Sunteți pe pagina 1din 4

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n oameni!
Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Proiect POSDRU/107/1.5/S/76813 Burse doctorale: investitii in cercetare-inovare-dezvoltare pentru viitor (DocInvest)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI


Facultatea: tiina i Ingineria Materialelor
Catedra: Ingineria i Managementul Obinerii Materialelor Metalice

Nr. Decizie Senat __________ din _____________

TEZ DE DOCTORAT
STUDII SI CERCETARI EXPERIMENTALE IN VEDEREA EFICIENTIZARII
PROCESELOR FIZICO-CHIMICE IN CADRUL ALIAJELOR DE
ALUMINIU PRIN METODE MATEMATICE, SIMULATIVE SI DE
LABORATOR
EXPERIMENTAL STUDIES AND RESEARCH IN ORDER TO ANALYSIS
PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES UNDER ALUMINIUM ALLOYS BY
MATHEMATICAL, SIMULATORS AND LABORATORY METHODS
Autor: Drd.Ing. Liviu Marian BESEA
COMISIA DE DOCTORAT
Preedinte
Conductor de doctorat-1
Referent
Referent
Referent

de la

Prof.Dr.Ing. Nicolae
CONSTANTIN

de la
de la
de la
de la

Universitatea
POLITEHNICA Bucureti

Bucureti (1 iulie 2013)

CUPRINS TEZA ANDA

LIST CU TABELE...........................
LIST CU FIGURI ................................
LIST CU ANEXE.........................
ACKNOWLEDGEMENT .............................
INTRODUCERE .............................
PREZENTAREA PLANULUI DE CERCETARE .............................

PARTEA I . ANALIZA DOCUMENTARA A SITUATIEI ACTUALE PRIVIND


IMBUNATATIREA PROCEDEELOR DE TOPIRE, RAFINARE SI TURNARE A ALIAJELOR
DE ALUMINIU
CAPITOLUL 1. ALIAJELE DE ALUMINIU. NOTIUNI GENERALE.
1.1 INTRODUCERE
1.2 CLASIFICAREA ALIAJELOR DE ALUMINIU
CAPITOLUL 2. TOPIREA SI ALIEREA ALIAJELOR DE ALUMINIU
2.1 ELABORAREA IN AGREGATE DESCHISE
2.2 INTERACTIUNEA METALELOR CU GAZELE
2.2.1 Interactiunea metal-hidrogen
2.2.2 Interactiunea metal-oxigen
2.2.3 Interactiunea cu vaporii de apa
2.3 CONCLUZII
CAPITOLUL 3. STUDII SI CERCETARI PRELIMINARE CU PRIVIRE LA ELIMINAREA GAZELOR
DIN TOPITURA DE ALUMINIU SI ELIMINAREA IMPURITATILOR METALICE PRIN TRATARE
3.1 ELIMINAREA IMPURITATILOR METALICE PRIN TRATARE
3.1.1 Eliminarea impuritatilor metalice prin tratare cu fluxuri
3.1.2 Tratarea cu gaze radioactive a baii metalice
3.1.3 Distilarea in vid
3.2 ELIMINAREA GAZELOR DIN TOPITURA DE ALUMINIU
3.2.1 Eliminarea gazelor din topituri de aluminiu cu ultrasnete
3.2.2 Eliminarea gazelor din topituri de aluminiu in vid
3.2.3 Barbotarea cu gaze inerte si reactive

3.3 CONCLUZII
PARTEA A II-A. STUDII SI CERCETARII EXPERIMENTALE PROPRII DE LABORATOR SI
MODELARE MATEMATICA SIMULATIVA ASUPRA CARACTERISTICILOR FIZICOCHIMICE ALE ALIAJELOR DE ALUMINIU
CAPITOLUL 4. APLICABILITATEA ANN SI SISTEMELOR FUZZY IN INDUSTRIA ALUMINIULUI
4.1 INTRODUCERE IN PROCESUL DE MODELARE
4.2 DESCRIEREA PRINCIPIULUI SI ALGORITMULUI DE CALCUL
4.3 CONCLUZII
CAPITOLUL 5. CERCETARI PRELIMINARE PRIVIND MODELAREA MICROSTRUCTURALA CU
AJUTORUL ANN PENTRU ALIAJUL AL6061
5.1 INTRODUCERE IN PROCESUL DE MODELARE
5.2 MODELARE MICROSTRUCTURALA PENTRU AL6061
5.2.1 Introducere
5.2.2 Modelare matematica ANN
5.2.3 Rezultate si discutii
5.2.4 Concluzii
5.3 ANALIZA TEMPERATURII DE SUPRAFATA PENTRU UN ALIAJ DE AL6061
5.3.1 Introducere
5.3.2 Rezultate si discutii
5.3.3 Concluzii
CAPITOLUL 6. APLICABILITATEA METODEI AS-CFD IN ANALIZA POROZITATII UNUI ALIAJ
DE ALUMINIU 6061
6.1 INTRODUCERE
6.2 SIMULARE AS-CFD SI PRINCIPIILE METODEI
6.3 REZULTATE SI DISCUTII
6.4 CONCLUZII
CAPITOLUL 7. CERCETARI EXPERIMENTALE DE LABORATOR PRIVIND DETERMINAREA
CARACTERISTICILOR FIZICO-CHIMICE ALE MATERIALULUI COMPOZIT ALSI2/SIC
7.1 INTRODUCERE
7.2 REZULTATE SI DISCUTII
7.2.1 Influenta cantitatii de metan
7.2.2 Influenta temperaturii procesului
7.2.3 Durata de barbotare
7.2.4 Debitul de gaz reactiv
7.3 CONCLUZII

CAPITOLUL 8. CERCETARI EXPERIMENTALE DE LABORATOR PRIVIND POSIBILITATILE DE


IMBUNATATIRE A GRANULATIEI ALIAJELOR DE ALUMINIU PRIN MICROALIERE CU
ELEMENTE RARE
8.1 INTRODUCEREAPLICABILITATEA
8.2 REZULTATE SI DISCUTII
8.3 CONCLUZII
PARTEA A III-A CONCLUZII GENERALE RECAPITULATIVE SI CONTRIBUTII
PERSONALE
CAPITOLUL 9. CONCLUZII GENERALE
CAPITOLUL 10. CONTRIBUTII PERSONALE
DISEMINAREA REZULTATELOR OBINUTE N TEZA DE DOCTORAT
BIBLIOGRAFIE
ANEXE