Sunteți pe pagina 1din 20

Suma de control

14.896.165

Adresa

Entitatea SC BERMAS SA
Sector

Judet
Suceava
Strada
HUMORULUI

Localitate
SCHEIA
Nr.
61

Numr din registrul comertului

J33 37 1991

Bloc

Scara

Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate
Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Ap.

Telefon
0230526543

F10 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 2

F10 - pag. 3

F10 - pag. 4

F20 - pag. 1
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

- lei -

F20 - pag. 2

F20 - pag. 3

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1
- lei -

F30 - pag. 2

R
e
public, primite n concesiune, din care:

la bugetul de stat

pentru bunurile din domeniul

F30 - pag. 3
ale

sau n actele normative n vigoare, din care:

F30 - pag. 4

(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din
ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

F30 - pag. 5

- conturi curente n

ente

F30 - pag.6

2)

F30 - pag.7
3)
4)

F30 - pag. 8

F30 - pag. 9

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

F40 - pag. 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3