Sunteți pe pagina 1din 21

Sa se proiecteze o statie de epurare cu urmatoarele date :

Date de proiectare :
statia de epurare deserveste o localitate care are un numar de locuitori :
60000+10000*N=180000
debitul orar minim Qo min = 110 + 2*N=134 [l/s]
debitul orar maxim Qo max = 230 + 5*N=290 [l/s]
debitul zilnic mediu Qz med = 130 + 5*N=190 [l/s]
debitul zilnic maxim Qz max = 160 + 5*N=220 [l/s]
Compozitia :
incarcarea organica CBO5 = 120 + 5 N=180 [mg/l]
concentratia de suspensii solide separabile gravitationale CSSG = 300 + 4*N=
348 [mg/l]
concentratia de suspensii solide neseparabile gravitational CSS = 100 +
2*N=124 [mg/l]
concentratia grasimilor si a uleiurilor C = 200 + N =212 [mg/l]
concentratia de substante dizolvate Cdiz= 250 + 6*N=322 [mg/l]
concentratia de azot total

CN tot = 30 + 2*N=54 [mg/l]

concentratia de fosfort total

CP tot = 15 + N=27 [mg/l]

1. Decantor primar
A) un canal : se face la un debit de calcul egal cu de doua ori debitul orar maxim
Qc = 2*Q

Qv = Qo min

o max

Qc = 2*Qo max = 2*0.290 = 0.58 m3/s

16

Qv = Qo min = 0,134 m3/s

1.

Se calculeaza latimea camerei gratarului plan : B =

bs +e
+c
e

Se aleg valorile:
e : 1.5 - 2.5 cm
s : 0.8 - 1.2 cm
c : 0.25 - 0.3 m
hmax : 630 - 1250 mm
v gmax : 0.4 - 1 m/s
I=1

e= v
B=

Qc
0,58
=
=0,483 m
11,2
g maxhmax

es+e + c=
e

( 0,4830.008+0.025
)+0.25=0,89m
0.025

Latimea camerei B = 0,89 m


Se verifica: daca viteza apei printre bare (V g max) a fost ales corect din
interval propus din datele proiectului 0,4 1,0 s-a propus
1,0 m/s
V g max =

Qc

eH max

0,58
=1,0 m/ s
0,4831,2

2. Se calculeaza numarul de bare :

N=

Bc
0,890,25
=
=19.33
=>N = 20 bare
s+e 0,008+0,025

3. Se calculeaza viteza apei in canal (in amonte) va


Viteza apei trebuie sa fie cuprinsa in intervalul : va = 0,4 1,1 m/s
Viteza apei se calculeaza cu ajutorul formulei lui Chezy : v a =Ch RhI

17

Unde :Ch - coeficientul Chezyiar :


I panta gratarului = 1

Rh y
1
Ch =
n
0

; y = 1/6

n coeficientul de rugozitate (1/n) = 74 sau n =


0,014
Bh

max
Rh raza hidraulica iar Rh= B+2hmax

Se cunoaste : hmax - inaltimea apei =>hmax = 1,2 m


B latimea camerei gratarului =>B standardizat = 0.9
m
Se calculeaza : Rh- raza hidraulica
R h=

Bhmax
0.91,2
=
=0,327 m
B+2hmax 0.9+( 21,2)

Se calculeaza : Ch - coeficientul Chezy prin doua metode :


n coeficient de rugozitate = 0,014
1

0,327 6 =61,43
R h y =74
1/n =74 :
1
C h=
n

Viteza apei in canal este:


v a =Ch RhI =61,43 0,3270,001=1.1 m/s

Viteza de curgerea apei pe canal in aproprierea gratarelor


este cea care asigura transportul in suspensie a corpurilor dispersate ea
trebuie sa fie cuprinsa intre 0,4 1,1 m/s

18

4. Se calculeaza pierderea de sarcina hidraulica pe gratar : H

pana in 0,4 m col

H2O
vg 2
( vg)sin

H=K 1K 2K 3

in care :

g acceleratia gravitationala = 9,81 m/s2


inghiul de inclinare (60-75)0 am ales ca = 600
K1 ; K2 ; K3 - coeficienti sunt dupa cum urmeaza :
K1= (100/m)2 :m grad de imbacsire m= (60 90) % =
80.%
K2 = depinde de sectiunea/forma barelor ce s-au ales =>
dreptunghi= 1
K3 = din tabel in functie de a si lumina : b = e/(e+s) in care :
a = 0,25*(2/e + h/h0 ) unde avem din datele proiectului :
e - Lumina gratarului = 1,5 2,5 cm am ales e =
0,025 m
h0 = hmax = 630 1250 mm; am ales hmx =1,2 m
h =10mm= 0,01 m
s = latimea (grosimea) barelor gratarului 0,8

1,2

cm; s = 0,008 m
deci :K1 = (100/m)2= (100/90)2 = 1,234
a = 0,25*(2/e + h/h0 )= 0,25*(2/0,025 + 2/1,2) = 20,41
b = e/(e+s) = 0,025/(0,025+0,008) =0,76 = 0.8 m
K3conf.tabelului in functie de a si b alegem k => 0,31
19

Se calculeaza pierderea de sarcina hidraulica pe gratar :


2

va

( 2g)sin
unde :

H=K 1K 2K 3

sin = 0.866
g = 9,81 m/s2
va = viteza de curgere a apei prin canal ce a fost calculata prin cele 2 metode
va = 1,1 m/s
v a 2

1,1 2

( 29.81)sin 600=0,026 m H 2 O

( 2g) sin =1,23410,31

H =K 1K 2K 3

2. Deznisipator

Qcalc = 2 x Qomax= 2 x 290 = 580 l/s = 0,58 m3/s


20

Se calculeaza si un debit de verificare : Qv = 2 x Qomin = 2*0,134 =


0,268 m3/s
Aceasta

valoare

se

imparte

la 2 deoarece

trebuie

sa

avem

minim 2 compartimente.
Qcalc = Qcalc//2= 0,58/2 = 0,290 m3/s
Viteza critica se alege in functie de diametrul particulei intre 0,2si
1 mm
D (mm)
V cr (m/s)

1
0,41

0/5
0,3

Din tabel am ales : d = 0,2 mm si V

cr

0,2
0,19

= 0,19 m/s

1. Se calculeaza aria transversala : Atr = Qcalc/vcr = 0,290/0,19 = 1,52 m2


2. Se calculeaza latimea deznisipatorului :

3
A tr
2
l=
H

H inaltimea deznisipatorului H = 1,5 4 m se alege : H = 1,5 m


3
3
A tr
1,5
2
2
l=
=
=1,5 m
H
1,5

conform STAS = 1,5 m

Q calc
v sed

3. Se calculeaza orizontala :

A 0=

Viteza de sedimentare

v sed

se alege in functie de diametrul particulei din

urmatorul tabel
d [mm]

0,5

0,2

Vsed [m/s]

0,14

0,072

0,023

Din tabel am ales : d = 0,2 mm = 0,0002 m si V sedr = 0,023 m/s


- se determina din monograme; pentru 85 % din metale valoarea lui = 2,2

21

A 0=

4. Lungimea deznisipatorului :

Qcalc 2,20,290
=
=27.73 m2
v sed
0,023

L=

A0
l

trebuie sa fie cuprinsa in intervalul :

10 <L/l < 15
L=

A 0 27,73
=
=18,17 m=19 m
l
1,5

Se face verificarea 10 < L/l <15


L/l = 18,17/1,5 = 12,11 => 10 <12,11 <15 conditie indeplinita

3.Decantor secundar
Qcalc = Q z max = 220 l/s = 0,22 m3/s
Se calculeaza si debitul de verificare : Q v = 2*Q o max = 2*290= 580 l/s =0,58 m3/s
a) Se calculeaza volumul decantorului ; V = Qcalc * tr
tr - timpul de retentie se alege in functie de valoarea CSSG si de eficienta
procesului de, decantare ( ), si a vitezei de sedimentare care se aleg din
tabele
se alege in functie de CSSG = 348 mg/l din primul tabel : eficienta
( % ) si viteza de sedimentare ( ws m3/m2h )
Incarcarea de suprafata [m/h]
C<200
200< C<300 C >300
[%]
Conf
40 - 45
2,3
2,7
3,0
orm
45 - 50
1,8
2,3
2,6
50 - 55
1,2
1,5
1,9
55 - 60
0,7
1,1
1,5
tabelului a rezultat pentru CSSG = 348 mg/l ( CSSG > 300 mg/l ) =50
55 %w = 1,9 m3/m2h
se alege in functie de viteza de sedimentare ( ws [m3/m2h = m/h] ) din
urmatorul tabel timpul
CSSG > 300 mg/l (348 mg/l) a rezultat din tabel = (50-55) % = 53 % rezulta
ws = 1,9 m3/m2h
22

Ws[m3/m2*h]
1,25
1,66
2,08
2,50
2,92
3,33

2,0
1,6
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6

Adancime (H mediu ) [m]


2,5
3,0
3,5
4,0
2,0
2,4
2,8
3,2
1,5
1,8
2,1
2,4
1,2
1,4
1,7
1,9
1,0
1,2
1,4
1,6
0,9
1,0
1,2
1,4
0,8
0,9
1,1
1,2

4,5
3,6
2,7
2,2
1,8
1,5
1,4

Pentru ws = 1,9 m3/m2h si adancimea h0 = 3,0 m => (tr = h0/ ws )


=> tr= 1,579 h
Volumul decantorului : V = Qcalc * tr = 0,22*1,579 = 0.347 m3
b) Se calculeaza aria orizontala :

Ao=

c) Se calculeaza aria transversalala :

Qcalc 0,2153600
=
=416.84 m2
ws
1.9

A tr =

Qcalc
vs

Unde :
v0 = viteza orizontala a apei V0 = 810 mm/s = >v0 = 10 mm/s = 0,01m/s
A tr =
d)
e)

Qcalc 0,22
=
=22 m2
v0
0,01

Se calculeaza lungimea decantorului : L = v0 * tr= 0,01*1,58*3600 = 56,88 m LSTAS = 60 m


Se calculeaza adancimea utila : hu = ws* tr
ws = 1,9 m3/m2h si adancimea h0 = 3,0 m => tr = 1,58 h

hu= ws* tr = 1,9 * 1,58 = 3,0 mhu STAS = 3,0 m

A0
Se calculeaza latimea decantorului : B= L

f)

aria orizontala :

unde :

A o =416.84 m 2

lungimea decantorului : L = 56,88 m


B=

A 0 416.84
=
=7,32 m B
STAS = 7,5 m
L
56,88

Se recalculeaza : Atr = BSTAS x hu STAS = 7,5 x 3,0 = 22,5 m2


A0 = BSTAS x LSTAS = 7,5 x 60 = 450 m2

g)VERIFICARILE :
23

4BSTAS L 10BSTAS
4 x 7,5 60 10x 7,5 =>30 60 75
L/10 hu L/25
60/10 3, 0 60/25 = >6,0 3,0 2,4
Se calculeaza volumul efectiv : Vef = LSTAS * BSTAS * hu STAS
Unde : LSTAS = 60 m ; BSTAS = 7,5 m ; hu STAS = 3,0 m
Vef = LSTAS * BSTAS * hu STAS = 60*7,5*3,0 = 1350 m3

h)Se calculeaza debitul de namol :

C SSGQ calc100
n
Q n=
100

unde :

n - densitatea namolului 1,1 1,2 t/m3 = 1000 kg/m3 ;


- 55 % ; CSSG = 348 mg/l=0,348 kg/m3 ;

Qcalc =0,22 m3 / s

p - umiditatea = 96 %

C SSGQ calc100 0,55 0,3480,22100


n
1000
m3
Q n=
=
=0.0010527
100
10096
s

i)Se calculeaza volumul de namol : Vn = Qn * tr


Geometria namolului
Pentru calcularea lui t se stie faptul ca viteza podului raclor face :
t = L/v unde : v = vca +vcp
In cursa activa viteza podului raclor este de 1,2 m/min
In cursa pasiva viteza podului raclor este de 2,4 m/min
v = vca +vcp= 1,2+2,4 = 3,6m/ min
t = L/v = 60/3,6 = 16,66 min = 1000 s
volumul de namol : Vn = Qn * tr=

24

0,0010527

m3
1000 s=1,0527 m3
s

j) Se determina inaltimea lamei raclorului :


2
L21( L )1a
+1
1
h=

unde :

= 20 unghi de taluz
= 8%0 panta de taluz
a = parametru de calcul
Parametrul se calculeaza :
B latimea decantorului
L lungimea decantorului :
V n=

a+b
LB
2

tg =

1,0527 = ((a+b)/2)*60*7,5

ba
L

a+b = 1,0527/225

((b-a)/60)=8/1000

a +b=0.004678

b-a = 0,48
b= 0,24233

a = - 0,23767

-a+b = 0.48

Pentru ca a<0 se va depozita tot cu panta de 8%0 dar se va depune


sub forma de triunghi

25

Vn = *h1 *L1 * B
= h1 /L1

1,0527= 1/2* h1 *L1 * 7,5


8/1000 = h1 /L1 =>h1 = 0.008 L1
= > L1 = 5.916 m
=> h1= = 0,0473 m
Inaltimea raclorului :

0,2376

5.91620

5.9162
2
1
2
L1( L )1a =
+1 20
1
h=

m) Se calculeaza adancimea medie H = hu +hd +hn +hs unde :


hu STAS - adancimea utila = 3,0 m

hd - inaltimea stratului de depuneri = h1 = 0,0473 m

hn inaltimea stratului neutru = 0,3 m

hs inaltimea de siguranta = (0,3 1 ) m = 0,5 m

H = hu +hd +hn +hs= 3,0 + 0,0473 + 0,3 + 0,5 = 3,8473 m


Debitul de namol : Q = Vn/tca =

1,0527
m3
1000=0,3509
5060
s

26

4. Separatorul de grasimi
Separatorul de grasimi se proiecteaza la un debit de calcul egal cu debitul orar maxim :
Qcalc = Qzi max = 220 l/s = 0,22 m3/s

1) Se calculeaza aria orizontala :

A 0=

Qcalc
v asc

viteza ascensionala, va = 8 14 m3/m2* h


va = 10 m3/m2 x h = 10/3600 = 2,778*10-3 = 0,00278 m3/m2 x s
A 0=

Qcalc
0,220
=
=79.1366 m2
v asc 0,00278
B +b

1
2) Se calculeaza sectiunea (aria) transversala A tr = 2 H ; Unde :

B1 latimea separatorului = 2 4 m ; am ales B1 = 3 m


H adancimea separatorului = 1,2 2,75 m ; am ales H=1,5 m
b=1m
L < 20 m lungimea separatorului
A tr =

B1 + b
3+1
H =
1,5=3 m 2
2
2

3) Volumul separatorului V = ta*Qcalc ; unde


27

ta timp de retentie ( aerare) 510 am ales tr= 5 min


V = ta*Qcalc= 5*60*0,22 = 66 m3
4) Lungimea separatorului de grasimi :

L=

V
66
=
=11 m
A tr2 32

Se imparte la 2 pentru a afla lungimea unui compartiment

Valorile efective :

v 0 ef =

Qcalc
A 0 ef

si se verifica : 8 < v 0ef< 14

A0 ef= B1* L * 2 = 3 * 11 * 2 = 66 m3
3
Qcalc 0,22
m
3
v 0 ef =
=
=3.33310 =0,0033 2 s
A 0 ef
66
m

o ef

= 0.0033 m3/m2 *s (*3600) = 12 m3/m2 *h

8 < v0ef < 14 => 8 < 12< 14


5) Debitul de aer necesar : Q aer = q * Qcalcunde :
q = 0,3 m3aer/m3apa uzata/h - pentru placi ;
q = 0,6 m3 aer/m3 apa uzata/h - pentru tuburi
se alege q = 0,3
Q aer = q * Qcalc= 0,3 * 0,220 * 3600 = 237.6

m3aer

6) Se calculeaza debitul de suspensii separabile in separatorul de grasimi :

28


C SSGQcalc100
n
unde :
Qsusp / gras =
100

n - densitatea grasimi = 0,5 g/cm3 =500 kg/m3 ;


- 60% = 0,6

l
Qcalc =220 =0,220 m 3/s
s

p - umiditatea = 99%
concentratia grasimilor si a uleiurilor C = 211 [mg/l] =0,211kg/ m3

C SSGQcalc100 0,60 0,2110,215100


3
n
500
3 m
Qnamolgras=
=
=5,596810
100
10099
s

7) Se calculeaza volumul de suspensiil : Vnam-gras = Qgras * tr


Unde viteza = 0,05 m/s => t = L/v = 11/0,05 = 220 s

Vnam sep = Qsusp/gras * tr= 5,596810

m3
220 s=1.2312m3=123.12 dm3
s

8) Volumul de suspensii V tot susp = loc * Vsusp


nr locuitori = 180000 loc
volumul de suspensiiVs = 123 dm3/om x an
V tot susp = loc * Vsusp= 180000*123 = 22140000 dm3/om x an = 22140 m3/om x
an

5. Bazin de aerare
a) Se calculeaza debitul de calcul : Qc = Qzmax = 220 l/s = 0,220 m3/s

29

b) Se calculeaza gradul de epurare

=1

CBO5 final
CBO5 initial

se da :

incarcarea organica ca CBO5 initial= 180 [mg/l] = 0,180 g/l =0,180 kg/m3
incarcarea organicaca CBO5 final = 15 mg/l = 0,015 g/l
=1

CBO5 final
0,015
=1
=0,9166=91,66
CBO5 initial
0,180

a) Se calculeaza incarcarea organica a bazinului de aerare Iob :

I O ,B =5 1

5 = K-coeficient ce depinde de temperatura : t = 10 20 C

I O ,B =5 1 =510,9166=1,443

kg CBO5
m3bazin

zi

b) Se calculeaza incarcarea organica a namolului activ Ion ea reprezentand cantitatea


de CBO5 din influent ce poate fi indepartata intr-um m3 de bazin de aerare :
I O , N =5( 1 )
I O , N =5( 1 ) =5( 10,9166 )=0,4166

kg CBO 5
kgSSzi

Procesul tehnologic in care se incadreaza bazinul cu namol este de medie aerare :


0,3< I O, N 1,5

kg CBO5
kg
B intre 8290 = I O ,N =0,4166
kgxi
kgSSzi

c) Se calculeaza concentratia de substante solide uscate sau conc de namol activ :

S=

I ob
I on

si = 1000 1200 se alege =1200 kg/m3


conc. de namol activ trebuie sa fie intre 2,5- 4 kg/m3
S=

I O , B 1,4433
S
3,4641
kgSS
100=
100=0,2886
=
=3,4641 3
=
>

1200
I O , N 0,4166
m bazin

conc de namol activ se incadreaza in limitele impuse


d) Se calculeaza rata (raportul) de recirculare :

QR
Q
100SSIVN
= R =
Qc Qz max 100SSIVN

IVN este volumul unui gram de namol de materie totala in suspensie dupa 30 min de
sedimentare
30

indicele volumului de namol IVN : 50 150 mg/L => IVN = 100 mg/L
=

QR
Q
100SIVN 1000,2886100
= R =
=
=40.582
Qc Qz max 100SIVN 1000,2886100

e) Se calculeaza debitul total QT = QR *Qcalc = (1+ *Qz maxunde :

unde : Qc = Qzmax = 220 l/s = 0,220 m3/s


CBO5 initial= 180 [mg/l] = 0,180 g/l =0,180 kg/m3
QT = (1+ )*0,220 = (1+0,40582)* 0,220 = 0,3092 m3/s
f) Se calculeaza consumul biochimic de oxigen total care intra intr-o zi ,
CBO5T = CBO5 i*QT
CBO5T= CBO5 i*QT = 0,180 * 0,3092 * 3600*24 = 4809.95 kg /zi
N
4
g) Se calculeaza debitul de namolul in exces : Q( ex )= 5(1 )

N
Q( ex )

h)

5( 1 )= 45(10,9166)=0,8034

kgSSU
m CBO 5zi
3

Se calculeaza debitul de namolul recirculat :


QN,R = * Qc = 0,4058*0, 215 = 0,08928 m3/s

0,02
i) Se calculeaza debitul de oxigen necesar: QO =CBO5 T 0,5 + 1

2 nec

CBO5T = 4809.95 kg/zi


=0,9166=91,66

QO =CBO5 T 0,5 +
2 nec

Kg O 2
0,02
0,02
=4809.95 0,50,9166+
=3358.95
1
10,9166
zi

j) Se calculeaza capacitatea de oxigenare :

CO=

1,1QO
24

2 nec

Unde : = 0,65 1,2 am ales = 1


CO=1,1

QO
1,13358.95
=
=153.95 kg O2 /h
24
124
2nec

k) Se calculeaza debitul de aer necesar Qaer :

31

Qaer =

COx
aerex

unde

O2 = randamentul de transfer al oxigenului in apa 6

25 (depinde de

echipamentul de oxigenare); s-a ales O2 = 20 %

aer =1,429

kg
3
m

Qaer =

CCOx
153.95
=
=538.67 m3 /h
aerex 1,4290,2

l) Se calculeaza volumul bazinului de aerare :


CBO5T =3991,68 kg CBO5/zi si

V=

CBO5 T
I ob

I o ,b=1,465

kg
m bazinzi
3

CBO5 T 4809.95
=
=3332.43m3
I ob
1,4433

m) Se calculeaza timpul de aerare ta :

t a=

V
QT

unde : QT = 0,309282 m3/s

Cand se ia in considerare namolul recirculat :

t a=

n) Se calculeaza

V=

V 3332.43
10774.74
=
=10774.74 s= t a=
=2,99 h
QT 0,30928
3600

- varsta namolului :

Sconc . substantei solide uscate=3,4 641

n=

St a
24C SS

kgSSU
3
m bazin

concentratia de suspensii solide neseparabile gravitational date


din proiect :
CSS =

124 [mg/l] = 0,124 kg/m3


n=

St a
3,46412,99
=
=3,48 zile
24C SS
240,124

o) Se calculeaza latimea bazinului B : B <2H


32

Latimea bazinului trebuie sa fie intre B=( 1 1,5 )H tot

am ales 1,5

Se propune o inaltime a bazinului H intre 3 5 m se alege Hbazin = 4 m


Htot = inaltimea totala a bazinului va fi : H tot =H imersie + H s
Hs = spatiu de siguranta cuprins intre 0,5 0,8 m am ales HS = 0,8 m
H tot =H imersie + H s=4+0,8=4,8 m
B=( 1 1,5 )H tot = B=1,54,8=7,2 m

Verificarea : B < 2H => 7,2 m< 2*4,8 => 7,2 m< 9,6 m
p) Se calculeaza aria transversala Atr : Atr = H * B =>Atr = 5 * 7,2 =36 m2
q) Se calculeaza lungimea bazinului : L = (8

18 m)*B sau

L=

V
A tr

Lungimea bazinului trebuie sa fie intre L = (8 18 m)*B am ales 13 m


L = (8 18 m)*B => L = 13 * 7,2 = 93.6 m
Volumul bazinului de aerare : V = 3332.43 m3
L=

V 3332.43
=
=92.56 m
A tr
36

r) Se calculeaza aria orizontalala AO : AO = L * B = 93.6*8 = 748.8 m2


Se calculeaza pentru sisteme de aerare pneumatica de dispersie
a aerului generat de compresoare sau turbosuflante. Dispersia se
poate face cu :
bule fine (d < 0, 3 mm),
s) Se calculeaza cantitatea de oxigen ce trebuie introdus in bazin :
q aer = C.O.10 * H unde : C.O.10 = 10 g O2/m3 aer * m adancime bazin
H= H 0,3 = 5 0,3 = 4,7 m
q aer = C.O.10 * H = 10 * 4,7= 47 g O2/m3 aer= 0,047 kg/ m3 aer
t) Se calculeaza debitul maxim de aerare:

QO =3358.95 kg O2 / zi
2 nec

33

Q max aer =

QO

2nec

qO

unde :

Qmaxaer =

QO
3358.95
=
=71467.05 m 3 / zi
3
qO
4710
2nec

u) Se calculeaza suprafata placilor poroase Ap


Poziionarea distribuitorului de aer se realizeaz la nlimea de imersie pe toat
suprafaa bazinului de aerare :

A p=

Qaer
q aer

q aer = 1 m3/m2min = 60 m3/m2h = 60 m/h


A p=

Qaer 66751
=
=49.6298 m2
q aer 6024

6. Decantor secundar
A) Stabilirea debitului total Qv debitul maxim al apelor uzate la care se adauga
Volumul corespunzator debitului de apa cu namol : Q V = QC + QReciclat
QC = 0,220 m3/s --> Q DSc = QC + Q R = 0,220+ 0,0893= 0,3092 m3/s
Q DS calc = 0,3092 * 3600 = 1113.42 m3/h
Qv= 0,290 m3/s --> Q DS sec = Qv+ Q R = 0,290 + 0,0893 = 0,3793 m3/s
Q DS verif = 0,3793 * 3600 = 1365.4 m3/h
B)

Durata de staionare in documentaia tehnica a standardului


STAS 4162/1-89 se prevede ca durata de staionare a apei
trebuie sa fie cu 3o de minute mai mare decat in decantorul
primar, deci : tstaionare = 3.5-4 ore

C)Volumuldecantorului VDS
5461.66m3
D)

verif

QT* tr= 0,3793* 3600 * 4 =

Aria suprafeei orizontale A0 = QR/ usv unde :


usv este viteza de sedimentare care se alege in funcie de
incarcarea apei in suspensii i eficiena sedimentarii. Pentru o
incarcare de sub 200 mg/dm3 i eficiena de separere de 60%
avem o viteza de sedimentare, usv = 1 m/h

34

A0 = QR/w = 0,3793*3600/1 = 1365.42 m2


Sau : se stabileste incarcarea superficiala in bazinul de decantare
secundar:
,

us c =

Q DS c
Q DS c , Q DSv
= A u= , v s c =
Au
Au
v sec

A= suprafaa util a decantorului radial din care s-a sczut


suprafaa de sub jgheabul apei decantate. n general, datele
din literatur stabilite pentru ncrcarea superficial n
decantorul secundar au o valoare mai mic sau egal cu 1,9
m3 /m2h pentru valori ale IVN> 100 ml/g. n general v sec = 1
m3 /m2h
u,sc =

Qdec sec
Q sec 1113.42
= A u= dec
=
=1113.42 m2
,
Au
1
v sec
u,sv =

QDS verif 1365.42


m3
=
=1,226 2h
Au
1113.42
m

,
F) Se calculeaza inaltimea utila : hu = us c * td unde :

td = 3,5 4 h se alege 4
,
hu = usc * td = 1.23 * 4 = 4.9 m => H = 4.9 +0,4 = 5.3 m

G) Volumul decantorului
V= QDSc* td= 4* 1113.42 = 4453.66 m3

H)Se calculeaza volumul de namol :

C SSGQ DS100
n
V n=
100

unde :

n - densitatea namolului 1,1 1,2 t/m3 = 1000 kg/m3 ;


dec sec = 80 % ; CSS = 348 mg/l=0,348 kg/m3 ;
p - umiditatea = 90 %
35

Qcalc =0,220 m3 /s

concentratia de suspensii solide neseparabile gravitational :


CSS = 100 + 2*N = 100 + (2*12) = 124 [mg/l]

C SSGQ DS100 0,80 1241113.42100


3
n
1000
m
V n=
=
24103=2,67
100
1000,9
zi

I) Se calculeaza diametrul :
Ao=

4A 0
D2
41113.42
= D=
=
=37,65 m
4

Se standardizeaza D = 40 m
Verificarea : 6 < D/H < 10 = > 6 < 40/5.3 < 10 => 6 < 7.54 <
10

36