Sunteți pe pagina 1din 3

Aptitudini i competene

personale
Limba matern Romn
Limbi strine cunoscute

nelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Francez B1
Engleza B1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B1
B1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

Participare la
conversaie
B1
Utilizator
independent
B1
Utilizator
independent

(*) Cadrului european comun de referin pentru limbi

Competene i abiliti sociale - capacitate de relaionare

Curr
icul
um
Vita
e
Euro
pass
Infor
maii
pers
onale
Nume
/
Prenu
me

NAGY
NOR
BERT
AND
REI

Adresa
(e)
Email(ur
i)
Naion
alitate(
-ti)
Data
nateri
i
Sex

Norbert
nagy16
@gmail
.com
romn
16
iunie
1996
Brbt
esc

Educa
ie i
formar
e
Perioad
a
Calificar
ea/diplo
ma
obinut

2011 2015
Diplom
de
absolvir
e

Scriere
Discurs oral

B1
B1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

B1
B1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

Domeni
ul
studiat /
aptitudin
i
ocupaio
nale
Numele
i tipul
instituiei
de
nvm
nt/furni
zorului
de
formare
internai
onal

Filologi
e
Colegi
ul
Nationa
l Vasile
Lucaciu

- dezvoltarea relaiilor interumane


- abilitatea de a lucra n echip
Competene i aptitudini organizatorice - bun organizator. spirit de echip
- capacitatea de a aciona independent
Competene i aptitudini de utilizare a Operare PC nivel avansat al
calculatorului
Alte competene i aptitudini - abilitatea de lucru sub presiunea timpului

- capacitate de analiz, sintez, coeren n elaborarea lucrrilor


- deschidere spre nou i colaborare n realizarea obiectivelor propuse

- flexibilitate n gndire i creativitate


- capacitate de asimilare rapid
- determinare, perseveren, dorin de reuit, fidelitate
Permis de conducere B,B1