Sunteți pe pagina 1din 9

xi

39
40
43
44
45
46
47
48
50
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
71
73
74
75
76
78
79
80
81
85
86
88
89
91
94
variatie

1. Realizai gruparea valorilor pe 5 intervale egale de

ni
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
6
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

variaie. Gruparea se va face alegnd una din


variantele

limit

superioar

respectiv

inferioar

inclus n interval.
a. Gruparea pe variante- Tab.1.a.
b. Gruparea pe intervale de variatie
- marimea intervalelor de grupare

d=

Ax
r

d=

55
=11
5

Ax= 94-39= 55
- stabilirea intervalelor de grupare
39-50
50-61
61-72
72-83
83-94
- stabilirea frecventelor de aparitie aferenta intervalelor de
variatie
a. Tab. 1.b.1. Distributia valorilor pe intervale de variatie
limita
inclusa in

xi
39-50
50-61
61-72
72-83
83-94

ni
8
13
15
8
6
50

inferioara
interval

b. Tab. 1.b.2. Distributia valorilor pe intervale de variatie


limita
inclusa in
Tab. 1.a.
valorilor

Xi
39-50
50-61
61-72
72-83
83-94

ni
9
18
9
8
6
50

superioasa
interval
Distributi
pe variante de

2.

Reprezentai

grafic

distribuia

valorilor

grupate

cu

ajutorul

histogramei.

ni
16
14
12
10

ni

8
6
4
2
0
39-50

50-61

61-72

72-83

83-94

Tab. 2. Distributia valorilor pe intervale de variatie


3. Determinai i reprezentai grafic mrimile relative de structur.
xi

ni

xi

xi*ni

gi %

fi %

39-50

45

360

11%

16%

50-61

13

56

728

22%

26%

61-72

15

67

1005

31%

30%

72-83

78

624

19%

16%

83-94

89

534

17%

12%

50

3251

100%

100%

Tab.3.a. Distributia grupata a valorilor cu ajutorul marimilor relaive


frecvente relative

100
fi=

fi 1=

8
100=16
50

fi 2=

13
100=26
50

fi 3=

15
100=30
50

fi 4=

8
100=16
50

fi 5=

6
100=12
50

greutati specifice

gi=

xi
100
xi

gi=

xi
100
xi

gi1=

360
100=11
3251

gi2=

728
100=22
3251

gi3 =

1005
100=31
3251

gi 4=

624
100=19
3251

gi5 =

534
100=17
3251

fi %
39-50
50-61
61-72
72-83
83-94

Tab. 3.b. Structura valorilor pe intervalele de grupare

4. Analizai rapoartele de coordonare (coresponden) ce pot


determinate fa de primul interval de grupare a veniturilor.
xi
ni
xi
xi*ni
KA/B
K A/B
39-50
8
45
360
50-61
13
56
728
163
202
61-72
15
67
1005
188
279
72-83
8
78
624
100
173
83-94
6
89
534
75
148

50
3251
Tab.4. Distributia grupata a valorilor cu ajutorul marimilor relaive de coordonare
( corespondenta)

A nA
= (10, 100,1000)
B nB

(5061) 13
= 100=1 63
(3950) 8

( 6172 ) 15
= 100=1 88
( 3950 ) 8

(7283) 8
= 100=100
(3950) 8

(8394) 6
= 100=75
(3950) 8

K'

A xAnA
=
( 10,100, 1000)
B xBnB

K'

(5061) 728
=
100=2 02
(3950) 360

K'

(6172) 1005
=
100=2 79
(3950) 360

K'

(7283) 624
=
100=17 3
(3950) 360

K'

(8394) 534
=
100=1 48
(3950) 360

5. Determinai nivelul mediu al veniturilor cu ajutor mediilor: aritmetic,


armonic, ptratic i geometric i verificai relaia de ordine dintre
valorile obinute.

MEDII SIMPLE
xa=

x h=

xi
n
n
1

xi

MEDII PONDERATE

xi
xa=
x h=

ni

xi

xi2
x p=
n

xi2

xg= n xi

xi
x g=

xa=

x h=

x p=

3251
=65.0265
50

50
50
50
50
=
=
=
=62
8 13 15 8 6
17364256+ 22674307+21867298+10017838+6584758 78508457 0.803
+ + + +
45 56 67 78 89
97673940
97673940

4528+ 56213+67 215+7828+8926


16200+ 40768+67335+ 48672+ 47526
220501
x p=
=
=
= 4410.0
50
50
50

50

xg= 54 86814821496 8110 6=65.13 65

x h< xa xg < x p

6. Determinai valoarea veniturilor ce a fost obinut de cei mai


muli salariai.
xi
39-50
50-61
61-72
72-83
83-94

M 0=x i1+

ni
8
13
15
8
6
50

15( 1513 )
d 1
152
=61+
=61+
=61+3.3=64.4 64
1+ 2
9
( 1513 ) + ( 158 )

La nivelul celor 50 de salariati analizati, veniturile cel mai des regasite au fost de 64
u.m. .

7. Descoperii valoarea median a veniturilor obinute.


xi
39-50
50-61
61-72
72-83
83-94

ni
8
13
15
8
6
50

M e =xi 1 +

N
8
21
36
44
50
-

dU M N i1
nM
e

UM =
e

ni+1 50+1 51
=
= =25.5
2
2
2

M e =61+

1525.513
1512.5
=61+
=61+ 12.5=73 .5 74
15
15

25 e salariati au obtinut venituri pana la 74 u.m., iar ceilalti 25 mai mult de


74 u.m. .

8. Caracterizai

reprezentativitatea

statistic

nivelului

mediu

obinut al veniturilor cu ajutorul indicatorilor de variaie ( se vor


utiliza att indicatorii simpli ct i cei sintetici).
xi

ni

xi

x ix

di

39-50

45

-20

-31

|x ix|ni
160

(x i x )2ni
3200

50-61
61-72
72-83
83-94

13
15
8
6
50

56
67
78
89
-

-9
2
13
24
-

-14
3
20
37
-

Indicatorii simpli:

A x =x maxx min =9439=55

Amplitudinea

di

Abatere individuala d i=x ix d i = x 100

di 1 =

20
100=30.763 1
65

di 2 =

9
100=13.8414
65

di 3 =

2
100=3.07 3
65

di 4 =

13
100=2 0
65

di5 =

24
100=36.92 3 7
65

Indicatori sintetici
a) Abaterea mediei liniara

d=

| xi x|ni 945
=
=18.9 19 u .m ./sal
ni
50

b) Dispersie sau varianta

2=

(x i x )2ni 9121
=
=182.42182
ni
50

c) Deviatia standard sau abatere medie patratica

(x ix )2ni
9121
=
=
= 182.42=13.50 1 4
ni
50

d) Coeficientul de variatie

117
30
104
534
945

1053
60
1352
3456
9121

d
19
V = 100= 100=29.23 29 35
x
65
9. Att pentru situaia unei extrageri repetate ct i pentru o
extragere nerepetat a eantionului:
a. Identificai intervalul de ncredere ce va conine cu o
probabilitate de 95% (z=1,96) valoarea media a veniturilor
tuturor celor 300 de salariai.
Extragerea repetata

2
1822
33124
=
=
= 662.48=25.73 26 u . m./ sal
n
50
50

x=z=25.731.96=50.43 50 u .m ./sal
Extragerea nerepetata

2
n
33124
50
=
(1 )=
(1
)=
n
N
50
300

33124
250
50
= 552.06=23.49 23 u . m./sal
300

x=z=23.491.96=46.04 46 u . m. /sal

b. Determinai mrimea eantionului necesar a fi extras n


situaia n care se dorete o reducere a erorii maxime
admisibile cu 25% fa de nivelul obinut la punctul 9a i o
cretere a probailitii de lucru la nivelul 95,44% (z=2).
Extragerea repetata

n=

z 2 2 433124 132496
=
=
=52.09 52
2543.18
x2
50.432

Extragerea nerepetata
2

z
132496
132496
132496 132496
n=
=
=
=
=
=44.38 44
2
2
132496 762954+132496 895450 2984.83
2 z
2543.18+
x +
300
300
300
N