Sunteți pe pagina 1din 20

Diversitatea lumii

Diversitatea

lumii vii

vii

Clasificarea organismelor

Prof. Iulia Rosniţche – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”

Diversitatea lumii

Diversitatea

lumii vii

vii

Diversitatea lumii Diversitatea lumii vii vii  Biosfera cuprinde peste 5 milioane de specii  Peste

Biosfera cuprinde peste 5 milioane de specii

Peste 10 milioane de specii au populat planeta timp de 3,5 x 10 9 ani de când a apărut viaţa pe pământ

Oamenii de ştiinţă au identificat şi descris 1,5 milioane de specii

Taxonomia

Taxonomia

Taxonomia Taxonomia  Ştiinţa care stabileşte regulile şi principiile casificării  Taxis = ordine, aranjare 

Ştiinţa care stabileşte regulile şi principiile casificării

Taxis = ordine, aranjare Nomos = lege Taxonomia operează cu taxoni = niveluri în ierarhia unei clasificări

Taxonii

Taxonii

Taxonii Taxonii  Regnul = cea mai mare categorie sistematică utilizată în clasificarea lumii vii 

Regnul = cea mai mare categorie sistematică utilizată în clasificarea lumii vii Regnurile:

Monera (procariota) Protista Fungi Plantae Animalia

ANIMALE FUNGI PLANTE PROTISTE BACTERII
ANIMALE
FUNGI
PLANTE
PROTISTE
BACTERII

Taxonii

Taxonii

Taxonii Taxonii  Încrengătura (filumul) este subdiviziune a regnului  Este formată dintr-un grup de clase

Încrengătura (filumul) este subdiviziune a regnului

Este formată dintr-un grup de clase care au un plan de organizare comun

Taxonii

Taxonii

Taxonii Taxonii  Clasa este o subdiviziune a încrengăturii  Este formată din mai multe ordine

Clasa este o subdiviziune a încrengăturii

Este formată din mai multe ordine

Taxonii

Taxonii

Taxonii Taxonii  Ordinul este o subdiviziune a clasei  Este format din mai multe familii

Ordinul este o subdiviziune a clasei

Este format din mai multe familii înrudite

Taxonii

Taxonii

Taxonii Taxonii  Familia este o subdiviziune a ordinului  Este formată dintr-un grup de genuri

Familia este o subdiviziune a ordinului

Este formată dintr-un grup de genuri înrudite

Taxonii

Taxonii

Taxonii Taxonii  Genul este o subdiviziune a familiei  Genul cuprinde un grup de specii

Genul este o subdiviziune a familiei

Genul cuprinde un grup de specii cu origine comună şi care se deosebeşte de alt taxon de acelaşi rang prin trăsături morfologice, de comportament etc

Taxonii

Taxonii

Taxonii Taxonii  Specia este unitatea de bază folosită în clasificarea organismelor  Specia este formată

Specia este unitatea de bază folosită în clasificarea organismelor

Specia este formată dintr-un grup de indivizi care provin dintr-un strămoş comun şi au caracteristici distincte

Criteriul reproductiv – de delimitare a speciilor

Nomenclatura binară

Nomenclatura

binară

Nomenclatura binară Nomenclatura binară  Introdusă de Karl Linné  Sistem ştiinţific pentru denumirea speciilor format

Introdusă de Karl Linné Sistem ştiinţific pentru denumirea speciilor format din două cuvinte latine sau latinizate

Primul reprezintă genul şi este scris cu majusculă

Al doilea reprezintă specia şi nu se scrie cu majusculă

Ursus arctos

Ursus arctos

Ursus maritimus
Ursus maritimus
Ursus americanus

Ursus americanus

Rosa caniana

Rosa caniana

Rosa caniana

Rosa caniana

Rosa gallica

Rosa gallica