Sunteți pe pagina 1din 7

REFERAT

Obiectivele educaiei
fizice

Conf.Univ.dr:Popescu Veronica
Student:urcan Oleg

OBIECTIVELE EDUCATIEI FIZICE


Nota definitorie a obiectivelor este data de faptul ca ele anticipeaza
rezultatul educatiei in termenii comportamentului, prescriind cum va trebui sa
raspunda subiectul dupa parcurgerea unei anumite secvente sau etape de invatare.
Continutul obiectivelor se masoara prin metode consacrate, care ofera
posibilitatea unui control riguros al activitatii educationale. In domeniul educatiei
fizice, precizarea obiectivelor evidentiaza, pe de o parte, caracterul programat pe
diferite etape al procesului instructiv-educativ si, pe de alta parte, inlesneste analiza
teleologica (pe baze obiective, prin scopuri), pe diferite trepte ale dezvoltarii si ale
cunoasterii.
Formularea obiectivelor sau reformularea lor la diferite perioade de timp
este un proces impus de reforma, de dinamica dezvoltarii sociale. De cate ori se
simte nevoia optimizarii procesului de educatie fizica, se incepe prin revizuirea si
reformularea obiectivelor si abia dupa aceea se elaboreaza continutul procesului
instructiv-educativ.
Obiectivele educatiei fizice sunt legate nemijlocit, deriva din si compun
idealul educatiei fizice. "Idealul" este inteles ca deziderat general al educatiei
fizice, integrat in idealul educational si ca model maximal, proiectat in linii
generale (caracteristici) cu valoare orientativa, obiectivat, si care poate constitui un
criteriu de evaluare.
A. Dupa gradul de generalitate
Obiective generale - evidentiaza esenta educatiei fizice, dimensiunile comune ale
subsistemelor ei.
Obiective specifice - reprezinta o particularizare a obiectivelor generale, la nivelul
subsistemelor educatiei fizice (tabel 2).
Obiective intermediare - actioneaza la nivelul ciclurilor de invatamant, al anilor
de studiu etc.
Obiective operationale - vizeaza comportamentele imediate, observabile in timp
scurt, care pot fi urmarite si masurate, adica actiunile pe care subiectul trebuie
sa le realizeze in timpul unei activitati, al unei lectii, al unei sedinte.

B. Dupa sfera de influenta si tipul de comportament vizat

Obiective de dezvoltare structural-functionala a organismului - se refera la:

armonia intre indicii somatici si functionali;

armonia si proportionalitatea in interiorul fiecarei categorii de indici;

mentinerea unui tonus muscular optim

dezvoltarea lateralitatii si a armoniei laterale;

formarea si mentinerea unei atitudini corporale corecte;

prevenirea si corectarea deficientelor posturale si fizice;

combaterea excesului ponderal si a obezitatii.

Obiective in plan motric:

dezvoltarea componentelor fitness-ului (rezistenta cardiovasculara,


rezistenta musculara, forta, mobilitate - suplete, compozitie corporala);

dezvoltarea componentelor fitness-ului motor (echilibru, coordonare


segmentara, agilitate, putere, timp de reactie, viteza);

formarea unui sistem de deprinderi si priceperi motrice de baza, utilitaraplicative si specifica unor ramuri si probe sportive;

imbunatatirea capacitatii de efort, prin stimularea marilor functii.

Obiective psihomotorii - dupa V. Horghidan, acestea sunt:

dezvoltarea schemei corporale in doua directii: ca reper in reglarea


miscarilor si ca nucleu al imaginii de sine;

dezvoltarea coordonarilor senzori-motorii normale;

dezvoltarea echilibrului static si dinamic;

realizarea unor reechilibrari in perioada pubertara;

formarea coordonatelor de timp ale miscarii (ritm, tempou, durata,


elemente ce confera eficienta miscarii);

dezvoltarea lateralitatii si a armoniei laterale;

formarea reprezentarilor ideomotorii si a capacitatii de a opera cu ele;

educarea capacitatii de relaxare generala si selectiva;

dezvoltarea capacitatii de diferentiere kinestezica.

Domeniul psihomotor evidentiaza rolul controlului corporal si al coordonarii


miscarilor asupra usurintei, eficientei si expresivitatii actiunilor, deprinderilor si
structurilor operationale care formeaza continutul educatiei fizice.

Obiective cognitive - conduc la cunoasterea si intelegerea tuturor aspectelor


asociate exercitiului fizic, efortului, ecoului acestora in planul subiectiv al
individului. O serie de autori (Bloom, Guilford, Gagne-Merrill, Harrow) au
realizat taxonomii (clasificari) ale obiectivelor cognitive ale educatiei fizice. In
forma adaptata de noi, acestea sunt:

dezvoltarea capacitatii de a cunoaste propria persoana, mediul ambiant,


natural si social (percepere, descoperire, redescoperire, intelegerea
informatiilor sub diverse forme);

dezvoltarea capacitatii de a analiza si interpreta elementele de continut,


relatiile care se stabilesc in procesul educatiei fizice (generare de informatii
unice, conventional acceptate, in care subiectii respecta regula, principiul etc.);

valorizarea efectelor pozitive ale educatiei fizice (luarea unor decizii sau
formularea unor judecati evaluative, conforme cu continuturile insusite);

dezvoltarea calitatilor atentiei, memoriei, aspectelor intuitive ale gandirii,


creativitatii (motrice), adica generare de informatii variate, pornind de la
aceleasi date, originalitate - "productie divergenta".

Obiective in plan motivational si afectiv-volitiv - raspund necesitatii de


modelare a intereselor, atitudinilor si valorilor, in vederea cresterii capacitatii de
adaptare. Acestea sunt:

formarea unor convingeri referitoare la rolul exercitiilor fizice in


cresterea calitatii vietii;

echilibrarea si reglarea emotionala (prin descarcarea agresivitatii,


defulare etc.);

educarea atitudinilor, a convingerilor, a sentimentelor morale (fair-play,


respect, colaborare, intrajutorare, prietenie etc.);

educarea emotiilor estetice (date de aprecierea frumusetii miscarilor si a


esteticii corporale);

dezvoltarea capacitatii de autoreglare la nivelul comportamentului global


(spirit de organizare, curaj, disciplina, perseverenta, darzenie etc.).

Educatia fizica devine, astfel, un domeniu al exprimarii identitatii, al


relatiilor interpersonale pozitive si al valorilor culturale create prin miscare.
Educatia fizica a tinerei generatii
-

Favorizarea proceselor de crestere armonioasa si de dezvoltare fizica

Prevenirea instalarii si corectarea deficientelor de postura cu caracter global


sau segmentar

Formarea reflexului de postura corecta a corpului, in actiuni statice si


dinamice

Dezvoltarea calitatilor motrice, formarea si perfectionarea deprinderilor si a


priceperilor motrice

Stimularea interesului a aptitudinilor pentru practicarea diferitelor sporturi

Formarea obisnuintei de a practica exercitii fizice in mod independent

Favorizarea integrarii sociale


CARACTER FORMATIV
Educatia fizica militara
-

Cresterea potentialului fizic si psihic, in concordanta cu cerintele diverselor


arme

Educarea unor trasaturi morale - spirit de lupta, tenacitate, curaj, rezistenta la


frustrare etc

CARACTER FORMATIV-UTILITAR
Educatia fizica profesionala
-

Optimizarea capacitatii motrice in scopul cresterii randamentului in


activitatile profesionale

Prevenirea influentelor negative ale diferitelor sectoare de munca asupra


atitudinilor corporale si corectarea deficientelor fizice

Compensarea eforturilor fizice si psihice intense sau unilaterale

CARACTER STIMULATIV, COMPENSATOR


Educatia fizica efectuata independent
-

Mentinerea unei conditii fizice optime

Inlaturarea tensiunilor psihice induse de efortul ocupational, relaxare

Prevenirea proceselor degenerative la persoanele varstnice

Mentinerea unui tonus psihic ridicat, la varsta a treia

Favorizarea relatiilor de grup.