Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnatul Alexa-Anghelus Bogdan-Ioanid in calitate de chirias al


apartamentului nr. 21, din Bloc B3 scara A, situat in Bd-ul Tutora, va rog sa binevoiti
a scoate un numar de 1 persoane de la cotele de intretinere pe o perioada
nedeterminata incepand cu data de 01/04/2015.
Mentionez ca in aceasta perioada, in apartament vor ramane un numar de 2
persoane din totalul de 3 persoane.
Ma oblig sa anunt administratorul in momentul in care vor interveni modificari fata
de aceasta cerere.

Data depunerii cererii


Semnatura,
31.03.2015

Conform H.G. Nr. 1588 /2007 Art 17 lit r ), proprietarii, respectiv chiriasii, pot
solicita n scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de
cel putin 15 zile pe luna, conform hotrrii adunarii generale.

Presedinte Asociatie de Proprietari


Se aproba scoaterea de la intretinere a 1 persoane, pe o perioada
nedeterminata, incepand cu lista la intretinere pe luna Aprilie anul 2015

Semnatura Presedinte,

S-ar putea să vă placă și