Sunteți pe pagina 1din 4

STRUCTURI DE ACTIV

1 Definitia activului
- constituie o resursa controlata de societatea comerciala ca rezultat
al unor fapte trecute, generatoare de beneficii economice viitoare pentru
intreprindere.
2 Structura activului
*imobilizari;
*active circulante;
*cheltuieli inregistrate in avans.
3 Structura imobilizarilor
Imobilizari necorporale nameteriale;
Imobilizari corporale fixe
Imobilizari financiare investitii finaciare pe termen lung;
4 Imobilizari necorporale
a Cheltuieli de constituire (201) - sunt acele cheltuieli efectuate la
constituirea unei unitati patrimoniale.(taxe de inmatriculare la registrul
comertului, taxe notariale, cheltuieli pentru prospecatrea pietei.)
b Cheltuieli de cercetare dezvoltare (203) sunt reprezentate de acele
cheltuieli efectuate in cadrul unitatii pentru dezvoltarea activitatii, pentru
introducerea de noi tehnologii.
c Concesiuni, brevete, licente si alte drepturi similare (205)
- concesiunile reprezinta acele cheltuieli efectuate de unitate
pentru a obtine dreptul de a folosi bunri al ealtei unitati pe o
perioada determinata de timp;
- brevetele reprezinta cheltuielile efectuate de uniattea in vederea
obtinerii unei inventii/ comercializarii unei inventii;
- licente reprezinat o autorizatie eliberata contra cost de un
inventator;
- marca reprezinta un semn distinct care permite recunoasterea
unui produs/ a unei fabrici;

d Fondul comercial (207) reprezentat de vadul comercial , de clientela,


bunele relatii ale unitatii cu furnizorii;
e Alte imobilizari necorporale reprezentate de programele informatice
realizate in unitate/ achizitionate de la terti.
5 Imobilizarile corporale
sunt reprezentate de acele bunuri cu o valoare mai mare decat limita
prevazuta de lege (1800 RON), si o durata de functionare mai mare de un an
Din categoria imobilizarilor corporale fac parte:
1 Terenuri 211
2 Cladiri 212
3 Instalatii tehnice, mijloace de transport 213
4 Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale 214
Amortizarea este expresia baneasca a uzurii bunurilor si consta in
general in repartizarea pe o durata probabila de viata a valorii pe seama
costurilor de productie.
6. Imobilizari finaciare
reprezinta sume de bani investite de unitatea patrimoniala in capitalul
social a altor unitati in scopul obtinerii de venituri financiare.
Din categoria imobilizarilor financiare fac parte:- titluri de valoare sub
forma actiunilor investite in capitalul altor unitai in scopul obtinerii de dividende.
Actiunile sunt hartii de valoare ce atesta participarea la capitalul unei
societati, si dau drept detinatorului sa primeasca dividende.
Dividendele reprezinta cote parti din profitul societatii ce se repartizeaza
actionarilor.

7. Active circulante
Sunt reprezentate de bunurile econimice care sunt consumate in cadrul
unitatii intr-o perioada scurta (mai mica de un an), si sunt necesare realizarii
ciclului de productie.
Activele circulante au urmatoarele caracteristici:
participa la un singur ciclu de productie;
isi transmit valoarea asupra produsului obtinut;

isi modifica permanent forma;


se afla in continua miscare;
stau in unitate o perioada mai mica de un an.
8. Clasificarea activelor circulante
1 Stocurile
2 Active circulante in decontare;
3 Active circulante banesti.
9. Stocurile
- reprezentate de bunuri economice achizitionate in unitate pentru a fi
consumate in procesul de productie/ vandute in starea in care au fost cumparate.
Din categoria stocurilor fac parte:
Materii prime (301)- utilizat ein procesul de productie pentru obtinerea
produsului finit.
Materiale consumabile (302) reprezentate de bunurile materiale care
ajuta la buna functionare a procesului de productie (piese de schimb, combustibil,
ambalaje, toner).
Materiale de natura obiectelor de inventar (303) reprezentate de acele
bunuri care nu pot fi incadrate la mijloace fixe deoarece au o valoare mai mare de
1500 RON si o durata de functionare mai mica de un an. (echipamentul de
protectie, halate, cisme, casti, manusi).
Marfuri (371) reprezentate de acele bunuri achizitionate pentru a fi
vandute.
Ambalaje (381) reprezentate de acele bunuri care protejeaza marfa pe
timpul transportului si depozitarii.
Semifabricate (341) reprezentate de acele bunuri obtinute din productie
dar nu au parcurs toate fazele procesului de productie.
Produse finite (345) reprezentate de acele bunuri care au parcurs toat
efazele procesului de productie.
Produse reziduale (346) reprezentate de resturi, rebuturi, deseuri ramase
in urma procesului de fabricatie.
10. Active circulante in decontare
- sunt reprezentate de valorile pe care unitatea le are d eincasat de la
persoane fizice/juridice, valori rezultate in urma prestarii unor servicii, livrarea
unor bunuri.

Din categoria activelor circulante in decontare fac parte urmatoarele:


Clienti (411) reprezinta sumele de bani pe care unitatea le are de incasat
de la clienti in urma livrarii de bunuri acestora.
Debitori (461) reprezinta sume de bani datorate de alte unitati.
Avansuri acordate personalului (425) reprezinata sume de bani acordate
personalului.
TVA de recuprerat (4424) reprezinta un impozit pe care unitatea il are de
recuperat de la bugetul de stat.
11. Active circulante banesti
- reprezentate de sumele de bani si alte valori detinute de unitatea
patrimoniala in caseria unitatii si in contul de la banca.
Din categoria acestor active amintim:
Casa (531) reprezinta numerarul din caseria unitatii;
Alte valori (532) reprezinta tichete de masa, timbre fiscale, bilete de
tratament, marci postale.
Cont la banca (512) reprezinta disponibilitatile banesti pastrate de unitate
in contul de la banca.
12. Cheltuieli inregistrate in avans (471)
- reprezentate de valorile pe care unitatea le achita in cursul exercitiului si
se refera la cheltuieli care vor fi efectuate in exercitiul urmator.

S-ar putea să vă placă și