Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Medicina ~i Farmacie "Gr. T.

Popa" Iasi
Disciplina de Biologie Celulara ~i Moleculara
~V

_I:

l(

VARIANTAI
. 1. La nivelul endozomilor, pompa de W are rolul de a:
a. determina fuziunea cu vezicula de endocitoza
b. de a dezmembra invelisul de clatrina
c. de a acidifia interiorul endozomilor
d. de a facilita desprinderea ligandului endocitat de receptor
2. Miscarile frecvente ale lipidelor membranare NU includ:
a. rotatia
b. flexia intramoleculara
c. flip-flop-ul
d. translatia
3.. Filamentul de actina are urmatoarele caracteristici, CU EXCEPTIA:
a. este extrem de stabil
b. este un a helix
c. este asociat cu tropomiozina
d. prezinta polaritate functionala
e. are 0 lungime constanta
4 .. Modelul in mozaic fluid al membranei EXCLUDE:
a. prezenta unui bistrat lipidic
b. absenta proteinelor integrale
c. prezenta unui monostrat proteic intre cele 2 monostraturi lipidice
d. prezenta proteinelor periferice
e. absenta glucide lor
5. Receptorii pentru hormonii steroizi:
a. sunt proteine transmembranare multipas;
b. au domenii de legare pentru molecula semnal si ADN;
c. actioneaza direct asupra adenilatciclazei;
d. stimuleaza disocierea subunitatii alfa apartinand proteinei G de subunitatile beta
~1 gama;
e. sufera modificari conformationale ce Ie permit trecerea prin porii nucleari.
6. Miscarea ionilor de sodiu si a glucozei prin plasmalema polului apical al
enterocitelor reprezinta un exemplu de:
a. antiport
b. transport activ primar
c. simport
d. difuzie facilitata .
si necesita:
e. transport activsecundar
1. prezenta gradientului electrochimic pentru sodiu
2. prezenta gradientului de concentratie pentru glucoza
3. prezenta unei proteine transportoare specifice
4. toate conditiile de mai sus.
t