Sunteți pe pagina 1din 45

Drept constitutional - test grila

1.

Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca
scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si care se manifesta intr-un climat specific
coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala
B. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca
scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman
C. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, care se manifesta
intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 9 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

2.
Care dintre urmatoarele sunt categorii de norme juridice care nu fac parte din sistemul dreptului
constitutional romanesc?
A. norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului
B. norme care stabilescBunele moravuri
C. intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

3.

Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o

constitutie:

A. Parlamentul
B. Guvernul
C. Adunarea(Puterea) Constituanta
ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 95 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

4.
Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca nu reprezinta garantii juridice ale
suprematiei Constitutiei?
A. controlul general al aplicarii constitutiei
B. indatoririle fundamentale de a respecta constitutia si suprematia acesteia
C. deosebirile dintre constitutie si legi

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

5.
Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta un mod de pierdere a cetateniei romane sub regimul
Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

A. retragerea cetateniei romane


B. aprobarea renuntarii la cetatenia romana
C. naturalizarea dobandita intr-o tara straina

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 301 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

6.
Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru
clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?
A. criteriul inscrierii in constitutie
B. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international
C. criteriul atemporal

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 120 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

7.
In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra
neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:

exceptiilor

de

A. exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau ordonanta
B. legea, ordonanta sau prevederea legala nu este in vigoare
C. solutionarea cauzei nu depinde de legea, ordonanta sau prevederea legala

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 141 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

8.
Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de
drepturi fundamentale?
A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si
dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului
B. drepturile si libertatile fundamentale sunt drepturi obiective
C. drepturile fundamentale nu se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale,
politice si culturale din fiecare tara

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

9.

Care este unul dintre elementele componente ale dreptului la viata:

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului


B. dreptul la viata face parte din categoria drepturilor social-politice

C. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin
constitutie

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

10.

Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, una dintre urmatoarele competente:

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului


B. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice
C. libera circulatie este expresia constitutionala a starii naturale umane, omul nascandu-se liber

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 230 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

11.
Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei
care are in continutul sau una din urmatoarele componente:
A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice
si mentale
B. dreptul persoanei la securitate sociala
C. face parte din categoria inviolabilitatilor

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 240 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

12.
Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de 717e41h specialitate,
dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:
A. familia este elementul natural si fundamental al societatii
B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia
parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor
C. celebrarea casatoriei civile dupa celebrarea casatoriei religioase

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 253 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

13.
Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si
culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume:
A. libertatea de exprimare se confunda cu libertatea constiintei
B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune,
la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta
publica.

C. pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta informare a cetatenilor, iar
mijloacelor de informare in masa, publice sau private, le revine sarcina de a asigura informarea corecta a
opiniei publice

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 261 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

14.
Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul
sau urmatoarele componente:
A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite
B. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice
C. petitiile pot fi anonime

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 275 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

15.

Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:

A. judetul, orasul, comuna, statiunileBalneo-climaterice


B. judetul, orasul, comuna, satele
C. judetul, orasul, comuna, satele, statiunileBalneo-climaterice

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

16.

Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor:

A. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de
executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala
B. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ
C. Independenta functiilor trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 338 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

17.
In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere
urmatoarele:
A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile
B. in afara drepturilor naturale nu exista alte drepturi subiective pentru straini si apatrizi
C. numai protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 290 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

18.

Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau unul din urmatoarele elemente componente:

A. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 18 de ani pana la varsta de 30 de ani, cu exceptia voluntarilor
B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste
C. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentruBarbati

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

19.

Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind:

A. statul roman este un stat de drept, democratic si social


B. Romania este un stat federal
C. Constitutia consacra principiul umanitatii

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 308 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

20.
Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri
internationale la sesizarea:
A. A cel putin 50 de senatori
B. Avocatului Poporului
C. A cel putin 25 de senatori

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

21.

Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina "Drept Constitutional"

A. drept constitutional si institutii politice


B. drept constitutional privat
C. drept constitutional international

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 44 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

22.

In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

A. sunt norme directe, nemijlocite


B. sunt norme principii

C. sunt normele care stabilesc directii economice

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 67 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

23.
Care nu reprezinta unul din modurile de adoptare a Constitutiei, care explica evolutia constitutiilor in
ceea ce priveste forma si continutul lor?
A. Constitutia acordata
B. Constitutia guvernamentala
C. Constitutia Pact

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

24.

Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?

A. Franta
B. Canada
C. Israel

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

25.
Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita
acordarea cetateniei romane la cerere?
A. s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei
domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani
in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman
B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei, limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie
romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala
C. a implinit varsta de 14 ani

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

26.

Controlul constitutionalitatii legilor este:

A. activitatea organizata a Parlamentului de adoptare a legilor


B. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia
C. activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 115 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

27.
Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de
solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre
subiectii enumerati mai jos:
A. Presedintele Romaniei
B. Ministrul Justitiei
C. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 136 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

28.
Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri
fundamentale?
A. indatoririle fundamentale nu sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii
B. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale
C. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor numai prin forta de constrangere a statului.

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 280 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

29.

Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

A. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice


B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei
C. nu este un drept ocrotit de Constitutie

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

30.

Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:

A. este un drept subsumat conceptului de drept la casatorie


B. domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica si principala
C. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre
judecator

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

31.
continut:

Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are urmatoarele elemente de

A. dreptul la munca este un drept cu un continut complex ce poate fi ingradit


B. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte
explicit din sfera conceptului de drept la munca
C. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 12 ore

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

32.

Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele elemente:

A. copiii si tinerii nu seBucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor
B. acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea
copiluluiBolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege
C. constitutia nu garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a
tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau
care le-ar pune in pericol viata

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 255 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

33.
Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si dinamic care cuprinde
urmatoarele elemente:
A. nu garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public
B. mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice
C. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea nu trebuie sa garanteze grupurilor sociale si
politice importante exercitarea dreptului la antena

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 266 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

34.

Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea

categorie a:
A. drepturilor garantii
B. inviolabilitati
C. drepturile social-economice si culturale

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

35.

Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut una dintre urmatoarele forme de exercitare:

A. monarhia guvernamentala
B. monarhia nelimitata

C. monarhia parlamentara dualista

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

36.

Care dintre urmatoarele nu reprezinta o indatorire fundamentala mentionata in Constitutia

Romaniei?
A. fidelitatea fata de tara
B. respectarea Constitutiei si a legilor
C. libertatea de circulatie

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

37.

Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut:

A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine atat cetatenilor romani cat si strainilor si apatrizilor
B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun
C. persoanele carora li se acorda azil in Romania seBucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor
romani

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

38.
Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut care
cuprinde urmatoarele aspecte juridice:
A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice
B. titularii acestei obligatii fundamentale sunt numai subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, nu si
subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri
C. textul constitutional nu face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in
asezarea justa a sarcinilor fiscale

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

39.
Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de
la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei
a. hotararile
b. incheierile
c. deciziile
ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

40.

Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului la

sesizarea:
A. Unui grup parlamentar
B. Unuia dintre parlamentarii independenti
C. Unui numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de senatori

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

41.

Care este unul din elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional?

A. consacra forma statului, organizarea si functionarea raporturilor dintre puterile publice


B. proclama drepturile si libertatile fundamentale
C. este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in
procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in stat

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 43 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

42.

Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:

A. in functie de continutul sau


B. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea administrativ teritoriala a unui stat
C. in functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

43.
Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune
unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:
A. supralegalitatea principiilor constitutionale
B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie
C. principiile cu caracter de generalitate cuprinse in Constitutie referitoare la proprietate, organele executive si
organele judecatoresti, fara a fi detaliate, sunt aplicabile dreptului civil, dreptului comercial, organizarii
judecatoresti

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 46 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

44.

Care dintre urmatoarele principii nu reprezinta un principiu general care sta laBaza cetateniei

romane?
A. cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat

B. cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere


C. casatoria produce efecte juridice asupra cetateniei sotilor

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

45.
Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la
cetatenia romana:
A. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 14 ani
B. desi este o cerere individuala, produce efecte fata de sot si copii
C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

46.
Criteriul organului
urmatoarele forme de control:

competent

sa

efectueze

controlul

constitutionalitatii

legilor determina

A. controlul realizat printr-un organ politic


B. controlul exercitat pe cale de exceptie
C. controlul politico-jurisdictional

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

47.
Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se
sesizeaza din oficiu:
a. legile
b. tratatele internationale
c. initiativele de revizuire a Constitutiei
ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

48.
Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si
libertatilor fundamentale?
a. al obiectului de reglementare
b. al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale
c. al posibilitatilor de realizare a acestora
ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

49.

Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente componente:

A. face parte din categoria drepturilor garantii


B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei
C. acest concept poate fi incalcat

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

50.

Conceptul de siguranta a persoanei presupune:

A. incadrarea acestuia in cadrul drepturilor exclusive politice


B. masurile represive trebuie sa fie proportionale cu situatia de fapt care a determinat aplicarea lor
C. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

51.
Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul
constitutional, dintre care:
A. interzicerea muncii fortate
B. regimul de munca al persoanelor handicapate, precum si instituirea unui salariu minimBrut pe tara
C. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

52.

Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de

continut:
A. securitatea si igiena muncii
B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament
ale handicapurilor
C. face parte din categoria indatoririlor fundametale ale cetatenilor

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 256 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

53.
Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau
constitutional urmatoarele:
A. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni numai in reuniuni private pentru a-si exprima gandurile, opiniile,
credintele

B. libertatea intrunirilor presupune caracterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea
folosirii armelor
C. intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care exista relatii permanente

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

54.
Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana
vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:
A. recunoasterea dreptului sau interesului legitim
B. sa ceara raspunderea magistratilor
C. promulgarea actului

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

55.

Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:

A. republica prezidentiala
B. republica semiprezidentiala
C. republica monarhista

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

56.
Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept
constitutional
A. normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formala
lipseste sanctiunea
B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logicoformale a normei de drept constitutional
C. normele de drept constitutional pot fi doar norme cu aplicatie nemijlocita

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

57.
Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere unor libertati
fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:
A. cetateanul roman poate fi extradat sau expulzat din Romania
B. cetatenii romani pot fi extradati inBaza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si
peBaza de reciprocitate

C. extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai inBaza unei conventii
internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 209 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

58.
Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional unul dintre
urmatoarele elemente:
A. indatorirea incumba numai cetatenilor romani, nu si strainilor sau apatrizilor
B. Buna credinta, principiu traditional de drept civil, nu este considerata o regula constitutionala obligatorie
C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin
referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

59.
Care dintre urmatoarele conditii este prevazuta de Constitutia Romaniei si este obligatorie pentru
numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?
A. sa aiba pregatire juridica superioara
B. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania
C. sa aiba o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

60.
Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca
obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:
A. Avocatul Poporului
B. Guvern
C. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

61.
Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale
dreptului constitutional roman
A. tratatele internationale
B. deciziile Curtii Constitutionale
C. hotararile Guvernului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

62.

Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie

A. este o lege ordinara


B. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii economice, sociale, politice,
culturale si juridice
C. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea
si exercitarea puterilor in stat

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 109 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

63.

Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

A. o trasatura a constitutiei
B. o categorie politica
C. o categorie juridica

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 110 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

64.

Identificati o teorie referitoare la natura juridica a cetateniei:

A. teoria contractuala
B. teoria drepturilor naturale
C. teoria statutului juridic al persoanei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 285 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

65.
Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului
constitutionalitatii legilor?
A. cauzele aparitiei unor divergente intre puterea executive si puterea legislativa
B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si
neobservarii regulilor de tehnica legislativa
C. controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe teoria constitutionalismului

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 119 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

66.

Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in:

A. control implicit

B. control prealabil
C. control pe cale de exceptie

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

67.

Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:

A. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor judecatoresti


B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale
C. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

68.
In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate sau formulat mai multe teorii:
A. Teoria drepturilor naturale
B. Teoria drepturilor economice
C. Teoria drepturilor garantii

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

69.

Conceptul de libertate individuala cuprinde unul din urmatoarele elemente:

A. textul constitutional priveste libertatea de circulatie a persoanei


B. libertatea constiintei
C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

70.

Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului:

A. situatii de calamitati naturale


B. declararea starii de urgenta
C. prevenirea raspandirii unei epidemii

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

71.

Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatorul element component:

A. este un drept garantie ce apartine numai salariatilor


B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale
C. Beneficiaza de regimul juridic al grevelor diverse manifestari organizate de persoane care nu au calitatea de
salariati daca aceste manifestari se autointituleaza miscari greviste

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 247 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

72.
Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex, ea incorporand mai multe
aspecte, mai multe libertati:
A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita
conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa
B. este un drept exclusiv politic
C. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre femei siBarbati

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

73.

Precizati care una dintre regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile:

A. intrunirile pot fi numai private


B. libertatea intrunirilor
C. caracterul pasnic al intrunirilor, fara interzicerea la intruniri a armelor

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

74.
Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii exercitarii unor drepturi sau al
unor libertati, are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:
A. restrangerea se poate infaptui oricum, chiar daca nu se impune
B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin
functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive
C. masura luata este aceeasi, indiferent de cauza care a determinat-o

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 216 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

75.

Una din formele structurii de stat este:

A. statul absolutist

B. statul unional
C. statul federativ

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

76.

Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in principal:

A. drepturile si libertatile sunt universale si divizibile


B. universalitatea se refera numai la titularii acestor drepturi si libertati, nu si la sfera propriu-zisa a drepturilor si
libertatilor
C. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle,
fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

77.
Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate, si anume prioritatea
reglementarilor internationale, cu urmatorul continut:
A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor
internationale la care Romania este parte
B. de la regula prioritatii reglementarilor internationale nu exista nicio exceptie
C. in cazul in care un tratat este contrar unei dispozitii constitutionale, ratificarea lui poate avea loc numai dupa
revizuirea constitutiei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 213 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

78.

Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

A. libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa revizuirea Constitutiei
in 2003
B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si
exercitarea acestora
C. libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la libera initiativa

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 211 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

79.

Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:

A. legile
B. hotararile judecatoresti
C. actele administrative ale Guvernului

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

80.
Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, fiind prevazuta de art 1 alin
5 din Constitutie pentru ca:
A. Este un principiu fundamental
B. Este un drept fundamental al cetatenilor
C. Disciplineaza comportamentul uman

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

81.
Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului
constitutional?
A. relatiile sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept
B. relatiile specifice de drept constitutional
C. relatiile specifice altor ramuri de drept

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 57 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

82.
Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura juridica pentru
identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional
A. criteriul obiectului de reglementare
B. criteriul continutului normativ
C. criteriul structurii logico-formale

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 53 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

83.
Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in
timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare a fost folosita?
A. interdictia absoluta de modicare a constitutiei
B. interdictia de modificare a constitutiei pana la urmatoarele alegeri parlamentare
C. folosirea unor proceduri extrem de simple de modificare a constitutiei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 102 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

84.
Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta consecinte juridice ale
suprematiei constitutiei?
A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei
B. indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia
C. existenta unor neconformitati intre unele ramuri ale dreptului cu constitutia

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

85.

Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?

A. acte normative cu forta juridica egala cu a legii


B. actele administrative
C. actele organelor judecatoresti

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

86.
Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului
constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:
A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului
B. controlul realizat dupa modelul american
C. controlul realizat dupa modelul european

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

87.

Un argument contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii este:

A. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii
B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica
C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 118 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

88.
Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca nu fac parte din categoria principiilor
constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale:
A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
B. egalitatea in drepturi a cetatenilor

C. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de cetatenii romani, straini si apatrizi

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

89.
Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari. In ce cazuri se pot
realiza retineri si arestari?
A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege
B. retinerea poate depasi 24 de ore
C. arestarea preventiva se dispune de procuror si numai in cursul procesului penal

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

90.
Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine de
elemente componente dintre care mentionam:
A. din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia
B. invatamantul de stat nu este gratuit
C. statul nu asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 237 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

91.
Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau
constitutional urmatoarele componente:
A. garanteaza dreptul de proprietate, nu si creantele asupra statului
B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar
C. constitutia nu contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati
imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 249 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

92.
In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au formulat
mai multe teorii si conceptii, si anume:
A. libertatea constiintei este o inviolabilitate
B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
C. cultele sunt autonome fata de stat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

93.

Dreptul de asociere are una dintre urmatoarele trasaturi:

A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea
de exprimare
B. asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept privat
C. dreptul de asociere este un drept absolut, de aceea constitutia nu stabileste nici o limita privind scopurile,
activitatea membrilor si caracterul asociatiilor

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 271 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

94.

Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:

A. puterea de stat nu este o putere de constrangere


B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata
C. caracterul cultural al puterii

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 331 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

95.

Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:

a. domn, presedinte, rege


b. domn, rege, presedinte
c. presedinte, rege, domn
ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

96.
Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie, actualitate si justitie,
si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele:
A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu
numai pentru acelea care il prevad explicit
B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice atat pentru viitor, cat si cu un an in trecut
C. un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in vigoare a unei legi
care reglementeaza aceasta conduita

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 201 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

97.
Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la
justitie. Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele elemente:
A. numai cetatenii romani se poate adresa justitiei

B. accesul liber la justitie se poate realiza numai pe calea actiunii directe


C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 215 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

98.
Formulat simplu, prin nivel de trai Constitutia consacra un drept fundamental cetatenesc, cu un
continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice:
A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un
nivel de trai decent
B. institutionalizarea dreptului la casatorie, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui
trai decent
C. statul nu este obligat sa ocroteasca dreptul la asigurari sociale

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 251 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

99.
Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor
acte normative:
A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
B. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului
C. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

100.
Identificati unul din efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei
si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale:
A. dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind
neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in
Monitorul Oficial, daca in acest interval Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile
neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei.
B. In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, sau a regulamentelor
Parlamentului, legea sau regulamentul se trimit spre reexaminare Parlamentului. Daca legea este adoptata in
aceeasi forma cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul membrilor fiecarei camere, obiectia de
neconstitutionalitate este inlaturata iar promulgarea devine obligatorie
C. in cazul tratatele sau acordurilor internationale a caror constitutionalitate a fost constatata de Curtea
Constitutionala, acestea mai pot fi contestate pe calea unei exceptii de neconstitutionalitate

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

101.
A. poporul

Care dintre urmatoarele entitati nu este subiect al raporturilor de drept constitutional?

B. organizatiile internationale neguvernamentale


C. partidele si formatiunile politice

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 65 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

102.

Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:

A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat


B. o anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional edictate de o anumita autoritate statala,
conform unei proceduri speciale
C. corespunde statelor moderne care sunt guvernate peBaza constitutiilor nescrise

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

103.
Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a
stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?
A. supralegalitatea Constitutiei
B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional
C. valorile supreme garantate de Constitutie

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

104.

Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?

A. este o calitate a persoanelor fizice si juridice


B. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de
Constitutie si de legile romane
C. dovedeste apartenenta la statul roman

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 291 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

105.
Identificati unul dintre modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990
modificata si completata ulterior:
A. dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii: jus sangvinis si jus loci
B. prin stabilirea domiciliului in Romania
C. prin repatriere

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

106.

Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:

A. garanteaza respectarea legilor


B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat
C. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

107.
Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor
anumit subiecti prevazuti deConstitutie:
A. Un senator
B. Avocatul Poporului
C. Un deputat

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

108.

Un argument in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor este:

A. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica
B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale
C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 127 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

109.

Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza:

A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei


B. dreptul la invatatura
C. libertatea constiintei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

110.

Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:

A. este un drept exclusiv politic


B. imposibilitatea folosirii unui avocat

C. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta
nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 229 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

111.
Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele
componente:
A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a se deplasa oriunde in lume si astfel de a accede la valorile culturii
nationale si universale
C. accesul la cultura nu este garantat de catre stat

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 238 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

112.
Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai
vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:
A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel
B. libertatea de exprimare se realizeaza prin libertatea de circulatie
C. parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri pentru care sunt
raspunzatori

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 262 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

113.
Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut
complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:
A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde numai autoritatile publice, nu si
persoanele fizice
B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si
nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri
telefonice de care a luat cunostinta intamplator
C. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta in orice situatie

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 274 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

114.

Asociatiile de state cuprind:

A. federatia de stat
B. uniunea fictiva
C. confederatia de state

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

115.

Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica

A. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice


B. trasaturile statului se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice
C. puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 333 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

116.
Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, sa unul dintre
urmatoarele componente:
A. principiul conform caruia legea este facuta pentru a fi incalcata
B. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine
sociala
C. egalitatea in drepturi a cetatenilor de religie ortodoxa, care este religia de stat in Romania

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 203 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

117.

Fidelitatea fata de tara are in continutul sau juridic:

A. fidelitatea fata de tara este un drept al tuturor cetatenilor romani


B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani
C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara nu este obligatorie

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

118.

Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

A. face parte din categoria drepturilor naturale


B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic
C. statul nu asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 200 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

119.
Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind controlul constitutionalitatii
unor acte normative:

A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor


sufragiului
B. emite decizii pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei
C. da avize consultative referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si
confirma rezultatele acestuia

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 138 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

120.

Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutiei, constau in:

A. Pozitia subordonata a Constitutiei in raport cu legea


B. Deosebiri politice
C. Deosebiri de putere juridica.

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

121.

In Europa primele legiuiri consemnate documentar sunt:

A.

Legile lui Lycurg

B.

Legile lui Manu

C. Codul lui Hamurabi

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 23 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

122.

Dreptul public cuprinde:

A.

dreptul constitutional

B.

dreptul international privat

C. dreptul civil

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

123.

Constitutia conventie se defineste ca:

A. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie


B. un contract intre rege si popor
C. o Constitutie adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea

ANS : A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 99 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

124.

Potrivit Statutului lui Cuza , puterea legiuitoare este exercitata :


A.

numai de catre domnitor ca si cap al statului

B.

colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva

C. de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

125.

Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?
A.

1950

B.

1952

C. 1948
ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 168 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

126.

Comisia de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991 a cuprins:


A.

12 deputati, 11 senatori si 5 experti

B.

12 deputati si 11 senatori

C. 12 deputati, 11 senatori si un expert


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 179 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

127.

Ca forma de guvernamant, monarhia se caracterizeaza prin:


A.

seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice

B.

acea forma de guvernamant in care cetatenii se guverneza singuri desemnandu-si presedintele sau
alegand un sef de stat denumit presedinte

C. seful statului este domnul care exercita puterile impreuna cu Adunarea ponderatrica si Adunarea
electiva
ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

128.

Confederatia de state se defineste ca:


A.

o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de ordin


intern si extern care nu da nastere unui stat nou

B.

o asociatie de 2 sau mai multe state independente care au comun doar seful statului

C. o asociatie de state in care, pe langa seful statului exista si alte organe de stat comune
ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 321 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

129.

Suveranitatea de stat este o trasatura a puterii statale definita ca:


A.

suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat

B.

putere organizata sub forma unui aparat, mecanism, autoritati

C. ratiunea de a fi a puterii organizate statal


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 334 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

130.

Judetul este:
A.

unitatea administrativ-teritoriala deBaza care cuprinde populatia rurala unita prin comunitate prin
interese si traditii

B.

unitate administrativ teritoriala deBaza in cadrul organizarii administrative a teritoriului

C. unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul organizarii
administrative a teritoriului
ANS:B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

131.

Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin:


A.

hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se
publica in Monitorul Oficial

B.

hotarare a Curtii Supreme de Justitie

C. decizia Curtii Constitutionale care nu poate fi contestata de nici o autoritate publica


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 299 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

132.

Cine a definit dreptul ca fiind "ArtaBinelui si a educatiei"


A.

romanii

B.

scoala istorica germana

C. filosofii si istoricii greci


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 21 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

133.

Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ:

A.

Constitutia de la 1866

B.

Constitutia de la 1923

C. Statutul lui Cuza


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

134.

Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele judecatoresti era:

A.

Tribunalul Suprem

B.

Inalta Curte de Casatie si Justitie

C.

Curtea de Apel

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

135.

Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991:


A.

2001

B.

2003

C. 2002
ANS:B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

136.

Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania:


A.

Tribunalul MunicipiuluiBucuresti

B.

Inalta Curte de Justitie si Casatie

C. O comisie special intocmita in acest sens


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

137.

Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele puterii de stat era:

A.

Marea Adunare Nationala

B.

Parlamentul

C.

Ministrul Justitiei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

138.

Potrivit Constitutiei de la 1965 unul din organele procuraturii era:

A.

Parchetul general

B.

Procuraturile militare

C.

Procuraturile speciale

ANS:B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

139.

Una dintre formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in Articolul 32 din
Constitutie este:

A.

invatamant general si obligatoriu

B.

invatamant la distanta

C.

invatamant cu frecventa redusa

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 239 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

140.

Care dintre urmatoarele decrete interzice constituirea de partide fasciste:


A.

Decretul lege Nr.8/1989

B.

Decretul lege Nr. 81/1990

C. Decretul lege Nr. 2/1989


ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 176 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

141.

Care dintre urmatoarele decrete a schimbat denumirea de militie in cea de politie:


A.

Decretul lege Nr.8/1989

B.

Decretul lege Nr.81/1990

C. Decretul lege Nr. 2/1989


ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 175 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

142.

Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923:


A.

Partidul Taranesc

B.

Partidul Liberal

C. Partidul Social

ANS:B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 152 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

143.

Prin normele constitutionale se instituie ordinea constitutionala care vizeaza:

A.

Organizatiile neguvernamentale culturale

B.

societatile comerciale private

C.

structura statului, relatiile dintre organele statului

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

144.

Constitutia, in ceea ce priveste izvoarele dreptului constitutional:

A.

este cel mai vechi izvor de drept

B.

este principalul izvor al dreptului constitutional

C.

Constitutia nu este izvor de drept constitutional

ANS:B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 54 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

145.

In ceea ce priveste abrogarea Constitutiei:

A.

ea este stipulata in textul Constitutiei

B.

nu este stipulata in textul Constitutiei

C.

Constitutia nu poate fi abrogata

ANS:B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 108 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

146.

Constitutia in Romania:

A.

a aparut mult mai devreme decat Constitutiile din tarile Europei de Vest

B.

a aparut in acelasi timp cu Constitutiile din tarile Europei de Vest

C.

aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 144 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

147.

Referitor la existenta proprietatii particulare, Constitutia din 1948:

A.

o recunoaste, dar nu o garanteaza

B.

nu are stipulatii in acest sens

C.

acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 165 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
148.Este considerat un drept exclusiv politic:
A.
B.
C.

dreptul de a alege
dreptul la informatie
dreptul la asociere

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
149.Cetatenia romana nu se poate dobandi prin:
A.nastere
B.repatriere
C.casatorie cu un cetatean roman
ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
150.In sistemul nostrum constitutional avocatul poporului are una dintre urmatoerele atributii:
A. are dreptul sa efectueze anchete proprii
B. emite hotarari cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal
C. emite decizii care sunt supuse controlului judecatoresc
ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
151.In Romania o persoana poate vota daca:
A.este cetatean roman
B.are varsta de 14 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv
C.nu este in deplinatatea facultatilor mintale
ANS:A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
152.Potrivit legislatiei Romaniei pot fi membrii ai Guvernului numai persoanele care:
A. fac parte dintr-un partid politic
B. au suferit comdamnari penale si se gasesc in cazurile de incompatibilitate
C. seBucura de exercitiul drepturilor electorale

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
153.Conform Constitutiei Romaniei in vigoare Presedintele are una din urmatoarele atributii:
A.atributii privind controlul constitutionalitatii legilor
B.atributii in domeniul politicii externe
C.atributii in domeniul conducerii ministerelor
ANS:B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

154.

Care dintre urmatoarele este o trasatura a drepturilor subiective ?

A. drepturile subiective sunt prerogative abstracte


B. in privinta continutului lor, drepturile subiective nu sunt limitate de lege
C. drepturile subiective sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 11 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

155.

Care dintre urmatoarele ramuri de drept face parte din dreptul privat?

A. dreptul administrativ
B. dreptul financiar
C. dreptul comercial

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

156.

Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei?

A. Constitutia Romaniei din 29 iunie 1866


B. Statutul lui Cuza si legea electorala
C. Constitutia Romaniei din 29 martie 1923

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

157.

Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923?

A. regelui
B. guvernului

C. Reprezentantei Nationale

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

158.

Cine avea drept de initiativa legislative conform Constitutiei din 1938?

A. Reprezentanta Nationala
B. poporul
C. regele

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 155 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

159.

Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform Constitutiei Romaniei din 1991, revizuita
in 2003?

A. 5 ani
B. 8 ani
C. 4 ani

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 183 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

160.

De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866?

A. rege
B. Reprezentanta Nationala
C. colectiv, de catre rege si Reprezentanta Nationala

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 150 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

161.

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria inviolabilitatilor?

A. dreptul la aparare
B. dreptul de a alege si de a fi ales
C. dreptul la greva

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

162.

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor exclusiv politice?

A. dreptul la viata
B. dreptul de a alege si de a fi ales
C. dreptul la munca si protectie sociala

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

163.

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor garantii?

A. dreptul la invatatura
B. dreptul de petitionare
C. dreptul la casatorie

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

164.

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice?

A. libertatea de circulatie
B. libertatea de exprimare
C. dreptul la proprietate

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

165.

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si
culturale?

A. dreptul la invatatura
B. dreptul de a alege si de a fi ales
C. libertatea intrunirilor

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

166.

Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003?

A. monarhia
B. republica
C. voievodat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

167.

De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica prezidentiala?

A. cetatenii statului
B. parlament
C. Adunarea Constituanta

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

168.

De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica parlamentara?

A. cetatenii statului
B. parlament
C. guvern

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

169.

Care dintre urmatoarele trasaturi nu face parte din trasaturile generale ale puterii de stat?

A. putere sociala
B. putere culturala
C. putere de constrangere

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

170.

Care dintre urmatoarele este izvor al dreptului constitutional?

A. Codul Muncii
B. Codul Civil
C. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

171.

Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 1945-1989?

A. guvernarea de catre un singur partid


B. incurajarea adevaratelor valori stiintifice si culturale

C. garantarea si ocrotirea proprietatii private

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 156 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

172.

Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in istoria universala?

A. ConstitutiaBelgiana
B. Constitutia Franceza
C. Constitutia americana

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

173.

Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa?

A. ConstitutiaBelgiana
B. Constitutia franceza
C. Constitutia norvegiana

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

174.

Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform Constitutiei actuale a Romaniei?

A. cel putin 100. 000 de cetateni cu drept de vot


B. Primul Ministru, la propunerea Parlamentului
C. Presedintele, la propunerea Guvernului

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

175.

Care dintre urmatoarele state are Constitutie scrisa?

A. Anglia
B. noua Zeelanda
C. S.U.A.

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

176.

La cererea cui Curtea Constitutionala poate sa solutioneze un conflict de natura constitutionala dintre
autoritati publice, in calitate de mediator?

A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului


B. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie
C. Ministrul Justitiei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 143 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

177.

Conform Constitutie actuale, Romania este?

A. un stat unitar
B. un stat federal
C. o asociatie de state

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

178.

Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului
B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe
de stat comune
C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta
sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

179.

Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului
B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe
de stat comune
C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta
sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

180.

Care este caracteristica principala a Confederatiei de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului
B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe
de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta
sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

181.

Care este structura Parlamentului federal intr-un stat federal?

A. Bicamerala
B. unicamerala
C. tricamerala

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

182.

Din cate titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din punct de vedere juridic?

A. sapte titluri si 152 de articole


B. opt titluri si 156 de articole
C. noua titluri si 176 de articole

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

183.

Care este o modificare adusa de Statutul lui Cuza fata de Conventia de la Paris?

A. ParlamentulBicameral
B. GuvernulBicefal
C. separatia puterilor in stat

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

184.

Cand prevede Constitutia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii Constitutiei, in art. 152?

A. in timp de pace
B. pe durata starii de urgenta
C. in timpul alegerilor parlamentare

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 104 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

185.

Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor?

A. 29
B. 49
C. 39

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

186.

Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei?

A. 29
B. 49
C. 39

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

187.

Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viata?

A. 32
B. 22
C. 42

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

188.

In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din
urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor individuale?

A. egalitatea intre sexe


B. dreptul de asociere
C. libertatea constiintei

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

189.

In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din
urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective?

A. egalitatea intre sexe


B. dreptul de proprietate
C. libertatea constiintei

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

190.

In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie parlamentara
contemporana?

A. Romania
B. Franta
C. Belgia

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

191.

In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica parlamentara?

A. Romania
B. Germania
C. Belgia

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

192.

In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica prezidentiala?

A. Olanda
B. Franta
C. Finlanda

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

193.

Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?

A. numai regelui
B. poporului
C. regelui si Parlamentului

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

194.

Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1923?

A. numai regelui

B. poporului
C. regelui si Parlamentului

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

195.

Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei :

A. nu incumba obligatia statului de a le respecta intocmai


B. fac parte din dreptul intern
C. nu fac parte din dreptul intern

ANS: B
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 56 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

196.

Care sunt Regulamentele Parlamentului?

A. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul sedintelor comune ale Camerei
Deputatilor si Senatului
B. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului
C. Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

197.

Ordonantele Guvernului se emit inBaza:

A. art. 14 din Constitutia Romaniei


B. art. 124 din Constitutia Romaniei
C. art. 114 din Constitutia Romaniei

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

198.

Constitutia Romaniei este :

A. scrisa
B. nescrisa
C. mixta

ANS: A
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 145 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

199.

In art. 61 din Constitutia actuala a Romaniei se precizeaza ca unica autoritate legiuitoare a tarii este :

A. Guvernul
B. Presedintele
C. Parlamentul

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 341 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

200.

Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a Romaniei?

A. Parlamentului
B. Presedintelui
C. poporului

ANS: C
pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

S-ar putea să vă placă și