Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURI SUPUSE ACTIUNII FOCULUI

PARCARI AUTOTURISME
Autoturisme - sunt auto sau remorca auto cu inaltimea pina la 1,95m (NP24) si greutatea totala de maxin
3500kg (NP24; NP127). cf. NP24 pentru calcularea capacitatii echivalente o remorca echivaleaza cu un
autoturism iat trei motociclete echivaleaza cu un autoturism.
Constructiile destinate parcarii autoturismelor sunt reglementate de urmatoarele normative in ordinea
aparitiei lor:
normativ
NP 24

An aparitie
1997

P118

1999

NP 127

2009

Denumire normativ
Normativ pentru proiectarea, executia
si exploatarea constructiilor destinate
parcarii autoturismelor
Normativ de siguranta la foc a
constructiilor
Normativ de securitate la incendiu a
parcajelor subterane pentru
autoturisme

Clasificarea parcarilor cf NP24 este:


parcari

supraterane

inchise
deschise

subterane

inchise

acoperite
acoperite
descoperite
acoperite

In functie de numarul de autoturisme parcarile sunt impartite in mai multe categorii distincte ce impun
masuri diferite cu privire la protectia impotriva incendiilor:
Numarul de
autoturisme
0...10
11...99
100
101...300
301...499
500
501...1000
1001...

Tip parcare
NP24
P1
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P3

NP127
P1
P1
P2
P3
P3
P3
P4

_______________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com, 0733-978418

STRUCTURI SUPUSE ACTIUNII FOCULUI

Echiparea cu instalatii de stingere a incendiilor ( echipare minimala ) va fi conform tabelului de mai jos:
tip
instalatie
hidranti
interiori

sprinklere

tip parcare
parcaje subterane
parcaje supraterane
inchise
parcari subterane
p1, p2, p3, p4
parcari subterane
p1, p2, p3, p4

numar de
niveluri

numar de locuri
de parcare
>20 autoturisme

cf
normativ
np24
np24

>10 autoturisme

np127

> 10 autoturisme

np127

>50 autoturisme
intr-un singur
volum

np24

> 2 nivele

> 4 nivele

parcaje subterane

parcaje subterane
parcaje supraterane
inchise
parcari subterane
p1, p2
parcari subterane
p3, p4
hidranti
exteriori
coloane
uscate

perdele de
drencere

parcari subterane
p1, p2, p3, p4
parcari subterane
parcari supraterane
parcari subterane
p1, p2, p3, p4
parcari subterane
p1, p2, p3, p4

np24
>3 nivele

np24

>2 nivele

np127

observatii

minim doua jeturi in functiune simultana;


timpul de functionare 10 minute
debitele jeturilor hidrantilor se vor calcula
pentru valorile maxime fara a fi mai mic de
2.5l/s; timpul de functionare 60 minute;
minim doua jeturi in functiune simultan

situate sub cladiri inalte, foarte inalte sau sub


sali aglomerate

np127

> 3 nivele
>4 nivele
> 2 nivele

>10 autoturisme

np24
np127

in zonele de acces in parcaj


timpul de functionare 180 minute

>10 autoturisme

np24
np24
np127

in casele scarilor

>10 autoturisme

np127

Echiparea cu mijloace de prima interventie:


dotari
Stingatoare portative

Lada cu nisip 100 litri


cu lopata
Stingatoare
transportabile

Conform normativ
NP24
NP127
1 stingator de 6kg pentru
1 stingator la maxim
fiecare 10 auto + 10bucati
10 auto si la maxim
la dispeceratul parcarii
150mp.
Pentru fiecare nivel
Pentru fiecare nivel
1 stingator la 50 auto

1 stingator de 50kg pentru


fiecare 500mp.

BIBLIOGRAFIE

_______________________________________________________________________________________________
vasilebrustureanu@gmail.com, 0733-978418