Sunteți pe pagina 1din 120

Facultatea de tiina i Ingineria Mediului

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI
CLUJ-NAPOCA

RADIOACTIVITATEA MEDIULUI
NDRUMTOR PENTRU SEMINAR I
LABORATOR
TIINA MEDIULUI
INGINERIA MEDIULUI

Lector Dr. Alida Gabor (Timar)


Profesor Dr. Constantin Cosma

SEMINAR 1
STRUCTURA ATOMULUI SI STRUCTURA NUCLEULUI SI
UNITATI DE MASURA SPECIFICE

Urmarirea unui scurt documentar referitor la Experimetul lui Rutherford


Recapitularea notiunilor:
-

numar de ordine, numar de masa, tabelul periodic al elementelor (Mendeleev)

numarul lui Avogadro

raza atomului / raza nucleului (Angstrom, Fermi)

atomi / ioni / sarcini electrice in atom

nuclizi/ izotopi/ izotoni/ izobari

abundenta izotopica

unitatea atomica de masa

densitatea nucleului

defectul de masa si energia de legatura (electron volt-ul)

NA = 6.023 x 10 23
1 = 10 -10 m
1 Fm = 10 -15 m
mp = 1.67262158 x 10 -27 Kg
mn = 1.67492729 x 10 -27 Kg
me = 9.10938188 x 10 -31 Kg
1 u.a.m. = 1.6603 x 10 -27 Kg
mp= 1.0073 u.a.m.
mn= 1.0087 u.a.m.
c = 2.9979 x 10 8 m/s
qe= 1.6 x 10 -19 C
1 eV= 1.6 x 10 -19 J
1 u.a.m = 14.896 x 10 -11 J = 931 MeV
1 an = 3.15576 x 10 7 s 1 luna = 2.6298 x 10 6s

Exercitiul 1: Specificati valorile numerelor A, Z, N pentru urmatorii nuclizi:


238
92

U , 1940 K ,

130
54

Xe ,

162
66

Dy ,

222
86

Rn

Exercitiul 2: Considerand ca corpul uman este format in intregime doar din apa, sa se
calculeze masa tuturor electronilor din corpul unei personae de 60 kg.
R: aprox 20 g
Exercitiul 3: Sa se calculeze masa atomica a elementului chimic siliciu cunoscand ca
acesta are trei izotopi:
28

Si cu abundenta izotopica de 92.2% si masa M 28 Si = 27.9769 u.a.m

29

Si cu abundenta izotopica de 4.7 % si masa M 29 Si = 28. 9765 u.a.m

30

Si cu abundenta izotopica de 3.1 % si masa M 30 Si = 29.9738 u.a.m

R: 28.0857 u.a.m.
Exercitiul 4: Clorul are doi izotopi

35
17

Cl si

37
17

Cl . Cunoscandu-se masele celor doi izotopi

si abundentele relative ale acestora sa se calculeze masa elemetului chimic Cl.


M 1735 Cl = 34.96885 u.a.m si Ab 1735 Cl = 75. 77 %
M 1737 Cl = 36.96590 u.a.m si Ab 1737 Cl = 24.23 %
Cate nuclee de

35
17

Cl , dar de

37
17

Cl exista intr-un gram de clor?

R: 128.734 x 10 23, respectiv 41. 167 x 10 23 nuclee


Exercitiul 5: Sa se calculeze energia de legatura pentru nucleul

35
17

Cl stiind ca masa sa

masurata este M 1735 Cl = 34.96885 u.a.m. Sa se exprime valoarea in MeV si J. Care este
valoarea energiei de legatura pe nucleon? Care este valoare energiei de legatura
(exprimata in J) a tuturor nucleelor de

35
17

Cl care se gasesc intr-un gram de clor?

R: E nucleu = 298.055 MeV = 447 x 10 -13 J


nucleon = 8.51 MeV
E total = 57544 x 10 10 J
4

Exercitiul 6: Sa se caluleze valoarea energiei de legatura pe nucleon (in MeV) pentru:


4
2

He cu masa de 4.0026033 u.a.m.

25
12

Mg cu masa de 24.985839 u.a.m.

56
26

Fe cu masa de 55.934934 u.a.m.

116
50

Sn cu masa de 115.901748 u.a.m.

232
90

Th cu masa de 232.03807 u.a.m.

Sa se reprezinte grafic energia de legatura in functie de numarul de masa. Ce se observa?

SEMINAR 2
TIPURI DE DEZINTEGRARE RADIOACTIVA
HARTA NUCLIZILOR

Recapitularea principalelor tipuri de dezintegrare radioactiva (dezintegrarea ,


dezintegrarile respectiv + captura electronica, emisia de radiatie , conversia interna,
fisiunea spontana).
Prezentarea hartii nuclizilor
-varianta simplificata (vezi figura)
-varianta electronica UNC (Universal Nuclide Chart- J. Magill- Karlshrue)
-softul Decay (Ch. Hacker)
Dezintegrarile alfa si beta -se pune accentul pe notiunea de transmulatie nucleara.
Exercitiul 1: Se identifica pe harta nuclizilor izotopul

238
92

U . Se urmareste seria

radioactiva a acestui izotop.


Exercitiul 2: Se identifica si caracterizeaza izotopii:
14
6

C,

40
19

K,

60
27

Co ,

90
38

Sr ,

131
53

I,

137
55

Cs

Emisia de radiatii gamma -se prezita spectrul electromagnetic si se rezolva urmatoarele


exercitii:
Exercitiul 3: Ce lungime de unda corespunde fotonului gamma cu energia de 1460 KeV
emis in urma dezintegrarii

40
19

K?

R: 0.851 x 10 -12 m
Exercitiul 4: Ce energie (in eV) are radiatia vizibila cu lungimea de unda de 580 nm
(galben)?
R= 2.14 eV

SEMINAR 3
LEGEA DEZINTEGRARII RADIOACTIVE
APLICATII I

Sunt prezentate exemple de dependente exponentiale.


Se pune accent pe semnificatia si proprietatile functiei ex.
Exercitiul 1: Din graficul de mai jos determinati timpul de injumatatire pentru
radionuclizii

214

Pb respectiv

214

Bi . Calculati probabilitatile de dezintegrare.

11000

Pb-214
Bi-214

10000

Numar de nuclizi

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

10

20

30

40

50

60

Timp (min)

70

80

90

R : T1/12 Pb-214 = 20 min


T1/2 Bi-214 = 28 min
Exercitiul 2: Constantele radioactive ale U-238, Ra-226, si Rn-222 sunt 4.9 x 10 -18, 1.37
x 10 -11, respectiv 2.09 x 10 -6 s-1. Sa se calculeze timpii de injumatatire.
R: 4.5 x 10 9 ani, 1590 ani, 3.8 zile

Exercitiul 3: In figura de mai jos este prezentata variatia numarului de nuclee de

226

Ra in

timp.
11000

N = N0 x e

10000

Numar nuclizi Ra-226

9000

- x t

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1600

3200

4800

Timp (ani)

6400

8000

Determinati dupa cat timp numarul de nuclee scade de: doua ori, patru ori, opt ori, sase
ori? Ce se observa?
Fara a va folosi de figura, calculati timpul dupa care numarul de nuclee scade de 11.8 ori.
R: 1600 ani
3200 ani
4800 ani
4400 ani
5698 ani
Exercitiul 4 : Izotopul beta activ Sr-90 are timpul de injumatatire de 20 de ani. Sa se
calculeze ce fractiune din cantitatea initiala de nuclee ale acestui izotop va ramane
nedezintegrata dupa 10 ani. Dar dupa 100 de ani?

R: dupa 10 ani: 70.8 %


dupa 100 ani: 3.13 %
Exercitiul 5: Izotopul radioactiv Th-234 are timpul de injumatatire de 24.1 zile. Ce
fractine din cantitatea initiala de nuclee se dezintegreaza intr-o secunda, intr-o zi, intr-o
luna?
R: 1.477 x 10 -7
0.028
0.578

10

SEMINAR 4
LEGEA DEZINTEGRARII RADIOACTIVE
APLICATII II
ACTIVITATEA

Exercitiul 1: Un gram de 226 Ra emite (3.6 0.04) x 10 10 particule alfa pe secunda. Sa se


calculeze timpul de injumatatire si constanta de dezintegrare a acestui izotop.
R: 1627 ani
Exercitiul 2: Sa se determine timpul de injumatatire al unui radionuclid a carui activitate
scade la 80 % din valoare initiala in timp de 2.6 zile.
R: T1/2 = 8 zile (I-131)
Exercitiul 3: Sa se calculeze timpul de injumatatire al unui izotop stiind ca dupa 100 de
zile activitatea lui s-a micsorat de 10.4 ori.
R: 2.75 ani
Exercitiul 4: Timpul de injumatatire al izotopului

210

Bi este de 4.97 zile. Ce activitate va

avea un gram din acest izotop dupa 10 zile?


Exercitiul 5: Elementul chimic poatsiu are trei izotopi
39
19

K cu abundenta izotopica de 93.26 %

40
19

K cu abundenta izotopica de 0.012 %

41
19

K cu abundenta izotopica de 6.73 %

Dintre acesti izotopi doar

40
19

K este radioactiv, avan un timp de injumatatire de 1.28 x 109

ani.

11

Stiind ca corpul uman contine 0.2% potasiu procente masice, sa se calculeze activitatea
cauzata de izotopul

40
19

K in corpul unei personae cu masa de 60 kg.

R: 3.708 x 10 3 Bq sau 1.1 x 10 5 pCi


Exercitiul 6: Pentru determinarea timpului de injumatatire a unui izotop radioactive
dintr-o sursa necunoscuta a fost masurata variati in timp a vitezei de numarare a unui
detector.
Valorile obtinute in functie de timp sunt prezentate in urmatorul tabel:
t (min) 1

10

3367

2982

2569

2097

1692

1461

1216

1001

867

4361

(imp)
Sa se reprezinte in sistemul de coordinate de mai jos ln (R ) in functie de timp. Sa se
determine din grafic timpul de injumatatire a acestui izotop.

12

Rezolvare: T1/2 = 3.8 min

8.6
Equation

8.4

y = a + b*x

Adj. R-Square

0.9989
Value

8.2
8.0

Intercept

Slope

Standard Error

8.55919

0.01248

-0.18194

0.00201

ln(R)

7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
0

t (min)

13

10

11

SEMINAR 5
LEGEA DEZINTEGRARII RADIOACTIVE
APLICATII III
DEZINTEGRARI SUCCESIVE
ECHILIBRUL SECULAR
Exercitiul 1: Calculati numarul de atomi ai unei fiice radiogenice si radioactive (N 2) care
vor fi prezenti ca rezultat al dezintegrarii parintelui (N1) dupa un interval de 15 ore stiind
ca :
N10 = 10 4 atomi.
1 = 0.0693 h-1
1 = 0.1386 h-1
R: N2 = 2.28 x 10 3 atomi
Exercitiul 2: Calculati abundenta

234

U aflat in echilibru secular cu parintele

238

U stiind

ca
T1/2 238 U = 4.46 x 10 9 ani
T1/2 234 U = 2.44 x 10 5 ani
Ab 238 U = 99.28%.
R: 0.005423 %
Exercitiul 3: In natura

226
88

Ra ( T1/2 =1600 ani) exista in echilibru secular cu parintele sau

U ( T1/2 = 4.5 x 10 9 ani ). Ce fractiune din cantitatea de radiu existenta in momentul de

228
92

fata va mai fi peste 1600 de ani?


R: 0.99999975
Exercitiul 4: Sterilul ramas dupa extragerea mineralelor utile este depozitat in
vecinatatea minelor.
Dupa separarea minereurilor bogate in uranium sterilul ramas mai contine o anumita
cantitate de uranium. Acesta este compus din cei doi izotopi

235

U si

238

U aflati in

echilibru secular cu produsii lor de dezintegrare. Dintre acestia Rn-222 si Rn-219 se


14

degaja in permanenta, fiind singurii radionuclizi gazosi din cele doua serii radioactive. Sa
se calculeze activitatea totala anuala degajata de o halda de steril ce contine 170 000 tone
de reziduuri cu o concentratie de 1.5 kg la tona.
Raportul abundentelor naturale ale 235 U si 238 U este de 1/137.8, iar timpii de injumatatire
ai acestor izotopi sunt:
T1/2 238 U = 4.5 x 10 9 ani
T1/2 235 U = 7.1 x 10 8 ani
R: Rn-222: 9.933 x 10 16 Bq/ an
Rn-219: 5.048 10 15 Bq/ an
Exercitiul 5: Sa se calculeze cantitatea de

206

Pb care apare in urma dezintegrarii unui

kilogram de 238 U pur intr-un interval de timp egal cu varsta Pamantului.


T1/2 238 U = 4.46 x 10 9 ani
Tp = 4.54 x 10 9 ani.
R: 437 g
Exercitiul 6: Uraniul natural are in present trei izotopi cu abundentele si timpii de
injumatatire:
T1/2 238 U = 4.5 x 10 9 ani si Ab 238 U = 99.2744 %.
T1/2 235 U = 7.1 x 10 8 ani si Ab 235 U = 0.7202 %.
T1/2 234 U = 2.44 x 10 5 ani si Ab 234 U = 0.0055 %.
Care este raportul abundentelor izotopice ale 235 U si 238 U acum?
Cat a fost acest raport acum 2 miliarde de ani?
Cat a fost acest raport la formarea Pamantului stiind ca varsta planetei nostre este de
apoximativ 4.54 x 10 9 ani.
R: 0.007255
0.0375
0.3037

15

SEMINAR 6
PARCURSUL RADIATII NUCLEARE IN MATERIE
Exercitiul 1: Din mecanica Newtoniana se stie ca in momentul in care un un obiect A de
masa M loveste un obiect B (presupus in repaus) de masa m energia cinetica pierduta de
corpul este:
KB= 4KA(m x M)/ (M+m)2
Estimati cate ciocniri cu electronii trebuie sa sufere o particular alfa pana in momentul in
care este stopata.
R: 2000
Exercitiul 2: Se cunoste ca parcursul in aer al particulelor alfa poate fi calculate in fuctie
de energia lor in felul urmator:
Rl (cm)= 0.56 x E (MeV) pentru energii ale particulelor alfa mai mici de 4 MeV si
Rl (cm)= 1.24 x E (MeV) -2.62 pentru energii ale particulelor alfa cuprinse intre 4 MeV
si 8 MeV
Relatia dintre parcursul particulelor alfa in aer si un alt mediu caracterizat prin numarul
de masa A este:
Rmediu (g/ cm2)= 0.56 x A1/3 x Rl aer (cm)
Nuclidul

210

Po se dezintegreaza alfa. Particulele emise au o energie de 5.3 MeV. Care

este grosimea necesara a unei foite de Al (A=27) pentru a opri aceste particule?
Densitatea aluminiului este de 2700 mg/cm 3.
R: 0.00246 cm
Exercitiul 3: Coeficientul liniar de atenuare pentru radiatia X cu energia de 200 KeV in
plumb este 1 x 10 3 m -1.
a) Ce fractiune din fotonii cu aceasta energie pot strabate 2 mm de plumb?
b) Care este valoarea grosimii necesare pentru a atenua intensitatea fascicului la
jumatate?
c) Pentru ce grosime intensitatea fascicului sade de 1000 de ori? Dar de 1 000 000 de ori?
R: 0.693 mm

16

SEMINAR 7
METODE NUCLEARE DE DATARE
Exercitiul 1: O proba de biotit contine 8.45 % K2O si 6.016 x 10

-10

moli / gram

40

Ar

radiogenic.
Care este varsta probei?
R: 49.44 Ma
Exercitiul 2: O roca magmatica a fost analizata pentru datarea pe baza metodei potasiuargon utilizand doua minerale constituente: biotit si hornblenda. In urma analizelor s-a
obtinut:
Pentru biotit: K2O = 8.71 % (procente masice)
40

Ar radiogenic = 12.83 x 10 -10 moli / gram

Iar pentru hornblenda: K2O = 1.44 % (procente masice)


40

Ar radiogenic = 4.348 x 10 -10 moli / gram

Calculati varstele potasiu- argon pentru cele doua minerale. Ce puteri spune despre varsta
rocii in urma datelor obtinute pentru cele doua minerale considerand ca o incalzire a
acesteia a fost posibila de-a lungul existentei sale?
Exercitiul 3: Metoda de datare bazata pe folosirea izotopului 14C consta in determinarea
concentratiei de

14

C (sau a activitatii acestui izotop) pe gram de carbon din probele

investigate si comapararea acesteia cu concentratia sau activitatea probelor de carbon


organic actual. O proba de tesut organic actual, indifferent de natura sa, prezinta o
activitate egala cu 15.6 dpm pntru fiecare kilogram de carbon.
Stiind ca o proba arheologica care este analizata pentru datarea prin

14

C are o activitate

egala cu 7.37 dpm pe gram de carbon sa se calculeze:


a) numarul de nuclee de 14 C dintr-un gram de carbon organic actual.
b) Varsta probei arheologice
R: 6200 ani

17

Exercitiul 4: Varsta unei probe arheologice este de 8000 ani (6000 ani BC). Care este
activitatea radiocarbonului din aceasta proba?
R: 5.15 d.p.m.
0.0859 Bq/ Kg

18

LABORATOR 1
PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMETALE SI CALCUL DE ERORI
I. Introducere
Rezultatul oricarei masuratori este afectat intotdeauna de o eroare. Prin eroare se intelege
diferenta dintre valoarea reala a unei marimi fizice si valoare masurata. Scrierea unui
rezultat fara eroarea corespunzatoare este lipsita de semnificatie. Totodata, valoarea erorii
totale care afecteaza o marime stabileste cifrele semnificative ale rezultatului final.
Sursele de eroare sunt multiple, incepand de la aparatura si procedurile de laborator
folosite, si mergand pana la natura intrinseca a anumitor fenomene fizice.
Tipuri de erori:
- erori statistice;
- erori sistematice;
- erori grosolane.
Erorile statistice
Sunt erori a caror valoare si semn sunt intamplatoare (nu respecta o alta regula decat cea
a legilor statisticii);
Se datoreaza unui complex de cauze greu de sesizat si inlaturat. Se supun legilor calcului
probabilistic;
Daca numarul de masuratori este foarte mare:
- erorile de o anumita marime (pozitive) apar la fel de des ca si erorile de aceeasi
marime (negative);
- erorile mari (pozitive si negative) au o probabilitate mica de aparitie fata de erorile
mici.
Asta ne conduce la concluzia ca, efectuand un numar foarte mare de masuratori si
calculand media aritmetica a acestor valori, vom obtine o valoare apropiata de
valoarea reala a respectivei marimi fizice.

19

Erorile sistematice
Sunt erori care spre deosebire de cele accidentale, apar in aceeasi directie si au in fiecare
caz o valoare bine determinata, constanta sau variabila.
Cauzele erorilor sistematice sunt:
-

defecte ale aparatelor de masura;

conditiile de mediu, in cazul in care acestea sunt incompatibile cu functionarea


aparatelor;

experimentatorul, depinzand de particularitatile acestuia, sau de pozitia lui fata de


scala aparatului in momentul citirii.

Erorile grosolane
De obicei efectuam un numar mic de masuratori (3 sau 5) pentru determinarea (prin
mediere) a valorii numerice a unei marimi fizice. Daca in sirul de valori obtinute exista
una cu mult diferita de celelalte, o eliminam si repetam masuratoarea. Spunem ca acea
masuratoare este afectata de o eroare grosolana. Cauza unei astfel de erori este, in
general, neatentia (momentana) la citirea unei valori de pe scala aparatului sau
modificarea pe timp scurt a conditiilor in care se desfasoara experimentul.
In concluzie, marimea erorilor sistematice este constanta si influenteaza rezultatul intr-un
singur sens in timp ce marimea erorilor statistice se schimba de la o masurare la alta iar
rezultatul este influentat in ambele sensuri. Erorile sistematice pot fi reduse prin prudenta
in masurare, folosirea de elaloane etc., in timp ce erorile statistice pot fi mult diminuate
prin efectuarea de masuratori repetate.
II. Exactitatea si precizia masuratorilor
Masuratoarea exacta: diferenta dintre media aritmetica a determinarilor si valoarea
reala este cat mai mica posibil.
Exactitatea (justetea) este data prin urmare de apropierea dintre media aritmetica a
determinarilor si valoarea reala.

20

Masuratoarea precisa: diferentele dintre valorile gasite este cat mai mica posibil.
Precizia (fidelitatea) este data de gruparea stransa a valorilor gasite.
Exactitatea depinde de erorile sistematice, iar precizia de erorile statistice
(aleatoare).
Exemplu: avem in tabel patru serii de cate sase determinari repetate.
Metoda A

Metoda B

Metoda C

Metoda D

18.00

18.55

17.65

19.10

18.05

17.60

17.70

18.40

17.95

18.00

17.90

18.10

18.15

18.30

17.65

18.70

17.95

18.25

17.85

18.80

18.20

17.90

17.75

18.50

x med 18.05

x med 18.10

x med 17.75

x med 18.60

Observatie:
Presupunem ca valoarea reala este 18.10.
Reprezentand valorile masurate si valoarea adevarata ca pe niste lovituri in tintele de tir,
avem reprezentarea sugestiva in figura urmatoare:

A
exacta si precisa

B
exacta si neprecisa

C
neexacta si precisa

21

D
neexacta si neprecisa

In concluzie, rezultatul masurarii este caracterizat prin precizia de masurare si de


exactitate sau acuratete. Precizia se refera la reproductibilitatea masuratorilor, la modul
in care valorile se grupeaza in jurul mediei, deci la erorile cu caracter statistic datorate
procesului de masurare sau caracterului statistic al marimii masurate. Exactitatea sau
acuratetea se refera la corespondenta dintre valoarea masurata si cea reala sau asteptata.
Prin urmare acuratetea este indicata atat de precizie cat si de eroarea sistematica globala a
masuratorilor.
III. Notiuni de calculul erorilor
Orice operatie de masurare are un caracter statistic.
Daca efectuam un sir de N masuratori independente a unei marimi fizice X, frecventa de
aparitie a unei valori x este:

f ( x)

a( x)
N

a(x) numarul de aparitii ale valorii x


N numarul total de observatii
Cea mai buna apreciere pe care o putem face in practica pentru valoarea marimii fizice X
este media experimetala. Valoare mediei experimetale este:
N

x med _ exp xi N
i 1

sau

xmed _ exp x f ( x )
x 0

Iar eroarea individuala a fiecarei masuratori este x = xi x med


Pentru o marime ce poate furniza un sir continuu de rezultate distributia valorilor obtinute
este una de tip Gauss (Fig 1). Curba este cu atat mai bine conturata cu cat numarul de
masuratori este mai mare.

22

f(x )

X m e d - X m e d - X m e dX m e d + X m e d + 2

Distributia experimentala (de tip Gauss) a rezultatelor pentru un numar N mare de


masuratori.
Functia matematica care caracterizeaza aceasta distributie este data de ecuatia:
f (x)= A exp [-(x-xmed)2/ 22] unde:
-

A reprezinta amplitudinea,

xmed este valoarea medie a marimii de interes,

se numeste deviatia standard.

Aceasta functie prezinta proprietatea importanta ca in intervalul xmed- , xmed+


sunt cuprinse 68.3% din rezultate; in intervalul xmed-2 , xmed+2 intra 95.5% din
rezultate, iar in intervalul xmed-3 , xmed+3 intra 99.7% din rezultate. Aceasta
proprietate duce la definirea asa numitelor nivele de incredere. Un nivel de
incredere de 99.7% inseamna practic certitudinea faptului ca toate rezultatele sunt
cuprinse in intervalul xmed3 si asa mai departe.
Deviatia standard reprezinta practic deviatia datelor experimetale fata de valoarea medie
adevarata sau astepta x med (-valoare ideala a mediei ce se mai numeste si numeste
speranta matematica sau medie statistica si care care s-ar obtine daca am efectua un nr
infinit de masuratori) si poate fi calculata ca :
23

1
N

x x
i

med

Valaorea de care dispunem noi in practica este insa valoarea mediei experimentale. Se
poate demonstra ca deviatia standard si media exerimentala se afla in relatia (F. Knoll,
Apendix B) :

1
xi xmed _ exp 2

N 1

Deviatia standard mai este intalnita si sub denumirea de abatere patratica medie. Asa
cum am mai precizat aceasta marime caracterizeaza imprastierea datelor experimentale,
fiind un indicator al preciziei setului de masuratori individuale.
In general in practica pentru a caracteriza imprastierea unui set de date se foloseste
DEVIATIA STANDARD RELATIVA (DSR):

DSR

x med _ exp

O marime de mai mare interes este masura in care media obtinuta in urma a N masuratori
se departeaza de valoare reala, exacta a mediei care s-a obtine in cazul in care s-ar efectua
un numar infinit de masuratori. Aceasta este caracterizata de o abatere data de ecuatia:

Aceasta este EROAREA STANDARD ABSOLUTA A MEDIEI (vezi demonstratie in


anexa)
Putem bineinteles calcula si eroarea relativa.

Srel

x med _ exp

24

Aceasta este EROAREA STANDARD RELATIVA A MEDIEI


Patratele deviatiei standard si a erorii standard a mediei se mai intalnesc uneori in
literatura si sub denumirile de variante.
Rezultatul final al unui experiment in care am repetat N masuratori independente
ale unei marimi fizice X se prezinta ca:

X xmed _ exp S
In cazul in care putem asocia o eroare individuala si fiecarei masuratori in parte xi a
marimii X se poate calcula si o erare standard astepta a medie.

asteptat

s
i 1

2
i

Aceasta este EROAREA STANDARD ASTEPTATA A MEDIEI.


In cazul in care s asteptat inseamna ca avem o imprastiere a valorilor masurate mai
mare decat ne-am astepta din considerente statristice statistice, adica masuratorile ne sunt
afectate de erori sistematice.
IV. Regulile de propagare ale erorilor.
In cazul in care determinam o marime u in functie de alte marimi x,y,z... (U=f(x,y,z,..))
care au fost determinate prin masurare, iar erorile absolute asociate acestora sunt x, y iar
erorile relative sunt respectiv rel x, rel y eroarea ce va caracteriza marimea u va fi:
2

u
u
u
x2 y2 z2 ...
x
z
y
2
u

25

A) daca u = x +y sau u = x-y


u
1
x

si

u
u
u
1 sau
1 si
1 si rezulta :
y
x
y

u x2 y2

B) daca u = Ax sau u = x/B

u 1
A u A x si
u x
x
x B
B
C) daca u = xy
u
y
x

si

u
x
y

u2 y 2 x2 x 2 y2 impartind cu u2 = x2y2 rezulta


2

y
u

x
u
x
y

D) u = x/y
u 1

x y

u2

si

u
x
2
y
y

1 2 x2 2
x 4 y
y2
y

Impartind u2 = x2/y2 rezulta :


2

y
u

x
u
x
y

26

V. ESTIMAREA ERORILOR IN CAZUL MASURARII UNOR MARIMI FIZICE


CU NATURA STATISTICA
Exista fenomene fizice care prin natura lor au un caracter statistic intrinsec. Aceste
marimi fizice descriu fenomene probabilistice. Cateva exemple sunt prezentate mai jos :
Experiment

Definitia reusitei

Probabilitatea reusitei

Arunc o moneda

Pajura

1/2

Dau cu zarul

Un sase

1/6

Urmaresc

un

nucleu Acest

radioactiv pentru un timp t

nucleu

se 1 e t

dezintegreaza

Comportarea caracteristica populatiilor formate din particule care au probabilitati egale


de a efectua o tranzitie si legi de evolutie in timp in general de forma exponentiala este de
tip probabilistic.
Dezintegrarea radioactia si emisiile fotonice in fenomenul de luminescenta subscriu
acestui tip de fenomene.
Calculul probabilitatilor arata ca aceste procese pot fi descrise de o lege de distributie
Poisson, de forma :
n

n
P(n) = med exp(nmed )
n!
Unde n este numarul de impulsuri nmed este valoarea medie obtinuta dintr-un numar mare
de masuratori iar P(n) este probabilitatea ca numarul de impulsuri masurate sa fie n.
Particularitatea avantajoasa a distributiei Poisson insa ca deviatia standard a acestei
distributii urmatoarea :
=

n med

27

Pentru o singura masuratoare rezultatul se poate da sub forma n

n.

Eroarea (abatera) standard a mediei, in cazul distributiei Poisson poate fi calculata ca:

s=

nmed
N

APLICATIE :
1) Alegerea timpului optim de masurare
O sursa radioactiva se dezintegreaza cu viteza 2500 imp/min. Care este timpul necesar de
masurare pentru a obtine o activitatea cu o eroare relativa de 1% pentru un nivel de
incredere de 68% in cazul efectuarii unei singure determinari ?
Pentru o singura determinare n

Eroarea relativa poate fi exprimata ca

Srel

n
n

1
n

De unde rezulta ca pentru a avea o eroare relativa de 1 % un numar de 10000 impulsuri


trebuie sa

fie inregistrate ceea ce conduce la obtinerea unui timp necesar de numarare

de 4 minute.
Bibliografie :
Knoll G.F. (2000)
Radiation Detection and Measurement (800pp, third edition)
John Wiley and sons inc. ISBN: 0-471-07338-6.

28

LABORATOR 2
STUDIUL

FLUCTUATIILOR

STATISTICE

IN

MASURATORI

ALE

RADIOACTIVITATII MEDIULUI
n toate cazurile s-a constatat c nucleele radioactive se descompun, adic trec ntr-o alt
stare, respectnd legile fenomenelor statistice specifice mecanicii cuantice, astfel c
probabilitatea de dezintegrare a unui nucleu n unitatea de timp, (constanta radioactiv),
este independent de factorii exteriori, fiind aceeai pentru toate nucleele aceleiai
specii.n aceast presupunere, numrul de nuclee dN dezintegrate n timpul dt, se poate
scrie:
dN = -Ndt
care prin integrare pe intervalul (0,t) duce la obinerea soluiei :
N = No e-t
unde N este numrul de nuclee rmase nedezintegrate dup timpul t, N o fiind numrul
total de nuclee la momentul iniial. Dac n relaia (2.2) considerm N = N 0/2, obinem t
= T1/2 = ln2/ numit timp de njumtire, adic timpul dup care numrul de nuclee
rmase nedezintegrate se reduce la jumtate. Avnd dat o cantitate de substan
radioactiv (N nuclee), numrul de nuclee dezintegrate n unitatea de timp este:dN/dt.
Aceast mrime se numete activitate i se noteaz cu

dN
N o e t N
dt

Unitatea de msur pentru activitate n sistemul internaional este 1Bq (bequerel) care
este egal cu o dezintegrare pe secund. O unitate tolerat pentru activitate este Curiul
(1Ci) definit ca activitatea unui gram de radiu (1Ci=3,7*10 10 Bq).
Activitatea unui preparat, mprit la masa preparatului, se numete activitate specific i
se msoar n Bq/kg. Deoarece, aa cum am spus, fenomenul de dezintegrare are un
caracter statistic, la msurarea repetat a activitii unei surse, n scopul gsirii unei valori
medii, se vor obine valori diferite(0, 1, 2,..., k,..., n,...). Probabilitatea de apariie a unei
anumite valori k din irul considerat (frecvena de apariie) se supune legii lui Poisson.

29

wk

k!

exp(n)

unde:
n

fi
i 1

(2.5)

este valoarea medie a mrimii considerate (activitatea) iar f i este frecvena de apariie a
unei valori (i) din irul de msurtori efectuate. Dependena acestei probabiliti este
redat. Se observ c pentru n distribuia lui Poisson trece ntr-o distribuie Gauss
(vezi cazul n=10).

Distribuia Poisson pentru diferite valori ale lui n .


Eroarea absolut (abaterea de la media statistic) atunci cnd rezultatul l exprimm
printr-o singur msurtoare este:

iar eroarea relativ

1
n

n cazul activitilor mici, cnd numrarea se face n prezena fondului (orice detector
nregistreaz un anumit numr de impulsuri n lipsa unei surse radioactive, impulsuri ce
se datoreaz att elementelor radioactive naturale diseminate n toate corpurile din
vecintatea detectorului ct i radiaiei cosmice) eroarea absolut se exprim prin relaia:

30

RF

tF ; R
rF
f

unde r i F sunt vitezele de numrare n prezena, respectiv absena sursei, iar t i tf timpii
de numrare corespunztori. n particular dac t= tf, eroarea absolut, respectiv cea
relativ vor fi:

R 2F
t

1 rF
t rF

Ultima expresie permite determinarea timpului de msurare t, egal pentru prob i fond,
pentru a avea o anumit abatere standard relativ:
t

rF
r F2
1

De remarcat c timpul t definit de relaia de mai sus trebuie determinat astfel ca viteza de
numrare R (cu sursa ipotetic total izolat de fond) s aib semnificaie fizic, adic:
R 3

n acest caz timpul minim de msur devine:

R 2F
R2

Consideraiile de mai sus sunt adevrate dac erorile de msur obinuite, legate de
aparatur, sunt mult mai mici dect abaterile statistice.
A) Verificarea caracterului statistic al fenomenului de dezintegrare
radioactiva.
S-a efectuat un numar mare (N=653) de masuratori ale fondului radioactiv in
apropierea unei surse ionizante ecranate. Numararea impulsurilor a fost facuta timp de 10
minute pentru fiecare masuratoare. Datele obtinute se gasesc in fisierul EXCELL asociat.
Numarul de masuratori : N = 635
Valorile individuale :xi = (1970, 1916, 1794, 1871, 1983, 1895, 1889, 1933,.etc
31

(vezi Anexa EXCELL)) impulsuri


Sa se calculeze in in foaia excell : valoare medie, deviatia standard, eroarea standard a
mediei si eroarea asteptata a mediei.
Cum interpretati rezultatele ?
Valorile obtinute sunt prezentate in urmatoarea figura :
Pe reader P13

120
100

Frecventa

80
60
40
20
0

1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040 2080 2120
Nr impulsuri (in 10 min)

Distributia experimentala (de tip Gauss) a rezultatelor obtinute in masurarea fondului


radiactiv in apropierea unei surse ecranate de

90

Sr -90Y pentru un numar mare de

masuratori.
R : Valoarea medie experimentala : x med_exp = 1933 imp
Deviatia standard : = 44.3 imp
x med_exp + 3 = 1800 imp
x med_exp - 3 = 2066 imp
Eroarea standard a mediei : s = 1.76
Erorile asociate fiecarei masuratori si =

xi = (44, 44, 43, 42,....etc ) impulsuri

Eroarea asteptata a mediei : asteptat = 1.74


X = 1933 2 impulsuri
32

B) Verificarea functionarii corspunzatoare a unui detector NaI : Tl


Se executa masuratori ale fondului cosmic cu ajutorul unui detector NaI :Tl si a unui
numarator NUMEPORT 537 A.
Intervalul de masurare este de 10 secunde (se obtin sub 30 impulsuri).
Se face un numar mare de inregistrari (cateva sute).
Se reprezinta grafic sub forma unei histograme frecventa de aparitie a fiecarei valori.
frecventa de aparitie= de cate ori apare valoare x / numarul total de masuratori
Ce forma are curba de distributie ?
Se calculeaza valoarea medie a distributiei, deviatia standard, eroarea standard si
eraore astepata.
Ce observati ?
Ce se poate spune despre functionarea detectorului ?

33

LABORATOR 3
SPECTROMETRIA GAMMA CU DETECTOR Ge Hp- ANALIZA CALITATIVA
Introducere
Lucrarea de fata prezinta o metoda de determinare a energiei radiatiilor gamma prin
utilizarea unui lant spectrometric cu detector cu semiconductor (Ge hiperpur).
Principalele mecanisme de interactiune ale radiatiilor gamma cu materia care joaca un
rol important in detectia si masurarea acestor radiatii sunt: efectul fotoelectric, efectul
Compton si formara de perechi.
a) efectul fotoelectric intern
In cazul efectului fotoelectric un foton gamma interactioneaza cu un atom al mediului
absorbant iar in urma acestui proces fotonul dispare, in locul lui fiind emis un electron cu
energia Ee-= h- Eb, unde h este energia fotonului incident iar Eb este energia de legatura
a electronului in atom.
Electronii aparuti in urma efectului fotoelectric servesc la detectia si cuantificarea
energiei radiatiilor gamma deoarece acestia, sau efectele existentei acestora pot fi
convertite in impulsuri de curent/tensiune electrica. Impulsurile de tensiune
corespunzatoare vor fi proportionale cu energia cuantei gamma obtinandu-se in
spectre linia efectului fotoelectric, care din cauza fenomenelor statistice care au loc
in lantul detector- analizor apare sub forma asa numitului fotopeak.
b) efectul Compton
Mecanismul de interactiune consta in imprastierea fotonului cu un unghi fata de directia
initiala. O parte din energia fotonului este transferata electronului cu care are loc
interactiunea. Orice unghi de imprastiere este posibil.

34

electon de recul
foton incident
E= h

foton im prastiat
E `= h `

Figura 1 Reprezentare schematica a efectului Compton.


Din legile conservarii energiei si impulsului se poate ajunge la :

Unde me c2 este energia de repaus a electronului, egala cu 510 KeV.


Se poate obseva ca energia maxima cedata electronului are loc in cazul unei imprastieri
sub un unghi de 180o.

Electronii aparuti prin efect Compton in detectori produc si ei impulsuri de tensiune


proportionale cu energia lor. Din cele spuse mai sus se subantelege ca aceste impulsuri
vor avea un spectru continuu de amplitudine variind de la 0 la (E
se numeste front Compton.

35

Compton).

Acest spectru

c)

formarea de perechi

Efect cuantic de transformare a unui foton cu energie mai mare de 1.02 Mev intr-o
pereche electron-pozitron in campul unui nucleu.
Probabilitatea de realizare a acestor efecte depinde de energia radiatiilor gamma si
numarul de ordine al mediului pe care aceste il strabat. Figura 2 reprezinta aceasta
dependenta.

Figura 2: Contributia efectelor fotoelectric, Compton si formare de perechi la atenuarea


unui fascicol de radiatii gamma prin strabaterea unui mediu.
Pentru descrierea unui spectrometru gama se folosesc nite parametri principali cum ar fi:
-rezolulia n energie (f) : diferena de energie a dou peakuri pe care aparatul le poate
separa, conform definiiei:

E
100
E0
unde f este rezoluia n energie exprimat n procente. n cazul detectorului cu

semiconductori rezoluia n energie se defineste cu E reprezintand largimea la semiinaltimea (FWHM = full widht at half maximum) peak ului la energia dat in keV, E0
fiind centroidul peakului (keV).
36

Rezoluia n energie la un detector dat depinde i de energia fotonului gama, cu


creterea energiei crescand i rezoluia, dar totodat la energia dat depinde i de rata de
numrare, cu creterea ratei de numrare rezoluia n energie scadand. Pentru detectorul
de Ge aceast valoare se ncadreaz ntre valorile de 1,8 2,7 keV pentru emisia de 1332

keV a Co-60.
Forma general a unui spectru gama
- eficiena absolut () : este o marime care indic fractiunea din fotonii emii de
sursa gama care ajung s fie inregistrati in spectru sub fotopic.
Se poate calcula astfel:

N
t m A0 k

unde

N- aria net a fotopeak-ului

tm- timpul de msurare


A0- activitatea sursei in (Bq) n momentul msurrii
k- yieldul, sau intensitatea relativ (o constant care ne arat din 100 de
dezintegrri ale nucleului de interes cte vor avea ca consecint o emisie cu energia de
interes)

37

Determinarea energiei radiatiilor gamma prin utilizarea unui lant spectrometric cu


semiconductor Ge (HpGe)
Principiul de functionare al detectorilor cu semiconductori se bazeaza pe creerea de
perechi electron-gol la interactiunea ra diatiilor gamma cu cristalul. Energia necesara
pentru a crea o pereche este de aproximativ 3 eV in cazul cristalelor de Ge. Deoarece
aceasta valoare este foarte mica avem un numar mare de purtatori care sunt creati de unde
rezulta o foarte buna rezolutie a detectorului (cu un ordin de marime mai buna decat in
cazul scintilatorilor). Electronica asociata permite colectarea pulsurilor de curent intr-un
numar mare de canale (de ordinul miilor).
Ca exercitiu se da curba de calibrare in energie a detectorului cu semiconductor (Ge
hiperpur GMX 30 P4-ST (1.92 keV FWHM si 34.2% eficienta relativa la 1.33MeV) din
dotarea laboratorului de Radioactivitatea Mediului. Calibrarea in energie a fost efectuata
folosind o sursa standard de Eu. (Figura 3) si trei spectre obtinute cu ajutorul acestui
spectometru (Figurile 4,5,6) care corespund urmatoarelor probe: o sursa lichida de radiu,
nisip stradal recoltat dupa accidentul de la Cernobil, hidroxid de potasiu, alaturi de
tabelul care prezinta energiile emisiilor gamma a catorva radionuclizi de interes.
ENERGIA

NUCLID

Gamma (keV)
185.4

Ra-226 seria U-238

238.2

Pb-212 seria Th-232

295.1

Pb-214 seria U-238

351.7

Pb-214 seria U-238

510.7

Peak de anihilare

583.1

Ac-228 seria Th-232

609.0

Bi-214 seria U-238

662

Cs-137

768.2

Bi-214 seria U-238

910.9

Ac-228 seria Th-232

38

968.5

Ac-228 seria Th-232

1120.1

Bi-214 seria U-238

1173

Co-60

1332

Co-60

1237.7

Bi-214 seria U-238

1376.9

Bi-214 seria U-238

1460.1

K-40

Se cere:
a) Identificarea spectrelor
Spectrul 1
Spectrul 2
Spectrul 3

b) Identificarea energiilor emisiilor de interes si a radionucliziilor corespunzatori


Spectrul 1, peak de interes

E=

Spectrul 2, peak de interes

E=

Spectrul 3, peak de interes 2

E=

Spectrul 3, peak de interes 3

E=

Spectrul 3, peak de interes 4

E=

Spectrul 3, peak de interes 5

E=

Spectrul 3, peak de interes 6

E=

Spectrul 3, peak de interes 7

E=

c) Calcularea valorii frontului Compton pentru emisia Cs-137 de la 662 KeV.


Verificati valoare obtinuta cu cu ajutorului spectrului.

39

1600
1400

Energie (keV)

1200
1000
800
600
400
200
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Numar Canal

Figura 3: Calibrarea energtica a lantului spectromrtric cu detector Ge Hp.


1100

SPECTRUL 1

1000

peak de inters

900

numar de impulsuri

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

numar canal

Figura 4. Spectrul 1.

40

SPECTRUL 2

35000

p e a k d e in te r e s

n u m a r im p u ls u r i

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
0

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

num ar canal

Figura 5. Spectrul 2
12000

peakuri de interes

SPECTRUL 3

1
10000

numar impulsuri

8000

4
6
6000

2
4000

2000

0
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

numar canal
Figura 6. Spectrul 3
41

LABORATOR 4
SPECTROMETRIA GAMMA CU DETECTOR NaI: Tl - ANALIZA CANTITATIVA
Metoda spectrometriei cu cristale cu scintilatie se bazeaza pe proprietatea acestora de a
transforma energia radiatilor in energie luminoasa care apoi este transformata in energie
electrica cu ajutorul unui fotomultiplicator. Una dintre cele mai utilizate substante
scintilatoare este iodura de potasiu activate cu taliu: NaI(Tl). Impuritatile (atomii de taliu)
vor constituii centre de luminescenta. Excitarea centrelor este facuta de electronii
secundari ce apar in urma interactiunii radiatiei cu substanta prin cele trei efecte: efectul
fotoelectric, efectul Compton si formarea de perechi electron-pozitron.
Lumina emis de aceste substane este convertita n electroni care sunt multiplicai cu
ajutorul unui fotomultiplicator, obtinndu-se la ieirea acestuia un puls a crui
amplitudine este proporional cu energia pierdut de particul sau foton n substana
luminiscent. Particula ncrcat sau fotonul ptrunde n cristalul de scintilaie i prin
ionizare se formeaz electroni i ioni n interiorul cristalului.
O parte din electroni se recombin cu ionii din cristal i are loc emisia unei radiai
luminoase; n cazul cristalului de iodura de sodium activata cu taliu, NaI(Tl), lungimea de
und a radiaiei emise este de ~ 4200A. Lumina emis cade pe fotocatod; sub aciune a
luminii sunt emii fotoelectroni care sunt multiplicai succesiv de electrozii
fotomultiplicatorului.
Rezolutia acestor detectori este mai scazuta decat a detectorilor cu semiconductori dupa
cum se poate vedea din spectrul de mai jos (comparativ cu spectrelul prezentate in
lucrarea precedenta).

42

Figura 1: Principalele procese care au loc la detectia radiatiilor gamma cu detector


NaI:Tl

Figura 2 : Spectrul unei surse de radiu obtinut cu detector NaI:Tl


Scopul acestei lucrari este analiza cantitativa a spectrului unei probe ce contine
Radiu utlizand un detector Na I: TL

43

In lucrarea precedenta s-a definit eficienta absoluta a unui detector ca:

N
t m A0 k

N- aria net a fotopeak-ului


tm- timpul de msurare
A0- activitatea sursei in (Bq) n momentul msurrii
k- yieldul, sau intensitatea relativ (o constant care ne arat din 100 de dezintegrri ale
nucleului de interes cte vor avea ca consecint o emisie cu energia de interes)
Prin urmare pentru determinarea activitatii necunoscute a unui radionuclid dintr-o
sursa de interes este suficienta determinarea ariei nete a fotopeakului generat de
radiatiile gamma emis de acest radionuclid si compararea acesteia cu aria neta
obtinuta in urma masurarii unei surse etalon (cu activitatea cunoscuta) determinata
in urma efecturarii de masuratori in aceleasi conditii;
Mod de lucru:
Se introduce sursa etalon in castelul de plumb, sub detector.
Se deschide softul de achizitie MAESTRO.
Indrumatorul de laborator identifica detectorul si ridica tensiunea pe fotomultiplicator.
Se achizitioneaza spectrul pentru etalon (optiune Start aquizition) timp de 30 minute.
Se salveaza spectrul. Se identifica peakurile de interes (352 keV Pb-214 seria U-238 si
609 keV Bi 214 din seria U-238). Se selecteaza peakurile si se marcheaza regiunile de
interes. (click stanga- select peak/ click dreapta- mark ROI/ peak info). Se noteaza ariile
nete si se calculeaza intensitatile acestor peakuri. (aria neta impartita la timpul real de
achizitie (live time).
Se repeta aceleasi opratini pentru sursa necunoscuta.
Peakurile 352 keV Pb-214 seria U-238 si 609 keV Bi 214 din seria U-238 pot fi folosite
pentru determinarea activitatii Ra -226. Explicati.

44

Stiind ca activitatatea Ra -226 pentru sursa etalon este de 4938 Bq/ kg, determinati
activitatea nuclidului Ra-226 din sursa necunoscuta.
352 KeV
Aria neta peak

609 KeV

Activitate

ETALON
SURSA NEC
Act Ra-226 in
sursa
necunoscuta

45

Aria neta peak

Activitate

LABORATOR 5
DOZIMETRIA RADIATIILOR NUCLEARE CU DETECTORI ACTIVI
Principii i concepte de baz ale dozimetriei
Cmpul de radiaii este o regiune din vid sau din substana strbtut de radiaii generate
de surse concentrate sau distribuite.
Radiaiile sunt alctuite din cuante sau particule, fie c este vorba de corpusculi
(electronii), fie c este vorba de cuante ale cmpului electromagnetic (fotonii). O
caracterizare complet a cmpului de radiaii necesit specificarea naturii particulelor,
distribuiei spaiale, energiei particulelor, direciei particulelor.
Mrimi dozimetrice fundamentale
Kerma i doza absorbit
Ambele mrimi sunt legate de transferul energiei de la fasciculul primar de radiaii ctre
mediul iradiat.
Kerma se refer la energia cedat de fascicul n elementul de mas considerat
K=
n care d

este energia cinetic transferat prin interacii de ctre fotoni particulelor

ncrcate secundare (electroni). Interaciile fotonilor i eliberarea electronilor secundari


au loc n elementul dm considerat, dar energia purtat de electronii secundari nu este
cedat acolo dect parial.
n schimb, mrimea care ine seama de energia absorbit, deci rmas n elementul dm
este doza absorbit :
D=
Acest aport energetic este datorat unor electroni secundari eliberai n parte n afara lui
dm.
Ambele mrimi au unitatea n SI : J

, care a primit numele special de gray

(Gy).

46

n trecut a mai fost folosit, i este n prezent tolerat, unitatea rad, ntre ele existnd
relaia
1Gy =100 rad.
Pentru ambele mrimi se definete i derivata n raport cu timpul :
debitul kermei :
=
i debitul dozei :
=
exprimate n Gy

Trebuie subliniat faptul c n timp ce mrimea doz absorbit se refer la orice tip de
radiaie ionizant, direct sau indirect, mrimea kerma se refer la radiaii indirect
ionizante (fotoni i neutroni).
Expunerea
Expunerea se aplic numai pentru radiaii X i . Este o msur a ionizrii doar n aer i
nu poate fi folosit pentru energii ale fotonilor de peste 3 MeV.
Expunerea se definete ca raportul : X =
n care dQ este valoarea absolut a sarcinii electrice totale a ionilor de un singur semn,
produi n aer, cnd toi electronii (negatronii i pozitronii) eliberai de fotonii Roentgen
i gamma n masa de aer dm sunt complet oprii n aer. Unitatea de msur n SI este
C

Mai este tolerat i vechea unitate, roentgenul (R) :


1R= 2,58

Roentgen-ul este definit ca i doza de radiaie a crei emisie corpuscular asociat


produce ioni cu sarcina egal cu 1 Franklin ( 1F= 3.3
kg de aer(1

C) ntr-o mas de 1.293

aer).

Echivalentul dozei
Deoarece efectele biologice ale radiaiilor ionizante n general i ale radiaiilor X i
gamma n particular sunt puternic dependente de doza absorbit ntr- un mediu biologic
iradiat (esut, organ, organism, populaie), conceptual de doz absorbit i gsete o
47

utilizare dintre cele mai importante n radiobiologie i radioprotecie. S-a constatat ns


c doza absorbit nu este singura mrime de care depinde efectul biologic; dimpotriv,
acesta variaz i in funcie de esutul i organul int, de calitatea radiaiei (TLE), precum
i de care anume sindrom este considerat ca indicator. Din aceast cauz, s-a introdus un
factor denumit eficacitate biologic relativ (EBR) care multiplic doza absorbit pentru
rezulta o mrime care se coreleaz mai strns cu efectul biologic.
Pentru probleme de rutin legate de radioprotecie, multitudinea de valori i dependena
complex a RBE este un dezavantaj. De aceea s-a decis definirea unui factor de pondere
denumit factor de calitate Q, nedimensional, care nglobeaz valorile corespunztoare ale
EBR i depinde monoton numai de

. Pentru radiaiile X i gamma, de TLE relativ

sczut, se consider n general Q=1.


Doza absorbit modificat prin multiplicare cu acest factor de calitate i, eventual, cu ali
factori de pondere potrivit alei, numai pentru scopuri curente de radioprotecie, a fost
denumit echivalentul dozei :H = DQ.
Unitatea pentru echivalentul dozei H, n SI, rmne aceeai ca i pentru doza D,
adic J

dar a primit numele special de sievert (Sv) . Se mai poate folosi

temporar unitatea veche, tolerat, rem. Debitul echivalentului dozei :


=
se msoar n Sv

sau n vechea unitate rem

cu relaia : 1Sv

= 100 rem

.
Scopul lucrarii consta in masurarea debitului dozei unei surse radioactive (minereu de
uranium natural ) folosind doua tipuri de dozimetre active:
Doziport 537 (echipat cu un contor Geiger Muller incapsulat intr-un cilindru de
aluminiu)
valorile obtinute sunt exprimate in mrem/h
Gamma Scout (echipat cu detector cu corp solid)
valorile obtinute sunt exprimate in Sv/h
Se masoara debitul dozei in functie de distanta de la sursa radioactiva din 5 in 5 cm.
Se reprezinta grafic aceasta dependenta.Din considerentele geometrice ale campului de
radiatii tip de functie matematica reprezinta aceasta dependeta?

48

LABORATOR 6
DOZIMETRIA RADIATIILOR NUCLEARE CU DETECTORI PASIVI
DOZIMETRIA PRIN TERMOLUMINESCENTA
Fenomenul de termoluminescenta
Emisia luminii de ctre un corp se poate face prin dou tipuri de procese denumite
generic incandescen i luminescen. Prin incandescen se nelege emisia luminii cu
spectru specific temperaturii. Toate celelalte procese de emisie a luminii care au loc prin
excitarea pe alte ci a atomilor i moleculelor unui corp poart numele de luminescen.
Fenomenul de termoluminescen se refer la emisia radiaiei optice de ctre anumite
materiale, fenomen produs din alte cauze dect nclzirea respectivului material pn la
incandescen. Aceast emisie reprezint eliberarea unei cantiti de energie stocat n
solid prin diferite moduri de excitaie a sitemului su electronic.
Materialele ce au proprieti termoluminescente sunt capabile s nmagazineze energia
radiaiilor ionizante, transformnd aceast energie sub aciunea excitaiei termice n
semnal luminos. Acest fenomen a fost propus a fi utilizat pentru msurarea dozelor de
radiaiilor ionizante de ctre fizicianul D. Daniels n anul 1953.
Aplicarea cu succes a fenomenului de termoluminescen n dozimetria radiaiilor a fost
practic urmarea descoperirii proprietilor deosebite ale florurii de litiu (LiF) i oxidului
de aluminiu (Al2O3). Din acel moment au fost fcute diverse studii fiind aprofundate
proprietile multor materiale n scopul realizrii unor dozimetre cu caracteristici ct mai
adecvate pentru utilizarea lor n diferite domenii. Tot odat dozimetria retrospectiv a
avut de ctigat datorit faptului c multe materiale cristaline existente n roci, sedimente
sau materiale de construcie acumuleaz informaie TL n urma expunerii la radiaii. Pe
baza acestui fenomen a fost dezvoltat i o adevrat procedur pentru datare n cazul
ceramicii, a straturilor de arsur, a rocilor i mai recent a sedimentelor.

49

n cadrul fenomenului de termoluminescen pot fi delimitate dou faze :


- etapa de iradiere
- etapa de nclzire.
a) Faza de iradiere
n limbajul benzilor de energie nivelele energetice ale defectelor cristalelor sunt nivele
locale situate n interiorul benzii interzise. Iradierea produce ionizarea mediului prin
urmare n material aprnd electroni liberi. Aceasta echivaleaz cu transferul electronilor
din banda de valen n banda de conducie (fenomen reprezentat n figura 1 prin 1).
Aceti electroni sunt liberi s se deplaseze prin cristal pn cnd vor fi captai de anumite
defecte (procese reprezentate prin 2, 3).
Producerea electronilor liberi este asociat cu generarea de goluri libere care se comport
ca i sarcini pozitive care pot de asemenea migra, n termeni energetici, prin banda de
valen pn cnd pot fi captate de capcane de goluri (procesele 2 i 3). Multe capcane
de goluri sunt instabile termic chiar i la temperatura camerei i putem avea trecerea
golului din nou n banda de valen (4). Electronii capturai vor rmne ns n anumite
dintre capcane pentru un timp suficient de lung n cazul n care nu primesc un surplus
energetic.
b) Faza de nclzire
Electronii capturai pe nivelele metastabile pot acumula energiei ajungnd n banda de
conducie. Din acest moment electronii pot suferi urmtoarele procese
-

recapturare de ctre defecte

cdere n banda de valen (tranziiile radiative ale electronilor din banda de


conducie n banda de valen creaz o radiaie a crui cunat energetic mai mare
sau egal cu cea corespunztoare benzii interzise ce este cu o mare probabilitate
reabsorbit-fenomen de autoabsorie)

- recombinarea radiativ cu un gol ntr-un centru luminescent


Prin recombinarea electronilor cu golurile n centri de luminescen (procesul 5), excesul
de energie este eliberat sub form de radiaie UV sau VIS.

50

2
E

BC

3 4

TL

1
H

5
3

BV

2
Figura 1 : procese produse la iradierea i nclzirea unui fosfor
Dozimetria termoluminescent este o ramur a dozimetriei cu corp solid, fiind o
metod relativ de determinare a dozelor. Prin urmare aplicarea cu succes a acestui
fenomen este dependent de caracteristicile unui ntreg sistem ce const din:
- detectorul TL propriu-zis
- instalaia de termoluminescen
- sursa de calibrare
- ciclul de msurare incluznd evaluarea matematic a rezultatelor
Instalaia de termoluminescen
Curba de strlucire a unui material termoluminescent care a fost supus unei iradieri se
obine prin nclzirea acestuia n instalaia de termoluminescen (termoluminimetru).
Schema bloc de principiu a unei astfel de instalaii este prezentat mai jos :

51

Figura 2: Schema unei instalaii de msurare a TL


Prile componente ale instalaiei sunt :
a. sistem de nclzire (cuptor) cu termocuplu pentru msurarea temperaturii;
b. ansamblu fotomultiplicator FM, preamplificator, amplificator pentru msurare
emisie luminoase;
c. filtru optic pentru extragerea la maxim a luminii datorate emisie termice;
d. sitem de prelucrare a datelor i de afiare a rezultatelor;
Calitatea de dozimetru TL
Numarul de materiale ce prezint fenomenul de termoluminescen este impresionant
(peste 2000 de materiale naturale) ns utilizarea lor in dozimetrie este limitat de o serie
de cerine cum ar fi:
a) o eficien sau sensibilitate ct mai mare care se exprim prin

ETL
mD

unde : ETL este energia emis sub form luminescent


m este masa fosforului iar D doza absorbit de acesta.

52

Sensibilitatea depinde de muli factori cum ar fi compoziia chimic a materialului,


concentraia i tipul de activatori, forma fizic a detectorului (chip sau pulbere) tipul
de instalaie.
b) o omogenitate ct mai mare a grupului de dozimetre folosit. Aceasta se refer la
deviaia sensibilitii detectorilor ntr-un grup. Poate fi exprimat ca deviaia standard
fa de valoarea medie a tuturor dozimetrelor folosite ntr-un anumit experiment.
c) reproductibilitatea ct mai bun . Aceast cerin este legat de faptul c n
anumite materiale s-a sesizat o cretere a sensibilitii ca rezultat a unei iradieri
urmate de o clire sau o pierdere a sensibiliti n urma unei utilizri ndelungate.
d) stabilitate ct mai mare. Este de dorit ca odat ce dozimetrul este iradiat
potenialul semnal TL s rmn stabil nainte de momentul nclzirii, adica practice
a citirii.
e) o poziie convenabil a maximelor de emisie , deci o adncime convenabil a
capcanelor. Prezena a unor nivele superficiale de captur a electronilor d o
instabilitate n timp (atenuare) a semnalului TL, iar nivele foarte adnci ridic
probleme de separare a radiaiei emise de incandescen.
f) un spectru de emisie pentru care se dispune de fotomultiplicatoare i filtre
corespunztoare (domeniul optim este 300-500 nm.).
g) liniaritate a semnalului n funcie de doz.
h) Independen de debitul dozei.
i) Insensibilitate la diferite mrimi de influen, domeniul larg de liniaritate a
dozelor, proprieti convenabile de stocare i manipulare, preparare simpl, cost
redus.

53

Curbe de strlucire
Curba de strlucire a unui fosfor reprezint dependena semnalului luminos emis (a
cantitii de energie eliberate) n funcie de temperatura la care acesta este nclzit.
Aceast dependen ofer informaii despre adncimea i stabilitatea capcanelor.
Pentru ca un fosfor s fie un bun dozimetru curba de strlucire trebuie s fie bine
rezolvat iar majoritatea capcanelor s fie stabile pe o perioad lung de timp dar
totodat nu foarte adnci pentru ca maximele de emisie s nu apar la o temperatur
la care radiaia de corp negru s fie dominat.
Temperature precis de nregistrare precum i rezoluia fiecrui peak depinde de
viteza de nclzire. Pentru scopuri dozimetrice practice sunt folosite n general
peakurile din jurul temperaturii de 200 grade Celsius.
Figura 3 prezint curbele de strlucire ale dozimetrelor de provenien polonez MCT
(LiF : Mg, Ti) obinute n urma iradierii i citirii cu un dispozitivul Harshaw 2000C.

Figura 3: Curba de strlucire a LiF: Mg, Ti.


Rspunsul TL la doza absorbit- curba de calibrare
Comportarea raspunsului termoluminescent in functie de doza absorbita a fost
detrminata in prealabil cu ajutorul dispozitivului Harshaw 2000. Se observ c avem
un rspuns liniar (Figura 4). Intervalul termic de citire a fost 150-240 o C. Tensiune
aplicata pe fotomultiplicator fiind de 270 V

54

Raspuns termoluminescent ( C)

500

Li F: Mg, Ti

400
300
200
y= a + b*x
2
R = 0.998
a= 0.46
b= 167

100
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Doza de iradiere (Gy)

Figura 4 curba de rspuns TL la doza absorbit.


.
Pe baza acestui raspuns, folosind aceiasi parametric experimetali se va determina doza
necunoscuta la care au fost expuse un set de 5 dozimetre.
Datele se completeza in urmatorul tabel:
Nr.

Raspuns

Dozimetru luminescent

Doza

Doza

Deviatia

Eroarea

(Gy)

Absorbtita

Standard

standard a

(medie)
(Gy)
1
2
3
4
5

55

mediei

LABORATOR 7
STUDII ASUPRA RADONULUI DIN APA
I. Radonul n ap
Concentraiile de radon din ap variaz n limite foarte largi. Sursele de ap pot fi
clasificate ca: ape de suprafa, ape subterane i ape de foraj. n timpul condensrii i
formrii picturilor de ploaie o mic contribuie este adus de radonul din atmosfer
(aproximativ 50 Bqm-3). Apele de suprafa conin mai puin de 2000 Bqm-3 radon, n
timp ce apele subterane, n funcie de viteza de regenerare a depozitului i de cantitile
de Ra i U din ap i din sol, pot conine radon dizolvat n limitele 20 - 44000 Bqm-3.
Un studiu al alimentrilor cu ap, incluznd peste 3000 de probe din 42 de state
(SUA), a dat o medie geometric de 5180 Bqm-3 cu o deviaie standard de 3530 Bqm-3.
Un alt studiu, efectuat pe un numr similar de probe tot din SUA, a obinut o valoare
medie de 6920 Bqm-3.
Concentraiile de radon din cele trei categorii de ape difer foarte mult de la o
categorie la alta i pot s difere mult chiar n cadrul aceleeai categorii. Gradul de
utilizare a acestor ape difer de asemenea mult n funcie de categorie i de ar. Raportul
UNSCEAR din 1988 adopt o valoare de referin de 1000 Bqm-3 specificnd totui c
ri ca Finlanda i Suedia au valori medii ponderate pe populaie de peste 30000 Bqm -3.
Msurtorile din sudul Finlandei asupra apelor de foraj au dat o valoare median a
concentraie radonului de 210000 Bq m-3 obinndu-se doar n locuri izolate valori
apropiate de 50 MBqm-3 .
Radonul din ap este ndeprtat ncet prin difuzie molecular, rate mari de ieire se
nregistreaz la nclzirea i agitarea acesteia. Dei n unele utilizri gospodreti
cantitatea de radon ieit din ap este mare, pn la 98% la utilizarea duurilor i splatul
vaselor, contribuia la radonul de interior (40 Bq m-3) este estimat ca fiind de numai 0,5 3% . Radonul din ap nu poate contribui ca o surs major de radon de interior.
n ceea ce privete radonul din apa mrilor i oceanelor acesta este n general la
echilibru cu Ra-226 i are o valoare aproximativ de 4 Bq m-3, excepie fcnd statul de

56

la suprafa. Procesul de evaporare contribuie de asemenea la srcirea stratului


superficial marin.
Sursa radonului detectat n apele subterane este n formaiunile geologice ale
solului. Radonul coninut n apele subterane este controlat de la distan de surs prin
conductivitatea hidraulic sau de viteza de curgere, ceea ce face posibil transportul
orizontal al radonului de-a lungul faliilor. Anomaliile temporale ale radonului i
domeniul variat de fluctuaii au fost corelate cu activitatea seismic. Apele de zcmnt
din zonele petroliere conin radiu cu valoare a concentraiei situat n intervalul 0,2 - 60
Bql-1, uraniul natural fiind n concentraii comparabile cu cea a apelor freatice sau de
suprafa.
Msurtori ale concentraiei radonului n apa subteran arat ca valorile depind de
porozitate i de coeficientul de emanaie a solului. Situaia difer n apa aflat n fisurile
din roca de baz, unde concentraia de radon este adesea considerabil mai mare dect n
piatra din mediul ambiant. Granitul de exemplu are concentraia n uraniu de 12 ppm
(148 Bqkg-1), concentraia de Ra-226 se presupune a fi n echilibru cu acesta. Deci
400000 atomi de radon pe metru cub de piatr sunt formai i dezintegrai pe secund n
granit. Activitatea concentraiei de radon n granit este de 400 kBqm-3. Concentraia Rn
n fisur poate apoi s se ridice la zece milioane Bqm-3.
Apele geotermale, asemenea celor de zcmnt, se caracterizeaz printr-o
concentraie crescut de Ra 226. De aceea riscul de iradiere la acest tip de ape depinde
n mare msur de modul lor de utilizare. Folosirea lor la nclzirea locuinelor, ca ap
menajer, n unele procese semiindustriale ca topitul inului i a cnepei, dar i pentru
tratamente n staiunile balneoclimaterice duc la o iradiere suplimentar a populaiei.
Utilizarea apelor minerale i termale cu o concentraie mare de radon n diferite
scopuri (apa de mas, tratamente medicale, surs de cldur) duce la creterea
concentraiei de radon n locul unde sunt folosite. Apele minerale prezint o
radioactivitate natural ridicat, aportul la aceasta fiind adus de izotopi radioactivi
dizolvai din rocile cu care a venit n contact bazinul hidromineral sau prin dizolvarea
radonului rezultat din dezintegrarea radiului.

57

II. Metode specifice de msurare a radonului din apa


1. Metodele fontactoscopice
Diferite tipuri de metode fontactoscopice, aplicate mai cu seam n trecut la
evaluarea radioactivitii apelor naturale se bazeaz pe principiul camerelor de ionizare.
Proba de ap este introdus direct n camera de ionizare care face corp comun cu un
electroscop. Concentraia de radon se evalueaz din viteza de descrcare a
electroscopului ncrcat n prealabil, utiliznd un microscop prevzut cu o scal
micrometric. Descrcarea electroscopului este proporional cu ionizarea aerului produs
de gazul radon degajat din ap. Precizia msurtorilor fontactoscopice este mult limitat
de umiditatea variabil a aerului din camera de ionizare.
2.Metoda circulaiei
Metoda circulaiei se bazeaz pe utilizarea unui electroscop de tip Schmidt
prevzut cu o camer de ionizare. Proba de ap se recolteaz direct din izvor, ntr-un vas
Curie vidat n prealabil. Dup agitare, o parte din radonul dizolvat n ap se separ n
volumul de aer de deasupra apei. Aerul coninnd radon circul prin camera de ionizare.
(volumul camerei fiind de 0,5 litri). Circulaia aerului se realizeaz cu ajutorul unei
pompe. Camera de ionizare este cuplat la un electroscop. Radonul din vasul se va
mpri ntre volumul V1 (camera de ionizare),V2 (pomp i conductele) i V3(volumul de
deasupra apei). Efectul produs de radonul introdus n camera de inonizare va trebui
nmulit cu raportul:
V1
V1 V2 V3

pentru a obine cantitatea de radon din ntregul sistem.


3. Metoda prin barbotare
Aceasta metoda se foloseste in cazul determinrilor de radiu sau de concentrai de
radon relativ mici, ea este o metoda imbunatatita a metodei circulatiei.prin uscarea
aerului introdus n camera de ionizare care are un volum marit de pana la 3 litri.

58

4. Metoda prin repartiiei


Metoda prin repartiie a fost folosita, cu scopul de a nltura erorile aprute la
metodele descrise anterior. Proba de ap, de circa 1,5 litri, se ia prin absorbie, direct de
la surs ntr-un cilindru gradat cu capacitatea de 2,5 litri n prealabil vidat. Prin acest mod
de prelevare a probei, aceasta nu intra n contact cu mediul exterior i radonul dizolvat n
ap trece n vas, mpreun cu toate gazele dizolvate n ap. Vasul care conine proba de
ap se agit puternic, stabilindu-se echilibru ntre concentraa radonului din apa i aerul
de deasupra ei. Aerul din vas trece, prin intermediul unui tub de uscare n camera de
ionizare, vidat n prealabil. Determinarea radonului intrat n camera de ionizare se face
prin compararea curenilor de ionizare produi de radonul de determinat, i respectiv de o
cantitate cunoscut de radon provenit dintr-o soluie etalon de radiu. Msurtorile se fac
dup trei ore de la introducerea radonului n aparat cnd ntre radon i descendenii si
RaA, RaB, RaC se stabilete echilibru radioactiv i creterea rapid a conductibilitii
camerei a luat sfrit.
5. Metoda prin scintilaie
Determinarea radonului din ape i gaze naturale se poate face i prin msurarea
radiaiei a produilor de dezintegrare RaA, RaB i RaC, care formeaz depozitul activ
al acestuia.
n cazul apelor, radonul din proba de ap, prelevat ntr-un vas de barbotare Curie
este antrenat mpreun cu aerul de deasupra apei ntr-o camera de scintilaie de
dimensiuni i de form adecvate. Camerele de scintilaie sunt alese n funcie de volum i
de activitatea msurat innd cont i de parcursul radiaiei msurate. Pereii camerei
sunt acoperii de un strat de scintilator, cum ar fi sulfura de zinc activat cu Ag.
Scintilaiile produse de depozitul activ al radonului introdus n camer sunt detectate i
msurate dup stabilirea echilibrului radioactiv ntre radon i depozitul su activ (cca 3
ore) cu ajutorul unui fotomultiplicator.
n literatur sunt prezentate numeroase variante ale acestei metode utiliznd
camerele de scintilaie i detectori adaptai condiiilor speciale de msur. Camera de
scintilaie are form semisferic i un volum de circa 530 ml. Pereii camerei sunt

59

acoperii cu un strat subire de ZnS(Ag), drept scintilator, cu excepia geamului


transparent al fotomultiplicatorului, care se cupleaz la camer prin intermediul unui
conductor de lumin din lucit. Radonul din proba de ap poate fi introdus n camera de
scintilaie prin oricare din metodele descrise mai nainte. La acesta metod nu este
necesar uscarea gazului introdus n camer. Msurarea se face i aici dup trecerea a trei
ore de la introducerea gazului adic dup stabilirea echilibrului radioactiv ntre radon i
depozitul su activ.
III. Msurarea radonului din ap cu LUK-VR
LUK VR este instalaia care este folosit la determinarea radonului din probe
lichide. Instalaia este format dintr-un vas de sticl extractor (scrubber) - cu ajtorul
cruia radonul din ap este adus la echilibru cu radonul din aerul de deasupra apei. Aerul
cu un coninut de radon este transferat prin intermediul unor tuburi de cauciuc, prevzute
cu doi robinei de nchidere, n camera de scintilaie (celule Lucas). Camera de scintilaie
se afla n interiorul aparatului Luk 3A, fiind aezat n faa unui fotomultiplicator.
1. Metoda de msurare radonului din probe lichide
Un volum VW de ap cu concentraia total de radon A este vrsat n vasul
extractor. Deasupra apei din vas se afl un volum de aer Va. Dup un interval de timp se
va stabili echilibrul ntre concentraia radonului din ap AW i din aerul de deasupra Aa,
astfel concentraia total de radon este mprit ntre volumul de aer A a i cel de ap AW.
Legtura dintre cele dou concentraii este dat de ecuaia dedus de Genrim privind
coeficientul de dizolvare (solubilitate) a 222Rn n ap:

AW Va

Aa VW

Concentraia radonului din aer Aa se obine, nlocuind concentraia radonului din


ap AW cu diferena concentraiei iniiale (A) i concentraia radonului ieit din ap n aer
(Aa), AW = A - Aa:

Aa

Va VW
1 Va /( VW )

60

Celula este golit prin vidare (evacuarea aerului din celul pn la o anumit
presiune), apoi se introduce aerul de msurat. Volumul celulei V1 este relativ mic - 145
ml. Cnd camera de scintilaie (celula Lucas) evacuat anterior, este conectat cu
volumul activ Va, se formeaz o depresiune Va/(V1+Va). Numai o parte din aerul activ se
va transfera n camera de scintilaie (celula Lucas). Presiunea poate fi egalizat
deschiznd robinetul de la scrubber, egaliznd presiunea n interiorul spaiului activ cu
presiunea atmoferic, n acest caz se va obine o diluare nedeterminat a aerului activ.
Exist o metod de transfer complet al aerului din scrubber n celula Lucas. Extractorul
(scrubber) este un vas cu volum de 500 ml. n partea de sus a scrubberului se afla un
capac care are dou ieiri. Prima ieire este un tub de sticl care este introdus pn n
partea de jos a vasului extractor, a doua ieire este prevzut cu un tub de cauciuc pe care
este un robinet. La ieirea cu tubul din sticl se conecteaz o sering Janet cu un volum
de 160 ml, plin cu ap pur. Aerul este transferat n celula Lucas anterior golit prin
deschiderea succesiv a robinetului aparatului, a robinetului dintre scrubber i aparat. O
dat cu transferul aerului n interiorul celulei are loc i transferul apei (160 ml) din
seringa Janet n scrubber. Aceast cantitate din ap foreaz aerul activ s ias, fr nici o
diluare. Seringa Janet simplific determinarea volumului de ap introdus, permind
aflarea volumului de aer transferat n celula Lucas.
Relaia final dintre concentraia radonului i numrul de impulsuri msurate n s,
este:
ns

Va
1 Va /(VW )

unde
k este raportul dintre volumul celulei Lucas i volumul aerului activ Va;
k=V1/Va;
este eficiena deteciei i are valoarea de 1,45 pentru un interval de 15 minute
dintre procesul de umplere i momentul msurrii;
a este concentraia specific a radonului n ap, a = A / VW;
Va este volumul aerului din vasul extractor;
VW este volumul apei active din vasul extractor;
este coeficientul de solubilitate, are valoarea de 0,24 la 20 grade C;

61

este eficiena transferului n aerul de prob a 222Rn dizolvat n ap.


Coeficientul de solubilitate n ap depinde de temperatur i este dat de relaia
urmtoare:

0.1057 0.405e 0.0502 t


unde t este n 0C .
Diferena de temperatur de la 10 la 22 grade C d o eroare de 12,3%. Din acest
motiv, apa trebuie s fie adus la temperatura camerei nainte de msurare.
Relaia pentru aflarea concentraiei se obine prin nlocuirea coeficientului K cu
raportul V1/Va:

1 a
ns
VW V1

Figura 1. Schema de principiu a dispozitivului LUK-VR

62

2. Procedura recomandat pentru msurarea concentraie radonului n ap


Procedura de msurare poate fi rezumat:
a) prelevarea probei de ap: - probele de ap vor fi recoltate n vase de 0,5 l,
vasele vor fi complet umplute i perfect nchise.
b) vasul va fi adus la temperatura camerei; coeficientul de solubilitate este
tabelat mai jos:
Temperatura
o

Coeficientul

18
0,270

19

20

21

0,262

0,254 0,247

22

23

24

0,240

0,233

0,227

c) se toarn cu grij apa din vasul n care a fost recoltat proba n scrubber;
d) scrubberul se agit energic timp de un 1 minut, timp n care concentraia
radonului din ap devine egal cu concentraia radonului din aerul de deasupra apei;
f) camera de scintilatie (celula Lucas ) din interiorul aparatului LUK 3A este
evacuat cu ajutorul unei pompe de mn.
e) se conecteaz la una dintre ieirile scrubberului ( tub de cauciuc pe care se afl
un robinet de nchidere) aparatul LUK 3A, iar la cealalt ieire ( tub de cauciuc) seringa
Janet
g) dup deschiderea succesiv a robinetelor aerul cu un coninut de radon este
transferat n camera de scintilaie, iar apa din seriga Janet este transferat n scrubber.
h) dup ce aerul a ajuns n celula Lucas, robinetul de pe aparat se nchide apoi se
selecteaz comanda start a aparatului LUK 3A .
i) dup un interval (n funcie de tipul msurtori) se citete numrul de impulsuri
(N)
j) concentraia radonului se calculeaz cu urmtoarea relaie:

N
(1)
9,85

63

unde: A -concentraia radonului din ap (Bql-1)


N - numrul de impulsuri obinute la 100 secunde.
Inainte de masurarea probei se determina fondul celulei. Se determina de trei ori
numarul de impusuri la 100 secunde si de face media aritmetica. Pentru fiecare proba se
fac trei masuratori a cate 100 secunde si se face media.
Rezultatele se trec in tabelul de mai jos
Media

Numarul de

Concentratia masurata de

Concentratia

imp/100 sec

impulsuri

radon

de radon

/100sec

(Bq/l)

(Bq/l)

Fond
Proba
Concentratia de radon masurata se determina cu relatia (1)
Concentratia de radon se determina cu relatia:

0 e t
unde

0-activitatea probei in momentul recoltarii


-activitatea probei dupa timpul t
- constanta de dezintegrare a radonului
t- timpul scurs de la recoltarea probei pana la masurarea ei

64

LABORATOR 8
MASURAREA CESIULUI DUPA ACCIDENTAL DE LA CERNOBIL

I. Introducere
n vederea realizrii proteciei mediului mpotriva polurii radioactive, se impune
cunoaterea surselor de contaminare i a cilor de expunere a organismului uman la
aciunea factorilor de sine pentru sntatea omenirii. Populaia Terrei este supus unei
iradieri complexe, datorate unor surse naturale i artificiale. Prezena acestor surse n
mediul nconjurtor implic riscuri de iradiere prin inhalarea aerului, indigestia apei i
consumul de alimente contaminate.
n ultimul timp, documentele internaionale care se refer la radioprotecie, folosesc
termenul de expunere pentru aciunea prin care radiaiile interacioneaz cu organismul
uman, din care rezult aa numitele efecte biologice produse de radiaii. Termenul de
iradiere rmne pentru instalaiile care produc cmpuri de radiaii.
Iradierea artificial a populaiei neprofesional expus se realizeaz pe cale medical
(radioterapie), prin cderi de pulberi de la testele cu armele nucleare sau de la
accidentarea unor reactoare nucleare, din industrie i cercetrile nucleare i din alte surse
din viaa curent.
Pe plan mondial, radioactivitatea natural ct i cea artificial, creat de om, este
investigat i evaluat, din punctul de vedere al efectelor produse de radiaii asupra
organismului uman, de ctre Comitetul tiinific al Naiunilor Unite privind Efectele
Radiaiilor Atomice (UNSCEAR), creat n 1955. Agenia Internaional pentru Energie
Atomic(AIEA) a elaborat, de asemenea, o serie de documente pentru protecia i
securitatea nuclear. n Romnia, radioactivitatea mediului este supravegheat, n
conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.264/1991, de ctre Comisia
Naional pentru Controlul Activitii Nucleare (CNCAN).
n Romnia, sursele de poluare cu radionuclizi sunt: reactoarele de cercetare,
Institutul de Fizic Atomic (IFA) Mgurele-Bucureti; reactoarele de ncercri de

65

materiale, Institutul de Cercetri Nucleare (ICN) Colibai-Piteti; Cimitirul Naional de


deeuri radioactive slab activate Bia-Bihor; staia de tratare a deeurilor radioactive
Mgurele-Bucureti i ICN Colibai-Piteti; haldele de steril rezultat de la prelucrarea
minereului de uraniu, Uzina R Feldioara-Braov; Exploatarea minier Crucea,
Exploatarea minier Oravia-Banat; sursele de mare activitate Sigma, ICN-Piteti;
sursele de mare activitate din marile uniti de iradiere medical sau industrial i carotaj
radioactiv; transportul minereului radioactiv i deeurilor radioactive; sursele de radiaii
n locul de stocare, folosire etc.
II. Metode de msurare a radioactivitaii (Spectrometrie Gama)
Studiul experimental al energiei i intensitii radiaiilor emise de nuclee, precum
i a corelrii geometrice (unghiulare) i temporale a radiaiilor emise n cascad de ctre
un nucleu, furnizeaz o serie de informaii preioase privind diferitele stri excitate n
nucleu, spinii i paritile acestor stri, duratele lor de via, precum i momentele
magnetice i electrice ale acestora.
Pe baza acestor date se construiesc schemele de nivele nucleare n care sunt
compilate toate aceste date experimentale ntr-o form ce permite relevarea unor trsturi
specifice, a anumitor regulariti i analogii de structur pentru diferite nuclee. Schemele
de nivele stau la baza elaborrii modelelor teoretice nucleare, fiind piatra de ncercare a
acestora.
ntr-un sens mai restrns, dar cu largi aplicaii, spectrometria const n studiul
spectrelor radiaiilor emise de diferii radionuclizi, n scopul identificrii i a
determinrii lor cantitative. Aceast metod permite recunoaterea selectiv a
radionuclizilor dintr-un amestec de radionuclizi naturali sau artificiali. Sensibilitatea
metodei este de ordinul ppm (10 6 ) ppb (10 9 ). Spectrometria se bazeaz pe faptul
c emisia radiaiilor corespunde tranziiilor cuantice dintre diferitele nivele energetice
ale unui nucleu; cu alte cuvinte, radiaiile sunt emise cu energii discrete, bine definite,
caracteristice radionuclizilor din care provin.

66

n procesul deteciei radiaiilor cu detectori cu scintilaii i semiconductori,


spectrul lor energetic este convertit ntr-un spectru de amplitudini ale impulsurilor de
rspuns.
Acest spectru de amplitudini are o form relativ complicat chiar pentru radiaiile

monoenergetice, consecin a diferitelor moduri de interaciune a radiaiilor cu


cristalul detector (efect fotoelectric, Compton i formare de perechi).
Dimensiunile scintilatorului se aleg suficient de mari pentru ca radiaiile s-i
piard integral energia n volumul acestuia. n funcie de energia radiaiilor i de
dimensiunile cristalului detector, aspectul spectrului de amplitudini sufer anumite
modificri. Geometria surs-cristal este nc un parametru care-i spune cuvntul asupra
formei spectrului nregistrat.
Aadar, pe lng fotopicuri (corespunztoare absoriei totale) spectrul mai
conine i alte linii numite linii satelit sau parazite, care fac dificil interpretarea calitativ
a unui spectru.
Se impune deci o analiz detaliat a formei spectrului de amplitudine, a
provenienei diferitelor picuri i distribuiei continue prezente n spectru. Aceast analiz
ajut la evitarea contribuiei suprtoare a unor fenomene care nu intereseaz i la o
estimare just a corelaiilor necesare n prelucrarea datelor experimentale.
Odat cu detectarea razelor pot fi nregistrate i alte radiaii electromagnetice
secundare, ca radiaia de frnare sau radiaia X caracteristic, care complic i mai mult
forma spectrului.

67

137
55

Cs (T=30 a)

Co (T=5,2a)

22
11

Na (T=2,6 a)

Figura 1. Schemele de dezintegrare ale ctorva radionuclizi


III. Detectoare folosite n spectrometria gama
Detectoarele de radiaii sunt specifice tipului de radiaie detectat , , sau n. Cu
ajutorul detectorilor se pot msura i energiile radiaiilor, iar ansamblul care realizeaz
msurtoarea se numete spectrometru. Pe lng detector un spectrometru mai are n
componena sa o serie de dispozitive electronice care ndeplinesc un anumit rol.

D-detector; PA-preamplificator; A-amplificator


Figura 2. Schema bloc a unui spectrometru

68

Exist trei faze n procesele experimentale:


- detectarea, care furnizeaz informaiile;
- prelucrarea acestor date, dup recepionarea lor de ctre dispozitivele electronice;
- interpretarea informaiilor;
Caracteristici ale detectorilor:
1) Eficacitatea (raportul dintre numrul de particule care au dat un semnal
nregistrabil la ieirea din detector i numrul total de particule care intr n detector)
2) Selectivitatea (capacitatea detectorului de a distinge tipurile de radiaii detectate)
3) Timpul mort (timpul necesar detectorului pentru a nregistra trecerea unei
radiaii)
4) Liniaritatea n energie (caracteristica de liniaritate este legat de relaia de
proporionalitate care trebuie s existe ntre nlimea semnalului obinut i energia
radiaiei detectate)
5) Rezoluia energetic (unei energii bine determinate i corespunde un semnal de
lrgime E

E
, lrgimea E fiind rezoluia energetic)
2

6) Zgomotul de fond (semnalele nedorite sau parazite care alctuiesc un fond


continuu)
Consideraiile referitoare la detecia propriu-zis au fost reduse la proprietile
fundamentale a numai dou tipuri de dispozitive.
IV. Schema general a unui lan spectrometric
Interaciunea radiaiei nucleare ( ) cu substana detectorului induce un curent a
crui durat i dependen de timp depinde de tipul detectorului folosit. Pulsul de curent
conine informaia asupra energiei radiaiei detectate (suprafaa sa de sub grafic este
proporional cu energia absorbit n detector). Aadar, ori de cte ori se cere msurarea
energiei trebuie s se fac o integrare a semnalului de curent. Dac constanta de timp
RC a circuitului conectat n paralel la bornele detectorului este mic n comparaie cu
durata curentului indus, atunci forma acestuia se pstreaz i rezult un semnal de

69

curent. Dac constanta de timp RC este mare n comparaie cu durata curentului indus,
atunci acesta este integrat i se obine un semnal de tensiune, a crui amplitudine este
Q/C, unde Q reprezint sarcina (proporional cu energia) depozitat de radiaia incident
n detector. Pulsul de tensiune este caracterizat printr-un front (f) definit ca timpul de
cretere

a saltului de tensiune de la 0,1 pn la 0,9 din valoarea maxim, numit

amplitudine (a). Frontul corespunde timpului de colectare a sarcinilor, de obicei, a


electronilor, i este dat de durata curentului indus n detector. Scderea semnalului
datorit descrcrii capacitii C prin R, este dat de constanta de timp, =RC, dup
legea exponenial:
1

Q
U e
C

Dup scurgerea unui timp egal cu ,amplitudinea pulsului scade la 37% din
valoarea sa maxim, astfel c poate fi considerat durata pulsului.
Pulsul de tensiune permite obinerea unor informaii referitoare la radiaia nuclear
detectat.
- n primul rnd, apariia pulsului marcheaz interacia fotonului sau a unei
particule cu detectorul. Numrul acestor interacii n unitatea de timp (viteza de
numrare) este o msur a intensitii fasciculului de radiaii incident pe detector sau a
activitii sursei de msurat.
- n al doilea rnd, amplitudinea pulsului este o msur a energiei pierdute de
particul n detector. Dac particula a fost complet absorbit n detector, atunci
amplitudinea msoar chiar energia pe care a avut-o aceasta la intrarea n detector.
- n al treilea rnd, situarea n timp a frontului foarte scurt al pulsului,
marcheazmomentul apariiei n detector a particulei nregistrate. Acest lucru este folosit
n msurtori temporale, n care se studiaz numai particulele nregistrate n coinciden
sau anticoinciden cu particulele nregistrate de un al doilea detector (ex: studiul
schemelor de dezintegrare).
La efectuarea unei analize energetice a fotonilor nregistrai, semnalul de
tensiune obinut prin integrarea curentului generat de detector este preluat mai nti de
circuitele de (pre)amplificare pentru a fi prelucrat n mod adecvat nainte de a fi analizat
de aparatura electronic ce urmeaz. Sursa const dintr-un preparat ce conine un tip
70

de radionuclizi (surse etalon) sau n general un amestec de radionuclizi (fie naturali, fie
obinui prin activare cu neutroni). Trebuie luate msuri de ecranare radioactiv,
mpotriva contaminrii, micorrii fondului etc.
Detectorii cei mai utilizai n spectrometria sunt cei cu scintilaii NaI(Tl) i cu
semiconductori de tip n-i-p (Ge-Li). Ambele tipuri de detectoare trebuie alimentate cu
tensiune continu de 10 3 V de la sursa de nalt tensiune (SIT). Aceasta d n general
cureni mici 10 3 A i tensiuni continue reglabile ntre 400-2000 V, bine stabilizate. n
majoritatea cazurilor, polaritatea tensiunii nalte furnizate poate fi aleas dup necesiti;
se poate pune la mas fie borna minus, fie borna plus a sursei.

Figura 3. Schema bloc a unui lan spectrometric folosind detectori cu scintilaie


(NaI:Tl)
V. Spectrul teoretic al radiaiilor
Interaciunea radiaiilor cu materia poate avea loc prin efect fotoelectric, efect
Compton sau formare de perechi. Probabilitatea de producere a unuia dintre aceste
procese depinde de energia radiaiilor incidente. Pentru energii mai mici de 1,02 MeV
probabilitatea procesului formrii de perechi este zero i n detector vor avea loc numai

71

interaciuni prin efect fotoelectric i Compton. Efectul fotoelectric este dominant pentru
energii de ordinul zecilor de keV, iar cel Compton la energii de peste 200 keV.
Condiia ca o parte ct mai mare din fotonii incideni s-i cedeze complet
energia lor prin absorie n detector, transformnd-o n energie cinetic a electronilor
liberi, este determinant n alegerea materialului i a dimensiunilor scintilatorului.
Aceasta deoarece numai electronii rapizi, de energii ridicate produc scintilaii luminoase
prin fenomenul de fluorescen.
Radiaiile care prsesc scintilatorul, dup ce au pierdut numai o parte din
energia lor, dau un rezultat eronat fiindc n acest caz s-ar msura energii care nu aparin
spectrului radionuclidului analizat. Dac nu sunt absorbite toate radiaiile aceasta
conduce la o diminuare a randamentului detectorului cu scintilaie. Rezult c la alegerea
dimensiunilor scintilatorului trebuie inut cont ca energia radiaiilor emise de
radionuclid s fie compet absorbite de scintilator.
VI. Etalonarea spectrometrului
n scopul recunoaterii radionuclidului cruia i corespunde o spectrogram
nregistrat, este necesar etalonarea sau calibrarea spectrometrului n energii i
determinarea pragului de amplitudine al selectorului sub care pulsurile nu pot fi msurate.
Deoarece att selectorul ct i elementele din circuitul electronic asociat sunt
liniare, spectrul obinut poate fi uor interpretat calibrnd n prealabil instalaia cu una sau
mai multe surse radioactive de energii cunoscute (surse etalon).

72

Figura 4. Etalonarea spectrometrului


Calibrarea se face astfel: pe un grafic avnd pe ordonat energia radiaiilor, iar pe
abcis numrul de canale, se suprapun dou sau mai multe spectre ale radioizotopilor
etalon. De la baza picurilor, prin mijlocul lor, se duc verticale, iar prin intersecia lor cu
orizontalele corespunztoare energiilor acestor picuri, se duce, din origine, dreapta de
calibrare.n unele cazuri, i anume atunci cnd energia de zero nu coincide cu canalul
zero, dreapta de calibrare nu trece prin originea coordonatelor. Pentru determinarea
energiei corespunztoare unui pic al unei radiaii necunoscute, nregistrat n condiiile n
care s-a fcut calibrarea, se ridic prin mijlocul picului cercetat o vertical i energia
corespunztoare se citete la intersecia ei cu dreapta de calibrare de pe ordonata din
dreapta cu energiile. Stabilirea izotopului radioactiv (X) cruia i corespunde picul cu
energia astfel determinat se face cu ajutorul tabelelor de izotopi radioactivi.
n cazul c exist dubii asupra izotopului radioactiv astfel determinat sau dac
energia picului corespunde la mai muli izotopi radioactivi, caz ntlnit mai rar, noi
precizri se aduc prin determinarea timpului de njumtire a radioactivitii picului prin
ridicarea spectrelor la diferite intervale de timp convenabil alese.

73

Durata de nregistrare a fiecrui spectru trebuie pstrat riguros. Ca surse de


etalonare se folosesc urmtorii izotopi:

241

Am,

203

Hg,

137

Cs,

56

Mn,

60

Co,

22

Na etc.

n urma accidentului de la centrala atomoelectric Cernobl din 26 aprilie 1986, sau eliberat mai muli produi de fisiune. ncepnd cu 1 Mai s-au fcut msurtori pentru a
identifica radionuclizii eliberai i pentru a stabili impactul activitii gama asupra
mediului. n ordinea importanei, urmtorii radionuclizi:
103

Ru+ 103 Rh,

95

132

Te+ 132 I,

131

I,

140

Ba+ 140 La,

Zr+ 95 Nb, toi avnd un timp de njumtire relativ scurt, au avut o

contribuie esenial la totalul activitii n timpul lunii mai. Radionuclizii cu timp de


njumtire intermediar (cum ar fi

134

Cs,

141

Ce,

144

asemenea prezeni n primii ani de dup accident.

Ce,

137

125

Cs i

Sb i
90

106

Ru+ 106 Rh) au fost de

Sr au fost i au rmas nc

principalii contaminatori n anii care au urmat. Dup acest catastrofic accident mai multe
depozite de

137

Cs au fost gsite n diferite ri. n Romnia cel mai mare depozit a fost

gsit n Transilvania, pentru centrul rii cteva dintre aceste depozite fiind mai mari de
80 kBq/m 2 .
VII. Determinarea Cesiului
Msurtorile se pot efectua efectuata cu ajutorul instalaiei spectrometrice de tipul
NP-424 cu patru canale. Detectorul cu scintilaie al acestei instalaii este constituit pe
baza proprietii unor substane anorganice, organice, solide sau lichide, de a prelua
scntei numite scintilaii, sub aciunea radiaiilor gama. Detectorul se compune dintr-un
scintilator i un multiplicator electronic care servete la transformarea scintilaiilor n
impulsuri de curent electric i la amplificarea curentului fotoelectric. Ca instalaii
auxiliare avem : amplificator de impulsuri discriminator, un bloc de demultiplicare i un
numrtor electronic.

74

FM-fotomultiplicator;

PA-preamplificator;

AL-amplificator

de

impulsuri

discriminator; A1C-analizor monocanal; AMC-analizor multicanal; N-numrtor


Figura 5. Schema bloc a unui spectrometru gama NaI(Tl)
Cristalul scintilator folosit (ND-424) este un cristal NaI activat cu taliu, de
dimensiuni mari (76 45 mm). Acest cristal este folosit cu succes la msurtori asupra
unei probe cu volum mare i activitate mic, avnd cea mai mare eficacitate de conversie.
Detectorul este aezat ntr-o cutie de plumb NZ-424 de form cilindric care asigur o
bun ecranare. Timpul de rezoluie al analizatorului este 2,5 10 6 s, viteza maxim de
numrare fiind 16 10 6 imp/s.
Probele au fost aezate n cutii de plastic cu diametrul de 77 mm i nlime de 99
mm, diametru care aproape coincidea cu diametrul cristalului scintilator.
Nivelurile de activitate ale cesiului au fost determinate printr-o metod gama
spectrometric. Se aplic o tensiune de 820 V pe fotomultiplicator i se ncadreaz picul
137

Cs ntr-o fereastr, folosind o surs de cesiu etalon (lapte praf din iunie 1986). n

figura 5.2 este reprezentat spectrul de amplitudini (spectrul de energii, spectrul gama) al
137

Cs, obinut cu un cristal de NaI. Un astfel de grafic este trasat cu att mai precis cu ct

se folosesc mai multe canale de nregistrare. Amplificarea se regleaz astfel nct limii
fiecrui canal s-i corespund un numr ntreg de keV.

75

Figura 6. Spectrul de amplitudini (energii) pentru

137

Cs obinut cu cristal de NaI

Se observ c maximul corespunznd formrii de perechi a disprut, deoarece la


energia de 662 keV a fotonilor emii de

137

Cs procesul de formare de perechi nu se poate

produce (pragul procesului este de 1,022 MeV). Maximul pronunat, corespunznd


fotoelectronilor, se numete pic fotoelectric sau fotopic. Lrgimea la semi-nlime a
acestui pic se numete rezoluie i se exprim uzual n keV; prin mprirea rezoluiei la
valoarea energiei pe care o reprezint picul respectiv se obine rezoluia relativ,
exprimat n procente. Rezoluia reprezint o msur a capacitii spectrometrului de a
separa dou picuri nvecinate, deci dou energii apropiate. n figur rezoluia este de 50
de keV, deci o rezoluie relativ de 60/662=9%, ceea ce reprezint o valoare uzual.
Picul de la energia de 0,2 MeV se datoreaz radiaiei gama mprtiate cu un unghi
de 180 pe crmizile de plumb ale ecranului care protejeaz cristalul de jur mprejur
mpotriva radiaiei cosmice sau provenite din mediul nconjurtor. Picul de 33 keV din
figur se datoreaz radiaiei X K a bariului. Radiaia este emis la umplerea cu electroni a
golurilor de pe ptura X a bariului, goluri produse prin emiterea electronilor de conversie
ce nsoesc dezintegrarea

137

Cs.

Toate msurtorile tebuie efectuate n urmtoarele condiii: fereastr fixat


2 E=260

keV

(coincidea

cu

lrgimea

fotopicului),

fotomultiplicatorului de 820 V, iar timpul de lucru 100 s.

76

tensiunea

aplicat

Pentru calculul activitii cesiului din probele de sol s-a folosit factorul de calibrare
FC = 5,09

Bq 100 s
, definit ca raportul dintre indicaia furnizat de instalaie i
kg imp

activitatea sursei de un anumit tip, coninnd un anumit radionuclid i msurat n


condiii geometrice determinate.
nainte de a ncepe msurarea efectiv a activitii cesiului din probe, se face mai
nti o determinare a activitii fondului. Corecia de fond este necesar deoarece trasarea
fondului arat cteodat prezena nedorit a unor surse intense gama n apropiere, sau a
unor contaminri. La analizatoarele moderne fondul cristalului de NaI poate fi sczut
printr-o operaie de scdere n memoria aparatului. La nceput se efectueaz 5 msurtori
pentru fond, iar apoi se face o mediere; rezultatele obinute sunt trecute n tabelul de mai
jos.
Nr. msurtori

N imp/100 s

N mediu imp/100 s

Mediile rezultatelor celor 5 msurtori fcute asupra fiecrei probe de sol uscat
(P1), de lapte praf (P2), si de material de constructie (P3) sunt trecute n tabelul dupa cum
urmeaza:
P1
N

Np

P2
Nc

137 Cs

Np

P3
Nc

137 Cs

Np

Nc

137 Cs

unde: - N f (imp/100 s) - numrul mediu de impulsuri pentru fond n 100 s


- N p (imp/100 s) - numrul mediu de impulsuri corespunztor probei n 100 s;

77

- N c (imp/100 s) - numrul de impulsuri corectat de fond;


- 137 Cs (Bq/kg) - activitatea cesiului din prob;

78

LABORATOR 9
UTILIZAREA DETECTORILOR DE URME LA MSURAREA RADONULUI

I. INTRODUCERE
n ultimii 40 de ani s-a observat c n urma trecerii unor particule ncrcate prin
diferite materiale izolatoare solizi, n material vor aprea nite schimbri permanente.
Aceste schimbri sunt submicroscopice, dar pot fi fcute vizibile cu microscopul, cu
ajutorul unor metode chimice sau fizice.
Funcionarea detectorilor de urme ne amintete de fotografiere, unde sub aciunea
luminii n fotoemulsie apare o imagine latent, format din deformri chimice invizibile.
Dac fotoemulsia care conine imaginea latent este expus la aciunea unor reactivi, va
aprea o imagine vizibil. La fel, dac un detector n care avem urme primere este tratat
chimic, vor aprea urme secundare vizibile cu microscopul optic.
Aceste observaii simple au condus la dezvoltarea detectorilor de urme de corp
solid, care prin proprietile lor speciale, dobndesc o utilizare pe scar larg n diferite
experimente de fizic nuclear, n geofizic, n cercetarea radiaiei cosmice, etc.
Detectorul de urme de corp solid are urmtoarele proprieti:
1. Este un detector tipic de prag. Aceasta nseamn c nregistreaz particule numai
cu pierderi de energie peste pragul caracteristic materialului i poate suporta o doz foarte
mare din particulele care se situeaz sub prag, fr nici o modificare observabil.
2. D posibilitate de msurare energiei i de determinare gradientului de energie
dE/dx.
3. Deoarece urmele secundare au mrimile tipice ntre 5-20m rezoluia geometric
a detectorilor este foarte bun.
4. Urmele primere pot fi depozitate mult timp (ntre expoziie i tratarea chimic
poate trece un timp destul de mare).
5. Fabricarea, developarea i citirea lor este destul de simplu i rapid. Detectorul
developat poate pstra urmele practic pentru totdeauna.

79

Aceti detectori de urme de corp solizi pot fi foarte uor utilizai pentru detectarea
radonului din sol i din aer. Pentru detectarea radonului cel mai frecvent se utilizeaz
detectorii de tipul LR-115 i CR-39.
Detectorii de urme ofer cea mai comun metod pentru msurarea radonului att
n laboratoare ct i pe teren. Motivele sunt uor de neles innd cont c detectorii sunt
mici (1cm1cm i aproximativ 100-500m grosime), uor de folosit (nu necesit
aparatur electronic pentru a fi expui), sunt relativi ieftini i uor de procesat i citit (o
baie termostat de developare, reactivi chimici i un microscop optic reprezint minimul
necesar). n plus dac rata semnalului care trebuie nregistrat este sczut ei pot fi pur i
simplu lsai in situ pentru o perioad destul de lung, pn cnd se acumuleaz un numr
suficient de msurtori. Acest fapt a dat avantajul posibilitii utilizrii detectorilor de
urme pentru a msura media unor radiaii care variaz n timp fr o lege cunoscut.
II. MATERIALE I METODE
II.1. Modele care descriu apariia urmelor primere n detectori de urme de corp
solid
Pentru a construi un model care s descrie apariia urmelor n detectori de urme de
corp solizi, trebuie inut cont de proprietile care au fost observate experimental. Cele
mai importante rezultate se pot nsuma astfel:
ntr-un material dat numai atunci apare o urm dac pierdea de energie pe unitatea
de drum dE/dx a particulei depete o valoare critic caracteristic materialului.
Nu apar urme n metale i n semiconductori.( n materiale unde concentraia
electronilor de conducie este mare, respectiv unde mobilitatea i timpul de via a
electronilor i a golurilor este mare.
Urmele primere sunt continue i au diametrul de 5-10m.
n materiale cristale anorganice i n sticle, urmele primere sunt foarte stabile i
pot disprea numai n urma unei tratri termice la temperaturi foarte mari.
Modelul trebuie s in cont de aceste proprieti. Este cunoscut faptul c o particul
grea ncrcat grea, parcurgnd un anume material, cea mai mare parte a energiei sale i
pierde prin ionizarea i excitarea materialului. Un procent foarte mic din pierderea de

80

energie se datoreaz ciocnirilor elastice cu atomii materialului. Energia cedat


materialului aproape n totalitate se transform n energie termic, astfel pe traiectoria
particulelor materialul va suferi un oc termic. Acest efect termic care apare pe traiectoria
particulei, d o explicaie calitativ bun pentru apariia urmelor. Poate explica ntinderea
urmelor, de ce nu apar urme n materiale care sunt buni conductori termici, de exemplu n
metale. Acest model ns nu gsete o legtur ntre sensibilitate, temperatura de topire i
de transformare care a fost observat. Un alt neajuns al modelului este c nu poate explica
n ce mod se deosebete structura urmelor i a domeniului neatins n materialele
cristalice, de exemplu sticl.
Actualmente se folosete teoria exploziei de ioni (ion explosion spike). Dup acest
model mecanismul de formare a urmelor este urmtorul: particula grea ncrcat, de a
lungul traiectoriei sale, ionizeaz atomii materialului solid. Dup aceea, forele de
respingere electrostatice care apar, vor disloca atomii ionizani, n felul acesta crend un
mare numr de vacante i defecte interstiiale. Acest proces se va petrece numai atunci
dac sarcina spaial mare de pe traiectoria particulelor nu scade repede (de exemplu prin
recombinare cu electroni) i dac forele care apar sunt destul de mari ca s poat disloca
atomii.

Diagrama schematic a ruperii lanurilor polimerice la ptrunderea unei particule grele


ncrcate

81

Urme primere nu pot aprea n materiale unde concentraia electronilor de

conducie depete valoarea de 1020cm-3.

Materialele n care mobilitatea gurilor este mai mare dect 10 -1cm-2v-1s-1,

deasemenea nu pot s conin urme.

Sensibilitatea relativ a diferitelor materiale crete cu scderea parametrului

4/3

Ev .
unde:
- este constanta dielectric,
- E-modulul Young,
- v volumul atomic mediu.
Aceste concluzii sunt n concordan cu experiena. Modelul arat de ce nu apar urme n
metale i n unele semiconductori, d rezultate corecte la clasificarea sensibilitii
mineralelor i sticlelor.
II.2. Apariia urmelor secundare n detectori de urme de corp solid
Urmele primere pot fi studiate numai cu metode complicate (de exemplu cu
microscopul electronic de transmisie), care fac vizibile variaiile structurale ale materiei,
localizate pe domenii mici. Cu metode chimice aceste urme pot fi fcute vizibile i cu
microscopul optic. Fiecare metod de tratare chimic se bazeaz pe simplul fapt c viteza
de solubilitate a materialului este mai mare n zona deteriorat de radiaie dect n locul
unde nu a fost atins de radiaie. n urma tratrii chimice, n locul urmelor primere vor
aprea guri mici n form de con, care cu naintarea procesului chimic se vor mri i vor
deveni mai plate. Acest proces poate fi urmprit calitativ n urmtoarea figur:

82

Caracteristicile developrii ntr-un detector de urme de corp solid


II.3. Interaciunea particulelor ncrcate cu polimeri
Polimerii reprezint cel mai larg folosit detector de urme n toate domeniile, de la
geologie (datarea urmelor de fisiune, detectarea urmelor razelor cosmice strvechi n
meteorii, etc.) i pn la mediile cu o temperatur ridicat (miezul reactorilor nucleari).
Simplicitatea, buna geometrie datorit mrimii mici, abilitatea de a fi integrai pentru
perioade mari de timp n mediu fac ca popularitatea acestor detectori s fie foarte ridicat,
fiind folosii att n studiile despre radon, dar i la monitorizarea neutronilor sau
cercetrilor spaiale.
Este o certitudine faptul c polimerii sunt cei mai sensibili detectori de urme, dintre toate
materialele cunoscute, unii dintre ei putnd nregistra i particule cu energie joas, cum ar
fi protonii. Toi polimerii folosii pot nregistra particule cu energii variabile n funcie
de modul de developare. Nici un polimer cunoscut nu poate nregistra particule
n tabelul urmtor sunt prezentate energiile i ale radonului i thoronului mpreun cu
descendenii lor, precum i timpii de njumtire ai acestora.

83

Tabel I. Principalele energii i emise de descendenii radonului i thoronului


Izotopul
226

Ra

T1/2
1620 ani

Radiaia emis

(MeV)

(MeV)

4,78 (94,3%)

0,186 (3,3%)

4,69 (5,7%)
222

Rn

3,83 zile

5,49 (100%)

218

Po

3,05 min

6,00 (100%)

214

Pb

26,8 min

0,295 (19%)
0,352 (36%)

214

Bi

19,7 min

0,609 (47%)
1,120 (15%)
1,760 (16%)

214

Po

164 s

7,68 (100%)

224

Ra

3,66 zile

5,45 (6%)

0,241 (3,9)

5,68 (94%)
220

Rn

55 s

6,29 (100%)

216

Pb

0,15 s

6,78 (100%)

212

Pb

10,64 h

0,239 (47%)
0,3 (3,2%)

212

Bi

60,6 min

, ,

6,05 (25%)

0,727 (11,8%)

6,09 (10%)

1,620 (2,8%)

212

Po

304 s

8,78 (100%)

208

Tl

3,1 min

0,511 (23%)
0,583 (86%)
0,860 (12%)
2,614 (100%)

Exist o varietate destul de mare de polimeri care pot fi utilizai ca i detectori de urme.
S-a creat nite standarde i conform acestora, cei mai uzuali polimeri sunt:
1. Nitratul de celuloz: LR 115
84

2. policarbonaii: MAKROFOL, LEXAN


3. Alildiglicolul: CR 39
CR 39 poate de asemenea fi folosit pentru detectarea neutronilor rapizi prin
nregistrarea urmelor de recul. Un exemplu pentru aceasta ar fi boratul de litiu
(Li2B4O7) expus la neutroni termici, care produce particule n urma reaciei (n, ) cu
borul sau cu litiul, care interacioneaz apoi cu materialul detectorului pus n contact
cu ecranul de transformare.
n tabelul urmtor sunt reprezentate parcursurile radonului i a descendeilor acestuia n
detectorii plastici i n aer.
Tabel II. Parcursul particulelor emise de radon i a descendenii si n aer i doi dintre
cei mai folosii detectori plastici
Izotop

Energia

Parcursul

particulei

Aer

CR-39

Makrofol

(MeV)

(cm)

(m)

(m)

222

Rn

5,48

4,0

35,5

38,7

218

Po

6,00

4,6

40,7

44,5

214

Po

7,70

6,9

59,8

65,6

220

Rn

6,28

4,9

43,6

47,7

216

Po

6,77

5,6

48,9

43,6

212

Po

8,78

8,5

75,8

83,3

85

II.4. Proprietile de detectare a detectorului CR-39


Detectorul de urme CR-39 este din plastic, alildiglicol, i este sensibil la radiaiile
, care au energiile ntre 0,2-8 MeV. Tehnica folosit este urmtoarea: detectorul este
lipit ntr-o cutie mic de plastic, radapot sau radamon i este prevzut cu orificii pentru a
permite intrarea radonului n interiorul lui.

Detectorul de urme CR-39


Radamonul are un strat de hrtie special, care nu las s ptrund
descendeniiradonului din aer, n schimb radonul va intra prin difuzie, ntr-o proporie de
95%. Descendenii radonului care apar n urma dezintegrrii n interiorul cutiei, se vor
depune pe pereii acestuia nainte de a se dezintegra.
Pentru a evidenia urmele n detectorul CR-39, acesta trebuie tratat ntr-o soluie
de NaOH, de 6,25 molar, ntr-un termostat fixat la temperatura de 900C. Timpul optim de
tratare n aceast soluie este de 4-5.5 h. Detectorul CR-39, va detecta att particulele
emise de radon, ct i pe cele emise de descendenii acestuia.

Urme n detectorul de tip CR-39


86

Numrul urmelor care vor aprea n detector va fi proporional cu concentraia de


radon din cutie. Din numrul de urme, pe baza unei calibrri se poate calcula
concentraia.
O problem foarte important, care apare n cazul tuturor acestor detectori sau a
aparaturii dozimetrice folosite, const n calibrarea lor pentru a putea fi folosii n
msurtori efective i pentru a se putea intercompara rezultatele tuturor msurtorilor
efectuate n diferite regiuni ale globului de diferite laboratoare.
II.5 Citirea detectorilor de urme CR-39
n majoritatea aplicaiilor de dozimetrie a radiaiei i n particular pentru
monitorizarea radonului este necesar a se evalua densitatea de urme pentru un numr
relativ ridicat de detectori. Acest lucru face inoportun ncercarea msurrii numrului de
urme n mod manual (numrul variaz de cteva zeci, la cteva mii per detector).
De-a lungul timpului s-au ncercat mai multe metode pentru a citi numrul de
urme n funcie de metoda de developare i de detectorul de plastic folosit. S-au folosit
metode de contrast nalt n special pentru nitratul de celuloz (LR-115), unde urmele
apreau cu un contur roiatic pe un fond negru-rou (suprafaa detectorului era proiectat
pe un ecran-1970), sau prin reflexia intern a unui spot luminos proiectat tangent la
suprafaa detectorului CR-39 (1985).
La ora actual se folosesc dou metode principale de citire a urmelor: metoda
optic de msurare i metoda tip pic.
Metoda optic este reprezentat de un microscop electronic de putere medie legat
la un calculator, care abilitatea de a face diferena ntre mrimea urmelor, difereniindu-le
astfel de eventualele artefacte aprute pe detector. Microscopul este de asemenea capabil
s disting urme provenite de la particule de diferite energii prin auto focalizare Metoda
este rapid i convenabil, datorit automatizrii complete a aparaturii i a nceput s fie
folosit din 1982. Pentru aceast metod, limita superioar este de cteva mii de urme pe
centimetru ptrat.

87

Scanarea schematic a unui microscop optic prevzut cu o msu mobil


Metoda tip pic-este cea mai uzual metoda non-optic de citire a urmelor, fiind folosit
n special pentru detectorul LR-115. n cazul acesta detectorul este plasat ntre doi
electrozi formnd un condensator. Aplicnd un curent continuu acestui condensator,
urmele developate ncep s se adnceasc. Limita superioar pentru aceast metod este
de cteva sute de urme pe centimetru ptrat. Metoda scnteie a fost pus la punct n
anul 1970 de ctre Cross i Tommasino.
III. APLICAIE PRACTIC N LABORATORUL DE RADIOACTIVITATEA
MEDIULUI
Metoda detectorilor de urme reprezint soluia convenabil care permite supravegherea
pe termen lung a radonului din sectorul rezidenial i a fost validat de National
Radiological Protection Board (NRPB) i de agentia american EPA.
Pentru msurarea radonului din interioare s-a utilizat metoda integrat a detectorilor
solizi de urme CR-39, expui pe perioade de timp de la 1 la 6 luni.
Detectorii au fost plasai n zonele locuite din case, cum ar fi dormitoarele i camerele de
locuit, la o nlime de 1-1.5 m de sol.
Dup recoltare detectorii au fost imediat transportai la laboratorul de
Radioactivitate a Mediului din cadrul Universitii Babe-Bolyai, cu respectarea
Protocolului NRPB de asigurare a calitii i controlului procesului de msurare a
radonului.
88

Detectorii au fost pregtii pentru procesare i au fost gravai ntr-o soluie de


NaOH de concentraie 6.25 molar, la o temperatur de 900C timp de 5 h.
Developarea n laborator i citirea automata a urmelor nregistrate de detectori s-au
realizat cu ajutorului echipamentului RadoSys-2000 (Elektronika, Budapesta, Ungaria),
n condiii optime.
Detectorii de urme nucleare, indiferent c sunt emulsii nucleare sau dielectrici
developai chimic, necesit mrire optic pentru vizualizarea i numrarea urmelor. n
aplicaiile de rutin, analiza unui numr mare de detectori este foarte dificil, mai ales
dac trebuie examinate densiti mici de urme. O soluie pentru automatizarea numrrii
urmelor este dat de developarea electrochimic, caz n care urmele nucleare din
dielectricii solizi sunt aduse la mrimi macroscopice astfel nct nu mai este necesar
utilizarea microscopului optic, iar studiul unor suprafee mari ale detectorilor este mult
uurat.
Majoritatea aparatelor de developare electrochimic existente necesit mnuirea
unor reactivi chimici att la nceputul ct i la sfritul procesului de developare. Acest
fapt poate crea probleme i dureaz un timp ndelungat, mai ales dac se developeaz un
numr mare de detectori.
Echipamentul RadoSys-2000 (Elektronika, Budapesta, Ungaria) ndeprteaz
aceste dificulti. RadoSys2000 reprezint un set complet de instrumente dedicate
msurrii activitii concentraiei de radon integrat n timp. Funcionarea se bazeaz pe
conceptul msurrii detectorilor de urme . Unitatea de evaluare a sistemului este un
microscop-scanner, autofocalizant. RadoSys2000 are o capacitate de analizare i
msurare a 1500 detectori de tip CR-39, cu o sensibilitate a radiaiei de 2,9 urme/cm
2KBgh/m3, insensibili la alt tip de radiaie. Avantajul cupei de developare a RadoSys
2000 este c se pot developa 432 detectori simultan, ntr-un singur compartiment, cu
soluie de NaOH. Developarea electrochimic distruge forma iniial a urmelor. Prin
urmare, pentru a putea utiliza forma urmelor n stabilirea provenienei lor (defecte sau
particule ), s-au efectuat msurtori att pe parcursul developrii convenionale ct i al
celei electrochimice. Se poate stabili astfel raportul semnal/zgomot. n funcie de
necesiti se alege detectorul potrivit.

89

n cele mai multe aplicaii de determinare a concentraiilor de radon i a


descendenilor si este necesar evaluarea densitilor mici de urme pentru un numr
mare de detectori. n acest caz, numrarea manual a urmelor individuale cu ajutorul unui
microscop este un proces lung i adesea inexact. n comparaie cu aceast deficien sau
cu alte aparate de numrare a urmelor, RadoSys2000 deine un microscop care mrete
ntre 100x-400x, spaial, cu o posibilitate de analiz a 12 detectori pe un suport, introdui
o dat, cu o rat de scanare i numrare de 60 secunde/detector. Aria de scanare a urmelor
pe detector este de 50 mm2.
Din sistemul RadoSys2000 face parte i un computer compatibil, cu componente
special create pentru el, opernd n linux. Datele citite sunt prelucrate cu ajutorul
software-ului computerului, obinndu-se densitatea de urme i concentraia de radon n
Bq/m3. Se pot stabili exact cte msurtori ale aceluiai detector se pot realiza, programul
fcnd o medie a acestora. Toate datele sunt stocate ntr-o baz de date.

Aparatul RadoSys 2000 (dreapta), cu radapotul n care se expune detectorul (col stnga
sus) i cu instalaia utilizat la developare (col stnga jos)
90

Calculul concentraiei de radon pe baza densitii de urme msurate


Activitatea volumic a radonului (sau concentraia de radon) n interiorul locuinelor este
exprimat n Becquerel per metru cub (Bq/m3).
Concentraia de radon s-a determinat cu formula:

C Rn
unde

Fc
t

CRn reprezint concentraia de radon calculat (Bq/m3),

este densitatea de urme msurat la microscop (urme/mm2),


Fc reprezint factorul de calibrare (kBqh/m3)/(urme/mm2),
t este timpul de expunere a detectorilor n casa de msurat (h)
Numrul de urme de pe suprafaa detectorilor variaz n funcie de durata de
expunere, de perioada de expunere i de poziia n care s-a amplasat detectorul n casa.
Durata expunerii poate influena direct proporional numrul de urme nregistrat
pe suprafaa detectorilor. La durate de expunere mai lungi, de exemplu 6 luni, se
nregistreaza un numr mai mare de urme dect n situaia unor perioade de expunere mai
scurte.
Concentraia medie anual de radon poate fi de asemenea influenat de perioada
(anotimpul) n care s-a realizat expunerea detectorilor n cas pentru msurare.Valorile
minime au fost nregistrate n lunile de var ca urmare a procesului de termo-convecie,
mult mai intens n sezonul cald. Din punct de vedere climatologic, octombrie este luna cu
stabilitatea atmosferic cea mai ridicat, i prin urmare, valorile maxime ale concetraiei
de radon nregistrate n aceast lun sunt perfect explicabile.
Un alt parametru care poate influena numrul de urme este reprezentat de locul n
care este expus detectorul n cas pentru msurare. Nu sunt recomandate pentru expunere
zone situate n dreptul aerisirilor, al ferestrelos i uilor. Locul optim pentru msurarea
concentraiei de radon cu ajutorul detectorilor de urme ntr-o camer normal de zi este
recomandat a fi pe un perete opus aerisirilor, la distana de 1,5 m de la podea.
Concentraia medie anual de radon se calculeaza cu formula propus n raportul
National Radiation Protection Board, NRPB 2000 :

91

Ca = fs x A.M,
unde fs reprezint factorul de corectie sezonier n funcie de luna n care s-au startat
masurtorile.
Rezultate ale msurtorilor de radon cu detectori de urme strec n tabelul urmtor.
Parametrul texp reprezint durata expunerii estimat n ore.
Tabelul III. Rezultate cu detectori de urme CR-39 distribuii n case
texp

CRn

(h)

(Bq/m3)

L93750

3144

Cluj - Napoca

L93371

3144

Cluj - Napoca

L93800

3144

Cazul msurat

Localitatea

Seria

Casa 1

Cluj - Napoca

Casa 2
Casa 3

92

LABORATOR 10
RADIOACTIVITATEA APEI - RADIUL
Sub form de clorur sau alte sruri solubile n ap, radiul se gsete n concentraii
variabile n apa rurilor i lacurilor (0,5 - 50 Bqm-3) i n concentraii mult mai mari n
apa unor izvoare de ape minerale sau geotermale. Apa mrilor i oceanelor conine o
concentraie sczut de radiu de aproximativ 4 Bqm-3
Concentraiile

226

Ra i

228

Ra din apa potabil sunt n general sczute, dar exist

zone unde concentraia ridicat de radiu se datoreaz surselor geologice. Nivelele


radioactivitii n ap sunt n general foarte sczute i se msoar n mBq l -1sau pCil-1
(pico Curie pe litru).
Apa de suprafa are de obicei o concentraie sczut de radiu ns apele subterane
pot s conin concentraii mai ridicate datorate geologiei locale. Apa potabil din fntni
poate s conin valori de

226

Ra i

228

Ra peste cele prevzute de standarde naionale i

internaionale. Aceste nivele ridicate ale radiului se pot datora rocilor sau nisipului din
fntni.
Un proiect de cercetare condus de Serviciul Sntii Publice al SUA a fcut un
studiu retrospectiv al locuitorilor din 111 comuniti din Illinois i Iowa crora le-au fost
furnizate ap coninnd radiu peste 3 pCil-1. Un total de aproape 908000 de locuitori
constituie populaia expus. ntr-un studiu fcut asupra apei publice din aceste comuniti
s-a artat c media nivelului radiului din ap este 4,7 pCil-1.
Dup estimrile S.S.P-ului nivelul maxim de contaminare pentru radiu (
228

226

Ra i

Ra combinat) din apa public este de 185 mBql-1 (5 pCil-1), astfel asigurndu-se

protecia sntii publice.


Consumul de ap cu o concentraie de radiu de 185 mBql-1 (5 pCil-1) timp de un an
este comparabil cu faptul de a fi supus radiaiei cosmice pe durata unui zbor de
aproximativ 15000 km.
O serie de studii referitoare la sursa cancerului din apa potabil din Iowa a fost
raportat de Bean. Primul studiu a examinat sursa apei, adncimea fntnii i mrimea
comunitii. Acest studiu a avut drept int obinerea trihalometanului prin dezinfecia

93

apei prin clorinare. Alt studiu care utilizeaz datele adncimii fntnii, examineaz
incidena cancerului n funcie de concentraia radiului din ap.
Apa furnizat a fost divizat n trei grupe de nivele i anume: apa coninnd radiu
0-2 pCil-1, 2-5 pCil-1, 5 pCil-1, iar media anual a ratei incidenei n funcie de vrst a
fost examinat pentru perioada 1969-1978 (excepie anul 1972). Anumite tipuri de cancer
au fost gsite, observndu-se c ele cresc odat cu creterea concentraiei de radiu.
Tipurile de cancer gsite sunt: cancerul la vezica urinar i plmni la brbai, i cancerul
la sn i plmni la femei.
Radonul-222, se afl n echilibru secular cu precursorulsu direct radiul-226. Notm cu

Ra i Rn constantele de dezintegrare a radiului, respectiv a radonului i cu N i N


Ra
Rn
numrul de atomi de radiu, respectiv de radon. n cazul echilibrului secular, pentru un
interval de timp t << T1/2(Ra), unde T1/2(Ra)=1620 ani, viteza de descompunere a radiului
Ra t
1 , adic NRa=NRa(0) i
printe este practic constant, deci se poate aproxima e

astfel se exprim numrul de atomi de radon prin expresia:

N Rn N Ra

Ra
1 e
Rn

Rn t

Rn t
0 , ceea ce duce la
Dac, n plus, t >> T1/2(Rn), unde T1/2(Rn)=3,82 zile, atunci e

expresia:

N Rn N Ra

Ra
Rn

adic activitile speciei printe (radiu-226) i fiica (radon-222) devin egale Ra Rn .


Reprezentarea grafic a echilibrului secular radiu - radon este ilustrat mai jos

94

Echilibru secular radiu radon


III. Procedura recomandat pentru msurarea concentraiei radiului n ap
n general, radiul-226, precursorul direct al radonului, se afl n echilibru secular cu
acesta. Concentraia de radon este egal cu concentraia radiulului, acest fapt se ntampl
dup o perioada de timp, dupa 30 zile radiul intr n echilibru cu radonul. Cu ajutorul
aparatului Luk3A putem determinat concentraia de radiu din probele de ap, condiia
este ca apa care trebuie s fie msurat trebuie s stea 30 de zile timp necesar ca cele
dou elemente sa intre n echilibru secular
Procedura recomandat pentru msurarea radiului din ape este prezentat mai jos:
- probele de ap vor fi recoltate n vase de 0,5 l, vasele vor fi complet umplute i
perfect nchise.
- vasul va fi adus n laborator i inut la temperatura camerei timp de 30 de zile.
- dup cele treizeci de zile proba se msoar conform procedurii recomandate n cazul
radonului dupa cum urmeaza:
IV. Msurarea radonului din ap cu LUK-VR
LUK VR este instalaia care este folosit la determinarea radonului din probe
lichide. Instalaia este format dintr-un vas de sticl extractor (scrubber) - cu ajtorul
cruia radonul din ap este adus la echilibru cu radonul din aerul de deasupra apei. Aerul

95

cu un coninut de radon este transferat prin intermediul unor tuburi de cauciuc, prevzute
cu doi robinei de nchidere, n camera de scintilaie (celule Lucas). Camera de scintilaie
se afla n interiorul aparatului Luk 3A, fiind aezat n faa unui fotomultiplicator.
1.Metoda de msurare radonului din probe lichide
Un volum VW de ap cu concentraia total de radon A este vrsat n vasul
extractor. Deasupra apei din vas se afl un volum de aer Va. Dup un interval de timp se
va stabili echilibrul ntre concentraia radonului din ap AW i din aerul de deasupra Aa,
astfel concentraia total de radon este mprit ntre volumul de aer A a i cel de ap AW.
Legtura dintre cele dou concentraii este dat de ecuaia dedus de Genrim privind
coeficientul de dizolvare (solubilitate) a 222Rn n ap:

AW Va

Aa VW

Concentraia radonului din aer Aa se obine, nlocuind concentraia radonului din


ap AW cu diferena concentraiei iniiale (A) i concentraia radonului ieit din ap n aer
(Aa), AW = A - Aa:

Aa

Va VW
1 Va /( VW )

Celula este golit prin vidare (evacuarea aerului din celul pn la o anumit
presiune), apoi se introduce aerul de msurat. Volumul celulei V1 este relativ mic - 145
ml. Cnd camera de scintilaie (celula Lucas) evacuat anterior, este conectat cu
volumul activ Va, se formeaz o depresiune Va/(V1+Va). Numai o parte din aerul activ se
va transfera n camera de scintilaie (celula Lucas). Presiunea poate fi egalizat
deschiznd robinetul de la scrubber, egaliznd presiunea n interiorul spaiului activ cu
presiunea atmoferic, n acest caz se va obine o diluare nedeterminat a aerului activ.
Exist o metod de transfer complet al aerului din scrubber n celula Lucas. Extractorul
(scrubber) este un vas cu volum de 500 ml. n partea de sus a scrubberului se afla un
capac care are dou ieiri. Prima ieire este un tub de sticl care este introdus pn n
partea de jos a vasului extractor, a doua ieire este prevzut cu un tub de cauciuc pe care
este un robinet. La ieirea cu tubul din sticl se conecteaz o sering Janet cu un volum
de 160 ml, plin cu ap pur. Aerul este transferat n celula Lucas anterior golit prin

96

deschiderea succesiv a robinetului aparatului, a robinetului dintre scrubber i aparat. O


dat cu transferul aerului n interiorul celulei are loc i transferul apei (160 ml) din
seringa Janet n scrubber. Aceast cantitate din ap foreaz aerul activ s ias, fr nici o
diluare. Seringa Janet simplific determinarea volumului de ap introdus, permind
aflarea volumului de aer transferat n celula Lucas.
Relaia final dintre concentraia radonului i numrul de impulsuri msurate n s,
este:

ns

Va
1 Va /(VW )

unde
k este raportul dintre volumul celulei Lucas i volumul aerului activ Va;
k=V1/Va;
este eficiena deteciei i are valoarea de 1,45 pentru un interval de 15 minute
dintre procesul de umplere i momentul msurrii;
a este concentraia specific a radonului n ap, a = A / VW;
Va este volumul aerului din vasul extractor;
VW este volumul apei active din vasul extractor;
este coeficientul de solubilitate, are valoarea de 0,24 la 20 grade C;
este eficiena transferului n aerul de prob a 222Rn dizolvat n ap.
Coeficientul de solubilitate n ap depinde de temperatur i este dat de relaia
urmtoare:

0.1057 0.405e 0.0502t


unde t este n 0C .
Diferena de temperatur de la 10 la 22 grade C d o eroare de 12,3%. Din acest
motiv, apa trebuie s fie adus la temperatura camerei nainte de msurare.
Relaia pentru aflarea concentraiei se obine prin nlocuirea coeficientului K cu raportul
V1/Va:

1 a
ns
VW V1

97

2.Procedura recomandat pentru msurarea concentraie radonului n ap


Procedura de msurare poate fi rezumat:
a) prelevarea probei de ap: - probele de ap vor fi recoltate n vase de 0,5 l,
vasele vor fi complet umplute i perfect nchise.
b) vasul va fi adus la temperatura camerei; coeficientul de solubilitate este
tabelat mai jos:
Temperatura oC

18

19

20

21

22

23

24

Coeficientul

0,270

0,262

0,254

0,247

0,240

0,233

0,227

c) se toarn cu grij apa din vasul n care a fost recoltat proba n scrubber;
d) scrubberul se agit energic timp de un 1 minut, timp n care concentraia
radonului din ap devine egal cu concentraia radonului din aerul de deasupra apei;
f) camera de scintilatie (celula Lucas ) din interiorul aparatului LUK 3A este
evacuat cu ajutorul unei pompe de mn.
e) se conecteaz la una dintre ieirile scrubberului ( tub de cauciuc pe care se afl
un robinet de nchidere) aparatul LUK 3A, iar la cealalt ieire ( tub de cauciuc) seringa
Janet
g) dup deschiderea succesiv a robinetelor aerul cu un coninut de radon este
transferat n camera de scintilaie, iar apa din seriga Janet este transferat n scrubber.
h) dup ce aerul a ajuns n celula Lucas, robinetul de pe aparat se nchide apoi se
selecteaz comanda start a aparatului LUK 3A .
i) dup un interval (n funcie de tipul msurtori) se citete numrul de impulsuri
(N)
j) concentraia radonului se calculeaz cu urmtoarea relaie:

N
9,85

unde: A -concentraia radonului din ap (Bql-1)


N - numrul de impulsuri obinute la 100 secunde.
Inainte de masurarea probei se determina fondul celulei, facandu-se trei
masuratori a cate 1000 secunde fiecare. Pentru a se determina valoarea fondului se face

98

media aritmetica acelor trei masuratori. Pentru fiecare proba se fac trei masuratori a cate
1000 secunde, apoi se face media aritmetica. Din media obtinuta in cazul probe se scade
media aritmetica obtinuta in cazul fondului.
Rezultatele se trec in tabelul de mai jos
Media

Numarul de

Concentratia de

Concentratia de radiu

imp/1000 sec

impulsuri

radiu

(mBq/l)

/1000sec

(Bq/l)

Fond
Proba
Concentratia radiului se determina astfel: ARn=ARa
unde: ARn - concentratia radoului masurat
ARa - concentratia radiului

99

LABORATOR 11
STUDIUL RADIOACTIVITII AEROSOLILOR ATMOSFERICI
Generaliti
Radioactivitatea natural
Pmntul, ca i alte planete din sistemul nostru solar s-au format n urm cu 4.5
milarde de ani din substane bogate n minerale ca Fe, C, O, Si i alte elemente cu mase
atomice medii sau grele. Aceste elemente, la rndul lor, au fost create din H i He rezultat
n urma Big-Bangului, de acum 15 miliarde de ani. Timp de 10 miliarde de ani de la BigBang i pn la condensarea sistemului solar, hidrogenul i heliul au fost transformate n
elemente mai grele. Cea mai mare parte din elementele formate au fost radioactive, dar
ntre timp s-au descompus n nuclee stabile. Cteva din elementele radioactive cu via
lung n comparaie cu vrsta Pmntului sunt nc prezente n toate corpurile din
sistemul nostru solar. Ele formeaz partea principal a radioactivitii mediului, numit i
radioactivitate natural.
Ca i radionuclizi cosmogeni, care fac parte din componenta cosmic a radioactivitii
naturale, amintim dou elemente radioactive naturale 14C (radiocarbon, t1/2 = 5620 ani) i
3

T (tritiu, t1/2 = 12.2 ani) care joac un rol destul de nsemnat n elaborarea unor metode

de datare sau n cazul polurii radioactive. Cei doi radionuclizi se gsesc n factorii de
mediu (n substanele biologice n special) ca rezultat al producerii lor prin procese de
generare. Astfel,

14

C se gsete ntr-o concentraie constant de echilibru n CO2 - ul

atmosferic, fiind generat n reacia nuclear dintre azotul atmosferic i neutronii din
radiaia cosmic.
Cele mai multe elemente radioactive naturale au fost observate ca provenind din
elementele grele U i Th. Aceti nuclizi se dezintegreaz prin emisie de radiaii i ,
deci att Z-ul ct i A-ul elementului se micoreaz. Pe de alt parte, toate elementele
radioactive ce provin din lanul de dezintegrare al acestor dou elemente grele, se
grupeaz n patru familii radioactive numite i serii naturale. Tabelul 1. prezint aceti

100

capi de serie mpreun cu nucleul stabil rezultat, precum i timpul de njumtire al


capului seriei.
Tabelul 1. Serii radioactive naturale
Numele

Tipul

Capul

T1/2

Nucleul

seriei

(ani)

final

4n

232

1.41 1010

208

Pb

Uraniul

4n+2

238

4.47 10

206

Pb

Actiniul

4n+3

235

7.04 108

207

Pb

Neptuniul

4n+1

237

Np

2.14 106

209

Bi

Seriei
Thoriul

Th

Pe lng izotopii radioactivi naturali ai seriilor radioactive n scoara terestr se


gsesc i alte elemente cu via lung. Printre acetia amintim 40K (T1/2 = 1,28 109 ani).
Obiectul acestei lucrri este studiul radioactivitii aerosolilor atmosferici, unde
componenta principal sunt cei doi izotopi, radonul, (222Rn; t1/2 = 3,82 zile) i toronul
(220Rn; t1/2 = 55,6 sec), care apar n seria de dezintegrare a uraniului i thoriului. Izotopii
acestor serii se gsesc n toate materialele din jurul nostru i n special n roci i minerale
condensate o dat cu formarea pmntului. Studiul dezintegrrii lor poate conduce la o
tehnic de determinare a vrstei rocii respective sau chiar a vrstei planetei.

101

Scheme de dezintegrare a radonului (222Rn) i a toronului (220Rn)


De asemenea, radonul format n sol precum i n materialele de construcie ale
cladirilor poate s ajung prin difuzie sau anumite procese de convecie (fore cauzate de
diferenele de temperatur din sol i suprafa) i advecie (fore cauzate de diferenele de
presiune din sol i suprafa) la suprafaa solului, i n atmosfer. El poate ajunge uneori
n cantiti mari n aerul din interiorul locuinelor, iar inhalarea lui poate fi responsabil
de apariia cancerului de plmni (tumori bronho-pulomonare) mai ales n combinaie cu
fumatul activ sau pasiv.
102

n vederea nelegerii experieelor propuse, trebuie s cunoatem cteva proprieti ale


radonului: este un gaz inert, deci nu intr n reacii chimice cu ali atomi i are molecul
monoatomic. Are un timp de njumtire de 3.82 de zile, se depune pe aerosoli cu
dimensiunile de orinul 0.5 m, astfel putnd fi reinut pe filtre, se dizolv n ap i n
solveni organici (snge i grsime).
Prin inhalare radonul ajunge n plmni de unde mpreun cu sngele ajunge n toate
organele corului, reprezentnd astfel o surs radioactiv important din punct de vedere
al dozei radioactive acumulat de om n cursul unui an.
Studiul concentraiei de radon din aerul ncperilor i aerul liber a devenit un subiect
de studiu n ntreaga lume, promind totodat realizarea unor experiene n laborator,
care vin s completeze conotinele acumulate n cadrul cursului de radioactivitatea
mediului.
Pentru experienele propuse se folosete ca detector pentru radiaiile provenite din
222

Rn,

220

Rn i descendenii lor, un detector Geiger-Muller, care se afl n dotarea

laboratorului de Radioactivitatea Mediului, iar ca surs radioactiv, radioactivitatea


atmosferei.
1.2. Principiul de funcionare al numrtorului Geiger-Muller
Numrtorul Geiger-Muller este cel mai rspndit tip de detector, i poate detecta
radiaiile , i . Structura detectorului seamn cu structura unui condensator cilindric
(fig.3). Forma tubului metalic este cilindric (cu raza de 1 cm), astfel nct peretele
metalic este catodul, iar firul subire de pe axa cilindrului este anodul (cu raza de sutimi
de mm). Pe aceste dou armturi se aplic o diferen de potenial (tensiune de 300500
V) care n jurul anodului creeaz un cmp electric de intensitate mare. Intensitatea
cmpului electric n tub are simetrie cilindric. Dac folosim argon ca gaz de umplere
pentru tubul G-M la presiunea de 105 Pa, drumul liber mediu al moleculelor de argon la
temperatura camerei va fi de 210-4 cm. Astfel, dac n interiorul tubului ptrunde o
particul ncrcat electric (particul sau ), acesta va interaciona (se va ciocni) cu
moleculele de gaz din interior i prin ionizare se vor crea perechi de ion-electron. Aceasta
103

se numete ionizare primar. Din cauza intensitii mari al cmpului electric n apropierea
firului anod, energia cinetic a electronilor (ntre dou ciocniri) se poate mri n aa
msur, nct acestea vor avea capacitatea la noi procese de ionizare prin interaciune
(ionizare secundar). Astfel, numrul de perechi electroni ioni astfel creai se poate mri,
i apare un fenomen de avalan prin ionizare. n jurul anodului se va forma un nor de
ioni pozitivi, avnd o mobilitate mai mic dect electronii megativi. Astfel, electronii
avnd o mobilitate mai mare, vor putea ajunge pe anod mai repede dect ionii pe catod.
Producerea de electroni i neutralizarea acestora produce n circuitul electronic al
detectorului un impuls electric bine sesizabil. Fenomenul ns are i alte urmri. n urma
neutralizrii, proporional cu valoarea impulsului scade rezistena tubului i tensiunea pe
acesta. Astfel, cmpul electric existent nu mai poate ntreine avalana de ioni i nu este
suficient nici pentru accelerarea unei particule nou sosite pentru a produce aceste noi
ionizri.
Timpul care se scurge de la pornirea impulsului i atingerea tensiunii de funcionare
se numete timpul mort al detectorului. Pe perioada timpului mort detectorul nu sesizeaz
particulele sosite, deci numrtorul nu le nregistreaz. Numrul de particule nesesizate
este n funcie de intensitatea radiaiei i de timpul mort. De fapt, timpul mort determin
i viteza de numrare maxim a detectorului. Astfel, timpul mort este o caracteristic a
tubului G-M.

Figura 3. Schema detectorului Geiger-Mller

104

1. Modul de lucru:
Lucrarea are ca scop punerea n eviden a radioactivitii atmosferice, folosindu-se
de proprietatea descendeniolor radonului de a se depune pe aerosoli.
2.1. Realizarea unei surse radioactive de aerosoli
Pentru aceasta, vom utiliza urmtoarele instrumente: tifon (form rotund, diam. de 5
cm), fitru de hrtie (form rotund, diam. de 5 cm), aspirator, suport filtru, detector
Geiger-Muller i cronometru.
Mersul lucrrii:
-

se msoar radiaia de fond cu detectorul G-M, timp de 5 minute, dup care se


calculeaz valoarea de fond F imp/min;

se aspir prin tifon aer timp de 15-30 min;

se pune tifonul cu partea prfuit n faa tubului G-M, astfel nct acesta s fie ct
mai strns pe tub;

se msoar imulsurile (provenind din radiaia de pe tifon) timp de 5 minute, dup


care se calculeaz viteza de numprare cu banda de tifon G imp/min,

se repet experiena cu filtrul de hrtie.

Analiza rezultatelor:
Se va observa c G este mai mare dect F, ceea se datoreaz prafului de pe tifon
(filtru). Din studiul proprietilor radonului, pe tifon (filtru) este radon. Se va observa c
inegalitatea G F este mai evident n cazul filtrului, randamentul de filtrare fiind mai
mare.
2.2. Determinarea activitii unei surse necunoscute de aerosoli. Determinarea
factorului de detecie al detectorului.
Lucrarea i propune studiul a dou mrimi fizice care caracterizeaz pe de o parte
sursa radioactiv, pe de alt parte detectorul. Ca i n cazul punctului 2.1, ne propunem
realizarea unei surse tot cu ajutorul radonului din atmosfer. Determinnd activitatea
filtrului pe care am reinut aerosolii cu descendenii radonului, vom avea o valoare
etalon pe care o vom folosi n calculul factorului de detecie.

105

Pentru aceasta, vom utiliza urmtoarele instrumente: filtru de hrtie, suport filtru,
aspirator, cronometru, balan de precizie.
Mersul lucrrii:
-

nantea aspirrii se determin masa m1 al filtrului, dup care se introduce filtrul n


suport;

se aspir prin filtru timp de 30 de min;

se msoar masa m2 a filtrului dup aspirare;

se determin m2-m1, ceea ce reprezint masa aerosolilor reinui pe filtru,

se determin numrul de atomi de radon de pe filtru. Pentru aceasta se dau:


NA=6,02310-26 molec/kmol, A=222. Astfel: N

NA
m2 m1 .
A

din studiul schemei de dezintegrare ajungem la concluzia c

222

Rn emite trei

radiaii alfa i dou beta n=5.


-

cunoscnd timpul de njumtire T1/2=3,82 zile, constanta de dezintegrare este:


=2,110-6 s-1,

cunoscnd aceste date, activitatea se calculeaz dup relaia: A=Nn Bq,

se determin viteza de numrare net R=G-F imp/min, unde G este viteza de


numrare cu filtrul, iar F este fondul.

se calculeaz factorul de detecie dup relaia: f = R / A imp/min/Bq.

Analiza rezultatelor:
Masa descendenilor radonului obinut pe filtru este mai mic dect (m2-m1).
Valorile obinute pentru activitate i factor de detecie au caracter orientativ cci nu s-a
luat n considerare o serie de factori, a cror discuie depete limitele lucrrii. Relaiile
folosite i metodele sunt autentice i erorile sunt relativ mari datorit deficienelor
sistemului de detecie i de msur.

106

2.3. Studiul legii de dezintegrare radioactiv. Determinarea timpului de


njumtire.
Se pornete cu legea dezintegrrii radioactive, care ne arat ci atomi dintr-o
substan emitoare de radiaii, ce conine iniial un numr de N0 atomi mai exist dup
timpul t:
N t N 0 e t , unde: este constanta de dezintegrare.

Se vede c relaia rmne valabil i dac N(t) respectiv N0 reprezint viteze de


numrare, pe care s le numin intensiti de particule I(t) respectiv I0, unde :
I t I 0 e t , de unde prin logaritmare: ln I t ln I 0 t .

Instrumente necesare: filtru, suport filtru, aspirator, cronometru, hrtie milimetric i


calculator cu logaritm.
Mersul lucrrii:
-

Se msoar radiaia de fond F imp/min, timp de 5 minute;

Se aspir aer prin filtru timp de 30 de min;

Se msoar numrul de imp/min (de 20 ori a cte 5 minute), astfel ca la fiecare


300 de sec se inregistreaz o valoare de impulsuri, i calculeaz viteza de
numrare G imp/min;

Se calculeaz intensitatea de particule net, pentru fiecare msurtoare: I = G-F;

Se calculeaz ln I, pentru fiecare I;

Rezultatele se introduc n tabelul urmtor:

107

Nr.

ln I

Nr.

(min)

(imp/min)

(imp/min)

ln I

(min)

(imp/min)

(imp/min)

11

55

10

12

60

15

13

65

20

14

70

25

15

75

30

16

80

35

17

85

40

18

90

45

19

95

10

50

20

100

Se reprezint grafic I = f(t), i ln I = f(t);

108

I(t)

200
175
150
125
100
75
50
25
0
0

20

40

60

80

60

80

100

t(min)

120

5,5

ln I(t)
5

4,5

3,5

3
0

tg

20

40

Pe baza celui de al doilea grafic:

ln I 1 ln I 2
ln 2
,

t1 t 2
T1 / 2

109

100

t(min)

120

de unde se determin timpul de njumtire T1/2 min a sursei radioactive de aerosoli,


provenit din dezintegrarea total a radonului i a descendenilor de pe filtru.
Analiza rezultatelor:
a. Din primul grafic se observ dependena exponenial a numrului de dezintegrri
n funcie de timp.
b. Din msurtorile fcute rezultatul este diferit de cel scontat, datorit erorilor de
msur i datorit neglijrii unor termeni, avndu-se n vedere condiiile de
laborator.

110

LABORATOR 12
RADONUL I FLUXUL DE RADON DIN SOL
1. Generaliti
O component important a radioactivitii naturale ai scoarei terestre este radonul.
Fiind un gaz nobil i neparticipnd la reacii chimice, radonul este prezent peste tot (n
roci, n sol, n apele de suprafa i de adncime, se eman din materialele de construcie,
fiind prezent att n interiorul locuinelor ct i n atmosfera exterioar i deasemenea, n
gazele naturale n concentraii foarte diferite). Se creeaz n continuu din radiu, care este
izolat n grunele mineral din roci i sol. n multe ape i gaze naturale ajunge chiar fr
prezena radiului printe, datorit procesului de difuzie sau transport, prin crpturile i
fisurile rocilor, dizolvndu-se n apele subterane. n atmosfer ajunge difuznd din sol
spre suprafa, aceast exhalaie formnd fluxul de radon al scoarei terestre.
n toate cele trei serii de dezintegrare al uraniului apare radonul. Radonul (222Rn) cu
un timp de njumtire de 3.82 zile face parte din seria uraniului (238U; t1/2 = 4.47109
ani; abund. relativ 99,37 %) i se creeaz prin dezintegrarea alfa a
ani). Thoronul (
thoriului (

232

220

226

Ra (t1/2 = 1600

Rn) cu un timp de njumtire de 55.6 sec face parte din seria

Th; t1/2 = 1.411010 ani; abund. relativ 100 %) i se creeaz prin

dezintegrarea alfa a

224

Ra (t1/2 = 3.66 zile). La expunerea la doza de radiaii natural,

procentajul cel mai mare provine de la

222

Rn (~60%). Astfel, o importan deosebit

trebuie acordat acestuia. Toronul, avnd timpul de njumtire mult mai mai scurt dect
al radonului, el se dezintegreaz mai repede, astfel nct nu mai ajunge n atmosfer i
deci doza de radiaii este neglijabil.
n timpul dezintegrrii

226

Ra, nucleul atomic emite o particul alfa (42He) de energie

4,79 MeV, dup relaia urmtoare:


226
88

Ra

222
86

Rn 24 He .

n roci i n sol radiul este prezent n concentraii variate. Concentraia de radon a


unei formaiuni geologice depinde de cantitatea de radiu i de caracteristicile fizice i
111

proprietile fizice i chimice locale ale rocilor respectiv solului. Cantitatea de radiu i
astfel concentraia de radon din sol poate s varieze radical din loc n loc (i n funcie de
adncime) datorat structurilor variate ale formaiunilor geologice locale. Granitele, rocile
vulcanice au cantiti mari de radiu. Rocile sedimentare i metamorfice sunt de
radioactivitate medie. Rocile bazaltice i calcaroase au cantitate de radiu mic.
Caracteristicile geologice ale unor zone geografice (ca sedimentare, fracturi, falii, etc.)
ajut la acumularea local a radonului, deoarece influeneaz migrarea radonului n sol, i
ctre atmosfer.
Migrarea sau transportul radonului i thoronului de la locul de formare, adic
gruntele mineral din sol, roc sau materialul de construcie spre aerul atmosferic sau
aerul din interiorul locuinelor depinde n principal de urmtorii factori: porozitatea
mediului, umiditatea solului, diferena de presiune dintre aerul din sol i cel din afar, i
temperatur.
Ca factori secundari, dar care pot juca un rol deosebit de important n unele cazuri,
amintim: viteza vntului, curenii ascendeni determinai de inversiunea de temperatur,
variaiile rapide ale presiunii atmosferice.
Inelegerea acestor procese este esenial n determinarea nivelului radonului n
locuine, mine, depozite subterane, descoperirea materialelor fisionabile i, de asemenea,
n prognoza cutremurelor de pmnt.
Procesele implicate n transportul izotopilor radonului spre suprafa sunt legate de
mrimea i configuraia spaiilor libere din sol. Aceste spaii pot varia de la dimensiuni
foarte mici (interstiii moleculare) la mari caverne subterane. De asemenea spaiile pot fi
izolate, interconectate sau nchise. Volumul porilor nu poate varia i el n limite foarte
mari.
n solul de la suprafa procesele de transport pot fi divizate n dou mari categorii:
a. procese microscopice n care predomin difuzia i curgerea vscoas,
b. procese macroscopice n care apare un flux prin sprturi fisuri i canalele
subterane.

112

2. Estimarea potenialului de radon din sol


Radiaia produs de dezintegrarea radonului i a descedenilor, care sunt deasemenea
elemente radioactive creeaz un risc semnificativ de expunere la populaie. Comisia
Internaional de Radioprotecie (ICRP) a recomandat anumite nivele de activitate i
limitele acestor nivele au fost stabilite n multe ri. Orice program naional de radon
trebuie s ia n considerare trei aspecte principale:
- depistarea zonelor cu un posibil potenial crescut de radon,
- efectuarea de msurtori sistematice n aceste zone, asupra unui numr ct mai mare
de locuine,
- recomandarea, ca la terminarea studiilor, a unor msuri de reducere a nivelului de
radon din locuinele existente i stabilirea unui program cu msuri suplimentare
care trebuiesc avute n vedere la construirea de noi locuine.
Transferul radonului din sol n construcii depinde de concentraia de radon din solul
pe care se afl construcia i de permeabilitatea solului. Aceste estimri conduc la
determinarea potenialului de radon al solului. Pentru aceasta, se obinuiete a se msura
concentraia de radon din sol i n acelai timp i permeabilitatea solului. Msurtorile de
concentraii i permeabilitate se efectueaz de obicei la o adncime de 80 cm.
Permeabilitatea este un parametru important n procesele de transport al gazelor n
sol, care influeneaz n mare msur fluxul sau exhalaia de radon din sol.
Permeabilitatea solurilor i a rocilor pentru gaze este unul dintre principalii parametrii
pentru clasificarea final a riscului de radon a locurilor construciilor.
n conformitate cu concentraia de radon msurat n sol, solurile pot fi clasificate n
trei categorii:
1. Zone cu risc ridicat, unde concentraia de radon al solului > 50 kBq.m-3; aici se
pot clasifica acele zone n care subsolul este bogat n uraniu respectiv radiu, sau
solurile cu permeabilitate ridicat;
2. Zone cu risc mediu, unde concentraia de radon al solului este ntre 10-50 kBq.m3

; aici se pot clasifica acele zone unde concentraia de uraniu respectiv radiu nu

depesc valoarea normal pentru soluri, i permeabilitatea solurilor este medie.

113

3. Zone cu risc mic, unde concentraia de radon al solului este < 10 kBq.m -3; aici pot
fi clasificate zonele unde concentraia de uraniu respectiv radiu este mai mic
dect valoarea medie; de ex. solurile calcaroase i nisipoase.
In ceea ce privete evaluarea valorilor de permeabilitate msurat, n cadrul
clasificrii riscului de radon, este posibil obinerea unor categorii de permeabilitate
pentru gaze, utiliznd limitele specifice pentru:
- permeabilitate mare: k 4.010-12 m2;
- permeabilitate medie: 4.010-12 m2 k 4.010-13 m2;
- permeabilitate mic: k 4.010-13 m2.
Aceast clasificare din punct de vedere a criteriilor geologice poate servi ca baz
pentru cartografierea radonului unei zone geografice, precum i pentru proiectarea
fundaiei i structurilor caselor.
3. Metode de msurare
3.1.Metoda de msurare a concentraiei de radon din sol
Msurarea concentraiei de radon din sol poate fi efectuat cu detectorul de radon i
toron LUK3C (fig.1). Acest detector se bazeaz pe tehnica deteciei cu scintilaie, cu
celule Lucas, i determin concentraia direct din dezintegrrile alfa ale radonului i
toronului. Pentru colectarea probei de aer din sol se folosete o siring Janet cu volum de
150 ml, care este conectat la o sond de extracie. Sonda (cu o lungime de 1 m) este
nfipt n sol la o anumit adncime. Dup dou sau trei extracii preliminare (eliminate n
atmosfer, pentru antrenarea radonului dizolvat n gazul din sol) proba de aer colectat se
introduce n celula Lucas al detectorului LUK3C. Introducerea probei se efectueaz cu
ajutorul unui sistem de vidare preliminar. Imediat dup acesta, detectorul pornete un
protocol de msurare automat, care const din msurarea fondului celulei, urmat de un
timp de ntrziere de 5 minute pentru dezintegrarea toronului, i n final 5-10 msurtori
consecutive de activitate a radonului, fiecare cu o durat de 20 sec. Timpul total pentru
msurarea i determinarea concentraiei de radon i toron a unei singure probe de aer nu
este mai lung de 15 min.
114

Fig.1. Detectorul LUK3C folosit

Fig.2. Schema pentru colectarea

pentru msurtorile de concentraii

probei de aer din sol i msurarea

de radon i toron n sol

concentraiilor de radon i toron cu


LUK3C

3.2. Metoda de msurare i determinare a permeabilitii solului


Bazele teoretice ale msurtorilor de permeabilitate se bazeaz pe legea lui Darcy.
Considerm solul un sistem omogen i izotrop, iar aerul din sol incompresibil (diferenele
de presiune sunt cu puin mai mici dect presiunea atmosferic). Debitul de aer extras din
sol se poate determina cu relaia urmtoare:

qF

p ,

unde, q este debitul volumic de aer ce trece prin sond [m3s-1], F este factorul de form
al sondei [m] (ce depinde de geometria acestuia), k este permeabilitatea solului [m2],

115

este vscozitatea dinamic al aerului (= 1.7510-5 Pas, la 10C), p este diferena de


presiune ntre nivelul captului de jos i capul sondei nfipt n sol [Pa].
Determinarea permeabilitii solului poate fi efectuat printr-o metod special de
extracie i msurare a fluxului de gaz din sol. Pentru aceasta, se folosete un recipient de
plastic, umplut cu ap, la care pe ambele capete este montat cte un robinet. Caprul
superior (robinetul 1) este conectat la eava de extracie a gazului din sol. Diametrul
interior al tubul de conexie i cel al evii de extracie sunt aceleai. Principiul msurtorii
de permeabilitate const n curgerea unei coloane de ap din recipient, care nainte se
umple cu o cantitate de ap (V). Sond este introdus n sol la o adncime de 80cm, la fel
ca i la msurtorile de concentraii de radon. La captul inferior al recipientului,
robinetul (2) se va deschide atunci, cnd se pornete msurtoarea de extracie i coloana
de ap curge afar din recipient prin robinetul (2). Cu ajutorul acestui sistem se msoar
timpul (t) de curgere al apei din recipient. Debitul de curgere al apei (q) i se determin
din raportul volumului apei (V) i timpul necesar curgerii apei (t) (q = V / t). Ulterior,
debitul de curgere este proporional cu permeabilitatea solului (q k).

Fig.4. Schema pentru sistemul de msurare a permeabilitii


solului

116

Punctul critic al acestei msurtori este n determinarea factorului de form al sondei


(F), care se poate determina din relaia:

2 l
2 l 4 D 1

ln

d
4

unde, l este lungimea captului activ al sondei [m], d este diametrul captului activ [m],
iar D este adncimea de la suprafaa solului pn la captul activ al sondei [m].
4. Mod de lucru
4.1. Msurarea concentraiei de radon din sol
1. Din sertarul detectorului se alege o celul Lucas, i se introduce n soclul celulei, n
faa foto-multiplicatorului, dup care se pune napoi capacul soclului.
2. Se pornete detectorul, i cu ajutorul celor trei taste (, GO, ) se caut protocolul
de msurare RT+ (radon, thoron, plus). Acest protocol de msurare se folosete
pentru msurarea concentraiilor ridicate de radon din sol, n prezena unei
concentraii ridicate de toron. Protocolul de msurare va efectua o durat de ntrziere
(120 s) pentru dezintegrri iniiale, dup care va porni o msurtoare de fond a celulei
(120 s).
3. n acest timp de msurare a fondului, simultan, se nfige eava de extracie n sol (cu
ciocanul), pn la adncimea de 80 cm, dup care se scoate 5 cm din sol.
4. Dup terminarea msurtorii de fond, se conecteaz pompa de vidare a celulei Lucas,
i se pornete vidarea. Pentru aceasta se are n vedere ca robinetul de intrare s fie
deschis, iar presiunea Phi (aprox. 950 hPa) s scad pn la valoarea minim Plo (150
hPa). n momentul n care presiunea este mai mic de Plo, se nchide robinetul.
5. Se conecteaz siringa Janet (cu un tub scurt de conexie) la tubul de extracie nfipt n
sol. Se efectueaz 2 extracii cu siringa, care se elimin n aer. La cea de a treia
extracie, siringa va fi conectat la conexiunea de intrare a detectorului, dup care

117

prin deschiderea robinetului gazul din siring va fi absorbit n interiorul celului


Lucas. Se are n vedere ca operaia de extracie i introducere a gazului din sol, s se
fac rapid, pentru a nu pierde toronul prin dezintegrare.
6. Dup introducerea gazului, detectorul va porni automat o msurtoare de impulsuri
provenind din dezintegrarea total a Rn i Tn (20 s), dup care un timp de ntrziere
pentru dezintegrarea Tn (300 s), si apoi 5-10 msurtori de impulsuri din
dezintegrarea Rn (20 s). n final, pe afiorul detectorului va aprea valoarea
concentraiei medii de Rn i eroarea (OAR), i concentraia de Tn (OAT).
7. Rezultatele se introduc n urmtorul tabel:
Locul

OAR

eroarea OAR OAT

msurtorii

(cm)

(C 222Rn)

(dC 222Rn)

(C 220Rn)

(kBq/m3)

(kBq/m3)

(kBq/m3)

Observaii

Punct 1
Punct 2
...
...
Punct n

4.2. Msurarea permeabilitii solului


1. Dup terminarea msurtorii de concentraie de radon din sol, aceeali eavp de
extracie va fi folosit i pentru msurtorile de permeabilitate, la aceeai adncime
(80 cm), i la aceeai scoatere a evii (5 cm).
2. Se umple recipientul de plastic cu cei doi robinei cu o cantitate de ap de 1,5 l, i se
nurubeaz robinetul (1) pe el. Se are n vedere ca robinetul (2) ce se afl n partea
opus a gurii recipientului s fie nchis. Se conecteaz cu un tub de plastic robinetul
(2) la eava de extracie.
3. Se regleaz cronometrul pe poziia de null.
4. Se rstoarn recipientul de plastic cu gura n jos.
118

5. n momentul pornirii msurtorii de curgere a apei a apei din sticl, se deschide


robinetul (1) i se pornete cronometrul, pentru msurtoarea de timp (t). Se are n
vedere ca deschiderea robientului i pornirea cronometrului s fie simultan i rapid.
6. n momentul n care nivelul de ap ajunge la nvelul inferior, se oprete cronometrul.
7. Se calculeaz factorul de form a sondei (F), dup formula de mai sus, i dup
paramterii utilizai. Pentru metoda aplicat, valorile parametrilor utilizai sunt: d = 12
mm, l = 45 mm, iar adncimea standard pentru msurtori D = 0.825 m.
8. Rezultatele se introduc n urmtorul tabel:
Locul

msurtorii

(cm)

(sec)

(m)

(m3/s)

(m2)

Observaii

Punct 1
Punct 2
...
...
Punct n
8. Cu metoda descris mai sus, se efectueaz msurtori n diferite puncte (pe un teren),
la distane nu mai mari de 25 m.

119