Sunteți pe pagina 1din 1

Structura cadru de realizare a unei strategii (de dezvoltare)

1. Titlul strategiei titlul acesteia trebuie s traduc faptul c strategia se ncadreaz n tematica
abordata n cadrul cursului, s vizeze un domeniu specific de responsabilitate al autoritilor publice
(strategii sectoriale) sau s fie circumscris unui teritoriu administrativ definit (stretegie teritorial:
comun/ora, asociere de comune i orae dintr-o zon geografic, GAL, jude, naional etc.), s fie
evident c este iniiat de o autoritate public .
2. Viziunea (1 paragraf)
3. Obiectivul general al strategiei i dac este necesar, se pot declina i 3 obiective specifice (unde se
dorete s se ajung, ce dorete s se realizeze concret). (1 paragraf)
4. Diagnostic situaie existent (pe categorii de probleme, se prezint situaia existent, cu puncre tari i
puncte slabe, se descrie teritoriul prin prisma resurselor i problemelor sale; max 1 pg) va rog sa
urmariti info din ppt curs transmise.
5. Indicatori: situaia cuantificat (realitatea la zi) i intele stabilite (pentu indicatorii ale i trebuie s fie
evideniai cei care au valori critice, pentru a se stabili ca int ndreptarea acestora). (1 paragraf )
6. Context juridic, instituional n care se realizeaz stretegia (cum se pozi ioneaz strategia dv n raport
cu alte documente stretegice i strategii de rang superior sau egal elaborate deja; este autoritatea
locala aleasa capabil s elaboreze o astfel de strategie; exista legisaie care sa permita realizarea
strategiei, are autoritatea respectiva responsabilitati in domeniul in care vrea sa realizeze strategia).
(3-5 paragrafe)
7. Direcii de aciune: ce trebuie fcut, ce trebuie schimbat pentru ca strategia s i ating obiectivele.
(1/2 pagina)
8. Rolul actorilor implicai: de identificat categoriile de actoi publici i privai care pot fi implicai; de
clarificat responsabilitile actorilor publici (autoriti ale administraiei publice, servicii de
specialitate etc.) (1/2 pagina)
9. Buget necesar pentru realizarea strategiei: care sunt categoriile de cheltuieli, evaluarea acestora (n
funcie de perioada de implemantare a strategiei), de unde vin banii (buget local, buget de stat prin
accesarea de Programe guvernamentale (a se cuta Programe specifice pe site+urile ministerelor
responsabile cu domeniul strategic ales); finanri externe, credite); de identificat sursele fiabile,
Programele care se potrivesc strategiei, axelor din finantarile externe care pot fi solutii pentru
finantarea locala specifica domeniului strategic ales de dvs). (1/2 pagina)
10. Implicatii juridice privind implementarea strategiei: exista cadrul juridic i de reglementare necesar
pentru realizarea stretegiei (trebuie modificare legi, trebuie aprobate hotarri ale CL, exista suficiente
prevederi n PUG care sa permita realizarea investiiilor/lucrarilor propuse) (2-3 paragrafe)
11. Evaluare i monitorizare post-implementare (cum vizati s se fac; cine va fi responsabil) (1

paragraf).