Sunteți pe pagina 1din 14

Procedura simplificata aplicata beneficiarilor privati (POS CCE)

Domeniu de aplicare:

Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, nu depete pragurile valorice


prevzute de art.19 din O.U.G nr.34/2006 pentru fiecare achiziie, beneficiarul
achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri.
Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, depete pragurile valorice
prevzute de art.19 din O.U.G nr.34/2006 atunci beneficiarii privai vor aplica
procedura simplificata,respectiv:
a) In cazul contractelor de furnizare beneficiarii privai aplica procedura simplificata
fr s existe o limit valoric superioar de la care s se aplice dispoziiile O.U.G
nr.34/2006.
b) In cazul contractelor de servicii si lucrri beneficiarii privai aplica procedura
simplificata daca nu ndeplinesc cumulativ condiiile de la art. 9 lit. c i c1 din actul
normativ citat mai sus.
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Principii
Principiul transparentei
Presupune aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la aplicarea
procedurii simplificate
Principiul economicitatii
Principiul economicitii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru
atingerea rezultatelor estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii
corespunztoarea acestor rezultate.
Principiul eficientei
Respectarea principiului eficienei presupune asigurarea unui raport optim ntre
rezultatul obinut (calitate) i resursele financiare alocate.
Principiul eficacitatii
Principiul eficacitii vizeaz gradul de ndeplinire a obiectivelor specifice stabilite
pentru fiecare activitate planificat, n sensul obinerii rezultatelor scontate.
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Achizitia directa
Praguri:
<30.000 pentru servicii si furnizare
<100.000 pentru lucrari
Dosar achizitie cuprinde:
Documente justificative (ex: comanda, bon fiscal, factura, contract)
Nota justificativa privind determinarea valorii estimate
Documente justificative privind indeplinirea obligatiilor comerciale (ex. PV de
receptie, PV de predare primire)
Atenie!
Este interzis divizarea unui contract n mai multe contracte de valoare mai mic n
vederea ncadrrii sub pragurile stipulate de prevederile O.U.G nr.34/2006.
* in cazul in care se solicita prefinantare, atasarea contractului este obligatorie
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Procedura simplificata
Etapa I Elaborarea specificatiilor tehnice si verificare valoarei estimate
a)Elaborarea cerintelor tehnice ce descriu obiectul achizitiei
-elaborarea cerintelor tehnice se face in coformitate cu prevederile contractului de
finantare
a)Verificarea valorii estimate
-Valoarea estimata se poate rectifica, suplimentarea fiind suportata de catre
beneficiar (neeligibil) sau din bugetul contractului de finantare conditionat de
aprobarea AM (eligibil).
Praguri:
Furnizare: 30.000 Procedura simplificata
Servicii: 30.000 Procedura simplificata < 200.000 OUG 34/2006
Lucrari: 30.000 Procedura simplificata < 5.000.000 OUG 34/2006
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Procedura simplificata
Etapa II Prospectarea pietei
a)Publicarea unui anunt
-publicarea se face gratuit pe www.fonduri-ue.ro sectiunea achizitii privati
impreuna cu specificatiile tehnice
! Publicarea anuntului pe site este OBLIGATORIE. Nepublicarea atrage dupa sine
o corectie de 25% din valoarea eligibila a contractului.
Daca intervin clarificari/modificari referitoare la informatiile initiale se bifeaza campul
care anunta operatorii economici in anunt.
In termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului se completeaza
anuntul pe www.fonduri-ue.ro cu informatii despre castigator.
! Necompletarea anuntului cu informatiile despre castigator atrage dupa sine o
corectie de 5%.
Transmiterea de invitatii de participare este optionala.
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Procedura simplificata
Data limita de depunere a ofertelor fata de publicarea anuntului este de:
Minim 6 zile calendaristice pentru contractele de furnizare
Minim 10 zile calendaristice pentru contractele de servicii/lucrari
! Data publicarii si data limita de depunere a ofertelor nu se iau in
considerare
b) Analiza ofertelor
c) Elaborarea notei justificative de atribuire
- se prezinta avantajele tehnice si financiare care motiveaza alegerea in raport cu
celelalte oferte primite (comensurabile si verificabile)

AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST


Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Procedura simplificata
Etapa III Semnarea contractului de achizitie

Oferta si specificatiile tehnice vor fi parte integranta din contract, sub forma de
anexe
Modificarea specificatiilor tehnice si/sau a ofertei castigatoare este interzisa.
Ajustarea pretului este posibila in conditiile in care este precizata in anunt cat si
in contractul incheiat mentionand modul concret (comensurabil si verificabil)
de ajustare a pretului.
In cazul in care posibilitatea ajustarii pretului nu este mentionata, aceasta se
poate realiza doar in conditiile de imprevizibilitate mentionate in Ordinul
1120/2013.

!!! In orice situatie, pretul contractului nu poate fi ajustat decat in masura strict necesara pentru
acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului si neducand la
diminuarea avantajelor mentionate in nota justificativa de atribuire.
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Procedura simplificata
Etapa IV Implementarea contractului de achizitie

Respectarea clauzelor contractuale de achizitie


Modificarea contractului este posibila doar prin acte aditionale, acestea
din urma fiind semnate in perioada activa a contractului
Orice modificare care prelungete durata de execuie a contractului
trebuie fcut astfel nct implementarea s fie realizat naintea
expirrii contractului de finanare n cauz, iar plile s fie realizate
conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanare.
!!! Orice modificare contractuala nu trebuie sa afecteze avantajele
mentionate in nota justificativa de atribuire.

AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST


Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Procedura simplificata
Dosarul achizitiei

*Sursa: Ordin MFE nr. 1120/2013


AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Documente suport pentru cererea de rambursare


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nota justificativa privind determinarea valorii estimate actualizata


Dovada anuntului
Nota justificativa de atribuire
Contractul de achizitie
Actele aditionale (daca este cazul)
Declaratii pe proprie raspundere din care rezulta ca nu a incalcat
prevederile referitoare la conflictul de interese
CD cu documentele scanate (format PDF) care alcatuiesc dosarul
achizitiei, inclusiv documentele care dovedesc indeplinirea obligatiilor
contractuale (ex: procese verbale de receptie servicii si lucrari,
livrabile, procese verbale de predare primire etc.)
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Flow chart achizitie simplificata

AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST


Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Intrarea in posesia contului de acces www.fonduri-ue.ro


Adresa web pentru accesare sectiune Achizitii Beneficiari privati: https://www.fonduri-ue.ro/autentificare
Pasi de urmat:
1. Consultare Lista persoanelor de contact din Autoritatile de Management/ Organismele
Intermediare in vederea solicitarii parolei de acces la aplicatia web
(responsabil OI POS CCE NV Cristian Otgon e-mail: cristian.otgon@nord-vest.ro);
2. Solicitarea formularului MODEL_ Solicitare de emitere a parolei de acces.doc (la adresa de e-mail a
persoanei de contact la nivel de OI sau descarcarea de pe site-ul OI, Sectiunea Informatii pentru
Beneficiari);
3. Completarea formularului mentionat la pct. 2 si transmiterea la OI, in atentia persoanei de contact;
Solicitarea va purta numar de inregistrare la Beneficiar, va fi completata si semnata de reprezentantul
legal conform contractului de finantare sau de Imputernicit/Delegat in baza unui document prezentat la
OI in prealabil/atasat solicitarii;
4. Transmiterea Solicitarii prin fax, depunerea la registratura OI sau scanat color/b-w pe e-mail persoana
de contact (recomandabil);
5. Responsabilul din partea OI va emite parola de acces la aplicatie; informatiile vor fi transmise la
adresa de e-mail inscrisa in formularul Solicitare de emitere a parolei de acces.
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

Procedura simplificata
Transmiterea
invitatiilor
catre
operatorii
economici nu este obligatorie
In baza notei justificative de atribuire se poate
opta pentru oferta optimala in termeni de pret si
calitate
Atribuirea contractului se poate face cu un singur
ofertant, fara a fi nevoie de reluarea procedurii
AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST
Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro

SUCCES !!!

AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST


Organism Intermediar
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
Investiii pentru viitorul dumneavoastr
www.poscce.nord-vest.ro