Sunteți pe pagina 1din 1

Pag 1

OBIECTIV:

Extindere retea canalizare

Beneficiar:

Primaria Oradea

Proiectant:

PFA Griga Ciprian

Executant:

SC.GRIGATEH.SRL

DEVIZ PE INVESTIIE
CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr.
crt.

Nr. cap./
subcap.
deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea
cheltuielilor/obiect,
exclusiv TVA

Din care C+M

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la


starea initiala

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare


obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru investitia de baza

389,67

89,79

389,67

89,79

4.1

Constructii si instalatii

389,67

89,79

389,67

89,79

4.1.1

Pozare conducta

377,66

87,02

377,66

87,02

4.1.2

Pozare camin

12,02

2,77

12,02

2,77

10

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

11

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu


montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

12

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

13

4.5

Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

14

5.1

Organizare de santier

0,00

0,00

0,00

0,00

389,67

89,79

389,67

89,79

93,52

21,55

93,52

21,55

483,19

111,34

483,19

111,34

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)


TVA

24 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro = 4,34 lei, curs la data de 02.06.2015


Executant

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007