Sunteți pe pagina 1din 3

SNTFM

CFR MARFA SA

SMI
Evidenta gestiunii deseurilor
Instructiuni privind deseurile

Codul: F-1/IP446-deseuri
Editia/Revizia:
2/00
Nr. exemplar:

CFR Marfa/CZM/SO
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR
Agent economic: SNTFM CFR Marfa SA
Anul: .............................................
Tipul de deseu ............................. cod ................. (conform codificarii HG 856/2002)
Starea fizica:.................................
Unitatea de masura: ....................

CAPITOLUL 1
Generarea deseurilor
Nr.
crt.

Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Generate

Cantitatea de deseuri
din care:
valorificata
eliminata final

ramasa in stoc

CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Luna

Comp.

Stocare
Cantitatea Tipul1)

Cantitatea

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

1/3

Tratare
Modul 2)

Scopul3)

Transport
Mijlocul4)
Destinatia5)

SNTFM
CFR MARFA SA

SMI
Evidenta gestiunii deseurilor
Instructiuni privind deseurile

1)Tipul de stocare

2)Modul de tratare

3) Scopul tratarii

RM = recipient metalic

V = pentru valorificare

CT = container
transportabil
CF = container fix

TM = tratare
mecanica
TC = tratare
chimica
TMC = trat.
mecano- chimica
TB = tratare
biochimica
D = deshidratare

S = saci

TT = tratare termica

PD = platforma de
deshidratare

A = altele

RP = recipient plastic
BZ = bazin decantor

E = in vederea
eliminarii

Codul: F-1/IP446-deseuri
Editia/Revizia:
2/00
Nr. exemplar:
4)Mijlocul de
transport
AS = autospeciale
AN = auto
nespeciale
H = transport
hidraulic
CF = cale ferata
A = altele

VN = in vrac, neacoperit
VA = in vrac, incinta
acoperita
RL = recipient din lemn
A = altele

5)Destinatia
DO = depozitul de gunoi
al orasului/comunei;
HP = halda proprie
HC = halda industriala
comuna
I = incinerarea in scopul
eliminarii
Vr =
valorificare prin
agenti ec. autorizati
P = utilizare materiala
sau energetica in propria
intreprindere
VE
=
valorificare
energetica prin agenti
economici autorizati
A = altele

CAPITOLUL 3
Valorificarea deseurilor
Nr.
crt.

Luna

Cantitatea de deseu Operatia de valorificare,


valorificata
conform Legii nr. 211/ 2011

1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Total

2/3

Agentul economic care


efectueaza operatia de
valorificare

SNTFM
CFR MARFA SA

SMI
Evidenta gestiunii deseurilor
Instructiuni privind deseurile

Codul: F-1/IP446-deseuri
Editia/Revizia:
2/00
Nr. exemplar:

CAPITOLUL 4
Eliminarea deseurilor
Nr.
crt.

Luna

Cantitatea de deseu
eliminata

Operatia de eliminare, conform


Legii nr. 211/2011

Agentul economic care


efectueaza operatia de
eliminare

1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Total

Intocmit,
Data ultimei actualizari
.....................................

......................................
(nume, prenume, semnatura)

3/3