Sunteți pe pagina 1din 2

LE

,(g9GENOA
i5ZACAMINTUL

FiLiPESTII
'
RomaniaDE PADURE
n
SCHIJA
Si SECTIUNE GEOLOGICA
Datian
0
1
Portian

3 km

pus in
eviden
t Wt =
36%;
A=
25ft|
liv

24%;
QI

23oo
koal/k
g.

C
arbunll
din
zacam
antul
Sotang
aMargl
neanoa
a-aa
format
in
mlastl
ni de
padure
popula
te cu
glmno
60

C&rbunii din z&camantul Sotanga-Marglneanoa aunt oa structure

sperm
e

lemnoasa. In zac&mant se prezlnt& compao^l, oaraoter detrltio al

(Taxoi

sa exfoliaza ugor in cont act cu aerul. llzele ohlnlce sumare au

lua.Gl

ypto-trobus, Nyssa) si sooundar anglosperme mono- si


diootiledonate. Aoumularea materlaltilui vegetal s-a f&out in
turbarli aubmerae on aolditate rldioata.
Zaoamantul Flllpestll de p&dure
Locallzare. Zaoamintal Fillpestii de Padure eate situtt
la RE de llorenl, pe anticlinalul Sllistea Dealulul 9! eate bine
deaobia pe valle Falanga 9! Provl^a (fig.9.15). Exploatarea a inoeput rudlmentax din 191* prin galexii aapate in aflorlmente al
slstenatio dupa 195t (ainele Falanga si Roaluta).
Refer Infrat W.Wenz (1942), N.Onceaoa (1947), V.Nlcolaetoa et al.(1977), 1980), Gr.R&ileanu et
al.(1963).

NICOLAE ONCESCU
1805 - 196<

N.Oncescu a fost profeaor de Geologla Romaniel la Unlversitatea din


Bucuresti. A studiat depozitele pliocene cu oarbunl dintre Mizll si Targoviste. In oolaborare cu profesor Th.
Joja a studiat depozitele pliocene cu
carbunl dintre Jlu si Dunare, lucrar le
elaborate stand la baza prospec^lanllor si explorarllor pentru carbunl in
Depreslunea Getlofi. A pus in evident& alunec&rl de teren si porfrelanlte. A mllitat pentru tratarea carbunllor la nivel corespunzator cerintelof
universltare si economlei na^lonale. A
publlcat cursul de Geologla Bomani-el
in trei editli. Pentru merltele sale
deosebite a primit Premiul de Stat. 0
atrada in Bucuresti il poarta nonele.

61