Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA

Serviciul VTS Constanta

Profesor Coordonator:
Masterand:

SERVICIUL VTS CONSTANTA

1.PREZENTARE
Sistemul VTMIS Constanta este un sistem integrat de management al
traficului maritim ce asigura achizitia, procesarea, managementul, stocarea,
consultarea si prezentarea datelor de sistem si a datelor de la senzori
periferici.
Serviciul VTS Constanta se subordoneaza Autoritatii Navale Romane (ANR)
prin Centrul Maritin de Coordonare.
VTS Constanta este constituit ca un serviciu complex de supraveghere,
coordonare, monitorizare si management a traficului navelor care asigura
functionarea optima a sistemului operational de informatii, de asistenta in
navigatie, de organizare si gestionare a traficului si destinat sa contribuie la
desfasurarea traficului navelor in conditii de siguranta si eficienta in zona
VTS.
Serviciul VTS Constanta functioneaza continuu 24 de ore din 24 iar
personalul VTS este organizat in ture si foloseste n comunicatii limba
engleza utiliznd Vocabularul Standard si Expresiile Standard pentru
Comunicare Maritima (IMO SMCPs), si/sau limba romna, dupa caz.
Principalele sarcini ale serviciului VTS Constanta constau n : monitorizarea,
coordonarea, supravegherea si managementul traficului maritim, in scopul
asigurarii sigurantei navigatiei, eficientizarii traficului naval si protejarii
mediului n zona VTS.
Zona VTS a serviciului VTS Constanta, cuprinde zona maritima delimitata de
sectorul de cerc cu raza de 12 Mm din punctul de coordonate: latitudine
4410'.2N si longitudine 02839'.6 E (centrul VTS Constanta).
2. OPERARE SI FUNCTIONARE
Toate navele indiferent de pavilion si marime care naviga in zona VTS sunt
obligate sa se conformeze regulilor serviciului VTS Constanta.
Canalul de lucru n radiofonie folosit de serviciul VTS Constanta este canalul
67 VHF.
2.1 Servicii si facilitati
Serviciul VTS Constanta poate asigura urmatoarele servicii si facilitati:
a) serviciul de informare, furnizeaza n timp util, la cerere sau ori de cate
ori situatia impune informatii relevante pentru zona VTS referitoare la:
- traficul din zona;
- situatia meteorologica locala;
- zonele si facilitatile de ancorare n rada exterioara si interioara a portului
Constanta;
- pericole si/sau restrictii de navigatie;

- orice alte informatii relevante necesare navelor.


b) serviciul de asistenta, asigura la cerere sau ori de cate ori se impune,
asistenta navelor aflate n trafic n zona VTS si monitorizarea efectelor n
situatii de:
- trafic intens ;
- vizibilitate redusa ;
- conditii meteorologice nefavorabile ;
- potential pericol, etc..
c) serviciul de organizare trafic, asigura organizarea si controlul traficului
prin furnizarea de informari, avizari si recomandari navelor, in scopul
prevenirii situatiilor potential periculoase in trafic, a incidentelor si
accidentelor de navigatie in zona VTS.
2.2 Raportare si comunicare
In zona VTS a serviciului VTS Constanta toate navele, indiferent de pavilion
sau marime, au obligatia sa:
a) raporteze in canalul 67 VHF la VTS Constanta in momentul intrarii pe
schema de separare a traficului;
b) raporteze la VTS Constanta in canalul 67 VHF cand intra/ies n/din zona
VTS;
c) raporteze la VTS Constanta in canalul 67 VHF, orice miscare si/sau
schimbare a pozitiei in/din zona de ancoraj;
d) asigurare o veghe radio continua in VHF canalul 67;
e) utilizeze schema de separare a traficului cand au ca port de destinatie
portul Constanta;
f) respecte zona de ancoraj indicata;
g) respecte legislatia nationala privind navigatia in apele nationale
navigabile, intrarea, stationarea, operarea si iesirea in/din porturi;
h) respecte prevederile Regulamentului international pentru prevenirea
abordajelor pe mare (COLREG) si semnificatia sistemului de balizaj IALA.
Constanta VTS

- canal de lucru = VHF canalul 67

SAR Poluare (MRCC C-ta)

- ascultare / monitorizare n VHF/DSC zonele A1


si A2

Capitania portului Constanta

- canal de lucru = VHF canalul 67

Pilotaj Constanta

- canal de lucru = VHF canalul 14

Compania de remorcaj

- canal de lucru = VHF canalul 11 si 13

Constanta Radio

- canal 12 VHF pentru buletin meteo


(07:00 UTC, 13:00 UTC si 19:00 UTC).

2.3 Raportare incidente/accidente


Comandantul unei nave care naviga in apele nationale navigabile, zona

economica exclusiva este obligat sa raporteze imediat la centrul VTS in VHF


canalul 67, despre:
a) orice incident sau accident afectand siguranta navei, precum coliziunea,
esuarea, avaria, defectiunile majore ori avarierea, inundarea sau deplasarea
marfii, precum si orice defecte la corpul navei, la structura masinilor etc.;
b) orice incident sau accident care pune n pericol siguranta navigatiei,
precum si orice defectiuni care pot sa afecteze manevrabilitatea navei ori
starea de buna navigabilitate, sistemul de propulsie sau instalatia de
guvernare, generatoarele electrice, echipamentul de navigatie ori de
comunicatii;
c) orice situatie susceptibila sa conduca la poluarea apelor sau tarmului
Romaniei, precum descarcarea ori pericolul descarcarii de produse poluante
n mare;
d) orice pata de materiale poluante, colete, pachete ori alte bunuri aflate
in deriva pe mare;
e) orice situatie susceptibila sa conduca la dezvoltarea unui incident sau
eveniment de navigatie;
f) orice alta situatie daca considera necesar.
Serviciile si facilitatile oferite de serviciul VTSnstanta nu scuteste
comandantul unei nave de responsabilitatea acestuia in asigurarea sigurantei
navigatiei, persoanelor si mediului.
3. ATRIBUTII PERSONAL VTS:
a). Monitorizeaza, coordoneaza si supravegheaza traficul maritim in zona
VTS, in scopul asigurarii sigurantei navigatiei, eficientizarii traficului naval si
protejarii mediului marin;
b). Supravegheaza si coordoneaza navele prin dispozitivul de separare a
traficului;
c). Transmite informatii si acorda asistenta in navigatie, navelor care naviga
in zona VTS;
d). Urmareste respectarea disciplinei navigatiei in zona VTS;
e). Urmareste respectarea zonelor de imbarcare / debarcare piloti, dupa
caz;
f). Informeaza navele cu privire la zonele temporar interzise navigatiei sau
periculoase pentru navigatie si supravegheaza conformarea acestora;
g). nregistreaza manevrele navelor maritime in baza de date a sistemului
VTMIS;
h). Permite intrarea navelor in rada interioara a portului Constanta in situatii
speciale pe baza solicitarii navei printr-un Master request, cu aprobarea
capitanului sef de port;
i). Monitorizeaza, coordoneaza si supravegheaza navigatia in conditii de
vizibilitate redusa in zona VTS;
j). Suspenda traficul naval in conditii hidro-meteorologice deosebite

(furtuna, ploi, ninsori abundente, viscol, vizibilitate redusa etc.), cu


aprobarea capitanului sef de port;
k). Informeaza serviciul SAR-Poluare din cadrul Centrului Maritim de
Coordonare atunci cand receptioneaza n canalul de lucru sau alte mijloace
de comunicatie, mesaje de la nave/terti privind cazuri SAR sau de poluare
marina;
l). Informeaza serviciile competente din cadrul ANR si/sau Capitanie asupra
evenimentelor de navigatie petrecute n zona VTS si tine evidenta acestora;
m). Urmareste respectarea regulilor de navigatie in zona VTS Constanta si
informeaza serviciul Siguranta navigatiei din cadrul Capitaniei in caz de
ncalcare a acestora;
n). Completeaza dosarele si registrele aflate in ingrijirea sa;
o). ntocmeste situatia la rada la fiecare schimb de tura, consemnand n
procesul verbal de predare / primire serviciu;
p). Informeaza sefii ierarhici cu privire la evenimentele deosebite din timpul
serviciului si le nregistreaza n baza de date;
r). Verifica si introduce n baza de date a sistemului, datele referitoare la
nave, manevrele acestora, cat si datele referitoare la pilot / piloti si
remorcherele folosite la manevre;
s). Supravegheaza intrarea / iesirea si manevra navelor in port;
t). Introduce in sistemul SSN (SafeSeaNet ) datele cerute de program si
acceseaza sistemul pentru obtinerea de informatii relevante pentru VTMIS;
u). Supravegheaza miscarea navelor in rada interioara;
v). Aproba manevra navelor auxiliare functie de traficul navelor maritime din
zona.
4. Portul CONSTANTA
Portul Constanta este situat pe coasta vestica a Marii Negre, la 179 mile
marine de Stramtoarea Bosfor si la 85 mile marine de Bratul Sulina prin care
Dunarea se varsa in mare.
4.1. Apropierea de portul Constanta
Navigatia si apropierea de portul Constanta se face conform informatiilor
date prin avizele catre navigatori, iar utilizarea schemei de separare a
traficului pentru navele care au ca destinatie portul Constanta, este
obligatorie. Schema de separare a traficului este delimitata de urmatoarele
coordonate:
a) Zona de separare are urmatoarele limite :
(1) 4404'.75 N 02843'.77 E
(2) 4404'.44 N 02843'.22 E
(3) 4359'.40 N 02848'.60 E

(4) 4359'.70 N 02849'.17 E ,


iar extremitatile nord / sud ale zonei de separare sunt marcate prin
geamanduri de ape sigure aflate n pozitiile: limita de nord 4404'.50
N;02843'.34 E, limita de sud 4359'.41 N; 02848'.74 E.
b) directia de intrare port data de linia de trafic pe axa NV n drum
adevarat 322;
c) directia de iesire din port data de linia de trafic pe axa SE n drum
adevarat 142.
- lungimea schemei de separare este de 6,4 mile marine;
- latimea schemei de separare este de 0,8 mile marine
- latimea zonei de separare n cadrul schemei de separare este de 0,5 mile
marine.
4.2 Rada portului Constanta
Zona de ancoraj a portului Constanta are dimensiunile de 4 x 4 mile marine
fiind limitata la nord si sud de paralelele de 4410'.50 N si 4406'.50 N si la
est si vest de meridianele de 02849'.50 E si 02844'.00 E..
Meridianele de 02846'.50 E si 02848'.20 E mpart zona de ancoraj n 3
sub-zone numerotate de la vest la est :
- zona 1 de ancoraj pentru nave pana la 40000 TRB (exceptand navele
tanc);
- zona 2 de ancoraj pentru navele cu TRB mai mare de 40000 (exceptand
navele tanc);
- zona 3 de ancoraj pentru navele tanc, LPG si nave care transporta marfuri
periculoase
Zona de ancoraj are adancimi de 25 m la 30 m si asigura un ancoraj n
siguranta pentru un numar de 40 50 de nave.
Zona de ancoraj si schema de separare a traficului sunt permanent
monitorizate de Constanta VTS.
4.3 Intrarea n port
Apropierea de intrarea n portul Constanta se face respectand schema de
separare a traficului iar intrarea n port este n partea de sud a portului si
este delimitata de digurile de intrare nord si sud.
Intrarea n port are o latime de 1300 metri iar adancimea apei la intrare este
de 21 metri, canalul de intrare are o latime de 300 metri si o adancime a
apei de 19 metri.
Intrarea n portul Constanta respecta sistemul de balizaj IALA cu lumina
rosie la babord si lumina verde la tribord.
4.4 Sistemul de balizaj

De-a lungul coastei, semnalizarea este asigurata de geamanduri echipate cu


baterii solare, remote control si reflectoare radar iar caracteristicile farurilor
sunt date de publicatiile nautice si avizele catre navigatori.