Sunteți pe pagina 1din 1

Cap.

5 Concluzii

Prin această lucrare am proiectat şi realizat o machetă ce reprezintă partea electronică a unui
robot mobil pentru detectarea şi dezamorsrea minelor antipersonă.
Am realizat un program în Turbo Pascal cu ajutorul căruia macheta interfaţează cu PC-ul.
Pentru preluarea semnalelor digitale primite de la PC am folosit un microcontroler care cu ajutoul unui
program realizat în mikropascal prelucrează datele digitale primite de la PC şi le transmite spre
electronica de putere.
Prin acest proiect am vrut să evidenţiez principiile după care funcţionează roboţii mobili si pe
viitor îmi doresc să dezvolt aceată lucrare într-o structură mult mai complexă integrând mai multe
elemente de recepţie semnale din mediu(senzori, traductoare) care cu ajutorul microcontroler-ului sa fie
prelucrate.

pg. 116