Sunteți pe pagina 1din 22

TESTE GRILE CONTROL FINANCIAR

1).Dupa timpul in care se exercita, raportat la momentul desfasurarii


activitatilor sau efectuarii operatiilor ce se controleaza, controlul financiar se manifesta:
a. controlul anticipat si controlul ulterior;
b. controlul preventiv si controlul concomitent;
c.

controlul statului si controlul propriu al agentilor


economici;

d.

controlul anticipat sau preventiv concomitent sau


operativ curent si postoperativ sau ulterior;

e.

controlul din sfera executivului si controlul din sfera


legislativului.

2).Dupa criteriul continutului, obiectului sau sferei de


cuprindere controlul activitatii economico-sociale ca sistem de cunoastere
si actiune este structurat pe urmatoarele forme de control:
a. controlul tehnologic-tehnic si controlul economic;
b. controlul financiar si controlul calitatii produselor;
c.

controlul respectarii legislatiei muncii si a protectiei


muncii;

d. controlul comercial si controlul sanitar;


e. controlul juridic si controlul proteciei mediului.
3)Enuntul Controlul care contribuie la folosirea cu
maximum de eficienta a mijloacelor materiale si disponibilitatilor banesti,
la intarirea ordinii si cresterii raspunderii in angajarea si efectuarea
cheltuielilor la respectarea stricta a legislatiei de gestiune , la
preintampinarea oricarei forme de risipa si a eventualelor deficiente
inainte de a se produce efecte negative defineste urmatoarea notiune:
a. controlul documentar contabil
b. controlul financiar contabil;
c. controlul de gestiune;
d. controlul ulterior;

e. controlul financiar preventiv.


4).Controlul
financiar
caracteristici:

concomitent

are

urmatoarele

a. asigurara cunoasterea operativa a modului in care se


indeplinesc sarcinile;
b.

asigura cunoasterea operativa a modului in care se


gestioneaza patrimoniul;

c.

actioneaza sistematic, zi de zi, surprinde procesele


economice si financiare in curs de desfasurare si
permite
astfel,
interventia
operativa
pentru
asigurarea desfasurarii acestora la parametrii
eficienti;

d.

cuprinde activitatile si operatiile in momentul


efectuarii lor, deci limitat in timp, dar in momentul cel
mai
potrivit
pentru
corectarea
operativa
a
eventualelor deficiente ca incep sa se manifeste;

e. se suprapune aproape in totalitate in timp si in spatiu


cu continutul activitatii de conducere;
5).Controlul financiar ulterior se caracterizeaza prin:
a.

se exercita dupa desfasurarea activitatilor sau


operatiunilor cu privire la gestionarea patrimoniului;

b.

controleaza existenta
patrimoniului;

si

utilizarea

rationala

c. controleaza aplicarea legislatiei cu caracter financiar;


d.

controleaza efectuarea cheltuielilor si realizarea


veniturilor;

e.

controleaza si analizeaza situatia pagubelor din


unitate;

6).Controlul operativ curent se exercita:


a. prin viza;
b. prin actiuni inopinante;
c. pe parcursul desfasurarii intreguluiproces economic;
d.

de persoane specializate care au obligatia de a


efectua aceasta operatiune potrivit prevederilor
legale in vigoare;

e.

inainte de inceperea operatiunilor de inchiriere si


concesionare de bunuri publice .

7).Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatia


de :
a. completare;
b. interdependenta.
c. corelare;
d. conditionare;
e. influentare.
8).Obiectivele controlului ulterior sunt:
a.

stabilirea existentei
patrimoniului;

si

utilizarii

rationale

b. depistarea si mobilizarea rezervelor existente;


c.

aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit


normelor legale;

d.

preintampinarea formelor de risipa inainte de a se


produce efecte negative;

e. analiza situatiei pierderilor si a pagubelor.


9).Sfera de actiune a controlului financiar contabil este
stabilita prin:
a. prevederi legale in vigoare;
b. Legea contabilitatii nr.82/1991;
c.

Legea nr.94/1992 republicata privind organizarea si


functionarea Curtii de Conturi a Romaniei;

d.

Regulamentul privind organizarea si functionarea


Garzii Financiare;

e.

Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii


nr.82/1991;

10).Controlul financiar preventiv are urmatoarele caracteristici:


a. preintampina pagubele, deficientele, abaterile;

b.

examineaza atat
operatiilor ca atare;

legalitatea

cat

si

rezultatele

c.

constata eventuale abateri si deficiente dupa ce


acestea au produs consecinte negative;

d.

proiecteaza desfasurarea operatiunilor in conditiile


de legalitate;

e.

constata daca conditiile de legalitate in care s-a


desfasurat operatiunile au fost respectate intocmai
cu ocazia producerii efective a operatiilor.

11).Controlul financiar ulterior are urmatoarele caracteristici:


a. identifica si mobilizeaza rezervele existente, constata
lipsurile , pagubele produse, stabileste cauzele si
vinovatii si propune masuri pentru preintampinarea
unor abateri similare in viitor;
b.

opreste in sfera de angajare sau de efectuare


operatiile pentru care nu sunt indeplinite conditiile
legale, dar nu evalueaza rezultatele operatiunilor
respective intrucat acestea nu s-au produs inca pana
in momentul exercitarii controlului;

c.

are o sfera de cuprindere si mai mare in care este


cuprins si modul de executare a controlului financiar
preventiv;

d.

constata eventualele abateri si deficiente dupa ce


acestea au avut loc;

e. preintampina pagubele, deficientele, abaterile.


12).Principalele criterii de comparatie folosite in activitatea
de control financiar contabil sunt:
a. comparatia in timp;
b. comparatia fata de un criteriu prestabilit;
c. comparatia in spatiu.
d. comparatia de control;
e. comparatia cu caracter special;
13).Care din variantele de mai jos sunt momente ale activitatii
de control?

a.

determinarea eventualelor abateri prin compararea


situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi
si normel legale;

b.

stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a


constatarilor;

c. stabilirea eficientei controlului;


d.

cunoasterea activitatii ce urmeaza sa faca obiectul


verificarii;

e.

stabilirea situatiei faptice, reale, rezultate


analizarea activitatii ce face obiectul controlului.

din

14).Activitatea de control financiar preventiv contribuie la:


a.

preintampinarea formelor de risipa inainte de a se


produce efecte negative;

b. utilizarea mijloacelor materiale si banesti cu masura


eficienta;
c.

cresterea raspunderii factorilor


angajarea si efectuarea cheltuielilor;

de

decizie

in

d.

contractarea imprumuturilor de stat, rambursarea


creditelor scadente aferente acestora si plata
dobanzilor;

e. respectarea stricta a legislativului de gestiune;


15).Metodologia de realizare a controlului ca proces de
cunoastere si perfectionare este structurat pe etape astfel:
1. cunoasterea situatiei reale;
2. cunoasterea situatiei stabilite;
3.

determinarea abaterilor prin confruntarea situatiei


reale cu cea stabilita;

4. concluzii, sugestii, propuneri, masuri.


Indicati care este ordinea corecta a acestor etape si cadrul
procesului metodologic de executare a controlului ca proces de cunoastere
si perfectionare:
a. 2,1,3,4;
b. 4,3,1,2;

c. 4,3,2,1;
d. 3,1,2,4;
e. 3,2,1,4;
16).Metodologia de realizare a controlului presupune o
filiera adevarata de cercetare si actiune , si care este structurata pe etape
astfel:
1. sursele de informare pentru control;
2. formularea obiectivelor controlului;
3.

formele de control si organele competente sa


efectueze controlul;

4. abaterile, deficientele;
5.

aplicarea procedurilor si modalitatilor (tehnicelor de


control cu ajutorul carora se realizeaza activitatile
controlate;

6. eficienta controlului;
7. modalitatile de finalizare a actiunii de control;
8. actele de control sn care se inscriu constatarile;
9.

lipsurile precum si rezervele de perfectionare ce se


pot constata in afara obiectivului controlat cu ajutorul
tehnicilor de control.

Indicati care este succesiunea teoretica a acestor etape in


cadrul metodologiei de control?
a. 9,8,7,6,5,4,3,2,1;
b. 2,3,1,5,4,9,8,7,6;
c. 9,7,1,2,3,4,5,6,8;
d. 9,8,1,2,3,4,5,6,7;
e. 9,6,1,2,3,4,5,7,8;
17)Controlul financiar propriu al agentilor economici este
exercitat in urmatoarele forme:
a. control de gestiune si control financiarpreventiv;
b. auditul financiar si control de gestiune;

c. control total si control prin sondaj;


d. control continuu si control intermitent;
e. control de gestiune si control total;
18).Controlul financiar propriu al institutiilor publice se
exercita in formele:
a. control de gestiune si control reciproc;
b. control documentare;
c. control continuu si control periodic;
d. control financiar propriu al agentilor economici;
e. controlul preventiv, controlul intern si auditul intern;
19).Enuntul:
Activitatea de control organizata independent in structura
unei institutii publice care consta in efectuarea de verificari, inspetii si
analize in scopul evaluarii obiective a masurii in care aceasta asigura
indeplinirea obiectivelor institutiilor publice si utilizarea masurilor in mod
economic, eficace si eficient reprezinta definitia:
a. controlului financiar preventiv;
b. auditului intern;
c. controlului financiar de gestiune;
d. controlulu documentar;
e. controlul periodic.
20).Obiectul controlului documentelor din punctul de vedere al formei acestora
se refera la:
a. legalitatea documentelor;
b. efectuarea corecta a calculelor;
c.

gestionarea , utilizarea si
formularelor cu regim special;

tinerea

evidentei

d. autenticitatea documentelor;
e. exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor.

21).Obiectivele controlului documentelor din punct


vedere al continutului acestora se refera la:

de

a. eficienta operatiunilor inscrise in documente;


b. efectuarea corecta a calculelor;
c.

legalitatea
operatiunilor
consemnate in documente;

d.

realitatea
documente;

e.

gestionarea , utilizarea si
formularelor cu regim special.

exactitatea

economico-financiare

operatiilor

inscrise

tinerea

in

evidentei

22)Enuntul:
actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu
starea unor procedee de activitati economice sau cu a celor care au fost
efectuate, prin compararea
modului efectiv de prezentare sau
manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost
definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si
remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme, defineste
urmatoarea notiune:
a. controlul documentar contabil;
b. controlul financiar contabil;
c. controlul financiar preventiv;
d. controlul financiar ulterior;
e. controlul de gestiune.
23)Controlul
financiar
contabil,
ca
functie
a
managementului unei structuri economice actioneaza sistematic in
vederea:
a.

prevenirea abaterilor si deficientelor , apararii


patrimoniului si cresterea eficientei economice ;

b. protejarii agentilor economici cu monopolizarea unui


segment de productie in vederea permiterii liberei
concurente;
c.

cunoasterea modului de respectare a legalitatii cu


caracter financiar si economic;

d.

stabilirea raspunderilor pentru pagube


nerespectarea disciplinei de gestiune;

sau

e. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii


unor preturi sub control de obicei,in domeniul de
interes general sau strategic.
24)Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii
si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii
verificarii controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forma:
a. control anticipat si control ulterior;
b. control preventiv si control concomitent;
c.

control al statului si control propriu al agentilor


economici;

d.

controlul operativ curent, control financiar preventiv


si control ulterior;

e.

control din sfera executivului si control din sfera


legislativului.

25)Principalele surse
financiar contabil le constituie:

de

informatie

pentru

controlul

a. normele legale;
b.

marturiile scrise ale persoanelor care se ocupa cu


evidenta operatiunilor supuse controlului;

c. sistemul de documente primare;


d. evidentele tehnico-operative financiare si contabile;
e. documentele si evidentele neoficiale.
26)Dupa structurile care il executa, controlul financiarcontabil se clasifica in :
a.

control executat in sfera legislativului si control in


sfera executivului ;

b.

control executat de structurile statului si control


executat de structuri ale agentilor economici;

c.

control executat de institutiile statului si controlul


propriu al agentilor economici;

d.

control exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si


control exercitat prin structurile specializate ale
Ministerului;

e.

control financiar preventiv si control financiar de


gestiune .

27)In sfera de activitate a legislativului controlul financiar


contabil este executat de:
a. Ministerul Finantelor;
b. Garda Financiara;
c. Curtea de Conturi a Romaniei;
d. Directia Generala a Controlului Fiscal;
e. Directia Generala de Control a activelor statului;
28).In sfera de activitate a executivului controlul financiar
contabil este exercitat de:
a. Curtea de Conturi a Romaniei;
b.

Ministerul
specializate;

Finantelor

prin

structurile

sale

c. Comisia Nationala a Valorilor Imobiliare;


d. Directia de Supraveghere in control vamal;
e. Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei;
29)Enuntul:
ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea
unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de
cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de
manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definitive
reprezinta definitia:
a. procedeului de control financiar contabil;
b. controlul documentar contabil ;
c. controlul financiar contabil;
d. metodologia de exercitare a controlului financiar;
e. tehnici de control financiar contabil;
30)Enuntul:
un instrument practic, utilizat in procesul desfasurat de
catre personalul cu atributii de verificare economica, in scopul stabilirii

unor adevaruri, prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni din


activitatea unei entitati economice la un sistem de conventii apriori
stabilite reprezinta definitia:
a. controlul financiar contabil;
b. controlul documentar contabil;
c. metodologia de control financiar contabil;
d. procedeului de control financiar-contabil ;
e. controlul intern de gestiune;
31)Controlul faptic este:
a. o tehnica de control financiar;
b. o faza a metodologiei de control financiar-contabil;
c. o tehnica a controlului financiar-contabil;
d. un procedeu de control financiar-contabil;
e. o forma a controlului financiar-contabil.
32)Controlul documentar contabil reprezinta:
a. o forma de control financiar-contabil ;
b. un procedeu de control financiar-contabil;
c. un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative
si financiar-contabile;
d.

o sursa de informatie pentru controlul evidentei


tehnico-operative si financiar contabile;

e. o tehnica de control financiar-contabil;


33)Care din tehnicile enuntate mai jos apartine procedeului
de control financiar-contabil?
a. controlul sistematic;
b. investigatia;
c. controlul continuu;
d. controlul incrucisat
e. analiza contabila;

34)Care dintre tehnicile enumerate mai


procedeului de control documentar contabil:

jos apartin

a. controlul incrucisat;
b. controlul cronologic;
c. analiza contabila;
d. inventarierea;
e. investigatia;
35)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine
procedeului de control contabil?
a. investigatia;
b. inventarierea de control;
c. controlul preventiv;
d. controlul ulterior;
e. controlul concomitent.
36)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine
procedeului de control documentar contabil?
a. controlul reciproc;
b. controlul total;
c. controlul concomitent;
d. controlul incrucisat;
e. controlul sistematic;
37)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine
procedeului de control documentar contabil?
a. controlul sistematic;
b. controlul cronologic;
c. investigatia;
d. controlul reciproc;
e. controlul incrucisat.

38)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine


procedeului de control documentar-contabil?
a. inventarierea de control;
b. observarea directiei;
c. inspectia fizica;
d. investigatia;
e. expertiza tehnica;
39)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine
procedeului de control faptic?
a. inventarierea de control;
b. inspectia fizica;
c. investigatia;
d. calculul de control;
e. analiza contabila.
40)Care dintre
procedeului de control faptic?

tehnicile

enuntate

mai

jos

apartine

a. observarea directa;
b. inventarierea;
c. investigatia;
d. expertiza tehnica;
e. inspectia fizica;
41)Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartine
procedeului de control faptic?
a. inspectia fizica;
b. inventarierea de control;
c. observarea directa;
d. expertiza tehnica;
e. analiza de laborator.

42)Enuntul:
procedeul de stabilire a realitatii, legalitatii
operatiilor si activitatii economice si financiare , prin
documentelor primare si centralizatoare a inregistrarilor
tehnico-operativa si contabila a structurilor contabile si
reprezinta definitia:

si eficientei
examinarea
in evidenta
bilantului

a. procedeului de control financiar-contabil;


b. metodologiei de control financiar-contabil;
c. controlul financiar-contabil;
d. controlul documentar contabil;
e. controlul faptic;
43)Enuntul:
tehnica ce presupune analiza tuturor documentelor in
vederea intocmirii , inregistrarii si indosarierii documentelor, fara grupari
sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora
reprezinta definitia:
a. controlul sistematic;
b. controlul concomitent;
c. controlul incrucisat;
d. controlul cronologic;
e. controlul invers cronologic;
44)Enuntul:
tehnica de control utilizata in cazul in care actiunea de
control cuprinde mai multe obiective tematice care vizeaza activitati
diferite in cadrul aceleasi unitate si conform careia se procedeaza la
gruparea documentelor pe probleme si apoi la controlulu lor in vederea
cronologica reprezinta definirea:
a. controlul cronologic;
b. controlul sistematic;
c. controlul incrucisat;
d. controlul reciproc;
e. controlul total.

45).Enuntul :
tehnica de control utilizata ce consta cu cercetarea si
confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu
continut identic insa definite ca forma pentru aceleasi operatii sau pentru
operatii definite insa legate intre ele reprezinta:
a. controlul incrucisat;
b. calculului de control;
c. controlului sistematic;
d. controlul reciproc;
e. investigatiei.
46)Enuntul:
modalitate ce consta in cercetarea si confruntarea tuturor
exemplarelor unui document, eexistente la unitatea controlata si la alte
unitati cu care s-au facut decontari de la care s-au primit sau carora li s-au
livrat materiale, produse, marfuri si alte valori materiale reprezinta
definitia:
a. controlul incrucisat;
b. controlul reciproc;
c. controlul cronologic;
d. investigatiei;
e. controlul sistematic.
47)Enuntul:
modalitatea prin care organul de control obtine informatii
din partea personalului a carei activitate se controleaza si prin care se
obtine un supliment de informare reprezinta definitia:
a. inspectia fizica;
b. investigatiei;
c. controlul incrucisat;
d. controlul reciproc;
e. expertiza tehnica.
48)Enuntul:

tehnica ce presupune refacerea de catre controlorul


financiar , pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale, primare
sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite a tuturor calculelor din
care rezulta o informatie ce face obiectul controlului reprezinta definitia:
a. investigatiei;
b. analizei contabile;
c. observare directa
d. inventariere de control;
e. calculului de control;
49)Enuntul:
metoda propriei disciplinei contabilitatii , in cadrul careia
orice operatie economica se finalizeaza inainte de inregistrare , se
determina conturile, in care urmeaza a se inregistra operatiunea
respectiva in relatiile dintre conturi reprezinta definitia:
a. investigatiei;
b. calculul de control;
c. controlul preventiv;
d. controlul ulterior;
e. analizei contabile;
50)Enuntul:
procedeul de stabilire reala a existentei si miscarii
mijloacelor materiale si banesti , a desfasurarii activitatii economice si
financiare si care are ca obiect determinarea exacta a cantitatilor si
valorilor existente , a starii in care se gasesc , a stadiului , modului de
prelucrare a respectarii legalitatii si utilizarea lor reprezinta definitia:
a. controlului financiar-contabil;
b. controlului faptic;
c. controlului documentar contabil;
d. controlului de gestiune;
e. inventarierii;
51)Enuntul:

un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea


existentei in patrimoniul unitatii respective, a tuturor elementelor de activ
si pasiv la un moment dat reprezinta definitia:
a. inventarierii;
b. analizei contabile;
c. controlului de gestiune;
d. calculul de control;
e. investigatiei.
52)Enuntul:
activitatea de stabilire a realitatii privind integritatea unor
valori materiale sau a modului de efectuare a unor operatiuni cu caracter
tehnic, care folosesc pentru stabilirea integritatii valorilor materiale,
realitatii unei operatii , calitatii unor produse , volumul manoperei si
cantitatii de materiale necesare pentru executarea lor reprezinta
definitia:
a. expertizei;
b. controlului documentar contabil;
c. expertizei tehnice;
d. controlului faptic;
e. investigatiei.
53)Enuntul:
tehnica a carei realizare presupune , din partea
controlorului financiar deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi
modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza
sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice
reprezinta defintia:
a. inventarierii de control;
b. analiza contabile;
c. investigatiei;
d. observare directa
e. inspectiei fizice
54)Enuntul:

tehnica prin care controlorul , in urma efectuarii actiunii de


verificare , stabileste , el insusi, starea unui post de activ la un moment
dat reprezinta definitia:
a. inventarierii;
b. inspectiei fizice;
c. expertizei tehnice;
d. investigatiei;
e. observare directe.
55)Enuntul:
instrumentul metodologiei prin care se descompune
activitatea controlata pe elemente constitutive si care studiaza raporturile
existente
intre acestea. Tehnica generala a acestui instrument
metodologiei presupune:
-determinarea elementelor structurale ale fenomenului,
-factori care influenteaza fenomenul si succesiunea lor,
-corelatia dintre fiecare factor si fenomen analizat
reprezinta:
a. inventarierea de control;
b. analizei contabile;
c. investigatiei
d. analiza economico-financiare;
e. inspectia fizica.
56)Enuntul:
procedeul de actiune conform caruia in control sunt
cuprinse toate operatiile din cadrul obiectivelor stabilite si pe intreaga
perioada supusa controlului reprezinta definitia:
a. controlului sistematic;
b. controlului cronologic;
c. controlului incrucisat;
d. controlului reciproc;

e. controlul total.
57)Enuntul:
procedeul de actiune conform careia in control sunt
cuprinse cele mai reprezentative documente si operatii , care permit
obtinerea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului urmator
reprezinta definitia:
a. controlului incrucisat;
b. controlului reciproc;
c. controlului cronologic;
d. investigatiei;
e. controlul prin sondaj.
58)Enuntul:
tehnica ce presupune semnalizarea inregistrarii gresite a
unor operatii economice, ca urmare a principiului dublei inregistrari, a
insumarii eronate a rulajelor sau a stabilirii gresite a soldurilor si care se
limiteaza la acele erori care se baeaza pe inegalitati reprezinta definitia:
a. controlului documentar contabil;
b. controlului faptic;
c. analiza economico-financiara;
d. controlul total;
e. controlului cu ajutorul balantei de control sintetice si
analitice.

RASPUNSURI LA TESTELE GRILA

NR.

VARIANTE DE RASPUNS
GRILEI
a
b
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

X
X
X

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
a

40

X
X

X
X

X
b

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

52
53
54
55
56
57
58

X
X
X
X
X
X
X