Sunteți pe pagina 1din 6

Referitor: disciplina financiara privind operatiunile de incasari si plati in numerar

Temei legal: Legea nr 70/2015 pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat
Publicat n: MO nr. 242 din 9 aprilie 2015
Data intrarii in vigoare: 9 mai 2015
Abroga: OG nr 15 /1996

Prevederile nu se aplica contractelor incheiate anterior datei de 09.05.2015 (data intrarii


in vigoare a legii).
La data intrarii in vigoare, se abroga OG nr 15 /1996
Prezentarea Legii nr. 70/2015 (in forma proiect de lege aprobat de Parlament trimis la
promulgare la Presedintele Romaniei) a facut obiectul materialului nostru informativ din
data de 19.03.2015. Presedintele a promulgat proiectul de lege, astfel ca forma publicata
este identica cu forma proiectului.

In prezent, plafoanele zilnice pentru platile in numerar intre persoane juridice sunt
instituite prin OG nr 15/1996 si sunt stabilite astfel:

10.000 lei/zi plafonul de plati in numerar catre persoane juridice;


5. 000 lei/zi- plafon de plata in numerar catre acelasi furnizor;
5. 000 lei/zi plafon de incasare in numerar de la acelasi client;
10.000 lei/zi plafonul de plata in numerar, in cazul platilor catre retelele de magazine de
tip Cash &Carry.

Prin Legea nr 70/2015 se stabilesc urmatoarele:


Extinderea limitarii incasarilor si platilor in numerar pentru toti operatorii economici:
persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi
familiale, liberi profesonisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod
independent; asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica;
Limitarea incasarilor si platilor zilnice in numerar ale operatorilor economici de la/catre
persoane fizice; (10.000 lei/zi/persoana)
Limitarea incasarilor si platilor in numerar efectuate intre persoane fizice; (50.000
lei/zi/tranzactie)

NOU!Prevederile se aplica si in cazul operatiunilor de incasari si plati in valuta


efectuate pe teritoriul Romaniei (incadrarea in plafoane se efectueaza in functie de
cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data operatiunilor de incasari
sau plati).

In sinteza, se pot desprinde urmatoarele reguli:


A. In cazul operatiunilor de incasari si plati efectuate intre operatori economici
(nota: intra in aceasta categorie persoanele juridice, persoane fizice
autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liberi
profesonisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent;
asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica)
Regula: Operatiunile de incasari si plati efectuate de operatorii economici de la/catre
oricare din acestia se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar.
Reamintim: instrumentele de plata fara numerar sunt : instrumente de plata transfer credit
(virament); instrumente de plata transfer -debit (CEC , bilet la ordin, cambie), carduri, debitare
directa (beneficiarul autorizeaza furnizorul de ex. compania de electricitate- sa retraga din
contul sau curent sume de bani reprezentand contravaloarea serviciilor prestate).
ATENTIE! Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul reglementat, dar nu mai
putin de 100 de lei.
Exceptii:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Incasari in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;


Incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash &carry in limita unui plafon zilnic de
10.000 lei de la o persoana;
Plati in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana; dar nu mai mult de un
plafon total de 10.000 lei/zi;
Plati catre magazine cash& carry, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
NOU!Plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei,
stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;

La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului
zilnic prevazut la pct. iii sau iv.
Sunt interzise:

i.

ii.
iii.

Incasarile fragmentate (fractionarea sumei de incasat in mai multe transe, pentru a


evita plafonul de incasare in numerar) in numerar de la beneficiari pentru facturile a
caror valoare este mai mare de 5000 lei (10.000 lei in cazul magazinelor de tipul cash &
carry) .In opinia noastra, desi legiutorul nu precizeaza, este admisa incasarea unei
facturi mai mari de 5000 lei astfel: 5000 lei in numerar; diferenta prin instrumente de
plata fara numerar.
NOU!Fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a
caror valoare este mai mare de 5000 lei, respectiv de 10.000 lei.
Platile fragmentate (fractionarea sumei de plata in mai multe transe) in numerar catre
furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei
(10.000 lei catre magazinele cash & carry). Facturile care depasesc 5.000 de lei (10.000
lei pentru magazinele de tip cash &carry) se achita astfel:
- 5000 lei /10.000 lei pt cash &carry in numerar
- suma care depaseste acest plafon putand fi achitata doar
prin instrumente de plata fara numerar.

ATENTIE! Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu


amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul reglementat, dar nu mai
putin de 100 de lei.
B. NOU!Se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana,
operatiunile de incasari in numerar efectuate de operatorii economici de la
persoane fizice reprezentand:
o Cesiuni de creante;
o Primiri de imprumuturi sau alte finantari
o Contravaloarea unor livrari de bunuri /prestari de servicii
Sunt interzise :
i.
ii.

incasarile fragmentate de la o persoana fizica pentru operatiunile de incasari in


numerar de mai sus , cu o valoare mai mare de 10.000 lei
fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau
alte finantari, respectiv fragementarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de
servicii, cu valoare mai mare de 10.0000 lei.
Limitarile nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza
cu plata in rate, pe baza contractelor.
Atentie! Nerespectarea prevederilor de mai sus (plafonul de incasari; incasarile
fragmentate; fragmentarea tranazctiilor ) constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de 10% din suma incasata care depaseste plafonul reglementat, dar nu mai
putin de 100 de lei.

C. NOU!Se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei catre o persoana,
operatiunile de plati in numerar efectuate de operatorii economici catre o
persoana fizica reprezentand:
o Contravaloarea unor achizitii de bunuri /prestari de servicii
o Dividende
o Cesiuni de creante sau alte drepturi
o Restituiri de imprumuturi sau alte finantari
Sunt interzise: platile fragmentate in numerar catre o persoana fizica , pentru
tranzactiile mai mari de 10.000 lei.
Atentie! Nerespectarea prevederilor de mai sus (plafonul de plati; plati fragmentate)
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 10% din suma platita care
depaseste plafonul reglementat, dar nu mai putin de 100 de lei.
D. Operatorii economici nu aplica plafoanele limita prevazute mai mai sus (A, B,
C), pentru urmatoarele operatiuni :
a. Depunerea de numerar in conturile deschise la institutii de credit/institutii care
presteaza servicii de plata (autorizate de BNR), inclusiv in automatele de incasari
in numerar;
b. Plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite
pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul
deplasarii; precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;
c. Plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligati
datorate bugetului general consolidate al statului;
d. Retragere de numerar din conturi deschise la institutii de credit /institutii care
presteaza servicii de plata, pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal si
pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoane fizice, altele decat cele de
la lit C. ( la lit C regasiti operatiuni de plati in numerar efectuate de
operatori economici catre o persoana fizica , reprezentand contravaloarea
unor achizitii de bunuri /prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte
drepturi, restituiri de imprumuturi sau alte finantari )
e. Transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata,
autorizate de BNR;
f. Depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de
bancnote sau monede;
E. Se mentine interdictia de a acorda avantaje clientilor, pentru efectuarea de plati
in numerar. Nerespectarea constituie contraventie ce se sanctioneaza cu amenda de
la 3000 de lei la 4500 de lei.

F. Operatorii economici care au organizate mai multe casierii (in opinia noastra se
refera la existenta mai multor casierii in aceeasi locatie), aplica pentru fiecare
casierie in parte, urmatoarele plafoane:
-incasari de la operatori economici in limita plafonului zilnic de 5000 de lei de la o persoana;
-incasari efectuate de catre magazinele cash & carry, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de
la o persoana;
-incasari efectuate de la persoane fizice, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o
persoana.
G. Sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie
si/sau cont deschis la o institutie de credit, aplica corespunzator toate plafoanele.
H. Restituiri de sume bunuri returnate si/sau servicii neprestate
In cazul operatorilor economici pentru facturile stornate, cu valori mai mari
de 5000 lei (10.000 lei pt cash &carry) restituirea sumelor aferente poate fi
efectuata astfel: 5000 lei (10.000 lei) in numerar; diferenta numai prin
instrumente de plata fara numerar;
o In cazul returnarii banilor catre persoane fizice restituirea poate fi efectuata
in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon
putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.
(Exceptie: daca persoana fizica declara pe propria raspundere ca nu mai detine
cont bancar, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul
sumei cae trebuie restituita ).
o

Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu


amenda de 10% din suma platita care depaseste plafonul reglementat, dar nu mai putin de
100 de lei.
I. Operatiuni de incasari si plati in numerar intre persoane fizice efectuate ca
urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi,
a prestarii de servicii, acordarea /restituirea de imprumuturi, se pot efectua in
limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.
Sunt interzise:
o incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de
50.000 lei
o fragmentare unei tranzactii mai mari de 50.000 lei.

Nerespectarea prevederilor de mai sus (depasirea plafonului pentru incasari/plati; incasari


si plati fragmentate; fragmentarea unei tranzactii) constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de 10% din suma incasata/ platita care depaseste plafonul
reglementat, dar nu mai putin de 100 de lei.
J. Atentie!
o Se interzice institutiilor bancare, trezoreriei, IFN urilor sa elibereze
operatorilor economici sume in numerar peste plafonul zilnic de 5000 lei pe
fiecare persoana (operator economic) si tranzactie; Nerespectarea constituie
contraventie ce se sanctioneaza cu amenda de la 3000 de lei la 4500 de lei.
o Se interzice operatorilor economici sa fragmenteze solicitarile de eliberare de
numerar care conduce la depasirea plafonului mentionat mai sus.
Nerespectarea constituie contraventie ce se sanctioneaza cu amenda de la
3000 de lei la 4500 de lei.
o Operatorii economici pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor
fizice, in baza documentelor justificative legale prezentate de platitori.

S-ar putea să vă placă și