Sunteți pe pagina 1din 2

___________________________

___________________________
____________________________________

NOTA DE LICHIDARE
NR .: _____________ DIN DATA DE ___________________
Intocmita ca urmare a
DECIZIEI DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr . _______________ din data de _______________________
in registrul general de evidenta a salariatilor

Nume si prenume angajat: ___________________________________________________


FUNCTIA DETINUTA
Denumire Functie

Departamentul / Serviciul

I. DEBITE NELICHIDATE
NATURA DEBITULUI

SUMA DATORATA

Semnatura Responsabilului

Avansuri spre decontare


Drepturi salariale achitate in plus
Alte drepturi de personal achitate
in plus
Echipament sau materiale protectie
Scule si dispozitive
Alte obiecte de inventar
Carduri eletronice apartinand
firmei

II. IMPUTATII, DESPAGUBIRI, SUME DATORATE PENTRU MARFURI,


OBLIGATIE DE INTRETINERE stabilite in baza dispozitiilor de retinere, hotarari
judecatoresti, angajamente, facturi
NATURA DEBITULUI

TIP/ NR./ DATA TITLU


EXECUTOR

SUMA DATORATA la momentul


emiterii notei de lichidare

Contabil Sef,
______________________________

III. Durata concediului de odihna este de ____________________ zile, din care pe anul in curs
a folosit _____________________ zile.
IV. In cursul acestui an a avut
1. _____________ zile concedii fara plata
2. _____________ zile absente nemotivate
3. _____________ zile concedii medicale
V. Calificative profesionale obtinute in ultimele 3 luni:
Luna ________________

Indicator de evaluare a performatelor ____________

Luna ________________

Indicator de evaluare a performatelor ____________

Luna ________________

Indicator de evaluare a performatelor ____________


Sef departament personal,
__________________________________

Data comunicarii: ___________________________


Am verificat si sunt de acord _________________________
(semnatura salariat)
Reprezentant legal angajator,
Numele si prenumele _____________________ Functia _______________________
Semnatura______________________ Stampila