Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. nreg./data: ..................................

SCOALA GIMNAZIALA CRINGU

DOMNULE DIRECTOR

(1)
Subsemnatul
(numele,
iniiala
tatlui,
prenumele)......................................................
.........................................,
domiciliat
n....................................................
cod
potal
nr.
..............,
cod
numeric
personal
.............................................,
CI/BI.........................,
nr.
...............
telefon/fax:
...........................,
e-mail:
..............................,
ocupaie
...........................................................,
venit
(n
lei,
conform
adeverinei
ataate): ...........................................................
(2) n calitate de printe /ocrotitor legal /alt calitate: ............................. al ................................
........................................ , cod numeric personal: .........................................., CI/BI ..............., elev/
eleva la SCOALA GIMNAZIALA CRINGU din localitatea ......................................, judeul TR, in
anul scolar 2013- 2014, clasa................................................., solicit acordarea bursei sociale pentru
anul scolar 2013- 2014.

Data,
...............................................
Semntura
...................... ..............

DOAMNEI DIRECTOR A SCOLII GIMNAZIALE CRINGU.