezult din fig. 2.3.
81

ACTIV
- efecte nregistrate la productor:
- creterea cifrei de afaceri;
- preuri avantajoase;
- creterea profitului, etc.
- efecte nregistrate la utilizator:
- reduceri de costuri;
- creterea profitului, etc.

PASIV
Costurile de asigurare a calitii
i de prevenire a defectelor:
- costul reproiectrii produselor;
- costul aparaturii de control;
- costul pregtirii forei de munc, etc.
Costul evalurii calitii (totalitatea
cheltuielilor cu controlul i atestarea calitii)
Costul refacerii calitii (costul noncalitii):
- rebuturile;
- cheltuielile de remaniere;
- valoarea produselor nlocuite in
perioada de garanie;
- bonificaii i alte cheltuieli efectuate pentru
stingerea reclamaiilor.

Fig. 2.3. Bilanul calitii

82

CAPITOLUL 3

ANALIZA CHELTUIELILOR NTREPRINDERII

Analiza prin costuri reprezint un domeniu deosebit de important n activitatea


ntreprinderii, deoarece n aceast zon se produc o serie de fenomene economice legate
de consumul i utilizarea factorilor de producie.
De modul cum se consum i cum se utilizeaz factorii de producie depinde n
mare msur competitivitatea produselor i eficiena activitii desfurate.
Reducerea costurilor de producie constituie, acolo unde este posibil, un obiectiv
prioritar al oricrei ntreprinderi. n acest sens, este necesar analiza detaliat a
principalelor categorii de cheltuieli care concur la formarea costurilor.
Problemele prioritare ale diagnosticrii cheltuielilor vizeaz, pe de o parte,
cheltuielile aferente veniturilor ntreprinderii, n special cheltuielile de exploatare, iar, pe de
alt parte, eficiena diferitelor categorii de cheltuieli (variabile i fixe, directe i indirecte,
materiale i salariale etc.).

3.1. Abordri conceptuale privind cheltuielile ntreprinderii


Desfurarea oricrei activiti reclam un consum de resurse, indiferent de natura
acestora (materiale, umane i financiare), pe temeiul crora se cldete producia valorilor
materiale.
Cheltuielile, potrivit prevederilor art. 95 din Regulamentul privind aplicarea Legii
Contabilitii nr. 82/1991, reprezint sumele sau valorile pltite sau de pltit pentru
consumurile, lucrrile executate i serviciile prestate de teri, remunerarea personalului,
executarea unor obligaii legale sau contractuale de ctre unitatea patrimonial,
constituirea amortizrilor i provizioanelor, consumuri excepionale.
ntr-o anumit form i n ultim instan, cea mai mare parte din aceste consumuri,
localizate n timp i spaiu, mbrac forma costului produselor.
Costurile reprezint o categorie economic care se manifest nemijlocit n producia
material, respectiv n activitatea de creare a bunurilor materiale. Prin costuri se nelege
83

totalitatea consumurilor exprimate n form bneasc pe care le efectueaz ntreprinderea


n vederea realizrii unei anumite producii sau a unui singur produs.
n contabilitatea financiar, cheltuielile ntreprinderii sunt structurate dup natura lor,
pe categorii de cheltuieli, dup cum urmeaz:

cheltuieli de exploatare, reprezentnd consumurile efectuate n scopul realizrii


obiectului de activitate:
- materii prime i materiale consumabile;
- energie electric i ap;
- lucrri i servicii executate de teri (reparaii, ntreinere, chirii etc.);
- impozite, taxe, vrsminte asimilate;
- salarii i cheltuieli asimilate acestora;
- amortizri i provizioane.

cheltuieli financiare, care cuprind:


- pierderi din creane imobilizate legate de participaii; - pierderea net din vnzarea
titlurilor de plasament;
- diferene nefavorabile de curs valutar;
- dobnzi pltite aferente creditelor contractate.

cheltuieli excepionale, reprezentnd acele cheltuieli care nu sunt legate de


activitatea normal, curent a unitii patrimoniale. Ele cuprind:
- cheltuieli legate de operaii de gestiune (despgubiri, amenzi, pierderi din
calamiti, pierderi din debitori diveri etc.);
- cheltuieli legate de operaii de capital (valoarea contabil a imobilizrilor cedate i
alte cheltuieli excepionale).
Concentrarea ateniei n direcia unei analize sistematice a volumului, structurii i
tendinelor pe care le nregistreaz diferitele categorii de cheltuieli, ofer posibilitatea
identificrii msurilor care trebuie ntreprinse n direcia reducerii costurilor.
Trebuie, de asemenea, avut n vedere corelaia care exist ntre venituri i
cheltuieli, prin aceea c realizarea unui venit presupune efectuarea unei cheltuieli sau
invers. Excepii de la aceast regul se ntlnesc n cazul cheltuielilor financiare care nu
genereaz venituri, dup cum realizarea de venituri nu implic neaprat o cheltuial. O
situaie similar se ntlnete i n ceea ce privete cheltuielile i veniturile excepionale.
Veniturile ntreprinderii reprezint sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n
cursul exerciiului. Potrivit reglementrilor contabile, n mod similar cheltuielilor, veniturile
ntreprinderii sunt structurate pe categorii de venituri, dup natura lor, astfel:
84

venituri din exploatare, care cuprind:


- venituri din vnzarea produselor, mrfurilor, lucrrilor executate i din serviciile
prestate;
- venituri din producia stocat i imobilizat;
- alte venituri legate de exploatare.

venituri financiare n care se includ:


- venituri din participaii;
- venituri din alte imobilizri financiare;
- venituri din creane imobilizate;
- venituri din titluri de plasament;
- venituri din diferene de curs valutar;
- venituri din dobnzi etc.

venituri excepionale, reprezentnd acele venituri care nu sunt legate de


activitatea normal, curent a unitii patrimoniale i se refer fie la operaii de exploatare,
fie la operaii de capital, cum sunt:
- despgubiri i penaliti ncasate;
- venituri din cedarea activelor;
- cote-pri de subvenii pentru investiii virate la rezultatul exerciiului;
- alte venituri excepionale (donaii, salarii neridicate prescrise i alte venituri).

3.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii


Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii are rolul de a
evidenia evoluia acestora n dinamic i pe structur, precum i factorii care influeneaz
asupra nivelului lor, n scopul identificrii rezervelor de reducere a acestora, a cror
mobilizare constituie premisa creterii eficienei i performanelor economico-financiare.

3.2.1. Analiza dinamicii i structurii cheltuielilor aferente veniturilor totale


La nivel de ntreprindere, analiza n dinamic a cheltuielilor totale denot o evoluie
ascendent a acestora, aflat, pe de o parte, sub impactul inflaiei, iar, pe de alt parte,
reclamat de necesitile desfurrii activitii curente corespunztor perioadei analizate
(tabelul nr. 3.1.).
85

Orice analiz a cheltuielilor, pe total sau pe categorii de activiti, nu se efectueaz


prin sine nsi, ci n strns corelare cu categoriile de venituri la a cror realizare
concur.
Tabelul nr. 3.1.
- mii lei Nr.
crt.

Activiti

1.
2.
3.
4.

Venituri
An curent
Programat
Realizat

An baz

Exploatare
Financiar
Excepional
TOTAL

16.790.000
1.095.000
365.000
18.250.000

Ponderea veniturilor n total (%)


An baz
An curent
Programat
Realizat

23.236.800
1.483.200
24.720.000

28.775.250
1.370.250
304.500
30.450.000

92
6
2
100

94
6
100

94,5
4,5
1,0
100

- continuare Nr.
crt.
8

1.
2.
3.
4.

Modificarea veniturilor
n mrimi absolute (mii lei)
n mrimi relative (%)
3-2
4-2
4-3
(3/2) 100
(4/2) 100
(4/3) 100

Activiti
9

10

Exploatare
Financiar
Excepional
TOTAL

11

+6.446.800
+388.200
-365.000
+6.470.000

12

+11.985.250
+275.250
-60.500
+12.200.000

13

+5.538.450
-112.950
+304.500
+5.730.000

14

138,4
135,5
135,5

15

171,4
125,1
83,4
166,8

123,8
92,4
123,2

-continuareNr.
crt.

Activiti

1.
2.
3.
4.

An baz

Cheltuieli (mii lei)


An curent
Programat
Realizat

Exploatare
Financiar
Excepional
TOTAL

14.048.193
819.279
635.903
15.503.375

Ponderea cheltuielilor n total (%)


An baz
An curent
Programat
Realizat

19.286.544
1.275.552
20.562.096

23.716.561
1.274.332,5
427.244
25.418.137,5

90,6
5,3
4,1
100

93,8
6,2
100

93,3
5,0
1,7
100

- continuare Nr.
crt.

Modificarea cheltuielilor
Activiti
3-2

1.
2.
3.
4.

Exploatare
Financiar
Excepional
TOTAL

n mrimi absolute (mii lei)


4-2
4-3

10

+5.241.351
+456.273
-635.903
+5.058.721

11

12

+9.668.368
+455.053,5
-208.659
+9.914.762,5

+4.430.017
-1.219,5
+427.244
+4.856.041,5

n mrimi relative (%)


(3/2) 100
(4/2) 100
(4/3) 100
13

14

15

137,3
155,7
132,6

168,8
155,5
67,2
163,9

123,0
99,9
123,6

Rata de eficien a
cheltuielilor1)
An baz
An curent
Progr. Realizat
16

836,7
748,2
1.742,2
849,5

17

18

830,0
860,0
831,8

824,2
930,0
1.403,1
834,75

Corespunztor perioadei supuse analizei, se constat c la nivel de ntreprindere


creterea n sum absolut a cheltuielilor este devansat de creterea veniturilor. O
situaie similar se nregistreaz la nivelul activitii de exploatare, n timp ce la celelalte
activiti situaia este diferit de la o perioad la alta, lund n considerare caracterul
acestor activiti aflate n strns corelaie cu condiiile concrete din economie, urmare
aciunii unor factori perturbatori care i pun amprenta asupra activitii ntreprinderii
(apelarea frecvent la credite bancare ca efect al blocajului financiar, concomitent cu
creterea dobnzilor aferente; deprecierea monedei naionale n raport cu celelalte valute;
1)

Rata de eficien a cheltuielilor se exprim n lei la 1000 lei.

86

evoluia fluctuant a cursului aciunilor societilor cotate la Bursa de Valori; nregistrarea


de pierderi din debitori insolvabili; falimentul unor bnci comerciale etc.).
Din punct de vedere al evoluiei ratei medii de eficien a cheltuielilor totale, aceasta
nregistreaz o tendin normal, caracterizat prin prognozarea unor niveluri inferioare
celor aferente perioadei de baz.
La nivelul activitii de exploatare se are n vedere o cretere a ratei de eficien a
cheltuielilor aferente, respectiv o reducere a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare,
n timp ce contractarea unor credite pentru finanarea investiiilor implic o prognozare a
creterii cheltuielilor financiare ntr-un ritm mai rapid fa de creterea veniturilor
corespunztoare. Consecina o reprezint faptul c rata de eficien a cheltuielilor
financiare programat este inferioar celei din perioada de baz.
Dup cum era de ateptat, eforturile s-au materializat doar la nivelul activitii de
exploatare printr-o eficient utilizare a factorilor de producie, cu consecine favorabile n
direcia creterii ratei de eficien a cheltuielilor la acest nivel.
La nivelul celorlalte activiti, s-au nregistrat scderi nsemnate ale ratelor de
eficien, cu consecine nefavorabile la nivel de ntreprindere.

3.2.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale


Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale se face cu ajutorul indicatorului rata
medie de eficien a cheltuielilor totale sau cheltuieli la 1000 lei venituri totale, al
crui model de analiz este urmtorul:
n

Rc =

ci
i =1
n

v
i =1

gi =

1000 , sau Rct =

g r

i ci

i =1

100

vi
ci
100 i rci = 1000
Vt
vi

n care:
Rct reprezint rata medie de eficien a cheltuielilor totale sau cheltuieli la 1000 lei

venituri totale;
n

ci

- suma cheltuielilor pe categorii de activiti (exploatare, financiare,

i =1

excepionale);
87

- suma veniturilor pe categorii de activiti (exploatare, financiare,

i =1

excepionale);
gi - structura veniturilor pe categorii de activiti;
rci - rata de eficien a cheltuielilor pe categorii de venituri.

Rezult c modificarea ratei medii de eficien a cheltuielilor totale, fa de baza de


comparaie, este rezultatul influenei exercitate de modificarea structurii veniturilor ( gi ) i a
ratei de eficien a cheltuielilor pe categorii de venituri ( rci ).
Lund n considerare modul de calcul al ratei medii de eficien a cheltuielilor totale,
determinat ca raport efort/efect, rezult c reducerea nivelului acesteia denot o cretere
a eficienei cu care au fost consumate resursele materiale, umane i financiare ale
ntreprinderii.
Pentru relevarea modificrii ratei medii de eficien a cheltuielilor totale, prin prisma
factorilor care influeneaz asupra acesteia, se impune efectuarea unei analize de tip
factorial, utiliznd datele din tabelul nr. 3.1.
Analiza n dinamic a modificrii ratei medii de eficien a cheltuielilor totale poate fi
efectuat fie comparnd nivelul programat din anul curent (pr) cu nivelul realizat n
perioada de baz (simbolizat cu 0), fie comparnd nivelul realizat din anul curent
(simbolizat cu 1) cu nivelul programat (pr), astfel:
Rc = Rc p Rc0 = 831,8 849,5 = 17,7 lei
si
Rc = Rc1 Rc p = 834,75 831,8 = +2,95 lei

din care, datorit:


1. Influenei modificrii structurii veniturilor pe categorii de activiti:
Rgci =

gi

rci0

100

Rc 0

0,94 x 836,7 = 786,498


0,06 x 748,2 =
0

x 1742,2 =

44,892
0_____
831,39 lei

Rgci = 831,39 849,50 = 18,11 lei

88

Rgci =

gi 1 rci

100

R ct

0,945 x 830 = 784,35


0,045 x 860 = 38,70
0,001 x

0 = 0_____
823,05 lei

Rgci = 823,05 831,8 = 8,75 lei

2. Influenei modificrii ratei de eficien a cheltuielilor pe categorii de venituri.


Rrcic = Rc p

gi

rci0

100

= 831,8 - 831,39 = + 0,41 lei


i
Rrcic = Rc1

gi rci
1

100

= 834,75 - 823,05 = + 11,7 lei


Urmare analizei efectuate se constat c dei s-a avut n vedere o mbuntire a
eficienei cheltuielilor pe total activitate, bazat pe reducerea cheltuielilor la 1000 lei
venituri totale, totui la finele perioadei analizate se nregistreaz o situaie invers,
deoarece indicele cheltuielilor totale ( I ct ) devanseaz indicele veniturilor totale ( I v ),
respectiv I ct > I v (123,6% > 123,2%).
Structura veniturilor, ca factor de influen, reflect dinamica veniturilor pe categorii
de activiti, cu precdere creterea ponderii veniturilor din activitate de exploatare, ceea
ce constituie un aspect pozitiv urmare cererii n exces la anumite produse.
n ambele situaii mai sus prezentate, influena modificrii structurii poate fi
considerat ca fiind favorabil, deoarece a contribuit la creterea ratei medii de eficien.
Aceasta s-a datorat faptului c structura veniturilor s-a modificat n sensul creterii ponderii
activitii de exploatare a crei rat de eficien era superioar ratei medii programate la
nivel de ntreprindere (n condiiile n care ponderile celorlalte activiti au avut o evoluie
diferit tocmai datorit nivelului sczut al ratei de eficien a acestora n raport cu media
programat).
Rata de eficien a cheltuielilor pe categorii de venituri, influeneaz n mod
nefavorabil, ceea ce a condus la scderea ratei medii de eficien, corespunztor
perioadei analizate, cu 0,41 lei i respectiv cu 11,7 lei. Dac n primul caz, influena ratei
de eficien a cheltuielilor pe categorii de venituri are o contribuie minor asupra scderii
89

ratei medii la nivel de ntreprindere, ns n cel de-al doilea caz influena acestui factor
imprim sensul rezultatului, respectiv o scdere a ratei medii de eficien la nivel de
societate. Situaia de fapt, respectiv analiza nivelului efectiv comparativ cu cel programat,
denot o scdere a ratelor de eficien la nivelul activitii financiare i excepionale, ceea
ce concur la deteriorarea ratei medii de eficien la nivel de societate.
n ceea ce privete rata de eficien a cheltuielilor pe categorii de venituri,
semnalm nregistrarea unei situaii nefavorabile att la nivelul activitii financiare ct i la
nivelul activitii excepionale constnd n scderea acesteia cu 60 lei i respectiv cu
1403,1 lei ( I cf > I vf i I cexc > I vexc ).
Trebuie avut n vedere faptul c n cursul perioadei analizate inflaia i pune
amprenta asupra nivelului veniturilor i cheltuielilor care stau la baza determinrii ratei
medii de eficien, ceea ce conduce la creterea acesteia.
Dac indicele preurilor categoriilor de resurse cu care se aprovizioneaz
ntreprinderea (ceea ce constituie o cheltuial pentru aceasta) este de 125%, iar indicele
preurilor produselor vndute este de 120%, atunci pe baza acestora vom determina
nivelul programat al ratei medii de eficien a cheltuielilor, astfel: 831,8 x 125/120 = 866,44
lei, ceea ce schimb sensibil situaia.
Modificarea nivelului ratei medii de eficien a cheltuielilor totale se reflect n
mrimea rezultatului exerciiului naintea impozitrii, astfel:

Rc1 Rc p

v
30.450.000
)
= (834,75 831,8)
1000
1000
i1

= -89.827,5 mii lei

Se evideniaz astfel influena nefavorabil pe care o exercit deteriorarea ratei


medii de eficien a cheltuielilor totale asupra rezultatului exerciiului, n sensul diminurii
acestuia cu 89827,5 mii lei. n perioada urmtoare, n vederea mbuntirii activitii,
materializat ntr-o cretere a ratei medii de eficien a cheltuielilor totale, se preconizeaz
o compensare a influenei nefavorabile asupra rezultatului exerciiului prin creterea masei
veniturilor.

3.3. Analiza cheltuielilor de exploatare


Cheltuielile de exploatare dein ponderea hotrtoare n totalul cheltuielilor, suma
lor fiind n strns dependen cu realizarea obiectului de activitate al ntreprinderii.
Cheltuielile de exploatare cuprind urmtoarele elemente:
90

- cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale, combustibili, energie i


alte cheltuieli asimilate acestora;
- cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri;
- cheltuieli cu impozite i taxe suportate de ntreprindere, exclusiv impozitul pe
profit;
- cheltuieli cu personalul;
- cheltuieli cu amortizrile i provizioanele aferente exploatrii;
- costul mrfurilor vndute;
- alte cheltuieli de exploatare.
n acest domeniu, la nivelul fiecrui elemnt de cheltuial, se pot iniia i realiza
msuri concrete de reducere a costurilor.

3.3.1. Analiza cheltuielior la 1000 lei venituri din exploatare


Analiza cheltuielilor aferente activitii de exploatare, poate fi efectuat cu ajutorul
urmtorilor indicatori:
a) Cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare, pe categorii de cheltuieli:
cei1000Ve =

cei
1000
Ve

b) Rata medie de eficien a cheltuielilor de exploatare:


n

Rce =

ce
i =1
n

ve
i =1

gj =

ve j
Ve

1000 sau, Rce =

g r
i =1

j ce j

100

100 i rce j =

ce j
ve j

1000

n care:
Rce reprezint rata medie de eficien a cheltuielilor de exploatare;
n

ve

- suma veniturilor din exploatare pe tipuri de activiti (vnzri de mrfuri,

i =1

livrri de produse, executri de lucrri, prestri de servicii, producia stocat, producia


imobilizat, alte venituri din exploatare);
n

ce
i =1

- suma cheltuielilor de exploatare pe tipuri de activiti;


91

g j - structura veniturilor din exploatare pe tipuri de activiti;


rce j - rata de eficien a cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri pe tipuri de

activiti.
Metodologia de cuantificare a influenelor factorilor este similar celei prezentat la
pct. 2.2.
Utilizarea modalitilor mai sus prezentate, faciliteaz att analiza n dinamic ct i
din punct de vedere structural a cheltuielilor de exploatare.
n dinamic, analiza nivelului ratei de eficien a cheltuielilor de exploatare vizeaz,
n principal, evidenierea modificrilor intervenite de la o perioad la alta, pe total, dar i pe
categorii de cheltuieli, fapt ce permite identificarea acelor categorii de cheltuieli care
influeneaz nefavorabil asupra acesteia.
Din punct de vedere structural, analiza cheltuielilor de exploatare permite i
evidenierea ponderii pe care o deine fiecare element de cheltuial n totalul acestora.
Funcie de natura cheltuielilor aferente activitii de exploatare, se poate determina pe
fiecare categorie de cheltuial n parte, rata de eficien a acestora la 1000 lei venituri din
exploatare.
Metodologic se poate proceda la analiza detaliat a fiecrei categorii de cheltuial
indiferent de evoluia acesteia, n scopul identificrii posibilitilor de reducere. Totodat,
analiza eficienei cheltuielilor de exploatare poate fi efectuat i n raport cu modul de
formare a veniturilor i nivelul cheltuielilor pe categorii de venituri.

3.3.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri


Principala component a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare, o reprezint
cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri.
n analiza factorial a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, pot fi utilizate
urmtoarele dou modele de analiz:

a) C 1000CA =

q c 1000
q p
v

gi

92

b) C 1000CA =

gi

g c

1000
i i

100
ci1000

c
n care:
q v reprezint volumul fizic al produciei vndute pe produse;
gi - structura produciei vndute pe produse;

p - preurile medii de vnzare unitare (exclusiv T.V.A.);


c - costurile complete unitare;

ci1000 - cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri pe produse.


Cele dou modele de analiz mai sus prezentate, sunt utilizate n cazul
ntreprinderilor cu activitate productiv-industrial.
Pentru exemplificarea metodologiei de analiz a cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri, se vor utiliza datele din tabelul nr. 3.2.
Tabelul nr. 3.2.
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Indicatori
Volumul fizic al produciei
vndute exprimat n:
- preuri medii de vnzare unitare
- costuri complete unitare
Volumul fizic efectiv al produciei
vndute exprimat n:
- preuri medii de vnzare unitare
programate
- costuri complete unitare
programate
Cheltuieli la 1000 lei CA (lei)

Programat

20.650.500
17.144.045

- mii lei Realizat

26.250.000
21.614.250

25.934.268

830,2

21.561.750
823,4

Potrivit primului model, metodologia de analiz factorial i cuantificarea influenei


factorilor se prezint astfel:
C 1000 = C11000 C 01000 = 823,4 830,2 = 6,8 lei

Pentru activitatea desfurat, reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri cu


6,8 lei, poate fi apreciat ca favorabil i funcie de principalul efect pe care l genereaz ,
respectiv creterea sumei profitului cu 178,5 mil. lei. Situaia n cauz constituie o
rezultant a utilizrii eficiente a factorilor de producie, cu consecine pozitive privind
consolidarea poziiei ntreprinderii pe pia, creterea competitivitii produselor i a
gradului de satisfacie a clientului etc.
93

Modificarea nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, se explic prin


intermediul:
1. Influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

g =

q
q

1000

v1 0

v1

p0

q
q

v0 0

v0

p0

1000 =

21.561.750
1000 830.2 = 831,4 830,2 = +1.2 lei
25.934.268

Structura produciei vndute a exercitat o influen nefavorabil, deoarece


modificarea sa a determinat creterea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri cu 1,2 lei.
Situaia de fapt se datoreaz creterii ponderii acelor produse al cror nivel al cheltuielilor
la 1000 lei cifr de afaceri pe produs era superior nivelului mediu programat la nivel de
ntreprindere.
Interpretarea influenei acestui factor, trebuie efectuat n funcie de cauzele i
condiiile care au generat modificrile care au avut loc n structura produciei. Dac
modificrile produse sunt consecina schimbrii raportului dintre cerere i ofert n
favoarea cererii anumitor produse (chiar dac nivelul cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri pe produse este mai mare dect cel mediu programat pe ntreprindere), atunci
influena structurii se poate aprecia ca fiind justificat.
2. Influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:

p =

q
q

v1 0

v1

p1

1000

q
q

v1 0

v1

p0

1000 =

21.561.750
21.561.750
1000
1000 = 821,4 831,4 = 10 lei
26.500.000
25.934.268

Modificarea preurilor medii de vnzare unitare au exercitat o influen favorabil


asupra nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, determinnd diminuarea acestuia
cu 10 lei. Aceast situaie este rezultatul creterii preurilor de vnzare comparativ cu cele
prevzute la categoria de produse care dein o pondere nsemnat n totalul vnzrilor.
La nivelul fiecrui productor i respectiv ofertant de produse, modificarea preurilor
de vnzare poate fi consecina unor cauze dependente sau independente de activitatea
ntreprinderii. Aceste aspecte susin necesitatea evidenierii condiiilor concrete care le-au
generat, a semnificaiei influenelor exercitate, iar ca un corolar sublinierea msurilor care
se impun n vederea mbuntirii activitii viitoare.
Din punct de vedere metodologic se impune determinarea rezultatului dependent
de efortul propriu al ntreprinderii. Este cunoscut faptul c preurile de vnzare se pot
modifica ca urmare a schimbrii raportului dintre cerere i ofert, mbuntirea calitii
produselor (n situaia n care producia i respectiv preurile de vnzare sunt difereniate
pe clase de calitate), schimbarea destinaiei produsului, acoradrea de bonificaii, marca de
94

fabric, intervenia statului n cazul produselor de importan naional sau strategic,


evoluia cursului de schimb etc.
Cunoscndu-se soldul modificrilor de preuri independente de activitatea
ntreprinderii (Mp), se procedeaz la corectarea influenei anterior determinate.
Considernd c soldul modificrilor de preuri de vnzare nsumeaz 98.696 mii lei,
atunci influena modificrii preurilor datorat efortului propriu al ntreprinderii, se detemin
astfel:

q c

q p
1

1 0

( Mp)

1000

q c
q p

1 0

1000 =

21.561.750
1000 831,4 = 6,9 lei
26.250.000 (+98.696)

Rezult c din influena total a modificrii preurilor de vnzare unitare de -10 lei,
doar 6,9 lei se datoreaz efortului propriu al ntreprinderii, diferena de 3,1 lei fiind aferent
unor cauze independente de efortul propriu.
3. Influenei modificrii costurilor unitare:

c =

q
q

v1 1

v1

p1

1000

q
q

v1 0

v1

p1

1000 = 823,4 821,4 = +2 lei

Costurile complete unitare au contribuit la depirea cu 2 lei a nivelului cheltuielilor


la 1000 lei cifr de afaceri, conducnd, n consecin, la scderea profitului aferent cifrei
de afaceri. Aceast situaie este determinat de depirea costurilor programate la
produsele care dein ponderea majoritar n totalul vnzrilor. Influena n cauz se poate
aprecia ca fiind justificat atunci cnd folosirea unor materii prime i materiale de calitate
superioar celor prevzute, se reflect n mbuntirea calitii produselor i creterea
preului de vnzare al acestora.
Influena cu semnul + a costurilor o considerm nefavorabil n cazul n care a fost
rezultatul depirii consumurilor specifice normate, scderii productivitii, diminurii
gradului de utilizare a capacitii de producie, precum i altor cauze care reflect
disfuncionaliti n activitatea firmei.
Rezult deci, c este important aprofundarea influenei costurilor unitare n funcie
de factorii specifici firmei analizate, pentru a se putea depista cauzele care au determinat
respectiva situaie i a stabili pe aceast baz msurile concrete privind reglarea activitii.
Pentru determinarea efortului propriu al ntreprinderii privind modificarea costurilor
unitare, se procedeaz astfel:
a) Se determin soldul modificrilor de cheltuieli independente de activitatea
ntreprinderii (Mc), cum sunt: modificri ale preurilor de aprovizionare la materii prime,
materiale, combustibili, energie etc., modificri ale normelor de amortizare, modificarea
95

salariilor tarifare, modificarea tarifelor de transport i ale altor tarife, modificri ale
dobnzilor la creditele contractate;
b) Se stabilete nivelul modificrilor la 1000 lei cifr de afaceri:

Mc
1000
q1 p1
c) Se corecteaz influena costurilor unitare cu efectul modificrii cheltuielilor
independente de activitatea ntreprinderii.
n mod ipotetic, considernd c soldul modificrilor de cheltuieli independente de
efortul propriu, reprezentnd o cretere a acestora, nsumeaz 59.062,5 mii lei, atunci
influena costului datorat de efortul propriu va fi:

q c ( Mc ) 1000 q
q p
q

+ 59.062,5

1000 = + 2
1000 = +2 2,25 = 0,25 lei
26.250.000

v1 p1

v1 1

v1

v1 0

Aprofundarea analizei n domeniul costurilor trebuie s vizeze n principal,


determinarea contribuiei modificrii consumului fizic de resurse (materiale i umane),
precum i a preurilor de aprovizionare, respectiv a tarifelor pe unitatea fizic de resurs
consumat.
Analiza n detaliu a costurilor unitare reprezint un obiectiv prioritar pentru
managementul oricrei ntreprinderi n vederea fundamentrii politicii de preuri.
Utiliznd cel de-al doilea model de analiz, factorii care influeneaz asupra
cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri sunt: structura produciei vndute pe produse i
cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri pe produse (din care: preurile medii de vnzare
unitare i costurile unitare).
Explicarea modificrii fenomenului analizat, este rezultatul:
1. Influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

g =

c0
1000
p0

100

c0
1000
p0
100

2. Influenei modificrii cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse:

ci1000 =

c
c1
1000 g 1 0 1000
p0
p1

100
100

din care, datorit:


2.1. Influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:
96

p =

c0
c
1000 g1 0 1000
p1
p0

100
100

2.2. Influenei modificrii costurilor unitare:

c =

c1
1000
p1

100

c0
1000
p1
100

Dat fiind rolul cheltuielilor ca instrument eficient utilizat n evaluarea i


diagnosticarea performanelor economico-financiare ale ntreprinderii, se impune ca
necesitate obiectiv, msurarea efectelor modificrii acestora asupra respectivelor
performane, astfel:
a) Rezultatului aferent cifrei de afaceri:

C11000 C 01000

q p
) 1000
v1

= (6,8)

26.250.000
= +178,5 mil. lei
1000

din care, datorit:


1. Influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:
q v1c 0
qv 0 c0 1000 qv1 p1 = (+1,2) 26.250.000 = 31,5 mil. lei
1000
g =
1000
q p
1000
qv 0 p 0

v1 0

2. Influenei modificrii preului mediu de vnzare unitar:


q v1c0
qv1c0 1000 qv1 p1 = (10) 26.250.000 = +262,5 mil. lei
1000
p =
1000
q p
1000
qv1 p0

v1 1

3. Influenei modificrii costului unitar:


q v1c1
qv1c0 1000 qv1 p1 = (+2) 26.250.000 = 52,5 mil. lei
1000
c =
1000
q p
1000
qv1 p1

v1 1

b) Rezultatului aferent cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe:

C11000 C 01000

q p
) 1000
v1

Mf 1

1000

c) Eficiena utilizrii potenialului uman (prin intermediul rezultatului aferent


cifrei de afaceri pe salariat):

C11000 C 01000

q p
) 1000
v1

Ns 1

97

d) Rezultatul aferent cifrei de afaceri la 1000 lei active de exploatare:

C11000 C01000

) 1000

q v1 p1

Ae1

1000

e) Eficiena utilizrii capitalurilor ntreprinderii (prin intermediul rezultatului aferent


cifrei de afaceri la 1000 lei capitaluri):

C11000 C01000

) 1000

q v1 p1

K1

1000

3.3.3. Analiza costurilor aferente produciei marf comparabile


Producia marf comparabil reprezint acea producie care s-a fabricat n cadrul
ntreprinderii i n perioada anterioar celei analizate. Rezult c producia marf fabricat
a unei perioade este format din producia marf comparabil i producia marf
necomparabil, reprezentat prin produsele nou introduse n nomenclatorul de fabricaie
n anul curent.
Analiza costurilor aferente produciei marf comparabil se realizeaz cu ajutorul
urmtorilor indicatori:

suma economiilor sau depirilor (mrimea absolut a fenomenului);


reducerea sau depirea medie procentual a costurilor (mrimea relativ a
fenomenului).
a) Analiza factorial a sumei economiilor (depirilor) aferente produciei
marf comparabil:
Analiza n cauz presupune utilizarea urmtoarelor trei categorii de costuri:

c0 reprezint costul realizat al perioadei precedente (considerat ca baz de


comparaie);

cp - costul prevzut al perioadei curente;


c1 - costul realizat al perioadei curente.
Analiza sumei economiilor (depirilor) se poate efectua, astfel:
- la nivelul unitii de produs, caz n care relaia este: c - c0
- la nivel de produs, utiliznd relaia: q(c - c0)
- la nivel de ntreprindere, relaia fiind: q(c - c0) sau qc - qc0
98

Analiza factorial se efectueaz la nivel de ntreprindere utiliznd urmtorul model


de analiz:
q
E/D = qc - qc0

g
c

Factorii care influeneaz asupra sumei economiilor (depirilor) aferente produciei


marf comparabil sunt: volumul fizic al produciei marf comparabil, structura acestei
producii pe produse i costurile unitare.
Pentru exemplificare folosim datele din tabelul nr. 3.3.
Tabelul nr. 3.3.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Indicatori

Programat

- mil. lei Realizat

qc

6.304

6.899,2

qc0

6.400

7.040

q1cp

Simbol

Producia marf comparabil evaluat


n costurile perioadei curente
Producia marf comparabil evaluat n
costurile perioadei precedente
Volumul efectiv al produciei marf
comparabie exprimat n costuri prevzute

6.948,48

E p = q p c p q p c0 = 6.304 - 6.400 = - 96 mil. lei


E1 = q1c1 q1c0 = 6.899,2 - 7.040 = - 140,8 mil. lei
E = E1 E P = - 140,8 -(- 96) = -44,8 mil. lei

din care, datorit:


1. Influenei modificrii volumului fizic al produciei marf comparabil:
q = E p ( I q 100) = 96 (110% 100%) = - 9,6 mil. lei

Iq =

q c
q c

1 0

100 =

p 0

7.040
100 = 110%
6.400

2. Influenei modificrii structurii produciei marf comparabi:

g = ( q1c p q1c 0 ) E p I q = (6.948,48 7.040) - (96) 110% = +14,1 mil. lei


3. Influenei modificrii costurilor unitare:

( q c q c ) ( q c q c )
sau: q c q c = 6.899,2 6.948,48 = - 49,3 mil. lei
c =

1 1

1 1

1 0

1 p

1 0

1 p

99

b) Analiza factorial a reducerii (depirii) medii procentuale a costurilor


aferente produciei marf comparabil
Modelul de analiz este:
R=

E
100 sau R =
qc0

qc qc
qc
0

qc
100 , respectiv R =
1100

qc

Sistemul de factori care influeneaz asupra reducerii (depirii) medii procentuale


a costurilor aferente produciei marf comparabil, este urmtorul:
g
R

Rezult c modificarea reducerii medii procentuale are loc ca urmare a influenei


structurii produciei marf comparabil pe produse i a costurilor unitare.
Metodologia de analiz, este urmtoarea:
Rp =

Rg =

Ep

100 =

p 0

96
100 = 1,5%
6.400

E1
140,8
100 =
100 = 2%
7.040
q p c0

R = R 1 R p = 2% ( 1,5%) = 0,5%

din care, datorit:


1. Influenei modificrii structurii produciei marf comparabil pe produse:

g =

q c q c
q c
1 p

1 0

100

1 0

R=

c p q p c0

100= R R p = 1,3% (1,5%) = +0,2%

p 0

6.948,48 7.040
100 = 1,3%
7.040

2. Influenei modificrii costurilor unitare:

c =

q c q c
q c
1 1

1 0

1 0

100

q c q c
q c
1 p

1 0

100= R p R = 2% (1,3%)= 0,7%

1 0

Se constat c la finele perioadei analizate s-a nregistrat o economie suplimentar


n sum de 44,8 mil. lei, ceea ce echivaleaz cu o reducere medie procentual a costurilor
cu 0,5%. Aceast situaie se apreciaz ca favorabil, deoarece economia suplimentar se
100

poate regsi n creterea profitului din exploatare cu condiia ca producia marf


comparabil s fi fost vndut.
Analiza factorial a sumei economiilor i a reducerii medii procentuale a costurilor,
relev contribuia pe care i-au adus-o asupra modificrii acestora, urmtorii factori de
influen:
- creterea volumului fizic al produciei marf fabricate cu 10%, n condiiile
economiei programate, conduce la creterea sumei economiilor cu 9,6 mil. lei, apreciinduse n mod favorabil;
- modificarea structurii produciei marf comparabil a avut un impact negativ,
determinnd scderea sumei economiilor cu 14,1 mil. lei, ceea ce corespunde unei
creteri procentuale a costurilor cu 0,2%. Structura produciei marf comparabil s-a
modificat n favoarea produselor la care s-a prevzut o reducere procentual mai mic
dect cea medie programat la nivel de ntreprindere i respectiv, a sczut ponderea
sortimentelor la care s-a prevzut o reducere procentual mai mare dect cea medie
programat la nivel de ntreprindere.
- costurile unitare s-au redus la produsele care dein o pondere hotrtoare n
totalul produciei marf comparabil, ceea ce a determinat o cretere a sumei economiilor
cu 49,3 mil. lei, i respectiv o reducere a costurilor cu 0,7%. Influena costurilor unitare se
poate aprofunda prin gruparea produselor n dou categorii: cele la care s-au nregistrat
reduceri de costuri i respectiv cele la care s-au nregistrat depiri de costuri. Analiza se
axeaz n mod deosebit pe cea de-a doua categorie, n vederea stabilirii factorilor specifici
ce au determinat aceast situaie (consumuri specifice, preuri de aprovizionare,
productivitatea fizic a muncii, salariul mediu orar etc.).

3.4. Analiza cheltuielilor variabile i fixe


Indicele de variabilitate al unei cheltuieli nu rmne n permanen acelai,
deoarece el se modific sub influena diferiilor factori: volumul fizic al produciei, perioada
de timp pe care se analizeaz cheltuiala n cauz, caracterul particular al respectivei
categorii de cheltuieli, dintre care volumul fizic al produciei rmne totui factorul
hotrtor.
Studiind comportamentul diferitelor categorii de cheltuieli fa de modificarea
volumului fizic al produciei, prin intermediul coeficientului de variabilitate, putem deosebi
cheltuielile variabile i cheltuielile fixe.
101

3.4.1. Analiza cheltuielilor variabile


Analiznd cheltuielile variabile din punct de vedere al variabilitii acestora n raport
cu modificarea volumului de activitate distingem: cheltuieli proporionale, progresive,
regresive i cheltuieli flexibile.
n categoria cheltuielilor variabile se includ:
- cheltuieli cu materiile prime i materialele directe;
- cheltuieli cu manopera direct;
- alte categorii de cheltuieli care variaz relativ proporional cu volumul de activitate.
n general, cheltuielile variabile sunt cheltuieli directe, care pot fi individualizate
distinct pe produsele la a cror realizare concur. Pot fi create astfel premisele necesare
n vederea iniierii unor msuri tehnico-organizatorice care s aib ca efect reducerea
acestor cheltuieli.

3.4.1.1. Analiza factorial a cheltuielilor variabile


Cheltuielile variabile se analizeaz ca nivel la 1000 lei venituri din exploatare
Ve
( C v1000
) sau cifr de afaceri ( C v1000CA ), precum i ca sum absolut a cheltuielilor variabile
e

aferente produciei marf fabricat.


Analiza factorial a cheltuielilor variabile se efectueaz cu ajutorul urmtorilor
indicatori:
a) Cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare:
gj

Cv
g j cve j
= e 1000 sau
100
Ve

1000

1000Ve
ve

c1000
vej
n care:

Cv e reprezint suma cheltuielilor variabile aferente exploatrii;


Ve - suma veniturilor din exploatare;

g j - structura veniturilor din exploatare pe tipuri de activiti;


cv1000
- cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare pe tipuri de activiti.
ej
Metodologia de stabilire a influenelor celor doi factori este similar cu cea
prezentat n cazul cheltuielilor totale la 1000 lei venituri.
102

b) Cheltuieli variabile la 1000 lei cifr de afaceri:

Cv 1000 =

q c 1000
q p
v v

cv
cv - costurile variabile unitare
Pentru analiza factorial a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri se
utilizeaz datele din tabelul nr. 3.4.
Tabelul nr. 3.4.
Nr.
crt.
1.

Indicatori

Programat

Volumul fizic al produciei


vndute exprimat n:
- preuri medii de vnzare unitare
- costuri variabile unitare
Volumul fizic efectiv al produciei
vndute exprimat n:
- preuri medii de vnzare unitare
programate
- costuri variabile unitare
programate
Cheltuieli variabile la 1000 lei CA (lei)

2.

3.

Cv 1000 = Cv1

1000

21.377.856
13.521.494

- mii lei Realizat

27.048.735
16.929.803

26.723.718

632,5

16.896.064
625,9

Cv 01000 = 625,9 - 632,5 = -6,6 lei

din care, datorit:


1. Influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

Cvg

1000

q c
q p

1 v0
1

1000

q c
q p

0 v0
0

1000 =

16.896.064
1000 632,5 = 0,25 lei
26.723.718

2. Influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:

Cvp

1000

q c
q p

1 v0
1

1000

q c
q p

1 v0
1

1000 =

16.896.064
1000 632,5 = 7,65 lei
27.048.735

3. Influenei modificrii costurilor variabile unitare:

Cv
cv

1000

q c
q p

1 v1
1

1000

q c
q p

1 v0
1

1000 = +1,30 lei

Se constat c la finele perioadei analizate s-a nregistrat, comparativ cu nivelul


programat o scdere cu 6,6 lei a cheltuielilor varabile la 1000 lei cifr de afaceri, ceea ce
se nscrie n tendina general de economisire a resurselor ntreprinderii. Aceasta cu att
mai mult cu ct creterea eficienei cheltuielilor la nivel de ntreprindere s-a datorat n
exclusivitate pe seama cheltuielilor variabile.

103

Economia nregistrat ca urmare a scderii cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de


afaceri s-a datorat, pe de o parte influenei favorabile a structurii produciei vndute pe
produse (urmare creterii ponderii acelor produse care au o cheltuial variabil la 1000 lei
cifr de afaceri pe produs inferioar mediei programate la nivel de societate), iar pe de alt
parte creterii preurilor medii de vnzare unitare.
Nu trebuie neglijate n perspectiv, acele produse care au cheltuieli variabile mai
mari, fapt ce impune a se aciona n direcia reducerii acestora.

3.4.1.2. Estimarea evoluiei probabile a cheltuielilor variabile


Estimarea evoluiei cheltuielilor variabile totale i a nivelului acestora la 1000 lei
cifr de afaceri, se justific ca fiind necesar n elaborarea bugetului de venituri i
cheltuieli, a studiilor de fezabilitate, ct i n ceea ce privete evaluarea economic a
ntreprinderii.
Ca modaliti practice de soluionare pot fi avute n vedere:
a) estimarea cheltuielilor variabile totale pe baza nivelului realizat al acestor
cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri.
Cv p =

1
CA p Cv11000CA
1000

n care:

CA p reprezint cifra de afaceri previzionat;


Cv11000 - nivelul realizat al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri.
Cifra de afaceri, precum i cheltuielile sunt exprimate n uniti monetare,
corespunztor perioadei analizate.
ntr-o economie n tranziie, evoluia preurilor este subordonat puseelor
inflaioniste, ceea ce antreneaz variaii nominale ale indicatorilor mai sus menionai, care
nu corespund variaiilor reale ale activitii.
n aceste condiii, pentru a prentmpina elaborarea unor concluzii deformate
asupra realitii bazate pe acele niveluri ale performanelor lipsite de substan real, se
impune corectarea acestora cu inflaia.
Dat fiind faptul c n cazul de fa inflaia afecteaz i nivelul rentabilitii se
procedeaz la corectarea sumei cheltuielilor variabile cu raportul dintre indicele preurilor
de cumprare ( I p ) i indicele preurilor de vnzare ( I v ), notat cu I i .

104

Se estimez c n anul urmtor cifra de afaceri va crete cu 10%. n anul curent


cifra de afaceri realizat a nsumat 5.000 mil. lei, iar nivelul cheltuielilor variabile la 1000 lei
cifr de afaceri a fost de 600 lei.
Subordonat obiectului analizei, trebuie s se procedeze la estimarea pentru anul
urmtor a sumei cheltuielilor variabile totale utiliznd dou variante:

fr a considera c inflaia afecteaz rentabilitatea ntreprinderii


CA p = CA1 I CA = 5.000 110% = 5.500 mil. lei
Chv p = CAp Cv11000CA =

1
(5.500 600) = 3.300 mil. lei
1000

considernd c inflaia afecteaz rentabilitatea ntreprinderii


Cunoscnd c inflaia afecteaz n egal msur suma veniturilor precum i cea a
cheltuielilor, iar raportul dintre indicele mediu al preurilor de cumprare i respectiv,
indicele mediu al preurilor de vnzare este de 1,025, se procedeaz la corectarea sumei
cheltuielilor variabile estimate cu valoarea acestui raport.

Cvp = CAp Cv11000CA I i = 3.300 102,5% = 3.382,5 mil.lei


Creterea produciei genereaz, dup cum este i normal, modificri n structura
produciei pe produse, i implicit asupra cheltuielilor variabile estimate la 1000 lei cifr de
afaceri. Cheltuielile variabile estimate la 1000 lei cifr de afaceri sunt influenate de
structura previzionat a produciei pe produse ( gip ) i cheltuielile variabile realizate la 1000
lei cifr de afaceri pe produse ( Cvi11000 ).

Cvp

1000 CA

gi
=

cvi 1

1000

100

b) estimarea cheltuielilor variabile totale (Cvt) cu ajutorul ecuaiei de regresie de


tipul: y = a+bx.
n care:
y reprezint suma absolut a cheltuielilor variabile totale;
x = cifra de afaceri.
Pentru exemplificare utilizm datele din tabelul nr. 3.5.:
Tabelul nr. 3.5.
Anii
1
2
3
4
5
Total

Suma cheltuielilor
variabile (y)
0,9
1,18
1,254
1,372
1,485
6,191

Cifra de afaceri (x)


1,5
2
2,2
2,450
2,7
10,85

xy
1,35
2,36
2,7588
3,3614
4,0095
13,8397

- mld. lei 2
x
2,25
4,0
4,84
6,0025
7,29
24,3825

105

Utiliznd metoda celor mai mici ptrate, rezult:

x = na + b x
xy = ax + b x

y x x xy = 0,189
a=
n x ( x )
2

b=

n x x y
n x 2

( x )

= 0,4836

de unde rezult:
y = 0,189 + 0,4836 x
Estimnd c n cel de-al aselea an cifra de afaceri va fi de 3,5 mld. lei, rezult c
suma cheltuielilor variabile aferente va fi de 1,881,6 mil. lei.
y6 = 0,189 + 0,4836 3,5 = 1.881,6 mil. lei
Pe aceast baz poate fi determinat i nivelul estimat cheltuielilor variabile la 1000
lei cifr de afaceri, care va fi:
CA
Cv 1000
=
F

Cv
1,8816
100 =
1000 = 537,6 lei
CA
3,5

3.4.1.3. Analiza reflectrii nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri


n performanele economico-financiare ale ntreprinderii

Modificarea nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri din exploatare sau
cifr de afaceri, se reflect n urmtorii indicatori ai performanelor economico-financiare:
a) Rezultatul exploatrii (profit):

Cv11000 Cv 1000
0

Ve
)1000
1

b) Rata medie a rezultatului exploatrii (profitului) fa de veniturile din


exploatare:

Vei1Cvi1
Vei0 Cvi0

1100
1100 sau (Cv1100 Cv 100
0 )

Vei
Vei

1
0

n care:
Vei reprezint suma veniturilor din exploatare pe categorii de venituri;
Cvi cheltuieli variabile la 1 leu venituri din exploatare pe categorii.

106

c) Rata medie a rezultatului exploatrii (profitului) fa de costuri:

pr 0
pr 0

1
1
1
1

+
+
Ve0
Ve0
Ve0
Ve1
Cve
Cf 0
Cve0 Cf 0
1

100

n care:
pr reprezint profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare;

Cve suma cheltuielilor variabile;


Cf suma cheltuielilor fixe.
d) Eficiena utilizrii activelor de exploatare:

Cv11000 Cv 1000
0

Ve
)1000

1000

Ve
)1000

1000

Ae1

e) Eficiena utilizrii mijloacelor fixe:

Cv11000 Cv 1000
0

Mf1

f) Eficiena utilizrii capitalurilor (social, propriu, permanent):

Cv11000 Cv 1000
0

Ve
)1000
1

K1

1000

g) Eficiena muncii exprimat prin profitul mediu pe salariat:

Cv11000 Cv 1000
0

Ve
)1000
1

N s1

3.4.2. Analiza cheltuielilor fixe

Definind cheltuielile fixe sau constante n funcie de comportamentul pe care l au


fa de modificarea volumului fizic al produciei, trebuie subliniat faptul c aceast
categorie de cheltuieli se caracterizeaz printr-un indice de variabilitate egal cu zero.
n general, aceste cheltuieli sunt determinate de capacitatea de producie a
ntreprinderii, iar structura lor difer de la o ntreprindere la alta n funcie de factorii care-i
107

determin capacitatea i respectiv de apartenena la o anumit ramur cu activitate


industrial.
Prin definiie, masa cheltuielilor fixe ar trebui s rmn aceeai indiferent de gradul
de utilizare a capacitii de producie a ntreprinderii, ns din punct de vedere practic, n
cadrul acestora se disting dou categorii de cheltuieli: cheltuieli fixe propriu-zise i
cheltuieli relativ fixe.
Cheltuielile fixe propriu-zise sunt cele a cror mrime rmne relativ constant
indiferent dac, n cadrul unei capaciti de producie date, volumul produciei crete sau
scade. n aceast categorie se cuprind, n principal, cheltuielile privind: amortizrile,
serviciile telefonice, abonamentele radio-tv, primele de asigurare, impozitele i taxele
locale etc. Aceste cheltuieli sunt ocazionate de simpla existen a ntreprinderii, ele fiind
inevitabile chiar i atunci cnd producia ar fi oprit temporar.
Cheltuielile relativ fixe sunt formate din acele cheltuieli de producie care manifest
o mai mare sensibilitate fa de modificarea volumului fizic al produciei, respectiv n raport
cu msura n care este utilizat capacitatea de producie a ntreprinderii.
Din aceast categorie fac parte: salariile personalului de conducere, tehnic,
economic i de alt specialitate, administrativ i de deservire a seciilor i a ntreprinderii,
cheltuielile asimilate acestora, cheltuielile cu protecia mediului nconjurtor, cheltuieli de
birou i alte cheltuieli administrativ-gospodreti etc.
n ansamblu, cota cheltuielilor fixe ce revine pe unitatea de produs, depinde de
suma lor total i de volumul fizic al produciei sau vnzrilor ntreprinderii.
Studiul comportamentului cheltuielilor n raport cu evoluia volumului fizic al
produciei (vnzrilor) care le-au ocazionat are implicaii economice i metodologice
deosebite.
Sub aspect economic, cheltuielile fixe, prin suma lor total, solicit ntreprinderea la
o exploatare complet a mainilor i utilajelor, inclusiv a suprafeelor de producie. Numai
o exploatare optim a capacitii de producie are ca efect repartizarea unor cote de
cheltuieli fixe mai mici pe unitatea de produs i imprim cheltuielilor variabile caracter
proporional.
Raportul dintre cheltuielile fixe i cele variabile, precum i raportul dintre acestea
luate separat i costul produciei servete la fundamentarea deciziilor privind capacitatea
de producie a noilor utilaje necesare a fi puse n funciune. Gruparea cheltuielilor de
producie n fixe i variabile prezint o importan deosebit n procesul informaionaldecizional privind conducerea activitii productive a ntreprinderii.
108

Sub aspect metodologic, gruparea cheltuielilor de producie n variabile i fixe i


separarea lor dup procedee tiinifice st la baza unor metode de calculaie cu larg
aplicabilitate i rspunde cerinelor privind analiza riscului operaional ca o component a
riscului global al ntreprinderii.
ntreprinderile care nregistreaz cheltuieli de regie mari, pentru a putea funciona,
trebuie, fie s practice preuri mari (numai dac piaa i concurena permit acest lucru), fie
s realizeze un volum mai mare de producie.

3.4.2.1. Analiza factorial a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare
sau cifr de afaceri
Analiza cheltuielilor fixe se poate efectua cu ajutorul urmtorilor indicatori:
a) Cheltuieli fixe la 1.000 lei venituri din exploatare:
Cf e

1.000Ve

Cf e
1.000
Ve

Ve = T wh
cf e = cf (1) + cf (2 ) + ... + cf (n )

Sistemul de factori care influeneaz asupra nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei
venituri din exploatare, este urmtorul:
T
Ve

Cf e

1.000Ve

Cf e

wh
(1)
cf
(2)
cf
cf

(n)

n care:

Cf e reprezint suma cheltuielilor fixe din exploatare;


Ve - suma veniturilor din exploatare;
T - fond total de timp de munc;

wh - productivitatea medie orar, determinat n funcie de veniturile din exploatare;


cf(1), ..., cf(n) cheltuieli fixe pe categorii de cheltuieli.
109

Metodologia de analiz factorial a modificrii nivelului mediu al cheltuielilor fixe la


1000 lei venituri din exploatare, este urmtoarea:
1. Influena modificrii veniturilor din exploatare:

Ve =

Cf e 0
Cf
1.000 e 0 1.000
Ve1
Ve0

din care datorit:


1.1. Influenei fondului de timp total de munc (latura extensiv a potenialului
uman):

T =

Cf e 0
T1 wh 0

1.000

Cf e 0
T0 wh 0

1.000

1.2. Influenei modificrii productivitii medii orare:

wh =

Cf e 0
T1 wh1

1.000

Cf e 0
T1 wh 0

1.000

2. Influena modificrii sumei cheltuielilor fixe din exploatare:

Cf e =

Cf e1
Cf
1.000 e 0 1.000
Ve1
Ve1

Prin intermediul sumei cheltuielilor fixe din exploatare, analiza poate fi aprofundat
pe categorii de cheltuieli fixe, astfel:

cf (1) =

cf1(1) cf 0(1)
1.000
Ve1

cf ( n ) =

cf1( n ) cf 0( n )
1.000
Ve1

Situaia poate fi considerat ca fiind normal, atunci cnd indicele veniturilor din
exploatare ( I Ve ) devanseaz indicele cheltuielilor fixe din exploatare ( I Cfe ), respectiv
( I Ve > I Cfe ).

b) Cheltuieli fixe la 1.000 lei cifr de afaceri:

Cf 1000CA =

Cf
1.000 sau
CA

Cf
1.000
qv p

Sistemul de factori care influeneaz asupra nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei
cifr de afaceri, se prezint astfel:

110

qv

CA
p

Cf

1000 CA

cf (1)
Cf
cf ( 2)
.
cf ( n )
Analiza factorial a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri, se
efectueaz pe baza datelor din tabelul nr. 3.6., potrivit metodologiei mai jos prezentat:
Tabelul nr.3.6.
- mii lei Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Indicatori

Programat

Volumul fizic al produciei vndute exprimat n pre


mediu de vnzare unitar
Suma cheltuielilor fixe
Volumul fizic efectiv al produciei vndute exprimat
n pre mediu de vnzare unitar programat
Cheltuieli fixe la 1000 lei cifr de afaceri

Realizat

21.377.856
3.906.106

27.048.735
5.060.243

126,5
129,6

182,72

26.723.708
187,08

99,7

Cf 1000CA = Cf 11000CA Cf 01000CA = 187,08 182,72 = +4,36 lei

dincare, datorit:
1. Influenei modificrii cifrei de afaceri:

CA =

Cf 0
Cf
Cf 01000CA
1.000 0 1.000 sau
Cf 01.000CA
CA1
CA0
I CA
I CA =

CA =

q
q

v1

p1

v0

p0

100

3.906.106
1.000 187,72 = 141,41 187,72 = 43,31 lei
27.048.735

din care, datorit:


1.1. Influenei modificrii volumului fizic al produciei vndute:
q v =
q v =

Cf 0
Cf 0
Cf 1.000CA
1.000
1.000 sau 0
Cf 01.000CA I qv =
I qv
qv1 p0
qv 0 p 0

q
q

v1

p0

v0

p0

100

3.906.106
1.000 187,72 = 146,17 187,72 = 41,55 lei
26.723.708

1.2. Influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare (exclusiv TVA):


Cf 0
Cf 0
Cf 01.000CA Cf 01.000CA
p =
1.000
1.000 sau

p = 144,41 146,17 = 1,76 lei


I CA
I qv
qv1 p1
qv1 p0

2. Influenei modificrii sumei cheltuielilor fixe:


111

Cf =

Cf 1.000CA
Cf 1
Cf
1.000 0 1.000 sau Cf 11.000CA 0
I CA
CA1
CA1
Cf = 187,08 144,41 = +42,67 lei

Analiza poate fi aprofundat, procedndu-se la cuantificarea influenei modificrii


cheltuielilor fixe pe categorii de cheltuieli, astfel:

cf

( n)

cf1( n ) cf 0( n )
=
1000
CA1

Corelaia de baz care permite aprecierea eficienei cheltuielilor fixe, presupune


creterea mai rapid a cifrei de afaceri fa de creterea cheltuielilor fixe ( I CA > I chf ).
n cazul ntreprinderii analizate, se constat o cretere a nivelului realizat al
cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri comparativ cu nivelul programat, cu 4,36 lei.
Aceast situaie constituie consecina nerespectrii corelaiei de baz dintre indicele cifrei
de afaceri i indicele cheltuielilor fixe ( I CA < I chf , respectiv 126,5% < 129,6%).
Creterea cifrei de afaceri, datorat ntr-o proporie hotrtoare componentei
cantitative, respectiv creterii volumului fizic al produciei vndute, denot utilizarea la un
nivel ridicat al capacitilor de producie, onorarea cerinelor excedentare ale clienilor
dincolo de obligaiile asumate prin contractele ncheiate cu acetia, nivelul calitativ ridicat
al produselor expresie a cererii clienilor etc. Efectul favorabil al creterii cifrei de afaceri
prin cele dou componente ale sale (volumul fizic al produciei vndute i preul mediu de
vnzare unitar), ca factori care influeneaz invers proporional asupra fenomenului
analizat, const n scderea cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri.
Suma cheltuielilor fixe, ca factor care influeneaz direct proporional asupra
fenomenului analizat, a crescut conducnd implicit la creterea acestuia. Trebuie
identificate cauzele care au determinat creterea cheltuielilor fixe, n scopul lurii msurilor
viznd intrarea n normalitate ( I CA > I chf ).

3.4.2.2. Estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe

La nivelul oricrei ntreprinderi, implicaiile deciziilor prezente afecteaz, prin


imagine i efecte, viitorul acesteia. De aceea, orice decizie trebuie analizat prin prisma
calculului economic de eficien: eforturile ce se fac trebuie s conduc la efecte maxime
preconizate a se realiza n viitor.
112

Gestionarea eficient a patrimoniului ntreprinderii, n prezent dar i n perspectiv,


implic i estimarea tendinei de evoluie a cheltuielilor fixe, att ca sum absolut, ct i
ca nivel la 1000 lei venituri din exploatare sau cifr de afaceri.
Pe termen scurt, respectiv de la un an la altul, suma total a cheltuielilor fixe se
consider constant, dac nu intervin modificri majore n activitatea ntreprinderii.
Estimarea nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri ( Cf '1000CA ), venituri
totale sau din exploatare, se poate face cu ajutorul urmtoarei relaii:
Cf '1000CA = Cf 0

1000 CA

1
I CA

n care: I CA reprezint indicele cifrei de afaceri, al veniturilor totale sau al veniturilor din
exploatare, dup caz.
Cunoscnd realizrile perioadei curente, precum i faptul c n perioada urmtoare
se preconizeaz o cretere a cifrei de afaceri cu 15,2%, s se procedeze, pe baza datelor
din tabelul nr. 3.7., la estimarea nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri:
Tabelul nr. 3.7.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

- mil. lei Realizri


(perioada crt.)
6.600
1.485
225

Indicatori
Cifra de afaceri
Suma cheltuielilor fixe
Cheltuieli fixe la 1000 lei cifr de afaceri (lei)

Cf '1000CA = 225

1
= 195,3 lei
1,152

ntre nivelul cheltuielilor fixe la 1.000 lei cifr de afaceri, ca variabil dependent (y)
i cifra de afaceri, ca variabil independent (x), exist o corelaie exprimat cu ajutorul
funciei de regresie de tip hiperbolic:
y=a+

b
x

Pentru exemplificarea metodologiei de calcul utilizm datele din tabelul nr. 3.8.
Tabelul nr. 3.8.
Anii
1
2
3
4
5
6

Cf 1.000CA (lei)
(y)
300
280
275
268
250
245

CA (mld.lei)
(x)

x2

1
x

1
x2

y
x

3
3,5
3,6
3,8
4,0
4,1

9,00
12,25
12,96
14,44
16,00
16,81

0,333
0,286
0,277
0,263
0,250
0,244

0,111
0,082
0,077
0,069
0,062
0,059

100,00
80,00
76,39
70,35
62,50
59,76

113

7
8
Total

230
220
2.068

4,6
5,0
31,6

21,16
25,00
127,62

0,217
0,200
2,070

0,047
0,040
0,547

50,00
44,00
543,18

Utiliznd metoda celor mai mici ptrate, procedm la determinarea valorilor


parametrilor a i b, utiliznd urmtolarele relaii:
y
1

x
x = 108,54
2
1 1
n 2
x
x
1

a=

y x

y
1
y
x
x
b=
= 588,06
2
1 1
n 2
x
x
n

Dac se prognozeaz c n cel de-al noulea an cifra de afaceri va nsuma 5,2 mld.
lei, atunci nivelul estimativ al cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri se determin
astfel:

y9 = 108,54 +

588,06
= 221,63 lei
5,2

3.4.3. Analiza riscului de exploatare sau operaional

Desfurarea oricrei activiti din cadrul unei ntreprinderi, incumb n sine un


anumit grad de risc.
Avnd n vedere complexitatea activitii de exploatare, precum i ansamblul
factorilor interni sau externi care i pun amprenta asupra nivelului, structurii i tendinelor
performanelor

economico-financiare

ale

ntreprinderii,

exist

riscul,

respectiv

probabilitatea, nerecuperrii n totalitate a cheltuielilor efectuate, datorit neadaptrii la


exigenele economiei concureniale de pia.
Analiza riscului de exploatare se bazeaz pe structurarea cheltuielilor de exploatare
n cheltuieli variabile i cheltuieli fixe.
Pentru evitarea riscului de exploatare, trebuie ca volumul efectiv de activitate s fie
mai mare dect volumul de activitate corespunztor punctului critic sau pragului de
rentabilitate.
Pragul de rentabilitate, denumit i cifra de afaceri critic, este punctul n care cifra
de afaceri acoper cheltuielile de exploatare, iar rezultatul este nul.
114

Utilizarea pragului de rentabilitate ca instrument operaional n ceea ce privete


aprecierea riscului de exploatare, presupune cunoaterea valorii sale cognitive, precum i
a metodologiei de calcul.
Pentru evitarea riscului de exploatare, trebuie s se determine mai nti gradul
minim de utilizare a capacitii de producie, respectiv acel volum de activitate
corespunztor punctului critic, procedndu-se dup cum urmeaz:

ecuaia de baz, care presupune ca volumul de activitate reprezentnd suma


veniturilor sau cifra de afaceri (CA) s acopere integral suma cheltuielilor de exploatare
(Ce):
CA = Ce

cheltuielile totale de exploatare (Ce) rezult din nsumarea cheltuielilor


variabile (Cv) cu cheltuielile fixe (Cf):
Ce = Cv + Cf

procedm la egalarea celor dou ecuaii:


CA = Cv + Cf
CA (Cv + Cf) = 0

Cv = CA Rv
CA(1 Rv) = Cf

rezult:
CAcr =

Cf
1 Rv

n care:

CAcr reprezint cifra de afaceri critic;


Rv - rata medie a cheltuielilor variabile.
- determinarea gradului de utilizare a capacitii de producie n punctul critic (K):

K=

CAcr
Cf
100 sau
100
Q max
Q max(1 Rv)
n

Q max = qi max pi
i =1

n care:
Q max reprezint capacitatea de producie n expresie valoric;

qimax - capacitatea de producie pe tipuri de produse;


pi preurile de evaluare pe produse.
115

Riscul de exploatare poate fi cuantificat cu ajutorul indicatorului de poziie fa de


pragul de rentabilitate (), astfel:
- n mrimi absolute: = CA1 CAcr
- n mrimi relative: ' =

100
CAcr

n condiiile date, riscul de exploatare scade cu ct indicatorul de poziie este mai


mare dect zero ( > 0), iar dimensionarea cheltuielilor fixe, n sensul reducerii acestora,
este mai raional.

3.5. Analiza cheltuielilor materiale i salariale

Cheltuielile de producie au un caracter complex, complexitate care decurge din


semnificaia pe care o are fiecare element de cheltuial n desfurarea activitii
productiv-industrial a ntreprinderii.
Clasificarea cheltuielilor de producie mbrac forme diverse n funcie de criteriile
ce se au n vedere. Astfel, subordonat obiectului analizei, structurnd cheltuielile de
producie dup natura lor, distingem cheltuieli materiale, cheltuieli salariale i cheltuieli
financiare.
Cheltuielile materiale joac un rol determinant n procesul de producie deoarece
ele constituie substana principal a produsului finit. Tot aa, putem sublinia c n funcie
de profilul ntreprinderii, cheltuielile materiale au, de regul, o pondere nsemnat n totalul
cheltuielilor de exploatare.
Din punct de vedere al coninutului lor, cheltuielile materiale sunt formate din
cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile, cheltuieli cu energia electric i ap,
amortizarea mijloacelor fixe i alte cheltuieli materiale.
n analiza diagnostic, cheltuielile materiale se examineaz att pe total, ct i din
punct de vedere al gruprii acestora n cheltuieli variabile i cheltuieli fixe, sau pe
elemente componente de natura celor menionate n paragraful precedent.
Analiza cheltuielilor materiale vizeaz relevarea tendinei de scdere a acestora ca
efect al progresului tehnic, materializat n scderea consumurilor fizice, utilizarea, acolo
unde este posibil, a nlocuitorilor mai ieftini dar fiabili, n scopul creterii competitivitii
produselor i pe aceast cale a eficienei ntregii activiti a ntreprinderii.

116

Economisirea resurselor materiale reprezint un imperativ major al politicii privind


gestionarea eficient a resurselor, indiferent de natura acestora, care se identific ca fiind
un factor de baz al creterii economice, al consolidrii poziiei pe pia a ntreprinderii, al
mbuntirii rezultatelor financiare etc.

3.5.1. Analiza cheltuielilor materiale

Din punct de vedere structural, cheltuielile materiale pot fi analizate pe elemente


componente, respectiv cheltuieli cu materialele i cheltuieli cu amortizarea.
n totalul cheltuielilor materiale, ponderea hotrtoare o dein cheltuielile cu
materiile prime i materialele, domenii n care, dat fiind caracterul lor, pot fi ntreprinse
multiple msuri privind economisirea consumului de resurse, ca premis a creterii
eficienei activitii ntreprinderii.
Cheltuielile materiale se analizeaz ca nivel la 1000 lei venituri din exploatare,
producie a exerciiului sau cifr de afaceri, utilizndu-se modele similare celor prezentate
anterior (la analiza cheltuielilor variabile i a celor fixe).

3.5.1.1. Analiza cheltuielilor cu materialele

Cheltuielile cu materialele pot fi determinate prin scderea cheltuielilor cu


amortizarea din totalul cheltuielilor materiale.
Analiza cheltuielilor cu materialele se efectueaz cu ajutorul indicatorului sintetic
cheltuieli cu materialele la 1000 lei cifr de afaceri sau venituri din exploatare.
Modelul de analiz al cheltuielilor cu materialele la 1000 lei cifr de afaceri, este
urmtorul:

Cm1.000CA =

q cm 1.000 iar cm =

q p
v

cs j p j

n care:
cm reprezint costuri cu materialele pe unitatea de produs;

cs j - consumul specific din resursa material j;


p j - preul de aprovizionare al resursei materiale j

117

Sistemul de factori care influeneaz asupra nivelului cheltuielilor cu materialele la


1000 lei cifr de afaceri, este urmtorul:
g
p
Cm1.000CA

cs j
cm

pj
Utiliznd datele din tabelul nr. 3.9., prezentm n cele ce urmeaz metodologia de
analiz factorial a cheltuielilor cu materialele la 1000 lei cifr de afaceri.
Tabelul nr. 3.9.
Nr.
crt.
1.

Indicatori

Programat

Volumul fizic al produciei vndute, exprimat n:


- preuri medii de vnzare unitare
- costuri cu materialele pe unitatea de
produs
Volumul fizic efectiv al produciei vndute, exprimat n:
- preuri medii de vnzare unitare programate
- costuri cu materialele unitare programate
Suma cheltuielilor cu materialele recalculat n funcie de
volumul efectiv al produciei vndute, consumurile specifice
efective i preurile de aprovizionare programate
Cheltuieli cu materialele la 1000 lei cifr de afaceri (lei)

2.
3.
4.

12.500.000
8.250.000
-

- mii lei Realizat

13.750.000
9.020.000
13.594.104
8.992.500

660

8.951.250
656

CA
Cm1000CA = Cm11000CA Cm1000
= 656 660 = - 4 lei
0

din care, datorit:


1. Influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

q cm
q p

g =

v1

v1

1 .000

q
q

v0

cm 0

v0

p0

1 . 000 =

8 .992 . 500
1 . 000 660 = 661 ,5 660 = + 1,5 lei
13 . 594 . 104

2. Influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:

p =

q cm
q p
v1

v1

1.000

q cm
q p
v1

v1

1.000 =

8.992.500
1.000 661,5 = 654 661,5 = 7,5 lei
13.750.000

3. Influenei modificrii costurilor cu materialele pe produse:

cm =

q cm
q p
v1

v1

1.000

q cm
q p
v1

v1

1.000 = 656 654 = + 2 lei

din care:

118

3.1. Influenei modificrii consumurilor specifice:


cs j =

q cs
q p
v1

v1

n care:

p j0

1.000

q cs
q p
v1

j0

v1

p j0

1.000 =

8.951.250
1.000 654 = 651 654 = - 3 lei
13.750.000

q cs
v1

j1

j0

p j 0 = q v1cm0

3.2. Influenei modificrii preurilor de aprovizionare:


p j =

q cs
q p
v1

v1

j1

p j1

1.000

q cs
q p
v1

v1

j1

p j0

1.000 =

= Cm11000CA 651 = 656 651 = + 5 lei

Urmare analizei efectuate, se constat c la nivel de ntreprindere s-a nregistrat o


reducere cu 4 lei a cheltuielilor cu materialele la 1000 lei cifr de afaceri. Aceast situaie
se apreciaz ca fiind pozitiv, deoarece contribuie, pe de o parte, la creterea ratei medii
de eficien a cheltuielilor totale, iar pe de alt parte, creaz premisele mbuntirii
rezultatului exploatrii.
Din punct de vedere al influenelor factorilor care acioneaz asupra nivelului
cheltuielilor cu materialele la 1000 lei cifr de afaceri, se remarc urmtoarele:
- modificarea structurii produciei vndute pe produse a influenat nefavorabil,
deoarece a determinat depirea cu 1,5 lei a cheltuielilor cu materialele la 1.000 lei cifr
de afaceri, ca urmare a creterii ponderii acelor produse care au cheltuieli cu materialele la
1.000 lei cifr de afaceri pe produs mai mari dect media programat la nivel de
ntreprindere.
- preurile de vnzare (exclusiv TVA) au fost mai mari dect cele prevzute pe
principalele categorii de produse, ceea ce a contribuit la reducerea cu 7,5 lei a nivelului
cheltuielilor cu materialele la 1.000 lei CA pe total ntreprindere.
- costurile cu materialele pe produse au influenat n sensul creterii cu 2 lei a
nivelului cheltuielilor cu materialele la 1.000 lei cifr de afaceri, ca urmare a depirilor
constatate la sortimentele care dein ponderea hotrtoare n totalul vnzrilor.
Aprofundnd influena acestui factor, constatm c depirea nregistrat s-a datorat n
exclusivitate modificrii preurilor de aprovizionare.
Consumurile specifice s-au redus pe principalele sortimente i au contribuit la
reducerea cheltuielilor cu materialele la 1.000 lei cifr de afaceri cu 3 lei. Aceast situaie
se apreciaz ca fiind pozitiv, cu condiia s nu fie afectat calitatea produselor.
119

Reducerea consumurilor specifice se poate obine n cea mai mare parte prin
reproiectarea produselor i, ntr-o mai mic msur, n faza de execuie a produselor.
Preurile de aprovizionare pe categorii de materii prime i materiale sunt influenate
de preul de facturare, precum i de cheltuielile de transport, aprovizionare i de stocare
aferente acestora. La rndul lor, preurile de facturare sunt rezultatul negocierilor dintre
ntreprindere cu furnizorii de materii prime i materiale, n funcie de cantitatea i calitatea
acestora, iar cheltuielile de transport-aprovizionare depind de mijloacele de transport
folosite, de gradul de ncrcare a mijloacelor de transport, de distanele fa de furnizori
etc.

3.5.1.2. Analiza cheltuielilor cu amortizarea

Amortizarea este expresia valoric a uzurii fizice a mijloacelor fixe, inclus n costul
produselor. Deci, amortizarea reprezint un element structural al costurilor produciei, n
general, iar a cheltuielilor materiale n special.
Deoarece cheltuielile cu amortizarea fac parte din categoria cheltuielilor fixe, avnd
caracter convenional constant i lund n considerare faptul c ntr-o ntreprindere
ansamblul mijloacelor fixe concur la realizarea performanelor economico-financiare al
cror nivel este dependent de eficiena utilizrii mijloacelor fixe, rezult c analiza
cheltuielilor cu amortizarea se justific a fi efectuat ca nivel la 1000 lei venituri din
exploatare, producie a exerciiului sau cifr de afaceri.
Oricare ar fi forma de exprimare a indicatorului luat ca baz de comparaie, analiza
cheltuielilor cu amortizarea va fi efectuat la nivelul ntregii activiti a ntreprinderii. Ea
vizeaz determinarea, pe de o parte, a modificrii nivelului acestor cheltuieli fa de o baz
de comparaie, iar pe de alt parte, a modului cum au influenat diferitele categorii de
factori asupra acestei modificri, precum i a legturii dintre dimensiunea, respectiv
randamentul mijloacelor fixe i cheltuielile cu amortizarea.
Analiza diagnostic a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe se efectueaz pe
baza urmtorilor indicatori:

120

a) Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei venituri din exploatare:


T
Ve

wh
VI
Ca 1000Ve

Am
=
1.000
Ve

Vma
Am

Vmi
Vme
gi

c
ci
Rezult c asupra fenomenului analizat influeneaz doi factori de gradul I i
anume, veniturile din exploatare (Ve) i suma amortizrii (Ae). Influenele celor doi factori
sunt diferite ca sens: factorul cantitativ, respectiv veniturile din exploatare influeneaz
invers proporional, n timp ce factorul calitativ, suma amortizrii, influeneaz direct
proporional asupra fenomenului cercetat.
Veniturile din exploatare sunt dependente de fondul total de timp de munc (T) i
productivitatea medie orar ( wh ), exprimat prin veniturile medii din exploatare pe om or
lucrat.
Ve = T wh
Utilizarea complet a timpului de munc i creterea productivitii medii orare
conduc la creterea veniturilor din exploatare, constituind astfel premisa reducerii nivelului
mediu al cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
Asupra sumei amortizrii, influeneaz valoarea medie anual a mijloacelor fixe
(Vma) i cota medie de amortizare ( c ).

Am =

Vma c
100

Avnd n vedere ecuaia de balan care evideniaz legturile care exist ntre
elementele care influeneaz asupra valoarii medii anuale a mijloacelor fixe, rezult c
aceasta este dependent de modificarea valorii iniiale a mijloacelor fixe (VI), valoarea
medie a intrrilor (Vmi) i respectiv a ieirilor de mijloace fixe (Vme), astfel:
Vma = VI + Vmi Vme
Valoarea medie a mijloacelor fixe intrate, precum i valoarea medie a mijloacelor
fixe ieite, sunt dependente de suma valorii mijloacelor fixe intrate (Vi), respectiv suma
valorii mijloacelor fixe ieite (Ve), ponderate cu numrul de luni de funcionare (tf),
respectiv de nefuncionare (tnf).
121

Vmi =

Vi tf
12

; Vme =

Ve tnf
12

n acest fel se creeaz posibilitatea de a evidenia prin analiz care a fost


contribuia punerii n funciune nainte de termen a anumitor utilaje sau a mijloacelor fixe n
general, sau a scoaterii din funciune a acestora, mai trziu dect data programat.
Cota medie de amortizare, se modific ca urmare a modificrilor structurale care au
avut loc n componena mijloacelor fixe (gi) i a cotei de amortizare pe fiecare categorie de
mijloace fixe (ci).
c=

ci

100

Din punct de vedere metodologic, analiza factorial a cheltuielilor cu amortizarea la


1000 lei venituri din exploatare, presupune:
Ve
Ve
C1000Ve
= Ca1000
Ca1000
a
1
0

din care, datorit:


1. Influenei modificrii veniturilor din exploatare:
Am0
Am0
1000
.

1000
.
Ve1
Ve0

Ve =

din care, datorit:


1.1. Influenei modificrii fondului total de timp de munc:

T =

Am0
T1 wh 0

1.000

Am0
T0 wh 0

1.000

1.2. Influenei modificrii productivitii medii orare:

wh =

Am0
T1 wh1

1.000

Am0
T1 wh 0

1.000

2. Influenei modificrii sumei amortizrii:


Am =

Am1
Am0
1000
.

1000
.
Ve1
Ve1

din care, datorit:


2.1. Influenei modificrii valorii medii anuale a mijloacelor fixe:
Vma =

(Vma1 Vma0 ) c 0
Ve1

1.000

122

din care, datorit:


2.1.1. Influenei modificrii valorii iniiale a mijloacelor fixe:
VI =

(VI1 VI 0 ) c 0
Ve1

1.000

2.1.2. Influenei modificrii valorii medii a intrrilor de mijloace fixe:


Vmi =

(Vmi1 Vmi0 ) c 0
Ve1

1.000

2.1.3. Influenei modificrii valorii medii a ieirilor de mijloace fixe:


Vme =

(Vme1 Vme0 ) c 0
Ve1

1.000

2.2. Influenei modificrii cotei medii de amortizare:


c =

Vma1 c 1 c 0
1.000
Ve1

din care, datorit:


2.2.1. Influenei modificrii structurii mijloacelor fixe pe categorii de mijloace fixe:

Vma1 c c 0
g i =
1.000
Ve1
r

c=

i1

ci 0

100

2.2.2. Influenei modificrii cotelor de amortizare pe categorii de mijloace fixe:

Vma1 c1 c
ci =
1.000
Ve1
n ceea ce privete interpretarea influenei factorilor care acioneaz asupra
nivelului cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei venituri din exploatare, prin intermediul
sumei amortizrii, trebuie manifestat mult pruden.
Aprecierea sensului influenei cu semnul + al acestor factori, trebuie s in cont,
pe de o parte, de obiectul analizei, iar pe de alt parte, de coninutul economic al modului
cum influeneaz factorii n cauz, astfel:
- creterea valorii medii anuale a mijloacelor fixe este rezultatul modificrii
elementelor componente: valoarea iniial (de inventar) a mijloacelor fixe poate s creasc
ca urmare a reevalurii mijloacelor fixe, dup cum i materializarea mai rapid a
programului de investiii poate conduce la creterea numrului de luni de funcionare a
mijloacelor fixe (tot aa, ieirea din funciune a mijloacelor fixe mai trziu dect a fost
123

prevzut). n aceste condiii, dei valoarea medie anual a mijloacelor fixe conduce la
depirea nivelului cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei venituri din exploatare, influena
n cauz poate fi justificat din punct de vedere economic, deoarece creterea valorii medii
anuale a mijloacelor fixe, ca urmare a modificrilor care au loc n structura elementelor
componente, creeaz suportul tehnic al desfurrii activitii i implicit al obinerii
rezultatelor economico-financiare;
- cota medie de amortizare a mijloacelor fixe, poate s creasc ca urmare a
creterii ponderii acelor categorii de mijloace fixe care au o cot de amortizare mai mare
dect cota medie programat la nivel de ntreprindere, sau poate fi efectul modificrii
sistemului de amortizare practicat.
Un alt model de analiz factorial a nivelului cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
venituri din exploatare, poate fi urmtorul:
Vma Am
Ca 1000Ve =

1.000
Ve Vma

Sistemul de factori care influeneaz asupra fenomenului analizat, se prezint


astfel:
Vma
Ve

gi

Ca 1000Ve
Am
sau c
Vma

ci
n care:
Vma
reprezint eficiena utilizrii mijloacelor fixe (inversul veniturilor din exploatare
Ve

la 1 leu mijloace fixe).


Cuantificarea influenei factorilor asupra fenomenului cercetat se face cu ajutorul
metodei substituirilor n lan.
b) Cheltuieli cu amortizarea la 1.000 lei cifr de afaceri:
Modelul de analiz factorial a nivelului cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifr
de afaceri, este urmtorul:
Ca 1.000CA =

Am
Vma c
1.000 =
1.000
CA
qv p

124

Sistemul de factori care influeneaz asupra fenomenului analizat, se prezint


astfel:
CA

qv
p
VI

Ca 1000CA =

Am
1.000
CA

Vma
Am

Vmi
Vme
gi

c
ci
Poate fi luat n considerare i un alt model de analiz a nivelului cheltuielilor
cu amortizarea la 1000 lei cifr de afaceri:

Vma
Ve
Vma Am
Ca 1000CA =

1.000
CA Vma

gi
Am
sau c
Vma

ci
n care:
Vma
reprezint eficiena utilizrii mijloacelor fixe (inversul cifrei de afaceri la 1 leu
CA

mijloace fixe).
Metodologia de analiz factorial este similar cu cea prezentat anterior.
3.5.2. Analiza cheltuielilor cu personalul

n totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu personalul ocup un loc aparte,


ceea ce presupune o atenie deosebit n analiza acestora, ntruct reflect o parte a
valorii nou create. De asemenea, trebuie avut n vedere faptul c existena cheltuielilor n
cauz este consecina utilizrii potenialului uman, considerat ca fiind factorul de producie
cel mai dinamic.
Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuielile cu remuneraia personalului
(cunoscute sub denumirea de cheltuieli cu salariile) i cheltuielile privind asigurrile i
protecia social. Ele pot fi structurate, n principal, pe baza urmtoarelor criterii:
125

a) n funcie de elementele componente, distingem:


- salarii tarifare (negociate);
- sporuri acordate n funcie de condiiile concrete de munc (condiii grele de
munc, condiii nocive de munc, lucru la nlime, penibilitate, lucru n timpul nopii, ore
lucrate suplimentar peste programul normal de munc, exercitarea unei funcii
suplimentare, vechimea n munc etc.);
- premii;
- cheltuieli privind asigurrile i protecia social.
b) n funcie de cine suport cheltuielile cu personalul:
- angajator (salariile nete, contribuia la asigurrile sociale, ajutorul de omaj,
fondul de sntate);
- angajat (impozitul pe salariu, ajutorul de omaj, fondul de sntate, pensia
suplimentar);
c) n raport cu categoria de personal: conducere, tehnic, economic i de alt
specialitate, administrativ i de deservire, muncitori etc.
d) Dup formele de salarizare practicate, n scopul cunoaterii eficienei acestora
i al utilizrii unor forme adecvate de salarizare legate direct de rezultatele activitii
desfurate.
e) n raport cu modul de includere n costuri, este necesar localizarea
rezervelor existente n vederea creterii eficienei cheltuielilor cu personalul.
n consecin, problematica analizei cheltuielilor cu personalul poate fi structurat n
raport cu obiectivele urmrite, prioritate reprezentnd:
- caracterizarea situaiei generale a cheltuielilor cu salariile;
- analiza factorial a cheltuielilor cu salariile;
- analiza corelaiei dintre dinamica productivitii muncii i dinamica salariului
mediu;
- analiza eficienei cheltuielilor cu salariile.

3.5.2.1. Caracterizarea situaiei generale a cheltuielilor cu salariile

Analiza n dinamic a cheltuielilor cu salariile, permite evidenierea evoluiei n timp


a acestora sub impactul creterii volumului de activitate i a salariului mediu tarifar pe
unitatea de timp de munc.
126

Caracterizarea situaiei generale a cheltuielilor cu salariile se poate face n mrimi


absolute i/sau n mrimi relative.
Modificarea cheltuielilor cu salariile n mrimi absolute (Cs) se determin ca
diferen ntre cheltuielile cu salariile realizate (Cs1) i cele aferente perioadei luat ca
baz de comparaie, reprezentnd realizrile perioadei anterioare sau nivelurile
programate ale perioadei curente (Cs0), astfel:

Cs = Cs1 - Cs0
ntre

volumul

de

activitate

dinamica

cheltuielilor

cu

salariile

(partea

corespunztoare personalului direct productiv) exist o legtur direct, dar trebuie avut n
vedere i faptul c partea dominant a cheltuielilor n cauz are caracter variabil. Acest
aspect a generat apariia i utilizarea n teoria i practica economic a noiunii de
modificare relativ a cheltuielilor cu salariile, n accepiunea de modificare condiionat
de volumul de activitate.
n ceea ce privete volumul de activitate, trebuie ales acel indicator care s fie
corelat cu cheltuielile cu salariile. n fapt, cheltuielile cu salariile trebuie corelate cu acel
indicator n care s se regseasc ntregul consum de munc vie i care s aib acoperire
material concretizat n produse, lucrri, servicii etc.
Modificarea relativ a cheltuielilor cu salariile (Csr), se stabilete ca diferen ntre
cheltuielile cu salariile realizate (Cs1) i cheltuielile cu salariile admisibile (Csa), astfel:

Csr = Cs1 - Csa


Cs a =

Cs 0 Iv
100

n care: Iv reprezint indicele volumului de activitate (cifra de afaceri sau producia


exerciiului).
Pot fi ntlnite urmtoarele situaii:

Cs1 < Cs a , reprezint o economie relativ (E);


Cs1 > Cs a , reprezint o depire relativ (D);
Cs1 = Cs a , reprezint cerina de baz, respectiv meninerea ratei de eficien
a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei volum de activitate.
3.5.2.2. Analiza factorial a cheltuielilor cu salariile
Din punct de vedere factorial, cheltuielile cu salariile (Cs) pot fi analizate pe baza
urmtoarelor modele:
127

Ns
t
Ve
Ns

wh
a) Cs = Ns

Ve Cs

Ns Ve

gi
Cs
Ve

csi
n care:
Ve
reprezint productivitatea medie anual ( Wa ) calculat pe baza veniturilor din
Ns

exploatare.

Wa = t wh
Cs
- cheltuieli medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare ( cs ).
Ve
cs =

csi

100

g i - structura veniturilor din exploatare pe produse, lucrri, servicii etc.;


csi - cheltuieli cu salariile la 1 leu producie pe produse, lucrri, servicii etc.

b) Cs = Ns

T Cs

Ns T

Ns
T
Ns
Cs
T

n care:
T
reprezint numrul mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an ( t );
Ns
Cs
- salariul mediu orar ( csh ).
T

Utiliznd datele din tabelul nr. 3.10., procedm la analiza factorial a cheltuielilor cu
salariile potrivit primului model de analiz.

128

Tabelul nr. 3.10.


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicatori

Simbol
Cs
Ve

Cheltuieli cu salariile
Venituri din exploatare
Numr mediu de salariai
Fondul total de timp de munc (om-ore)
Numr mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an (ore)

6.

Salariul mediu anual (lei)

7.
8.

Productivitatea medie anual


Salariul mediu orar (lei)

9.

Productivitatea medie orar (lei)

Ns
T

t
csa

Programat
2.072.576
8.925.840
220
404.800
1.840

2.116.800
9.072.000
210
369.000
1.800

102,1
101,6
95,4
91,2
97,8

9.420.800

10.080.000

107,0

40.572
5.120

43.200
5.600

106,5
109,4

22.050

24.000

108,8

0,2322

0,2333

100,5

0,2330

Wa

csh
wh

10.

Cheltuieli medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare (lei)

11.

Cheltuieli medii cu salariile recalculate la 1 leu producie (lei)

cs
r

- mii lei Realizat


(%)

cs

Modificarea absolut a cheltuielilor cu salariile1):


Cs = + 44.224 mii lei

din care, datorit:


1. Influenei modificrii numrului mediu de salariai:

Ns = Ns 1 Ns 0 Wa 0 cs 0 = - 94.208,2 mii lei

2. Influenei modificrii productivitii medii anuale:

Wa = Ns 1 Wa 1 Wa 0 cs 0 = +128.146,5 mii lei

din care, datorit:


2.1. Influenei modificrii numrului mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an:

t = Ns 1 t 1 t 0 wh 0 cs 0 = - 43.008,1 mii lei

2.2. Influenei modificrii productivitii medii orare:

wh = Ns 1 t 1 wh1 wh 0 cs 0 = + 171.154,6mii lei

3. Influenei modificrii cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare:

cs = Ns 1 Wa 1 cs 1 cs 0 = + 9.979,2 mii lei

din care, datorit:


3.1. Influenei modificrii structurii veniturilor din exploatare pe produse:

1)

diferena rezultat prin nsumarea influenelor factorilor se datoreaz aproximrii cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu
venituri din exploatare.

129

g i1csi 0 g i 0 csi 0
g i = Ns 1 Wa1

100
100

= Ns 1 Wa 1 cs cs 0 = +7.257,6 mii lei


3.2. Influenei modificrii cheltuielilor cu salariile la 1 leu producie pe produse:

g i1csi1 g i1csi 0
csi = Ns 1 Wa 1

100
100

= Ns 1 Wa 1 cs1 cs = +2.721,6 mii lei


Se constat o depire a cheltuielilor cu salariile, cu 44.224 mii lei, respectiv cu
2,1%, situaie care nu este justificat n totalitate de sporirea volumului de activitate

(I Cs

> I Ve ) .
Procednd la analiza influenelor factorilor constatm:
- reducerea numrului de personal cu 10 salariai are ca efect, n condiiile date,

scderea cheltuielilor cu salariile cu 94.208,2 mii lei, situaie care se apreciaz ca


justificat prin aceea c productivitatea medie anual ct i veniturile din exploatare au
crescut fa de nivelul programat.
- creterea productivitii medii anuale cu 2.628 mii lei/salariat, ceea ce justific
creterea cheltuielilor cu salariile cu 128.146,5 mii lei. Aprofundnd influena productivitii
medii anuale prin prisma celor doi factori care prin intermediul acesteia concur la
modificarea cheltuielilor cu salariile, constatm c situaia nregistrat s-a datorat n
exclusivitate sporirii productivitii medii orare, n timp ce utilizarea incomplet a numrului
mediu de ore lucrate de un salariat, dei constituie un aspect negativ privind activitatea
desfurat, conduce la scderea cheltuielilor cu salariile.
- scderea eficienei cheltuielilor cu salariile la nivel de ntreprindere, datorat
creterii cheltuielilor medii cu salariile la un leu venituri din exploatare. Aceasta se
rsfrnge n depirea cheltuielilor cu salariile cu 9.979,2 mii lei. Procednd la
aprofundarea influenei acestui factor, constatm o situaie nefavorabil, care se
datoreaz att modificrii structurii veniturilor din exploatare pe produse, n sensul creterii
ponderii acelor produse care au cheltuieli cu salariile la 1 leu producie pe produs mai mari
dect cele medii programate la nivel de ntreprindere, ct i depirii cheltuielilor cu
salariile la 1 leu producie pe produse ca urmare a scderii productivitii fizice a muncii,
depirii salariului mediu orar pe produse i diminurii calitii produselor.

130

3.5.2.3. Analiza corelaiei dintre dinamica productivitii muncii i dinamica salariului


mediu
Analiza corelaiei dintre creterea productivitii muncii i cea a salariului mediu,
constituie o parte integrant a politicii salariale a ntreprinderii. Devansarea creterii
salariului mediu de ctre productivitatea medie a muncii, conduce la realizarea de
economii privind cheltuielile cu salariile, ceea ce se reflect pozitiv n nivelul acestor
cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri i implicit n creterea ratei de eficien a cheltuielilor
totale.
n analiza corelaiei dintre creterea productivitii muncii i cea a salariului mediu
se utilizeaz indicele corelaiei (Ic), care se poate determina n dou moduri:
a) ca raport al dinamicilor:

Ic =

I csa
I Wa

n care:
I csa reprezint indicele salariului mediu anual;
I Wa - indicele productivitii medii anuale.

b) ca raport al creterilor (se aplic doar n situaia n care indicii sunt mai mari
dect 100):

Ic =

I csa 100
I Wa 100

Att ntr-un caz, ct i n cellalt, corelaia este respectat dac Ic < 1 . Necesitatea
respectrii corelaiei decurge din aceea c la creterea productivitii muncii concur i
ceilali factori ai produciei pentru a cror reproducere trebuie asigurate premise (prin
profit).
Pentru exemplificarea modului de determinare i analiz a indicelui corelaiei,
folosim datele din tabelul nr. 3.11.
Tabelul nr. 3.11.
Nr.
crt.
0

1.
2.
3.

Indicatori
1

Productivitatea medie anual


Salariul mediu anual
Indicele corelaiei:
- ca raport al dinamicilor
- ca raport al creterilor

An baz
(0)

- mii lei Indici (%)


3/2
4/2

An curent
Programat (p)
Realizat (1)

36.884
8.593

40.572
9.420,8

43.200
10.080

110,00
109,63

117,12
117,30

0,9966
0,9630

1,0015
1,0105

131

Procedm la determinarea indicelui corelaiei, potrivit metodologiei mai sus


prezentat:

ca raport al dinamicilor:
csa p
100
109,63
csa
0
Ic p =
=
= 0 ,9966
110
Wa p
100
Wa 0

csa 1
100
117,30
csa
0
Ic1 =
=
= 1,0015
117,12
Wa 1
100
Wa 0

ca raport al creterilor:
csa p
100 100
109,63 - 100
csa
0
Ic p =
=
= 0,9630
110 - 100
Wa p
100 100
Wa 0
csa 1
100 100
117,30 100
csa
0
Ic1 =
=
= 1,0105
117,12 100
Wa 1
100 100
Wa 0

Prin bugetul de venituri i cheltuieli s-a prevzut pentru perioada curent o cretere
mai rapid a productivitii muncii fa de cea a salariului mediu anual, fapt concretizat n
mrimile subunitare ale indicilor de corelaie prevzui n cele dou variante. Aceast
situaie ar fi avut ca efect scderea cheltuielilor cu salariile, ceea ce ar fi reprezentat
premisa sporirii profitului din exploatare.
n execuie, n perioada curent, s-a nregistrat o situaie invers, respectiv salariul
mediu anual a nregistrat o dinamic superioar productivitii medii anuale, ceea ce s-a
reflectat n mrimile supraunitare ale indicilor de corelaie. Situaia n cauz, determin
creterea cheltuielilor cu salariile, fr ca aceasta s fie corelat n totalitate cu nivelul
productivitii muncii, ceea ce conduce la scderea profitului din exploatare, iar la nivel
macroeconomic genereaz inflaie.
Corelaia dintre dinamica productivitii muncii (determinat pe baza veniturilor din
exploatare) i dinamica salariului mediu, poate fi analizat i cu ajutorul indicatorului
cheltuieli cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare, utiliznd datele din tabelul nr.
3.10.
132

Modelul de analiz, este urmtorul:


Wa
Cs 1000 Ve =

Cs
Ns csa
1.000 =
1.000
Ve
Ns Wa

csa
Metodologia de analiz a cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei venituri din exploatare,
presupune:
Cs 1.000 Ve = Cs11.000 Ve Cs 10.000 Ve = 233,33 232,20 = +1,13 lei

din care, datorit:


1. Influenei modificrii productivitii medii anuale:

Wa =

csa 0
csa 0
9.420,8
1.000
1.000 =
1.000 232,20 = 218,07 232,20 = -14,13 lei
43.200
Wa 1
Wa 0

sau:

Cs 01.000 Ve
Wa1
232,20
Wa =
Cs 10.000 Ve =
232,20 = 14,13 lei I Wa =
100
I Wa
106,5%
Wa 0
2. Influenei modificrii salariului mediu anual:

csa1
csa 0
10.080
1.000
1.000 =
1.000 218,07 = 233,33 218,07 = +15,26 lei
43.200
Wa1
Wa1

csa =
sau:

csa = Cs

1.000Ve
1

Cs 10.000Ve
232,2

= 233,33
= +15,26 lei
106,5%
I Wa

Ca urmare a faptului c salariul mediu anual a crescut mai rapid dect


productivitatea medie anual ( I csa > I Wa , respectiv 107%>106,5%), s-a nregistrat o
depire cu 1,13 lei a cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei venituri din exploatare. Situaia
se apreciaz n mod nefavorabil, deoarece implicaiile ei constau n diminuarea rezultatului
exploatrii, a profitului brut, profitului net, etc.
Analiznd modul cum au influenat cei doi factori, constatm urmtoarele:
- creterea productivitii muncii cu 6,5% fa de nivelul programat, n condiiile
meninerii nemodificate a salariului mediu anual a condus la scderea nivelului cheltuielilor
cu salariile la 1.000 lei venituri din exploatare cu 14,13 lei, ceea ce se apreciaz n mod
pozitiv;
- salariul mediu anual a crescut ns, cu 7% fa de prevederi i a determinat
depirea cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei venituri din exploatare cu 15,26 lei. Influena

133

acestui factor a anulat efectul pozitiv al creterii productivitii medii anuale i a determinat
nregistrarea unei situaii nefavorabile la nivel de ntreprindere.

3.5.2.4. Analiza eficienei cheltuielilor cu personalul

Eficiena cheltuielilor cu personalul, n sensul de cheltuieli salariale totale, poate fi


analizat utiliznd att modele de corelaie, ct i modele multiplicative, ale urmtorilor
indicatori:
a) Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei venituri din exploatare:

Ns
Ve
Cp 1000Ve =

Ns Cp
Cp
1.000
1.000 =

Ve
Ve Ns

Cp
Ns
b) Cheltuielile cu personalul la 1.000 lei cifr de afaceri:

Ns
CA
Cp 1000CA =

Ns Cp
Cp
1.000
1.000 =

CA
CA
Ns

Cp
Ns
c) Cheltuielile cu personalul la 1.000 lei valoare adugat:

Ns
VA
Cp 1000VA =

Ns Cp
Cp
1.000
1.000 =

VA
VA
Ns

Cp
Ns

n care:

Ns Ns
Ns
,
i
reprezint forme inverse de reflectare a productivitii medii anuale
Ve CA
VA
calculate pe baza veniturilor din exploatare, cifrei de afaceri i valorii adugate;
Cp
- cheltuielile medii cu personalul pe un salariat, respectiv salariul mediu anual i
Ns

celelalte elemente de cheltuieli asimilate sau determinate n funcie de acesta.


134

Cuantificarea influenelor factorilor se realizeaz aplicnd metoda substituirilor n


lan (varianta n care ntre factori sunt relaii de produs).
Pe baza indicatorilor eficienei cheltuielilor cu personalul, se confirm eficiena
acestora n sensul reducerii lor la 1000 lei venituri din exploatare, cifr de afaceri i
valoare adugat, atunci cnd nivelul realizat este inferior celui programat.

3.6. Analiza cheltuielilor cu dobnzile

Dobnzile intr n categoria cheltuielilor financiare i, de regul, nu se includ n


costul produciei. Ele reprezint costuri ale capitalului mprumutat, iar eficiena lor prezint
importan n analiza economic.
Eficiena cheltuielilor cu dobnzile poate fi analizat pe baza urmtoarelor modele:

a) Cd 1.000CA

AC K Pd
Sd
100 2
=
1.000 =
1.000
CA
CA

Cr Sd
1.000
b) Cd 1.000CA =

CA Cr
AC Cr Sd
1.000

c) Cd 1000CA =

CA AC Cr
n care:
Cd 1000CA reprezint cheltuielile cu dobnzile la 1.000 lei cifr de afaceri;

Sd - suma cheltuielilor cu dobnzile;


AC - soldul mediu al activelor circulante;

K - cota de participare a creditului la acoperirea activelor circulante;

K=

Cr
100
AC

Cr - soldul mediu al creditelor pe termen scurt;

Pd - procentul mediu de dobnd;


Pd =

Sd
100
Cr

sau

Pd =

ki

p di

100

gki - structura creditelor pe categorii;


pdi - rata dobnzii pe categorii de credite.
Potrivit primului model de analiz, sistemul de factori se prezint astfel:
135

CA
Cd

1000 CA

Sd

dz
AC
K

v
gki

Pd
pdi
AC = dz v

v=

dz =

CA
T

AC T
CA

n care:
dz reprezint cifra de afaceri medie zilnic;
v - viteza de rotaie a activelor circulante exprimat, ca durat n zile.

Metodologia de analiz a cheltuielilor cu dobnzile la 1000 lei, presupune:


CA
1000
= C d1000
C d1000
Cd
1
0

din care, datorit:


1. Influenei modificrii cifrei de afaceri:
CA =

Sd 0
Sd 0
.
.
1000

1000
CA1
CA0

2. Influenei modificrii sumei dobnzilor pltite:


Sd =

Sd 1
Sd 0
.
.
1000

1000
CA1
CA1

din care, datorit:

2.1. Influenei modificrii soldului mediu al activelor circulante:

(AC

AC =

AC 0 K 0 Pd 0
100 2
1.000
CA1

din care, datorit:


2.1.1. Influenei modificrii vnzrilor medii zilnice:

(dz
dz =

dz 0 v 0 K 0 Pd 0
100 2
1.000
CA1

136

2.1.2. Influenei modificrii vitezei de rotaie a activelor circulante:

dz 1 v 1 v 0 K 0 Pd 0
100 2
v =
1.000
CA1

2.2. Influenei modificrii cotei de participare a creditului la acoperirea


activelor circulante:
AC 1 (K 1 K 0 ) Pd 0
100 2
K =
1.000
CA1

2.3. Influenei modificrii procentului mediu al dobnzii:

AC 1 K 1 Pd 1 Pd 0
100 2
pd =
1.000
CA1
din care, datorit:
2.3.1. Influenei modificrii structurii creditelor pe categorii:

AC 1 K 1 Pd Pd 0
100 2
g ki =
1.000
CA1
r

Pd =

ki1

pd i 0

100

2.3.2. Influenei modificrii ratei dobnzii pe categorii de credite:

AC 1 K 1 Pd 1 Pd
100 2
pd i =
1.000
CA1
Condiia de baz a reducerii cheltuielilor cu dobnzile la 1.000 lei cifr de afaceri
este ca indicele sumei cheltuielilor cu dobnzile s fie inferior indicelui cifrei de afaceri (Isd
<ICA).
Sistemul de factori care influeneaz asupra cheltuielilor cu dobnzile la 1000 lei
cifr de afaceri, potrivit celui de-al doilea model de analiz, este urmtorul:

137

AC
CA
Cr
CA
Cr
AC
Cd 1000CA

gki
Sd
(sau Pd )
Cr

pdi

n care:

AC
reprezint o form de exprimare a vitezei de rotaie a activelor circulante.
CA
Utiliznd cel de-al treilea model de analiz, sistemul de factori este urmtorul:

Cd 1000CA

AC
CA
Cr
(sau K)
AC

gki

Sd
(sau Pd )
Cr

pdi
Semnificaia economic a unor influene ale factorilor ce apar n modelele de
analiz mai sus prezentate, este urmtoarea:
- dac influena soldului mediu al activelor circulante este pozitiv, se apreciaz ca
justificat din punct de vedere economic, atunci cnd se respect corelaia: 100<IAC<ICA.
n cazul n care indicele soldului mediu al activelor circulante devanseaz indicele cifrei de
afaceri (IAC>ICA), situaia se apreciaz ca fiind nefavorabil, deoarece semnific o
cretere a cheltuielilor cu dobnzile la 1.000 lei cifr de afaceri determinat de ncetinirea
vitezei de rotaie a activelor circulante;
- n cazul n care semnul influenei vnzrilor medii zilnice ( dz ) este +, situaia
poate fi considerat ca fiind

justificat, deoarece semnific cu ct pot fi depite

cheltuielile cu dobnzile la 1.000 lei cifr de afaceri, n cazul sporirii vnzrilor, viteza de
rotaie rmnnd nemodificat;
- influena vitezei de rotaie a activelor circulante cu semnul -, reflect o situaie
pozitiv din punct de vedere economic, semnificnd accelerarea acesteia, respectiv
reducerea numrului de zile necesare efecturii unei rotaii complete;
138

- influena cotei de participare a creditului la acoperirea activelor circulante cu semnul


+, reflect o situaie nefavorabil, respectiv o scdere a surselor proprii cu consecine
nefavorabile asupra rezultatelor economico-financiare ale ntreprinderii;
- dac influena structurii creditelor pe categorii este cu semnul +, aceasta reflect
creterea ponderii categoriilor de credite la care s-au prevzut rate ale dobnzii mai mari
dect rata medie programat pe ntreprindere (ponderea creditelor nerambursate la
scaden datorit lipsei lichiditilor);
- influena ratei dobnzii pe categorii de credite cu semnul +, semnific creterea
ratelor de dobnd pe categorii de credite comparativ cu cele programate.

3.7. Analiza costului pe unitatea de produs

n condiiile economiei concureniale de pia, n mod normal, preurile la care se


vnd produsele sunt rezultatul aciunii legii cererii i ofertei. Meninerea n limite normale a
profitului, sau creterea acestuia, se afl ntr-o strns dependen cu nivelul costurilor
produselor.
Tot aa, creterea continu a preurilor de vnzare ca urmare a creterii unor
elemente ale costului produselor, constituie o consecin a dezechilibrelor care se
manifest ntr-o economie aflat n tranziie i asupra creia i pune amprenta n mod
nefavorabil inflaia.
Reducerea costurilor unitare, acolo unde este posibil, reprezint un deziderat n
ceea ce privete creterea competitivitii produselor, gsirea unor noi piee de desfacere,
creterea gradului de utilizare a capacitii de producie etc.
n analiza costurilor pe unitatea de produs trebuie s se aib n vedere urmtoarele
aspecte:
- stabilirea produselor ce urmeaz a fi supuse analizei (de regul cele la care s-au
nregistrat depiri ale nivelului costurilor prevzute sau normate);
- explicarea modificrii costului pe fiecare unitate de produs prin suma categoriilor
de cheltuieli, stabilindu-se contribuia absolut i relativ a fiecrei categorii de cheltuieli la
modificarea total a costului pe produs;
- analiza fiecrei categorii de cheltuieli pe seama factorilor specifici de influen.

139

3.7.1. Analiza principalelor categorii de cheltuieli pe unitatea de produs

La nivel de produs, trebuie determinate abaterile pe fiecare categorie de cheltuial


n parte, procedndu-se la analiza acestora prin prisma factorilor de influen, ceea ce
ofer posibiliti concrete de aciune n vederea reducerii lor.
a) Analiza cheltuielilor cu materiile prime i materialele directe pe unitatea de
produs:
Cheltuielile cu materiile prime i materialele directe pe unitatea de produs ( cm ) sunt
dependente de consumul specific sau cantitatea consumat ( cs j ) i preul de
aprovizionare al materialului respectiv ( p j ):

cm = cs j p j
de unde rezult:
1. Influena modificrii consumului specific:

cs j = cs j1 cs j 0 p j 0
2. Influena modificrii preului de aprovizionare:

p j = cs j1 p j1 p j 0

n activitatea practic se au n vedere, n special, acele materii prime i materiale


care au o pondere mare n costul produselor. n ceea ce privete produsele complexe,
trebuie s se procedeze la departajarea componentelor cumprate de cele realizate n
cadrul ntreprinderii.
n aciunea de reducere a cheltuielilor cu materiile prime i materiale trebuie avut n
vedere att preul de achiziie, ct i reducerea consumului de materiale care reprezint
un atribut al compartimentului de concepie a produselor i pregtire a fabricaiei acestora.
b) Analiza cheltuielilor cu salariile directe pe unitatea de produs ( csd ) sunt
dependente de productivitatea muncii exprimat prin timpul consumat pe unitatea de
produs (t) i salariul mediu orar ( sh ), astfel:

csd = t sh
Modificarea cheltuielilor cu salariile directe pe unitatea de produs, se explic prin:
1. Influena modificrii productivitii muncii, exprimat prin timpul consumat pe
unitatea de produs:
t = (t1 t 0 )sh 0

sau

t =

csd 0
csd 0
IW

140

n care: I W =

t0
100
t1

2. Influena salariului mediu orar:

sh = t1 sh1 sh 0

sh = csd1

sau

csd 0
IW

Reducerea cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs trebuie s se realizeze


prin creterea productivitii muncii. n stabilirea msurilor tehnico-organizatorice se va
avea n vedere raportul dintre cheltuielile cu salariile i costul total al produciei.
c) Analiza cheltuielilor indirecte pe unitatea de produs:
Cheltuielile indirecte pe unitatea de produs ( ci ), se analizeaz n funcie de volumul
fizic al produciei fabricate i de suma cheltuielilor indirecte, potrivit urmtorului model de
analiz:

ci =

Ci
q

n care:
Ci reprezint suma cheltuielilor indirecte;
q - volumul fizic al produciei obinute.
Modificarea cheltuielilor indirecte pe unitatea de produs se explic prin:
1. Influena modificrii volumului fizic al produciei:

q =

q
ci0
ci0 , iar i q = 1 100
q0
iq

2. Influena modificrii sumei cheltuielilor indirecte:

C i = ci1

ci1
iq

3.7.2. Analiza costului pe unitatea de produs n funcie de gradul de utilizare


a capacitii de producie

ntre evoluia volumului de activitate i costul pe unitatea de produs exist o


legtur de invers proporionalitate.
Costul unitar poate fi exprimat astfel:

c = cv +

Cf
q

n care:
141

cv reprezint costurile variabile pe unitatea de produs;


Cf suma cheltuielilor fixe;
q volumul fizic al produciei obinute.
Modificarea gradului de utilizare a capacitii de producie se reflect, n cazul n
care ceilali factori rmn constani (consumul de materii prime, materiale, manoper etc.),
n diferena dintre costul realizat (c1) i costul normat (cn).
Pentru exemplificare se au n vedere urmtoarele date:
a) capacitatea de producie

600.000 buc.

b) gradul normat de utilizare a


capacitii de producie

85%

c) gradul efectiv de utilizare a


capacitii de producie

70%

d) cheltuieli variabile unitare

50.000 lei/buc.

d) suma cheltuielilor fixe

4.200 mil. lei

c n = cv +

Cf
qn

q n = a b = 600.000 85% = 510.000 buc.


c n = 50.000 +
c1 = cv +

4.200.000.000
= 58.235,3 lei/buc.
510.000

Cf
q1

q1 = a c = 600.000 70% = 420.000 buc.


c1 = 50.000 +

4.200.000.000
= 60.000 lei/buc.
420.000

c1 c n = 60.000 58.235,3 = +1.764,7 lei/buc.


Se constat c reducerea volumului fizic al produciei cu 90.000 buc., respectiv
scderea gradului de utilizare a capacitii de producie cu 15%, a condus la depirea
costului unitar cu 1.764,7 lei/buc.
Dac preul de vnzare unitar este de 65.000 lei/buc., atunci profitul este :
a) n situaia normat:
q n ( p c n ) = 510.000(65.000 58.235,3) =
= 3.449.997 mii lei

b) n situaia efectiv nregistrart:

142

q1 ( p c1 ) = 420.000(65.000 60.000 ) =
= 2.100.000 mii lei

c) efectul subactivitii:
c = b a = 2.100.000 3.449.997 = - 1.349.997 mii lei
din care, datorit:
c1) scderii volumului fizic al produciei:

(q1 q n )( p c n ) = (420.000 510.000)(65.000 58.235,3) = 608.823 mii lei


c2) creterii costului unitar:

q1 (c1 c n ) = 420.000(60.000 58.235,3) = 741.174 mii lei


Se constat nregistrarea unui profit inferior cfelui normat cu 1.349.997 mii lei.
Aceast situaie se datoreaz, n proporie de 45,1%, reducerii volumului fizic al produciei
i respectiv, n proporie de 54,9%, depirii costului unitar ca urmare a scderii gradului
de utilizare a capacitii de producie.

3.7.3. Analiza costului marginal

Recomandat de ctre literatura de specialitate n domeniu i utilizat n activitatea


practic de ctre unitile din secorul primar al economiei (ndeosebi n industria extractiv
i n agricultur) care i desfoar activitatea n condiii mai puin favorabile datorate
mediului natural, dar ale cror produse sunt socialmente necesare, costul marginal
servete la orientarea deciziilor privind utilizarea capacitilor de producie.
Costul marginal (cmg), este definit ca reprezentnd costul unei uniti adiionale
dintr-un produs i se determin ca raport ntre creterea cheltuielilor totale (Ct) i
creterea produciei (q), astfel:

cmg =

Ct1 Ct 0 Ct
=
q1 q0
q

Procednd la compararea costului marginal cu costul mediu unitar ( c , determinat


ca raport ntre suma cheltuielilor totale i volumul fizic al produciei), poate fi apreciat
punctul n care ntreprinderea i desfoar activitatea cu costurile cele mai mici.
Corelaia ntre costul marginal i costul mediu poate fi redat grafic astfel:

143

cmg

c
c
cmg

q1

q2

Diferena (q 2 q1 ) este cu att mai mare cu ct cheltuielile fixe sunt mai importante.
Cheltuielile fixe rmnnd aceleai, costul marginal este dat, n ultim instan, de
cheltuiala variabil pe unitatea de produs.
Apropierea dintre costul marginal i costul mediu echivaleaz cu un echilibru relativ,
efect al unei anumite ncrcri a capacitii de producie.
Situarea de o parte sau de alta a punctului de echilibru relativ (n zona de degresie
sau n zona de progresie) poate fi apreciat ca justificat doar cu luarea n considerare i
a altor variabile ale deciziei.
Pentru exemplificare se folosesc datele din tabelul nr. 3.12.
Tabelul nr. 3.12.
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Indicatori
Volumul fizic al produciei (tone)
Cheltuieli totale (mii lei)
din care:
- cheltuieli variabile
- cheltuieli fixe
Costul mediu (lei/ton)
din care:
- cost mediu variabil
- cost mediu fix
Costul marginal (lei/ton)
Pre de vnzare unitar (lei/ton)
Profit unitar (lei/ton)
Profit total (mii lei)

Programat

Realizat

1.000
11.500

1.250
13.750

8.200
3.300
11.500

9.375
4.375
11.000

8.200
3.300
14.000
2.500
2.500

7.500
3.500
9.000
14.000
3.000
3.750

n exemplul dat, se constat o scdere a costului mediu comparativ cu nivelul


programat cu 500 lei/ton, ceea ce n condiiile meninerii nemodificate a preului de
vnzare a condus la creterea profitului unitar.
Semnalm, de asemenea, c exist posibilitatea creterii produciei fr a se
depi nivelul costului mediu, deoarece raportul dintre costul marginal i costul mediu este
subunitar (9.000 : 11.000 = 0,82).

144

Activitatea practi de analiz solicit, de regul, soluionarea unor probleme cum ar


fi determinarea nivelului maxim n care plusul de producie necesit cheltuieli suplimentare
pentru ca ntreprinderea s realizeze profitul programat, sau ca profitul s fie egal cu zero
(n punctul de echilibru).
Pentru ca profitul s fie egal cu zero, costul marginal se determin astfel:

q1 p0 q 0 c 0 1.250 14.000 1.000 11.500


=
= 24.000 lei/tona
q1 q 0
1.250 1.000
deci, pn la acest nivel al costului marginal, ntreprinderea este rentabil dac realizeaz
producia de 1.250 tone.
Realizarea integral a profitului programat presupune obinerea produciei
suplimentare la un cost inferior celui stabilit cost care se determin pe baza relaiei:

q1 p0 (q0 c0 + P0 ) 1.250 14.000 (1.000 11.500 + 2.500)


=
= 14.000 lei/tona
q1 q0
1.250 1.000
Rezult c, pentru a se realiza profitul programat, costul marginal trebuie s fie
inferior preului de vnzare.
Cunoaterea

acestor

elemente

prezint

deosebit

utilitate

practic

determinarea bugetelor de cheltuieli pe locuri de producie, precum i n urmrirea modului


de ncadrare n nivelul maxim admisibil al cheltuielilor de producie, astfel nct producia
obinut suplimentar s nu conduc la intrarea n zona pierderilor.

3.7.4. Analiza consecinelor modificrii costurilor unitare pe produse


asupra performanelor economico-financiare ale ntreprinderii

Modificarea costurilor unitare pe produse fa de o baz de comparaie, se reflect


direct sau indirect n nivelul performanelor economico-financiare la formarea crora
contribuie.
Din punct de vedere metodologic, soluionarea problemei n cauz presupune
stabilirea modalitilor de calcul prin care se poate determina aceast influen.
Analiza desfurat n acest domeniu, prezint o importan deosebit deoarece
furnizeaz decidenilor informaii privind modul de ncadrare n nivelul unor indicatori sau
ce efecte se nregistreaz ca urmare a modificrii acestora.
Costurile unitare pe produse prin modificarea lor, influeneaz asupra:
1. Cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri:
145

q
q

v1 1

v1

p0

1000
.

q
q

v1 0

v1

p0

1000
.

2. Profitului aferent cifrei de afaceri (rezultatului exploatrii):

q v1c1
qv1c0 1.000 qv1 p1

1.000
qv p
1.000
qv1 p0
1 0

sau
( qv1c1 q v1c0 )
3. Ratei rentabilitii resurselor consumate:

v1

p0 q v1c1

100

v1

v1 1

p 0 q v 1 c0

100

v1 0

4. Ratei rentabilitii comerciale:

q
q

c
q c
100 1 v1 0 100

q v1 p1
v 1 p1
v1 1

5. Eficienei utilizrii mijloacelor fixe:

( q

c q v 1 c0

v1 1

Mf 1

) 1000
.

6. Profitului mediu pe un salariat:

( qv1c1 qv1c0 )
Ns 1
7. Eficienei utilizrii activelor de exploatare:

( q

c q v 1 c0

v1 1

Ae1

) 1000
.

8. Sumei economiilor (depirilor) la producia marf comparabil:

q c q c
1 1

1 p

9. Reducerii (depirii) medii procentuale a costurilor la producia marf


comparabil:

q c q c
q c
1 1

1 0

1 0

100

q c q c
q c
1 p

1 0

100

1 0

n diagnosticul performanelor economico-financiare, costul unitar reprezint un


segment cu efecte propagate multiple, ceea ce justific importana deosebit pe care o
reprezint pentru managementul oricrei ntreprinderi.
146

3.7.5. Metodologia de cuantificare a cilor de reducere a costurilor

n condiiile unui pre de vnzare dat, pot exista mai multe modaliti de aciune n
vederea reducerii costurilor, procedndu-se dup cum urmeaz:
a) Se stabilete drept obiectiv un anumit nivel al ratei rentabilitii, fapt ce impune
stabilirea noului nivel al costului pe produs i msurile necesare n acest scop.
De exemplu, la nivelul produsului x, n anul de baz se nregistreaz situaia: p0 =
148.500 lei/buc; c0 = 135.000 lei/buc., iar ponderea cheltuielilor fixe ( g f 0 ) este 25%.
Rata rentabilitii fa de costuri va fi:
r0c =

p 0 c0
100 = 10%
c0

Pentru perioada urmtoare se stabilete ca obiectiv atingerea unei rate a


rentabilitii a resurselor consumate de 11%, n condiiile n care preul de vnzare rmne
nemodificat, iar indicele volumului produciei fizice se estimeaz c va fi 102%.
Lund n considerare obiectivele propuse, trebuie determinat costul efectiv pe
unitatea de produs:
rc =

pc
100
c

c=
c1 =

p
1+ rc

148.500
p
=
= 133.784 lei/buc.
c
1 + 0,11
1 + r1

Reducerea costului pe unitatea de produs se poate realiza pe baza ambelor


elemente componente, cheltuieli variabile i cheltuieli fixe.
Analiza modificrii costului pe unitatea de produs se efectueaz att n mrimi
absolute ct i n mrimi relative, astfel:
Ic =

c1
133.784
100 =
100 = 99,1%
135.000
c0

c = c1 c0 = -1.216 lei/buc.
Reducerea cheltuielilor fixe prin creterea volumului fizic al produciei se determin
n mrime procentual astfel:
gf0
Iq

gf0 =

25
25 = -0,49%
102%

147

Deci, urmare analizei efectuate, se constat c din reducerea cu 0,9% a costului pe


unitatea de produs ( I c = I c 100 , respectiv 99,1% - 100%), 0,49% s-a datorat reducerii
cheltuielilor fixe, iar diferena de 0,41% fiind efectul reducerii cheltuielilor variabile. Aceast
situaie impune analiza detaliat a fiecrei categorii de cheltuieli variabile, respectiv
cheltuielile cu materiile prime i materialele directe i cheltuielile cu salariile directe.
n ipoteza c sporirea volumului produciei fizice cu 2% nu este posibil, neexistnd
rezerv de capacitate de producie neexploatat, rezult c ntreaga reducere a costului
se obine doar pe seama cheltuielilor variabile.
b) se urmrete stabilirea reducerii posibile a costului unitar.
Aceast modalitate presupune analizarea fiecrei categorii de cheltuieli, stabilinduse rezervele interne ce pot fi mobilizate calculndu-se cota-parte a reducerii costului unitar
ce poate fi realizat.
1. n cazul cheltuielilor cu materiile prime i materialele
Em g m0
ch m1 ch m0
, iar Em =
100
100
ch m0

n care:
Em reprezint economia procentual fa de perioada de baz la cheltuielile cu
materiile prime i materialele;
gm0 - ponderea cheltuielilor cu materiile prime i materialele n costul unitar al
perioadei de referin.
2. Pentru cheltuielile cu salariile directe se are n vedere corelaia ntre
productivitate (timp consumat pe unitatea de produs) i salariul mediu orar.
Reducerea costului unitar n procente ca efect al respectrii corelaiei se determin
cu ajutorul relaiei de calcul:

I sh

1 g s 0 ; I W = t 0 100

I
t1

W
n care:
gs0 reprezint ponderea cheltuielilor cu salariile directe n costul unitar al perioadei
de referin.
3. Contribuia cheltuielilor fixe sub form procentual la reducerea costului, se
determin pe baza relaiei:
gf0
iq

gf0

148

Prin nsumarea celor trei relaii (1.+2.+3.) se obine totalul reducerii costului unitar
sub form procentual i, folosind relaiile anterioare, se poate determina noul nivel al ratei
rentabilitii.

149

CAPITOLUL 4

ANALIZA RENTABILITII

4.1. Abordri conceptuale privind rentabilitatea ntreprinderii


Funcia scop a oricrei societi comerciale este de a maximiza averea acionarilor.
Realizarea acestui obiectiv este posibil numai prin desfurarea unei activiti rentabile,
profitul net obinut putnd servi pentru remunerarea imediat a acionarilor, prin dividende,
sau pentru remunerarea la termen prin creterea valorii firmei ca urmare a alocrii
acestuia pentru autofinanare.
Rentabilitatea poate fi definit ca fiind capacitatea unei ntreprinderi de a obine
profit prin utilizarea factorilor de producie i a capitalurilor, indiferent de proveniena
acestora.
Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficienei
ntregii activiti economico-financiare a ntreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de
producie utilizate i a forei de munc, din toate stadiile circuitului economic:
aprovizionare, producie i vnzare.
Eficiena economic este o categorie economic mai cuprinztoare dect
rentabilitatea. n acest sens menionm i urmtoarea afirmaie eficiena economic
reprezint cea mai general categorie care caracterizeaz rezultatele ce decurg din
diferite variante preconizate pentru utilizarea (consum productiv, consum individual,
vnzare) sau economisirea unor resurse (umane, materiale sau financiare) intrate sau
neintrate n circuitul economic1).
Pentru exprimarea rentabilitii se utilizeaz dou categorii de indicatori: profitul i
ratele de rentabilitate. Mrimea absolut a rentabilitii este reflectat de profit, iar gradul
n care capitalul sau utilizarea resurselor ntreprinderii aduc profit este reflectat de rata
rentabilitii (indicator al mrimii relative a rentabilitii).

1)

D. Mrgulescu, coordonator, Analiza economico-financiar a ntreprinderii, Editura Tribuna Economic, Bucureti,


1994, pg. 188.

150

4.2. Analiza profitului


Expresie a rentabilitii, masa profitului constituie rezultatul financiar pozitiv care
exprim eficiena activitii productive a ntreprinderii.
Ca valoare pozitiv rezultat din procesele economice sau financiar-monetare care
au loc n cadrul unei ntreprinderi, profitul poate fi analizat, att din punct de vedere
structural, ct i factorial.

4.2.1. Analiza structural a profitului


Analiza structural a profitului are rolul de a evidenia ponderea i dinamica
rezultatelor aferente celor trei categorii de activiti care se desfoar n cadrul unei
ntreprinderi: de exploatare, financiar i excepional.
Analiza structural a rezultatului brut al exerciiului (profit brut sau pierdere), se
poate efectua pe baza urmtoarei scheme:

Venituri din exploatare


Rezultatul exploatrii

Cheltuieli de exploatare

Rezultatul curent
al exerciiului

+
Venituri financiare
Rezultatul financiar

Rezultatul
brut
al exerciiului

+
Venituri excepionale
Rezultatul excepional

Cheltuieli financiare

Cheltuieli excepionale

Fig. 4.1. Schema de analiz structural a rezultatului brut (modelul 1)


O alt posibilitate de analiz structural a rezultatului brut al exerciiului este
urmtoarea:

151

Venituri din exploatare


Marja brut fa de
cheltuielile variabile

Rezultatul exploatrii

Cheltuieli variabile de
exploatare

Cheltuieli fixe

+
Venituri financiare
Rezultatul
brut
al exerciiului

Rezultatul financiar

Cheltuieli financiare

+
Venituri excepionale
Rezultatul excepional

Cheltuieli excepionale

Fig. 4.2. Schema de analiz structural a rezultatului brut (modelul2)


Pentru a stabili contribuia elementelor componente la modificarea rezultatului brut
se aplic metoda balanier.
Modelul al doilea de analiz structural a rezultatului brut pune n eviden, fa de
primul model, un aspect esenial i anume dac marja brut fa de cheltuielile variabile
permite acoperirea cheltuielilor fixe (n caz contrar volumul de activitate este inferior
pragului de rentabilitate) i a unor rezultate negative (pierderi) din activitile financiare i
excepionale, astfel nct pe total firm activitatea s fie rentabil.

4.2.2. Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii (S.I.G.)


Prin solduri intermediare ale gestiunii nelegem principalii indicatori economicofinanciari stabilii pe baza datelor din Contul de Profit i Pierdere, cu ajutorul crora se
caracterizeaz modul de folosire a resurselor materiale, financiare i umane ale firmei.
Un sold intermediar al gestiunii este diferena dintre dou valori. Prin scderi
succesive se obin indicatori de caracterizare a rentabilitii i gestiunii firmei (unii se
regsesc ca atare n Contul de Profit i Pierdere, iar alii se determin n situaia S.I.G.).
Soldurile intermediare ale gestiunii se prezint ntr-un tablou care, n esen este o
alt modalitate de prezentare a contului de rezultate.
Tabloul soldurilor intermediare ale gestiunii, sub form de list, se prezint astfel:

152

Tabelul nr. 4.1.


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Indicatori

Exerciiul financiar
precedent
curent

Vnzri de mrfuri (ct. 707)


Costul mrfurilor vndute (ct. 607)
Marja comercial (1-2)
Producia vndut (ct. 701 la 708)
Variaia produciei stocate (ct. 711)
Venituri din producia de imobilizri (ct. 721, 722)
Producia exerciiului (4+5+6)
Consumurile exerciiului provenind de la teri (gr. 60 mai puin ct. 607, gr. 61, gr. 62)
Valoarea adugat (3+7-8)
Subvenii de exploatare
Cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate (gr. 63)
Cheltuieli cu personalul (gr. 64)
Excedentul (deficitul) brut al exploatrii (9+10-11-12)
Alte venituri din exploatare inclusiv cele din provizioane
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea i provizioanele
Rezultatul exploatrii (13+14-15-16)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul curent al exerciiului (17+18-19)
Venituri excepionale
Cheltuieli excepionale
Rezultatul excepional al exerciiului (21-22)
Rezultatul brut al exerciiului (20+23)
Impozit pe profit
Rezultatul exerciiului (profit net sau pierdere) (24-25)

Analiza soldurilor intermediare de gestiune, se poate realiza pe baza:


- modificrilor absolute;
- indicilor cu baz fix, n lan i medii;
- ritmurilor cu baz fix, n lan i medii;
- metodei ratelor;
- metodei substituirilor n lan.
Referitor la indicatorii din tabloul soldurilor intermediare ale gestiunii, care nu au fost
prezentai i analizai anterior, se impun unele precizri, i anume:

Marja comercial (Mc) este un indicator utilizat de ctre ntreprinderile care


vnd mrfurile n starea n care au fost cumprate.
Analiza factorial a marjei comerciale, poate fi efectuat cu ajutorul urmtorului
model:

Mc =
C=

DC
100

g c

i i

100

n care:
D reprezint cifra de afaceri din vnzri de mrfuri sau valoarea desfacerilor de
mrfuri;
C - rata medie a marjei comerciale sau cota medie de adaos comercial;

gi - structura vnzrilor pe grupe de mrfuri sau sectoare de activitate;


153

ci - cota de adaos comercial pe grupe de mrfuri sau sectoare de activitate.


Sistemul de factori, se prezint astfel:
D
Mc
gi

C
ci
Excedentul (deficitul) brut al exploatrii (E.B.E.), reprezint fluxul
potenial de disponibiliti degajat de ciclul de exploatare i se determin deducnd
cheltuielile monetare din exploatare din veniturile monetare aferente ecestei activiti.
Veniturile monetare din exploatare sunt formate din vnzrile de mrfuri i
subveniile de exploatare, n timp ce cheltuielile monetare din exploatare cuprind acele
categorii de cheltuieli care presupun pli imediate sau la termen (consumurile provenind
de la teri, cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate i cheltuielile cu personalul).
Excedentul brut al exploatrii este utilizat n procesul de analiz pentru efectuarea
de comparaii, n dinamic i n spaiu, cu rezultatele firmelor care i desfoar
activitatea n acelai domeniu.
Comparativ cu ceilali indicatori utilizai n procesul de analiz, excedentul brut al
exploatrii prezint avantajul c nu este influenat de sistemul de amortizare practicat, de
politica de constituire a provizioanelor, de politica financiar (gradul de ndatorare) i
fiscal (sistemul de impozitare a profitului), precum i de politica de distribuire a
dividendelor.
Analiza excedentului brut al exploatrii, poate fi aprofundat utiliznd urmtoarele
rate de structur (repartiie)1):
a) Ra = Cheltuieli cu amortizarea 100
E.B.E.
Chelt. cu provizioanele
b) Rp =

aferente exploatrii

__ 100

E.B.E.
c) Rcf = Cheltuieli cu dobnzile 100
E.B.E.
d) Ri = Impozit pe profit 100
E.B.E.
e) Rd = Dividende 100
E.B.E.
154

n care:
Ra reprezint rata amortizrii;
Rp rata provizioanelor;
Rcf rata cheltuielilor financiare cu dobnzile;
Ri rata impozitului pe profit;
Rd rata dividendelor.

4.2.3. Analiza factorial a profitului la nivel de ntreprindere


Analiza profitului se impune a fi efectuat i n funcie de factorii endogeni i
exogeni care acioneaz la nivelul ntreprinderii. Lund n considerare diversitatea de
forme sub care se prezint profitul la nivel de ntreprindere, analiza factorial a acestuia
poate fi aprofundat avnd n vedere urmtoarele categorii de rezultate: rezultatul brut al
exerciiului, rezultatul exploatrii i rezultatul aferent cifrei de afaceri.
4.2.3.1. Analiza factorial a rezultatului brut al exerciiului
Rezultatul brut al exerciiului (Rb), se determin ca diferen ntre veniturile totale i
cheltuielile totale, astfel:
Ct
Rb = Vt 1 = Vt prb , unde: prb =
Vt

g prb
i

100

n care:
prb reprezint rezultatul (profitul) mediu brut la 1 leu venituri totale;

gi - structura veniturilor totale pe categorii de activiti;


prbi - profitul brut la 1 leu venituri pe categorii de activiti.
Sistemul de factori care acioneaz asupra profitului brut, se prezint astfel:
Vt
Prb
gi
prb

prbi

1)

M. Niculescu, Diagnostic global strategic, Editura Economic, 1998, pg. 287.

155

Msurarea influenelor factorilor se realizeaz cu ajutorul metodei substituirilor n


lan.
4.2.3.2. Analiza factorial a rezultatului exploatrii
Rezultatul exploatrii (Re) se circumscrie la nivelul activitii de baz a ntreprinderii
i caracterizeaz n mrime absolut rentabilitatea ciclului de exploatare. El se determin
ca diferen ntre veniturile din exploatare (Ve) i cheltuielile aferente acestora (Ce), astfel:
Re = Ve - Ce
Analiza factorial a rezultatului exploatrii, se poate efectua pe baza urmtoarelor
modele:
Ce
a) Re = Ve1
= Ve pre , unde pre =
Ve

b) Re = Ns

Mf Mf ' Qe Ve Re
Ns Mf Mf ' Qe Ve

c) Re = Ae

Ve Re
Ae Ve

prei

100

, iar prei = 1

cei
vei

Utiliznd primul model de analiz, sistemul de factori se prezint astfel:


Ns

Ve
wh

(Ve )

Re
gi
pre

prej
Acest model de analiz, dei are un caracter general valabil pentru toate
ntreprinderile, se recomand a fi utilizat cu predilecie de ctre acele ntreprinderi care nu
dispun de o baz tehnico-material important.

156

Tabelul nr. 4.2.


- mil. lei Nr.
crt.
1.
2.
3.

Indicatori

Simbol

Venituri din exploatare


Cheltuieli din exploatare
Numrul mediu de salariai (pers.)

Ve
Che

4.
5.
6.

Rezultatul exploatrii (1-2)


Fondul total de timp de munc (ore)
Timpul mediu pe un salariat (ore)

Re
T

7.

Productivitatea medie orar, stabilit pe baza veniturilor din exploatare

8.

Profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare (lei)

9.

Profitul mediu recalculat la 1 leu venituri din exploatare (lei)


Valoarea medie anual a mijloacelor fixe,
din care:
- mijloace fixe direct productive

11.
12.

Producia exerciiului
Gradul de nzestrare tehnic a muncii (mil. lei/salariat)

13.

Ponderea mijloacelor fixe direct productive (%)

14.

Producia exerciiului la 1 leu mijloace fixe direct productive (lei)

t
wh (Ve )

29.120
26.499,2
400

2.254
644.000
1.840

2.620,8
728.000
1.820

35
0,10

40
0,09

3.850

0,085
4.600

pre
r

Gradul de valorificare a produciei exerciiului (lei)

pre

Mf

Realizat

22.540
20.286
350

Ns

10.

15.

Programat

Mf'

2.464

2.990

Qe

21.467

28.549

Mf
Ns

11

11,5

64

65

8,7122

9,5482

1,05

1,02

Mf'
Mf
Qe

Mf'
Ve
Qe

Metodologia de analiz factorial i respectiv cuantificarea influenelor factorilor


potrivit modelului a, presupune:
Re = Re1 Re 0 = + 366,8 mil. lei

din care, datorit:


1. influenei modificrii veniturilor din exploatare:

Ve = (Ve1 Ve0 ) pre 0 = + 658 mil. lei


din care, datorit:
1.1. influenei modificrii fondului total de timp de munc:

T = (T1 T0 ) wh 0 pre 0 = + 294 mil. lei


din care, datorit:
1.1.1. influenei modificrii numrului mediu de salariai:

Ns = ( Ns 1 Ns 0 )t 0 wh 0 pre 0 = + 322 mil. lei


1.1.2. influenei modificrii timpului mediu pe un salariat:

t = Ns 1 (t 1 t 0 ) wh 0 pre 0 = - 28 mil. lei


1.2. influenei productivitii medii orare:
wh

(Ve )

= T 1 ( wh1 wh 0 ) pre 0 = + 364 mil. lei

2. influena modificrii profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare:


157

pre = Ve1 ( pre1 pre 0 ) = - 291,2 mil. lei


din care, datorit:
2.1. influenei structurii veniturilor din exploatare pe tipuri de activiti:

g i = Ve1 ( r pre1 pre 0 ) = - 436,8 mil. lei


r

pre =

i1

prei 0

100

2.2. influenei profitului la 1 leu venituri din exploatare pe tipuri de activiti:

prei = Ve1 ( pre1 r pre ) = + 145,6 mil. lei


Se constat o depire a rezultatului exploatrii prevzut cu 366,8 mil. lei, respectiv
cu 16,27%, datorat n exclusivitate creterii veniturilor din exploatare. Aceast situaie se
apreciaz ca favorabil deoarece depirea nregistrat se regsete n profitul brut,
profitul net i n destinaiile profitului net al ntreprinderii.
Analiznd influenele factorilor care au generat modificarea rezultatului exploatrii,
constatm urmtoarele:

creterea veniturilor din exploatare i a rezultatului exploatrii a fost


determinat n proporie de 44,7% de utilizarea extensiv a forei de munc, iar diferena
de 55,3% se datoreaz laturii intensive, respectiv sporirii productivitii medii orare.
Creterea productivitii medii orare a determinat sporirea veniturilor din exploatare cu
3.640 mil. lei i a rezultatului exploatrii cu 364 mil. lei;

ca efect al utilizrii complete a timpului de munc, rezultatul exploatrii a


crescut cu 294 mil. lei. Aceast situaie a fost determinat de creterea numrului de
personal cu 50 de salariai, concomitent cu nerealizarea timpului mediu pe salariat cu 20
ore/salariat, ceea ce a avut ca efect reducerea rezultatului din exploatare cu 28 mil. lei;

profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare s-a redus cu 0,01 lei, respectiv a
sczut rata rentabilitii veniturilor din exploatare cu 1%, ceea ce a condus la diminuarea
rezultatului exploatrii cu 291,2 mil. lei. Aprofundnd analiza profitului mediu la 1 leu
venituri din exploatare prin intermediul factorilor indireci, rezult urmtoarele:
- modificarea structurii veniturilor din exploatare a avut loc n favoarea
tipurilor de activiti la care s-a prevzut un profit la 1 leu venituri din exploatare mai mic
dect cel mediu programat la nivel de ntreprindere, ceea ce a generat scderea
rezultatului exploatrii cu 436,8 mil. lei;
- profitul la 1 leu venituri din exploatare pe tipuri de activiti a influenat
rezultatul exploatrii n sensul creterii acestuia cu 145,6 mil. lei, ceea ce denot faptul c
158

tipurile de activiti care dein o pondere hotrtoare n veniturile din exploatare au


nregistrat o evoluie pozitiv (Ivei > Icei). Aceast situaie este determinat, n principal, de
producia vndut, iar la nivelul acesteia de reducerea costurilor unitare i/sau de
creterea preurilor medii de vnzare unitare.
Potrivit modelului de analiz b, sistemul de factori este:
Ns
Mf
Ns
Mf '
Mf

Re
Qe
Mf '
Ve
Qe
Re
Ve

gi

prei
Acest model se recomand a fi folosit de ctre ntreprinnderile cu activitate de
producie, care dein o baz tehnico-material important.
Pentru a msura influenele factorilor asupra fenomenului analizat se utilizeaz
metoda substituirilor n lan (varianta produs de factori).
Pe baza datelor din tabelul nr. 4.2., au fost determinate urmtoarele influene ale
factorilor:
Ns

Re

(+ 366,8 mil. lei)

(+ 322 mil. lei)


(+ 117,1 mil. lei)

Mf
Ns

Mf '

(+ 42,1 mil. lei)

Mf

Qe (+ 262,5 mil. lei)


Mf '
Ve (- 85,7 mil. lei)

Qe

g i

Re
Ve

(- 436,8 mil. lei)

(- 291,2 mil. lei)


prei

(+ 145,6 mil. lei)

159

Analiznd influena factorilor, se constat urmtoarele:

creterea numrului de personal cu 50 are ca efect majorarea rezultatului


exploatrii cu 322 mil. lei. Aceast influen se apreciaz ca justificat de sporirea
volumului de activitate cu condiiile creterii productivitii muncii;

sporirea gradului de nzestrare a muncii cu 0,5 mil. lei/persoan a avut ca efect n condiiile date- sporirea profitului din exploatare cu 117,1 mil. lei;

creterea ponderii mijloacelor fixe direct productive cu 1% fa de nivelul


prevzut se reflect n sporirea rezultatului exploatrii cu 42,1 mil. lei;

creterea randamentului mijloacelor fixe direct productive cu 0,836 lei fa de


prevederi a avut ca efect depirea rezultatului exploatrii cu 262,5 mil. lei, deci IQe >IMf.
Aceast situaie poate fi determinat de creterea gradului de folosire a capacitilor de
producie, de mbuntirea calitii produselor etc;

gradul de valorificare a produciei exerciiului s-a redus, ceea ce a condus n final


la diminuarea rezultatului exploatrii cu 85,7 mil. lei;

profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare s-a redus cu 0,01 lei, determinnd
scderea rezultatului exploatrii cu 291,2 mil. lei. Interpretarea aciunii factorilor indireci
care acioneaz prin profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare, se face n acelai mod
ca n cazul modelului I.
Conform modelului de analiz c, sistemul de factori este urmtorul:

Ae
Re

Ve
Ae

gi
Re
Ve

prei
Valoarea activelor de exploatare, reflect valoarea activelor imobilizate i a activelor
circulante aferente ciclului de exploatare. Deci, mrimea activelor de exploatare determin
mrimea produciei exerciiului, a veniturilor din exploatare i a profitului din exploatare.
Indicatorul

Ve
, reprezint veniturile medii din exploatare la 1 leu active de
Ae

exploatare i reflect eficiena activelor de exploatare. Creterea valorii acestui indicator


se poate realiza prin accelerarea vitezei de rotaie a activelor circulante de exploatare,
mbuntirea calitii produselor etc.

160

4.2.3.3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri


n cazul firmelor cu activitate de producie, pentru analiza factorial a profitului
aferent cifrei de afaceri, se recomand urmtoarele modelele:
a) P = qv p qv c

qv c = CA pr
b) P = q v p1

qv p

c) P = T

Mf CA Pr
T Mf CA

Analiza profitului aferent cifrei de afaceri se efectueaz utiliznd datele din tabelul
de mai jos:
Tabelul nr. 4,3
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicatori

Simbol

Cifra evaluat n preuri de vnzare exclusiv T.V.A.

q p

Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri


Volumul efectiv al produciei vndute evaluat n
preuri medii prevzute
Volumul efectiv al produciei vndute
evaluat pe baz de costuri prevzute
Suma profitului aferent cifrei de afaceri
Profitul mediu la 1 leu cifr de afaceri (lei)

q c
v

q p

v1 0

q c

v1 0

Pr
pr

- mil. lei Programat


Realizat
20.000

21.500

18.000

19.135

2.000
0,10

21.740
19.457,5
2.365
0,11

Potrivit modelului de analiz a, sistemul de factori care acioneaz asupra


profitului este urmtorul:
qv
g
P
c
p
n care:
qv reprezint volumul fizic al produciei vndute;
g - structura produciei vndute pe produse;
c - costurile complete unitare;
p - preurile medii de vnzare unitare, exclusiv T.V.A.
Analiza factorial a profitului aferent cifrei de afaceri, presupune:
P = P1 P0 = 2.365 - 2.000 = + 365 mil. lei
din care, datorit:
161

1. influenei modificrii volumului fizic al produciei vndute:

qv = P0 Iqv P0 = 2.000 108,7% 2000 = + 174mil. lei


Iqv =

q
q

v1

p0

v0

p0

100 =

21.740
100 = 108,7%
20.000

2. influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

g = ( qv1 p 0 qv1c0 ) P0 Iqv = (21740 19457,5) 2000 108,7% = +108,5 mil. lei
3. influenei costurilor complete unitare:

c = ( qv1 p1 qv1c1 ) ( qv1 p0 qv1c0 ) = ( qv1c1 qv1c0 ) =


= (19.135 19.457,5) = +322,5 mil.lei

4. influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare, exclusiv T.V.A.:

p = ( qv1 p1 qv1c1 ) ( qv1 p0 qv1c1 ) = qv1 p1 qv1 p0 =


= 21.500 21.740 = - 240 mil.lei

La finele perioadei analizate, comparativ cu nivelul prevzut n bugetul de


venituri i cheltuieli, s-a nregistrat o cretere a profitului aferent cifrei de afaceri cu 365
mil. lei, respectiv cu 18,25%. Creterea profitului aferent cifrei de afaceri influeneaz
pozitiv rezultatul exploatrii, rezultatul curent, rezultatul brut i respectiv net al exerciiului
etc.
Analiznd influenele factorilor, se constat urmtoarele:

depirea volumului fizic al produciei vndute cu 8,7% are ca rezultat


sporirea profitului cu 174 mil. lei. Influena volumului produciei vndute relev faptul c
pentru producia ntreprinderii exist cerere, respectiv piaa nu este saturat;

structura cifrei de afaceri a influenat profitul n sensul creterii cu 108,5 mil.


lei, situaie ce se explic prin creterea ponderii produselor vndute la care s-au prevzut
rate ale rentabilitii mai mari dect rata medie prevzut pe total ntreprindere i
diminuarea ponderii produselor cu rate de rentabilitate prevzute mai mici dect rata
medie programat pe ntreprindere;

costurile complete unitare au exercitat o influen pozitiv asupra profitului,


determinnd creterea acestuia cu 322,5 mil. lei, situaie determinat de reducerea
costurilor produselor ce dein ponderea principal n totalul vnzrilor. Influena costurilor
se apreciaz ca favorabil cu condiia ca s nu fi fost afectat calitatea produselor
vndute. Aceast situaie pozitiv poate s fie rezultatul sporirii productivitii, reducerii
consumurilor specifice, sporirii gradului de utilizare a capacitii de producie etc.;

162

preurile de vnzare s-au redus fa de nivelul prevzut la sortimentele care


dein ponderea majoritar n cifra de afaceri i au determinat diminuarea masei profitului
cu 240 mil. lei. Aceast situaie poate fi determinat de scderea nivelului calitii
produselor (caz n care aprecierea este negativ) i/sau aciunii factorilor conjuncturali
(oferta mai mare dect cererea, scderea puterii de cumprare a clienilor etc.).
Sistemul de factori care acioneaz asupra profitului potrivit, modelului b, este
urmtorul:
qv

CA

p
P
g
p
c

pr

Metodologia de analiz factorial a profitului, presupune:

P = P1 P0 = 2.365 2.000 = + 365 mil. lei


din care, datorit:
1. influenei modificrii cifrei de afaceri:

CA = (CA1 CA0 ) pr 0 = + 150 mil. lei


din care, datorit:
1.1. influenei modificrii volumului fizic al produciei vndute:

qv1 = ( q v1 p0 qv 0 p0 ) pr 0 = +174 mil. lei


1.2. influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:
p =

( q

v1

p1 q v1 p 0 pr 0 = - 24 mil. lei

2. influenei modificrii profitului mediu la 1 leu cifrei de afaceri:

pr = CA1 ( pr 1 pr 0 ) = + 215 mil. lei


din care, datorit:
2.1. influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

q v1c0 1 q v 0c0 = CA ( pr ' pr ) = + 107,5 mil. lei


g = CA1 1
1
0

q v 1 p0 q v 0 p 0

163

2.2. influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:

p = CA1 1

q
q

c
q c
1 v1 0 = CA1 ( pr ' ' pr ' ) = - 215 mil. lei
q v 1 p 0
v 1 p1
v1 0

2.3. influenei modificrii costurilor unitare:

c = CA1 1

q
q

c
q c
1 v 1 0 = CA1 ( pr 1 pr ' ' ) = + 322,5 mil. lei
q v 1 p1
v 1 p1
v1 1

Creterea profitului aferent cifrei de afaceri s-a obinut n proporie de 41,1% pe


seama sporirii cifrei de afaceri, iar n proporie de 58,9% pe seama creterii profitului
mediu la 1 leu vnzri.
Cifra de afaceri a crescut fa de nivelul prevzut cu 1.500 mil. lei, contribuind la
sporirea profitului cu 150 mil. lei. Aprofundnd influena cifrei de afaceri prin intermediul
celor doi factori de gradul II, se constat c volumul fizic al produciei vndute a influenat
pozitiv n sensul creterii profitului cu 174 mil. lei, n timp ce diminuarea preurilor medii de
vnzare unitare au avut ca efect scderea profitului cu 24 mil. lei.
Creterea profitului mediu la 1 leu vnzri cu 0,01 lei, ceea ce semnific o cretere
a ratei rentabilitii comerciale la nivel de ntreprindere cu 1%, a avut ca rezultat sporirea
profitului aferent cifrei de afaceri cu 215 mil. lei. Influenele factorilor indireci care
acioneaz asupra profitului prin intermediul profitului mediu la 1 leu cifr de afaceri
(structur, preuri, costuri), se interpreteaz similar modului mai sus prezentat (modelul de
analiz a).
Potrivit modelului de analiz c, sistemul de factori este urmtorul:
T
Mf
T
CA
Mf
P

g
P
sau pr
CA

p
c

n care:
T reprezint fondul total de timp de munc;

Mf
- gradul de nzestrare tehnic a muncii;
T
164

CA
- eficiena utilizrii mijloacelor fixe, exprimat prin vnzrile ce revin n medie
Mf
la 1 leu mijloace fixe

4.2.4. Analiza factorial a profitului pe produs


Aprofundarea analizei profitului total al ntreprinderii presupune studierea profitului
principalelor produse i stabilirea influenelor factorilor direci i indireci care acioneaz
asupra acestora.
Analiza profitului pe produs () se poate realiza pe baza modelului:

= qv ( p c)
c = cm + csd + ci
cm = cs j p j
csd = t sh
ci =

Ci
q

n care:

cm reprezint cheltuielile cu materiile prime i materialele directe pe unitatea de


produs;

csd - cheltuielile cu salariile directe (inclusiv CAS) pe unitatea de produs;


ci - cheltuielile indirecte pe unitatea de produs;
cs j - consumul specific din resursa material j;
p j - preul de aprovizionare al resursei j;

t - timpul de munc pe unitatea de produs;


sh - salariul mediu orar;
Ci - suma cheltuielilor indirecte;
q - volumul fizic al produciei obinute.

Sistemul de factori care acioneaz asupra modificrii profitului pe produs se


prezint, astfel:

165

csj

qv

cm

csd

pj
t

sh
p

ci

Metodologia de analiz a profitului pe produs, presupune cuantificarea influenelor


factorilor mai sus prezentai, dup cum urmeaz:
1. q v = (q v1 q v 0 )( p0 c0 )
2. c = q v1 (c1 c0 )
din care:
2.1. cm = q v1 (cm1 cm 0 )
din care:
2.1.1. cs j = q v1 ( cs j1 p j 0 cs j 0 p j 0 )
2.1.2. p j = q v1 ( cs j1 p j1 cs j1 p j 0 )
2.2. csd = qv1 (csd 1 csd 0 )
din care:
2.2.1. t = qv1 (t1 t 0 ) sh 0
2.2.2. sh = q v1t1 ( sh1 sh 0 )
2.3. ci = qv1 (ci1 ci 0 )
3. p = q v1 ( p1 p0 )

4.3. Analiza ratelor de rentabilitate


Ratele de rentabilitate fac parte din categoria indicatorilor de eficien de tipul
efect/efort.
Efectul reprezint profitul sub diversele sale forme de exprimare: brut, net, din
exploatare, curent etc.
Efortul se poate prezenta sub forma capitalurilor (proprii, permanente), resurselor
consumate (costurilor), activelor totale sau ale unor pri din acestea, veniturilor etc.
166

Diferitele forme de exprimare ale ratelor de rentabilitate au o valoare informaional


variat i oglindesc multiplele laturi ale activitii economico-financiare firmei.

4.3.1. Analiza ratei rentabilitii economice


Rata rentabilitii economice reflect corelaia dintre un rezultat economic i
mijloacele economice (capitalul) angajate pentru obinerea acestuia. n calculul ratei
rentabilitii economice, la numrtor se poate utiliza rezultatul exploatrii sau excedentul
brut din exploatare, iar la numitor mijloacele economice totale (activul total) sau o parte a
acestora.
Rata rentabilitii economice este independent de structura financiar (gradul de
ndatorare), politica fiscal de impozitare a profitului, precum i de elementele
excepionale.
Rata rentabilitii economice, se poate stabili astfel:
Re
E . B. E .
100
100 sau
At
At

Analiza factorial a ratei rentabilitii economice, se poate realiza pe baza


urmtoarelor modele de analiz:
a) R e =
b) R e =

CA Re
CA E . B. E .
100 sau R e =
100
At CA
At CA
Rc
1
1
+
CA CA
Ai
Ac

; At = Ai + Ac

n care:
Rc reprezint rata rentabilitii comerciale ( R c =

Re
100 );
CA

E.B.E.
- marja brut din exploatare la 1 leu cifr de afaceri;
CA

Ai - active imobilizate;
Ac - active circulante;
CA
- viteza de rotaie a activului total.
At

Potrivit primului model de anaiz,sistemul de factori care influeneaz asupra ratei


rentabilitii comerciale este urmtorul:
167

Re

CA
At

sau, Re

CA
At

g
Rc

E.B.E.
CA

c
Modificarea ratei a rentabilitii economice, se explic prin prisma celor doi factori
direci: viteza de rotaie a activului total (CA / At ) i rata rentabilitii comerciale sau rata
marjei brute la 1 leu vnzri (Rc), a crei analiz poate fi aprofundat prin intermediul celor
trei factori indireci (structura produciei vndute pe produse, preurile medii de vnzare
unitare i costurile unitare).
Utiliznd cel de-al doilea model de analiz, sistemul de factori se prezint astfel:

Re

CA
Ai
CA
Ac

Rc

g
p
c

n care:
CA
reprezint randamentul activelor imobilizate (R);
Ai
CA
- viteza de rotaie a activelor circulante, exprimat prin numr de rotaii (n).
Ac

Metodologia de analiz factorial, potrivit acestui model, este urmtoarea:


R e = R1e R0e

din care, datorit:


1. influenei modificrii randamentului activelor imobilizate:
R =

R0c
1
1
+
R1 n0

R0c
1
1
+
R0 n 0

2. influenei modificrii vitezei de rotaie a activelor circulante:


n =

R0c
1
1
+
R1 n1

R0c
1
1
+
R1 n0

168

3. influenei modificrii ratei rentabilitii comerciale:

R c =

R1c R0c
1
1
+
R1 n1

Notm cu: 1 =

1
1
+
R1 n1

din care, datorit:


3.1. influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

g =

'

R c R0c
, unde ' R c = 1
1

q
q

c
100
v 1 p0
v1 0

3.2. influenei modificrii preurilor medii de vnzare:

p =

''

Rc ' Rc
, unde '' R c = 1
1

q
q

c
100
p
v1 1
v1 0

3.3. influenei modificrii costurilor unitare:

c =

R1c '' R c
1

Cel de-al doilea model de analiz evideniaz n plus fa de primul, eficiena


utilizrii mijloacelor economice de natura activelor circulante, care reprezint o condiie
esenial pentru sporirea rentabilitii economice.

4.3.2. Analiza ratei rentabilitii financiare


Rentabilitatea financiar exprim corelaia dintre profit i capitaluri n calitatea lor de
surse de finanare a activitii ntreprinderii. Circumscris sferei de cuprindere a
capitalurilor, proprii i permanente analiza ratei rentabilitii financiare se pliaz acestei
structurri.
4.3.2.1. Analiza ratei rentabilitii financiare a capitalurilor proprii
Acest indicator msoar n mrime relativ remunerarea capitalurilor acionarilor
aduse ca aport, sau a profitului net lsat la dispoziia firmei pentru autofinanare. Rata n
cauz, reflect corelaia dintre profitul net, ca venit al acionarilor i capitalurile proprii ale
ntreprinderii.
169

Rata rentabilitii financiare a capitalurilor proprii (Rf), se determin pe baza relaiei:

Rf =

Pn
100
Kp

Analiza factorial a ratei rentabilitii financiare a capitalurilor proprii, poate fi


aprofundatutiliznd n acest sens urmtoarele dou modelemultiplicative de analiz:
a) Rf =

Vt At Pn
100
At Kp Vt

b) Rf =

Vt Pb Pn
100
Kp Vt Pb

n cazul primului model de analiz, sistemul de factori se prezint astfel:

Rf

Vt
At
At
Kp
Pn
Vt

n care:
Vt
reprezint viteza de rotaie a activului total, exprimat prin numr de rotaii;
At

At
- factorul de multiplicare a capitalului propriu;
Kp
Pn
- rentabilitatea net a veniturilor totale.
Vt

Factorul de multiplicare a capitalului propriu reflect gradul de ndatorare a firmei,


fapt demonstrat cu ajutorul relaiei:

At
Pt Kp + D
D
=
=
= 1+
Kp Kp
Kp
Kp
n care:
Pt reprezint pasivul total;
D - datoriile totale;

D
- gradul de ndatorare, sau braul prghiei financiare.
Kp
Utiliznd acest model de analiz, considerm ca fiind necesar a sublinia
urmtoarele aspecte:

170

accelerarea vitezei de rotaie a activului total reprezint o condiie esenial


pentru sporirea ratei rentabilitii financiare a capitalurilor proprii;

factorul de multiplicare a capitalului propriu, cu ct este mai mare, cu att


crete rentabilitatea financiar. n practica economic ns, exist o limit de ndatorare
acceptat de bnci. Unele bnci apreciaz ca limit maxim de ndatorare 70% din
sursele totale ale firmei, depirea acestei limite de ndatorare atrage pentru firma n
cauz dobnzi mai mari i garanii suplimentare solicitate de bnci, deoarece riscul
financiar este mai mare;

sporirea rentabilitii nete a veniturilor totale reprezint principala cale de


cretere a profitului net i reflect, n principal, eficiena activitii de exploatare a firmei.
Potrivit celui de-al doilea model de analiz, sistemul de factori este urmtorul:

Rf

Vt
Kp
Pb
Vt
Pn
Pb

n care:

Vt
reprezint venitul mediu la 1 leu capital propriu;
Kp
Pb
- profitul mediu brut la 1 leu venituri totale;
Vt
Pn
- ponderea profitului net n profitul brut.
Pb

Acest model de analiz pune n eviden eficiena utilizrii capitalului propriu,


rentabilitatea brut a veniturilor totale i ponderea profitului net n profitul brut (reflect
evoluia impozitului pe profit, a elementelor nedeductibile din punct de vedere fiscal,
precum i a deducerilor fiscale).
4.3.2.2. Analiza ratei rentabilitii financiare a capitalului permanent
Utilizarea ratei rentabilitii financiare a capitalului propriu are rolul de a evidenia
corelaia dintre capitalul permanent i profitul brut naintea deducerii cheltuielilor financiare
cu dobnzile i a impozitului pe profit.
Modelul de analiz este urmtorul:
171

Rfp =

Pb
100
Kpr

n care:
Rfp reprezint rata rentabilitii financiare a capitalului permanent;
Pb - profitul brut naintea deducerii cheltuielilor financiare cu dobnzile i a
impozitului pe profit;
Kpr - capitalul permanent (este format din capitalurile proprii, provizioanele pentru
riscuri i cheltuieli i datoriile pe termen mediu i lung).
Mai poate fi avut n vedere i urmtorul model de analiz a ratei rentabilitii
financiare a capitalului permanent:

CA
Kpr
Rfp =

CA Pb
100
Kpr CA
Pb
CA

n care:

CA
reprezint cifra de afaceri medie la 1 leu capital permanent;
Kpr
Pb
- profitul mediu brut la 1 leu cifr de afaceri.
CA

Acest model de analiz pune n eviden eficiena utilizrii capitalului permanent al


ntreprinderii, prin intermediul vnzrilor medii la 1 leu active finanate pe seama
capitalurilor permanente i a marjei medii brute ce revine la 1 leu vnzri. Marja brut,
trebuie s asigure acoperirea cheltuielilor cu dobnzile, ca form de remunerare a
datoriilor pe termen scurt, mediu i lung, ct i a impozitul pe profit, astfel nct firma s
obin profit net, care s permit remunerarea acionarilor si.

4.3.3. Analiza ratei rentabilitii resurselor consumate (Rrc)


Rata rentabilitii resurselor consumate reflect corelaia dintre rezultatul aferent
cifrei de afaceri i costurile totale aferente vnzrilor.
Modelul de calcul i analiz este urmtorul:
R rc =

Pr
100 =
qv c

p qv c

q c

100

172

Factorii direci care influeneaz asupra ratei rentabilitii resurselor consumate


sunt: structura produciei vndute pe produse (g), costurile unitare (c) i preurile medii de
vnzare unitare, exclusiv T.V.A. (p).
Metodologia de analiz factorial i cuantificarea influenelor factorilor, utiliznd
datele din tabelul nr. 4.3., se prezint astfel:
R0rc =

20.000 18.000
100 = 1111%
,
18.000

R1rc =

21500
.
19.135
100 = 12,36%
19.135

R rc = R1rc R0rc = 12,36% 1111%


,
= +1,25%
din care, datorit:
1. influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

g =

v1

p 0 qv1c0

100 R0rc =

v1 0

21.740 19.457,5
100 11,11 =
19.457,5

= 11,73 11,11 = +0,62%


2. influenei modificrii costurilor unitare:

c =

v1

p0 qv1c1

100

v1 1

= 13,61 11,73 = +1,88%

v1

p 0 q v1c0

v1 0

100 =

21.740 19.135
100 11,73 =
19.135

3. influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare pe produse:

p =

v1

p1 q v1c1

qv1c1

100

v1

p0 qv1c1

qv1c1

100 = 12,36 13,61 = 1,25%

La finele perioadei analizate se constat o cretere a ratei rentabilitii resurselor


consumate, ca urmare a sporirii ratei de eficien a costurilor totale aferente cifrei de
afaceri (indicele profitului a fost mai mare dect indicele cheltuielilor totale aferente cifrei
de afaceri, respectiv 118,25% fa de 106,30%).
Sporirea ratei rentabilitii resurselor consumate s-a obinut ca efect al reducerii
costurilor pe produse i modificrii structurii vnzrilor, n timp ce scderea preurilor medii
de vnzare unitare a influenat n sensul reducerii ratei rentabilitii.
Aprecierea influenelor factorilor este identic cu cea prezentat la analiza factorial
a profitului aferent cifrei de afaceri (vezi subpunctul 2.3.3.).
Trebuie remarcat faptul c asupra acestei rate costul exercit o dubl aciune,
influennd n sensuri diferite prin numrtorul i numitorul raportului (ex. n cazul depirii
costurilor unitare pe produse, numrtorul (profitul) se reduce, iar numitorul (cheltuielile
173

totale) crete, ceea ce face ca influena negativ a acestui factor asupra ratei rentabilitii
resurselor consumate s fie mult mai puternic, dect n cazul altor rate de rentabilitate).
n literatura de specialitate, n legtur cu nivelul acestei rate sunt opinii potrivit
crora ar trebui s fie cuprins ntre 9-15%.

4.3.4. Rata rentabilitii comerciale


Rata rentabilitii comerciale exprim corelaia dintre profitul total aferent vnzrilor
i cifra de afaceri, dnd expresie politicii comerciale a ntreprinderii.
Modelele utilizate n analiza factorial ale acestei rate, sunt urmtoarele:
a) R c =

b) R

Pr
100 =
qv p

g r
=

p qv c

q v c 100
100 , sau R c = 1

qv p

c
, ri c = 1 i 100
100
pi

i i

n care:
gi reprezint structura produciei vndute pe produse;
ric - rata rentabilitii comerciale pe produse.

Potrivit modelului a, ordinea n care factorii acioneaz asupra ratei rentabilitii


comerciale este urmtoarea: structura produciei vndute pe produse, preurile medii de
vnzare unitare i costurile unitare.
Metodologia de cuantificare a influenelor factorilor este urmtoarea:

R c = R1c R0c
din care, datorit:
1. influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

q
q

c
q v 0 c0 100
100 1

qv 0 p0
v 1 p0
v1 0

2. influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:

q
q

c
q v1c0 100
100 1

q v1 p0
v 1 p1
v1 0

din care, datorit:


2.1. influenei inflaiei:

174

q c 100 1 q

q
q p Ip

c
100
v1 p 0

v1 0

v1

v1 0

2.2. influenei altor factori, dect inflaia:

q
q

c
qv1c0 100
100 1

q v1 p0 Ip
v 1 p1
v1 0

n care:
Ip reprezint indicele inflaiei fa de baza de comparaie.
3. influenei modificrii costurilor unitare:

q
q

c
q v1c0 100
100 1

q v1 p1
v 1 p1
v1 1

n cazul utilizrii modelului de analiz b, sistemul de factori se prezint astfel:


gi

pi

ri c
ci
Metodologia de analiz factorial este urmtoarea:

R c = R1c R0c
din care, datorit:
1. influenei modificrii structurii produciei vndute pe produse:

c
i1 i 0

100

c
i0 i0

100

= r R c R0c

2. influenei modificrii ratei rentabilitii comerciale pe produse:

c
i1 i 1

100

c
i1 i 0

100

= R1c r R c

din care, datorit:


2.1. influenei modificrii preurilor medii de vnzare unitare:

i1

c
1 i 0 100
pi 1

100

i1

c
1 i 0 100
pi 0

100

2.2. influenei modificrii costurilor unitare:

i1

c
1 i1 100
pi 1

100

i1

c
1 i 0 100
pi1

100

175

4.3.5. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs


La nivel de produs pot fi determinate dou tipuri de rate: rata rentabilitii resurselor
consumate i rata rentabilitii comerciale.
a) Analiza ratei rentabilitii resurselor consumate pe produs
Modelul de analiz este:
c
r rc =

pc
100
c

p
Metodologia de analiz factorial a ratei rentabilitii resurselor consumate pe
produs, se prezint astfel:
r rc = r1rc r0rc

din care, datorit:


1. influenei modificrii costului unitar:
c =

p0 c1
p c0
100 0
100
c1
c0

2. influenei modificrii preului de vnzare al produsului:


p =

p1 c1
p c1
100 0
100
c1
c1

b) Analiza ratei rentabilitii comerciale pe produs


Modelul de analiz se prezint astfel:
p
rc =

pc
c
100 = 1 100
p
p

c
Metodologia de cuantificare a influenelor factorilor este:
r c = r1c r0c

din care, datorit:


1. influenei modificrii preului de vnzare al produsului

c
c
p = 1 0 100 1 0 100
p1
p0

2. influenei modificrii costului unitar:

176

c
c
c = 1 1 100 1 0 100
p1
p1

Influena costului unitar poate fi aprofundat n funcie de factorii prezentai la


punctul 2.3., sau n funcie de specificul activitii firmei analizate.
4.4. Analiza rentabilitii pe baza punctului critic (pragul rentabilitii)
Punctul critic, denumit i prag de rentabilitate sau punct de echilibru (point mort n
francez sau break-even n englez), reflect acea dimensiune a activitii la care
veniturile din vnzarea bunurilor, lucrrilor, serviciilor etc. sunt egale cu cheltuielile
(variabile aferente volumului de activitate i fixe totale), profitul fiind nul.
n raport cu dinamica volumului de activitate elementele de cheltuieli se grupeaz n
variabile i fixe. Cheltuielile variabile sunt constante ca mrime pe unitatea de produs
(suma lor crete direct proporional cu volumul activitii) iar cheltuielile fixe sunt variabile
pe unitatea de produs (suma lor total fiind constant, nseamn c ele se reduc odat cu
sporirea volumului de activitate prin creterea gradului de folosire a capacitii de
producie).
Aceast legtur dintre suma cheltuielilor de exploatare i volumul de activitate ce
trebuie obinut, astfel nct veniturile din vnzri s acopere cheltuielile efectuate, este
reflectat cu ajutorul pragului rentabilitii.
Metodologia de calcul i analiz a pragului de rentabilitate difer dup cum studiul
se efectueaz pe produs sau pe total ntreprindere.
4.4.1. Analiza pragului de rentabilitate n cazul unei activiti omogene
(un singur produs)
Pragul de rentabilitate, n cazul realizrii unui singur produs, poate fi msurat cu
ajutorul indicatorilor:
a) Volumul fizic critic al produciei (qcr)
q cr =

cf
cf
=
p cv mbv

n care:
cf reprezint suma cheltuielilor fixe pe produs;
p - pre de vnzare unitar;
cv - cheltuieli variabile pe unitatea de produs;
mbv - marja brut fa de cheltuielile variabile pe unitatea de produs.
177

b) Cifra de afaceri critic (CAcr):


CAcr = qcr p
Cifra de afaceri critic reflect vnzrile firmei pentru care profitul este egal cu zero.
c) Gradul critic de utilizare a capacitii de producie (Gcr):

Gcr =

qcr
100
q max

n care:
qmax reprezint capacitatea maxim de producie n expresie fizic.
d) Perioada critic (pcr):
p cr =

CAcr
CA / T

n care:
CA
reprezint vnzrile medii pe unitatea de timp (zi, lun, an).
T

Pragul de rentabilitate poate fi determinat i prin reprezentare grafic, astfel:


CA
y
C
ct

D
cv

B
CAcr

cf

qcr

qmax

n care:
OX reprezint volumul fizic al produciei;
OY - indicatorii valorici (cifra de afaceri, cheltuieli etc.);
ct - cheltuieli totale pe produs;
cv - cheltuieli variabile pe produs;
178

cf - suma cheltuielilor fixe pe produs;

OAB - zona pierderilor;


BCD - zona profitului.
Profitul maxim (Pmax) care poate fi obinut, n condiiile date este latura CD din
triunghiul BCD, se poate determina astfel:
Pmax = qmax (p - cv) - cf = qmax mbv - cf
O alt modalitate de reprezentare grafic a pragului de rentabilitate, este
urmtoarea:

cv

qcr

n care:
OX reprezint volumul fizic al produciei;
OY - indicatorii valorici (pre, cheltuieli variabile unitare, cost unitar).
Costul unitar se determin potrivit relaiei:

c = cv +

cf
q

Pragul de rentabilitate, potrivit graficului de mai sus, marcheaz acea dimensiune a


produciei n care costul unitar este egal cu preul de vnzare, profitul fiind zero.

4.4.2. Analiza pragului de rentabilitate n cazul unor activiti diferite


(mai multe tipuri de produse)

Pentru firmele care produc i comercializeaz o gam divers de produse i


mrfuri, pragul de rentabilitate se poate msura cu ajutorul urmtorilor indicatori:
179

a) Cifra de afaceri critic (CAcr):


CAcr =
cv =

Cf
1 cv

cheltuieli variabile aferente cifrei de afaceri


cifra de afaceri

n care:
Cf reprezint suma cheltuielilor fixe la nivel de ntreprindere;

cv - cheltuieli variabile medii la 1 leu cifr de afaceri.


b) Gradul critic de utilizare a capacitii de producie (Gcr):

Gcr =

CAcr
Cf
100 =
100
Qmax
Qmax (1 cv)

n care:
Qmax reprezint capacitatea maxim de producie n expresie valoric.

Qmax = qi max pi
Pentru exemplificare se au n vedere datele din tabelul nr. 4.4.
Tabelul nr. 4.4.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indicatori
Cantitatea vndut (buc.)
Pre de vnzare exclusiv T.V.A. (lei/buc.)
Cifra de afaceri (1x2)
Cheltuieli variabile pe unitatea de produs
(lei/buc.)
Suma cheltuielilor variabile (1x4)
Suma cheltuielilor fixe
Cheltuieli variabile la 1 leu CA (5:3)
Structura cifrei de afaceri (%)
Capacitatea de producie n expresie
fizic (buc.)
Capacitatea de producie n expresie
valoric (9x2)

a) CAcr =

- mii lei Total

A
10.000
30.000
300.000

Produsele:
B
5.000
100.000
500.000

C
20.000
60.000
1.200.000

2.000.000

18.000
180.000
0,60
15

70.000
350.000
0,70
25

45.000
900.000
0,75
60

1.430.000
513.000
0,715
100

40.000

10.000

40.000

1.200.000

1.000.000

2.400.000

4.600.000

513.000
= 1.800.000 mii lei
1 0,715

b) Gcr = 39,13%
c) Pmax = Qmax (1 cv) Cf = +798.000 mii lei
n concluzie, principalele avantaje ale aplicrii metodei de analiz a rentabilitii pe
baza punctului critic sunt:

permite stabilirea dimensiunii produciei pentru care activitatea ntreprinderii


devine profitabil;
180

indic volumul de producie ce trebuie obinut pentru a se nregistra un anumit


cuantum al profilului;

ofer posibilitatea determinrii gradului de utilizare a capacitii de producie


corespunztor punctului critic sau n corelaie cu un anumit cuantum al profitului;

indic perioada de timp n care firma i poate recupera toate cheltuielile


efectuate;

pune n eviden corelaiile dintre dinamica produciei i dinamica costurilor, cele


din urm grupate n variabile i fixe;

permite determinarea profitului maxim care poate fi obinut n anumite condiii


date.

181

CAPITOLUL 5

ANALIZA SITUAIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE


A NTREPRINDERII

Principalele obiective ale analizei financiar-patrimoniale pot fi sintetizate astfel:


- stabilirea patrimoniului net, ca form de evaluare contabil a averii acionarilor;
- detectarea unor eventuale situaii ale dezechilibrului financiar, care ar putea
constitui o ameninare pentru continuitatea exploatrii;
- stabilirea lichiditii i solvabilitii (bonitatea firmei), care intereseaz, n principal,
instituiile financiare i de credit;
- determinarea strii financiare;
- caracterizarea eficienei elementelor patrimoniale etc.

5.1. Bilanul instrument de baz al analizei financiare

Bilanul contabil i anexele sale rspund multiplelor exigene de ordin juridic,


contabil i fiscal, fiind stabilite pe baza reglementrilor legale. ntre datele furnizate de
bilanul contabil i realitatea economico-financiar a ntreprinderii analizate pot s apar
diferene. Din acest motiv, majoritatea analitilor financiari consider c se impune
operarea cu un aa zis bilan suport al analizei. Prin valoarea teoretic i utilitate practic
se disting: bilanul patrimonial i bilanul funcional1).
5.1.1. Bilanul patrimonial

Bilanul patrimonial prezint o importan deosebit pentru acionari (care doresc s


cunoasc valoarea averii lor) i creditori (pentru care patrimoniul reprezint o garanie
pentru realizarea drepturilor lor).
Dintre cele trei concepii cunoscute de teoria contabilitii (juridic, economic i
financiar) privind coninutul bilanului, pentru analiza situaiei financiar-patrimoniale a
ntreprinderii prezint o importan deosebit concepia financiar, care definete activul
1)

M. Niculescu, Diagnostic economico-financiar, Editura Economic, 1997, pg. 346.

182

bilanului ca un ansamblu de mijloace folosit pentru achitarea datoriilor la scaden, n timp


ce pasivul reflect totalitatea datoriilor grupate n funcie de termenul lor de exigibilitate.
Bilanul patrimonial este folosit n analiza financiar pentru evaluarea firmei, analiza
structurii mijloacelor economice i a surselor de finanare a acestora, analiza lichiditii i
solvabilitii, analiza echilibrului financiar etc.
Principiile care stau la baza determinrii bilanului patrimonial, sunt:
- pentru activ: ordinea invers a lichiditii (aptitudinea posturilor de activ de a se
transforma n numerar);
- pentru pasiv: ordinea invers a exigibilitii (timpul ct sursa respectiv rmne la
dispoziia ntreprinderii).
Astfel, lund ca punct de pornire bilanul contabil, pentru a stabili bilanul
patrimonial se impun unele tratri (corecii) ale informaiilor acestuia, dup cum urmeaz:
A. n activ:
a) eliminarea activelor de natura nonvalorilor (activelor fictive). Aceste elemente
sunt nscrise n activul bilanului contabil dar care, din punctul de vedere al lichiditii nu au
nici o valoare ntruct nu dau natere unui flux de numerar.
Principalele active de natura nonvalorilor sunt: cheltuielile de constituire, cheltuielile
de repartizat asupra exerciiilor financiare urmtoare, primele privind rambursarea
obligaiunilor, debitorii din capital subscris i nevrsat, diferene de conversie de activ.
Pentru eliminarea acestor elemente din bilanul patrimonial se procedeaz astfel:
- cheltuielile de constituire, debitorii din capitalul subscris i nevrsat i cheltuielile
de repartizat pe mai multe exerciii financiare se scad din activ i concomitent din
capitalurile proprii;
- primele privind rambursarea obligaiunilor: se scad din activul bilanului contabil i
din pasiv din mprumuturi i datorii asimilate pe termen mediu i lung;
- diferenele de conversie activ: se elimin din activul bilanului contabil i se
corecteaz n sensul scderii capitalurilor proprii, ntruct reprezint o pierdere latent.
b) includerea n activele imobilizate a activelor circulante cu termen de lichiditate
mai mare de un an;
c) cuprinderea n activele circulante sau n activele imobilizate, n funcie de
lichiditatea sumelor nregistrate la Decontri din operaiuni n curs de clarificare (soldul
debitor al contului 473);
d) efectele scontate neajunse la scaden sunt creane cedate bncii pentru care sa nregistrat o cretere a disponibilitilor, n consecin cu valoarea acestora se
183

majoreaz activele circulante (creanele), concomitent cu majorarea creditelor pe termen


scurt.
B. n pasiv:
Coreciile mai sus menionate, genereaz modificri cu caracter de consecin i n
pasivul bilanului. Pe lng acestea, se impun a fi efectuate i urmtoarele:
a) datoria fiscal latent, aferent subveniilor pentru investiii, provizioanelor
reglementate i provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli, precum i altor elemente de
capitaluri proprii, se va include n categoria datoriilor pe termen scurt sau pe termen mediu
i lung dup natura acestora;
b) veniturile nregistrate n avans, n funcie de coninutul lor, se includ n datorii pe
termen scurt sau datorii pe termen mediu i lung;
c) cu diferenele de conversie pasiv se majoreaz capitalurile proprii, ele
reprezentnd un profit potenial.
d) datoriile totale ale ntreprinderii se grupeaz n dou mari categorii:
- datorii pe termen scurt, cele care au un termen de exigibilitate sub un an;
- datorii pe termen mediu i lung, cele care au un termen de exigibilitate mai mare
de un an.
n urma coreciilor efectuate, bilanul patrimonial va avea urmtoarea form (fig.
5.1.):
ACTIV
I. Active imobilizate, din care:
- necorporale
- corporale
- financiare
II. Active circulante, din care
- stocuri
- creane
- disponibiliti

PASIV
I. Capitaluri proprii
II. Datorii pe termen mediu i lung
III. Datorii pe termen scurt

Fig. 5.1. Bilanul patrimonial

5.1.2. Bilanul funcional

Bilanul funcional are rolul de a oferi o imagine asupra modului de funcionare din
punct de vedere economic a ntreprinderii, punnd n eviden utilizrile i sursele
corespunztoare fiecrui ciclu de funcionare.
184

Ciclurile ntreprinderii sunt: de investiii, de exploatare, de finanare i de


trezorerie1). Ciclul de investiii cuprinde achiziionarea de active imobilizate, iar ciclului de
exploatare i corespund fluxurile de aprovizionare, producie i distribuie (vnzri) att sub
forma unor fluxuri fizice, ct i a unor fluxuri financiare.
Ciclul de finanare cuprinde ansamblul operaiunilor dintre ntreprindere i
proprietarii de capital (acionarii i creditorii ntreprinderii).
Fluxul de finanare permite ca ntreprinderea s fac fa decalajului dintre fluxul de
lichiditi de intrare i de ieire provocat de ciclul de exploatare.
Stabilirea bilanului funcional se realizaez avndu-se n vedere urmtoarele
principii:
- activele sunt luate n calcul la valoarea lor brut (se are n vedere valoarea de
intrare n patrimoniu);
- imobilizrile nchiriate, deinute n leasing sau n locaie de gestiune sunt integrate
n activ i, corespunztor, n pasiv la mprumuturi i datorii asimilate datorit faptului c
ele servesc ciclului de exploatare;
- conceptul de activ fictiv nu mai este operaional;
- cheltuielile ce privesc exerciiile financiare urmtoare se asimileaz activelor
imobilizate;
- efectele scontate neajunse la scaden, debitorii privind capitalul subscris i
nevrsat, primele privind rambursarea obligaiunilor i diferenele de conversie de activ i
de pasiv se trateaz n acelai mod ca i la elaborarea bilanului patrimonial;
- amortizarea i provizioanele sunt incluse n pasivul bilanului funcional ca surse
aciclice (care rmn la dispoziia ntreprinderii o perioad mai mare de un an).
Principiile menionate provoac anumite corecii ale informaiilor cuprinse, caz n
care bilanul funcional va avea urmtoarea form (fig. 5.2.):
ACTIV
I. Active aciclice (stabile)
II.
Active
cicliceaferente
exploatrii:
- stocuri
- creane aferente exploatrii
III. Active ciclice din afara
exploatrii:
- creane din afara exploatrii
IV. Trezoreria de activ:
- disponibiliti

PASIV
I. Surse aciclice (stabile)
- capitaluri proprii
- amortizare
- provizioane de orice natur
- datorii financiare pe o
perioad mai mare de un an
II. Surse ciclice de exploatare (datorii fa de furnizori, salariai,
bugetul de stat etc.)
III. Surse ciclice din afara exploatrii (furnizori de imobilizri,
dividende de plat etc.)
IV. Trezoreria de pasiv:
- credite pe termen scurt

Fig. 5.2. Bilanul funcional

1)

Op. citat pag 377

185

Bilanul funcional permite aprecierea structurii financiare a ntreprinderii, stabilirea


din punct de vedere funcional a fondului de rulment, necesarului de fond de rulment i
trezoreriei nete.
5.2. Analiza structurii patrimoniale a ntreprinderii

Analiza structurii patrimoniale are ca obiectiv stabilirea i urmrirea evoluiei


ponderii diferitelor elemente patrimoniale (de activ i de pasiv)
Metoda de analiz recomandat este metoda ratelor.

5.2.1. Analiza structurii activului

Analiza se realizeaz pe baza datelor din activul bilanului patrimonial.


Valorile ratelor de structur a activului sunt influenate de caracteristicile tehnice,
economice i juridice ale activitii ntreprinderii.
Principalele rate de caracterizare a structurii activului sunt:
a) rata activelor imobilizate:
Active imobilizate
100
Total activ

Aceast rat msoar ponderea activelor imobilizate n patrimoniul total al


ntreprinderii.
Coninutul diferit al componentelor activelor imobilizate justific utilizarea i a unor
rate complementare:
a1) Rata imobilizrilor necorporale:
Im obilizari necorporale
100
Total activ

Mrimea acestui indicator reflect ponderea activelor intangibile (brevete, licene,


mrci, fond comercial etc.) n cadrul patrimoniului firmei. n ntreprinderile romneti
imobilizrile necorporale dein o pondere foarte redus. n alte ri, ponderea activelor
necorporale este important, de exemplu n S.U.A. unde ponderea valorii activelor
necorporale este cuprins ntre 40% i 80% din valoarea de nlocuire a firmelor. Ponderea
activelor necorporale n valoarea de pia a unor firme foarte cunoscute este foarte mare,

186

de exemplu: 94% la Microsoft, 96% la Coca-Cola, 84% la Intel i 82% la General


Eleectric1).
a2) rata imobilizrilor corporale:
Im obilizari corporale
100
Total activ

Aceast rat reflect ponderea capitalurilor fixe n cadrul patrimoniului ntreprinderii.


Ea nregistreaz valori foarte mari n cazul firmelor care folosesc o infrastructur
important sau echipamente costisitoare (producerea i distribuia de energie, transporturi
etc.). De asemenea, ia valori ridicate n industria grea, n activitile ce presupun
importante investiii imobiliare (industria hotelier) sau funciare (exploataiile agricole).
Mrimea acestei rate este influenat i de politica de amortizare practicat de
ntreprindere.
a3) rata imobilizrilor financiare:
Im obilizari financiare
100
Total activ

Aceast rat reflect intensitatea legturilor i relaiilor financiare pe care firma


analizat le-a stabilit cu alte firme cu ocazia operaiilor de cretere extern (participaii,
investiii de portofoliu, credite acordate etc.).
Rata ia valori foarte ridicate n cazul holdingurilor al cror obiect de activitate l
constituie gestionarea unui portofoliu de participaii. Rata ia valori foarte sczute la firmele
mici i la cele puin axate pe o politic de investiii financiare.
b) rata activelor circulante
Active circulante
100
Total activ

Reflect ponderea activelor circulante n totalul mijloacelor economice ale


ntreprinderii.
Ca rate complementare se recomand a fi stabilite:
b1) rata stocurilor:
Stocuri
100
Total activ

Aceast rat ia valori ridicate n cazul firmelor cu activitate de producie, cu ciclu


lung de fabricaie, precum i n cazul firmelor cu specific de distribuie de bunuri materiale.
Rata ia valori foarte reduse la firmele cu specific de prestare de servicii.
b2) rata creanelor comerciale:
1)

Sorin Stan, Ion Anghel, Evaluarea activelor necorporale, IROVAL, 1999, pg. 10-11.

187

Clienti si conturi asimilate


100
Total activ

Rata reflect importana portofoliului de creane comerciale n cadrul patrimoniului.


Ea este influenat de durata n care se fac plile de ctre clieni i de specificul activitii
desfurate.
Aceast rat ia valori ridicate n cazul ntreprinderilor industriale i nregistreaz
valori sczute la firmele care vin n contact direct cu o clientel ce pltete n numerar.
b3) rata disponibilitilor:
Disponibilitati banesti + Titluri de plasament
100
Total activ

Mrimea acestei rate trebuie analizat cu circumspecie datorit faptului c


disponibilitile sufer modificri de mare amplitudine pe perioade scurte.
Rata are o valoare informaional sczut deoarece nu totdeauna o pondere
ridicat a disponibilitilor n totalul activului semnific o activitate bun a firmei.

5.2.2. Analiza structurii surselor de finanare a ntreprinderii

Obiectivul analizei l constituie stabilirea ponderii i evoluiei principalelor categorii


de surse ce particip la acoperirea mijloacelor economice ale ntreprinderii.
Analiza se efectueaz pe baza urmtoarelor rate de structur ale pasivului bilanului
patrimonial:
a) rata stabilitii finanrii:
Capital permanent
100
Total pasiv
Capitalul permanent este format din capitalurile proprii i datoriile pe termen mediu
i lung.
Aceast rat reflect ponderea surselor ce rmn la dispoziia ntreprinderii pentru
o perioad mai mare de un an n totalul surselor de acoperire a mijloacelor economice.
b) rata autonomiei globale:
Capital propriu
100
Total pasiv
Aceast rat reflect ponderea surselor proprii folosite n finanarea mijloacelor
economice ale ntreprinderii. Ea difer n funcie de politica financiar a ntreprinderii i
rentabilitatea ei. Aceast rat se recomand a fi 1/3.
188

c) rata datoriilor pe termen scurt:


Datorii pe termen scurt
100
Total pasiv
Rata semnific ponderea datoriilor cu termen de exigibilitate mai mic de un an n
totalul surselor ntreprinderii.
d) rata datoriilor totale:
Datorii totale
100
Total pasiv
Valoarea acestei rate reflect n ce proporie activele firmei sunt finanate pe seama
datoriilor pe termen scurt, mediu i lung.

5.3. Analiza patrimoniului net


Patrimoniul net reflect activele ntreprinderii negrevate de datorii. Patrimoniul net
exprim averea acionarilor stabilit pe baza bilanului patrimonial. Acest indicator este
echivalentul activului net contabil (form de evaluare patrimonial a firmei).
Patrimoniul net, se poate determina n dou moduri:
a) ca diferen ntre activul total i datoriile totale (exprimare material a
patrimoniului net);
b) ca sum a surselor de finanare a acestuia.
Pentru determinarea i analiza patrimoniului net, informaiile din bilanul patrimonial
se structureaz astfel (fig. 5.3.):
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Indicatori

N-2

N-1

Active imobilizate-total, din care:


Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Active circulante-total, din care:
Stocuri
Creane
Disponibiliti i plasamente
Activ total (1+2)
Datorii totale
Patrimoniul net (3-4)
din care finanat pe seama:
Capital social
Rezerve
Rezultat reportat
Fonduri proprii
Alte surse proprii

Fig. 5.3. Structurarea informaiilor din bilanul patrimonial


189

Avnd n vedere componena material a patrimoniului net, respectiv prima


modalitate de calcul, creterea acestuia se nregistreaz atunci cnd ritmul activelor totale
devanseaz ritmul datoriilor totale.
Analiznd sursele de finanare a patrimoniului net se pot ntlni, de regul,
urmtoarele aspecte:
- dinamica cea mai accentuat o nregistreaz sursele constituite pe seama
rentabilitii ntreprinderii: rezervele legale pn la limita prevzut de lege, fondurile
proprii majorate pe seama profitului net ca urmare a deciziei acionarilor;
- capitalul social se modific doar n cazul unor noi aporturi, respectiv a unei
finanri din surse externe (ale vechilor acionari sau ale unor noi acionari) i/sau prin
conversia unor datorii n capital social (stingerea unor datorii n scimbul unui pachet de
aciuni);
- rezultatul reportat poate fi profit nerepartizat (i atunci determin creterea
patrimoniului net) sau pierdere neacoperit (caz n care determin diminuarea
patrimoniului net).
Deci, patrimoniul net poate s creasc pe seama surselor interne (rentabilitatea
ntreprinderii) i pe baza unor surse externe (aporturi, primirea cu titlu gratuit a unor active,
conversia unor datorii n capital social).

5.4. Analiza corelaiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment


i trezoreria net

5.4.1. Fondul de rulment

Fondul de rulment reprezint marja de siguran a ntreprinderii, impus de


diferenele dintre sumele de ncasat i sumele de pltit, precum i de decalajul dintre
termenul mediu de transformare a activelor circulante n lichiditi i durata medie n care
datoriile pe termen scurt devin exigibile.
Existena unui fond de rulment suficient de mare, mai ales n cazul firmelor cu
activitate de producie, este determinat de faptul c, n cazul datoriilor pe termen scurt
probabilitatea de plat a acestora este de 100%, n timp ce pentru activele circulante
probabilitatea de transformare n disponibiliti nu este ntotdeauna de 100%, ca urmare a
existenei unor stocuri fr micare sau cu micare lent, precum i a unor creane incerte.
190

Fondul de rulment poate fi analizat pe baza bilanului patrimonial i a bilanului


funcional.
Fondul de rulment patrimonial se poate determina n dou moduri:
a) FR = Capital permanent - Active imobilizate
Fondul de rulment este partea din capitalul permanent folosit pentru finanarea
activelor circulante.
Fondul de rulment patrimonial poate fi descompus n: fond de rulment propriu (FRp)
i fond de rulment mprumutat (FR).
FRp = Capitaluri proprii - Active imobilizate
FR = Datorii pe termen mediu i lung
b) FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt
n acest caz, noiunea de fond de rulment rezult prin punerea n coresponden a
lichiditii activelor circulante cu exigibilitatea datoriilor pe termen scurt. Fondul de rulment
permite aprecierea pe termen scurt a riscului de incapacitate de plat.
Exemplul 1: Cazul unei ntreprinderi cu activitate de producie (tabelul nr. 5.1.):
Tabelul nr. 5.1.
Bilan simplificat
la 31.12.19(N)
- mil lei Activ
1. Ative imobilizate
2. Active circulante
3. Total activ

30.000
36.000
66.000

Pasiv
1. Capital permanent
2. Datorii pe termen
scurt
3. Total pasiv

34.000
32.000
66.000

Not: Termenul mediu n care activele circulante se transform n lichiditi este de 3 luni.

Durata medie de onorare a datoriilor pe termen scurt este de 2,5 luni.


FR = AC - DTS = 36.000 - 32.000 = 4.000 mil. lei
Calculul fluxurilor de lichiditi i de datorii pe termen scurt se face pe baza
termenului cel mai mic.
Activele circulante care se transform n lichiditi n 2,5 luni sunt de 30.000 mil. lei
( 36.000

2,5
= 30.000 ).
3

Datoriile pe termen scurt ce devin exigibile n 2,5 luni sunt de 32.000 mil. lei (totalul
acestora).
Diferena dintre fluxul de lichiditi i fluxul de datorii exigibile pentru perioada de
2,5 luni este de -2.000 mil. lei. Rezult c, fondul de rulment existent nu este suficient,
191

existnd un risc din punct de vedere financiar pentru ntreprindere. Pentru a face fa
plilor firma este obligat s apeleze la credite pe termen scurt.
Exemplul 2: Cazul unei firme cu activitate de comer (tabelul nr. 5.2.):
Tabelul nr. 5.2.
Bilan simplificat
la 31.12.19(N)
Activ
1. Ative imobilizate
2. Active circulante
3. Total activ

- mil lei Pasiv


1. Capital permanent
1.000
2. Datorii pe termen
scurt
7.000
3. Total pasiv
8.000

2.000
6.000
8.000

Not: Termenul mediu n care activele circulante se transform n lichiditi este de o lun.

Durata medie n care datoriile pe termen scurt devin exigibile este de 1,5 luni.
FR = AC - DTS = 6.000 - 7.000 = -1.000 mil. lei
Calculul fluxurilor de lichiditi i exigibiliti se face pentru perioada de o lun.
Active circulante care devin lichide ntr-o lun sunt de 6.000 mil. lei.
Datoriile pe termen scurt ce devin exigibile pe perioada de o lun sunt de 4.667 mil.
lei ( 7.000

1
= 4.667 ).
1,5

Diferena dintre cele dou fluxuri este de +1.334 mil. lei.


Rezult c, firma dispune de o bun capacitate de plat n condiiile nregistrrii
unui fond de rulment patrimonial negativ. O asemenea situaie este posibil n cazul
firmelor din comer ntruct viteza de circulaie a mrfurilor este mare, iar termenele de
plat ale obligaiilor pe termen scurt le avantajeaz. De regul, n cazul acestor firme nu
se nregistreaz un necesar de fond de rulment, dimpotriv se constat o degajare de fond
de rulment, obligaiile pe termen scurt fiind mai mari dect stocurile i creanele.
Pe baza bilanului funcional se determin indicatorul fond de rulment net global
(FRNG), astfel:
FRNG = Surse aciclice - Active aciclice
Fondul de rulment funcional este partea din sursele aciclice destinat finanrii
activelor ciclice, n principal a celor aferente ciclului de exploatare.
n analiza financiar, pentru aprecierea fondului de rulment net global se pot folosi
i urmtorii indicatori:
- viteza de rotaie a FRNG
FRNG
360
CA

192

- gradul de finanare a necesarului de fond de rulment pe seama FRNG


FRNG
100
NFR

- rata de finanare a activelor ciclice din exploatare pe seama FRNG


FRNG
100
ACE

n care:
ACE reprezint activele ciclice de exploatare.
Modificarea fondului de rulment poate avea drept cauze principale: nregistarea de
profit sau de pierderi, distribuirea de dividende, noi aporturi ale acionarilor, variaia
datoriilor financiare pe termen mediu i lung, vnzarea de active imobilizate, noi investiii
n imobilizri necorporale, corporale i financiare etc.

5.4.2. Necesarul de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezint diferena dintre nevoile temporare i


sursele temporare, respectiv suma necesar finanrii decalajelor, care se produc n timp,
ntre fluxurile reale i fluxurile de trezorerie determinate, n principal, de activitatea de
exploatare.
Pe baza datelor din bilanul patrimonial necesarul de fond de rulment se poate
determina astfel:
NFR = Activecirculante, exclusiv- Datorii pe termen scurt, exclusiv
disponibilitati banesti

credite pe termen scurt

sau:
NFR = (Stocuri + Creane) - Obligaii pe termen scurt
Necesarul de fond de rulment reflect, n esen, activele circulante de natura
stocurilor i creanelor nefinanate pe seama obligaiilor pe termen scurt (surselor atrase).
Obligaiile pe termen scurt de natura celor fa de furnizori, salariai, bugetul de stat etc.,
pn n momentul plii lor reprezint o surs atras de finanare a activelor circulante.
Pe baza bilanului funcional necesarul de fond de rulment se determin astfel:
NFR = Alocri ciclice - Surse ciclice
Nevoia de fond de rulment se poate descompune n dou componente: necesarul
de fond de rulment din exploatare i necesarul de fond de rulment din afara exploatrii.
NFR = NFRE + NFRAE
193

NFRE = Active ciclice aferente exploatrii - Surse ciclice aferente exploatrii


NFRAE = Active ciclice din afara exploatrii - Surse ciclice din afara exploatrii
n analiza financiar pentru aprecierea necesarului de fond de rulment din
exploatare se poate folosi indicatorul viteza de rotaie exprimat ca numr de zile sau ca
numr de rotaii. Relaiile de calcul sunt:
NFRE
CA
360 sau
NFRE
CA

Accelerarea vitezei de rotaie a necesarului de fond de rulment din exploatare este


un aspect pozitiv i influeneaz disponibilitile firmei.
Mrimea necesarului de fond de rulment din exploatare este influenat de: natura
activitii, durata ciclului de fabricaie, viteza de rotaie a stocurilor i creanelor, nivelul de
activitate etc.

5.4.3. Trezoreria net

Trezoreria net (Tn) este indicatorul care exprim corelaia dintre fondul de rulment
i nevoia de fond de rulment, reflectnd situaia financiar a firmei, att pe termen mediu i
lung, ct i pe termen scurt.
Trezoreria net se poate calcula pe baza bilanului funcional astfel:
Tn = FRNG NFR ,sau: Tn = Ta Tp
n care:
Ta reprezint trezoreria de activ, respectiv soldurile debitoare ale conturilor de
disponibiliti i plasamente;
Tp - trezoreria de pasiv, respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe
termen scurt.
Trezoreria net pozitiv este un excedent monetar al exerciiului financiar, fiind
obinut ca urmare a unei activiti rentabile. n cazul n care necesarul de fond de rulment
este constant, atunci trezoreria net pozitiv este echivalentul profitului net, diminuat cu
dividendele pltite n cursul aceleiai perioade, la care se adun amortizarea.
Trezoreria net negativ reflect un deficit monetar la sfritul anului i care a fost
acoperit pe seama creditelor pe termen scurt. n situaia n care necesarul de fond de
rulment este constant, trezoreria net negativ este efectul nregistrrii de pierderi. Atunci
cnd ntreprinderea realizeaz produse rentabile, dispune de pia (de aprovizionare i de
desfacere), dar nregistreaz o cretere a necesarului de fond de rulment, ca urmare a
194

dezvoltrii activitii, constatarea unei trezorerii nete negative nu semnific o situaie


economico-financiar nefavorabil, ci nregistrarea unui decalaj ntre termenul mediu de
transformare a stocurilor i creanelor n lichiditi i durata medie de onorare a obligaiilor
pe termen scurt.

5.5. Analiza corelaiei dintre creane i obligaii pe termen scurt

Creanele i obligaiile pe termen scurt reprezint principalele elemente pe seama


crora se formeaz fluxurile bneti ale ntreprinderii (de intrare i de ieire). Datorit
acestui fapt ele trebuie s fie analizate corelat din punctul de vedere al sumelor i al
termenelor de ncasare i de plat.
Termenul mediu de imobilizare a capitalului circulant n creane se determin astfel:
Di =

Sdi T
Rdi

n care:

Sdi reprezint suma soldurilor medii debitoare ale conturilor de creane;


Rdi - suma rulajelor debitoare ale conturilor de creane.
Termenul mediu de folosire a surselor atrase, reprezentate de obligaiile pe termen
scurt se calculeaz astfel:
Df =

Sci T
Rci

n care:

Sci

reprezint suma soldurilor medii creditoare ale conturilor de obligaii pe


termen scurt;

Rci

- suma rulajelor creditoare ale conturilor de obligaii pe termen scurt.

Soldurile medii ale creanelor, respectiv obligaiilor pe termen scurt se pot stabili:
a) ca medie aritmetic simpl (utilizat de regul de analitii din afara firmei):
S=

Si + Sf
2

n care:
Si reprezint soldul iniial;
195

Sf - soldul final.
b) ca medie cronologic:

Si
Sf
+ S1 + S 2 +...+
2
S= 2
n 1
n care:
n reprezint numrul de termeni ai numrtorului;
S1, S2, ..., Sn - soldurile pe subdiviziuni de timp (lunare sau trimestriale).
Corelaia dintre suma creanelor i a obligaiilor pe termen scurt, precum i dintre
Di i D f genereaz fluxuri bneti care influeneaz pozitiv sau negativ disponibilitile

ntreprinderii, astfel:
a) dac

Sdi = Sci

i Di = D f , atunci cel puin din punct de vedere teoretic, se

produce o compensare ntre creane i obligaii;

Sdi > Sci

b) dac

i Di = D f , atunci fluxul de disponibiliti este influenat

pozitiv ntruct suma ncasrilor este superioar sumei plilor pentru acelai interval de
timp.
Pe baza celor prezentate se pot construi i alte variante, n funcie de cei patru
indicatori, cu semnificaiile lor economice.
Corelaia dintre creane i obligaii poate fi studiat i pe baza balanei acestora n
funcie de termenele lor de vechime. Forma acestei balane este urmtoarea (tabelul nr.
5.3.):
Tabelul nr. 5.3.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intervalul
de vechime
sub 30 zile
30-60 zile
60-90 zile
90-180 zile
180-270 zile
270-1 an
peste 1 an
Total

Creane
Sum

(%)

100

Obligaii
pe termen scurt
Sum
(%)

100

n practic, se folosesc intervale de vechime mult mai mari: pn la 90 zile, ntre 90


zile i un an, peste un an.

196

5.6. Analiza lichiditii i solvabilitii ntreprinderii

Lichiditatea este proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma n bani.


Solvabilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a-i onora obligaiile de plat
la scaden.
Capacitatea de plat este reprezentat de solvabilitatea imediat i exprim
capacitatea mijloacelor bneti disponibile la un moment dat sau pentru o perioad scurt
de timp (de obicei pn la 30 de zile) de a acoperi obligaiile scadente pentru acelai
interval de timp.
Pentru analiza lichiditii i solvabilitii unei firme se recomand folosirea metodei
ratelor.
Pentru caracterizarea lichiditii unei firme se impune compararea pasivelor pe
termen scurt cu resursele disponibile pentru aceeai perioad.
n literatura de specialitate ratele de lichiditate sunt cunoscute i sub denumirea de
rate de trezorerie i au rolul de a msura capacitatea de plat a ntreprinderii, respectiv
solvabilitatea pe termen scurt.
n orice moment, prima grij a managerului financiar o constituie lichiditatea: va
putea firma s-i onoreze obligaiile care au termenul de scaden n viitorul apropiat?
Analiza ratelor rezultate prin compararea ansamblului lichiditilor poteniale (active
transformabile n moned pe termen scurt) cu exigibilitile poteniale (datorii rambursabile
pe termen scurt), constituie o metod rapid i uor de utilizat pentru aprecierea gradului
n care firma face fa obligaiilor pe termen scurt. Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt:
a) Rata lichiditii generale (Rlg), se determin prin raportarea valorii activelor
curente la valoarea pasivelor curente.
R lg =

Active curente
Pasive curente

Activele curente includ disponibilitile, valorile mobiliare foarte lichide, efectele


comerciale de primit i stocurile, iar pasivele curente sunt formate din efecte comerciale de
pltit, credite bancare pe termen scurt, partea din mprumuturile pe termen mediu i lung a
cror scaden este n cadrul exerciiului financiar curent impozite de pltit i alte obligaii
(n principal cele salariale).
Dac o ntreprindere trece prin dificulti financiare aceasta ncepe s-i onoreze
plile mai trziu, s acumuleze credite bancare etc. Dac pasivele curente cresc mai

197

rapid dect activele curente rata curent scade , ceea ce constituie semnalul apariiei unor
probleme de natur economico-financiar.
Valoarea supraunitar a acestei rate este expresia existenei unui fond de rulment
care i permite ntreprinderii s fac fa incidentelor care apar n micarea activelor
circulante sau unor deteriorri ale valorii acestora. Cu ct aceast rat este mai mare
dect 1 cu att ntreprinderea este pus la adpost de o insuficien a trezoreriei care ar
putea fi determinat de rambursarea datoriilor la cererea creanierilor.
Cnd valoarea acestei rate este subunitar, nseamn c lichiditile sunt mai mici
dect exigibilitile poteniale. Aceasta se datoreaz faptului c datoriile exigibile pe
termen scurt nu sunt acoperite, n principiu, de activele circulante, iar fondul de rulment
are o valoare negativ. Totui, valoarea subunitar a ratei nu constituie un pericol atunci
cnd stocurile se reduc treptat n scopul achitrii datoriilor exigibile pe termen scurt, dar
fr a stnjeni continuitatea produciei. Trebuie evitat o evoluie descendent a lichiditii,
deoarece aceasta evideniaz o activitate n declin, fapt ce determin creditorii s devin
circumspeci n ceea ce privete acordarea de noi mprumuturi.
Rata lichiditii generale este cel mai utilizat mod de apreciere a solvabilitii pe
termen scurt, pentru c indic msura n care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt
perfect acoperite de valoarea activelor, care pot fi transformate n lichiditi n decursul
unei perioade, care corespunde perioadei de maturitate a datoriilor.
Dei media acestei rate n ramura industrie este de 1,8 ori1)2), ea nu poate fi
considerat ca reprezentnd un numr magic pe care toate firmele din sector trebuie s
ncerce s-l ating. Aceasta deoarece, unele firme foarte bine conduse se pot plasa
deasupra valorii respective, iar alte firme tot aa de bune, se pot plasa sub valoarea medie
a ratei.
n situaia n care ratele financiare pentru o anumit firm sunt departe de valoarea
medie pe ramur, analistul trebuie s cerceteze cauzele acestei variaii. n cadrul
industriei, exist variaii mari ntre valorile acestei rate de la o ntreprindere alta.
b) Rata lichiditii restrnse (Rlr), este cunoscut i sub denumirea de rata rapid
sau testul acid (quick ratio), potrivit teoriei economice nord-americane. Ea exprim
capacitatea ntreprinderii de a-i onora datoriile pe termen scurt din creane i
disponibiliti.
1)

Paul Halpern, J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Finane manageriale (Modelul canadian), Editura Economic,
1998, pg. 103;
2)
Normele metodologice nr. 181061/28.03.1995, privind ntocmirea bugetelor de venituri i cheltuieli de ctre regiile
autonome i societile comerciale cu capital de stat, prevd c lichiditatea general se apreciaz favorabil cnd
mrimea acestei rate este supraunitar (cuprins ntre 2 i 2,5).

198

Ca modaliti de calcul, rata lichiditii curente (Rlc) se poate determina, astfel:


prin scderea valorii stocurilor din valoarea activelor curente i mprirea
diferenei astfel obinute la valoarea pasivelor curente:
Rlr =

Active curente - Stocuri


Pasive curente

Stocurile sunt, de obicei, cel mai puin lichide dintre toate componentele activelor
curente ale unei ntreprinderi (pot apare pierderi n momentul n care se pune problema
lichidrii acestor stocuri). De aceea, aceast rat poate fi considerat ca fiind un test acid
pentru msurarea capacitii firmei de a-i onora obligaiile pe termen scurt.
prin raportarea sumei creanelor i disponibilitilor la datoriile exigibile pe
termen scurt (pasivele curente), i anume:
Rlr =

Creante + Disponibil itati


Pasive curente

Aceast rat este de regul subunitar. Ea trebuie ns analizat i interpretat cu


pruden prin luarea n calcul a unor aspecte de detaliu privind structura creanelor (numr
de clieni, ponderea lor n totalul creanelor etc.). n teoria economic exist opinii potrivit
crora o rat cuprins ntre 0,8 i 1 ar reprezenta o situaie optim n ceea ce privete
solvabilitatea parial.
c) Rata lichiditii imediate (Rli), realizeaz corespondena dintre elementele cele
mai lichide ale activului cu obligaiile imediat exigibile ale pasivului.
Aceast rat, cunoscut i sub denumirea de rata capacitii de plat imediate,
msoar capacitatea ntreprinderii de rambursare a datoriilor, utiliznd disponibilitile
existente, astfel:
Rli =

Plasamente si disponibilitati
Datorii imediat exigibile

n teoria economic, aceast rat mai este cunoscut sub denumirea de trezoreria
la vedere sau rata solvabilitii imediate. Pentru interpretarea acestei rate trebuie luate n
considerare o serie de informaii privind condiiile de desfurare a activitii.
Un nivel ridicat al ratei indic o lichiditate, respectiv o solvabilitate ridicat, dar care
poate fi consecina unei utilizri mai puin performante a resurselor disponibile. Valoarea
ridicat a acestei rate nu constituie n acelai timp o garanie a solvabilitii, dac restul
activelor circulante au un grad redus de lichiditate.
O valoare redus a ratei lichiditii imediate poate fi compatibil cu meninerea
echilibrului financiar, dac ntreprinderea minimizeaz valoarea disponibilitilor sale,
199

deinnd n schimb valori de plasament, creane, stocuri uor mobilizabile n concordan


cu exigibilitatea datoriilor imediate.
Meninerea capacitii de plat este rezultatul unei activiti complexe desfurat
de ntreprindere i care reclam o corelare judicioas a termenilor de plat a obligaiilor cu
cele de ncasare a creanelor. Eficacitatea analizei sporete, n situaia n care este luat
n calcul i viteza de rotaie a capitalurilor ntreprinderii. Rata lichiditii imediate, este
totui un indicator puin relevant datorit instabilitii ncasrilor.
Pentru a msura gradul n care ntreprinderea face fa datoriilor sale se utilizeaz
rata solvabilitii globale (Rsg). Aceast rat indic n ce msur datoriile totale sunt
acoperite de ctre activele totale ale ntreprinderii (active imobilizate i active cirulante) i
se determin, astfel:
Rsg =

Activ total
Active fixe + Active circulante
=
Datorii totale
Datorii totale

Solvabilitatea este rezultatul unei activiti eficiente, iar lipsa capacitii de plat i a
lichiditii pot avea caracter temporar, dac ntreprinderea se bazeaz pe o solvabilitate
global.
Rata solvabilitii globale, exprim securitatea de care se bucur creditorii pe
termen lung i scurt, precum i marja de creditare a ntreprinderii. O valoare mai mare
dect 1,5 a acestei rate semnific faptul c ntreprinderea are capacitatea de a-i achita
obligaiile bneti, imediate i ndeprtate, fa de teri. Tot aa, o valoare situat sub
acest nivel evideniaz riscul de insolvabilitate pe care i l-au asumat furnizorii de fonduri
puse la dispoziia ntreprinderii.
Bncile, n studiile de bonitate efectuate n cazul solicitrii de credite, determin i
rata solvabilitii patrimoniale (Rsp), astfel:
Rsp =

Capitaluri proprii
Capitaluri proprii + Credite bancare

n cazul n care aceast rat nregistreaz valori mai mari de 0,5, situaia este
considerat ca normal, iar valoarea minim se apreciaz a fi 0,3.

5.7. Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor

Echilibrul financiar trebuie neles ca un ansamblu de corelaii care se formeaz n


procesul de rotaie a capitalului. n starea general de echilibru financiar se circumscriu
att egaliti ct i inegaliti, cu semnificaiile lor economice.
200

Principalele rate folosite sunt:


a) rata autonomiei financiare, reflect ponderea capitalului propriu n cadrul surselor
ce sunt la dispoziia ntreprinderii pentru o perioad mai mare de 1 an:
Capital propriu
100
Capital permanent
b) rata de finanare a stocurilor pe seama fondului de rulment:
Fond de rulment
100
Stocuri

c) rata de finanare a activelor circulante pe seama fondului de rulment:


Fond de rulment
100
Active circulante

d) rata de finanare a necesarului de fond de rulment:


Fond de rulment
100
Necesarul de fond de rulment

Rata menionat poate fi mai mare, egal sau mai mic dect 100, dup cum
trezoreria net este pozitiv, egal cu zero sau negativ.
e) rata de autofinanare a activelor:
Capital propriu
100
Active imobilizate + Active circulante

f) rata datoriilor:
Datorii totale
100
Active imobilizate + Active circulante

Aceast rat este complementar cu rata de autofinanare a activelor. Cu ct


valoarea ei este mai sczut cu att gradul de ndatorare este mai mic.
g) rata de finanare a imobilizrilor pe seama capitalului propriu:
Capital propriu
100
Active imobilizate

Dac rata este mai mare dect 100, atunci ntreprinderea nregistreaz un fond de
rulment propriu pozitiv, iar o parte a activelor circulante este finanat pe seama acestuia.
h) rata de finanare a activelor imobilizate pe seama capitalului permanent, arat n
ce proporie investiiile ntreprinderii sunt finanate pe seama capitalului permanent:
Capital permanent
100
Active imobilizate

Dac rata este mai mare dect 100 se nregistreaz un fond de rulment pozitiv.
201

Aprecierea situaiei financiare a ntreprinderii pe baza acestor rate se realizeaz


inndu-se cont de dinamica lor la nivelul ntreprinderii, precum i prin compararea cu
ratele medii ale ramurii de activitate a ntreprinderii.

5.8. Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante

Viteza de rotaie a activelor circulante este un indicator de eficien care reflect


schimbrile intervenite n activitatea ntreprinderii (n mod deosebit n activitatea de
exploatare). Viteza de rotaie a activelor circulante coreleaz cifra de afaceri sau o
component a acesteia cu totalul activelor circulante sau un anumit element al acestora.
Viteza de rotaie a activelor circulante poate fi exprimat ca:
a) numr de rotaii (n):
n=

CA
AC

n care:

AC reprezin soldul mediu al activelor circulante


b) durat n zile (V):

V=

AC
T
CA

n care:
T reprezin numrul de zile al perioadei analizate.

5.8.1. Analiza factorial a vitezei de rotaie a activelor circulante


Analiza factorial a vitezei de rotaie a activelor circulante se realizeaz pe baza
modelului ca durat n zile.
Sistemul de factori, se prezint astfel:
CA
V

AC

AC
...
AC

AC = AC

(1)

+ AC

(1)

(n )

(2)

+ ... + AC

(n)

202

Tabelul nr. 5.4.


Nr.
crt.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Indicatori

Programat

Cifra de afaceri
Soldul mediu al activelor circulante
din care:
- stocuri
- creane
Durata unei rotaii (zile)

Realizat

- mil. lei %

22.500

24.300

108,0

5.625
3.375
2.250
90

6.750
3.510
3.240
100

120,0
104,0
144,0
111,1

Not: a) T = 360 zile


b) Creanele sunt evaluate n preuri de vnzare, exclusiv T.V.A.

Utiliznd datele din tabelul nr. 5.4., metodologia de analiz factorial este:
V = V1 V0 = 100 90 = +10 zile
din care, datorit:
1. Influenei modificrii cifrei de afaceri:
CA =

AC 0
AC 0
T
T = 83,3 90 = 6,7 zile.
CA1
CA0

2. Influenei modificrii soldului mediu al activelor circulante:


CA =

AC 1
AC 0
T
T = 100 83,3 = +16,7 zile.
CA1
CA1

din care, datorit:


2.1. Influenei modificrii stocurilor medii ( St ):
St =

St 1
St 0
T
T = +2 zile.
CA1
CA1

2.2. Influenei modificrii soldului mediu al creanelor ( Cr ):


Cr =

Cr 1
Cr 0
T
T = +14,7 zile.
CA1
CA1

Efectul direct al modificrii vitezei de rotaie a activelor circulante poate fi o eliberare


de capital, n cazul accelerrii sau o imobilizare de capital, n cazul ncetinirii. Relaia de
calcul este:
E ( I ) = (V1 V0 )

CA1
24.300
= (100 90)
= +675 mil. lei
T
360

Ca principale efecte indirecte determinate de modificarea vitezei de rotaie a


activelor circulante se pot cuantifica:
a) modificarea cheltuielilor financiare cu dobnzile:
203

(V1 V0 )

CA1
K 0 Rd 0
T
100 2

n care:
K reprezint cota de participare a creditelor la acoperirea activelor circulante;

Rd - rata medie a dobnzii.


Presupunnd K 0 = 50% si Rd 0 = 60% , atunci calculul este:
24.300
50 60
360
= 202,5 mil. lei
100 2

(100 90)

b) modificarea rezultatului financiar:

(V1 V0 )

CA1
K 0 Rd 0
T
= 202,5 mil. lei
100 2

Not: cu aceeai sum se modific i rezultatul curent i rezultatul brut al


exerciiului.
c) modificarea profitului net:
CA1

(V1 V0 ) T K 0 Rd 0
ci

1
100

100

n care:
ci reprezint cota de impozit pe profit.

Considernd cota de impozit pe profit de 38%, atunci calculul este:


38

(202,5) 1
= 125,55 mil. lei
100

Din analiza efectuat, se constat o ncetinire a vitezei de rotaie a activelor


circulante, respectiv mrirea duratei unei rotaii cu 10 zile, ceea ce are ca efect direct o
imobilizare de capital n sum de 675 mil. lei, care la rndu-i se reflect n cheltuieli
suplimentare cu dobnzile de 202,5 mil. lei i diminuarea profitului brut cu aceeai sum i
a profitului net cu 125,55 mil. lei. ncetinirea vitezei de rotaie a activelor circulante s-a
datorat, n totalitate, creterii soldului mediu al activelor circulante ntr-un ritm superior
celui al cifrei de afaceri.

204

Analiznd influenele factorilor se constat:


- creterea cifrei de afaceri cu 8%, n condiiile meninerii constante a soldului
mediu al activelor circulante, determin scurtarea duratei unei rotaii cu 6,7 zile
(accelerarea vitezei de rotaie);
- mrirea soldului mediu al activelor circulante cu 20% a avut ca efect ncetinirea
vitezei de rotaie, respectiv creterea duratei unei rotaii cu 16,7 zile. Aceast situaie s-a
datorat n proporie de 88% sporirii valorii creanelor i n proporie de 12% creterii
stocurilor. Dac influena stocurilor se apreciaz ca normal ( I St < I CA ), n schimb mrirea
creanelor nu este justificat n totalitate de sporirea vnzrilor firmei ( I Cr > I CA ).
Rezult c, pentru accelerarea vitezei de rotaie a activelor circulante, trebuie redus
soldul mediu al creanelor, iar la nivelul celorlalte active circulante reducerea pn la limita
la care nu afecteaz buna desfurare a activitii.

5.8.2. Analiza vitezei de rotaie la nivelul elementelor componente ale activelor


circulante

Pentru a aprofunda viteza de rotaie a activelor circulante se impune efectuarea


analizei i pe elementele componente, innd seama de stadiul circuitului economic n
care se afl. n acest scop se raporteaz fiecare element de activ circulant (ca sold mediu)
la componenta specific din cifra de afaceri.
Relaiile de calcul sunt:
a) n cazul stocului de materii prime i materiale:

Stocul mediu al materiilor prime si materialelor


T
Consumul total de materii prime si materiale
b) n cazul produciei n curs:

Stocul mediu de productie neterminata


T
Productia fabricata in costuri de productie
c) pentru produse finite:

Stocul mediu de produse finite


T
Cifra de afaceri in costuri de productie
d) pentru mrfuri:
Stocul mediu de marfuri
T
Costul marfurilor vandute

205

c) pentru creane:

Soldul mediu al creantelor


T
Cifra de afaceri in preturi inclusiv T.V.A.
Informaiile necesare analizei vitezei de rotaie a activelor circulante pe elemente
componente, respectiv a indicatorilor de la numitor, se preiau din contul de profit i
pierdere.

5.9. Analiza fluxurilor de trezorerie

Analiza fluxurilor financiare, constituie un proces evolutiv, care se parcurge treapt


cu treapt.
Baz de pornire n ceea ce privete analiza fluxurilor de trezorerie o reprezint
Tabloul utilizri-resurse prin informaia furnizat privind variaia trezoreriei.
Dei, aceast informaie poate fi considerat ca fiind condensat, este de la sine
neles c pasul urmtor l constituie analiza componentelor, precum i a cauzelor variaiei
trezoreriei, scop n care se recurge la utilizarea unui tablou specializat, cunoscut sub
denumirea de tabloul fluxurilor de trezorerie.
Urmtoarele argumente, vin s susin necesitatea utilizrii tabloului fluxurilor de
trezorerie:

tabloul reprezint un document de sintez a crui vocaie este s explice


variaia trezoreriei;

trezoreria reprezentnd unul dintre principalii indicatori utilizai n analiza


financiar pe termen scurt (msur a solvabilitii), ct i pe termen lung (msur a
nevoilor de finanare). n acelai timp, trezoreria are o nsemntate vital pentru
ntreprindere, prin dimensiunea ct i prin semnul su (pozitiv sau negativ) deoarece
permite caracterizarea situaiei n care se afl aceasta (sntate financiar, vulnerabilitate,
faliment etc.);

spre deosebire de fondul de rulment, nevoia de fond de rulment i capacitatea


de autofinanare, trezoreria asigur obiectivitatea analizei financiare, deoarece ea nu se
afl n mod pregnant sub incidena conveniilor contabile.
Din multitudinea tablourilor de flux, tabloul explicativ al variaiei trezoreriei pare a
ctiga n ultimii ani un loc i un rol primordial. Practica acestui tablou i are originea
S.U.A. Fiind puternic influenat de piaa financiar, contabilitatea financiar anglo-saxon
este mult mai receptiv la cerinele investitorilor (deintorilor de titluri de creane), dect la
206

cele solicitate de ali utilizatori. n atare condiii, n analiza situaiei financiare, noiunea
privilegiat nu este cea de rezultat (precum n Frana, Germania i n majoritatea rilor
Europei continentale), ci aceea de fluxuri nete de trezorerie (cash-flow).
Analiza financiar pe baza tabloului fluxurilor de trezorerie devine mai concludent,
dac, se procedeaz la separarea fluxurilor financiare pe tipuri de activiti (activitatea de
exploatare i activitatea de investiii) i respectiv, pe modaliti de finanare (autofinanare
i ndatorare). Astfel, analiza prin fluxuri de trezorerie ofer o viziune mai dinamic,
analitii concentrndu-i atenia asupra indicatorului excedentul de trezorerie din
exploatare (ETE).
Excedentul de trezorerie din exploatare, reprezint surplusul de trezorerie degajat
efectiv din activitatea de exploatare i are rolul de a msura, pe de o parte, capacitatea
ntreprinderii de a face fa nevoilor proprii de cretere, n sensul autofinanrii investiiilor,
iar, pe de alt parte, de a rspunde n mod operativ scadenei de plat a datoriilor.
n ceea ce privete modul de determinare a excedentului de trezorerie din
exploatare, baza de pornire o constituie excedentul brut din exploatare (EBE),
procedndu-se astfel:
EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE (EBE)
- Producia stocat (stoc final stoc iniial)
+ Variaia stocurilor din aprovizionri (stoc iniial stoc final)
- Variaia creanelor-clieni (solduri finale-solduri iniiale)
+ Variaia datoriilor fa de furnizori (solduri finale-solduri iniiale)
= EXCEDENTUL DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE (ETE)
Cum variaia stocurilor, creanelor-clieni i a datoriilor ctre furnizori genereaz
variaia nevoii de fond de rulment (NFR), atunci excedentul brut din exploatare, exprim
fluxul real al trezoreriei din exploatare rezultat dup acoperirea variaiei nevoii de fond de
rulment, astfel:
EBE = ETE + NFR respectiv ETE = EBE NFR

Analiza deciziilor strategice adoptate de ntreprindere, potrivit unei logici financiare


i globale coerente, se bazeaz pe distincia ce trebuie efectuat ntre excedentul de
trezorerie din exploatare (ETE) i excedentul de trezorerie global (ETG) i utilizarea
fluxului de trezorerie disponibil (FTD).
207

Dac, excedentul de trezorerie din exploatare (ETE) este definit ca diferen ntre
excedentul brut din exploatare i variaia nevoii de fond de rulment din exploatare
(NFRE), atunci excedentul de trezorerie global se determin astfel:
ETG = EBG NFR

n care:
EBG = EBE Alte venituri sau cheltuieli de exploatare + Venituri financiare
ncasabile Alte venituri sau cheltuieli excepionale ncasabile sau pltibile
(exclusiv cesiunile de imobilizri)

NFR = NFRE NFRAE


Modelul tabloului fluxurilor de trezorerie, din punct de vedere al modului de
structurare al elementelor care l compun, se prezint astfel (fig. 5.4):
Explicaii

Exerciiul
N-1
N

Excedent brut global


- Variatia nevoii de fond de rulment
A = EXCEDENT DE TREZORERIE GLOBAL (E.T.G.)
- Cheltuieli financiare
- Impozit pe profit
- Dividende platite in cursul exercitiului
- Rambursari de imprumuturi financiare
B = FLUX DE TREZORERIE DISPONIBILA (FTD)
(dupa prelevarile obligatorii)
Investitii interne si externe (corporale, necorporale, financiare)
- Subventii pentru investitii primite
+ Variatia altor imobilizari in afara exploatarii
- Cesiunea imobilizarilor
C = INVESTITII NETE
- Cresterea sau reducerea capitalului
+ Imprumuturi financiare noi
D = APORTURI LA RESURSELE STABILE (aporturi externe)
E = VARIATIA TREZORERIEI: (B + D) - C
= Variatia disponibilitatilor
- Variatia creditelor bancare curente

Fig 5.4. Tabloul fluxurilor de trezorerie


Excedentul brut global (EBG), se deosebete de capacitatea de autofinanare,
prin aceea c nu ia n considerare cheltuielile financiare pltibile i nici impozitul pe profit,
considerate ca fiind prelevri obligatorii.
Excedentul de trezorerie global (ETG), nu trebuie confundat cu fluxul de
trezorerie din exploatare. Ca indicator, ETG servete la evaluarea capacitii ntreprinderii
de a genera lichiditi, indiferent de politicile financiare i fiscale.

208

Excedentul de trezorerie global este influenat pe de o parte de nivelul rezultatelor,


de gradul de dezvoltare a activitii ntreprinderii, iar pe de alt parte de structura nevoii de
fond de rulment.
Interpretarea variaiei excedentului de trezorerie global trebuie obligatoriu precedat
de o analiz a rezultatelor ntreprinderii i a nevoii de fond de rulment. Orice cretere a
cifrei de afaceri se concretizeaz ntr-o cretere a nevoii de fond de rulment i implicit ntro diminuare a trezoreriei globale, n timp ce stagnarea sau reducerea activitii contribuie
la diminuarea nevoii de fond de rulment, iar pe de alt parte determin o cretere a
trezoreriei globale. n situaia n care se opteaz n direcia unei dezvoltri rapide a
vnzrilor trebuie avut n vedere ca marjele comerciale s fie astfel dimensionate nct s
acopere creterea nevoii de fond de rulment.
Excedentul de trezorerie global, servete acoperirii cheltuielilor financiare, plii
impozitului pe profit i a dividendelor, precum i rambursrii mprumuturilor financiare.
Meninerea echilibrului trezoreriei, presupune un efort continuu de gestionare a nevoii de
fond de rulment.
n situaia n care excedentul de trezorerie global este acoperitor pentru toate datoriile
scadente ale exerciiului, aptitudinea de autofinanare a ntreprinderii este evident n
sensul c sunt asigurate sursele proprii necesare finanrii investiiilor interne i/sau
investiiilor externe.
Pentru aprecierea coerenei deciziilor financiare se utilizeaz indicatorul fluxul de
trezorerie disponibil (FTD). Dac fluxul de trezorerie disponibil nregistreaz valori
negative pe o perioad ndelungat de timp, atunci situaia financiar a ntreprinderii se
afl ntr-o stare de dezechilibru, viitorul economic al acesteia fiind compromis. Cu ct fluxul
este mai puternic, ca sens pozitiv, cu att mai mult creterea este autofinanat.
Ultimele dou pri ale tabloului (aporturile la resursele stabile i variaia
trezoreriei), reflect modul n care ntreprinderea a acoperit nevoile de finanare reziduale,
sau dimpotriv a utilizat surplusul degajat la acest nivel. Deciziile financiare de ordin
managerial trebuie n permanent adaptate nevoilor de acoperit. n situaia n care fluxul
de trezorerie disponibil este pozitiv, recurgerea la ndatorare este posibil n msura n
care fluxurile de lichiditi ateptate vor permite rambursarea mprumuturilor. n caz invers,
ntreprinderea se afl n situaia de nu face fa prelevrilor obligatorii. Cu ct o astfel de
situaie se prelungete pe o perioad de timp mai mare, cu att vulnerabilitatea
ntreprinderii crete, independena acesteia fiind alterat.

209

Contribuia pe care i-o aduce tabloul fluxurilor de trezorerie, const n aceea c


furnizeaz informaii relevante privind explicarea variaiei trezoreriei, prin ncasrile i
plile efectuate de ntreprindere n cursul unui exerciiu, servind utilizatorilor documentelor
de sintez, n evaluarea solvabilitii acesteia.
n scopul reflectrii valenelor practice ale analizei echilibrului dinamic al
ntreprinderii pe baza fluxurilor de trezorerie se utilizeaz datele privind societile
comerciale ALFA, BETA i GAMA.
n ceea ce privete S.C. ALFA S.A. (tabelul nr. 5.5.), reinem reducerea drastic a
ratei investiiilor nete (de la 67,3%, la 24,4%) i a ratei aportului extern (de la 190%, la
doar 30,2%). Aceast ultim rat este influenat puternic de reducerea mprumuturilor
financiare, de la 5,1 mld. lei, la 2,5 mld. lei n perioada analizat.
Tabelul nr. 5.5.
Nr.
crt.
1.
2.

Indicatori
Rata investiiilor nete
(Inv. nete/ETG 100); (%)
Rata aportului extern
(Aport extern/ETG 100); (%)

S.C. ALFA S.A.


N-1
N

S.C. BETA S.A.


N-1
N

S.C. GAMA S.A.


N-1
N

67,3

24,4

82,8

24,3

5,2

11,4

190,0

30,2

103,3

59,0

235,5

0,9

La S.C. BETA S.A., concomitent cu evoluia nefavorabil a fluxului de disponibiliti,


s-a nregistrat o reducere relativ a investiiilor nete i a aportului extern n asigurarea
resurselor stabile:

rata investiiilor nete se reduce semnificativ n perioada analizat, de la 82,8%,


la 24,3% din excedentul de trezorerie global (volumul absolut scade de la 6 mld. lei, la
3,5 mld. lei);

rata aportului extern nregistreaz i ea o scdere de la 103,3%, la59% din


excedentul de trezorerie global, aceasta chiar n condiiile creterii valorii nominale a
mprumuturilor financiare de la 6,6 mld. lei, la 7,7 mld. lei.
n perioada analizat, S.C. GAMA S.A. a nregistrat o evident reducere a aportului
extern la resursele stabile, acestea reprezentnd sub 1% din excedentul de trezorerie
global, dar i o dublare a ratei investiiilor nete realizate prin autofinanare.
Valenele tabloului fluxurilor de trezorerie sunt indiscutabile prin prisma nelegerii,
analizei i diagnosticrii echilibrului firmei. n mod cert, principalul atu al acestui instrument
l reprezint orientarea ctre flux, ctre analiza dinamic.

210

5.10. Analiza situaiei financiare prin metoda scorurilor

Una din metodele folosite pentru caracterizarea sintetic a riscului de faliment a


unei firme o reprezint metoda scorurilor, bazat pe analiza discriminant.
Analiza

discriminant

ofer

rspuns,

prin

calculul

probabilitilor,

asupra

apartenenei la o anumit categorie de firme, n funcie de elementele cunoscute.


Funcia scor este o combinaie liniar de n rate, modelul general fiind:
n

Z = ai Ri
i =1

n care:
ai reprezint coeficieni de semnificaie;
Ri - ratele luate n calcul.
Funcia scor permite realizarea unei predicii asupra riscului de faliment. Pentru
aceasta se formeaz un eantion de firme, separate n dou grupuri egale: primul de firme
sntoase din punct de vedere economico-financiar, iar al doilea grup de firme aflate n
dificultate. Asupra eantionului de firme menionat se aplic o baterie de rate, cutndu-se
cele care separ cel mai bine cele dou grupuri de firme.
Primul model folosit n literatura de specialitate a fost realizat de economistul
american Altman (1968) pe un eantion de 66 de firme (33 sntoase i 33 aflate n
dificultate):

Z = 1,2 x1 + 1,4 x 2 + 3,3 x3 + 0,6 x 4 + 0,9 x5


n care:
x1 =

Capital circulant
,
Activ total

x3 =

Capital propriu
Pr ofit ina int ea impozitarii
CA
, x4 =
i x5 =
Activ total
DTLM
Activ total

x2 =

Pr ofit reinvestit
,
Activ total

n urma testrii s-au stabilit urmtoarele valori pentru Z:


- pentru Z < 1,8 firma se afl aproape de starea de faliment;
- pentru Z (1,8;3) firma se afl n stare de dificultate;
- pentru z 3 firma are o stare bun.

211

Un alt model este cel realizat de Conan i Holder n anul 19781) n cadrul Centrului
de Cercetri al Universitii Paris-Dauphine, prin studierea degradrii situaiei financiare a
ntreprinderilor mici i mijlocii:

Z = 0,16 x1 0,22 x 2 + 0,87 x3 + 0,10 x 4 0,24 x5


n care:
x1 =

Creante + Disponibilitati
Capital permanent
, x2 =
,
DTS
Pasiv total

x3 =

Cheltuieli financiare
Cheltuielicu salariile
E.B.E.
, x4 =
i x5 =
CA
Valoarea adaugata
Valoarea adaugata

Legtura dintre valoarea scorului Z i probabilitatea de faliment este prezentat n


tabelul nr. 5.6.1) :

Tabelul nr. 5.6.


Valoarea scorului

Probabilitatea de
faliment (%)
100
90
80
70
50
40
30
20
10

+0,210
+0,048
+0,002
-0,026
-0,068
-0,087
-0,107
-0,131
-0,164

Funcia scor stabilit de Centrala Bilanurilor a Bncii Franei este:

100Z = 1,255R1 + 2,003R2 0,824 R3 + 5,221R4 0,689 R5 1,164 R6 + 0,706 R7 + 1,408R8 85,544
Informaiile privind nivelurile ratelor (de la R1 la R8) sunt prezentate n tabelul nr.
5.7.:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tabelul nr. 5.7.


Rata

U.M.
inferioar

R1 = Dobnzi i chelt. asimilate 100


E.B.E.
R2 = Capital permanent 100
Capital investit
R3 = Capacitatea de autofinanare 100
Datorii totale
R4 =
E.B.E.____ 100
Cifra de afaceri
R5 = Sold mediu furnizori T
Cumprri
R6 = Val. adugat N - Val. adugat N-1 100
Val. adugat N-1
R7 = Producia n curs - Creane - Avansuri primite T
Producia exerciiului n preuri fr TVA
R8 = Investiii fizice__ 100
Valoarea adugat

Limitele ratelor
superioar
0
215

pivot
62,8

19

196

80,2

-234

90

24,8

32

6,8

zile

315

98,2

50

11,7

237

79

56

10,1

%
zile
%

-58
0

1)

Conan i Holder, Variabile explicative ale performaelor i controlului de gestiune n ntreprinderile mici i mijlocii tez
de stat, Universitatea Paris IX, 1979.
1)
P. Avare, G. Lepros, P. Lemonnier, Gestion et analyse financiere, INTEC, 1998-1999, pg. 58.

212

Anumite rate, n anumite condiii, nu ar putea fi corelate, fie c numitorul este zero,
fie c o valoare atipic ar face ca funcia scor s fie incoerent. Pentru a evita aceste
probleme, ratele au fost limitate. Pentru fiecare rat a fost luat n calcul un anumit interval
(dac valorile efective se situeaz n afara intervalului, se iau n calcul limita superioar
sau cea inferioar, n funcie de vecintatea valorii efective).
Puterea predictiv a funciei se apreciaz pe baza datelor din tabelul nr. 5.8.:
Tabelul nr. 5.8.
Scorul Z
z -1,875
-1,875 -0,875
-0,875 -0,250
-0,250 +0,125
0,125 0,625
0,625 1,250
z > 1,250

Probabilitatea de a fi n
dificultate
100
95,6
73,8
46,9 - zon de
33,4 incertitudine
17,7
9,5

Sursa: Note dinformation nr. 65 Banque France.

Rezult urmtoarele:
- dac scorul este mai mare dect 0,125 ntreprinderea se afl ntr-o stare normal;
- dac scorul este cuprins ntre -0,250 i +0,125 situaia este incert;
- dac scorul este mai mic dect - 0,250 ntreprinderea se afl n dificultate.
Funciile scor ntlnite n literatura strin de specialitate nu pot fi aplicate ntocmai
pentru ntreprinderile romneti, ntruct aceste funcii au fost elaborate pe baza mediului
economic al rii respective.
O variant a metodei scorurilor o reprezint comparaia normativ cu care opereaz
de regul bncile, potrivit creia se compar coeficientul mediu ponderat al ntreprinderii
cu cel considerat ca normativ de ctre banc.
Dac valoarea coeficientului mediu ponderat al ntreprinderii este mai mare sau
egal dect cel al bncii situaia este favorabil, ntreprinderea putnd beneficia de credit.

213

CAPITOLUL 6

ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE


ALE NTREPRINDERII

Gradul de asigurare cu resurse umane, materiale i financiare, precum i eficiena


cu care sunt folosite acestea, i pun amprenta asupra performanelor economicofinanciare ale ntreprinderii, forei i capacitii acesteia de a rspunde cerinelor tot mai
diversificate, complexe i acute ale pieei.
Analiza gestiunii resurselor umane, capitalului uman sau mizei umane a
ntreprinderii, se constituie ca un segment de esen n analiza diagnostic a ntreprinderii.
Potrivit conceptului anglo-saxon al evalurii economice a ntreprinderii, factorul
uman este considerat ca fiind esenial n activitatea desfurat de ctre aceasta, ceea ce
l situeaz n prim-planul celor 5M (Men, Money, Marchandise, Materials, Market).
Orice diagnostic general asupra activitii unei ntreprinderi, cuprinde un ansamblu
de caracteristici, inclusiv aprecieri asupra acestora, statice i strategice care privesc
aspecte referitoare la cei 5M, astfel:

Men, reprezint potenialul uman, precum i aspecte privind asigurarea


cantitativ (dimensiune), calitativ (grad de calificare, competen profesional inclusiv
managerial), pe structur, la termen etc.;

Money, reprezint problematica multipl i complex a activitii financiare a


ntreprinderii;

Marchandise, definete cantitatea i calitatea stocurilor de materii prime,


materiale etc., inclusiv aspecte legate de evaluarea stocurilor aferente acestora;

Materials se refer la nivelul tehnologic, fiabilitatea i performanele activelor fixe,


inclusiv la evaluarea acestora din punct de vedere cantitativ dar i calitativ;

Market, reprezint diagnosticul poziiei pe pia a ntreprinderii, distribuia


produciei i a serviciilor acesteia.
n concepia modern a ntreprinderii, tratarea factorului uman se face

potrivit

opticii a dou grupuri de teorii, respectiv cele ale resurselor umane i cele ale capitalului
uman.

214

A. Maslow, D. Mc Gregor, F. Herzberg, ca promotori ai teoriei resurselor umane,


subliniaz c alturi de nevoile primare sau psihologice ale oamenilor se manifest i
nevoi secundare de ordin social, precum i nevoi teriare ale autorezolvrii, toate acestea
avnd o semnificaie deosebit n ceea ce privete politica gestiunii resurselor umane.
Potrivit teoriilor capitalului uman, gndirea economic a lui W. Petty, A. Smith etc.
se remarc prin aceea c au propus la timpul lor i msurarea valorii capitalului uman.
Contribuia esenial a resurselor umane la creterea valorii economice a
ntreprinderii, implic ca n analiza acestora s fie abordate aspectele care vor fi tratate n
continuare.
6.1. Analiza asigurrii cu resurse umane, ca potenial economic
al ntreprinderii
Implicate n analiza diagnostic de ansamblu a ntreprinderii, resursele umane au un
rol deosebit n asigurarea performanelor acesteia, iar prin modificarea sa se manifest pe
o arie larg de consecine economico-financiare.
Analiza asigurrii cu resurse umane din punct de vedere cantitativ, calitativ, pe
structur, precum i utilizarea timpului de munc, definesc dimensiunea potenialului
economic al ntreprinderii i concur, prin utilizarea eficient, la creterea capacitii
concureniale i a viabilitii acesteia.
Subordonat acestei problematici, diagnosticul asigurrii resurselor umane vizeaz:
a) Analiza dinamicii resurselor umane.
Pe total i pe categorii de personal, resursele umane ale ntreprinderii pot fi
structurate dup cum urmeaz:

personal de conducere, administrativ-funcionresc:


- personal de conducere;
- economiti i ali specialiti cu studii superioare;
- personal administrativ etc.

personal tehnic pentru producie i cercetare, din care:


- ingineri;
- subingineri;
- tehnicieni;
- maitrii.

muncitori, din care:


- direct productivi;
- indirect productivi;
215

- de deservire general.
n analiza diagnostic a asigurrii ntreprinderii cu resurse umane, se recomand
utilizarea urmtorilor indicatori:
- efectivul total de salariai la finele perioadei de gestiune, care reprezint totalitatea
personalului existent n evidena ntreprinderii;
- numr mediu scriptic de salariai (lunar, trimastrial, anual), care exprim prezena
personalului n ntreprindere n funcie de perioada analizat;
- efectivul permanent, n sensul de titular al unui contract de munc pe durat
nedeterminat de timp;
- efectivul temporar, reprezentnd personalul existent n evidena ntreprinderii, n
baza unui alt document generator de drepturi i obligaii ncheiat pentru o perioad
determinat de timp;
- efectivul pe categorii de personal (muncitori, cercetare, administraie tec.);
- efectivul de salariai la sfritul pe funciuni ale ntreprinderii etc.
Indicatorii mai sus menionai, permit elaborarea diagnosticului resurselor umane
din diferite puncte de vedere i dau dimensiune factorului de producie-munc, inclusiv
potenialului economic al ntreprinderii.
Analiza poate fi adncit prin studierea modului n care resursele umane (fora de
munc) au fost repartizate pe locuri de munc i schimburi, pe profesii i pe specialiti.
Cerina de baz este ca dinamica efectivului de personal s se realizeze n
condiiile corelaiei:

I Ns < I W
n care:

I Ns reprezint indicele numrului mediu scriptic de salariai;


I W - indicele productivitii medii a muncii (sau al volumului de activitate, exprimat
n timp standard sau normat).
n contextul analizei asigurrii cu resurse umane din punct de vedere cantitativ, se
poate determina i economia/depirea relativ de personal cu ajutorul relaiei:
Ns 1 Ns 0 Iq

n care:

Iq reprezint indicele volumului fizic al activitii.

216

n cazul n care diferena este negativ se nregistreaz o economie relativ de


personal determinat de creterea productivitii muncii. Dac diferena este pozitiv se
constat o depire relativ de personal, datorat scderii productivitii muncii.
Scderea n dinamic a numrului de salariai se apreciaz diferit, n funcie de
cauzele care au determinat-o1) :
- dac scderea este consecina modului defectuos de recrutare i asigurare cu
personal, situaia se apreciaz negativ, deoarece conduce la deteriorarea performanelor
economico-financiare ale ntreprinderii i a poziiei acesteia pe pia;
- scderea numrului de personal poate fi i consecina restrngerii activitii, atunci
cnd firma trece printr-o perioad dificil datorat fie incapacitii acesteia de a face fa
unor restricii impuse de mediul economic n care activeaz, fie unor imperfeciuni i
dezechilibre de natur macroeconomic;
- modificarea raportului de echilibru dintre potenialul uman i potenialul material,
urmare rennoirii activelor corporale sau a creterii gradului de tehnicitate al acestora, pot
genera drept consecin scderea numrului de salariai.
ncadrarea ntreprinderii cu personal, conform nevoilor programate, constituie
premisa realizrii sarcinilor din bugetul de venituri i cheltuieli. Realizarea i depirea
sarcinilor programate, depinde de structura, calitatea i modul de utilizare a resurselor
umane ale ntreprinderii.
b) Analiza evoluiei personalului pe structur.
Principalele categorii de grupare ale personalului sunt:
- pe categorii de salariai;
- dup vechimea n ntreprindere;
- dup vecimea n activitate;
- pe clase de vrst;
- dup sex etc.
c) Pe lng dimensiunea cantitativ a resurselor umane, prezint importan
i latura calitativ, reflectat prin gradul de calificare al salariailor.
Calitatea resurselor umane, respectiv ridicarea gradului de calificare a salariailor,
constituie un obiectiv prioritar al analizei economice datorit creterii complexitii activitii
ntreprinderii, diversificrii gamei sortimentale a produselor i serviciilor oferite,
perfecionrii activelor corporale din punct de vedere al gradului de tehnicitate, al fiabilitii
i performanelor acestora, creterii exigenelor consumatorilor etc.
1)

Maria Niculescu, Analiz economico-financiar, Universitatea Constantin Brncoveanu, Bucureti 1993, pg. 36.

217

mbuntirea calificrii salariailor i pune amprenta i influeneaz direct asupra


produciei obinute i a productivitii muncii.
Analiza calitii resurselor umane se realizeaz pe baza urmtorilor indicatori:

Structura forei de munc pe forme de realizare a calificrii acesteia.


n acest sens poate fi realizat o prim grupare n funcie de modalitile de formare
a forei de munc (de la absolveni ai colilor profesionale, pn la absolveni cu studii
superioare) iar o a doua grupare, n funcie de modalitile de perfecionare a pregtirii
profesionale (de la cursuri de perfecionare pn la doctorat).

Gradul de calificare medie a muncitorilor.


Calificarea muncitorilor este condiionat n mod direct de complexitatea lucrrilor
ce trebuie executate. n acest caz, complexitatea lucrrilor este cea care formeaz
structura calitii muncii, iar mpreun cu aceasta stau la baza negocierii salariilor.
Analiza asigurrii ntreprinderii cu personal calificat se face pe baza indicatorului
coeficientul mediu al calificrii ( Km ), care se determin ca medie aritmetic ponderat
ntre numrul de muncitori pe categorii de calificare ( ni ) i categoria de calificare ( k i ),
astfel:
Km =

n k
n
i

Coeficientul calificrii medii servete pentru efectuarea de comparaii n dinamic la


nivelul ntreprinderii, ct i n spaiu comparativ cu alte ntreprinderi.
Admind, ca exemplu, c n anul de baz i respectiv la finele anului curent
coeficientul mediu al calificrii a nregistrat urmtoarele valori: Km 0 = 3,45 i Km1 = 3,8 ,
aceast situaie semnific o cretere a calificrii medii generat de creterea complexitii
lucrrilor executate.

Gradul de complexitate al lucrrilor executate ( Kt ) se determin ca medie


aritmetic ponderat ntre volumul de lucrri exprimat n timp de munc standard sau
normat pe categorii de lucrri ( vi ) i categoria de complexitate a lucrrilor ( k i ), astfel:
Kt =

v k
v
i

Din compararea celor doi indici medii (al calificrii i respectiv, cel al complexitii
lucrrilor executate), se constat modul de utilizare a resurselor umane, dup cum
urmeaz:
218

- Km = Kt , reflect o situaie optim la nivel de ntreprindere, prin existena


unei concordane depline ntre cei doi coeficieni;
- Km > Kt , ceea ce denot c muncitori avnd un grad de calificare
superioar execut lucrri de complexitate inferioar, ceea ce reflect folosirea incomplet
a forei de munc, cu consecine negative asupra costurilor i profitului ntreprinderii;
- Km < Kt , reflect faptul c lucrri de categorie superioar sunt efectuate de
muncitori cu calificare inferioar, ceea ce afecteaz calitatea produselor obinute,
influennd indirect asupra valorii produselor, profitului etc.
Verificarea concordanei dintre calificarea forei de munc i gradul de complexitate
a lucrrilor, poate fi realizat i prin intermediul analizei structurii muncitorilor pe trepte de
calificare i volumul lucrrilor pe categorii.
Concordana dintre categoria medie de calificare a muncitorilor i categoria medie
tarifar a lucrrilor se poate stabili i cu ajutorul coeficientului mediu de concordan
( Kc ), potrivit relaiei:
Kc =

v kc
v
i

kci =

vi '
vi

n care:
kci reprezint coeficientul de concordan al categoriei i de lucrri;
vi ' - volumul de lucrri executat de muncitori a cror categorie de ncadrare

corespunde categoriei de complexitate a lucrrilor.


Nivelul calificrii forei de munc se reflect, n principal asupra urmtorilor
indicatori ai performanelor economico-financiare ale ntreprinderii: volumul produciei,
calitatea produselor, competitivitatea produciei pe pia, cifra de afaceri, productivitatea
muncii, costurile de producie, utilizarea activelor fixe (randamentul acestora), profitul i
rata rentabilitii etc.
d) Analiza stabilitii personalului.
Utilizarea deplin i eficient a forei de munc, constituie premisa asigurrii
stabilitii acesteia, ceea ce creeaz condiii favorabile realizrii performanelor
economico-financiare ale ntreprinderii.
Mobilitatea forei de munc mbrac forma intrrilor, dar i a ieirilor, indiferent de
cauzele generatoare, contribuind astfel la modificarea numrului mediu scriptic de
personal, dintr-o anumit perioad de timp.

219

Diagnosticul stabilitii forei de munc se realizeaz pe baza circulaiei i


fluctuaiei, n funcie de cauzele care le determin.
Circulaia forei de munc, reprezint micarea personalului ntreprinderii, n
cursul unei perioade, att din punct de vedere al intrrilor, ct i al ieirilor datorate unor
cauze obiective, normale, cum sunt: transfer, pensionri, decese, ncheierea unor
contracte de munc pe durat determinat de timp, concedieri din cauze economice
(omaj), plecri ca urmare a unui accident de munc sau incapacitate de munc,
satisfacerea unor obligaii ceteneti etc.
Fluctuaia forei de munc, constituie un fenomen nejustificat, anormal, care are
implicaii nefavorabile asupra volumului i calitii activitii ntreprinderii. n aceast
categorie se ncadreaz salariaii plecai din proprie iniiativ, fr aprobarea conducerii
ntreprinderii, sau a celor concediai ca urmare a nclcrii prevederilor contractului
colectiv de munc.
Pentru caracterizarea circulaiei i fluctuaiei forei de munc se utilizeaz urmtorii
indicatori:

coeficientul intensitii intrrilor (Ci), calculat ca raport ntre numrul total


al salariailor intrai n ntreprindere ntr-o anumit perioad de timp (I) i numrul mediu
scriptic ( Ns ), aferent perioadei n cauz, astfel:
Ci =

I
100
Ns

coeficientul intensitii ieirilor (Ce), determinat ca raport ntre numrul


total al salariailor plecai din ntreprindere din cauze normale, justificate (E) i numrul
mediu scriptic de salariai ( Ns ):
Ce =

E
100
Ns

Datorit implicaiilor pe care le poate genera asupra activitii ntreprinderii,


fluctuaia trebuie analizat att ca un fenomen consumat (fluctuaia efectiv), ct i ca un
fenomen n devenire (fluctuaia potenial sau latent).
Fluctuaia potenial, reflect intenia salariailor de a prsi ntreprinderea datorit
unor cauze mai mult sau mai puin ntemeiate. Cunoaterea germenilor fluctuaiei latente
respectiv a cauzelor care prin natura lor nu sunt dependente de o activitate normal,
trebuie s constituie o preocupare permanent a managementului resurselor umane n
luarea msurilor ce se impun n vederea prentmpinrii efectelor negative pe care

220

fluctuaia le poate genera asupra climatului psiho-social din ntreprindere, dar i asupra
rezultatelor economico-financiare ale activitii acesteia.

coeficientul micrii totale (Cm) stabilit ca raport ntre suma intrrilor i


ieirilor (I+E) i numrul mediu scriptic ( Ns ):
Cm =

I+E
100
Ns

gradul de stabilitate a forei de munc (Gs), este utilizat pentru a


caracteriza stabilitatea general a forei de munc i se determin potrivit relaiei:

Gs = 100 Cm
Creterea gradului de stabilitate a forei de munc se poate realiza ca urmare a
limitrii tendinei de fluctuare i evitarea transformrii fluctuaiei poteniale n fluctuaie
activ.

6.2. Analiza utilizrii resurselor umane


Diagnoza utilizrii resurselor umane presupune:
- analiza utilizrii timpului de munc i reflectarea modificrii acestuia n principalii
indicatori economico-financiari ai ntreprinderii;
- analiza productivitii muncii;
- analiza profitului pe salariat.
6.2.1. Analiza utilizrii timpului de munc i reflectarea modificrii acestuia
n principalii indicatori economico-financiari ai ntreprinderii
Folosirea complet a timpului de munc constituie latura extensiv a utilizrii
resurselor umane. Analiza utilizrii timpului de munc are rolul de a descoperi rezervele
interne pe linia folosirii complete i eficiente a forei de munc, precum i a cauzelor
utilizrii incomplete a acesteia i de a evidenia efectele mobilizrii rezervelor existente.
Folosirea timpului de munc n activitatea de producie i comercializare a
ntreprinderii, trebuie privit sub dou aspecte:
- cantitativ (din punct de vedere a utilizrii complete a timpului de munc);
- calitativ (din punct de vedere a economisirii timpului de munc consumat
pentru realizarea unitii de produs).
n vederea evidenierii aspectelor menionate, se folosesc n analiza economic
urmtorii indicatori:
221

- fondul de timp calendaristic (Tc);


- fondul de timp maxim disponibil (Tmax);
- fondul de timp efectiv lucrat (T1);
- fondul de timp neutilizat (Tn).
Pe baza acestor indicatori pot fi determinate n mrimi absolute i n mrimi relative,
modificrile intervenite n utilizarea timpului de munc.
Pentru caracterizarea modului de utilizare a timpului de munc se folosesc
urmtoarele procedee de analiz:
a) gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil (Gmax):
Gmax

T1
100 , T1 Tmax = Tn
Tmax

Folosirea timpului de munc se analizeaz pe baza balanei timpului de munc care


cuprinde, pe de o parte, resursele totale ale perioadei, iar pe de alt parte, modul de
utilizare a timpului de munc disponibil.
T1
Tmax
Tc

justificat (concedii boal, maternitate, stagiul militar, obligaii legale)


Tn
nejustificat (concedii fr plat, absene nemotivate, nvoiri)

Srbtori legale, concedii de odihn, zile libere


b) structura timpului de munc maxim disponibil, pe cauze;
c) structura timpului de munc nelucrat, pe cauze.
T = Ns Nz Nh

n care:
Ns reprezint numrul mediu scriptic de salariai (factorul dimensional ce poate

nregistra o variaie important);


Nz - numrul mediu de zile lucrate;
Nh - numrul mediu de ore lucrate.

Consecinele modificrii timpului de munc asupra principalilor indicatori


economico-financiari, sunt comensurate la nivelul fondului total de timp de munc (T),
precum i n funcie de dimensiunea timpului mediu pe salariat ( t ). Modul de utilizare a
timpului de munc, genereaz o serie de efecte asupra urmtorilor indicatori economicofinanciari:
222

a) Producia exerciiului:
T = (T1 T0 ) wh 0
t = Ns 1 (t 1 t 0 ) wh 0

wh 0 =

Qe0
T0

T1 T0 = Tn = t n(1) + t n( 2 ) +...+ t n( n )
(1)

(n)

(2)

t 1 t 0 = t n = t n + t n +...+ t n

b) Valoarea adugat:

T = (T1 T0 ) wh 0 va 0
t = Ns 1 (t 1 t 0 ) wh 0 va 0

n care:

va reprezint valoarea adugat medie la 1 leu producie a exerciiului.


c) Cifra de afaceri:
T = (T1 T0 ) wh 0

CA0
Qe0

t = Ns 1 (t 1 t 0 ) wh 0

CA0
Qe0

d) Cheltuieli cu salariile:

T = (T1 T0 ) sh 0
t = Ns 1 (t 1 t 0 ) sh 0

e) Profitul aferent cifrei de afaceri:


T = (T1 T0 ) wh 0

CA0 P0

Qe0 CA0

t = Ns 1 (t 1 t 0 ) wh 0

CA0 P0

Qe0 CA0

f) Cheltuielile fixe la 1000 lei venituri din exploatare:

T =
t =

Cf 0
T1 wh 0

1000

Cf 0
Ns 1 t 1 wh 0

wh 0 =

Cf 0
T0 wh 0

1000

1000
Cf 0

Ns 1 t 0 wh 0

1000

Ve0
T0

223

g) Eficiena utilizrii mijloacelor fixe:

relatiile a, b,c,e
1000
Mf 1
h) Eficiena utilizrii activelor de exploatare:
relatiile a, b, c, e
1000
Ae1

6.2.2. Analiza productivitii muncii


Productivitatea muncii este principalul indicator care caracterizeaz eficiena
utilizrii resurselor umane. Ea este o categorie economic complex i dinamic, care
exprim nsuirea muncii de a crea un anumit volum de bunuri ntr-o unitate de timp.
n contextul problematic al gestiunii resurselor umane, prezint importan
abordarea pe scar larg a modalitilor de contabilizare i msurare ale acestora.
Modalitile de msurare a resurselor umane, pot fi grupate n dou categorii: prima
vizeaz costurile factorului uman, iar cea de-a doua privete valoarea economic a
acestuia.
Categoria privind costurile factorului uman, opereaz cu costuri istorice ct i cu
costuri de nlocuire (reflect nivelul actualizat al costurilor istorice). n ambele cazuri,
problemele care stau n centrul ateniei privesc recrutarea, formarea, integrarea,
transferarea i respectiv costurile organizaionale.
Aceste costuri, apar ca investiii care trebuie amortizate ntr-o perioad de timp
aflat sub incidena unor variabile, cum ar fi: sperana de via, calitatea sntii, vrsta
legal sau contractual a pensionrii, probabilitatea de a prsi ntreprinderea naintea
pensionrii etc.
Valoarea economic a potenialului uman, este rezultatul unui ansamblu de
componente n cadrul crora se disting trei factori determinani:
- productivitatea muncii, privit ca un ansamblu de servicii ce se ateapt de
la un individ;
- transferabilitatea, reprezentnd performana ce se ateapt de la un
salariat transferat de la un serviciu la un alt serviciu la acelai nivel ierarhic;
- promovabilitatea, respectiv capacitatea individului de a-i desfura
activitatea la un nivel ierarhic superior n situaia n care va fi promovat.
ntr-o viziune integratoare, valoarea economic a factorului uman se
msoar prin randamentul (productivitatea) acestuia.

224

Analiza randamentului resurselor umane, suport al diagnosticului, presupune


examinarea a dou forme de manifestare ale acestuia i anume, productivitatea muncii i
profitul pe salariat.
Productivitatea muncii, poate fi exprimat n uniti valorice, ct i n uniti fizice.
Indicatorii valorici servesc pentru analiza productivitii muncii la nivel de ntreprindere, iar
cei exprimai n uniti fizice sunt utilizai n analiza productivitii muncii pe produse.

6.2.2.1. Analiza situaiei generale a productivitii muncii pe baza indicatorilor


valorici
Productivitatea muncii n expresie valoric se determin ca raport ntre efectul
obinut i efortul depus n vederea realizrii acestui efect.
Ca indicatori de reflectare a efectului se pot folosi: producia exerciiului, valoarea
adugat, cifra de afaceri, veniturile din exploatare, valoarea marf fabricat. Efortul
mbrac forma consumului de for de munc, iar ca indicatori de reflectare a efectului se
pot folosi: numrul mediu scriptic de salariai ( Ns ), total om-zile lucrate ( Tz ) i total om-ore
lucrate ( Th ).
Analiza situaiei generale a productivitii muncii are n vedere urmrirea dinamicii
indicatorilor valorici ai acesteia, din punct de vedere al modului de calcul i al perioadei la
care se refer.
Raportnd indicatorii de msurare a efectului mai sus menionai la numrul mediu
scriptic de salariai se determin productivitatea muncii care mbrac urmtoarele forme:

productivitatea medie anual a muncii ( Wa ):


Wa =

Qe;VA, CA,Ve, Qf
Ns

productivitatea medie zilnic ( Wz ):


Wz =

Qe;VA, CA,Ve, Qf
Tz

productivitatea medie orar ( Wh ):


Wh =

Qe;VA, CA,Ve, Qf
Th

Ritmul de cretere diferit al indicatorilor valorici ai productivitii muncii pariale


(anual, zilnic, orar), evideniaz modul de folosire a timpului de munc care constituie
o rezerv deosebit de important a crei mobilizare reflect efortul propriu al ntreprinderii.
225

Pe

baza

urmtoarei

situaii,

privind

indicii

productivitii

muncii

pariale

( I Wa = 103% , I Wz 105% i I Wh = 108% ) pot fi fcute aprecieri privind folosirea timpului de


munc:

I Nz =

I Wa
I Wz

100 = 98,1% , I Nh =

I Wz
I Wh

100 = 97,2%

Prin nivelul indicilor productivitii muncii pariale, situaia se apreciaz n mod


pozitiv. ns, exist rezerve nemobilizate, dat fiind faptul c timpul de munc a fost utilizat
incomplet.
Dinamica indicatorilor valorici evideniaz aspecte de ordin calitativ ale utilizrii
resurselor umane concretizate n modificarea stocurilor de produse finite i producie
neterminat, a consumului intern, a ponderii cheltuielilor materiale, precum i a nivelului
amortizrii.
Dinamica diferit dintre indicii valorici ai productivitii muncii calculai pe baza
produciei exerciiului ( I

Wa

( Qe )

) i valorii adugate ( I

Wa

( VA )

), se explic prin modificarea

ponderii cheltuielilor cu materialele care se reflect n costuri i n rezultatele financiare ale


ntreprinderii. Situaia se apreciaz n mod pozitiv atunci cnd I

Wa

( Qe )

>I

Wa

( VA )

6.2.2.2. Analiza factorial a productivitii muncii n expresie valoric


Pentru identificarea rezervelor de cretere a productivitii muncii, se impune
analiza factorial a acesteia, pornind de la raionamentul care rezult din coninutul
indicatorilor productivitii.
a) Analiza productivitii medii orare a muncii
Analiza productivitii medii orare a muncii se efectueaz n funcie de producia
marf fabricat, pe baza urmtorului model:

gi
wh

( Qf )

( Qf )
Qf
=
, sau: wh
T

whi

100

whi
gi =

p
qi t 0
100 , whi = i
ti
qi t 0

n care:
226

gi reprezint structura produciei marf fabricat, stabilit pe baza timpului de

munc normat, sau prevzut pe produse;

whi - productivitatea orar pe produse;


ti - timpul de munc pe produse;
pi preurile de vnzare pe produse.
Din punct de vedere metodologic, analiza productivitii medii orare a muncii,
presupune cuantificarea influenei urmtorilor factori:
1. Structura produciei marf fabricat pe produse:
g i =

i1

wh i 0

100

i0

whi 0

100

sau

wh wh 0

Creterea ponderii acelor produse a cror productivitate a muncii pe produs este


mai mare dect productivitatea medie orar programat va influena pozitiv asupra
fenomenului analizat.
2. Productivitatea orar pe produse:
whi =

i1

wh i1

100

i1

whi 0

100

sau wh1 wh

b) Analiza productivitii medii zilnice a muncii:


Modelul de analiz a productivitii zilnice a muncii, este urmtorul:

Nh

Wz = Nh wh
gi

wh
whi
Metodologia de analiz a productivitii zilnice a muncii, implic cuantificarea
influenelor urmtorilor factori:
1. Numrul mediu de ore lucrate ntr-o zi:
Nh = ( Nh1 Nh 0 ) wh 0

2. Productivitatea medie orar:


wh = Nh1 ( wh1 wh 0 )

din care, datorit:


2.1. Structurii produciei marf fabricat pe produse:
r

g i = Nh1 ( wh wh 0 )

227

2.2. Productivitii orare pe produse:


r

whi = Nh 1 ( wh1 wh)

c) Analiza productivitii medii anuale a muncii:


Modelul de analiz a productivitii medii anuale a muncii, este urmtorul:
Wa = Nh Wz

Sistemul de factori:
Nz
Wa

Nh
Wz

gi

wh
whi
6.2.2.3. Analiza productivitii fizice a muncii
Lund n considerare valenele cognitive ale productivitii fizice a muncii, n teoria
i practica economic sunt cunoscute dou forme de exprimare ale acesteia:
- forma direct (

qi
, cantitate de produse pe unitatea de timp de munc);
Ti

- forma indirect (
n

analiza

Ti
, timpul de munc consumat pe unitatea de produs).
qi

consecinelor

modificrii

productivitii

fizice

muncii

asupra

performanelor economico-financiare ale ntreprinderii, se utilizeaz forma indirect de


exprimare a productivitii.

6.2.2.4. Consecinele modificrii productivitii muncii asupra performanelor


economico-financiare ale ntreprinderii
A. Consecinele modificrii productivitii valorice a muncii
Pentru exemplificarea consecinelor modificrii productivitii valorice a muncii se
utilizeaz productivitatea medie orar. Prin modificarea sa productivitatea valoric a
muncii, influeneaz asupra:
a) Produciei exerciiului:
( Qe )

T1 ( wh1

( Qe )

wh 0 )

228

b) Valorii adugate:
( Qe )

T1 ( wh1

( Qe )

wh 0 ) va 0

c) Produciei marf fabricate:


( Qf )

( Qf )

T1 ( wh1

wh 0

d) Cifrei de afaceri:
( Qf )

T1 ( wh1

( Qf )

wh 0

CA0
Qf 0

e) Profitului aferent cifrei de afaceri:


( Qf )

T1 ( wh1

( Qf )

wh 0

CA0 P0

Qf 0 CA0

f) Cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare:

Cf 0
T1 wh

(Ve )
1

1000

Cf 0
(Ve )

T1 wh 0

1000

g) Cheltuieli cu salariile:
(Ve )

T1 ( wh1

(Ve )

wh 0 )

Cs 0
Ve0

h) Eficienei utilizrii mijloacelor fixe:

relatiile a, b, c, d, e
Mf 1

1000

i) eficienei utilizrii activelor de exploatare:


relatiile a, b, c, d, e
1000
Ae1

B. Consecinele modificrii productivitii fizice a muncii:


Utiliznd forma indirect de exprimare productivitatea fizic a muncii prin
modificarea sa influeneaz asupra:
a) Cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs:
(t 1 t 0 ) sh 0 sau
Iw =

cs 0
cs 0
Iw

t0
100
t1

229

b) Profitului pe unitatea de produs:


(t 1 t 0 ) sh 0

c) Profitului pe total ntreprindere:

qv1 (t1 t 0 ) sh 0
d) Profitului pe total ntreprindere:

qv1 (t1 t 0 ) sh 0
e) Cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri:

v1

(t1 t 0 ) sh 0

v1

p1

1000

f) Ratei rentabilitii resurselor consumate pe unitatea de produs:

p0 c0 + (t1 t 0 ) sh 0
c0 + (t1 t 0 ) sh 0

]100 p

c0
100
c0

6.2.2.5. Analiza corelaiei dintre productivitatea marginal i productivitatea medie


a muncii
Productivitatea marginal reflect creterea cifrei de afaceri obinut prin utilizarea
suplimentar a unei uniti de timp de munc. Ea se determin ca raport ntre variaia cifrei
de afaceri i variaia factorului uman exprimat n timp de munc:
Wm =

Q Q1 Q0
=
T1 T0
T

Dei reprezint o unitate de msur util pentru exprimarea eficienei utilizrii


resurselor umane, totui productivitatea marginal are anumite limite generate de faptul c
reprezint un raport ntre dou mrimi absolute, fiind influenat de unitatea de msur
utilizat pentru exprimarea volumului de activitate.
De aceea, s-a introdus noiunea de elasticitate (E) a activitii la variaia fondului de
timp de munc, care se determin astfel:

Q
Wm
Q
E=
=
T
W
T
Elasticitatea are semnificaia de rat de cretere procentual a cifrei de afaceri n
funcie de creterea cu 1% a factorului uman (timpul de munc).
230

Reprezentarea grafic a corelaiei ce exist ntre productivitatea marginal i


productivitatea medie a muncii, este urmtoarea:
Wm,

W
Wm

Q1

Q2

Q3

6.2.2.6. Analiza eficienei utilizrii resurselor umane pe baza profitului pe salariat


Profitul pe salariat reprezint un indicator complementar semnificativ utilizat pentru
relevarea eficienei muncii. n analiza profitului pe salariat pot fi utilizate mai multe modele
multiplicative de analiz, n scopul relevrii contribuiei diferitelor categorii de factori
asupra modificrii acestuia, astfel:
a)

P CA P
sau Wa pr
=

Ns Ns CA

Sistemul factorial este urmtorul:


t
Wa

gi
wh
whi

P
Ns

gi
pr

c
P
T CA P
b)
sau t wh pr
=

Ns Ns T CA

231

Sistemul factorial, se prezint astfel:


t
gi
wh
P
Ns

whi
gi
pr

c)

p
c

P
Mf Mfa CA P
sau pr
=

Ns
Ns Mf Mfa CA

Sistemul factorial este:

P
Ns

gi

pr

p
c

n care:
Wa reprezint productivitatea medie anual;
wh - productivitatea medie orar;
whi - productivitatea orar pe produse;
t - numrul mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an;

- gradul de nzestrare tehnic a muncii;


- compoziia tehnologic a mijloacelor fixe;
- eficiena utilizrii mijloacelor fixe active (cifra de afaceri medie la un leu mijloace
fixe active);
pr - profitul mediu la 1 leu cifr de afaceri;
gi - structura produciei vndute pe produse;

c - costurile unitare pe produse;


p - preurile medii de vnzare unitare.
Metodologia de cuantificare a influenelor factorilor asupra profitului pe salariat,
potrivit primului model de analiz, este urmtoarea:

232

1. Influena modificrii productivitii medii anuale:

Wa = (Wa 1 Wa 0 ) pr 0
din care, datorit influenei modificrii:
1.1. Numrului mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an:

t = (t 1 t 0 ) wh 0 pr 0
1.2. Productivitii medii orare:

wh = t 1 ( wh 1 wh 0 ) pr 0
din care, datorit influenei modificrii:
1.2.1. Structurii produciei vndute pe produse:
r

gi = t 1 ( wh wh 0 ) pr 0
r

wh =

i1

whi 0

100

1.2.2. Productivitii orare pe produse:


r

whi = t 1 ( wh 1 wh) pr 0

2. Influena modificrii profitului mediu la 1 leu cifr de afaceri:

pr = Wa 1 ( pr 1 pr 0 )
pr 0 = 1

q
q

v0

c0

v0

p0

, pr 1 = 1

q
q

v1

c1

v1

p1

din care, datorit influenei modificrii:


2.1. Structurii produciei vndute pe produse:
'

gi = Wa 1 ( pr pr 0 )
'

pr = 1

q
q

v1

c0

v1

p0

2.2. Preurilor medii de vnzare unitare:


''

'

p = Wa 1 ( pr pr )
''

pr = 1

q
q

v1

c0

v1

p1

2.3. Costurilor unitare pe produse:


''

c = Wa 1 ( pr 1 pr )

233

6.3. Utilizarea bilanului social n analiza gestiunii resurselor umane


n ntreprinderile contemporane
La nceputul anilor 60, n principal, n ntreprinderile din S.U.A. s-a manifestat
tendina integrrii aspectelor sociale n managementul general al ntreprinderii. Ulterior,
tendina s-a accentuat, astfel nct problemele privind locul i rolul omului n ntreprinderea
modern ocup astzi o poziie prioritar.
Instrumentul operaional utilizat n analiza gestiunii resurselor umane este bilanul
social, care a fost extins n ntreprinderile cu un efectiv mai mare de 300 salariai.
Multitudinea informaiilor solicitate (72) privind ntocmirea bilanului social sunt
grupate n urmtoarele apte capitole: angajarea salariailor; remuneraiile i cheltuielile
accesorii; condiiile de igien i de securitate; alte condiii de munc; formarea
personalului; relaii profesionale; condiiile de via ale salariailor.
Bilanul social este pus la dispoziia oricrui salariat care dorete s l consulte i
este supus avizului Comitetului de ntreprindere.
n cazul societilor pe aciuni, bilanul social trebuie s fie pus la dispoziia
acionarilor, potrivit acelorai condiii ca i conturile anuale i documentele anexate
acestora.
Toate aspectele menionate fac obiectul analizei gestiunii resurselor umane, att ca
problematic n sine, ct i prin prisma efectelor directe sau propagate asupra activitii
economico-financiare a ntreprinderii.

234

CAPITOLUL 7

ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR MATERIALE

Resursele materiale constituie o parte din ansamblul intrrilor n sistemul


ntreprindere, care prin combinare i comensurare concur la realizarea ieirilor
reprezentnd bunuri i servicii destinate pieei.
n mod concret, resursele materiale formeaz suportul material al capitalului fix
(mijloace fixe, respectiv active fixe de exploatare) i al capitalului circulant (stocuri, ca
element de baz n structura activelor circulante). Ca structuri specifice, activele fixe i
cele circulante constituie elementele definitorii, suportul realizrii funciei productive n
cadrul sistemului ntreprindere.

7.1. Analiza gestiunii mijloacelor fixe

Problematica analizei gestiunii mijloacelor fixe, aduce n discuie urmtoarele


aspecte:
- analiza dinamicii, structurii i strii funcionale a mijloacelor fixe;
- analiza utilizrii mijloacelor fixe i a reflectrii consecinelor modificrii
acestora n performanele economico-financiare ale ntreprinderii.

7.1.1. Analiza dinamicii, structurii i strii funcionale a mijloacelor fixe

a) Analiza n dinamic imobilizrilor corporale, constituie o problem intern a


fiecrei ntreprinderi, care urmrete s evidenieze, pe de o parte, materializarea
programului investiional, iar pe de alt parte, dinamica i masa efectelor produse.
n analiza dinamicii mijloacelor fixe se recomand a se utiliza valoarea de intrare a
acestora, precum i valoarea medie anual, deoarece efectele produse sunt supuse
fluctuaiilor preurilor. Raiunea utilizrii acestora este justificat prin aceea c valoarea de
235

intrare caracterizeaz dimensiunea mijloacelor fixe la un moment dat, n timp ce valoarea


medie anual ia n calcul i timpul de funcionare.
Modificarea n dinamic a mijloacelor fixe este rezultatul modificrilor intervenite
ntre intrrile i ieirile acestora n cursul perioadei ponderate cu timpul de utilizare i
respectiv de neutilizare al acestora.
Valoarea rms a mijloacelor fixe nu este concludent deoarece nu reflect
proporionalitatea cu randamentul acestora, ea fiind totodat influenat i de sistemul de
amortizare.
Evoluia mijloacelor fixe pe un anumit orizont de timp, evideniaz categoriile n care
au avut loc mutaii ca urmare a finalizrii investiiilor. Structurarea mijloacelor fixe se poate
realiza dup mai multe criterii, mai importante fiind:

Dup modul de participare la realizarea obiectului de activitate al


ntreprinderii, distingem:
- mijloace fixe direct productive (mijloace fixe active;
- mijloace fixe care nu particip la realizarea produciei, dar creeaz cadrul
desfurrii acesteia.

Dup modul de grupare, potrivit prevederilor legale (Legea nr. 15/1994


privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, precum i
Normele metodologice de aplicare ale prevederilor acesteia);

Dup apartenena mijloacelor fixe, deosebim:


- mijloace fixe proprii;
- mijloace fixe nchiriate.
n principal, se urmrete dinamica mijloacelor fixe direct productive, pentru c de
modificarea acestora depinde baza tehnico-material a ntreprinderilor, suport al realizrii
obiectivelor propuse.
b) Analiza structurii mijloacelor fixe, permite evidenierea acelor categorii spre
care s-a orientat programul investiional al ntreprinderii. De obicei, programul investiional
este orientat n direcia acelor mijloace fixe care particip direct i nemijlocit la obinerea
de produse finite, executarea de lucrri etc.
Predilect obiectivului propus, se urmrete ponderea diferitelor categorii de mijloace
fixe la nceputul, dar i la sfritul perioadei analizate, prioritate acordndu-se mijloacelor
fixe active.

236

n literatura de specialitate, raportul dintre mijloacele fixe active ( Mfa ) i mijloacele


fixe ( Mf ), este cunoscut sub denumirea de compoziia tehnologic a mijloacelor fixe (n
accepiunea de compoziie tehnologic a capitalului fix). Cerina de baz, este urmtoarea:

Mfa n
Mf

>

Mfa n 1
Mf

n 1

n care:
Mfa reprezint valoarea de intrare sau medie a mijloacelor fixe active;
Mf - valoarea de intrare sau medie a mijloacelor fixe;

Mfa
- compoziia tehnologic a mijloacelor fixe sau ponderea mijloacelor fixe
Mf
active n totalul mijloacelor fixe afaerente exploatrii;
n - perioada.
ntre compoziia tehnologic a mijloacelor fixe i efectele de baz ale performanei
ntreprinderii, se desprind legturi cauzale de tip nedeterminist ct i aleatoriu. Cu ct
ponderea mijloacelor fixe active n totalul mijloacelor fixe este mai mare, cu att este mai
puternic influena exercitat asupra indicatorilor de eficien a utilizrii mijloacelor fixe
(cifra de afaceri, producia exerciiului, valoarea adugat, profitul la 1000 lei mijloace
fixe), existnd o limit dup care eficiena ncepe s scad.
Pentru evidenierea corelaiei dintre ponderea mijloacelor fixe active n totalul
mijloacelor fixe (variabila independent, notat cu x) i unul dintre indicatorii de eficien
menionai (de exemplu, cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe reprezentnd variabila
dependent, notat cu y), exist o strns corelaie exprimat prin funcia de regresie de
tip parabolic, astfel:
y = a + bx + cx2
Cu ct se mbuntete structura mijloacelor fixe active, cu att exist posibilitatea
creterii eficienei utilizrii mijloacelor fixe totale.
c) Starea mijloacelor fixe, poate fi caracterizat cu ajutorul urmtorilor indicatori:

Gradul de rennoire a mijloacelor fixe (Gr), exprim raportul dintre


valoarea mijloacelor fixe intrate ca urmare a realizrii programului de investiii (Iv) i
valoarea mijloacelor fixe existente la sfritul exerciiului financiar ( Mf ):
Gr =

Iv
100
Mf

Analiza poate fi efectuat pe total mijloace fixe ct i pe categorii de mijloace fixe.


237

Gradul de uzur a mijloacelor fixe (Gu), se determin ca raport ntre


amortizarea cumulat (A) i valoarea de intrare n patrimoniu a mijloacelor fixe ( Mf ):

Gu =

A
100
Mf

Gradul de uzur a mijloacelor fixe poate fi determinat pe total mijloace fixe, ct i pe


principalele categorii de mijloace fixe, att la nceputul ct i la sfritul anului.
Potrivit reglementriolr legale, gradul de uzur mai poate fi determinat i ca raport
ntre durata consumat (Dc) i durata normal de funcionare (Dnf), astfel:

Gu =

Dc
100
Dnf

n mod similar poate fi determinat i gradul de uzur real a mijloacelor fixe


(Gu):
Gu ' =

Dc
100
Dc + Dre

n care:
Dre reprezint durata rmas din punct de vedere economic, respectiv perioada de
funcionare n care mijlocul fix poate fi folosit n condiii de eficien.

7.1.2. Analiza utilizrii mijloacelor fixe

7.1.2.1. Analiza utilizrii extensive a mijloacelor fixe

n analiza utilizrii extensive a mijloacelor fixe, n principal, a mainilor, utilajelor i


instalaiilor de lucru, se folosesc indicatorii:

Gradul de programare a fondului de timp calendaristic (Gp), care se


determin ca raport ntre fondul de timp maxim disponibil al utilajelor (Tmax) i fondul de
timp calendaristic (Tc):
Gp =

T max
100
Tc

Gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil (Gu), determinat


ca raport ntre fondul de timp efectiv lucrat de utilajele ntreprinderii (T1) i fondul de timp
maxim disponibil (Tmax):
238

Gu =

T1
100
T max

Gradul de folosire a fondului de timp calendaristic (Gf), stabilit ca raport


ntre fondul de timp efectiv lucrat (T1) i fondul de timp calendaristic (Tc):
Gf =

T1
100
Tc

7.1.2.2. Analiza utilizrii intensive a mijloacelor fixe

Analiza folosirii intensive a mijloacelor fixe se face, n principal, pe baza urmtorilor


indicatori:
- gradul de utilizare a capacitii de producie;
- indicele de utilizare intensiv;
- randamentul mediu pe utilaj sau pe unitatea de timp.
a) Gradul de utilizare a capacitii de producie, se determin ca raport ntre
volumul efectiv al produciei (Q1) i volumul maxim al acesteia, aferent capacitii de
producie (Qmax), astfel:

Cp =

Q1
100
Q max

b) Indicele de utilizare intensiv (Iu), reprezint producia medie pe unitatea de


caracteristic a utilajului, pe unitatea de timp, astfel:
Iu =

Q
K T

n care:
Q reprezint capacitatea de producie, respectiv volumul produciei;
K - caracteristica utilajului (dimensiunea);
T - timpul de lucru.
Cu ct indicele de utilizare intensiv este mai mare, cu att i gradul de folosire a
capacitii de producie este mai mare. Potrivit acestei logici, nseamn c volumul
produciei apare sub forma funciei Q = f(K, T, Iu), ceea ce faciliteaz determinarea
influenei fiecruia din cei trei factori.
c) Randamentul mediu pe utilaj sau pe unitatea de timp
Randamentul mediu constituie o form sintetic de reflectare a utilizrii mijloacelor
fixe. El poate fi determinat i analizat, dup cum urmeaz:
239

- pe utilaj, ca raport ntre volumul produciei (Q) i numrul mediu de utilaje ( Nu ):


Ru =

Q
Nu

- pe unitatea de timp de lucru, determinat ca raport ntre volumul produciei (Q) i


timpul de lucru al utilajelor (Tu):
rh =

Q
Tu

Dac se are n vedere funcia Q = f ( Nu, t , rh ), respectiv Q = Nu t rh , rezult c


modificarea volumului produciei se explic prin influenele exercitate de cei trei factori.

7.1.2.3. Analiza eficienei utilizrii mijloacelor fixe

Indicatorii folosii pentru aprecierea eficienei utilizrii mijloacelor fixe sunt construii
ca raport ntre efect i efort. Efectul poate fi exprimat cu ajutorul indicatorilor: producia
obinut (Qf), cifra de afaceri (CA), producia exerciiului (Qe), valoarea adugat (VA),
rezultatul (profitul) aferent cifrei de afaceri (P), rezultatul exploatrii (Re) etc. Efortul se
msoar cu ajutorul indicatorului valoarea medie anual a mijloacelor fixe ( Mf ).
Datorit faptului c indicatorii de eficien ai mijloacelor fixe sunt determinai prin
raportarea unui rezultat la un efort parial al ntreprinderii, este necesar aprofundarea
factorial, pornindu-se de la diferite metode prin care se exprim indicatorii de rezultate.
A. Analiza factorial a produciei obinute (marf) la 1000 lei mijloace fixe
Se pot folosi urmtoarele modele de analiz:
a)

Qf
qp 1000
1000 =
Mf
Mf

Sistemul factorial este:


Mf
Qf
1000
Mf

Tu , sau: T
Qf
rh , sau: wh

n care,
Mf reprezint valoarea medie anual a mijloacelor fixe;

Tu - timpul de lucru al utilajelor;


240

T - timpul total de munc;

rh - randamentul mediu orar;


wh - productivitatea medie orar.
Metodologia de analiz factorial, presupune cuantificarea influenelor modificrii
urmtorilor factori:
1. Valoarea medie anual a mijloacelor fixe:

Mf =

Qf 0
Qf 0
1000
1000
Mf 1
Mf 0

2. Valoarea produciei marf fabricat:

Qf =

Qf 1
Qf 0
1000
1000
Mf 1
Mf 1

din care, datorit:


2.1. Timpului de lucru al utilajelor; sau timpul total de munc:

Tu =

(Tu1 Tu0 ) rh 0
1000
Mf 1

sau,

T =

(T1 T0 ) wh 0
1000
Mf 1

2.2. Randamentului mediu orar, sau productivitii medii orare:

rh =

Tu1 (rh 1 rh 0 )
1000
Mf 1

wh =

Tu1 ( wh1 wh 0 )
1000
Mf 1

sau,

Pentru a se nregistra o cretere a eficienei utilizrii mijloacelor fixe, trebuie ca


indicele produciei obinute ( I Qf ) s devanseze indicele valorii medii a mijloacelor fixe
( I Mf ).
b)

Mfa Tu Qf
Qf
1000 =

1000
Mf
Mf Mfa Tu

241

n care:

Mfa
reprezint compoziia tehnologic a mijloacelor fixe sau ponderea mijloacelor
Mf
fixe active ( Mfa ) n totalul mijloacelor fixe ( Mf );
Tu
- utilizarea extensiv a mijloacelor fixe active;
Mfa
Qf
- randamentul mediu orar.
Tu

Sistemul de factori este urmtorul:

Qf
1000
Mf

Mfa
Mf
Tu
Mfa
Qf
Tu

B. Analiza valorii adugate la 1000 lei mijloace fixe


Modelul de analiz este urmtorul:

VA
Qe va
1000 =
1000
Mf
Mf
Sistemul de factori se prezint, astfel:
Mf

Ns

T
VA
1000
Mf

Qe
VA

t
wh
gi

va
vai
Metodologia de analiz factorial, implic msurarea influenelor urmtorilor factori:

1. Valoarea medie anual a mijloacelor fixe:

Mf =

VA0
VA0
1000
1000
Mf 1
Mf 0

2. Valoarea adugat:

VA =

VA1
VA0
1000
1000
Mf 1
Mf 1

din care, datorit:


242

2.1. Produciei exerciiului:

(Qe1 Qe0 ) va 0
1000
Mf 1

Qe =

din care, datorit:


2.1.1. Timpului total de munc:

T =

(T1 T0 ) wh 0 va 0
1000
Mf 1

din care, datorit:


2.1.1.1. Numrului mediu scriptic de personal:
( Ns 1 Ns 0 ) t 0 wh 0 va 0
1000
Mf 1

Ns =

2.1.1.2. Numrului mediu de ore lucrate ntr-un an:


t =

Ns1 (t 1 t 0 ) wh 0 va 0
1000
Mf 1

2.1.2. Productivitii medii orare:

wh =

T1 ( wh 1 wh 0 ) va 0
1000
Mf 1

2.2. Valoarea adugat medie la 1 leu producie a exerciiului:

Qe1 (va 1 va 0 )
1000
Mf 1

va =

din care, datorit:


2.2.1. Structurii produciei exerciiului pe produse:
r

gi =

Qe1 ( va va 0 )
Mf

1000

2.2.2. Valorii adugate la 1 leu producie a exerciiului pe produse:


r

va i =

Qe1 (va 1 va )
Mf 1

1000

C. Analiza cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe


Modelul de analiz este:

Mfa Qf CA
CA
1000 =

1000
Mf
Mf Mfa Qf
n care:
243

Qf
reprezint eficiena utilizrii mijloacelor fixe active, respectiv producia medie
Mfa

obinut la 1 leu mijloace fixe active;

CA
- ponderea cifrei de afaceri n producia obinut sau gradul de valorificare a
Qf
produciei obinute (marf).
Sistemul de factori se prezint, dup cum urmeaz:

Mfa
Mf
CA
Qf
1000
Mf
Mfa
CA
Qf
D. Analiza rezultatului exploatrii la 1000 lei cifr de afaceri
Modelul de analiz factorial este urmtorul:

Mfa Qe Ve Re
Re
1000 =

1000
Mf
Mf Mfa Qe Ve
n care:
Qe
reprezint producia medie a exerciiului la 1 leu mijloace fixe active, sau
Mf

eficiena utilizrii mijloacelor fixe active;

Ve
- gradul de valorificare a produciei exerciiului;
Qe
Re
- rezultatul mediu (profitul mediu) al exerciiului la 1 leu venituri din exploatare.
Ve

Sistemul de factori, se prezint astfel:

Mfa
Mf
Qe
Mfa
Re
1000
Mf

Ve
Qe
Re
Ve
244

E. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe


Analiza poate fi realizat, utiliznd urmtoarele meodele:
a)

P
1000 =
Mf

p qv c
Mf

1000

Sistemul de factori este urmtorul:


Mf
P
1000
Mf

qv

gi
p
c
Mfa Qf CA P
P
b)
1000 =

1000
Mf
Mf Mfa Qf CA

Sistemul de factori se prezint astfel:

Mfa
Mf
Qf
Mfa
P
1000
Mf

CA
Qf
P
sau pr
CA

gi

p
c

n analiza utilizrii mijloacelor fixe, o importan deosebit o au i corelaiile de


eficien. Acestea permit cunoaterea interdependenelor factoriale, a intensitii lor i
stabilirea pe aceast baz a direciilor de concentrare a eforturilor n vederea sporirii
eficienei folosirii mijloacelor fixe. n acest sens, pot fi avute n vedere urmtoarele
corelaii:

245

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Variabila dependent
(y)
Volumul valoric al produciei
obinute
qp0

Variabila independent
(x)
Valoarea medie a mijloacelor
fixe

Producia obinute la 1000 lei


mijloace fixe

Gradul de utilizare a
capacitii de producie

Qf
1000
Mf

Q
Q m ax

Producia obinute la 1000 lei


mijloace fixe

Compoziia tehnologic a mijloacelor


fixe

Qf
1000
Mf

M fa
Mf

Profitul aferent cifrei de afaceri la 1000


lei mijloace fixe
P
1000
Mf
Profitul aferent cifrei de afaceri la 1000
lei mijloace fixe
P
1000
Mf
Valoarea adugat la 1000 lei mijloace
fixe
VA
1000
M f

Productivitatea medie anual

Tipul funciei
de regresie

y = a + bx

Mf

Wa
Producia obinute la 1000 lei
mijloace fixe
Qf
1000
Mf
Producia exerciiului la 1 leu consumuri
intermediare
Qe
M

y = a + bx

y = a + bx + cx2

y = a + bx

y = a + bx

y = a + bx

7.2. Analiza gestiunii stocurilor

ntr-o economie de pia concurenial, toi agenii economici sunt interesai s


produc i pe aceast baz s asigure la un nivel ridicat satisfacerea cererii
consumatorilor.
Problema gestiunii stocurilor trebuie abordat sub multiple aspecte care privesc:
- analiza formrii stocurilor i a costului stocrii;
- analiza utilizrii resurselor precum i a consecinelor acestora asupra
performanelor economico-financiare ale ntreprinderii.

7.2.1. Analiza formrii stocurilor i a costului stocrii

a) Formarea stocurilor
Att n privina partidei optime de aprovizionat ct i a intervalului optim ntre dou
aprovizionri, se folosesc conceptele modelului WILSON. Pe baza acestui model, partida
optim de aprovizionat (qa) se determin utiliznd relaia:
246

qa = 2

ct c'

T c''

n care:
ct reprezint consumul total din resursa material analizat;
T - perioada de gestiune luat \n calcul ca numr de zile;
c - costul cu efectuarea unei comenzi (lansarea);
c - costul cu stocarea unei uniti fizice din resursa material analizat, pe unitatea
de timp.
Intervalul optim ntre dou aprovizionri, se determin pe baza relaiei:
T
ct
q a = T:
ct
qa

n care:
ct
reprezint numrul optim de aprovizionri;
qa

qa - cantitatea optim de aprovizionat.


b) Costul stocrii, se poate estima tot pe baza modelului WHILSON, potrivit
relaiei:
cs = 2 ct T c'c' '

Ca indicatori complementari, pot fi avui n vedere urmtorii:


- gradul de ndeplinire a planului de aprovizionare:

Intrari
100
Necesar de aprovizionat
- gradul de acoperire a consumului:

Consum
100
Necesar de aprovizionat
- gradul de acoperire cu contracte:

Cantitati contractate
100
Necesar de aprovizionat

7.2.2. Analiza utilizrii resurselor materiale


n analiza utilizrii resurselor materiale, se folosesc urmtoarele categorii de
indicatori:
a) Indicatori analitici
247

consumul specific, reprezint cantitatea de resurse materiale consumat


pentru obinerea unitii de produs.
El se urmrete n dinamic i n raport cu normele de consum. n acest scop se
determin indicele consumului specific:
- pentru un singur tip de resurs material folosit:
Ics =

cs1
100
cs0

- pentru mai multe tipuri de resurse materiale folosite:


Ics =

q1cs1
100
q1cs0

Dac consumul de materiale se exprim n uniti monetare eterogene, atunci se va


lua n calcul consumul specific n expresie valoric innd seama de preurile de
aprovizionare ale resurselor materiale folosite.

consumul pe unitatea specific (caracteristic funcional a produsului;


greutatea pe caracteristic funcional;
ponderea unui anumit tip de material n greutatea produsului;
coeficientul de folosin (de randament) stabilit ca raport ntre greutatea
net i cea brut a produsului.
b) Indicatori sintetici
Pentru caracterizarea sintetic a eficienei utilizrii resurselor materiale se
recomand construirea unui sistem de indicatori pe baza unor modele care s permit
evidenierea legturii dintre consumul de resurse materiale i diferite laturi ale activitii
economico-financiare a ntreprinderii.
Principalii indicatori sintetici pe baza crora poate fi apreciat eficiena utilizrii
resurselor materiale sunt:

Producia obinut la 1000 lei valoare transmis.


Modelul de analiz este urmtorul:

Qf
1000 =
M

qp 1000
M

n care: M reprezint valoarea resurselor materiale consumate.


Sistemul de factori care influeneaz asupra produciei obinute la 1000 lei valoare
transmis, este:

248

M
Qf
1000
M

q
Qf

p
Valoarea adugat la 1000 lei valoare transmis, se analizeaz pe baza
modelului:

VA
Qe va
1000 =
1000
M
M
Sistemul de factori, se prezint astfel:
M
VA
1000
M

Qe
VA
gi
va

vai
Profitul aferent cifrei de afaceri la 1000 lei valoare transmis, poate fi

analizat utiliznd modelul:

P
1000 =
M'

p qv c
M'

1000

n care: M reprezint valoarea transmis aferent cifrei de afaceri.


Sistemul de factori este:
M
P
1000
M'

qv
P

gi
c
p

7.2.3 Analiza produciei fizice

Modelul de analiz factorial a produciei fizice, este urmtorul:


q=

Ct
, ct = Si + I Sf
cs

n care:
q reprezint volumul fizic al produciei;
249

Ct - consumul total de resurse materiale;


cs - consumul specific;
Si - stocul iniial de resurse materiale;
I - intrrile de resurse materiale;
Sf - stocul final de resurse materiale.
Sistemul de factori care influeneaz asupra produciei fizice, este:
Ct
q

Si
I
Sf

cs
Metodologia de analiz factorial, presupune cuantificarea:
1. Influenei modificrii consumului total de resurse materiale:

Ct =

Ct1 Ct 0

cs0 cs 0

din care, datorit:


1.1. Influenei modificrii stocului iniial de resurse materiale:
Si =

Si1 Si 0
cs0

1.2. Influenei modificrii intrrilor de resurse materiale:


I =

I1 I 0
cs0

1.3. Influenei modificrii stocului final de resurse materiale:


Sf =

Sf 1 Sf 0
cs0

2. Influenei modificrii consumului specific:

cs =

Ct1 Ct1

cs1 cs0

7.2.4. Consecinele modificrii consumurilor specifice asupra performanelor


economico-financiare ale ntreprinderii

Consumul specific, prin modificarea sa i pune amprenta asupra urmtorilor


indicatori de performan economico-financiar:
a) Costul pe unitatea de produs:

(csj1 csj0 ) pj 0
250

b) Profitul pe unitatea de produs:


- (csj1 csj0 ) pj 0
c) Profitul pe produs:

q v1 (csj1 csj0 ) pj 0
d) Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri:

v1

(csj1 csj0 ) pj 0

v1

p1

1000

e) Profitul pe total ntreprindere:

qv1 (csj1 csj0 ) pj 0


f) Ratei rentabilitii resurselor consumate pe unitatea de produs:

p0 [c0 + (csj1 csj0 ) pj 0 ]


p c0
100 0
100
c 0 + (csj1 csj0 ) pj 0
c0

251

BIBLIOGRAFIE

1. ALFONSI, G.,

Pratique de gestion et danalyse financieres, Les ditions


dOrganisations, Paris 1984.

2. COHEN E.

Analyse financire, Ed. Economica Paris, 1988, Analyse


financiere 4-me dition, Economica, Paris 1997.

3. CRISTEA, H.,

Gestiunea financiar
Timioara,1998.

4. ELDRIDGE, J.E.T.

A sociology of organisations, Ed. Allen and Unwin, 1974.

5. FELEAG, N.,

Controverse contabile; Contabilitate aprofundat; mblnzirea


junglei contabilitii, Editura Economic, Bucureti, 1996;
Dincolo de frontierele vagabondajului contabil, Editura
Economic, Bucureti, 1997; Contabilitate financiar, curs
universitar inspirat dup modelul francez de contabilitate.

6. FELEAG, N.,

Tratat de contabilitate financiar, Editura Economic, Bucureti,


1996.

7. FRISHKOFF, P.

Research Report: Reporting of Summary Indicators, Financial


Accounting Standard Board, 1981.

8. GEORGESCU, N.

Analiza bilanului contabil, Editura Economic, Bucureti, 1999.

9. GHEORGHIU, AL.

Analiza activitii economice a ntreprinderilor, Editura Didactic


i Pedagogic, Bucureti, 1982.

GRANJEAN, P.

TALPAS, I.,
COSMA D.

CROMBIE A.D.

IONACU, I.

Coordonator

ntreprinderilor,

Editura

Mirton,

10. HALPERN, P.,

Finane manageriale (Modelul canadian), Editura Economic,


Bucureti, 1998.

11. IFNESCU, A.,

Analiza economico-financiar, Editura Economic, Bucureti,


1999.

12. IFNESCU, A.,

Evaluarea ntreprinderii-ediia
Economic, Bucureti, 1999.

13. MRGULESCU, D.

Diagnostic economico-financiar, concepte, metode i tehnici,


Editura Romcart, Bucureti, 1994; Analiza economico-financiar
a ntreprinderii, metode i tehnici, Editura Tribuna Economic,
Bucureti, 1994.

14. MRGULESCU, D.

Analiza economico-financiara a ntreprinderii, metode si tehnici;


Editura Tribuna Economic, Bucureti, 1994.

FREDWESTON, J.

STNESCU, C.,
BICUI, A.
ROBU, V.,
ANGHEL, I.,
TUU A.

NICULESCU, M.
ROBU, V.

Coordonator

II-a,

Editura

Tribuna

252

15. MIHAI, I.

Analiza situaiei financiare a agenilor economici, Editura


MIRTON, Timioara, 1997.

16. MIKOL, A.,

Dictionnaire financire organisation et gestion, La Villeguerin


Editions, Paris, 1991.

17. NICULESCU, M.

Diagnostic global strategic, Editura Economic, Bucureti, 1997.

18. NICULESCU, M.,

Strategii de cretere, Editura Economic, Bucureti, 1999.

19. RISTEA, M.,

Bilanul n gestiunea patrimoniului, Editura Academiei,


Bucureti, 1989; Noul sistem de contabilitate, Bucureti, 1994;
Contabilitatea societilor comerciale, C.E.C.C.A.R., Bucureti,
1996, Vol.II.; Contabilitatea ntreprinderii, Editura Margritar,
Bucureti, 1997, Vol.I.

20. ROBU, V.,

Analiz economico-financiar, Editura. OMNIA UNI S.A.S.T.


S.R.L., Braov, 2000.

21. SNOZZI, E. G.

Linterprtation du bilan, Ed. Dunod, Paris, 1965.

22. STAN, S. V.

Evaluarea ntreprinderilor-metode i uzane, Editura Teora,


Bucureti, 1996.

23. STAN, S. V.

Evaluarea activelor necorporale, IROVAL, 1999.

24. STANCU, I.

Finane, Teoria pieelor financiare, Finanele ntreprinderilor,


Analiza i gestiunea financiar, Editura Economic, Bucureti,
1996.

25. TOMA, M.,

Finane i gestiune financiar de ntreprindere, Ed. Economic,


Bucureti, 1998.

26. VISCIONE, J.

Financial Analysis: Tools and Concepts,


Association of Credit Management, 1984.

27. WALSH, C.

Key Management Ratios, Pitman Publishing, 1996.

28. WHITE, G.

The Analysis and Use of Financial Statements, John Wiley &


Sons, second edit., 1998.

29. ROBERT MORRIS

Annual Statement Studies, 1995.

30. * * *

Ordinul ministrului finanelor nr. 403/1999 privind aprobarea


Reglementrilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunitii Economice Europene i cu Standardele de
Contabilitate Internaionale.

STOLOWY, H.

LAVALETTE, G.

GEORGESCU, N.

ANGHEL, I.

ALEXANDRU, F.

SANDHI, A.
FRED, D.
ASSOCIATES
(RMA)

The

National

253