Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA

VETERINARA BUCURESTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICA IN
AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
MASTER MANAGEMENT SI AUDIT INTERN

ANALIZA CASH FLOW-ULUI IN CADRUL SOCIETATII


S.C. CRISOMO S.R.L

PROFESOR COORDONATOR:
SEF L. DR. ALINA MARCUTA

STUDENTI:
BARCAN CRISTINA
ENE SIMONA

2015

ANALIZA CASH FLOW-ULUI IN CADRUL SOCIETATII


S.C. CRISOMO S.R.L
Societatea comerciala CRISOMO S.R.L are ca principal obiect de activitate fabricarea
scaunelor din lemn, acesta fiind unica sursa de venit a societatii. Societatea utilizeaza trei
tipuri de materii prime si anume:
-

Lemn ( materia prima A)


Lac pentru lemn (materia prima B)
Suruburi (materia prima C)

Pretulmanoperei de lucruvariaza in functie de calitateaacesteiaastfel:


-

Manopera 1 ( 35 in anul 2014)


Manopera 2 ( 50 in anul 2014)

Costulmanoperei, al materiilor prime si al produselor finite suferamodificari de la un an


bugetar la altul.
Societateadispune de un capital social de 2.000.000
1. Fiecare produs are urmatorii parametri tehnici dupa:
-

Materii prime directe:


Materie prima A
4,5m2/produs
Materie prima B
7 m2 / produs
Materie prima C
9 m2 / produs
Manopera productiva:
Manopera 1
0,70 h/ produs
Manopera 2
3,5 h/ produs
2. Datele privind stocurile in unitati fizice pentru anul 2015 se prezinta astfel:
Stoc initial

Stoc

Materii prime directe


- Materie prima A
50 000 m2
22 000 m2
25 000 m2
10 000 m2
- Matrie prima B
2
70 000 m
90 000 m2
- Materie prima C
Produse finite
10. 000 bucati
5000 bucati
Tabel 2.1 Datele privind stocurile in unitati fizice pentru anul 2015
3. Veniturile obtinute pentru 2015 se prezinta astfel:
Pret de vanzare
300 / produs
Unitati vandute
50 000 bucati
Costurile obtinute pentru anul 2015 includ:
2014

2015

Materie prima A
Materie prima B
Materie prima C
Manopera 1
Manopera 2

3,7
3
5,4
5
2,3
3,6
40
45
50
52
Tabel 4.1 Costurile obtinute pentru anul 2015
4.2 Alte costuri bugetate pentru 2015 si cotele lor de repartizare se prezinta
astfel:
Cheltuieli generale din afara productiei 12,5% din venituri
Cheltuieli generale fixe legate de productie 2 500 000
Cheltuieli generale fixe din afara productiei 1 400 000
4.3 In anul 2014 costurile de productie inventariabile au fost de 200 /produs.
4.4 Bugetul veniturilor la 31 decebrie 2015:

Pret de vanzare
300

Unitati vandute
Total venituri
50 000 bucati
15 000 000
Tabel 4.4 Bugetul veniturilor la 31 decebrie 2015

4.5 Bugetul productiei la 31 decembrie 2015:

Unitati fizice

Produs X
50 000 buc

Stoc final tinta


Necesar total

5000 buc
90 000 buc

Stoc initial
10 000 buc
Total unitati produse in cursul anului 50 000 buc
2014
Tabel 4.5 Bugetul productiei la 31 decembrie 2015
4.6 Bugetul consumurilor de materii prime directe la 31 decembrie 2015:
Matrie prima

Materie prima

Materie prima

A
50 000 x 4,5

B
50 000 x 7

C
50 000 x 9

225.000

350.000

450 000

2014

2014

2014

50.000 x 3,7

25.000 x 5,4

70 000 x 2,3

stoc

185.000
(225.00050

135.000
(350 000-

161.000
(450 000- 70

Necesar 2015

000) x 3

25000) x 5

000) x 3,6

Bugetul in
unitati fizice
Bugetul
costurilor
Disponibil in

TOTAL

1.025.000

481.000

3.518. 000
=525.000
= 1.625.000
= 1,368,000
Tabel 4.6 Bugetul consumurilor de materii prime directe la 31 decembrie 2015

4.7 Bugetul cumpararilor de materii prime directe la 31 decembrie 2015:


Materie prima A Materie prma B
Materie prima C
Bugetul in unitati fizice
Consumur 225.000
350.000
450.000
i
Stoc initial

50

25.000

Total

70 000

000
Stoc tinta
Bugetul
costurilor

22 000
197.000
197.000 x 3

10 000
335.000
335.000 x 5

90 000
470.000
470.000 x 3,6

591.000
1.675.000
1.692.000
3.958.000
Tabel 4.7 Bugetul cumpararilor de materii prime directe la 31 decembrie 2015

4.8 Bugetul muncii productive directe la 31 decembrie 2015:


Bugetulunitatilor

Manopera 1

Manopera 2

TOTAL

fizice
Necesar de munca
Total ore manopera
Bugetul costurilor

50 000 x 0, 70
35 000
35.000 x 45

50 000 x 3,5
175 000
175 000 x 52

210 000
10.675.000

1.575.000
9.100.000
Tabel 4.8 Bugetul muncii productive directe la 31 decembrie 2015:
4.9 Bugetul cheltuielilor la 31 dec. 2015
Cheltuieli generale din afara productiei 250.000
(12,5%)
Cheltuieli fixe legate de productie
2 500 000
Cheltuieli generale din afara productiei
1 400 000
Cheltuieli totale de productie la 31 4.150.000
decembrie 2015
Tabel 4.9 Bugetul cheltuielilor la 31 dec. 2015
In 2015 societatea a obtinut un credit de 14.000 , pe o perioada de 1 an.Cu ajutorul acestui
credit s-a ahizitionat un utilaj , a carui valoare este de 200.000 , diferenta fiind suportata de
catre societate.

Rambursarea creditului se va face astfel :

Nr de luni

Sold credit

Rata credit

Dobanda

Comision

Rata totala de plata

14.000,00

250,00

250,00

12.885,84

1.114,16

116,67

10,00

1.240,82

11.762,40

1.123,44

107,38

10,00

1.240,82

10.629,60

1.132,80

98,02

10,00

1.240,82

9.487,36

1.142,24

88,58

10,00

1.240,82

8.335,60

1.151,76

79,06

10,00

1.240,82

7.174,24

1.161,36

69,46

10,00

1.240,82

6.003,20

1.171,04

59,79

10,00

1.240,82

4.822,41

1.180,80

50,03

10,00

1.240,82

3.631,77

1.190,64

40,19

10,00

1.240,82

10

2.431,21

1.200,56

30,26

10,00

1.240,82

11

1.220,65

1.210,56

20,26

10,00

1.240,82

12

0.00

1.220,65

10,17

10,00

1.240,82

Valoare
total
pltibil

15.139,87

Bilantul initial realizat la 31.12.2015


Activ
Utilaje
Depozit
Echipamente
Spatiu comercial
Total activ/pasiv
Disponibilitati

Suma
30.000
50.000
10.000
250.000
340.000
1.136.195

Pasiv
Capital social
Credit pe termen scurt

Suma
2.000.000
15.140
2.015.140

banesti
Total

2.015.140

2.015.140

5. Cashflow-ul scontat a se obtine in anul 2015


Anul 2015
Cheltuieli totale de productie la 31 decembrie 250.000
2015
Venituri totale la 31 decembrie 2015
Cash-flow

15.000.000
14.750.000

In urma tabelului realizat mai sus putem observa ca in anul 2015 veniturile societatii
au fost mai mari decat cheltuielile inregistrate.