Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE BUCURETI

PROGRAMUL DE STUDII : CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE


ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

SESIUNEA DE RESTANTE, SEMESTRUL VI


15.06.2015 - 20.06.2015
ANUL III ZI CIG
ZIUA
15.06.2015

ORA
14-16

16.06.2015

14-16

17.06.2015

18-20

18.06.2015
19.06.2015

10-12
10-12

19.06.2015

15-16

DISCIPLINA

CADRU DIDACTIC

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR DE CREDIT

CONF.UNIV.DR. NICULA ILEANA

SALA
115

PROF.UNIV.DR. MINIC BOAJ

115

RELATII FINANCIAR-VALUTARE
INTERNATIONALE
STANDARDE INTERNATIONALE DE
CONTABILITATE
AUDIT FINANCIAR CONTABIL
EVALUAREA INTREPRINDERILOR

ELABORAREA PROIECTULUI DE LICENTA II

DECAN,
CONF.UNIV.DR. NICOLESCU EUGEN

PROF.UNIV.DR. LEPDATU GHEORGHE


CONF.UNIV.DR. NICOLESCU EUGEN
CONF.UNIV.DR. GRIGORESCU CARMEN
COORDONATORUL LUCRARII

122
115
5
116

SECRETAR SEF,
CIUPITU RODICA