Sunteți pe pagina 1din 2

Cntri liturgice compuse de pr.

Constantin Drguin

ECTENIA MARE

D
D
D
P

oam ne mi

lu

ie te

oam ne mi lu ie te

oam ne mi lu

ie

D
D
D

oam ne mi lu ie te

oam ne mi

ie e te

rea Sfn t Ns c toa re

e de Dum ne

te ne pe noi

oam ne mi

ie e te

lu

lu ie te

zeu

mn tu

i e, Doa a a a am ne

ANTIFONUL I

la

v Ta
a cum i

ne

Fi u lui i Sf n tu lui Duh

pu ru rea

i n ve

ne cu vin tea z, su fle

i toa te ce le

Bi

t lui i

din l un trul meu

cii ve ci lor, A min.

te e al meu pe Dom nul

nu me le

cel

sfnt al Lui

cu vn tat eti Doa am ne


1

ANTIFONUL II

t lui i

a cum i

ne

v Ta

la

mit pen tru mn tu

ra

le

cu

a;

rs

Du hul Sfnt

cii ve ci lor, A min.

Cu vn tu ul lui Dum

de moar te

rea noa str

Ca a

a Te n tru
i

ai pri

pa din Sfn ta

pu u ru rea Fe cioa a

Hris toa se Dum ne

pe moar te ai cl cat

i me

re e le ne schim bat Te-ai n tru

tig nin du te

moa ar tea

din Sf n ta Tre i

cu

u le

re e de Dum ne zeu

a Ma ri

pat

Fi

eti f

Ce la ce

Ns c toa

i n ve

pu ru rea

u nu le Ns cut,

zeu

Fi u lui i Sf n tu lui Duh

m pre

mn tu ie

ze

U unul fi

ind

u n sl vit cu Ta tl i

te ne pe e noi