Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 13

TABEL DE MISCARE PARCELARA


(FISA IMOBILULUI)
Adresa imobilului : intravilan, com. Valea Lunga, sat Valea Lunga Cricov
Pct. CEAIR , jud. Dambovita

Nr. Cadastral _______________

A. TEREN
Proprietar
Most.CIRNARU
S. IOAN
si
CIRNARU
MARIA

Cota
parte

indiviz

SITUATIA DIN ACTE


Act de proprietate
Identificator
Nr.parcela/nr.topo.
Adeverinta nr.1087
din 29.02.2008
Certificat de atestare ca
proprietar nr.20/29.02.2008
Proces-verbal de identificare a
imobilului nr. 1087/29.02.2008

Suprafata
din acte(mp)

Descrierea
imobilului

Cod
parcela

2051

Curti-constr
Arabil

1Cc
2A

SITUATIA ACTUALA
Descrierea
Suprafata
imobilului
masurata(mp)
Curti-constr
Arabil

267
1784
Total = 2051

B. CONSTRUCTII
Proprietar
Most.CIRNARU
S. IOAN
si
CIRNARU
MARIA

Intocmit
Nica Valeriu

Cota
parte

indiviz

SITUATIA DIN ACTE


Act de proprietate
Adeverinta nr.1087
din 29.02.2008
Certificat de atestare ca
proprietar nr.20/29.02.2008
Proces-verbal de identificare a
imobilului nr. 1087/29.02.2008

S.din acte(mp)

Descrierea
imobilului

Cod
constructie

magazie

C1

SITUATIA ACTUALA
Descrierea imobilului
Magazie , P, din bca, acoperita cu
tabla, 3 incaperi

Receptionat
O.C.P.I . Dambovita

Sup.
mas.(mp)
54