Sunteți pe pagina 1din 46

G H I D U L S O L I C I TA N T U L U I

SUB-MSURA 6.4
Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de
activitati non-agricole
Sesiunea 1 2015

PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL


2014 2020
Program fi nanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin
F O N D U L E U R O P E A N A G R I C O L P E N T R U D E Z V O LTA R E
RURAL

E U R O PA I N V E S T E T E N Z O N E L E R U R A L E
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea


SUB-MSURII 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si
dezvoltarea de activitati non-agricole
non-agricole
Versiunea 01 mai 2015 - CONSULTATIV

Ghidul Solicitantului este un material de


informare tehnic a potenialilor beneficiari ai
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare
Rural (FEADR) i constituie un suport
informativ
complex
pentru
ntocmirea
proiectului conform cerinelor specifice ale
PNDR 2014-2020. Acest document nu este
opozabil actelor normative naionale i
comunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru
pregtirea, ntocmirea i depunerea proiectului
de investiii, precum i modalitatea de selecie,
aprobare
i
derulare
a
proiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista
indicativ a tipurilor de investiii pentru care se
acord fonduri nerambursabile, documentele,
avizele i acordurile pe care trebuie s le
prezentai, modelul Cererii de Finanare, al
Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de
Finanare, precum i alte informaii utile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.
Ghidul Solicitantului, precum i documentele
anexate pot suferi rectificri din cauza
actualizrilor legislative naionale i comunitare
sau procedurale varianta actualizat este
publicat pe pagina de internet www.afir.info.

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZ CU


REGLEMENTRILE CUPRINSE N MANUALUL DE PROCEDUR
PENTRU SUB-MSURA 6.4, POSTAT PE SITE-UL WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i
ndrumarele editate de MADR i AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

i din regiunile de dezvoltare ale Romniei, precum i pe paginile de internet


www.afir.info i www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta direct
la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet vezi
datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Contribuia sub-msurii 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si
dezvoltarea de activitati non-agricole la domeniile de intervenie (obiectivele
sub-masurii
6.4).....................................................................
.
04

2. PREZENTAREA SUB-MSURII 6.4


2.1. Cine
poate
beneficia
de
fonduri
nerambursabile .........................................................
06
2.2. Condiii
minime
obligatorii
pentru
acordarea
sprijinului .............................................
09
2.3.
Tipuri
de
investiii
i
cheltuieli
eligibile .....................................................................
09
2.4. Tipuri
de
investiii
i
cheltuieli
neeligibile

10
2.5
Criterii
de
selecie
ale
proiectului
............................................................................
11
2.6. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
..........................................................................................................................
14
3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBUESABILE ACORDATE PENTRU
INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE
IN SPATIUL RURAL.
3.1.
Completarea,
depunerea
i
verificarea
dosarului
cererii
de
finanare .......................
15
3.2.
Contractarea fondurilor
................................................................
.
22
3.3
Achizitiile
..
27
3.4.
Plata ......................................................................................................................
.
30
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4. INFORMATII UTILE
4.1. Documentele
necesare
ntocmirii
Cererii
de
Finanare ........................................
31
4.2
Documentele necesare la ncheierea contractului de finanare si la ultima
transa de plata35
4.3. Lista
formularelor
disponibile
pe
site-ul
AFIR
......
.................................................36
4.4.
Dicionar ...............................................................................................................
37
4.5.
AFIR
n
sprijinul
dumneavoastr
........................................................
39
5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
5.1. Anexa
1

Model
Cerere
de
Finanare
....
www.afir.info
5.2. Anexa
2

Model
Studiu
de
fezabilitate/Memoriu
justificativ..................................................................
www.afir.info
5.3. Anexa 3 Model Contract de Finanare .......................................................
www.afir.info
5.4.
Anexa 4 Formulare de plata
Anexa
5
Fia
sub-msurii
6.4 ............................................................................
www.afir.info
5.5
Anexa
6
Declaraii
pe
propria
rspundere ................................................
www.afir.info
Declaratie
incadarare in categoria de micro-intreprindere/intreprindere mica..........
www.afir.info
Declaratie
privind
firma
in
dificultate.......................................................................... www.afir.info
Decalaratie privind co-finantarea (inclusiv blocarea in cont a 50% din
suma)....................... www.afir.info
Declaratie privind respectarea regulii de cumul (ajutoare de stat si
minimis).............. www.afir.info
Declaratie ca nici solicitantul si nici un alt membru al gospodariei agricole nu
a mai solicitat/beneficiat de sprijin pe sub-msura 6.4.
5.6 Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul submasurii 6.4
www.afir.info
5.7- Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.
5.10 Anexa 9 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
5.11 Anexa 10 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat................................
www.afir.info

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

5.12 Anexa 11- Lista zonelor cu destinatii eco-turistice...............................


www.afir.info
5.13 Anexa 12-Lista ariilor naturale protejate (stabilite in conformitate cu OUG
nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national)............................. www.afir.info

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 1
PREVEDERI GENERALE
1.1 CONTRIBUIA SUB-MSURII 6.4 SPRIJIN PENTRU INVESTIII N
CREAREA I DEZVOLTAREA DE ACTIVITI NON-AGRICOLE LA DOMENIILE
DE INTERVENIE
Submsura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de
activitati non-agricole se ncadreaz, conform Regulamentului nr.
(CE)1305/2013, art.19, n msura 06 Dezvoltarea exploataiilor i a
ntreprinderilor i contribuie la domeniile de intervenie:
- 5C- Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deseurilor si reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in
scopul bio-economiei;
- 6A Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici,
precum si crearea de locuri de munca
Submsura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de
activitati non-agricole are ca scop:
Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
Cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale;
Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente;
Crearea de locuri de munca;
Cresterea veniturilor populatiei rurale;
Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban.
Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor
gospodariilor agricole prin practicarea de activitati non-agricole in vederea
cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.
Sprijinul financiar nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013
cu privire la ajutorul de minimis si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar
pe 3 ani fiscali (100.000 euro pentru sectorul transporturilor).
Contribuia public total aferent sesiunii pentru anul 2015 pentru Submsura 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:
15% - contribuia Guvernului Romniei;
85% - contribuia Uniunii Europene.
n cazul Bucureti i Ilfov contribuia public este mprit astfel:
25% - contribuia Guvernului Romniei;
75% - contribuia Uniunii Europene.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 2
PREZENTAREA SUB-MSURII 6.4
2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE
Solicitanii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
aceast sub-msur sunt:
Micro-ntreprinderi i ntreprinderi non-agricole mici existente i nounfiinate (start-ups) din spaiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodrii agricole (autorizai cu statut
minim pe PFA) care i diversific activitatea de baz agricol prin
dezvoltarea unei activiti non- O micro-ntreprindere este considerat nou nfiinat
O micro-ntreprindere este considerat nou nfiinat
agricole n zona rural n cadrul (start-up)
(start-up) dac
dac este
este nfiinat
nfiinat n
n anul
anul depunerii
depunerii Cererii
Cererii
de
Finanare
sau
dac
nu
a
nregistrat
activitate
pn
ntreprinderii
deja
existente, de Finanare sau dac nu a nregistrat activitate pn
n momentul
momentul depunerii
depunerii acesteia,
acesteia, dar
dar nu
nu mai
mai mult
mult de
de 33
n
ncadrabile n micro-ntreprinderi ani
ani fiscali
fiscali consecutivi.
consecutivi.
i ntreprinderi mici, cu excepia
persoanelor fizice neautorizate.
ATENTIE! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
ATENTIE! Micro-ntreprinderile i intreprinderile mici, att cele
existente ct i cele nou nfiinate (start-ups) trebuie s fie nregistrate
i s-i desfoare activitatea propus prin proiect n spaiul rural (att
sediul social, ct i punctul de lucru trebuie s fie amplasate n mediul rural);
Categoriile de solicitani eligibili n cadrul sub-msurii 6.-4 Sprijin pentru
investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole in zone rurale, n
funcie de forma de organizare sunt:
Persoana fizica autorizat (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)
cu modificrile i completrile ulterioare;
Intreprinderi individuale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu
modificrile i completrile ulterioare;
Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu
modificrile i completrile ulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, cu
modificrile i completrile ulterioare);
Societate n comandit simpl SCS (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990,
cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificarile i completrile ulterioare);

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/


1990, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate cu rspundere limitat SRL (nfiinat n baza Legii nr. 31/
1990, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/
1990, cu modificarile i completrile ulterioare);
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/1991) cu modificrile i
completrile ulterioare;
Societate cooperativ agricol de gradul 1 si societati cooperative
meteugreti i de consum de gradul 1 (nfiinate n baza Legii nr. 1/
2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activiti
non-agricole;
Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004) de
exploatare i gestionare a terenurilor agricole i a efectivelor de animale.
Medicul veterinar cu drept de liber practic, care este organizat i
funcioneaz n cadrul unui cabinet medical veterinar individual n
conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea i exercitarea
profesiunii de medic veterinar;
Medicul uman cu drept de liber practic care este organizat i funcionez
n cadrul unui cabinet medical individual n conformitate cu Ordonana
Guvernului nr 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor
medicale.
ATENTIE! Avnd n vedere condiiile de autorizare ca i cabinet
medical veterinar individual/cabinet medical individual, acetia pot
solicita fonduri doar pentru investiii de modernizare.
Atenie! Asociaii vor desemna membrul asociat sau administratorul societii
pentru a reprezenta societatea n relaia cu AFIR.
ATENTIE! n cadrul SM 6.4, solicitantul trebuie s aib capital 100% privat.
Solicitanii eligibili trebuie s se ncadreze n categoria:
microntreprindere maximum 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri
anual net sau dein active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei;
ntreprindere mic ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de
afaceri anual net sau dein active totale de pn la 10 milioane euro,
echivalent n lei.
IMPORTANT! Dovada ncadrrii n categoria de micro-ntreprindere sau
intreprindere mica se
face
n
baza Declaraiei privind ncadrarea
ntreprinderii n categoria micro-intreprinderilor i, dup caz, mica, n baza
Calculului pentru ntreprinderile partenere sau legate, completate n
conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n acest sens se precizeaz:


- o ntreprindere nu poate fi considerat micro-ntreprindere sau intreprindere
mica dac cel puin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia
sunt controlate, direct sau indirect, n comun ori cu titlu individual, de ctre una
sau mai multe organisme ori colectiviti publice conform art. 4 5 al Legii nr.
346/2004.
- datele utilizate pentru calculul numrului mediu de salariai, cifra de afaceri
net anual i activele totale sunt cele raportate n situaiile financiare aferente
exerciiului financiar precedent, aprobate de adunarea general a acionarilor
sau asociailor art 6(1) al Legii nr. 346/2004.
- dac la data ntocmirii situaiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai
ncadreaz n plafoanele stabilite la art. 3 i 4, aceasta nu i va pierde calitatea
de ntreprindere mic, mijlocie sau microntreprindere dect dac depirea
acestor plafoane se produce n dou exerciii financiare consecutive., conform
art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.
Atenie!
Se va verifica condiia de ntreprinderi legate sau partenere pentru ncadrarea n
categoria de micro-ntreprindere sau ntreprindere mic.
ATENTIE!
ATENTIE!
Un singur
singur reprezentant
reprezentant al
al unui
unui SRL,
SRL, cooperativa
cooperativa agricola/
agricola/ societate
societate agricola
agricola (asociat
(asociat unic/asociat
unic/asociat
Un
majoritar/membru cooperator,
cooperator, etc)
etc) poate
poate primi
primi sprijin
sprijin prin
prin aceasta
aceasta sub-masura!
sub-masura!
majoritar/membru
In cadrul
cadrul unei
unei familii
familii (Intreprindere
(Intreprindere familiala/gospodarie
familiala/gospodarie agricola)
agricola) doar
doar unul
unul dintre
dintre membrii
membrii poate
poate
In
beneficia
de
sprijin
pe
sub-masura
6.2.
beneficia de sprijin pe sub-masura 6.2.
Contractele care
care confera
confera dreptul
dreptul de
de folosinta
folosinta asupra
asupra cladirilor/
cladirilor/ terenurile
terenurile unde
unde vor
vor fifi amplasate
amplasate
Contractele
investitiile (in
(in cazul
cazul in
in care
care prin
prin proiect
proiect se
se propun
propun lucrari
lucrari de
de interventie
interventie asupra
asupra cladirilor,
cladirilor, solicitantul
solicitantul
investitiile
trebuie sa
sa dovedeasca
dovedeasca dreptul
dreptul de
de proprietate
proprietate asupra
asupra cladirii
cladirii si
si terenului
terenului aferent)
aferent) vor
vor fifi incheiate
incheiate in
in
trebuie
numele solicitantului/
solicitantului/ persoanei
persoanei autorizate/societatii.
autorizate/societatii.
numele

IMPORTANT:
Conform Regulamentului 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis, cuantumul
ajutoarelor de minimis pe care o intreprindere unic le poate primi, nu va
depi 200.000 euro pe o perioad de 3 ani fiscali.
Intreprinderea unic - n conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din
Regulamentul (UE) nr.1.407/2013 include toate ntreprinderile ntre care exist
cel puin una dintre relaiile urmtoare:
-o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale
asociailor unei alte ntreprinderi;
-o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor
organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte
ntreprinderi;
-o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei
ntreprinderi n temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau
n temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul
acesteia;
- o ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i
care controleaz singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

acelei ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale


asociailor ntreprinderii respective.

Finanarea n cadrul acestei msuri derulat prin PNDR 2014-2020


este restricionat pentru urmtoarele categorii de beneficiari:
Solicitanii/ beneficiarii nregistrati n Registrul debitorilor AFIR,
att pentru Programul SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la achitarea
integral a datoriei fa de AFIR, inclusiv a dobnzilor i majorrilor de
ntrziere;
Solicitanii/ beneficiarii care au contracte de finanare ncetate din
proprie iniiativ, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanii/
beneficiarii care au contracte de finanare ncetate pentru nerespectarea
obligaiilor contractuale din iniiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;
Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanrii FEADR, care
se afl n situaii litigioase cu AFIR, pn la pronunarea definitiv i
irevocabil a instanei de judecat n litigiul dedus judecii;
Solicitanii care s-au angajat prin declaraie la depunerea cererii de
finanare c vor depune dovada co-finanrii la contractare sau c vor depune
proiectul tehnic i nu prezint documentele la data prevzut n notificare din
motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de 1
an de la notificare.

2.2 CONDITII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU


ACORDAREA SPRIJINULUI
Pentru a putea primi sprijin n cadrul sub-msurii 6.4, solicitantul sprijinului
trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili;
investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin
prevazute prin sub-masura;
sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural;
Spaiul rural
rural eligibil
eligibil
Spaiul
n
accepiunea
PNDR
2014-2020 i
i implicit
implicit aa
n accepiunea PNDR 2014-2020
acestei
sub-msuri,
spa

iul
rural
este
definit ca
ca
acestei sub-msuri, spaiul rural este definit
totalitatea comunelor
comunelor la
la nivel
nivel de
de unitate
unitate
totalitatea
administrativ-teritorial, comuna
comuna fiind
fiind cea
cea mai
mai mic
mic
administrativ-teritorial,
unitate administrativ-teritorial,
administrativ-teritorial, nivel
nivel NUTS
NUTS 5.
5.
unitate

sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei;


viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza
prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea
intreprinderilor in dificultate.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra


mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.
Tipuri de operatiuni si CHELTUIELI ELIGIBILE (In conformitate cu Lista
codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.4, Anexa
la
Ghidul solicitantului.), de exemplu:
Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie,
articole de hartie si carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
- Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si
echipamente;
- fabricare produse electrice, electronice;
Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte
activitati traditionale non-agricole olarit, brodat, prelucrare manuala a
fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
Investitii legate de furnizarea de servicii:
- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
- servicii de consultanta, contabilitate, audit;
- activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;
- servicii tehnice, administrative, etc.
Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agroturistice, proiecte de activitati de agrement.
Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de
peleti si brichete) in vederea comercializarii.
Costuri eligibile specifice (precizate n fia sub-msurii 6.4):
- construcia,
extinderea
i/sau
modernizarea
i
dotarea
cldirilor;achiziionarea i costurile de instalare, inclusiv n leasing de utilaje,
instalaii i echipamente noi;
- investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si
achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
Tipuri de operatiuni/activitati si CHELTUIELI NEELIGIBILE (precizate in
fia sub-msurii 6.4).
- Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente
agricole aferente acestei activitati;
- Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat;
- Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica.
Cheltuieli neeligibile generale (precizate in PNDR 2014-2020).
cheltuielile cu achiziionarea de bunuri i echipamente second hand;

Ghidul

10

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului


cu excepia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.
1305/2013 care pot fi realizate nainte de depunerea cererii de finanare;

cheltuieli cu achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru


transport persoane;
cheltuieli cu investiiile ce fac obiectul dublei finanri care vizeaz aceleai
costuri eligibile;
cheltuieli n conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 i anume:
a.dobnzi debitoare;
b. achiziionarea de terenuri construite i neconstruite;
c.taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate
recupera n temeiul legislaiei naionale privind TVA-ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare;
d. n cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de
leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanare a dobnzilor,
cheltuielile generale i cheltuielile de asigurare.
e. Cheltuieli care fac obiectul finanrii altor programe europene/naionale,
conform Cap. 14 i 15- PNDR.
Costuri neeligibile specifice:
Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea
avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri
administrative, etc)

2.3 Criterii de selecie ale proiectului


Evaluarea proiectelor se realizeaz lunar pentru proiectele ce au un punctaj
estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate
lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.
Pentru a fi admise, cererile de finanare trebuie s ndeplineasc punctajul
aferent pragului de calitate precizat n anunul licitaiei anuale de proiecte.
Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finanare care nu ndeplinesc
aceast condiie vor rmne cu statutul de amnate.

Atenie! Este important ca nainte de depunerea cererii de finanare, s


identificai, obiectiv, punctajul pe care aceasta o ntrunete i s-l

Ghidul

11

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

menionai n cererea de finanare, seciunea A 6 Date despre tipul de


proiect i beneficiar.
Pentru a evita punctarea n baza unor estimri subiective ale
solicitanilor n vederea evalurii cu prioritate a Cererilor de finanare
depuse, n cazul n care estimarea punctajului de ctre solicitant este
mai mare cu cel puin 20% dect punctajul real rezultat n urma
evalurii, selecia Cererii de finanare va fi amnat pentru ultima faz
procedural sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea n cauz.
Punctajul se calculeaz n baza urmtoarelor principii i criterii de selecie:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Principii i criterii de selecie

Punctaj

Principiul diversificrii activitii agricole a


fermelor existente ctre activiti non-agricole

30 p

1.1. Proiecte care sunt iniiate de o ntreprindere


existent, care a desfurat n principal activitate n
domeniul agricol i intenioneaz s-i diversifice
activitatea n sectorul non-agricol. Activitatea agricol
trebuie s fie realizat pe perioada a cel puin 12 luni de
la data nfiinrii i pn la data depunerii cererii de
finanare.

30 p

Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de


cretere (Textile i pielrie, Industrii creative i
culturale inclusiv meteuguri, Activitati de
servicii in tehnologia informaiei, agroturism,
servicii pentru populaia din spaiul rural)

35 p

2.1. Proiecte ce vizeaz activiti de producie din


sectoarele cu potenial de cretere.
Proiectul vizeaz activiti conform codului CAEN aferent
activitii de producie scorate.
2.2. Proiecte ce vizeaz servicii din sectoarele cu
potenial de cretere.
Proiectul vizeaz prestarea de servicii conform codului
CAEN aferent serviciului scorat.
Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul
prioritizrii activitilor agroturistice desfurate
n zonele cu potenial turistic ridicat/ destinaii
ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

35 p

3.1. Proiecte ce vizeaz investiii n agroturism (pensiuni


agroturistice i/sau servicii de agrement) n zonele cu
potenial turistic ridicat;

30 p

Max. 20
p

Max. 10 p

Vor fi punctate proiectele care se dezvolt n zone cu


potential turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din
punct de vedere turistic, n conformitate cu Ordonana
de Urgen nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
Ghidul

12

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Seciunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu


modificrile i completrile ulterioare, precum i a
metodologiei de acordare a punctajului total aferent
potenialului de dezvoltare turistic (evaluare final).
Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaz n funcie
de amplasamentul investitiei (comuna), n localiti cu
concentrare foarte mare de resurse i n localiti cu
concentrare mare de resurse.
n cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de
resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent
aplicndu-se urmtoarea formul de calcul:
Cmrt*5/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu dou
zecimale).
Not: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor
cu potenial turistic este de 45 de puncte.
- n cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de
resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10
puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent
aplicndu-se urmtoarea formul de calcul:
Cfmrt*10/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu dou
zecimale).
Not: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei
comunelor cu potenial turistic este de 56,40 de puncte.
Lista comunelor cu potenial turistic este ntocmit n
conformitate cu Ordonana de Urgen nr. 142/2008
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naional Sectiunea a VIII a- zone cu resurse turistice, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i a
metodologiei de acordare a punctajului total aferent
potenialului de dezvoltare turistic (evaluare finala)
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice

4.

Ghidul

13

3.2. Proiecte care includ activiti turistice de agrement


ce vor fi desfurate n zonele cu destinaii ecoturistice.

5p

3.3. Proiecte care includ activiti turistice de agrement


ce vor fi desfurate n zone cu arii naturale protejate.

5p

Principiul derulrii activitilor


anterioare ca
activitate general de management a firmei,
pentru o mai bun gestionare a activitii
economice;

15 p

4.1. ntreprindere activ fr ntrerupere cel puin 3 ani


i cu profit operaional n ultimii 2 ani - (pentru a se
evidenia buna gestionare a activitii economice)

15 p

4.2. ntreprindere activ fr ntrerupere cel puin 2 ani


i cu profit operaional n ultimul an - (pentru a se

5p

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

evidenia buna gestionare a activitii economice)


TOTAL

100 p

Prag minim de calitate luna I 80 p.


Punctaj minim 15 p.
Atenie! Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe
propria raspundere a solicitantului.
IMPORTANT!
Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin
Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ i pentru care a primit
punctaj la selecie, devin condiii obligatorii pentru meninerea
sprijinului pe toat perioada de valabilitate a contractului de finanare.
Atenie! In intelesul art. 4 din R(UE) nr. 1307/ 2013 si conform definitiei din
PNDR 2014 - 2020,
fermier nseamn o persoan fizic sau juridic (de drept public sau privat)
sau un grup de persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care
un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, a crui
exploataie se situeaz pe teritoriul Romaniei si care desfoar o activitate
agricol
(b)exploataia agricol este o unitate tehnico-economic ce i desfoar
activitatea sub o gestiune unic si are ca obiect de activitate exploatarea
terenurilor agricole i/sau activitatea zootehnic.
(c) activitate agricol conform prevederilor art. 4(1)(c) din Reg.
1307/2013 nseamn dup caz:
producia, creterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea,
mulgerea, reproducerea animalelor i deinerea acestora n scopuri agricole;
o meninerea unei suprafee agricole ntr-o stare care o face adecvat pentru
punat sau pentru cultivare, fr nici o aciune pregtitoare care depete
cadrul metodelor i al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea normelor de
ecocondiionalitate, sau
o efectuarea unei activiti minime pe suprafeele agricole meninute n mod
obinuit ntr-o stare adecvat pentru punat sau pentru cultivare, pe terenul
arabil prin ndeprtarea vegetaiei prin lucrri de cosit sau discuit sau prin
erbicidare cel puin o dat pe an, iar pe pajitile permanente, prin punat cu
asigurarea echivalentului unei ncrcturi minime de 0,3 UVM/ha cu animalele
pe care le exploateaz sau un cosit anual, n conformitate cu prevederile
legislaiei specifice n domeniul pajitilor. n cazul pajitilor permanente, situate
la altitudini de peste 1800 m, meninute n mod natural ntr-o stare adecvat
pentru punat, activitatea minim const n punat cu asigurarea unei
ncrcturi minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploateaz.

Ghidul

14

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

o n cazul viilor i livezilor activitatea agricol minim presupune cel puin o


tiere anual de ntreinere i cel puin o cosire anual a ierbii dintre rnduri sau
o lucrare anual de ntreinere a solului.
ATENTIE!
Pentru fermieri/ membrii unei gospodrii agricole, activitatea agricol trebuie
demonstrat prin nregistrarea obligatorie, de ctre solicitant, n nume
propriu, cu cel puin 12 luni nainte de solicitarea sprijinului, n Registrul Unic
de Identificare APIA i/ sau n Registrul exploataiilor ANSVSA/Registrul
agricol (la Primrie).
Exploataia trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
Exploataia este nregistrat obligatoriu n Registrul Unic de
Identificare APIA, n Registrul agricol i/ sau n Registrul exploataiilor
ANSVSA cu cel putin 12 luni inaintea depunerii cererii de finantare;
Solicitantul este nregistrat ca microntreprindere/ ntreprindere mic.
IMPORTANT! PRECIZARI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE
AGROTURISTICE.
Agro-pensiunile vor fi n conformitate cu normele de clasificare prevzute n legislaia
naional n vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor
metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire
turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a licentelor si brevetelor de turism
iar nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie s ating
standardul de calitate de minimum o margaret. Schimbarea destinaiei unei locuine n
structur de primire agro-turistic este considerata investitie noua.
Pentru investiiile noi n structurile de primire agro-turistic, suprafaa de teren
aferent structurii agro-turistice trebuie s fie n conformitate cu prevederile legislaiei
naionale n vigoare n domeniul turismului, n vederea evitrii supra-aglomerrii i a
fragmentrii excesive a peisajului natural (constructie noua sau extindere) .
Angajament din partea beneficiarului c va introduce obiectivul investiional n
circuitul turistic.
Beneficiarul trebuie s respecte cerinele de mediu specifice investiiilor n perimetrul
ariilor naturale protejate.
n situaia n care beneficiarul nu prezint toate autorizaiile solicitate nainte de a
doua transa de plata, proiectul devine neeligibil.

2.4 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL (intensitatea sprijinului)


Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr.
1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acord pentru o
perioad de maxim trei ani i nu va depi 200.000 euro/beneficiar pe 3
ani fiscali (100.000 euro n cazul transporturilor):
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Ghidul

15

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pn la


90% n urmtoarele cazuri:
- pentru solicitanii care desfoar activiti de producie, servicii medicale,
sanitar-veterinare i agro-turism;
pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricol prin
dezvoltarea unor activiti non-agricole.
Atenie! n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE)
nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod
artificial condiiile necesare pentru a beneficia de finanare n cadrul
msurilor PNDR 2014-2020. n cazul constatrii unor astfel de situaii, n orice etap de
derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil i se procedeaz la recuperarea sprijinului
financiar, dac s-au efectuat pli.

Ghidul

16

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 3
ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE
PENTRU SUB-MSURA 6.4

n cazul investitiilor in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole, principiul


finanrii nerambursabile este acela al acordrii unui sprijin financiar.
Un solicitant al sprijinului prin Sub-msura 6.4 poate depune n acelai timp
proiecte pentru alte sub-msuri din cadrul PNDR 2014-2020 pentru a fi
cofinanate prin FEADR, cu ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii:
a) respectarea condiiilor de eligibilitate ale acestuia i a regulilor ajutoarelor
de minimis;
b) nu sunt create condiiile pentru a obine n mod necuvenit un avantaj, n
sensul prevederilor art.60 din Regulamentul (UE) nr.1306/2013, n orice etap de
derulare a proiectului;
c) prezentarea dovezii co-finanrii private prin extras de cont i a blocrii
ntr-un cont special al proiectului a 50% din valoarea co-finanrii private, care
se folosete numai pentru efectuarea plilor de implementare a proiectului, n
cazul msurilor care necesit contribuie privat a beneficiarului.
(2)
n cazul depunerii unei solicitri pentru mai multe proiecte,
solicitantul/beneficiarul, dup caz, menionat la alin.(1) trebuie s dovedeasc
existena co-finanrii private pentru proiect, sau, dup caz, cumulat pentru
toate proiectele.
(3)n cadrul sub-msurii 6.4, un beneficiar poate solicita finanare pentru unul
sau mai multe proiecte:
a) cu respectarea condiiilor de eligibilitate i
b) dac proiectele nu formeaz mpreun un flux tehnologic.
3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE
FINANTARE
Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele
tehnice i administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate i
depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.
Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la
prezentul Ghid i este disponibil, n format electronic, pe adresa de internet
www.afir.info.

NOT
Este necesar s se respecte formatele standard ale anexelor Indicatori de
monitorizare i Factori de risc care fac parte integrant din Cererea de
Finanare, precum i coninutul acestora. Se vor completa numai informaiile
solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori i nici ali factori de risc
Ghidul

17

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n afara celor inclui n anexele menionate mai sus). Completarea celor dou
anexe la cererea de finanare este obligatorie.
Atenie! Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele prevzute n modelul
standard. Anexele Cererii de Finanare fac parte integrant din aceasta.
Depunerea se va realiza numai n sistem electronic.
3.1.1
COMPLETAREA CERERII DE FINANARE
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face
conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea,
renumerotarea seciunilor, anexarea documentelor suport n alt ordine dect
cea specificat etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanare
pe motiv de neconformitate administrativ.
Cererea de Finanare trebuie redactat pe calculator, n limba romn. Dosarul
Cererii de finanare va cuprinde n mod obligatoriu un opis, cu urmtoarele:
Nr. crt.
Titlul documentului
Nr. Pagin (de la..... pn la.....)
Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de
Finanare trebuie completat ntr-un mod clar i coerent pentru a nlesni
procesul de evaluare a acesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor
preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din
implementarea acestuia i n ce msur proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor programului.
Atenie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin
FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri n avans (conform prevederilor
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, cu
modificrile i completrile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr.
807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1305/2013 , cu modificrile i completrile ulterioare i respectiv, ale Legislaiei
Naionale de Implementare.
Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin completarea csuei
corespunztoare din Planul financiar din cadrul Cererii de finanare.
Avansul se recupereaz la ultima tran de plat.
3.1.2
DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANARE
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i
documentele ataate (conform Listei Documentelor partea E din Cererea de
Finanare), vor fi scanate i depuse on-line.
Pentru a depune cereri de finanare on-line, solicitanii care nu au cont pe site-ul
www.afir.info, vor trebui s i creeze cont de utilizator n cadrul acestui portal.
Ghidul

18

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Utilizatorii care au deja cont creat l pot utiliza pentru ncarcarea cererilor de
finanare n format electronic. Paii care trebuie parcuri pentru ncrcarea
cererilor de finanare n portalul AFIR sunt urmtorii:
I. Accesarea site-ului AFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui web-browser(ex: Internet
Explorer, Mozilla Firefox) i accesarea adresei www.afir.info. Odat accesat
adresa, va fi afiat pagina principal.
II. Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de
user:
i deconectare
. De asemenea,
se gsete i un buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
. Dup nregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare i
va trebui s urmeze instruciunile din respectivul mesaj pentru activarea
contului creat.
III. Pregtire documente pentru ncrcare
Dup autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, n care utilizatorul va urma
paii urmtori:
1. Completare date de identificare ale solicitantului:
- Nume i prenume solicitant/Denumire solicitant
- Titlul proiectului
- CNP/ CUI solicitant
- Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului
2. Completarea Sesiunii i a sub-msurii pe care se dorete depunerea
proiectului
n vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibil
sesiunea, licitaia i sub-msura corespunztoare. l. Dup selectarea acestora,
utilizatorul va continua cu pasul de ncrcare Cerere de Finanare i anexe
tehnico-administrative.
IV. ncrcarea Cererii de Finanare, a anexelor tehnice i
administrative.
Sunt disponibile urmtoarele seciuni :
1.
ncrcarea formularului Cerere de Finanare
La ncrcarea Cererii de Finanare vor avea loc o serie de validri n scopul de a
ajuta solicitantul n corectarea diverselor probleme precum:
a.
formularul Cererii de Finanare trebuie s fie redactat electronic.
b.
se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanare, publicat pentru
sesiunea repectiv.

c.

denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caracterele speciale ~ " # % &


* : < > ? / \ { | }
d.
Este obligatorie completarea cmpurilor:
Ghidul

19

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

- CNP/CUI solicitant
- Statut juridic solicitant
- Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:
- BI/CI/Paaport
Serie
Numr
- Data eliberrii
- Data valabilitii
- E-mail reprezentant legal
- Amplasare proiect Regiune Jude
- Obiectiv investiie: Jude/ Localitate/ Ora/ Comun/ Sat
- n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune Jude i
tipul de investiie, cu construcii montaj sau fr construcii montaj, se va stabili
Oficiul Judeean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere
de Finanare, n SPCDR.
e.
ncrcarea formularului Cererii de Finantare completat, semnat, tampilat
i scanat.
2. ncrcare documente anexate Cererii de Finanare
Utilizatorul va ncrca fiecare document n parte, ncrcarea fiind de tip asincron.
Validri privind formatul fiierelor ce urmeaz a fi ncrcate:

a. Fisierele trebuie s fie n format .pdf scanate o rezoluie de minim 200dpi.


3. ncrcare Alte documente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente
justificative ale proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va
aciona butonul de Upload, iar la finalizarea ncrcrii, acesta va primi un mesaj
de confirmare, dac toate fiierele au fost ncrcate cu succes.
Dup ncrcarea cu succes a tuturor fiierelor, acestea vor fi transferate la AFIR.
Acestea se vor regsi n Sistemul de gestiune a documentelor, n folder-ul
proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, n sarcinile
ef SLINA, pentru desemnarea expertului care va verifica cererea de finanare.
Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvene unice pe
sesiune.
Atenie! pentru a preveni respingerea Cererii de Finanare ca urmare a
descoperirii unor erori de form n completarea Cererii de Finanare,
solicitantului are responsabilitatea ncrcrii unei cereri de finanare n care
informaia s fie complet i conform cu realitatea.
Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile
Vizualizare, Statusuri.
Pentru cererile de finanare a cror ncrcare on-line prin intermediului portalului
AFIR se realizeaz dup ora 14.00, termenul privind verificarea condiiilor de
Ghidul

20

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

admitere se deruleaz din ziua urmtoare. n ultima zi de depunere a


licitaiei, ncrcarea online se realizeaz pn la ora 16.00.
Dosarul Cerererii de Finanare va fi paginat i opisat, cu toate paginile
numerotate manual n ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui
document, unde n este numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv
documentele anexate. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagin va
purta tampila solicitantului.
Piesele desenate care depesc formatul A3, se pot ataa salvate
direct n format .pdf, la care se va adaug declaraia proiectantului
privind conformitatea cu planele originale din Cererea de Finanare.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANARE


Verificarea cererilor de finanare se face la:
o OJFIR pentru proiecte fr C+M;
o CRFIR pentru proiecte cu C+M;

1 ncadrarea cererii de finanare n funcie de pre-scoring


Cererea de finanare se verific din punct de vedere al eligibilitii i al criteriilor
de selecie, n cazul n care auto-evaluarea scorului (punctajului) solicitantului
este mai mare sau egal cu pragul de calitate al lunii n care a depus cererea de
finanare;
Cererea de finanare rmne n ateptare pn cnd pragul auto-evalurii atinge
nivelul pragului de calitate n acord cu pragurile stabilite n anunul de licitaie.
2. Verificarea eligibilitii cererii de finanare
Verificarea eligibilitii tehnice i financiare const n:
verificarea eligibilitii solicitantului;
verificarea criteriilor de eligibilitate;
verificarea bugetului indicativ al proiectului;
verificarea studiului de fezabilitate/memoriului justificativ i a tuturor
documentelor anexate.
Atenie! Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale i rezerv dreptul de a
solicita documente sau informaii suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i
implementrii proiectului, se constat de c este necesar. Informaiile
suplimentare se vor solicita de ctre experii evaluatori n sistem on-line, iar
raspunsul va fi transmis on line.
Cazurile n care expertul evaluator poate solicita informaii suplimentare sunt
urmtoarele:

1. n cazul n care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate/Memoriul


justificativ) conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu
de eligibilitate sau exist informaii contradictorii n interiorul lui, ori, fa
Ghidul

21

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

de cele menionate n Cererea de Finanare. n caz de suspiciune se poate


solicita extras de carte funciar i pentru cazurile n care nu este
obligatorie depunerea acestui document.
2. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre
autoritile emitente ntr-o form care nu respect protocoalele ncheiate
ntre AFIR i instituiile respective.
3. n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele
pe obiect) exist diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de
cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facut corect.
Nu este permis ncadrarea n subcap. 4.1 Construcii i instalaii, att a unor
cheltuieli eligibile ct i a unor cheltuieli neeligibile, fr a se detalia n devizele
pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/ instalaiilor ce se vor executa.
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele,
utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.
n cazul Cererilor de finanare verificate prin sondaj la AFIR nivel central,
informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 i pct.3.
n cazul n care restul documentelor din Cererea de finanare nu sunt n
conformitate cu forma cerut la cap. 4.1 Documentele necesare ntocmirii
Cererii de finanare, Cererea de finanare va fi declarat neeligibil.

3. Verificarea pe teren a cererilor de finanare


Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitatile care instrumenteaz cererea
de finanare numai pentru proiectele care vizeaz modernizri, respectiv:
OJFIR pentru Cererile de finanare fr construcii- montaj;
CRFIR
pentru cererile de finanare cu construcii- montaj;
Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n
anexele tehnice i administrative cu elementele existente pe amplasamentul
propus. Expertul compar verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza
documentelor (etapa verificrii administrative) cu realitatea, pentru a se asigura
de corectitudinea rspunsurilor.
n cazul n care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren
efectuat de ctre OJFIR/ CRFIR, acesta poate contesta rezultatele verificrii.
Contestaia va fi depus on-line n maxim 3 zile lucrtoare de la data vizitei pe
teren la OJFIR-ul la care a depus Cererii de finanare, numai n cazul n care
reprezentantul legal/ mputernicit al reprezentantului legal a menionat
observatii n formularul E3.8 Fia de verificare pe teren. n acest caz se
va face o nou vizit pe teren de ctre un alt OJFIR/ CRFIR.

4. Verificarea criteriilor de selecie


Verificarea punctajului de selectie se realizeaz pentru toate cererile de
finantare eligibile - pentru care s-au verificat conditiile de eligibilitate, pe baza
Ghidul

22

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

formularului - Fisa de evaluare generala a proiectului E 1.2, partea B


Verificarea
criteriilor de selectie a cererii de finanare. Verificarile n
conformitate cu criteriile de selecie i punctajele aferente stabilite n prezentul
ghid.
In cazul proiectelor verificate, sunt posibile 4 situatii:
- aplicatia are un punctaj verificat pragul de calitate al etapei, n Registrul
electronic primeste statutul S - selectata
- aplicatia are un punctaj verificat < pragul de calitate al etapei i n Registrul
electronic primeste statutul n asteptare (pn la etapa la care punctajul
cererii de finantare cu pragul de calitate lunar al etapei)
- aplicatia are un punctaj verificat < pragul minim de selectie al sub-msurii i
n Registrul electronic primeste statutul de R=respins (nefinantat)
- aplicatia are un punctaj estimat (autoevaluare, prescoring) mai mare cu 20%
fata de punctajul calculat de AFIR, si in Registrul electronic primeste statutul n
ateptare pentru selecia final, vor intra n procesul de selecie n raportul de
selecie final al sesiunii din anul respectiv.
n urma acestor verificrii eligibilitii i a criteriilor de selecie pot exista
urmtoarele situaii:
proiectul este neeligibil;
proiectul este eligibil i va avea un punctaj pragul de calitate lunar,
proiectul este eligibil i va avea un punctaj < pragul de calitate lunar,
Proiectul este eligibil i va avea un punctaj < pragul minim de selectie al
sub-msurii.

5. Selecia proiectelor
Submsura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar
public a submsurii aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de
selectie, punctajele de selectie, criteriile de departajare i pragul minim sunt
realizate la initiativa AM PNDR
cu consultarea prelabila a Comitetul de
Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anuala continua se face un ANUN DE
LANSARE A LICITAIEI n care se vor prezenta: alocarea anuala
corespunzatoare domeniilor de interventie, intervalul de depunere a proiectelor,
pragul minim si pragurile de calitate lunare.
La depunerea proiectului, solicitanii completeaz in Cererea de
Finantare cmpul aferent punctajului estimativ (auto-evaluare/ prescoring).
Depunerea continua a proiectelor n cadrul sesiunii anuale se oprete nainte de
termenul limit, atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd

Ghidul

23

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

un punctaj estimat (auto-evaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul


de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocrii sesiunii anuale.
Toate proiectele depuse ntr-o lun calendaristic care au punctajul mai mare
sau egal dect pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate
de ctre AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate n lunile urmtoare, atunci cnd
punctajul estimativ (auto-evaluare/pre-scoring) va deveni mai mare sau egal cu
pragul de calitate corespunzator lunii respective i vor intra n competiie cu
proiectele depuse n lunile respective.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de
calitate corespunzator lunii respective se va ntocmi un raport de selectie lunar,
cu exceptia proiectelor pentru care solicitantii i-au estimat punctajul (autoevaluare/pre-scoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR,
cand acetia vor intra n procesul de selecie in raportul de selectie final.
Selectia proiectelor se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie in
cadrul alocarii disponibile pentru selecia lunar ce reprezint diferena dintre
alocarea anual i valoarea public total a proiectelor selectate prin rapoartele
de selecie lunare anterioare. n cazul proiectelor cu acelai punctaj,
departajarea acestora se face n funcie de valoarea eligibil a proiectului,
exprimat n euro, n ordine cresctoare.
In termen maxim de 37 zile lucratoare de la sfarsitul lunii respective, termen ce
se poate prelungi cu nc 10 de zile lucrtoare dac sunt n evaluare proiecte pe
dou sau mai multe sub-msuri, se publica raportul de selectie lunar pe site-ul
AFIR, iar beneficiarii au la dispoziie 10 zile lucrtoare pentru a depune
contestaii cu privire la rezultatul seleciei la sediile OJFIR.
Dupa expirarea termenului de depunere a contestaiilor, AFIR va proceda la
selecia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal dect pragul de calitate
aferent ultimei sesiuni pentru care s-a ntocmit un raport de selecie lunar i
care nu au depus contestaii, iar proiectele eligibile cu punctajul total mai mic
dect ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a ntocmit un raport de
selecie lunar vor rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele
depuse ulterior.
Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Contestatii si publicarea
raportului de contestatii pe pagina de internet al AFIR, solicitantii sunt notificati
in 3 zile lucratoare de la publicare. Dup publicarea raportului lunar de
contestaii in maxim 47 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a
contestatiilor, termen ce se poate prelungi cu nc 15 de zile lucrtoare dac
sunt n analiz contestaii pe dou sau mai multe sub-msuri, AFIR va proceda la
selecia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate
aferent ultimei luni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar, iar
Ghidul

24

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

proiectele cu punctajul total mai mic dect ultimul prag de calitate aferent lunii
pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar vor rmne n ateptare i
vor intra n competiie cu proiectele depuse ulterior.
Atentie!
Evaluarea criteriilor de selecie se face numai n baza documentelor
depuse odata cu Cererea de finanare.
Atentie!
Solicitanii vor putea s redepun o singur dat proiectul n cadrul
unei sesiuni anuale continue numai dup retragerea n prealabil a
acestuia sau declararea ca neeligibil a cererii de finanare.
3.2 CONTRACTAREA FONDURILOR
Dup aprobarea Raportului de selecie n care sunt incluse proiectele aprobate
pentru finanare, AFIR notific Beneficiarul privind Decizia de Selecie prin
documentul Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanare i
semnarea Contractului de Finanare.
Atenie! n vederea semnrii contractului de finanare, n termen de maxim 5
zile lucrtoare de la primirea Notificrii privind selectarea cererii de finantare,
solicitantul se va prezenta la sediul OJFIR (cazul proiector fr C+M)/CRFIR (cazul
proiectelor cu C+M) cu un exemplar original al dosarului Cererii de finanare i a
documentelor anexe pe suport de hrtie, conform documentaiei depuse on line, care va rmne la OJFIR/CRFIR. Pentru confruntarea documentelor copie
depuse att pe suport de hartie, ct i on-line, se va prezenta totodat i dosarul
cuprinznd documentele n original.
n urma depunerii la AFIR a Cererii de finantare i a documentelor solicitate la
contractare, pe suport de hartie, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil,
dac n urma verificrii acestora nu sunt ndeplinite condiiile de eligibilitate.
Solicitantul are obligaia de a depune la Autoritatea Contractant (OJFIR/ CRFIR)
urmtoarele documente cu caracter obligatoriu, n maxim 3 luni de la data
primirii notificrii:
1. Documente care dovedesc capacitatea i sursa de co-finanare a
investiiei emise de o instituie financiar n original (extras de cont si/
sau contract de credit) n termen de maxim 90 de zile de la primirea
notificrii privind selectarea cererii de finanare;
2. Se va depune totodat i un document de la instituia financiar cu datele
de identificare ale acesteia i ale contului aferent proiectului FEADR
(denumirea, adresa instituiei financiare, codul IBAN al contului n care se

Ghidul

25

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

deruleaz operaiunile cu AFIR) i cazierul judiciar al responsabilului legal,


n original;
Atenie! n cazul n care dovada cofinanrii se certific de ctre
beneficiar prin extras de cont, acesta va prezenta adres emis de
instituia financiar privind blocarea ntr-un cont special al
proiectului, a 50% din suma reprezentnd co-finanarea privat a
investiiei i care va fi utilizat exclusiv n scopul derulrii
proiectului. Sumele blocate vor fi purttoare de dobnzi la nivelul
negociat de beneficiar cu banca, dobnzile acumulate, dac este
cazul, urmnd a fi utilizate exclusiv pentru implementarea
proiectului. Aceste sume vor fi deblocate numai in baza solicitarilor
beneficiarilor (titularilor de cont), confirmate de AFIR.
3. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i
sociale, emise de Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe
raza crora i au sediul social i puncte de lucru (numai n cazul n care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i dac este cazul, graficul
de reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat.
4. Document emis de DSVSA (daca este cazul), conform Protocolului de
colaborare dintre AFIR i ANSVSA publicat pe pagina de internet
www.afir.info
5. Document emis de DSP judeeana conform protocolului de colaborare
6. Acord de mediu fr studiu de impact n cazul proiectelor care nu
necesit evaluarea impactului asupra mediului (dac tipul
proiectului impune).
7. Proiectul tehnic, nsoit de graficul de realizare a investiiei, n cazul n
care investiia se realizeaz pe baza acestuia se va depune n vederea avizrii
de ctre CRFIR n termen de maxim 3 luni, respectiv n maxim 6 luni de la
primirea notificrii, n situaiile n care exist contestaii sau litigii privind
procedura de achiziii de servicii de proiectare.
n vederea avizrii Proiectului Tehnic,
se va prezenta ataat un tabel
centralizator cu diferenele fizice/valorice ntre SF-PT i bugetul
proiectului/devizul general/devizele pe obiecte n lei i euro, cu valorile
actualizate semnate i tampilate de reprezentantul legal i proiectant,
precum i prognozele economice n cazul modificarii valorii totale a investiiei.
n urma avizrii Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractant va proceda la
ncheierea contractului de finanare. De asemenea, beneficiarul va avea
posibilitatea de a publica pe site-ul AFIR a anunului pentru derularea
procedurilor de achiziii.
8. Acordul de mediu nsoit de Studiu de impact n cazul proiectelor care
necesit evaluarea impactului asupra mediului (n termen de 6 luni de la
primirea notificrii privind selectarea cererii de finanare, respectiv dup
semnarea contractului de finanare cu AFIR.
Ghidul

26

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Proiecte care necesit depunerea Acordului de mediu:


n cazul n care solicitantul prezint, la depunerea Cererii de Finanare,
numai dovada (Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat
procedura de obinere a acordului de mediu, dup verificarea
eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la
depunerea acordului de mediu la sediul Autoritaii Contractante.
Durata maxim n care proiectul rmne n ateptare este de 3 luni, cu
condiia depunerii de ctre beneficiar a documentelor obligatorii.
Prin urmare, Autoritatea Contractant va ncheia contractul de finanare n cazul
beneficiarilor care au prezentat acordul de mediu n termen de 3 luni de la
primirea Notificrii privind selecarea cererii de finanare, urmnd ca n termen
de maxim 6 luni s depun i studiu de evaluare a impactului asupra mediului,
sub sanciunea rezilierii contractului de finanare.
n caz de neprezentare a documentelor de ctre Beneficiar, n termenele
precizate n Notificarea de selectie respectiv, 3 luni sau 6 luni sau n cazul n
care acesta se regsete nregistrat n evidenele AFIR cu debite sau nereguli,
Agenia i rezerv dreptul de a nu ncheia Contractul de finanare.
ATENTIE!
Nedepunerea
documentelor
obligatorii
n
termenele
prevzute conduce la nencheierea contractului de finanare!
Mai mult, n cazul nedepunerii de ctre solicitani a documentelor
menionate mai sus (proiectul tehnic si dovada co-finantarii) sau
acordul de mediu* (dac este cazul) n termenele menionate n
cuprinsul notificrii, a documentelor solicitate n vederea ncheierii
contractului de finantare, acetia vor fi restrictionati de a beneficia de
finantare FEADR timp de 1 an de la notificare.
Important! n cazul investiiilor care se realizeaz in baza proiectului tehnic,
ncheierea contractului de finanare se va realiza pe baza bugetului rezultat n
urma avizrii achiziiei serviciilor de proiectare.
Atenie! Durata de execuie a contractului de finanare este de maxim 3
ani (36 de luni) pentru proiectele care prevd investiii cu construcii montaj
i/sau adaptarea la standarde.
Durata de execuie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru
proiectele de investiii care includ achiziii simple de bunuri/ utilaje, instalaii,
echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate.
Duratele de execuie prevzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6
luni, cu acordul prealabil al AFIR i cu aplicarea penalitilor specifice
beneficiarilor publici sau privai, prevzute n contractul de finanare, la valoarea
rmas, cu excepia investiiilor care prevd adaptarea la standardele europene,
caz n care aceast prelungire nu poate depi termenul de graie legal impus
pentru adaptarea la standarde.
Ghidul

27

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Duratele de execuie prevzute mai sus, se suspend, n situaia n care pe


parcursul implementrii proiectului se impune obinerea, din motive
neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizaii, dup caz, pentru
perioada de timp necesar obinerii acestora.
Contribuia public se recupereaz dac n termen de cinci ani de la efectuarea
plii finale ctre beneficiar, activele corporale i necorporale rezultate din
implementarea proiectelor cofinanate din FEADR fac obiectul uneia din
urmtoarele situaii:
a) ncetarea sau delocalizarea unei activiti productive n afara zonei vizate
de PNDR 2014 - 2020, respectiv de criteriile n baza crora proiectul a fost
selectat i contractat;
b) o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d
un avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau unui organism public;
c) o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile
de realizare i care ar determina subminarea obiectivelor iniiale ale
acestuia;
d) realizarea unei activiti neeligibile n cadrul investiiei finanat din
fonduri nerambursabile.
Precizri referitoare la durata de valabilitate a contractului de
finanare
Durata de valabilitate a contractului de finanare cuprinde durata de
execuie a contractului, la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data
ultimei pli efectuat de Autoritatea Contractant.
Precizm c, n cazul unei operaiuni constnd n investiii n activiti
de producie, contribuia public se recupereaz dac n termen de 7
ani de la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de
producie n cauz este delocalizat n afara Uniunii Europene.
La depunerea cererii de finanare, solicitantul i va da acordul n ceea
ce privete publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact
(denumire, CUI, adres, telefon, denumire/valoare proiect).

PRECIZRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI


Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans n vederea demarrii investiiei n
formularul Cererii de finanare, AFIR poate s acorde un avans de maxim 50%
din valoarea eligibil nerambursabil.
Avansul poate fi solicitat de beneficiar pn la depunerea primei Cereri de plat.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai dup avizarea unei proceduri de
achiziii de ctre AFIR.
Pentru plata n avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este
obligat s depun o garanie financiar, care s acopere suma solicitat n avans
Ghidul

28

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n procent de 100%, eliberat de ctre o instituie financiar bancar sau


nebancar nscris n Registrul Special al Bncii Naionale a Romniei conform
legislaiei n vigoare, sau poli de asigurare eliberat de o societate de
asigurri, autorizat potrivit legislaiei n vigoare. Garania financiar se depune
odat cu Dosarul Cererii de Plat a Avansului.
Garania aferent avansului trebuie constituit la dispoziia AFIR
pentru o perioad de timp mai mare cu 15 zile calendaristice fa de
durata de execuie a contractului i va fi eliberat n cazul n care AFIR
constat c suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund
contribuiei financiare a Uniunii Europene i contribuiei publice
naionale pentru investiii, depete suma avansului. Beneficiarul
trebuie s justifice avansul primitde la Autoritatea Contractant pe baza
documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instruciunilor de plat,
Anexa V la Contractul de Finanare pn la expirarea duratei de realizare a
investiiei prevzute n contractul de finanare, respectiv la ultima tran de
plat.
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n
avans i solicit prelungirea perioadei maxime de execuie aprobate prin
contractul de finanare, este obligat naintea solicitrii prelungirii duratei de
execuie iniiale a contractului s depuna la Autoritatea Contractant
documentul prin care dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie
Bancar/Nebancar, poli de asigurare care s acopere ntreaga perioada de
execuie solicitat la prelungire.
ATENIE!
AFIR efectueaz plata avansului n contul beneficiarilor, deschis la
Trezoreria Statului sau la o instituie bancar.

Ghidul

29

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Precizri referitoare la modificarea Contractului de finanare


Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai n
cursul duratei de execuie a acestuia stabilit prin contract i nu poate
avea efect retroactiv.
Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri, cu
excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile
finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea Contractant va notifica n
scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig a
le respecta ntocmai.
Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul
realocrilor ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal
al proiectului i nu afecteaz funcionalitatea investiiei, criteriile de
eligibilitate i selecie pentru care proiectul a fost selectat i contractat iar
modificarea financiar se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma
nscris iniial n cadrul bugetului ntre capitole bugetare de cheltuieli
eligibile i fr diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu
notificarea prealabil a Autoritii Contractante, fr a fi ns necesar
amendarea Contractului de finanare prin act adiional.
Beneficiarul va prezenta un raport de progres al investiiei, n cazul
solicitrii de modificare a contractului de finanare prin act adiional sau la
solicitarea Autoritii Contractante. Acesta va respecta formatul tip ataat
la Contractul de finanare, prin care se vor raporta activitile desfurate
n perioada de implementare, stadiul realizrii indicatorilor, rezultatele
pariale/finale obinute la momentul raportrii.
Important!
Solicitantul trebuie s depun din proprie iniiativ toate eforturile pentru a lua
cunotint de toate informaiile publice referitoare la sub-msura 6.4 din PNDR
2014-2020 pentru care depune proiectul n cadrul PNDR 2014 2020 n vederea
selectrii pentru finanare i s cunoasc toate drepturile i obligaiile prevzute
n contractul de finanare nainte de semnarea acestuia.
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea
Contractului, inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare
de incapacitate de plat sau a fost declanat procedura
insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea
Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de
beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau
documentele/autorizaiile/avizele depuse n vederea obinerii finanrii
nerambursabile
sunt
constatate
ca fiind
neadevarate/
false/
incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realitii, Autoritatea
Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept,
printr-o notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n
ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei
judectoreti.
Ghidul

30

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca


finanare nerambursabil, mpreun cu dobnzi i penaliti n
procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare i n
conformitate cu dispoziiile contractuale.
Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale
nu este de natur a afecta condiiile de eligibilitate i selecie a
proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza n mod
proporional cu gradul de nendeplinire.
Anterior ncetrii Contractului de finantare, Autoritatea Contractant
poate suspenda contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr
o avertizare prealabil.

3.3 ACHIZIIILE
Beneficiarul privat a crui investiie cuprinde achizitii simple este obligat s
finalizeze procedura de achiziii simple i s depun la OJFIR n maxim 3 luni,
dosarele de achiziii, n vederea avizrii si o transa de plata n maxim 6 luni de
la data semnrii Contractului de finanare.
Beneficiarul privat a crui investiie cuprinde construcii montaj este obligat
s finalizeze procedura de achiziii i s depuna dosarele de achiziii la CRFIR n
vederea avizrii, n termen de maxim 6 luni i o tran de plat n termen de
maxim 12 luni de la data semnrii contractului de finanare, n cazul proiectelor
pentru achiziii complexe .
Termenele prevzute mai sus cu privire la derularea i avizarea dosarelor de
achiziii se suspend pn la maximum 4 luni pentru achiziiile simple i pn la
maximum 8 luni pentru achiziiile complexe, pentru soluionarea contestaiilor
sau a eventualelor litigii. In acest sens, beneficiarul are obligatia de a anunta in
scris si de a prezenta documente justificative entitatii contractante cu privire la
situatia litigiilor sau contestatiilor in care este implicat, caz n care aceste
termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalitilor prevzute n
contractul de finanare.
Precizm c termenele specificate mai sus sunt IMPERATIVE,
nencadrarea n aceste termene va conduce la ncetarea contractului
de finanare.
Beneficiarul privat a crui investiie cuprinde construcii-montaj, nu poate
demara execuia lucrrilor fr avizul favorabil privind verificarea proiectului
tehnic ce se va realiza inaintea incheierii contractul de finantare.
Ghidul

31

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Nefinalizarea procedurilor de achiziii n termenele menionate poate conduce la


ncetarea contractului de finanare.
Pentru investiiile care prevd construcii-montaj, publicarea pe site-ul AFIR a
achiziiilor se va efectua n baza proiectelor tehnice de execuie avizate n
prealabil de AFIR.
Achiziie simpl reprezint dobndirea, n urma aplicrii unei proceduri de
licitaie, respectiv de selecie de oferte / conform bazei preuri de referin
publicat pe site-ul AFIR, de ctre beneficiarul privat al finanrii prin PNDR, a
unor bunuri cum ar fi utilaje i instalaii tehnologice fr montaj i servicii,
precum cel de consultan, dac este cazul, prin atribuirea unui contract de
achiziie.
Atenie! Pentru ncheierea contractelor cu firmele de consultan putei
consulta Modelul de Contract de Prestri Servicii Profesionale de Specialitate,
precum i Recomandri n vederea ncheierii contractelor de prestri servicii de
consultan i/sau proiectare, publicate pe pagina oficial AFIR la seciunea:
Informaii Generale >> Rapoarte i Liste >> List firme de consultan. Aceste
documente au un caracter orientativ, prile avnd libertatea de a include n
contractul pe care l vei semna clauzele cele mai potrivite i adaptate serviciilor
vizate de respectivele contracte.
Achiziie complex care prevede construcii montaj reprezint
dobndirea, n urma aplicrii unei proceduri de licitaie, respectiv de selecie de
oferte de ctre beneficiarul finanrii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje i
instalaii tehnologice cu montaj i/ sau lucrri de construcii i instalaii i servicii
prin atribuirea unui contract de achiziie.
Atentie!
La sesizarea motivat i susinut cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu
finanare din FEADR, cu privire la consultanii/ contractorii/ beneficiarii acestuia
care nu se achit de obligaiile contractuale, cu excepia cazurilor de for
major, AFIR/ MADR, dup o verificare prealabil i n baza unui act administrativ
de constatare, poate s includ i s fac publice informaiile despre acetia n
Lista consultanilor/ contractorilor/ beneficiarilor care nu i respect obligaiile
contractuale.
Informaii privind consultanii, contractorii i beneficiarii sprijinului financiar
neambursabil care nu i respect obligaiile contractuale vor putea fi consultate
pe site-ul oficial al AFIR.

n contextul derulrii achiziiilor private, conflictul de interese se defineste


prin:
A. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare i
ofertanti:
Ghidul

32

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Actionariatul beneficiarului (pn la proprietarii finali), reprezentantii legali


ai acestuia, membrii n structurile de conducere ale beneficiarului
(administratori, membri n consilii de administraie etc) i membrii
comisiilor de evaluare:
a. dein aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani sau
subcontractani;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali,
administratori, membrii ai consiliilor de administratie etc.) sau de
supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
c. sunt n relaie de rudenie pn la gradul IV sau afin cu persoane
aflate n situaiile de mai sus.
B. Conflictul de interese intre ofertanti:
Acionariatului ofertanilor (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali,
membrii n structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de
administraie etc):
a. Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante
pentru aceeai achiziie (OUG 66/2011);
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali,
administratori, membri ai consiliilor de administratie etc) sau de
supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
c. Sunt n relaie de rudenie pn la gradul IV sau afin cu persoane
aflate n situaiile de mai sus.
Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind
achiziiile private - anex la contractul de finanare atrage neeligibilitatea
cheltuielilor aferente achiziiei de servicii, lucrri sau bunuri.
Pe parcursul derulrii procedurilor de achiziii, la adoptarea oricrei
decizii, trebuie avute n vedere urmtoarele principii:
d. Nediscriminarea;
e. Tratamentul egal;
f. Recunoaterea reciproc;
g. Transparena;
h. Proporionalitatea;
i. Eficiena utilizrii fondurilor;
j. Asumarea rspunderii.
Beneficiarul va depune la OJFIR/ CRFIR, Declaraia de ealonare a
depunerii Dosarelor Cererilor de Plat n maxim 30 de zile de la
avizarea primului dosar de achiziie (exceptnd dosarele de servicii).
In cazul in care beneficiaz de avans, beneficiarul poate de asemenea s
depun la OJFIR/CRFIR Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor
de Plata in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (inclusiv
dosarele de servicii).

Ghidul

33

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat


conform prevederilor legale n vigoare, beneficiarii trebuie sa depuna si
Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distincta pentru
TVA.
In cazul n care beneficiarul nu depune Declaratia de esalonare n termenul
prevazut, aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului
cererii de plata.
Atenie! Solicitanii care vor derula procedura de achiziii servicii, cu o valoare
mai mare de 15.000 euro nainte de semnarea contractului de finanare cu AFIR,
vor respecta prevederile procedurii de achiziii servicii din Manualul de achiziii
postat pe pagina de web AFIR.

3.4 PLATA
Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Judeean pentru
Finanarea Investiiilor Rurale n dou exemplare, pe suport de hrtie, la care
ataeaz pe suport magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul
Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n
INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de finanare) pe pagina
de internet a AFIR www.afir.info.
Termenul limit de efectuare a plilor ctre beneficiar este de maxim 90 de
zile calendaristice de la data nregistrrii cererii de plat conforme.
Atenie! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze i/sau s nu modifice
substantial investitia realizata prin proiect pe o perioad de 5 ani de la ultima
plat efectuat de Agenie de valabilitate a contractului de finantare.

Ghidul

34

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 4
INFORMAII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE
4.1 Documentele necesare ntocmirii Cererii de Finanare
Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de Finanare pentru ntocmirea
proiectului sunt:
1. Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevd lucrri de construcii i/
sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului)
ATENTIE! n cazul proiectelor care prevd modernizarea/ finalizarea construciilor
existente/ achiziii de utilaje cu montaj care schimb regimul de exploatare a
construciei existente, se ataeaz la Studiul de Fezabilitate /Expertiza tehnic de
specialitate asupra construciei existente i Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor.
sau
Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construcii i/ sau
montaj Anexa 3 din Ghidul solicitantului)
Atenie! n situaia n care se regsesc n Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ
informaii identice din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor
de la cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea daca nu se dovedete o
particularizare la specificul proiectului.
n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie construciile n care va amplasa
utilajele achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi
trecute n coloana neeligibile, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism i va
ntocmi Studiul de Fezabilitate.
Important!
n cadrul documentului se vor regsi obligatoriu urmtoarele elemente:
- numai n cazul n care este mentionat codul CAEN si datele de identificare ale firmei de
consultan in mentionat n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ, cheltuielile
privind consultanta sunt eligibile.
- devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care le-a
ntocmit i s poarte stampila elaboratorului documentaiei.
- existena foii de capt, care conine semnturile colectivului format din specialiti
condus de un ef de
proiect care a participat la
elaborarea documentaiei
i tampila elaboratorului.
- detalierea capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i engineering i capitolul 5
organizare de antier prin devize care s justifice n detaliu sumele respective, pentru a
putea fi urmrite n etapa de achiziii i autorizare pli.
- prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zon, planul general,
relevee, seciuni etc.), s fie semnate, tampilate de ctre elaborator n cartusul
indicator.
Ghidul

35

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

- n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie constructiile n care va amplasa


utilajele achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi
trecute n coloana neeligibile, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate i
Certificatul de Urbanism pentru acestea.
- n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s
evidenieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al
Proiectului, chiar dac montajul este inclus n oferta/ factura utilajului sau se realizeaz
n regie proprie (caz n care se va evidenia n coloana cheltuieli neeligibile)
Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/
expert, costuri/ ora). Pentru situaiile n care valorile sunt peste limitele prevazute n
baza de date a Ageniei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de
ore prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi
reduse, cu informarea solicitantului.
n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va
prezenta calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu
construcii i instalaii se raporteaz la mp de construcie.
1. Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente
2. Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor
2. Situaiile financiare (bilant formular 10, cont de profit i pierderi formular 20 i
formularele 30 i 40, precedente anului depunerii proiectului nregistrate la
Administraia Financiar.
n cazul n care solicitantul este nfiinat cu cel puin trei ani financiari nainte de anul
depunerii cererii de finanare se vor depune ultimile trei situaii financiare.
Atenie! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanare
trebuie s fie pozitiv (inclusiv 0). Excepie fac solicitanii care nu au nregistrat venituri
din exploatare. n cazul n care anul precedent depunerii Cererii de Finanare este anul
nfiinrii, nu se analizeaz rezultatul operaional care poate fi negativ.
Pot aprea urmtoarele situaii:
a)n cazul unui solicitant nfiinat n anul depunerii proiectului care nu a ntocmit Bilanul
aferent anului anterior depunerii proiectului, nregistrat la Administraia Financiar sau
depus la Registrul Comerului, solicitantul nu va depune nici un document n acest sens.
b)
n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii
proiectului, dar au depus la Administraia Financiar Bilanul anului anterior depunerii
proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanare Bilanul formularul
10, anului anterior depunerii proiectului nsoit de contul de profit i pierdere formularul 20, inclusiv formularele 30 i 40, nregistrat la Administraia Financiar sau
depus la Registrul Comerului, prin care dovedete c nu a inregistrat venituri din
exploatare
c)n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului
i au depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul
anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va
depune Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar.
sau
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale i intreprinderi individuale:
a)Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului
nregistrat la Administraia Financiar (formularul 200 nsoit de Anexele la Formular) n
Ghidul

36

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

care rezultatul brut obinut anual s fie pozitiv (inclusiv 0) i/sau Declaraia privind
veniturile din activiti agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)
sau
b)
Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul
solicitanilor care nu au desfurat activitate anterior depunerii proiectului.
sau
c)Situaiile financiare (bilan, cont de profit i pierderi, formularele 10, 20, 30 i 40) prin
care dovedesc c nu au nregistrat venituri din exploatare.
n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i ntreprinderilor
familiale se va prezenta:
Declaraie special privind veniturile realizate nregistrata la Administratia Financiar
(formularul 200 nsoit de Anexele la Formular) n care rezultatul brut obinut anual s
nu fie negativ si/ sau Declaraia privind veniturile din activiti agricole impuse pe
norme de venit (formularul 221)
Formularul 221 se va depune de ctre solicitanii care au optat conform prevederilor
legale, la impozitarea pe baz de norma de venit.
Atenie! n situaia n care solicitantul desfoar activiti pentru care a depus att
formularul 200 ct i formularul 221 se va solicita i formularul 260 (Decizia de
impunere pentru plile anticipate cu titlu de impozit) cuprinznd i situaia privind
modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit.
3. Documente pentru
investiiile :

terenurile si cldirile pe/ n care sunt/ vor fi realizate

3.1 actul de proprietate asupra terenului


sau
alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin/dreptul
real principal al terenului: contract de nchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri
de folosin conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investiia, pe o perioad
de cel puin 10 ani de la data depunerii cererii de finanare.

i, n cazul dreptului de folosin prin concesionare, contractul de concesiune va fi


nsoit de o adres emis de concedent care s specifice:
suprafaa concesionat la zi - dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri
privind retrocedarea sau diminuarea i dac da, s se menioneze care este suprafaa
supus acestui proces;
situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a
investiiilor prevzute n contract, dac concesionarul i-a respectat graficul de plat a
redevenei i alte clauze
i
Pentru cldiri:
Document care s ateste dreptul de proprietate asupra cldirii
sau
alt document ncheiat la notariat care s certifice dreptul de folosin/dreptul
real principal asupra cldirii: contract de nchiriere, de comodat, concesiune (alte
tipuri de folosin conform legii) pentru cldirea n care se va realiza investiia, pe o
perioad de cel puin 10 ani de la data depunerii cererii de finanare, numai n cazul n
Ghidul

37

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

care proiectul se refer la dotarea/ achiziionarea de echipamente / utilaje, amenajarea


cldirii n aceast situaie fiind considerat cheltuial neeligibil.
i
n cazul dreptului de folosin prin concesionare, adresa emis de concedent care s
specifice dac pentru cldirea concesionat exist solicitri privind retrocedarea si

Extras de carte funciar sau Document care s certifice c nu au fost


finalizate lucrrile de cadastru, pentru investiiile care vizeaz investiii de
lucrri privind construciile noi sau modernizri ale acestora
ATENTIE! Pentru construciile definitive solicitantul trebuie s prezinte documente
care s certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct,
superficie, servitute) dobndit prin: contract de vanzare-cumparare, de
schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire,
hotrre judectoreasc/ contract de concesiune, definite conform Legii nr.
50/1991, modificat i completat, asupra terenului pe care urmeaz a se realiza
investiia.
Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991,
modificat i completat, solicitantul poate prezenta i un contract de comodat/
locaiune (nchiriere) asupra terenului.
4. Certificat de urbanism/ Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd
construcii, nsoit, dac este cazul, de actul de transfer a dreptului i obligaiilor ce
decurg din Certificatul de urbanism i o copie a adresei de ntiinare, conform
modelului din Ghid.
5. Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a
iniiat procedura pentru obinerea acordului de mediu
sau,
Decizia etapei de ncadrare n care se specific faptul c proiectul nu se supune
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii de evaluare adecvat;
sau,
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 nsoit de studiu de impact/ studiu de evaluare
adecvat, dac este cazul.
n cazul n care la depunerea Cererii de Finanare solicitantul prezint numai dovada
(Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de
mediu, dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz
pn la depunerea acordului de mediu. Durata maxim n care proiectul rmne n
ateptare este de 3 luni de la data primirii notificrii privind selectarea sau de 6 luni n
cazul n care proiectul necesit studiu de impact.
Pentru activiti existente care fac obiectul extinderii sau modernizrii, documentul va fi
nsoit de Nota de constatare eliberat de Garda Naional de Mediu.

6. Declaratia pe propria raspundere privind co-finantarea conform Anexei din


Ghidul solicitantului
7.1 Actul constitutiv al societii cooperativei agricole
Ghidul

38

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

si
7.2 Statutul cooperativei agricole
8.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului care specific faptul
c solicitantul are codul CAEN conform activitii pentru care solicit finanare,
existena punctului de lucru n spaiul rural (dac este cazul) i c nu se afl n proces
de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicat), reorganizare judiciar sau
faliment, conform Legii 85/2006 cu modificrile i completrile ulterioare
i
8.2 Declaraia pe propria rspundere c i va deschide punct de lucru n spatiul rural,
cu codul CAEN al activitii pentru care solicit finanare, cnd va ndeplini condiiile,
conform legislaiei n vigoare (pentru investitii noi, dac este cazul).
i
8.3 Declaraia privind ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici (Anexa din Ghidul solicitantului)

micro-intreprinderilor

Aceasta trebuie s fie semnat de persoana autorizat s reprezinte ntreprinderea.


9.1 Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului
conform legislaiei n vigoare.
sau
9.2 Certificat de nregistrare n Registrul unic al cabinetelor medicale umane /
veterinare
10.

Raport

asupra

utilizrii

programelor

de

finanare

nerambursabil

(obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul proiectului,


perioada derulrii proiectului) ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care au mai
beneficiat de programe de finanare nerambursabil n ultimii 3 ani, pentru acelai tip
de activitate.
11. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului cu privire la
nencadrarea n categoria <<firm n dificultate >>dup caz (Anexa din
Ghidul solicitantului ).
Declaraia, semnat de persoana autorizat s reprezinte ntreprinderea va fi
dat

de

toi

solicitanii

cu

excepia

PFA-urilor,

ntreprinderilor

individuale,

ntreprinderilor familiale i a societilor cu mai puin de 2 ani fiscali.


12. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind respectarea
regulii de cumul a ajutoarelor de stat i a ajutoarelor de minimis - Anexa din
Ghidul Solicitantului.
13. Angajament al beneficiarului c la momentul finalizrii agro-pensiunii, aceasta va
fi introdus n circuitul turistic.
Ghidul

39

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

14. Alte documente.


ATENIE!
ATENIE!
Activitile ce
ce se
se ncadreaz
ncadreaz n
n CAEN
CAEN 7500
7500 se
se supun
supun procedurii
procedurii de
de nregistrare
nregistrare // autorizare
autorizare sanitar
sanitar veterinar
veterinar
Activitile
conform Ordinului
Ordinului nr.
nr.16/2010
16/2010..
conform

Atenie! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de finanare, termenul
de valabilitate al acestora fiind n conformitate cu legislaia n vigoare.

4.1
Documentele
(Contractare)

necesare

la

acordarea

deciziei

de

finanare

1.
Documente care dovedesc capacitatea i sursa de co-finanare a
investiiei emise de o instituie financiar n original (extras de cont si/ sau
contract de credit) n termen de maxim 90 de zile de la primirea notificrii
privind selectarea cererii de finanare;
2.
Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n
care se deruleaz operaiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui
cont separat pentru derularea proiectului
3.
Adres emis de instituia financiar privind blocarea ntr-un cont
special al proiectului, a 50% din suma reprezentnd co-finanarea
privat a investiiei.
4.
Cazierul judiciar al reprezentantului legal;
5.
Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale
emise de Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i
au sediul social i puncte de lucru (numai n cazul n care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a
datoriilor ctre bugetul consolidat.
Atenie! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor prin meniunea
nu are datorii fiscale i sociale sau locale sau bararea rubricii n care ar trebui
s fie menionate.
Atenie! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobat a sumelor
negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA i/ sau alte documente
aprobate pentru soluionarea cererilor de restituire, decizie/ documente care au
fost aprobate ulterior eliberrii certificatului de atestare fiscal, pentru
compensarea obligaiilor fiscale de la Sect.A.
6.
Document emis de DSVSA pentru proiect (daca este cazul), conform
Protocolului de colaborare dintre AFIR i ANSVSA publicat pe pagina de internet
www.afir.info.
7.
Document emis de DSP judeteana (daca este cazul), conform
Protocolului de colaborare dintre AFIR i DSP publicat pe pagina de internet
www.afir.info;
Ghidul

40

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info,


seciunea: Informaii utile/ Protocoale de colaborare.
8.
Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz
conform legislaiei n vigoare:
9.
Autorizatie sanitara /Notificare de constatare a conformitii cu
legislaia sanitar emise cu cel mult un an naintea depunerii Cererii de
finanare.
10. Nota de constatare privind conditiile de mediu pentru unitile n
funciune.
Atenie! n cazul n care solicitantul prezinta autorizaii de funcionare, acestea
trebuie eliberate/ vizate cu cel mult un an n urma fa de data depunerii Cererii
de Finanare. n caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a
conformitii unitii n funciune, cu legislaia sanitar, sanitar veterinar, de
mediu n vigoare.
Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an naintea
depunerii Cererii de Finanare.

4.2 LISTA FORMULARELOR DISPONIBILE PE SITE-UL AFIR www.afir.info


Dosarul CERERII DE FINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea
completat electronic pe care solicitantul o nainteaz AFIR n vederea
obinerii finanrii);
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ Anexa 2;
Contractul de Finanare Anexa 3 (document cadru care
reglementeaz acordarea fondurilor nerambursabile ntre AFIR i
beneficiarul fondurilor nerambursabile);
Dosarul CERERII DE PLAT:
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente
justificative printre care declaraia de cheltuieli, raportul de execuie etc);
Cererea de Plat pentru avans (Cerere de plat pentru solicitarea
avansului);
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat
(document care prevede perioadele estimative de depunere a tranelor de
plat);
Declaraia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli achiziii de bunuri/ servicii/ lucrri/ actualizri/ diverse i neprevzute);
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele
financiare);
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care
prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de
achiziie, a condiiilor de eligibilitate menionate n Cererea de Finanare i
Ghidul

41

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul


altor programe de finanare nerambursabil);
Alte documente al cror format nu este elaborat de AFIR i nu pot
fi furnizate de AFIR (Lista complet a documentelor este prezentat n
Instruciunile de completare a Cererii de Plat, publicate pe pagina de
internet a AFIR www.afir.info Investiii PNDR sM6.4);
n pagina de internet a AFIR, www.afir.info, putei consulta i descrca:
Fia sub-msurii (Investiii prin FEADR SM 6.4.);
Actele normative utile (Informaii utile Acte normative Legislaie
specific FEADR).
Toate formularele prezentate al cror format este elaborat de AFIR pot fi
consultate i descrcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info
Investiii PNDR SM 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de
activitati non-agricole sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ar.

4.3 DICIONAR
Activitate mesteugreasc - producerea i comercializarea produselor care
pastreaz specificul execuiei manuale i artizanat, prestarea serviciilor care
presupun un numr mai mare de operaii executate manual n practicarea lor
sau au ca scop promovarea mesteugurilor, a meseriilor, a produselor i
serviciilor cu specific tradiional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea
artistic a lemnului, confecionarea instrumentelor muzicale, mpletituri din fibre
vegetale i textile, confecionarea obiectelor ceramice, grafic sau pictur,
prelucrarea pielii, metalelor, etc);
Beneficiar persoan juridic /persoan fizic autorizat /ntreprindere
individuala/ ntreprindere familial care a ncheiat un contract de finanare cu
AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cererea de finanare reprezint solicitarea depus de potenialul beneficiar
n vederea obinerii finanrii nerambursabile;
Contribuia privat o sum de bani care reprezint implicarea financiar
obligatorie a persoanei care solicit fonduri nerambursabile i pe care trebuie s
o utilizeze n vederea realizrii propriului proiect de investiii. Contribuia privat
reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a proiectului de investiii,
variabil n funcie de categoria de beneficiari eligibili i de tipul investiiei
propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre
co-finanarea public (fondurile europene nerambursabile) i valoarea eligibil a
proiectului. Contribuia privat poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil n
cazul potenialilor beneficiari care dein deja fondurile necesare pentru
contribuia financiar fie din credit bancar n cazul n care potenialii beneficiari
Ghidul

42

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

nu dein fondurile necesare pentru contribuia financiar proprie, dar ndeplinesc


condiiile contractrii unui credit bancar;
Co-finanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate
proiectelor de investiie prin FEADR. Aceasta este asigurat prin contribuia
Uniunii Europene i a Guvernului Romniei;
Sprijin nerambursabil reprezint suma alocat proiectelor, asigurat prin
contribuia Uniunii Europene i a Guvernului Romniei;
Eligibil reprezint ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un
solicitant aa cum sunt precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanare i
Contractul de finanare pentru FEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit
finanare este analizat pentru verificarea ndeplinirii condiiilor minime pentru
acordarea sprijinului i pentru selectarea proiectului, n vederea contractrii;
Prag minim - reprezint punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate
intra la finanare.
Prag de calitate lunar- reprezint punctajul cumulat realizat pe baza anumitor
criterii de selecie, apreciat drept reper lunar, care asigur finanarea cu
prioritate a proiectelor de calitate
Investiie nou cuprinde lucrrile de construcii-montaj, utilaje, instalaii,
care se realizeaz pe amplasamente noi pentru construciile existente crora li
se schimb destinaia sau pentru construcii aparinnd exploataiilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nu-i schimb destinaia iniial;
Modernizarea cuprinde lucrrile de construcii i instalaii privind
retehnologizarea, reutilarea i refacerea sau extinderea construciilor aferente
unitilor n funciune i cu autorizaii de funcionare valabile, fr modificarea
destinaiei iniiale;
Fia sub-msurii Sectiune din Programul National de Dezvoltare Rurala 20142020 care descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
msurii, aria de aplicare i aciunile prevzute, tipul de investiie, menioneaz
categoriile de beneficiar i tipul sprijinului;
Sub-msura definete aria de finanare prin care se poate realiza
cofinanarea proiectelor (reprezint o sum de activiti cofinanate prin fonduri
nerambursabile).
Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul n
relatia contractuala cu AFIR, conform legislatiei n vigoare;
Valoare eligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri,
servicii, lucrri care se ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n
prezentul manual i care pot fi decontate prin FEADR; procentul de co-finanare
public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea eligibil a proiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru
bunuri, servicii i/sau lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile
precizat n prezentul manual i nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile
neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare
Ghidul

43

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de ctre


beneficiarul proiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru
bunuri, servicii, lucrri;
ABREVIERI
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument
de finanare creat de Uniunea European pentru implementarea Politicii Agricole
Comune;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia
va putea fi accesat FEADR i care respect liniile directoare strategice de
dezvoltare rural ale Uniunii Europene;
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
AM PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Naional de
Dezvoltare Rural;
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale instituie public
subordonat MADR care deruleaz FEADR;
OJFIR Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur
organizatoric la nivel judeean a AFIR (la nivel naional exist 41 Oficii
Judeene);
CRFIR Centrul Regional Pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur
organizatoric AFIR de la nivelul regiunilor de dezvoltare;

4.4 AFIR N SPRIJINUL DUMNEAVOASTR


Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care
se ncadreaz n aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s
beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanarea propriilor
proiecte de investiii pentru dezvoltare rural.
AFIR v st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele 8:30 i 16:30
pentru a v acorda informaii privind modalitile de accesare a PNDR,
dar i pentru a primi propunerile
AFIR, prin cele 8 Centre Regionale i
sau
sesizrile
dumneavoastr
cele 41 de Oficii Judeene, v poate
privind derularea PNDR.
acorda informaiile necesare pentru a
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau
solicita finanarea proiectului
n termenul legal (maxim 30 de zile),
dumneavoastr.
orice informaie necesar n demersul
Dac dorii s obinei informaii sau
dumneavoastr
pentru
accesarea
considerai c suntei defavorizat n
fondurilor europene.
accesarea fondurilor europene spuneins, nu uitai c experii AFIR nu au
ne!
voie s v acorde consultan privind
Bucureti, Str. tirbei Vod, nr. 43,
realizarea proiectului.
Ghidul

44

Solicitantului

Sub-msura

6.4

sector 1
reclamatii@afir.info
-

VERSIUNE CONSULTATIV

www.afir.info

www.facebook.com/afir.info
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale.
Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. twitter:
Toate drepturile
rezervate.
@AFIR_RO

Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o plngere, o reclamaie sau o
petiie privind o situaie care intr n aria de competen a AFIR.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau
sesizai posibile neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v
adresai n scris Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, pentru
soluionarea problemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti
informai-ne n scris. Trebuie s inei cont c pentru a putea demara
investigaiile i aplica eventuale sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s
fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i datele de contact ale
persoanei care a ntocmit respectiva reclamaie sau sesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile
disponibile precum i investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest
Ghid. Dac dorii informaii suplimentare putei s consultai seciunea
ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info
Comunicare ntrebri frecvente) sau s formulai ntrebri ctre
departamentele de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n
seciunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la
spee concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai
muli poteniali beneficiari.

***

Ghidul

45

Solicitantului

Sub-msura

6.4

VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se
va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.