Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie pe proprie rspundere

Subsemnatul ......................................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ......,


nr. ........................,
eliberat () de ................................................, la data de ......................................., domiciliat n
............jude
..............................................localitate .............................str.....................................nr. .......bloc. ..........
scara
...........etaj .......... ap. ......... sector .......... cod potal ...................... telefon......................................... fax
.............................................
Prin prezenta declar pe proprie rspundere, sub sanciunea prevzut de art. 326 din Codul
penal, c, anterior datei nmatriculrii societii n registrul comerului nu am mai deinut i nu dein
calitatea de acionar sau asociat al unei ntreprinderi constituite n Spaiul Economic European;
Declar, totodat, c am luat cunotin de prevederile O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea
nfiinarea i dezvoltrii microntreprinderilor de ctre ntreprinztorii debutani n afaceri, cu modificrile
i completrile ulterioare, prevederi pe care m oblig s le respect ntocmai, n caz contrar urmnd a fi
angajat rspunderea mea n condiiile prevzute mai sus.

DATA .............................
NUMELE I PRENUMELE,
SEMNTURA,