Sunteți pe pagina 1din 1

Tema tehnică

Să se proiecteze un Robot Mobil deminărilor în cadrul aplicaţiilor militare.


Pentru calcul se va considera un set de date de lucru redus la scară pentru macheta
demonstrativă. Aceste date sunt prezentate în capitolul 2 ,, Brevieri de calcule mecanice ”. Din punct de
vedere electronic şi informatic proiectul trebuie să conţină următoarele elemente:
Bloc electronic cu microcontroler încorporat de tip PIC 16F877, produs de firma Microcip.
Program de comandă prin care să se realizeze o magistrală de date digitale între calculator şi
blocul electronic cu microcontroler. Datele digitale vor reprezenta coduri de comandă poe care
microcontrolerul le va primi de la PC le va interpreta şi le va executa.

pg. 3