Sunteți pe pagina 1din 8

Volumetria prin

reacii acidobazice n mediu


neapos

Premize
Neajunsurile dozrilor n mediu apos

substan
substane insolubile n ap
apa niveleaz tria acizilor i bazelor
tari
apa nu poate releva func
funciile acide i
bazice foarte slabe

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

Avantaje
Metode mai simple,
simple, rapide i comode
Domeniu larg de aplicare

substan
substane insolubile n ap
substan
substane fr puncte de echivalen
echivalen nete
amestecuri de acizi i baze tari sau foarte slabi

Solven
Solvenii neapo
neapoi au o tensiune
superficial < apa Erorii de scurgere
Utilizarea direct pe extracte neapoase

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

Clasificarea solven
solvenilor
Amfoterici

Amfiprotici
de tipul apei
protogenici
protofilici
Aprotonici

Cu o singur func
funcie
Iner
Ineri
2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

Clasificarea solven
solvenilor(2)
Amfoterici

prezint o disociere proprie


(autoprotoliz)
autoprotoliz)
constant de autodisociere (solvoliz)
solvoliz)

2 Solv Solv+ + SolvKa = [Solv+][Solv-]

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

Solven
Solveni amfoterici (1)
Amfiprotici (protonici)

con
conin atomi de hidrogen ionizabili sau
au capacitatea de a accepta protoni
func
funcioneaz ca:
ca:

donori de protoni (acizi)


acceptori de protoni (baze)

2 HSolv H2Solv+ + SolvKa = [H2Solv+][Solv-]

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

Solven
Solveni amfiprotici (1)
Solven
Solveni amfiprotici de tipul apei
cele 2 func
funcii sunt de trii comparabile
Ex. apa, alcooli, cetone
2 H2O [H3O]+ + [HO]2 ROH [ROH2]+ + [RO]2 R-O-R [RCOH=R]+ + [R[R-COCO-R]-

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

Solven
Solveni amfiprotici (2)
Solven
Solveni protogenici (acizi)
au afinitate mai mic pentru protoni
pun mai u
uor n libertate protoni
Ex. acid acetic, acid formic, acid propionic,
propionic,
acid sulfuric

2
2
2
2

CH3COOH [CH3COOH2] + + [CH3COO] HCOOH [HCOOH2] + + [HCOO]CH3CH2COOH [CH3CH2COOH2] + + [CH3CH2 COO]H2SO4 [H3SO4]+ + [HSO4][H3O]+ +

2011 - 2012

SO3
UMF Cluj - CAAI

Solven
Solveni amfiprotici (3)
Solven
Solveni protofilici (baze)
au afinitate mai mare pentru protoni
Ex. amoniac, butilamina,
butilamina, hidrazina

2 NH3 [NH4]+ + [NH2]2 C4H9NH2 [C4H9NH3]+ + [C4H9NH]2 NH2-NH2 [NH2-NH3]+ + [NH2-NH]-

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

Solven
Solveni amfoterici (2)
Solven
Solveni aprotonici
solven
solvenii care func
funcioneaz ca acizi sau
baze n teoria Lewis (electronic
)
(electronic)
prezint disociere proprie
Ex. fosgen, dioxid de sulf

2 COCl2 [COCl3]- + [COCl


]+
[COCl]
sau COCl2 [Cl]- + [COCl
]+
[COCl]
2
+
2 SO2 [SO3] + [SO2]

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

10

Clasificarea solven
solvenilor(3)
Cu o singur func
funcie
au doar func
funcie bazic
Ex. piridina, esteri, eteri, nitroderiva
nitroderivai

Aprotici (iner
(ineri)
hidrocarburi
Ex. benzen, toluen, xilen
deriva
derivai halogena
halogenai
Ex. cloroform, tetraclorura de carbon,
clorbanzen

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

11

Mecanismul de ac
aciune al
solven
solvenilor
orice modificare n structura unui acid
sau a unei baze conduce la
schimbarea triei acestora
func
funciile de acid sau de baz se
manifest n solu
soluii
Efecte ale solven
solvenilor

prototropic
dielectric
de dizolvare

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

12

Efectul prototropic (1)


Ionizarea acizilor i bazelor depinde de
reac
reacia lor cu solventul
n solven
solveni amfiprotici este posibil
ionizarea acizilor i bazelor
B + CH3COOH BH+CH3COO- BH+ + CH3COOKi = 10-1

Kd = 510-6

cel mai puternic acid care poate exista ntrntr-un


solvent amfiprotic este cationul solventului
cea mai puternic baz care poate exista ntrntrun solvent amfiprotic este anionul solventului

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

13

Efectul prototropic (2)


Solven
Solvenii protogeni

niveleaz tria bazelor


diferen
diferen iaz tria acizilor

Solven
Solvenii protofili

niveleaz tria acizilor


diferen
diferen iaz tria bazelor

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

14

Efectul dielectric
Solven
Solveni disocian
disociani ( > 40)

solven
solven i polari

Solven
Solveni pu
puin disocian
disociani ( < 15)

solven
solven i nepolari sau pu
puin polari

Solven
Solveni mediu disocian
disociani (15 < < 40)

solven
solven i de polaritate intermediar

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

15

Propriet
Proprietile solven
solvenilor (1)
Capacitatea de dizolvare

depinde de polaritatea, constanta


constanta dielectric
i interac
interaciunile dintre solvent i solut
substan
substanele polare (nepolare)
(nepolare) se dizolv
dizolv n
solven
solven i polari (nepolari)

Solvatarea

fixarea n jurul ionilor sau a moleculelor a


unui numr de molecule de solvent
determinat de diverse for
fore exercitate ntre
solut i solvent:
van der Waals,
Waals,
interac
interaciuni electrostatice de tip ionion-dipol
legturi de hidrogen

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

16

Propriet
Proprietile solven
solvenilor (2)
Solvoliza
interac
interac ii chimice ale solventului i substan
substanei
dizolvate
Ex. reac
reacia dintre un acid HA i o baz B

dizolvate n CH3COOH
HA+ CH3COOH CH3COOH2+ + AB + CH3COOH CH3COO- + BH+
(CH3COOH2+ + A-) + (CH3COO- + BH+)
BH+ A- + 2 CH3COOH
2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

17

pHpH-ul n solu
soluii neapoase
(1)
pH = -log[H
log[H+] pHs = -log[
log[HSolv+]

Kr

un acid disociaz:
disociaz:
HA H+ + A- (K1)
la dizolvarea acidului HA n solventul bazic sH
sH + H+ sH2+ (K2)
total
sH + HA sH2+ + A- (Kr )

K1
[H ] [A ] [sH2 ] [sH2 ] [A ]

K2
[HA] [H ] [sH] [sH] [HA]

K a Kr [sH]
2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

[sH2 ] [A ]
[HA ]
18

pHpH-ul n solu
soluii neapoase
(2)

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

19

Scri de aciditate

2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

20

Indicatori
substan
substane organice cu caracter slab
acid sau slab bazic

indicatori de culoare

unii indicatorii acidoacido-bazici de culoare


folosi
folosii n solu
soluii apoase se pot utiliza
i n mediu neapos
Cei mai utiliza
utilizai indicatori:
azovioletul,
azovioletul, albastrul de timol,
cristalvioletul,
cristalvioletul, tropeolina 00, galbenul
metanil,
metanil, -naftolbenzeina
2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

21

Titrarea substan
substanelor cu
caracter bazic
Solven
Solveni:

acizi (acid formic, acetic, propionic,


propionic, anhidrida
anhidrida
acetic)
acetic)
amfiprotici (etilenglicol, izopropanol,
izopropanol,
propilenglicol)
propilenglicol)
iner
iner i (n(n- hexan, ciclohexan, CCl4, CHCl3,
C6H6, nn-heptan)
amestecuri (acid acetic
acetic - anhidrid acetic)
acetic)

Titran
Titrani: acizi tari 10-1N (HClO4, acidul
metansulfonic,
metansulfonic, acid etansulfonic,
etansulfonic, acid
benzen i toluensulfonici )
2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

22

Titrarea substan
substanelor cu
caracter acid
Solven
Solveni:

bazici (dietilamina,
dietilamina, propilamina,
propilamina, 11-butilamina,
etanolaminele,
etanolaminele, etilendiamina,
etilendiamina, piridina,
formamida,
formamida, dimetilformamida)
dimetilformamida)
amfiprotici (metanol, etanol, nn-propanol,
izopropanol,
izopropanol, nn-butanol, tt-butanol)
iner
ineri (benzen, toluen, acetona, acetonitril,
acetonitril,
metiletilcetona,
metiletilcetona, hexona,
hexona, DMSO)
amestecuri (aceton
(aceton--butanol, aceton
aceton-piridin,
piridin, benzenbenzen-metanol).

Titran
Titrani: baze tari 10-1N (CH3ONa n CH3OH,
C2H5ONa n C2H5OH, NaOH i KOH n etanol,
CH3COONa i CH3COOK n CH3COOH, R4N+
N+OHOH-,
AlLiH4, NH2Li)
2011 - 2012

UMF Cluj - CAAI

23