Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE ACTIVITATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

SCOALA PRIMARA ARCANU


Mi-am desfasurat activitatea la clasa cu un efectiv de 12 elevi , procentul de
promovabilitate la sfarsitul anului fiind de99,8 % avand un elev repetent .
Demersul didactic s-a incadrat in parametrii specifici asigurarii calitatii in
invatamant. In acest sens ,testarile initiale ( la inceputul semestrului I ), mi-au
directionat activitatile practice atat la nivelul intregului colectiv , cat si la nivelul
fiecarui elev. Am privit cu simtul responsabilitatii si perfectionarea mea continua
pe diverse cai dar si implicarea elevilor in activitati extra curriculare si
extrascolare , urmarind cele sase compartimente ale activitatii :
I COMUNICARE

Comunicarea
interpersonala
invatator/
elev

Puncte tari
Pentru realizarea unei
comunicari interpersonale elev--invatator am selectat modalitati de
comunicare adecvate difiritelor
situatii :
colaborare
ajutor
coordonare si control
recompense
sanctiune
Am avut in vedere ca
informatiile transmise sa fie
insotite de argumente , de
aplicabilitate practica de crearea
de contexte favorabile , dar mai
ales de implicarea lor personala,
insusirea lor realizandu-se prin
implicare directa.
In activitatea didactica ,mi-am
stabilit , obiective foarte clare pe
care le-am operationalizat ,
concretizandu-le in :
activitati de formare
informare
experimentare, interpretare
aplicare in diverse situatii

Puncte slabe
-Orarul prelungit
al claselor;
-Lipsa de timp
necesar att
predrii-nvrii
ct i pregtirii
pentru ziua
urmtoare;

In contextual facilitarii
comunicarii elev---elev , munca
in perechi, in grup restrans sau
largit, au dat rezultate deosebite
- nu sunt manifestari deosebite de
indiscipline ale elevilor;
- peste 50% din numarul elevilor
au rezultate bune si foarte bune;
- relatii impersonale (profesor-elev,
profesor-parinte) favorizeaza un
climat stimulativ;
- existenta unui numar mic de elevi
la clasa permite o implicare mai
buna a fiecarui elev si cadru
didactic in realizarea obiectivelor;
2

Comunicarea
dintre cadrele
didactice

N-am neglijat comunicarea cu


colegii de comisie , dar si cu
profesorii care predau la clasa
tinand seama ca in urmatorul an
scolar , elevii de clasa a IV-a vor
avea de trecut pragul psihologic
al ciclului gimnazial. Colaborarea
a avut ca obiectiv central o mai
temeinica formare a elevilor mei ,
in actiunile la clasa
,completandu-ne reciproc .
Eficientizarea demersului
didactic s-a realizat mai ales
printr-o abordare interdisciplinara
si chiar transcurriculara , limbajul
utilizat ,fiind specific unor
domenii conexe.
-Am participat la toate activitatile
desfasurate in cadrul comisiei
metodice .
Am participat la evaluarea claselor
a II-a si a IV-a , precum si la
corectarea lucrarilor.

II. RELATIA FAMILIE-SCOALA-SOCITATE

Lipsa timpului de
a ajuta si indruma
colegii din
comisia metodica
care nu au studii
corespunzatoare

Puncte tari
Mentinerea relatiei
Pentru a mentine relatia
familie-scoala
familie- scoala , am oferit in
cadrul sedintelor sau lectoratelor
cu parintii , informatii periodice
referitoare la progresul fiecarui
elev ,comportamentul social al
acestora, acolo unde s-au mai
creat anumite situatii de criza ,
le-am gasit impreuna rezolvarea :
lipsa de responsabilitate
minciuna
regres la invatatura
_vizite la domiciliul copiilor.
Implicarea
In multe activitati formativefamiliei in
educative a fost implicate
activitatile
familia , tinandu-se cont de
formativunele opinii formulate :
educative si
serbari scolare : Serbarea de
activitati
Craciun , Serbarea de 8
extrascolare
Martie , Ziua mamei,
serbarea desfarsit de an
scolar.
Activitatile din
saptamana ,,Scoala alfel
Participarea la programul
,,Scoala dupa scoala
actiuni de gospodarire si
autofinantare
Toate aceste actiuni au avut
obiective educationale stabilite ,
valorificarea lor facandu-se in
cadrul activitatilor didactice.
Printr-o colaborare eficienta
cu familiile elevilor , am reusit
sa nu inregistrez la nivelul
colectivului nicio abatere de la
normele de disciplina si
comportament.

III. CURRICULUM

Puncte slabe

-insuficienta
colaborare a unor
parinti cu scoala;
-conditii sociale
precare ale
familiilor
afecteaza
capacitatea
elevilor;
-nivelul de
educatie al
parintilor
afecteaza elevul;
-minimalizarea
activitatilor
educative scolare
si extrascolare de
catre unii parinti;

Programarea
activitatilor de
invatare

Dezvoltarea de
curriculum optional

Puncte tari
Programarea activitatilor de
invatare s-a facut pe baza
cunoasterii curriculum-ului scolar
selectat pentru semestrul I I, iar
activitatile de invatare au fost
structurate in concordanta cu
acesta.
Toate demersurile au fost
monitorizate , tinandu-se cont ca
elevii se afla la sfarsitul unui ciclu.
Practicand invatarea centrata pe
elev, am conceput si desfasurat
activitatile de invatare, conform
particularitatilor individuale , dar si
cerintelor standard, am respectat
curba de efort a elevilor, dar si
nevoia de :
dezvoltare
ameliorare
recuperare
Astfel , am desfasurat activitati de
dezvoltare (cu elevii care vor
merge la concursuri )si de
ameliorare si recuperare( cu elevii
care au un nivel mai slab la
invatatura) Pentru ca obiectivele
invatarii au fost clar definite,
periodic am realizatcompararea
continuturilor proiectate cu cele
realizate si replanificarea unora ,
conform unor situatii concrete.
Astfel la sfarsitul semestrului II
rezultatele masurabile se
incadreaza in parametri
corespunzatori conform
standardelor minimale si
maximale.
-Am intocmit programe la optional
la toate clasele si planificarile
corespunzatoare ,care au fost vizate

Puncte slabe
- nu am
realizat mereu
lectii
integrate la
clasele I si a
II-a.
Folosirea
foarte rar a
mijloacelor
moderne.

Elaborarea
schitei/proiectului
didactic

de inspectoratul scolar
-Imi stabilesc pentru fiecare ora
scopul si obiectivele lectiilor
-folosesc exercitii cat mai variate
-folosesc metode si strategii
didactice moderne dar si
traditionale strategii noi abordate,
, am elaborate schite si proiecte
didactice , utilizand strategii
interactive , participative ,
adaptand demersul didactic la
situatiile concrete.
-

Asigurarea cu
material didactic

- Asigurarea cu material didactic a


constituit o prioritate : acesta s-a
realizat individual sau cu ajutorul
parintilor, dar in egala masura au
fost implicati si elevii :schite ,
imagini, desene, diagrame, colaje,
atlase, culegeri, fise, mape
tematice, colectii,

Dezvoltarea
conditiei fizice

-Prin activitatile didactice in cadrul


orelor de educatie fizica , dar si
extrascolare :dans, vizite , le-am
format si dezvoltat priceperi si
deprinderi, care sa conduca la
dezvoltarea coditiei fizice.

Dezvoltarea
simtului artistic

Formarea
deprinderilor
practice

am dezvoltat simtul artistic


prin implicarea elevilor in
diverse activitati extrascolare
Formarea deprinderilor practice sa realizat prin folosirea de metode
si procedee care sa contribuie la
cresterea gradului de originalitate
si independenta in rezolvarea
sarcinilor de lucru, folosirea
regulate a metodei experimentului
in cadrul orelor de stiinte si de
abilitati practice
-

-Distragerea
involuntar a
ateniei
- timpul este
insuficient
- nu lucrez
suficient cu
elevii mai
slabi

IV. FORMAREA ELEVILOR


Puncte tari
Puncte slabe
Pentru ca motivatia
invatarii sa existe din toate
punctele de vedere , o
atentie deosebita am
acordat organizarii si
amenajerii spatiului de
lucru, respectand conditiile
de igiena aspect
informative, formative,
estetice.

Organizarea si
amenajarea spatiului de
lucru

Dezvoltarea
comportamentului social

Dezvoltarea
comportamentului social,
s-a realizat prin actiuni
concrete :
stabilirea
regulamentului clasei
si respectarea acestuia
in totalitate
dezbateri pe baza unor
situatii concrete sau
imaginare
motivarea unor
recompense sau
sanctiuni
promovarea valorilor
de interculturalitate
prin includerea in
actiunile clasei a
tuturor elevilor.

Formarea instrumentelor
fundamentale si a
aptitudinilor de
comunicare

In vederea formarii
instrumentelor
fundamentale si a
aptitudinilor de
comunicare, am format si
consolidat deprinderi de
citit-scris prin acordarea

unei atentii deosebite a


lecturii suplimentare, cu
valorificarea acesteia in
actiuni de genul :
CEL MAI BUN
POVESTITOR
CEL MAI BUN
RECITATOR
CEL MAI INTERESANT
DIALOG
CEA MAI FRUMOASA
COMPUNERE

Dezvoltarea capacitatii
de invatare

Dezvoltarea capacitatii
de invatare am realizat-o
prin abordarea unei
diversitati de forme de
invatare :
invatarea reciproca
metoda chestionarului
metoda ciorchinelui
povestirea unor
cunostinte noi pe baza
studiului individual
realizarea unor fise
( individual sau in
grup )pe diverse teme,

V. EVALUAREA
1

Evaluarea rezultatelor
scolare

Puncte tari
Evaluarea rezultatelor
scolare s-a relizat prin
folosirea celor trei tipuri
de evaluare , dar si prin
strategii de evaluare
alternative :
portofolii
mape
desene tematice

Puncte slabe

experimente (cu fise de


observatii
2

Aprecierea rezultatelor
scolare

Aprecierea rezultatelor
scolare s-a facut prin
elaborarea descriptorilor
de performanta pentru
unitati de continut grupate
in diverse moduri incat sa
raspunda standardelor de
performanta , stabilirea
probelor de evaluare
conform obiectivelor ,
stabilirea ulterior a
modalitatilor de
dezvoltare, ameliorare ,sau
recuperare , insotirea
evalauarii de observatii si
aprecieri folositoare si
parintilor in idea
supravegherii actului de
invatare.

VI. DEZVOLTEREA PROFESIONALA


Puncte tari
1 Autoevaluarea
.Participarea
participarea la
la activitati de activitatile comisiei
formare
realizarea de
interasistente
participarea la
diferite cursuri de
perfectionare :
cursul de
Formator

Puncte slabe
Participarea la mai multe cursuri.
Disponibilitatea i interesul de a ma
implica n organizarea de activiti
cu caracter educativ care s
contribuie la sporirea i
mbuntirea imaginii colii
noastre- proiecte, programe

AMENINTARI:
- nivelul de educatie si timpul limitat al
parintilor care determina o slaba
implicare a acestora in viata scolii;
- scaderea interesului pentru invatatura;
- lipsa unor prevederi special in
legislatia scolara care sa permita
sanctionarea parintilor care ii retin pe
elevi de la cursuri si ii folosesc la
diferite munci gospodaresti;
- neimplicarea familiei in sustinerea
activitatilor educative din scoala;
- nivelul scazut al vocabularului ca
urmare a lipsei lecturii;
- migrarea unor elevi catre oras pentru o
oferta educational ridicata;
- inexistenta unor repere morale solide
in viata elevilor, deruta morala,
determinate de societate, mass-media
etc.
- anturajul;
- lipsa vointei;
-Desfiinarea colilor datorit micorrii
numrului de elevi i a migraiei
acestora spre coliile care ofer mai
multe oportunitii; mbtrnirea
populaiei;
-Situaia economico-financiar, precar
a comunitii, conduce, uneori la
abandon colar.

OPORTUNITATI:
rechizite gratuite;
interesul unor elevilor de a se
implica in cat mai multe activitati
extrescolare;
tratarea diferentiata pana la
individualizare a elevilor
favorizata de numarul mic de
cursanti;
disponibilitatea si
responsabilitatea unor institutii:
Primaria, Politia, Biserica,
Dispensarul etc.
Participarea la concursuri