Sunteți pe pagina 1din 15

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

SEAP
Ghiddeinstalareacertificatuluidigital

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

CUPRINS

1.

Instalareacertificatului(InternetExplorer,GoogleChrome,Safari,Opera)............................................3

2.

InstalareacertificatuluinMozillaFirefox.................................................................................................6

3. InstalareansistemuldeoperareWindowsacertificatelordigitalealeAutoritiideCertificareaIGCTIinInternet
Explorer,GoogleChrome,SafarisiOpera.........................................................................................................8
4.

InstalareansistemuldeoperareWindowsacertificatelordigitalealeAutoritiideCertificareaIGCTIinFirefox
12

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

1. Instalareacertificatului(InternetExplorer,GoogleChrome,Safari,Opera)

Obs.AceastamodalitatedeinstalareacertificatuluidigitalnuseaplicapentrupentruOperaversiunea12saumaiveche.
Pentruaputeautilizacertificatuldumneavoastrtrebuiesilinstalaifolosindpaiidescriimaijos:
1. Sedadubluclickpecertficatulprimit(acestaareextensiap12)
2. LaprimafereastraseapasaNext

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

3. NusemodificanimicsiseapasabutonulNext

4. SeintrouceparolaprimitaodatacucertificatulsiseapasaNext

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

5. SelasaoptiuneaimplicitasiseapasaNext

6. PentruafinalizainstalareaseapasabutonulFinish

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

2. InstalareacertificatuluinMozillaFirefox

Spre deosebire de Internet Explorer care utilizeaz modulul instalat n sistem fr a efectua operaiunea de import a
acestuianbrowser,nMozillaFirefoxcertificatuldigitaltrebuieimportatmanual.
PentruaimportacertificatuldigitalnbrowserulMozillaFirefoxestenecesarparcurgereapailordemaijos:
1. DeschideiMozillaFirefox.
2. Dinmeniulprincipalselectai:Tools >Options >Advanced.nfereastracaresedeschideselectaitabulView
Certificates.

3. nfereastracaresedeschideveiputeancrcacertificatulinFirefox.EfectuaiclickpebutonulImport.

4. nfereastracaresecautatilocatiaundeestesalvatcertificatul(fisierulcuextensiap12)apoiefectuaiclickpe
butonulOpen.

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

5. nfereastracaresedeschideintorucetiparolaprimitaimpreunacucertificatulsiefectuaiclickpebutonulOK
pentru.

6. nfereastracaresedeschideefectuaiclickpebutonulOK.

7. Certificatulafostinstalatcusuccessipoatefivizualizatcainfereastrademaijos.

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

3. Instalarea n sistemul de operare Windows a certificatelor digitale ale Autoritii de Certificare a IGCTI in
InternetExplorer,GoogleChrome,SafarisiOpera

Obs.AceastamodalitatedeinstalareacertificatuluidigitalnuseaplicapentrupentruOperaversiunea12saumaiveche.
Pentruverificareaautenticitiicertificatuluidumneavoastr,sevorinstalansistemceletreicertificatealeAutoritii
deCertificare.Trebuiesaveipeharddiskfiierulcuextensia.p7bncrcatdepesiteulhttps://ac.eguvernare.ro/cds.

1. Seefectueazclickdreaptapefiierulcuextensia.p7bsisealegeoptiunea"InstallCertificate"

2. Seprezintoscurtadescriereautilitaruluideinstalareacertificatului.PentrucontinuareapasatibutonulNext.

3. Seselecteazaoptiunea"Placeallcertificatesinthefollowingstore"apoiseapasaBrowse
8

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

4. Sealege"TrustedRootCertificationAuthorities"siseapasaOK

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

5. PentrucontinuareapasatitastaNext

6. PentruaincepeimportulcertificatelordigitaleapasatitastaFinish

10

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

7. Mesajuldemaijosvaapareade3oripentrufiecarecertificatdindinlantulautoritatiiIGCTI,vatrebuisaapasati
YESlafiecaremesaj.

8. Inmomentulincarevaapareamesajuldemaijostoatecertificateleaufostimportatecusucces

11

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

4. Instalarea n sistemul de operare Windows a certificatelor digitale ale Autoritii de Certificare a IGCTI in
Firefox

PentruaimportacertificatuleledigitalenbrowserulMozillaFirefoxestenecesarparcurgereapailordemaijos:
1. DeschideiMozillaFirefox.
2. Dinmeniulprincipalselectai:Tools >Options >Advanced.nfereastracaresedeschideselectaitabulView
Certificates.

12

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

3. nfereastracaresedeschideveiputeancrcacertificatulinFirefox.EfectuaiclickpetabulAuthorities apoi
Import

4. Senavigheazapanaundeestestocatfisierul.p7bapoidinparteadreaptasedaclickpecertificatefilessise
alegeAllFiles

13

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

5. Seselecteazafisierulcuextensia.p7bsiseapasabutonulOpen

6. SebifezatoatecasutelecainimagineademaijossiseapasaOK
14

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

15

S-ar putea să vă placă și