Sunteți pe pagina 1din 32

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

CALEA UNIRll NR.

MOVEMEtff

'
19 CRAIOVA
200585

: +402511408200
Fax:+ 40251/408229, 408242
www.cjdolj.ro

QUALITY

Certificat N r. 184
ISO 9001

DIRECTIA TEHNICA
'

Autoritatea Judeteana de Transport


Nr. l 0669/27 .05.2015

CATRE
INSPECTORA TUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
str. Ion Maiorescu nr. 6, Craiova
Va transmitem, anexat, tabelul cu operatorii de transport rutier autorizati care
detin licente de traseu pentru traseele din ,,Programul de transport rutier public de
persoane prin servicii regulate 'in trafic judetean, perioada 2014-2019 ", precum ~i cu
traseele pe care ace~tia le efectueaza.
Consideram ca prin aceasta venim in sprijinul conducerilor unitatilor ~colare in
care i~i desra~oara activitatea cadre didactice navetiste.
Mentionam ca serviciul de transport public judetean de persoane a fost atribuit
operatorilor de transport, din tabelul anexat, de catre Consiliul Judetean Dolj, prin
gestiune delegata, in baza contractelor de delegare a gestiunii.
Specificam, ca in conformitate cu art.58 din Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul M.I.R.A.
nr.353/2007, modificat ~i completat ,,Pe durata contractului de dare in administrare sau
de delegare a gestiunii ooeratorul de transoort rutier/transnortatorul autorizat are
exclusivitate pe traseele atribuite."
De asemenea in art.6 lit.i) din contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judetean de persoane prin curse regulate se precizeaza ca,, pe durata
contractului de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul
autorizat are exclusivitate pe traseele atribuite prin hotarare a consiliului judetean, ~i
pentru care agentia judeteana a Autoritatii Rutiere Romane a eliberat licenta de traseu."
Va rugam sa ne comunicati eventualele
ale
de 1ncepere ~i de
-

---

,.

..l.

J._

.1_

PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE PRIN


REGULATE IN TRAFIC JUDETEAN, PERIOADA 2013 - 2019
ACTUALIZARE 2015
A

A
re tea

traseu

gnipii

Autog.lloc

1-------+---

OJ

00

~01/=-~-=-1 Craiova

------+----~-=f~.-__
, __________ _,

----t---

Program
Nr.

Nr. vehicule
active

Localitatea
intermediarii

Plecare

I Cotofo~~in !_:1~

------+--

05:40

-----+-----+---------------+----------+--- ------l-------------+--

r1

l-----l--------1----

Q_2_J ___Q_0_-1-002/085 L_Craiova


I

l~alnita

10

/ 03

/ OO

/ 003/094 / Craiova

lzvorul Rece

1$alnita

11

15

10

14:00

14:45

/ 06:30

06:55

06:00

06:25

__ 1,2,3,4,5,2____1

07:30

07:55

07:00

07:25

_J_2 3 .:1 5 6 7__j

o8:3o

08:55

I 08:00

09:30

09:55

09:00

10:30

10:55

l 10:00

10:25

11 :30

11 :55

I l :25

12:30

04

05

00

004/100

I 005/040

Craiova

Melinesti

I Craiova

Goie$ti

47

Tli1Pa$

33

Meline$ti

10

10

Cursa se prelunge~te pina la Bodaie~ti


I

06

OO

I 006/081

Craiova

Simnicu de Sus I

Goie$ti

I
I

24

I
I

16

10
I

3
I

I
_ ____J_

_J

20:15

12:55

-- l,2,3,4,5

08:~+-1,2,3,4. ,~,6,1 ~
09:~ __ 1,2,3,4,),6,7

11 :00

00

-------1

19:30

I 12:00

J__

12~-i

l,2,3,4,5
l ,2,3,4,5,6, 7

1,2,3,4,5

13: 3o

T13:55 I 13:00

13:25

14:30

14:55 ~

14:25

15:30

15:55

I t5:oo

15:25

16:30 I

16:55

I 16:00 I 16:25

17:30

17:55

17:00

18:30

18:55

18:00

1~1-

19:30

19:55

,19:00

19:25

1,2,3,4,5,6,~

20:3Q_~--~-_j-~o:O~

20:25

l,2,3,4,5,6,7_l

07:00 I 08:00

I 08:1)

09:15

12:30 I

13:30

I 14:00 I 15:00

15:30
07:15

16:30
08:05

117:00
16:20

11:15

12:05

I 08:30 I 09:20

15:00

15:50

1,2,3,4,5,6,7

l,2,3,4y
1,2,3,4,5,6,7 -

l=+
18:00
17:10

13:00

13:50

1,2,3,4,5
l,2,3,4,5,~-,

1,2,3,4,5

l,2,3,4,5,6

~~

-1

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
l,2,3,4,5

----1

18:(}0

18:5.5

06: w

_uo:OO

20:45

05:30

06:15

l,2,3,4,5,6,7

06:15

07:00

, 07:15

08:00

1,2,3,4,5,6,7

07:00

07:45 108:00

08:45

1,2,3,4,5,6,71'

08:00

08:45 -1J>9:00
--

()7:05__ ~--~2,3,4,S_j_I

09:45

-----~

l,2,3,4,5,6,7

........ -~-----~--

09:00 I

09:45

---+.-----+------+--1--'o-'-'.:o~ I
11:00 I 11:45 I

i--

OO

I 007/080

Craiova

Simnicu de Sus

Dutulesti

17

15

23

11 :oo

.~

1__l_l~
1:45

12:00

12:4L_

I
l,2,3,4,5,~.

I .

_!J,3,4,5,6,7~
1,2,3,4,5,6,y

_1,2,3,4.,_5,6,2__~

12:00

12:45

13:00

13:45J__

13:00

13:45

14:00

14:45

14:00

14:45

15:00~

15:00

15:45

16:00-+~-~l,2,3,4,5,J__~

16:00

16:45

.!7:00

17:45

1,2,3,4,5,6,1__~

11:00

17:45

18:00

18:45

1,2,3,4,5,6,7

18:00

18:45

.!2~~__12,3,4,5,6,7 ___j

19:00

19:45

~~--

11:00

17:45

06:30 I

06:00

06:30

. 06:45

07:00

07:30

07:45

08:15

08:00

08:30

08:45

09:15

I 09:00

09:30

09:45

!0:15

1,2,3,4,5,6,7 ~

10:00

io:3o

10:45

11:15

1,2,3,4,5,6,7

11:00

11:30

11:45

12:15

1,2,3,4,5,6,7

I 12:00

12:30

12:45

13:15~1. 1,2,3,4,5,6,7

13:30

13:45

14:15

1,2,3,4,5,6,7

15: 15

1,2,3,4,5,6,7

1-07

I 10:00

13:00

1----+-----l-----+-----+--------1-------+-----1------<-----+------+-.:..:l4:.:.::0c=O--<-__:c_l4=:3'-"0--+--=-14:.:..c.::4~

07:15

i,2,3,4,5,6,7

,---------

- - ..........

1,2,3,4,5,~

1,2,3,4,5,6,7

j---1.J,3,4,~6,7

1,2,3,4,5,6,7

16:1_5

1,2,3,4,5,6,7

l----+-----l-----+-----+--------1-------+-----l------+.----+-------+-=16:00

16:30

16:45

17: 15

l,2,3,4,5,6, 7

17:00

17:30

17:45

18:15

I 18:00

18:30

18:45

19:1~

19:30

05:30

06:00

20:30

06:15_j__ 06:45_

-----i

19:00

~-1.Q.:QO

_1

r!1:45

1,2,3,4,5,6,7

15:30

-I

~07:15 __~_,4,5,6,7_~

15:00

1,2,3,4,5,6,7

__!23,4,5,6,7

-I
I

I
I
I

_g3A,581__1
_ __

L~21..41~,6,7_

_j

OS

09

I 00

I 00

I 008/011 I c~;ova I Motod I Pidturi I

I 009/010

Craiova

Motoci

v''""

Fratila

39

I 38

IO

10

06'45

07 , ; -

os,:-1 ,,

12:00

13:10

13:30

14:40

14:45

15:55

16:15 I

17:25__

18:00 I

19:10

05:20

06:30

18:00

19:10

08:00

09:10

06:45

07:45

05:00

18:(}{)

19:{){)

14:00

16:30

I,;~~1

- 1,2,3,4,5,6,7
1,2,3.4,5,~

I ___1_2,4,5,6

T
1
o6:00ti--~1,2,3,~,5,6
15:00

1,2,3,4,5

---

17:30

14:00

15:00

---

10

11

I 00

I 010/018

I 00 I 0111017

Craiova

Craiova

Gherce~ti I Motoci I

Caline~ti

Gherce~ti

Motoci

21

18

23

23

--

____
7 ____ J

16:00

17:00

13:00

14:00

07:15

07:50

08:00

08:35

1,2,3,4,5

10:30

11 :05

11: 15

u :50

1,2,3,4,5

t6:3o

11:05

18:30

19:05

19d0

20:05

I 06:25 I

(}7:0()

12:30

13:00

13:15

13:45

14:30

15:00

15:15

l~--1--~2,3,4~~

20:30

21:00

05:15

05:4::>

-~~2'7~~-+--~~,3,4,5,6~=1

T06:2s I --~1:o~j__~2,3,~~ _J

+
1

6-:

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5

------1

05:50

(i6:2fJ

19:15 +-:9:45

J.2,3.4,5

'

1,2,3,4,5

12

OO

012/019

Craiova

Gherce ti

Un ureni

15

23

18:15

18:45

06:30

07~

13

00

013/016

Craiova

Gherce~ti

Piele~ti

16

10

07:30

07:55

08:05

08:30

L_

11:45

12:10

12:20 I

12:45

14:00

14:25

14:35 I

15:00

~--1,2,3,4,5

16:30

16:55

17:15 I

17:41!-1,2,3,4,5,6
----

19:3fJ

19:55

06:20

00
14

I .,,,,,. I

C<Wovs

c.,;~

Pare Industrial S.A.

E574

15

'

10

1,2,3,4,~-- I

1,2,3,4,5,~~-1

os,1~ ~2,3,4,5
06:45
------

ono

07'45

11:25

12:00

12:10 I

12:45

15:25

16:00

I 16:10 I

16:45

1,2,3,4,5

--------..
_
1,2,3,4,5
U,3,4,5

--~~~~

-------,

00

I
015/-

15
1

Piele~ti

Craiova

(E574,DC87,DJ641,
E574)

Campeni

25

10

19:10
05:00

19:45
05:30

06:30

07:00

07:10

07:50

08:20

11:00
12:45

16

00

016/012

Craiova

Piele~ti (Pa~ani)

D-..ll~M--

46

12

23

20:45
06:05

-----

I
I

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6

07:40

1.23.4,5,6, 7

09:00

09:30

1,2,3,4,5,6

11:30

12:00

12:3~-+-~~!,4,5,6

13:15

13:45

14:15
16:15

-~---j

1,2,3,4,5,6

15:00

15:45

16:40 I

17:10

17:15

-----1
17:45+~2,3,4~_6_1

18:10

18:40

18:45

19:15

1,2,3,4,5,6,7

19:40

20: 10

20:20

20:50

1,2,3,4,5,6

07:15

08:15

09:00

10:00

~--l,2~!-'~----

10:00

11:00

11:15

12:15

12:00

13:00

13:15

14:15

15:30

16:30

17:00

l~-

14:30

Preajba de

20:10
05:35

f - - - - - + - - - - - - + - - - + - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - + - 1 _ 7 _ r__
1n---+-_1s_.-_ot_J-+--05:oo

18:00

+-

1,2,3,~,5,6 __ _

~l,2,3,4,5,6.

1,2,3,4,5,6

o~+-~,4,5 __[

06:00!--01:00

19:00

J,2,3,4,5,6,7

i,2,3,4,5,6

19:00

20:00

(,. ,_ . ,
f - - - - - + - - - - - - t f - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - + - - - - - + - - - - - + - - - - - - + - - - ;i >i.,

-p , -

7 ' )()

I .!

07:3()\o8:30T

00

017/014

Craiova

Piel~ti(Pa~ani)

Liicrita

30

10

I 11:

-~J

(1

l '0' ]rj
.

I) "1..ljf)
\

fJ6.0('
.
. J

t.'

07~0

I
I
I
I

_7____

15:00 '

16:00

06_''"
13:00

18:30

19:30

16:30

17:30

07:00

07:55

05:15

06:10

12:00

12:55

08:00

08:55

1,2,3,4,5

16: 00

16:55

13:10

14:o5

l--1:2i4:S___

19:55

17:10

18:05

16:00

16:55

14:00

--

i-------t------t----j--------t-------+-------+------t-------+-------l------1-------l--------+---

____ __]_ _______,


j

1,2,3,4,5.6

------t-------t------+-

19: 00
,-----t------t-----r-------r------+--------+------+------+-------l-------+---

17: 00

17:55

1.

--------1

f----+------jf-----+-------+------+-------+------+-------l-------l------1-------l---------l----I----

17

1,2,3,4,5,6

Uo:.tJ

11~~:00

'('

IJH-'

)f' ,.,.
I 'J:(ftl

!,2,3,4,5 __ _
7

'

18

00

018/IMJ

c,.;..,

ZAnoaga

DI"'

43

10

07.30-~0

I 06:0o

116,.:0

l,~~,4~~--1

_ _

l3.3fJ

l4.-.(}

0930

UL~ ___ _}__.2,.,,4,.'-~

15:30

16:20

14:30

J5:W

l,2,3,4,5

17:3()

18:20

!6:3()

.l7:W

!,2,3,4,5,7

07000

07030

07'35

08005

;~-

08: 15

08:45

09:00

09:30

1,2,3,4,5

1fJ:JO

11 :OfJ

f-----+--~-----+-------+------+-------+-----+-----+-----+-------l--15:00

12:00

t2:3o
15:30

13:00 I
16:00 I

f------+--~-----+-------+------+-------+-----+-----+-----+-------l--17:15

17:45

18:00--~-1-8-:3-0-- --1~2,3-,4-,5--j

r-----+-----+---+-----+---------t-------+----+-----+-----l--------+-20:'.)0
06:.io

20:30
01:00

06:00
01:35

19

00

019/036

C<alovo

c.,....;

Ghlndnl

22

15

10

Se suspcnda pe perioada vacantelor ~col are

o::w

14:00

r-----+-----t----+------+------+-------+-----+------+------+------+---15030

16000

17:00

17:30

11

:.~o--

13:30
16:30

I
I

1,2,3,;:;--- I

-1

i,2,3,4,5
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7
6,1

14:5~r- 15:20

18:30

!-----+---+---t------+--------+-------+-----+------+----+------+-o_8_:1_5--l--0-8_:4_5__f----1_1:_00
13:30

~-

06:30
o8:os

~ l :30 ~----6---1

1605~' 1020-r-__ 6____


r----+-----+---r----+-------------+-----+-----+-----l--------+-~-:-:~-:-+--0-1:-::-:--- :~:: I ;_~_'.~~ -~-:~----~~--------1
I

19:00

- - - + - - - + - - - t - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - + - - - - - + - - - - - + - - - - - - + - 1 _ 7 _ : : i__o-+-_18__:o_o__j'---18_:_3o---1- t9ooo
20

OO

020/107

Craiova

DN 6

Cllrcea

11

10

06:30

06:45

07:00

07:15

----+----+---r------+-------+-------+-----+-----+-----+------+-'o'--'-1..:::3=c:::.o--1-_0""1'-'-:4'-"5'----j-~o8:oo

08:15

1,2,3,4,5

1
_

_1,2,_3,4_,5__ _

09:00

09:15

09:30

09:45

l,2,3,4,5

----r------t---+------+------t--------t------1-------+------+------~.:...'.IUO

11:45

12:00

12:15

J,2,3,4,5

13:30

13:45

14:00

14:15

1,2,3,4,5

_I

1-----+-----+---+------+---------+--------1-----------+--------+------+--------+--=l-=c5::.:3c"-O--+----=1:.::.5:...::45

16:00

16: l 5

l ,2,3,4,5

18:00 +---J,2,3,4,5

21

OO

021/115

Craiova

Dobrotesti

Nisipuri

65

10

17:00

17:15

17:45

07:30

09:10

05:_11___

_O~~_l___L2,~_,4,_5,~J

22

00

022/041

Craiova

Leu

Amara~tii

de Jos

58

10

10

------1
+~ 1,2~~ ,5,6 '

18:30

20:10

11:30

13:10

18:00

17:10

06:45

19:40+15:30
08:15
05:00

11:15

12:45

06:00

14:30

16:00

06:30

08:00

13:30

15:00

07:00

08:30

12:30

14:00

08:00

09:301

---=~

1,2,3,4 5,6 __

06:30

:~~61

073+.,2,3,4
- -

- f---------------

1,2,3,

1,2,3,4 ,5,6 _]

f-

----I

1,2,3, .A.,,-

II

~----1- - - '

15:30

17:00

09:00

18:00

13:30

103~0

--

16:30

5,6

l,2,3,

1,2,3 ,5

15:00
----

-----

14:00

15:30

12:00

,s I
----1
13:3~~

17:45

19:15

16:00

17:30

"'"

os,oo

07:00

ONS

05'30

~ 06,15

10:30

11:15

08:30

09:15

16:00

16:45

19:30

20:15

17:30

18:15

1,2,

06:1:5

06:55

05:15

05:55

07:15

07:55

06:15

06:55

1,.
''

08:00

08:40 t07:15 I

07:55

09:15

09:55

08:15

08:55

10:15

10:55

09:15

19:00

20:30

16:00

17:30

1,2,3

-~----

23
24

00
00

0231116
024/097

Craiova
Craiova

Celaru
Leu

Marotinu de Sus
Apele Vii

49

10

38

10

~-

25

00

025/042

Craiova

Leu

Castranova

30

16

10

17:30

--=1
~-~

06,~ 1,2,3,

------------

---

~___j

1,:
L

,5

I 12:3~~1?-~__J,l,

,6,7

11:15

11:55

10:15

10:55

12:00

12:40

11: 15

11:55

13:00

13:40

I 12:15

12:55

14:15

14:551 13:15

15:15

15:5~5
14:55
- - ----------

1,2
1,2,:

~~6

------

----

13:-SS-

-'-~I

----

1,2,3,'

)-l

1,2 ,3,4,5 __
----

~-J
5,6

1,2

09:55

,6~--~

------

--f----

-1

1,2,3,4,:5,6,7

~l,2,3,'

1,2,3,4
------~

-i

~-1
~

15:15

16:40

16:00
17:15

17:55

l ,2,3,4,5,6

16:55

--

~-~--l----

1,2,3,4,5,7

16:55

16:15

- - !-----~----

18:15
19:15

18:55

17:15

19:55

18:15

1,2,3,4,5
17:55
- - ----------1,2,3,4,5
18:55

- - - - - - - - - --

Se efoctueaza pe pe1ioada aprilie -- octombrie


26

00

19:15

+---_2:~3,~J

20:15

20:55

2U5

l l.55

20.!5

2(L)

06:30

08:15

08:30

10:15

10:30

12:15

13:00

14:45 +-1,2,3,4,5,6

07:00

08:45

09:00

10:45

---11

11 :00

12:45

14:00

15:45

1,2,3,4,5,6

07:30

09:15

09:30

l l: 15

1,2,3,4,5,6, 7

13:15

16:00

17:45

1,2,3,4,5,6

19:55
, . >) ..

r ) '

...

1,~,;V/.~'-__
I

026/044

Craiova

Sadova

Diibuleni

80

17

10

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5

------

11 :30
--

~-----

mJo ~ 1,2,3,4,5,6,7~

08:30

10:15

09:30

11 :15

10:00

11:45

15:00

16:45

17:30

19:15

06:00

01:45

i,2,3,4,5,6

1,2,3,4,,,

~---

l~ 13:45

1,2,3,4,5,6

- - - ------------1

----

_!_,2,~~-J
I

18:15

20:00

1o:oo

11 :45

19:00

20:45

11,00

12'45 ~

!7:3(}

19:15

w:m1

n :45

18:3{)

W:JS

11:(}(}

12:45

-1
1

:-:_-i-----------1
1,2,3,4~~

!
'

11:45

13:30

14:00

15:45

!3.00

j 4.45

15:00

16:45

-~

71
~-~------~

26

00

026/044

Craiova

Sadova

Diibuleni

80

j{J

23

09:./5

11:30

01:30 I

09:15 __

12:00

14:00

04:45

06:45

13'30
- - -1530~ "''"- - "''"

14'3H~t3

~:~o

11:30

0630

08,30

---1,2,3,4,51
_________ j
I

1,2,3,4,5

rl.2,3.4~

---1I
1

01:?~_1_39:?_['._ ----~,2,3,4~~--J

l-----+--+---+-----+-----~f-----~f---+-----+---~'--------4-1~~14:30--0;45r o~j
l---+-----f----f----l---------f--------+--f-----+----f-------1--13:Jot15:3o
-----+-14_:30

16:30

l----+----+----+-----t------+-------+----+-----+----+-----~-16:~~
27

00

027/039

Craiova

Bratovoie~ti/

27

50

Brabeti

11....-1!:

10

Pe nepoada vacfltelor scolare gr~ficul de circul~tie va ~ eel din zipa a 6 a.

06:45

_07~~-__??:0~-----~------1

{j~--~---

08:00 I
12:00 I

18:30

13:00 1-l-5:0?

07:45

6 .

T08:00_~----~------]

16:30

f----t----+-----+-----+-------+-------+-----+----+------+-------+---fo-:._5U-+-_18:30

14:30

06:00

/iJ

14:00

6_ _ _
7
1
1

-~ 7---1

I 08:00 I 09:00 L_I,2,3,4,5


1,2,3.4.,5,~,L__

08: 10

08:30 I 09:30

07:45

08:45

09:15

08:00

09:00

I 09:30 I

08:30

09:30 -

_J_O:OO tl 1:00-+-_]),3,4,1____

09:00

10:00

10:30

09:Jl5

10:15

10:45 __

10:00
f----+----+---+------+-------t------;----t------+-----+-------+-

11:00

J uo 1-12,30

10:45

11:45

12:00

11 .fl{)

12:00

I.
I

I.
I

07:rn

1~30

.~- l,2,3,~--I

l 0:30

6,7

ll :30

6, 7

Jl_:~- -=~,;zl,4~ =.=-

_J,2.3..5.6.L_I

13:00

1,2,3,4,5

B~~

6,7

1------+----+---+------+--------+------+----+-----+----t-------+-l_l_::_I0-1-_12_:3_0___+-1b4-!.1~~--_L2,3,4,:?_..___1
12:00

13:00

13:30 I

14:30

1,2,3,4,;,

~-

1,2,3,4,5,6,7

I
I
12:14-.-UJ._5-t-13:30
~

13,00

14,00

>----+----+---+------+-------t------;----+-----+.-----+-------+-1_3_:L_~5__,__14_:4_5

I 14,30

15,30

6,7

_ 15:30 _ 16:30

14:00

15:00

15:30

16:30 +--~----

14:30

15:30

16:30

11:'.!Q__ I

15:00

16:00

16:30

------+--15'.15

l 6'.15

17'.30

1,2,3,4,5

_J]~_._6~,7_ _

I __1,2,3,4,~

r-----+----r---+------+--------+------+----+----1-----1--------+-1_6_.(_lo-1-_11_.0_0_1-18.30

19.30

._ _I.J.JA~

~-~-~---+------+-------~-----~-__L._ _ _ _

18:30

_ _ L ._ _ __ , __ _ _ . _

__,__1=-c6:00

11:00

11:30

6,7

-1

J ,2,3,4,5

18'.30

r----+----+---+------+--------+------;---l---.

__

28

00

I 028/038

I Craiova

MaluMare

24

Bratovoie~ti

29

23

~~-5-------l ,2,3,4,5,6, 7

16:45 I

17:45To6:45 I

17:15

18:15

17:30

18:30

07:30 .

08:30

18:15

19:15

06:00

07:00

19:00

20:00

06:45

20:10

21:10

07:30

08:30

1,2,3,4,5,6, 7

06:45 I 07:15

07:30

08:00

1,2,3,4,5

01 Ao_~s :oo

os :t.10

jje__llterlilllillLYacJWlltelior_sciQUt:re_m:atLCl.LUie__ru"CUla1ie_Y.aL1i_ctiJ:lin.zi.uacat!JL_ _ _ _ _ _J___~o"'~dJO

05:00-+ 06:00

~7:45

1,2,3,4,5
6,7
'

1,2,3,4,5,6,7

l,2,3,4_J,6,7 _

I ,2,3, 4,5. 6. 7

Prelungire plna in satul Gioroc pentru cusele cu plccare din Craiova la om 07:30, I l :00, 16:30, 18:30 (zile 1-5) 07:00,

07:30

08:10

08:15

08:55

1,2,3,4,5

11:00. 16:00 (zile 6,7 :;;i pe perioada vacantelor :;;colare)

08:00

08:30

09:00

09:30

1,2,3,4,5,6,7

08:30

09:00

09:30

10:00

l,2,3,4,5

09:00

09:30

10:00

10:30

10:00

10:30

11:0~~,2,3,~

t=r=~=---t-----t-----i---==t=J===-+---

_ __,_____ _ _ _---'- o9:3o I

10,00TW,30
10:30

, 11,00 I _1 uo

11 :00

11 :30

12:00

L---l-----+----1------L--------1--------1----'---------+------+---------+--------

l l :00

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3..s..1 __

U :40

12:30

ll :5(J

L2,3.45,6.7
------

-~

11 :30

12:00

12:30

13:00

l ,2,3,4,5

----~-

--

1,2,3,4,5

L---l-----+----1------L--------1--------1---------+---------+------+--------+---+--

==ti:: :::: ::~: I::: I~~


12:00

1,2,3,4,5,6, 7

13:00

13:30

14:00

14:30 I

15::-rO

1,2,3,4,5

f-------+--------+---+--------+---------+-------+---------+---------+------+----------+-14:00
14:30

1':00

15:00
15:30

I S:30
16:00

1,2,3,4,5

15:00
f-------+--------+---+--------+---------+-------+---------+---------+------+-----------+-15:30

15:30
16:00

16:00
16:30

13:30

t= I

LJ___=J_____t
.

1~:30

16:30

-~3,4,5,6,7__

~l,3,4~,6,7

11:00]

1
--1
16,00 I ""'"
"'"' '"'"
"""-_7J
____J__!~~)O
17:10_ ~::15 l_!?~~_J__ __l.2,3~~-_i

_:::3.4~--I

17:00

17:30

18:0Q-l8:30T J,2,3,4,5,6,7--1

17:30

18:00

05:30

06:00

18:0~8:30

!9:00

19:30

1,2,3,4,5,6,1

1I

06:15

06:55

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7

l8:30

~~t~--~----1

19:10

1,2,3,4,5 _

------~

00

29

029/037 I Craiova

Fiicai

Preajba

10

11

Pe perioada vacanietor $C01are graficul de circulatie va fi eel

10

ziua a 6 a.

19:00

19:30

06:10

06:40

19:30

20:00

06:50

07:20

~2,3,4,5_~

20:15

20:45

06:50

07:20

20:00

20:30

06:50

07:20

--6,71

06:20

06:35

06:50

07:05

-i2,3,4,_5__

07:30

07:45

08:00

08:15

1,2,3,4,5,6,7~~1

10:45

11:00

12:30

J,2,3,4,5

11:05-t-~20__

1,2,3,4,5,~

12:45

13:00

13:15

J,2,3,4,5,6,7

13:45

14:00

14:05

14:20

+----1,~~,4,~

14:45

15:00

15:05

15:20

1,2,3,4,5,6,7

I 15:45

16:45

16:00~05
17:00

17:45

I 17:05il

r-----+--r----------+----+-----------1------t--------l----t--------I------+--

--

18:00

18:05

31

00

030/035 I Craiova

031/034 I Craiova

Malu Mare

Calopiir

Ghindeni

Belcin

22

32

~-~--~---~---~--------'--------.]___

10

23

--~--~---

_J

~10

l---~----1

17~

~o

06:10

06:4ff

07:30

08:0(}

11:00

l l:3fJ

12:00

12:3{)

13:30 I

U:tHJ

14:30

J!j:(}(J

16:00

16:JfJ

17:00

17:30

18000

18030

1804-0

190/0

19:30

20:00

05:30

06:00

07:30

()8:10

I fJ'}:O()

09:50

l3:(H)

13:5()

I 14:00

1,2,3,4~]
1,2,3,4,5,6,7-- I

14:5(}

1,2,3,4,5

1.2)A,5,6,7
1,2,3,4,5

06~

00

16:20

:===::===:======:=======:===========:===========:====:===============:=========:=-1_8-_:4_s_-t-_19_:o_o_+--19:05-f 19:20-1
20:00
20:15
06:151
30

1,2,3,4,5

1I

1,2,3,4,5

----~

I ______1b1_4,5

_J

-1

1,2,3,4,5

1.2,3.4,5

1,2,3,4,~

_J
--1b~t<U_J
l ,2,3,4,5,6,7

---,-------1
16:45

Ji:35

05:30

06:20

i.2,3,4,s

/(}:()()

32

33

00

00

032/113

033/006

Craiova

Craiova

Pe nf rio!'lifo v

Gura Viii

Podari

Silcuta

Tuglui

26

23

JIJ:so

I t8:tJo

l_ _l,2,3,4,~_

18:50

16:45

17:35

05:30

06:20

07:00

07:45

08:00

()8:45

1,2,3,4,5

12:00

12.45

13:30

14:/5

1,2,3,4,5

06:20

06:50

05:45

06:15

1,2,3,4,5,6, 7

17:30

18:00

06:30

07:00

1,2,3,4,5

07:30

08:00

07:00

07:30

1,2,3,4,5,6,7

08:30

09:00

08:00

08:30

1,2,3,4,5,6, 7

--

19

.. 1or <;!l'flhire .,, ,., '.':. 11 rlP circ11bt1P v!'I

23

i l'Pl rl-in zi :rn

::i

2
::i

-~-~--------

:1

-1

-------1

-------

1,2,3,4,5,6,7~

10:30

11:00

10:00

10:30

12:30

13:00

12:00

12:30

14:30

15:00

14:00

14:22,3,4,5,6~

16:30

17:00

16:00

16:30

1,2,3,4,5,6,~I

18:30

19:00

18:00

18:30

1,2,3,4,5,6,7

l,2,3,4,5,6,7

-1------ ----1

~-

33

00

033/006

Craiova

Podari

Tuglui

19

10

21:15

21:45

20:3{1

2 l :~___ l,2,3,4,_5--~

! i :45
--

!2:15

l ! :00

I ! :3U

____' "' 4::::____ ~

13:35

14:05

13:00

13:30

lL3A_5

17:3";

18:05--+-1]:00

17:30

1,2,J,4,5

19:50

20:20

l 9: ! 5

19:45

i,2.,3A,5

05:30

06:00

05:00

05:30

1,2,3,4,5,6, 7

06:00

06:30

05:30

06:00

1,2,3,4,5,6,7

06:30

07:00

06:00

06:30

1.2,3,4,5,6,7

07:00

07:30

06:30

07:00

1,2,3,4,5,6,7

07:30

08:00 +07:00

07:30

1,2,3,4,5,6,7

08:00

08:00
08:30 _J 07:30_- f----_Ll,3 ,4,5 ,6_,1_

08:30

o9:oo

I 08:00

08:30

09:00

09:30

08:30

09:00

Cursele cu plecare din Tuglui la orele 11 :00, 13:00, 17:00 eyi din Craiova la orele 11 :45, 13:35, ~i
17:35 circu1a pe perioada anului ;;colar(universitar), cursa cu plecare la ora 20:30 din Tnglui ~i 21 :15
din Craiova se efectueaza in perioada aprilie -- noiembrie
34

00

034/008

Craiova

Podari

Gura Viii

12

33

23

--~-

'1 ,....

,,

I
I

'~

1,_,3,4,5,6,7
'.)
~.

1,2,3,4,5,6,7

09:30

10:00

10:00

10o30

12:.30

13:00

~~~~ l,~5~~1
09,30 I

1000

l,2~,4,5,6,71

~.30

14:00

14:30

L130
15:00

15:30

1 <JO

16:00
16:30
17:00

17:30

16:30 ~:00

17:30

18:00

17:30

l,2,3,4,5,6,Z__.1

18:00

18:30

11:00 I
!
17:30 I

18:00

l,2,3,4,5,6,7

18:30

19:00

18:00

18:30 ---t

1,2,3,4,5,6,7

l ,2,3,4,5,6, 7

35

00

035/117

Craiova

Segarcea/

Mac~ul

de Jos

78

10

19:00

19:30

18:30

19:00

I ,2~,4,5,6, 7

19:30

20:00

19:00

19:30

1,2,3,4,5,6, 7

')f\,1)0

20:30

19:30 f

20:00

20:30

21:00

20:00

'")().'.lfl

21:30

22:00

21:00

21:30

22:30

23:00

22:00

22:30

l,2,3,4,5

08:30

10:00

05:5{/ I

07:2()

1,2,3,4,5,6,7

13:30

15:00

10:20

I 1:50

l ,2,3,4,5,6,7

l
1

------

_ _ _ _______

--- ---

I'.~~ ~16>30 --

I
36

00

036/047

Craiova

Morta

Nedeia

70

10

Cursa se efectueaza 1n perioada martie - octombrie


37

00

037/046

Craiova

Se2arcea I Driinic

Nedeia

69

14

10

--

07:15

08:45

05:30

10:00

11:30

08:00

07:00 - - 1,2,3,4,5_&__
1,2,3,4,5,6,7
09:30

11:00

12:30

o9:oo I

i o:3o

15:00

16:30

13~14:30

17:00

18>30

12>0-0 I

19:00

20>30

17>00 , _ 1 ; t " 3,4,S,6,7 -

06:30

08:00

06:30

08:00

07:00

08:30

07:00

08:30 --- ______!,_;1!~ __ I

07:30

o9.00

05>0-0

09:00

10:30

11:30 t-::QO

09:30

11:00

15:30 -t--17:00

_14:00

15:30

16:30

10:30

12:00

12:30 1 14:00

---

38

038/023

Craiova

Segarcea I Giurgita

Negoi

13

10

t-~-3-<: 5T-_

1,2,3,4,5

-I

I ~,2.3,4,5,6_
I

_1s:oo

1,2,3,4,5_ _

___!2,3,4,5,6,7 -

1.2,3,4,s,6,1
1,2,3,4,5,6,7

13,30~,oo__4_1,2,3,4,5,6,7

14:00

14:30_

15:30

17:00

09:30

~16'.oo

_ o8'.3o

L_1,2,3,4,5,~~
10'.oo _ I i,2,3,4,5,6,7 ~

16:30

18.00

10.50

"-~-3.4,5,6,7

17:30

19:00

07:30

09:00

04>30

06>00

05:30

07:15

18:30
83

13>30

l ,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7

12:30

14::!Q_

00

~-------

::=1--

11:30
-~ n:oo

I
I

__I,2,3,4,5,6,7___

07:45

l6:0Q__j__l,2,3,4,5,6,7 _
I

l 1:00

_l,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5
l,2,3,4,5,6

------~-

11 :451 06:45

10:00

1,2,3,4,5,6

08:30

11:45

13:30

08:00

13:00

14:45

14:30

16:15

16:00

17:45

09:45

l,2,3,4,5,6

10:00

11:45

I ,2,3,4,5,6

10:45

12:30

1,2,3,4,5,6

__J_~~ 14:00

J__

1,2,3,4~~~--"

17:00
07:15

18:45

15:00

09:00

16:45

17:00

1,2,3,4,5,6

' II

-------1

l ,2,3,4,5,6

18:45

I
!

------

09:15 I

11:00

I 07:00 I 08:45
09:00

10:45

7
I
----------!
7

11:15

13:00

14:30

J5:J5

17:00

--

11:30 I
13:30

13:15

15:15

--~

16:00

17:45

I 12:45

~----i--

39

40

41

00

0391024

Craiova

I 040/020 I Craiova

00

0411022

Craiova

I
I

Se2arcea/Bistret

Se2arcea

Covei

Sanata

ISegar~~,~~~urgita I

Bistret

80

I 58

I
I

61

10

10

19:30

I 10:20

12:05

05:00

06:4~11,2,3,4,5,6

17:20

19:05

13:30

1515+ 1,2,3,4,5,6,7

'

10

17:45

L__ _ _ _

'---

42

43

00

00

0421021

043102s

Craiova

Craiova

Se2arcea

Se2arcea

Micesu de Jos

Macesu de Sus I

68

60

10

10

~----------1

__J ,2J,4, 5,_6___.j

07:0~~09:30

l _!:QQ_

12:15

13:45

15:30

08:00

09:45

10:00

- -r---1

o8:3o

10:00

06:15

11=0!~:30

I 07:30

09:00 +_!_,_2,3,4,5,u

13:30

15:00

I 08:45

_10:15+_1_2,3,_'!,5,6~

lS.00
16:30

16'30
18:00

18:30

20:00

16:15 I

10:30

12:00

08:15 I 09:45

12:45

06:31~

14:15

10:30

12:00

08:00

05:00

06:30

l,2,3,4,5,6=1

09:b

10:45

06:45

08:15

1,2,3,4,5,6

14:10

15:40

12:15

13:45

__ _____1,3,4,5,6

15:40

17:10

13:15

14:41___

15:00 I

16:30

I 12:30

14:00

l 7:rn~:3o

14:45

16:15

10:30

r-~~
14:b

17:00

. - 1,2,3,4,5,6

11:45

07:45

J,2,3,4,5,6

--"---1

13!0
15:45

_ 1,2,3,4'.Sj
l,2,3,4,5,6

_j14_
I

1,2,i4,5,6,7 _
7

1------7__ '
1,2,3,4,5,6
7

---i

11 :45 l_o4:45 -- 06:0Q_ ______L_?,362~

17'.30

18:45

14'.45 ~ 1,2,3,4,.5,6

t----+---1c-----+-----+------+------+---+-----+-----+-------1-.::..:13:_:..:..:45=--+-'1C:::.5.o::.o:.:::.o--j___:_:12::..:...::_oo,=-~-~~+---7-----..j

00

44
I

I 044/050

I Craiova

Segarcea

50

Lipovu

10

06:15

00

I-

46
1-

47

1,2,3,4,5

Segarcea/
Baile$tif Motitei/
Caraula

Plenita

l Iii

10

'

.1 _:
_" _ _ _
_

__-

J____}____ j
_ _..'__'_'_'

15:00

16:00

16:30

17:30

10:00

12:3()

05:40

08:1.0

1,2,3,4,5,6

17:00

19:30

13:30

lfi:fH)

1,2,3,4,5,6,7

-1

I
I

00

046/026

Craiova

Biile$ti

SeacadeCamp

96

10

15:00

17:00

05.15

07:15

1,2,3,4,5,6

OO

047/090

Craiova

Se2arcea I Giur2ita

Bailesti

71

10

06:40

08: 10

08:30

10:00

1,2,3,4,5

11:30

13:00

15:30

17:00

17:15 I

1,2,3,4,5,6,7

19'."

zo,45

os'oot,30 ... 1.2,3,4,S,6_~

07.20
1 J 4.
1 ~: J

08.50

08.5)

10.25

---~--~

.I ...I : ..i i)"

(h'
,
... : O

, f" 0 I;
nJ:

1 1 4 - ' ! ,.,._,.
.J.o. .1

W:-15

12:30

07: j 5

09JJ()

i.2.3..f..5.6. 7

16.-15

1s30

!3:ou

19.-00

]0.-45

j6:45

00

48

13:00
----~-13_:3_o
_ _l_4_:3_o_t-~2_,_3,_4,~;,,)' oo I , ,., .or;
/7. , 5
""'. 1 'i
12 3 4 5
:_:___~_
--1

Craiova

045/089

I 07:30 I 08:30

12:00
"

45

07:15

048/030

Craiova

Biile$tifPiscu

Giubega

'i.l

88

10

l
1,2,3,4,5,6,7 I
---1

I 13:15 I 14:45

-..j

18:45

II

-1 __1_.~~~-s_.-~---=
1

I __1'"'_:_-1.-_.
1

j8:30

J!_::,3)4)5)6.7

13:30 I

15:30

T 07 :00-1-1,2,;,4,5~-~
I 10:30 I 12:30 I
l ,2,3,1,5,6 ---1

15:30 I

17:30

I 13:00 I

15:00

11 :45

13 :45

06:30

08:30

18:00

20:00

14:30

14:00

16:00

11:15

07:15

08:35

12:15

13:~5

f------+---f-------+------+------+-------+----+-----1-----1------+---'15:00

16:20

16:30

17:::>0

11 :05

_!_LlQ__

----+-1-08:1~0

1_4_9_,__0_0_,__04-9-/0_2_7__,__C_r_ai-o-va-+-G-i_u_be_2_a_/B-a-il-e-st-i-+----C-a-ta_n_e_ _,___92--+----3--+---1-0---+----l

49

50

50

OO

OO

OO

1049/027

I 050/031 I
050/031

Craiova

Craiova

Craiova

Giubega/Biile$ti

Cioroia$i

Cioroia i

Catane

Biile$ti

Baile ti

92

70

70

23

23

10

09:45

10:00

1- 05 :00

1,2,3,4,5,6

16:30

1,2,3,4,5,6

13:15

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

~
.

_1

12:~Q_L ~,2,~'!.-5i_]

--~

-~

51

00

051/032

Craiova

Cioroia~i

Afumati

67

10

13:30

14:50

J5:(}{)

52

00

052/029

Craiova

Calafat I Piscu
Vechi

Ghidici

115

10

10:30

13:00

18:30

21:00

o;~I .,~ - - - - -

1-1: 15

! 6:30

12:30

15:00

06:25 I

08:55

1,2,3,4,5,6

14:00

16:30

07:00

09:30

1,2,3,4,5,6

16:15

18:45

10:00

12:30

1,2,3,4,5,6,7

11:10

13:40

06:15

08:45

52

53

00

00

052/029

053/061

Craiova

Craiova

Calafat I Pisco
Vechi

Galicea/Calafat

Ghidici

Ciup.Noi I Desa

115

107

23

23

1,2,3,4,5,

14:45

00

54

00

053/061

Craiova

Galicea/Calafat

Ciup.Noi/Desa

107

10

l,2,3,4,5,

17:15

I 05. -J5 I OS j 5

- ---

53

l,2,3,4,5,6, 7

16:20

13:30

16:00

07:30

f{J.U(}

15:00

17:30

05:30

'7

l ,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5

JJ:3()

16:(1{)

074

08:00

16:30

19:00

13:15

15:45

17:00

19:30

10:45

13:15

1,2,3,4,5

-----

----

.,

J()J;(I

I
------1

-~

- - --

054/106

Craiova

Radovan

Calafat-Port

85

10

07:20

09:05

10:00

l l :45

{J9:2fJ

11 :05

11:40

14:25

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

-1

--1

-------

55

00

055/111

Craiova

Maglavit

Cetate

iii;

10

12:00

13:45

15:00

16:45

1,2,3,4,5,6, 7

17:30

19:15

04.50

06.35

1,2,3,4,5,6

11 :30

13:{)()

06:20

07:50

1,2,3,4,5,

16:45

18:15

13:30

15:00

1,2,3,4,5,i

--f--

56

00

056/005

Craiova

Radovan!Motiitei

Verbicioara

92

10

1 l :OiJ

12:3()

07:30

09:00

15:15

16:45

13:W

14:50

11:00

13:00

06:00

08:00

1,2,3,4,5

14:30

16:30

08:00

10:00

1,2,3,4,5

17:00

19:00

10:30

12:30

~--1,2,3,4,5

06:30

08:30

l fJ:3f}

12:30

11:30

13:30

08~0
10~
------

14:3()

lfdl!

=1=

----

6
6

----

--------

_-=IG~~:o$~

- I

-=--j

13:00

14:45

05:30

07:1~-

1,2,3,4,5,6

11:30

19:15

15:00

t6:45

07:fHJ

08:3U

09:30

l l:OO

08:45

UJ:J5

_l__4:0fJ_

l----+---l-----l-------+------+------+-----+-----1-----1------+-=12:15

13:45

_06:30

08:00

1,2,3,4,5,6

17:45

19:15

15:30

17:00

1,2,3,4,5,6,7

57

~58

OO

OO

057/001

058/002

Craiova

Craiova

Radovan

Radovan

Unirea

Motitei

80

70

23

10

16:31~

=-~2,3,4_,~ ~1
---- l,2,3,4,5

O?~~_{J__

06-:10

-~2,.3,4,5

--1

06:4.)
r----t------+---+-------+-------1------+------+----+----+--------+-16:30

17;4(}

13:50
~~:00

15:00
15:10

07:00

07:~06:00

06:45

=-l,2,3~,5,6-1--~l

11 :oo

11:45

I 12:00

12:45

1,2,3,4,5

13:45

I 08:30

16:15

14:00

14:45

l----t------+---+-------+-------1------+---+----+----+--------+-l8:00J__l8:45_J 16:30

17:15

1,2,3,4,5

59

60

00

OO

059/078

060/049

Craiova

Craiova

Giubega

Corlate

Radovan

Li ovu

50

37

10

10

17:40
07:55

l----+---l-------+------+-------+-------+------+-------+---~f-------+--1_3_:oQ_j_
15:30

l,2,3,4,5
7-

-i-_ 09:I5_i_ _L~,3,4,5


I

_J

1,2,3,4,5_,J_~

61

OO

061/053

Craiova

Criva

Cilu!!irei

63

10

18:00 I

19:30

05:30

07:00

l,2,3,4,5,6

62

I OO

062/057

Craiova

Silcuta

Corlate

50

10

16:30

17:40

05:15

06:25

l,2,3,4,5,6

63

OO

063/055

Craiova

Criva

Plopsor

40

10

07:00

08:00

09:00

10:00 __

1,2,3,4,5

11 :00

12:00

12:30

13:30

1,2,3,4,5

14:00

14:50

05:00

05:50

1,2,3,4,5

16:20
07:30

l ,2,3,4,5
--~,2,3,4,~_j

1,2,3,4,5,6_~

64

Ov(\ I 064/052 I Craiova I

Criva

Marza

36

T
2

--+--I

10

1----+-------11------1-------+------+--------+-----+-----1-----1------+--=--17'--'-:-"-rn'---)-+----'l'-C7=:5..c_O----+l-l5:3Q___
65
00
065/004
Craiova
Lazo I Unirea
Castrele Traiane
66
6
10
3
11 :00
12:30
06:00
06:20

07:5~:00

12:30

13:00

I4:3o

I o8:3o

10:00

t,2,3,4,s

--j

12,00 I 13o~5<JO I 16'30j . _ I.2,3":5 . i

f--

-=

~~)

'----'------'----'----'-----------'---------------'----'-------'---___J__-__j___

11:o_c>__J__;[--:.__---

15:00

16:30

---

__6_ _ _ j
7

-----------_J

66

23

15:'.iQ__ _ I 7:0Q_

--12:30-+~~-- 7 ~=~-=-~
07:00 -1--Q8:30 -L
1,2,3.4,5
~

57

IO

06,45

os,oo_

05,00

06,15

10:45

12:00

05:4511

07:00

c----+----1-----f-----+------+-------+-----+-------1------+------~~rn

I 7:45

14:30

15:45

14:30

15:45

12:00

13:15

15:30 I
65
66

[ OO
00
I

065/004

..6/033

Craiova

Lazu I Unirea

Craiova

Torn<zila

Castrele Traiane
~~

11:45

68

69

00

Ou

068/096

Craiova

069/009 I Craiova

Terpezita

Bucovicior

IBucoviit I Leamna I Siirbatoarea

45

16

10

23

17:00

f_

11 :00 I

LU:Li_~_Q~J9

_ _l_J,3.4,5 __1

i__J,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

l,2,3_,__'!,_5__ 1

IO:QQ__

16:00 I

11:30

14:30

16:00

06:00

01:30

15:00

16:30

ll:OO I

12:30

07:00

08:15

05:30

06:45

lHli)j

13,15

I 13:30 ____!1:20

17:00

18:15

I og,30 I 09,45
14:00

_td,_3,4,2_ __
6

l,2,3,4,5

jI

1,2,3,4,5

L-__Z__=]

~1_

1,2,3,4,5

15:00

16:15

12:00

13:15

06:20

06:50

05:30

06:00

1,2,3,4,5

07:40

08:10

I 06:55 '

07:25

10:30 -

08:2(lJ~8:50

--+--n,OO

12'30

11'00

14:00

14:30

13:00

16:30
17:00
'----+------l---+------1--------1------+-----+-------+-------+---------l-----I---

15:00

15:30

'----+------l---+------1--------l------+-----+-----+------+----------1-10:00

II

I
11,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,7 ___

~,3,4,5,~,7

1 Uq__l,2,3,4,:l__ I
13~30
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

---1----

_ _ _ _ _ _ _ _,

19:00

19:30

J8JJO

18:3fJ

l ,2,3,4,5,6, 7

07:40

08:10

05:30

06:00

14:00 I

14:30

11:00

11:30

6,7

06:40

05:30

06:00

1,2,3,4,5,6

Q]_;;~_ 08:00

06:50

11 :QQ_l__u :3o

08:10

70

OO

070/110

Craiova

'------'---~-----'------L-

Bucoviit

Palilula

16

10

_ _ _ _ __,___ _ _ _ __,___ _ _L _ _ __ _ l_ _ __ _ l_ _ _ _ _ __ L

06:1~

07:20

=1

___1.2,3,'!,~_&___ j

o_~:4o_J___U,3,4,_:;,6 __

__

FF

~-1---===-:j----.

-~. ~---+--+---

71

00

I 071/084

00

I 0121121 I Craiova

I 0131086 I

I 0141083

f------------+-:.C.:2."-+---=-=--.:_:_____ l'

Prede~ti

Cleanov

Prede~ti

So pot

Craiova

Prede~ti

Ple~oi

27

Craiova

Breasta

Prede~ti

17

15

Craiova

--

73
---

74

I 00

00

__ C__ :.:..:._...

'c- -'-"~-

- -+-

15:00

15:30

} 6:0(!

16.'30

14:00

14:30

1,2,3,4,5,~

! 5. 00

15..W

U.14.5.6.

17:00

17:30

16:00

16:30
-

---

1,2,3,4,5,6,7

I1

f----~---

18.00

j 8:30

J7:f I[)

17.30

19:00

19:30

18:00

18:30

1,2,3,4,5,6, 7

20:00

20. 3()

19:20

19:50

21:00

21:30

20:00

20:30

---'-=~~

06:30

06:50

06:00

07:00

07:20

08.:00
08:30

2,3,,f,5,ri,7
I

75

00

075/082

Craiova

Cernele

Breasta

11

22

10

I
r1r6~1

1,2,3,4,5,6, 7

II

06:20

1,2,3,4,5,6, 7

06:30

06:50

1,2,3,4,5,6,7

08:20

07:00

07:20

08:50

07:30~7:50

i
I

I
I

1,2,3,4,5

-~j

1,2,3,4,5
----

09:00

09:20

08:30

08:50

1,2,3,4,5

09:30

09:50

08:(}{)

(J8:2f)

1,2,3,4,5,6, 7

10:30

10:50

09:30

09:50

1,2,3,~

11:30

11:50

10:30

10:50

1,2,3,4,5

12:00

12:20

11:30

11:50

1,2,3,4,5

12:30

12:50

12:00

12:20

II

1,2,3,4,5
~-

13:00

13:20

12:30

12:50

1,2,3,4,5

13:30

13:50

13:00

13:20

1,2,3,4,5

14:00

14:20

13:30

13:50

l,2,3,4,5

15:00

15:20

14:30

14:50

1,2,3,4,5

16:00

16:20

15:30

15:50

l,2,3,4,5

I
I

17:00

17:20

16:30

16:50

l,2,3,4,5

18:00

18:20

17:30

17:50

l,2,3,4,5

19:00

19:20

18:30

18:50

1,2,3,4,5

20:00

20:20

19:30

19:50

1,2,3,4,5

21:00

21:20 _l 20:30

20:50

1,2,3,4,5

~J

I 76

I 00 I 076/059

00

77

077/060

00

78

Craiova

Craiova

078/103

Prede~ti

Predesti

I 53

Go2osu

Crovna/ Grecesti I

Craiova

Boto~e~ti Paia

42

Busu

10

12:20_ JtJ:OO

1?:00

11:20

1s:0tJ

18:30 ___

05:0~~~-~

01:30

09:00

o5:oo

16:00 I

17:30

13:00

17:00 I

18:00

16:00 I

I 17:00

23

57

23

W:;Ol---6,

12:00

1s:w

;--=1

1,2,3,~l

06:30

I 05:00

1
1-14:3~-~----7----1
06:00 I
l,2,3,4,5
1

17:00

113:00

14:00

1 ..:
f\'7.
Vl.J.J

II f\LOO
vu.vu

07'30

08045

0730

OMi_+

11:00

12:15

09:00

1~--t- 1,2,3,4,5,6,7

09:00

10:15

11:00

12:15

1,2,3,4,5,6,7

16:00 I

17:15

I 14:00 I 15:15

1,2,3,4,5,6,7

14:00 I

15:15

I 16:00 I 17:15

1,2,3,4,5,6,7

18:00

19:15

I 18:00

f\L.l\f\

19:15

1.2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7

079/058

Craiova

Scaiesti

Secu

54

10

06:45

08:00

14:20 ~5

80

00

080/099

Craiova

Scaie~ti

Piria

50

10

06:50

08:05

08:15

10:00

11:15

11:30

12:45

1,2,3,4,5

13:00 I

14:15

I 14:30

15:45

1,2,3,4,5,6, 7

14:30 I

15:45

I 15:5t!

J 7:05

1,2,3,4,5,6

J 6:0{}

17:15

17:30

18:4~

1,2,3,4,5,6

17:15

18:30

o5:oo

06:15

1,2,3,4,5,6

l-----+---+------+------+------+-------+-----+----t------t---------+-19:30

20:45

(}fi:(}{)

07: !

08:15

08:30

09:45

OO

081/074

Craiova

Scaiesti

Filiasi

50

10

Circulii in perioada anului Colar


:

Circuliiin=oadaanului~colar
;

07:00

I 18:50

20:05

!!'o

09:30

5_1 ___1,~,3,4,5,6,?_
I
I

05:00

06:15

11:15

J 1:30

12:45

14:15

14:30

15:45

16:J_Q__,_ 17:25

17:30

18:45 -'-

~3:00

1,2,3,4,5,6, 7

00

81

01:1.J
__
J7.1.::. -t--1,,:..,..J,...,.,.J
l,..., ' ) A c

79

6.1

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
J,2,3,4,5,6,7

,__ 1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

I 82 I

OO

I 082/077

00

83

083/076

Filiasi

Bodiii~ti
Sciiie~ti

Filia~i

Melinesti

Secu/Grece~ti

22

49

10

I 07:o{)j_ 07:35 I 08:00 I 08:35

10

13:30 I

14:05

16:00
10:30

t6:35
11 :30

0):00

11:35
06:00

16:00

17:00

ll:J5

12:35

14:30

l~:oo

-- 1,2,3,4,5,71

15:05

1,2,3,4,5,6,7

t,~,3,4,5~7I
1,2,3,4,5,6

--------

84
85

084/075
085/104

OO

00

Filia i

Sciiie ti
Scaiesti

Filia~i

Busu
Arizetoaia

50
30

IO

10

J,2,3,4,5,6

11: 15

12:15

06:00

07:00

1,2,3,4,5

0'700

()/,J5

05:30

06:15

1,2,3,4,5,6, 7

11:00

11 :45

08.iJ()

08.45

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

I----+----+---+------+-------+------+----+-----+----+-----~+---

+----+-----+----~---j

--+------+-

13:30

14:15

112:15

~~o

15:30

16:15 -~14:30
19:45
17:30

15:15
18:15

___1,2,~:4,5,6,7 ~
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5

19:00

--+---

86

87

88

89

L_

OO

00

00

00

086/101 I

087/093

088/073

089/071

Filia~i

Bailes ti

Biiile~ti

Biiile~ti

Bralo~tita

Carna I Giurl!ita

Rast

Galicea Mare I
HA

Racovita

Bechet

Plosca

Orodel

25

67

10

41

05:40

06:10

1uo

1uo

os,oo

os,30

13:30

14:00

12:00

12:30

1,2,3,4,)

16:30

17:00

15:00

15:30

__ l,2,3,4,5

_ _,_ 19:00

19:30

18:00

18:30

___Lb~,4,5

13:05

05:45

07:~?-t 1,2,3,4,5,6,7

16:30

17:50

13:30

14;)0

l,2,3,4,5,6,7

07:00

08:00

05:30

06:30

1,2,3,4,5,6_

12:00

13:00

08:15 I

09:15

1,2,3,~

16:30

17:30

13:15

u:15

1,2,3,~--I

07:15

(}8:15

06:3{)

{)7:3(}

1.1,3,4,5,6,7

-l

1,2,3,4,5,6,7

ll:45

10

10

07:30

IO

43

07:00

_I

1,2,3,4,s,~~
~

J(}: l 5

ll:l5

08:W

(}();J{}

12:3{}

13:30

11:21;

12:w

14:40

I 15:4(}

13:35

14:35

1,23,4.5,6.

17:(}(}

J&oo

15:45

16:45

1..:u.4.5.6,7

W:45 I 21:45

18:15

19:15

1,2,3,4,5,6

'

1,2,3,4,s,6,7

-1
I

_I

o4:-m-,l-rJ5':oo_r_

os:1:~~6:1590

I 00

I 090/064 I

Calafat

Motatei

Plenita

43

10

o:~&TQ1
10:45 I

15:00

50

- 06:00-

06

08:00

08

11 :35

15.50

----+-

00

91

Calafat

091/095

50

Verbita

Maglavit/U nirea

10

14:5{)

----!---

1:u5 I

1605

I uoo

10:30 I

11 :30

o6:3o

-+-----l-f3:0U

1-J. 30 I

5~ I ---~2,3,4,5 1
5~1__1?,3,4,~_J

i
--- ---------1
l,2,3,4,5-J

14:00

---!---

l LW

1~2.-3,-4,-5,6___1

--------

_ _!____

14.50

I 01:30

1,2,3,4,5

--- 1,2,3,4~--I

1--,~~~J()

~---~---+-----+-------~~---------4---------+-----+------4-------+----------+----+-------t---------+---------f----------j

00

92

I 092/069

I I I

Calafat

Maglavit

Cetate

I I
24

10

10

18:30

19:30

18:00

17:00

06.0H- ~30 19:0~

+IoBo

.
.
.
.
.
.
. 06:00
f-----+----+---+------+-------+------+----+------+-----!--------+-07:20

o6.3o
07:50

[_

1,2,3,4~~ ----~

01:10 I
1,2,3,4,5,6
08:30-r1,2,3,4,5,6,7

o6:4o
08:00

--1---------1-----f--I

09:45 I

--

94

I OO
I

oo

093/092
094/088

Calafat
Calafat

Rast
Seaca de Camp I

Bailesti
~
.
Badest1

n-=--- ""---

95

00

1,2,3,4,5,6,7

JI

-----1-----------

12:15 I

12:45

i,2,3,4,5,6,7

13:45

14:15

1,2,3,4,5,6,7

14:50

14:55

15:25

1,2,3,4,5,6

15:30

16:00

16: lO

16~40 . 1,2,3,4,5,61

17:00

11:30

11:45

18:15_

1,2,3,4,5,6

19:30

20:00

20: 15

20:45

12:45

07:30

11:30

12:00

13:/0 I

l3:40

14:20

----+----------l~--~--~------

----'-----

93

.j

l:i:15 10:3~11:00
~

___J

50

46

10

10

11 :45

1
I

_ _l_,_2,3,4~

___Q8:301~1,2,3,4,_5__

05:00

06:00

07:00

08:00

1,2,3,4,5,6

J0:30

11 :30

12:00

13:00

_ J ,2,3,4,5,6

13:45

14:45

15:00

16:00

1,2,3,4,5,6

16:30

17:30

19:00

20:00

1,2,3,4,5,6

07:15

08:00

06:4{)

()7:25

11:00

11:45

08:15

09:\~ 1,2,3,4,5,6,7

08:30 I

09:15

I
I

095/068

Calafat

Tunarii Vechi

Seaca de Cimp

30

IO

~:45~_10:30 I

1,2,3,4,5,~

1,2,3,4,5,6,7

J
!

96

OO

I 096/118

Calafat

Poiana Mare

Negoi

39

10

13:30 I

14:15

14:30
11:15

15:15
18:00

00

097/066

Calafat

Ghidici/Piscu
'

35

Rast

10

07:00

l ,2,3,4,t_6_ _

09:10

10:00

08:10

09:00

1,2,3,4,5,6

12:10

13:00

10:10

11:00

l,2,3,4,5,6

15:00 I

15:50

I 13:10 I 14:00

1,2,3,4,5,6

17:00
11:30

17:50
12:15

13:1S

14:00

YX

00

00

99

00

lOO

I 097/066

II on""'"'"'
170/VU/
I

I 099/062

I 100/063

Calafat

Calafat
~.........

Calafat

Calafat

Piscu Vechi
H"-111

1.13\.U

Smardan/
,..,: .......... - ......... - : : l\.T,,.:

Smardan

35

Rast

Ghidici
'U"lllUl\.I

I 27

Desa

Ciupercenii Noi

21

11

23

10

10

23

16:10
07:30

17:00
08:15

12:25

13:10

-~------

18:30

1,2,3,4~

1,2,3,4,5,6
l.2.3,4,5,6
:

I
i

--1

16:00

16:i45 l,2,3,4,5,6

20:15

18:35

19:20

07:30

08:15

06'35 I 0720

10:15 I

11:00

I 08:45 I 09:30

12:30 I

13:15

I 11:05 I

11:50

1,2,3,4,5,6

15:30

16:15

113~

14:IQ__j

i,2,3,4,5,6

1s,30

19, 1s

11:30

I 08:45

09:15

07:45

08:15

1,2,3,4,5,6

'

10:45

11:15

09:45

10:15

1,2,3,4,5,6

14:30

15:00

l1 :45

o9:3o

10:00

06:45

1,2,3,4,5,6, 7 I
--r---------1
07:15
1,2,3,4,5
I

12:00

12:30

10:45

11:15

1,2,3,4,5

15.30

16.oo

n.45

13:15

1,2,3,4,5

06:45

07:00

19:30
00

L2.3A.5,6,7

06:10

17:45

97

00

I 15-:4-5-+l-16-:-30--+----------<
1,2,3,4,5,6, 7

08 :00

Ghidici I Piscu

~2

l,2,3,4,5,6,7

15:15

07: 1

l-----+----+---+-------+--------+-------+-----+----1------1---------t~

97

14:30

I-

18: 15

- 1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,i,3,4,;:,;:, _

-----1

12: 15

I 06:15 I 06:30

1,2,3,4,5,6,7

I
l-----+----t---+-------+--~~-~~-+-------+-----+-----1------+--------+~10:30 1~:~5 I 0~?9:00_~2,3,4,.~,-~~
__J__ _ _
___L__14_:o_o___J__14~_:1_5___J__1~L~~ --~:2,3,4,:i,6,~

l--------+-----+---+------i---------+-------+------+-----+-----+--------l-08:15

t_____

_J___

__J__ _____j__ _ _____j__ _ _ _ ____J__ _ _ _ __L___

____J__ _ _

_L___ _ _ _

08:30

07: 15 I

07:30

I ,2,3,4,5,6, 7

-~

~l

-~-~------

16JJO

!6.15

14:30

14:45

1,2,3,4,5,6,7

18:15

18:30

16:30

16:45

l ,2,3,4,5,6, 7

20:00

20:15

19:00

19:15

--1I

1,2,3,4,5

-1

101

102

00

00

101/105

102/123

Craiova

Calafat

Morta

Bechet-Port

Orodel

Motatei

70

45

10

10

07:00

08:30

05:00

06:30

11 :30

13:00

09:00

10:30

17:00

18:30

15:00

16:30

--+

1,,2,3,4,:

_ _j

1,2,3,4,:

'----i

l,2,3,4,:'

10:15

11 :45

08:00

09:30

18:15

19:45

16:00

17:30

10:30

11:30

07:00

08:00

l,2,3,4,5

14:00

15:00

12:00

13:00

1,2,3,4

05.40

0610

16.00

17(}{!

J,2.3.4.5
--------

104

00

104/--

Calafat

Rast

Bechet

96

10

06.30

IJ8. 30

17.3()

15:30

123.+

~.

-1
~

~
' J

B. MODIFICARI ~I COMPLETARI
REFERITOARE LA AUTOGARI ~I STATII DE IMBARCARE/DEBARCARE CALATORI
~

Bl. AUTOGARI
Cod
traseu

005
006
007
009
019

Denumire traseu

Craiova - Goie~ti - Meline~ti


Craiova - Simnicu de Sus - Goie~ti
Craiova - Simnicu de Sus - Dutule~ti
Craiova - Motoci - Fratila
Craiova - Co~oveni - Ghindeni

Autogara
inlocuita
Craiova Nord Pelendava
Craiova Nord Pelendava
Craiova Nord Pelendava
Craiova Nord Pelendava
Craiova Nord Pelendava

Autogara
cu care se inlocuie~te
Craiova Nord ACOTP
Craiova Nord ACOTP
Craiova Nord ACOTP
Craiova Nord ACOTP
Craiova Nord ACOTP

020
030
042
101

Craiova - DN6 - Carcea


Craiova - Malu Mare - Ghindeni
Craiova- Segarcea - Maceu de Jos
Craiova - Murta - Bechet Port

Craiova Nord Pelendlava


Craiova Nord Pelendlava
I Craiova Sud II ACOTP
Craiova Nord Pelendava

I Craiova Nord Pelendava

Craiova Nord

B2.STATII DE IMBARCARE/DEBARCARE CALATORI


'

T032:Craiova - Gura Vaii - Salcuta: : se suplimenteaza cu statiile de imbarcare/debarcare Tuglui Padure i Glod
T045 :Craiova - Segarcea/Baileti/Motatei/Caraula - Plenita : se suplimenteaza cu statia de imbarcare/debarcare
Tl02:Calafat- Motatei - Orodel: se suplimenteaza cu statia de imbarcare/debarcare Plenita.
NOTA:
Traseele T014/125, T082/077, T059/078 se elimina din program datorita neatribuirii in doua edinte de
Pentru traseele T065/004, Tl04 urmeaza sa se organizeze edinte de atribuire.

DIRECTOR EXECUTIV
Aurelia Darac

(}:-

succesrve,

COOR~-~~~~!l
vlJ!}l:/v'f,/

ing. Ciucu Nicolae

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ


DIRECTIA
TEHNICA
,
Autoritatea Judeteana de Transport

TABEL CU OPERATORII DE TRANSPC)RT ~I


TRASEELE DIN PROGRAMUL DE TRA1'fSPORT JUDETEAN
'

Traseu 1: Craiova -- Cotofenii din Fata -- Filiasi (38 km)

IBRAFLOR COM SRL Craiova


I.G.M. PROD 94 SRL Bucure~ti

-----

ITraseu 2: Craiova -- Isalnita -- Almaj (25 km)

S.C. MARIN CXY Com S.R.L. Craiova

ITraseu 3: Craiova -- lzvorul Rece -- Isalnita (11 km)

S.C. MIRAJ TRANSCOM S.R.L. Craiova

------

S.C. IRIMIR IMPEX S.R.L. Craiova

Traseu 4: Craiova -- Melinesti -- Talpas (47 km)

Traseu 5: Craiova -- Goiesti -- Melinesti (33 km)

S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova

Traseu 6: Craiova -- Simnicu de Sus -- Goiesti (24 km)

S.C.BORTRANS S.R.L. Craiova

Traseu 7: Craiova -- Simnicu de Sus -- Dutuiesti (17 km)

S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L.

Traseu 8: Craiova -- Motoci I Picaturi -- Velesti (39 km)

S.C. NAFETIS COM S.R.L. Bulzei:;ti

Traseu 9: Craiova -- Motoci -- Fratila (38 km)

10

Bratu Florin

0740134572

Ionitoiu Grigore

0744625632

--

-----~

lstancu Mariana

0744479922

Teleru Filcu Marian

0724451

Stoica Irinel

07447S

--

--~--~

I.G.M. PROD 94 SRL Bucurei:;ti

0744625632

Bratovoie~ti

--------

---------

Stefan Matei

0721377757

S.C. COST RODY TRANS S.R.L. Bulzei:;ti

Constantin Constantin

0251447885

Traseu I 0: Craiova -- Ghercesti I Motoci -- Calinesti (21 km)

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

Safta Teodor

0723594243

ll

Traseu 11: Craiova -- Ghercesti -- Motoci (18 km)

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

Safta Teodor

12

Traseu 12: Craiova -- Ghercesti -- Ungureni (15 km)

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

Safta Teodor

0723594243

13

Traseu 14: Craiova -- E574 -- Ghercesti (15 km)

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

Safta Teodor

0723594243

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

Safta Teodor

14

Traseu 15: Craiova -- Pielesti I E574 I DC87 I DJ64 I I E574 -Campeni (25 km)

-------

0723594243

----~--~-

S.C. COSTY TOUR S.R.L. Tuglui


S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova

---Tranca Constantin
Bratu Florin
-+
____ __fetrovici Daria

15

Traseu 16: Craiova -- Pielesti I Parsani -- Preajba de Padure (46 km)

S.C. VIDARlA S.R.L. Craiova

16

Traseu 17: Craiova -- Pielesti I Parsani -- Lacrita (30 km)

S.C. CATA&CRIS S.R.L. Robane~ti

Nica Cristina

17

ITraseu 18: Craiova -- Zanoaga -- Diosti (43 km)

IS.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova

Bratu Florin

18

ITraseu 19: Craiova -- Cosoveni -- Ghindeni (22 km)

S.C. NADIRA TRANS S.R.L. Craiova

Popescu Mihaela

19

!Traseu 20: Craiova -- DN6 -- Carcea (11 km)

1-----------1

___ _E74221_931'.?__,

IS.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova

Nicolae

__

0722543886

----L-----------~----~--

_o

Traseu 21: Craiova -- Dobrotesti -- Nisipuri (65 km)

S.C. TRANSMIT S.R.L. Celaru

21

Traseu 22: Craiova -- Leu -- Amarastii de Jos (58 km)

S.C. GILTREX S.R.L. Celaru

22

Traseu 23: Craiova -- Celaru -- Marotinu de Sus (49 km)

S.C. GIL TREX S.R.L. Celaru

23

Traseu 24: Craiova -- Leu -- Apele Vii (38 km)

S.C. MIRAJ TRANSCOM S.R.L. Craiova

- - -

S.C. NADOR TRANS S.R.L. Castranova

25

Traseu 26: Craiova -- Sadova -- Dabuleni (80 km)

S.C. ROVALINJ TOUR S.R.L. Craiova

26

Traseu 27: Craiova -- Bratovoiesti I Marsani -- Brabeti (50 km)

S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L.

Bratovoie~ti

27

Traseu 28: Craiova -- Malu Mare -- Bratovoesti (24 km)

S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L.

Bratovoie~:ti

28

Traseu 29: Craiova -- Facai -- Preajba (I 0 km)

S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L

Bratovoie~ti

29

Traseu 30: Craiova -- Malu Mare -- Ghindeni (16 km)

S.C. NADIRA TRANS S.R.L. Craiova

Traseu 31: Craiova -- Calopar -- Belcinu (32 km)

S.C. RUX TRANS S.R.L. Tuglui

31

Traseu 32: Craiova -- Gura Vaii -- Salcuta (Calopar) (26 km)

S.C. RUX TRANS S.R.L. Tuglui

0722462534
~~--~

Andronache Gili

0722462534

Teleru Filcu lvlarian


----
-De;;ni
, nn

072445

------,__
-
--------~-

30

10722462

- - - - f----------

Traseu 25: Craiova -- Leu -- Castranova (30 km)

24

Andronache Gili
-- -
Andronache Giii

----

32

Traseu 33: Craiova -- Podari -- Tuglui (19 km)

S.C. COSTY TOUR S.R.L. Tuglui

33

Traseu 34: Craiova -- Podari -- Gura Vaii (12 km)

S.C. GAZELA S.R.L. Podari

34

Traseu 35: Craiova -- Segarcea I Nedeia -- Macesu de Jos (78 km)

S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova

35

Traseu 36: Craiova -- Murta -- Nedeia (70 km)

S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova

36

Traseu 37: Craiova -- Segarcea I Dranic -- Nedeia (69 km)

S.C. JAREX COM S.R.L. Segarcea

37

Traseu 38: Craiova -- Segarcea I Giurgita -- Negoi (76 km)

S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. Barca

38

Traseu 39: Craiova -- Segarcea I Bistret -- Covei (80 km)

S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova

39

Traseu 40: Craiova -- Segarcea -- Sapata (58 km)

S.C. LARIZANA TRANS S.R.L. Craiova

40

Traseu 41: Craiova -- Segarcea I Giurgita I Goicea -- Bistret (61 km) S.C. M&T TOMfS S.R.L. Craiova

41

Traseu 42: Craiova -- Segarcea -- Macesu de Jos (68 km)

--------
----

--~~~--

----

il\1f nJ,.iti'i

0726715852

IRo:;;ca Marius
,_.
Neagra Gheorghe

07213339!9

INeagra rheorghe

072

Neagra Gheorghe

072

0721478288

Popesc Mihaela

072254

Stanciu Florea...

076635200

Stanciu Florea
---------Tranca Constantin

076635200

G,.. , :: iti'i Aurel

0722509438

Bratu Florin

0740134572

--------Bratu Florin
--'""--------------
Avram Constantin
-Borcan Constantin
-----------

0724375046

----~~-~~-

_M_,_
---------

---

S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. Barca


S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. Barca

42

Traseu 43: Craiova -- Segarcea -- Macesu de Sus (60 km)

S.C:. M&T TOMIS S.R.L. Craiova


S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova

Traseu 44: Craiova -- Segarcea -- Lipovu (50 km)

S.C. MULINA IMPEX S.R.L. Craiova

44

Traseu 45: Craiova -- Segarcea I Bailesti I Motatei I Caraula -Plenita ( l 00 km)

S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. Motarei

45

Traseu 46: Craiova -- Bailesti -- Seaca de Camp (96 km)

S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi

46

Traseu 47: Craiova -- Segarcea I Giurgita -- Bailesti (64 km)

S.C. INTERURBAN TRANSPORT S,.R.L. Barca

47

Traseu 48: Craiova -- Giubega - Bailesti - Piscu Vechi (87 km)

S.C. EDRAS fMPEX S.R.L. Piscu Vechi

48

Traseu 49: Craiova -- Giubega I Bailesti -- Catane (92 km)

S.C. GEOTOUR S.R.L. Rast

49

Traseu 50: Craiova -- Cioroiasi -- Bailesti (70 km)

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

50

Traseu 51: Craiova -- Cioroiasi -- Afumati (67 km)

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

51

Traseu 52: Craiova -- Calafat I Piscu Vechi -- Ghidici (115 km)

S.C.ADILEN fMPEX S.R.L.Piscu Vechi

Sarbu Ion

0744395251

Nicolae Gigel

07

Borcan Constantin

07692

Borcan Constantin

076

Nicolae Gigel

0742844431
-

072 156368

IS

076

Sorin

Dascalu Elena

07666''/1 '1~~

Minea Gabriela

07602

Borcan Constantin

07
074t:t;61)9_,

--~""

__ _____
,

Sorin
------- - - - - - - - - Safta Teodor

------

0740134572

Grecu Dorina

Si~u

f-

Minea Ileana

--

0769274602
074284443>

Bratu Florin

S.C.ADILEN IMPEX S.R.L.Piscu Vechi

0767011685

Nicolae Gigel

~---'~"--"

43

0740134572

0741077280
0723594243

Safta Teodor

0723

Dascalu Elena

......... ,,..,,,.U/uuuL

Traseu 53: Craiova -- Galicea Mare I Calafat I Ciupercenii Noi -Desa (107 km)

S.C. LUMIMA TRANS S.R.L. Desa

53
54

Traseu 54: Craiova -- Radovan -- Calafat Port (85 km)

jI.G.M. PROD 94 SRL Bucure~ti

Traseu 55: Craiova -- Maglavit -- Cetate (86 km)

IS.C. BARAPET TRANS S.R.L. Calafat

55
-

Traseu 56: Craiova -- Radovan I Motatei -- Verbicioara (92 km)

IS.C. VEST CAPITAL IMPEX S.R.L. PleniWa

56 Traseu 57: Craiova -- Radovan -- Unirea (80 km)

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

-------~<-

Ioniroiu Grigore

Baraitaru Daniel

--------

IS.C. TABANUL S.R.L. Unirea


IS.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. Motatei

Traseu 60: Craiova -- Radovan -- Lipovu (37 km)

IS.C. RUX SHERIF EXIM S.R.L. Craiova

Traseu 61: Craiova -- Criva -- Calugarei (63 km)

IS.C. BARBOSU FLORIN S.N.C. Orodel

Traseu 62: Craiova -- Salcuta -- Corlate (52 km)

S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. Barca

Traseu 63: Craiova -- Criva -- Plopsor (40 km)

S.C. BARBOSU FLORIN S.N.C. Orodel

Traseu 64: Craiova -- Criva -- Marza (36 km)

IS.C. BARBOSU FLORIN S.N.C. Orodel

Traseu 66: Craiova -- Terpezita -- Orodel (57 km)

IS.C. TRANSBARBOSU C S.R.L. Orodel

------------------

-------

----------

Eugenia
--~---

Barbosu Florin

Borcan Constantin
Biirbosu Florin

0767370427
0767446955
0720136475
1074084040
0769274602
0740840401

-----~---

Barbosu Florin

-----

Traseu 73: Craiova-- Predesti -- Plesoi (27 km)

0741099596
S.C. INTERN TRANS B.M.M. Piteti
Badea Manuela
0765256604
---------------S.C. MIHADOR S.R.L. Zaval
Mihai Dorn
0740320934
------------
jS.C. RUX TRANS S.R.L. Tuglui
Stanciu Florea
0766352001
--jS.C. VEST CAPITAL IMPEX S.R.L. Plenita
Baboi Ionica
0742926667
IS.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova
07446325:16
Varvoreanu
IS.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova
Varvoreanu
0744632536
----IS.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova
0744632536

Traseu 74: Craiova -- Breasta -- Predesti (17 km)

IS.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova

Traseu 75: Craiova -- Cemele -- Breasta (11 km)

S.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova

Traseu 76: Craiova -- Predesti -- Botosesti-Paia (53 km)

S.C. ANADY COM S.R.L.

Traseu 77: Craiova -- Predesti -- Gogosu (42 km)

jS.C. ANADY COM S.R.L. Gogo~u

Traseu 78: Craiova -- Crovna I Grecesti -- Busu (57 km)

S.C. SADMAR S.R.L. Craiova

Traseu 79: Craiova -- Scaiesti -- Secu (54 km)

S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova

Traseu 67: Craiova -- Calugarei -- Plenita (70 km)


Traseu 68: Craiova -- Terpezita -- Bucovicior (45 km)
Traseu 69: Craiova -- Bucovat I Leamna -- Sarbatoarea (16 km)
Traseu 70: Craiova -- Bucovat -- Palilula (16 km)
Traseu 71: Craiova -- Predesti -- Cleanov (60 km)
Traseu 72: Craiova -- Predesti -- Sopot (32 km)

Barbosu Irina

--------------

---------

Gogo~u

----------

S.C. COSTY TOUR S.R.L. Tuglui

Traseu 83: Filiasi -- Scaiesti I Secu -- Grecesti (49 km)

S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L.

Traseu 84: Filiasi -- Scaiesti -- Busu (50 km)

S.C. SADMAR S.R.L. Craiova

Traseu 85: Filiasi -- Scaiesti -- Argetoaia (30 km)

I.G.M. PROD 94 SRL Bucure~ti

Traseu 86: Filiasi -- Bralostita -- Racovita (25 km)

S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L.

83

Traseu 87: Bailesti -- Giurgita I Cama -- Bechet (67 km)

S.C.BORTRANS S.R.L. Craiova

84
85
86

Traseu 88: Bailesti -- Rast -- Plosca (43 km)

S.C. GEOTOUR S.R.L. Rast

Traseu 89: Bailesti -- Galicea Mare I Vartop -- Orodel (41 km

S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. Bare:a

Traseu 90: Calafat -- Motatei -- Plenita (43 km)

S.C. ELY TOUR S.R.L.Orodel

-------Filia~i

---Pauna Marin
Safta Teodor

S.C. COSTY TOUR S.R.L. Tuglui

Tara~

Stangii Sorin

----

Traseu 80: Craiova -- Scaiesti -- Piria (50 km)

----

Baboi lonica

-------~--

Traseu 58: Craiova -- Radovan -- Motatei (70 km)

Traseu 81: Craiova -- Scaiesti -- Filiasi (50 km)

Goge Mircea

---

Tranca Constantin
Trancii Constantin

----~-~~----

0745131361
0723594243
0724375046
0724375046

~--

Melinescu Cristian

----

Ionitoiu
Filia~i
------~~

Borhan Cristian

-----

----------

-------

Si$U Sorin

----~---

Borcan Constantin

0766339898
0741077280
0769274602
0746931284

87 Traseu 91: Calafat -- Maglavit I Unirea -- Verbita (50 km)


S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. Motatei
1 - - - - 1 - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - ' - - - - ' - - - - + - - - - - - - - - - - - - - ' - '-'-'-88 Traseu 92: Calafat - Maglavit - Cetate (24 km)
S.C. BARAPET TRANS S.R.L. Calafat
j

89

ITraseu 93: Calafat-- Rast -- Bailesti (50 km)


Traseu 94: Calafat -- Seaca de Camp I Poiana Mare -- Bailesti (46
km)

jS.C. GEOTOUR S.R.L. Rast

91

Traseu 95: Calafat -- Tunarii Vechi -- Seaca de Camp (30 km)

S.C. BARAPET TRANS S.R.L. Calafat

92

Traseu 96: Calafat -- Poiana Mare -- Negoi (39 km)

S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi

93

Traseu 97: Calafat -- Ghidici I Piscu Vechi -- Rast (35 km)

S.C. ILAN COM S.R.L. Piscu Vechi

90

------

--+--------]

-------------+--------------+----------!
-----------~. .- - - - 1 - - - - - - - - I

S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi

!----!--------------------'--'----'----+-------------------------------+--

. -+------l

. ------+--------=--------+----------!

f - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - -..1
94 Traseu 98: Calafat -- Piscu Vechi -- Ghidici (27 km)
S.C. ILAN COM S.R.L. Piscu Vechi
f - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - -.. ------+-------l
95

Traseu 99: Calafat -- Smiirdan I Ciupercenii Noi -- Desa (21 km)

S.C. LUMIMA TRANS S.R.L. Desa

96

Traseu 100: Calafat -- Smiirdan -- Ciupercenii Noi (11 km)

S.C. GOGUTU TRANS S.R.L. Ciupercenii Noi

97

Traseu 101: Craiova -- Murta -- Bechet Port (70 km)

S.C. FANTRANS S.R.L. Dabuleni

98

Traseu 102: Calafat -- Motatei -- Orodel (45 km)

S.C. IRIMIR IMPEX S.R.L. Craiova

99603
---ln.----------~--~-~~~,;........__,,,,_,

Director executiv

d
\

_____

,_~-~-~