Sunteți pe pagina 1din 4

SUBICTE SESIUNE IUNIE 2012

ANUL II ZI
Facultatea de Drept, UAIC

Drept administrativ
1. Definitia actului administrativ si clasificarea;
2. Procesul-verbal
3. Confiscarea.
1. Condiii anterioare adoptrii/emiterii unui act administrativ;
2. Cile de atac n materie contravenional ;
3. Actele de comandament cu caracter militar.
1. Darea in administrare, darea in folosinta cu titlu gratuit, inchirierea bunurilor proprietate publica
2. Conditiile actiunii directe in contencios administrativ
3. Controlul si solutionarea litigiilor privind concesionarea
1. Drepturile si obligatiile concesionarului
2. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele de contencios administrativ.
3. Controlul legalitatii actelor administrative exercitat de alte instante judecatoresti decta instantele de
contencios administrativ.
1 Drepturile si obligatiile concedentului;
2 Acte administrative jurisdictionale;
3 Situatiile in care act in contencios admin suspenda de drept executarea act admin;
1. Cine poate exercita controlul in privinta contractului de concesiune;
2. Situatii in care intervine anularea procedurii de atribuire a ctr de contencios;
3. Referatul de oportunitate;
1. Sanctiuni complementare contraventionale;
2 . Ce se intampla cu bunurile dupa ce sunt confiscate;
3. Formele contenciosului admin+ diferentele dintre ele;
1. Controlul administrativ;
2. Procedura prealabila;
3. Obiectul contraventiei;
1. Obiectul concesiunii;
2. Actele ce nu pot fi revocate;
3. Confiscarea;
1. Introducerea in cauza a functionarului pubic;
2. Inventarul bunurilor din domeniul public;
3. Studiu de oportunitate
1. Conditiile de fond ale actului administrativ
2. Sanctiune contraventionala complementara
3. Daunele produse printr-un act admin.

1. Controlul administrativ
2. Fisnle de neprimire
3. Procedura prealabila
Bilet nr.11
1.Incetarea contractului de concesiune.
2. Raspunderea contraventionala: obiect, subiect, latura obiectiva, latura subiectiva.
3. Agentul constatator.
1. Contractul administrativ - caractere, delimitare de contractele de drept comun
2. Exceptia de nelegalitate
3. Actiunile impotriva ordonantelor Guvernului
Biletul nr. 3:
1.Nulitatea si anulabilitatea actelor juridice
2.Procedura administrativa a initierii concesiunii
3. Asemanari si deosebiri intre actiunea in contencios ce vatama un interes legitim public si interes legitim
privat.
Biletul nr. 5
1. Suspendarea actelor administrative (si de drept, si judiciara)
2. Intrarea si iesirea bunurilor in/din proprietatea publica
3. Natura juridica a termenelor din legea 554/2004
Biletul nr.12:
1. Drepturile si obligatiile concesionarului
2. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele de contencios administrativ.
3. Controlul legalitatii actelor administrative exercitat de alte instante judecatoresti decta instantele de
contencios administrativ.( jurisdictii administrative speciale si actele administrativ-jurisdictionale din Legea
554/2004)
Bilet nr. 15
1. Contractul de concesiune- definitie si caractere juridice
2. Introducerea in cauza a functionarului public
Bilet nr. 20
Negocierea directa
caractere de distingere a bunului proprietate publica
Principiile contractului de concesiune

1. Darea in administrare, darea in folosinta cu titlu gratuit, inchirierea bunurilor proprietate publica
2. Conditiile actiunii directe in contencios administrativ
3. Controlul si solutionarea litigiilor privind concesionarea`
1. Modificarea si inexistenta actelor administrative.
2. Concesiunea prin atribuire directa.
3. Controlul legalitatii actelor administrative legate de calamitatile naturale.

1. Forta juridica a actului administrativ


2. Sanctiunile contraventionale principale

3. Procedura licitatiei in contractul de concesiune;


1. contractul de concesiune - definitie, caractere;
1. Definitia actului juridic administrativ si clasificarea actelor administrative.
2. Procesul verbal de constatare a contraventiei.
3. Confiscarea.
Intrebari
-Definitia autoritatii publice.
-Finele de primire. Acestea fiind de fapt acele exceptii privind actele ce nu pot fi atacate in
contencios administrativ.
-Ce acte administrative pot fi atacate in contencios administrativ doar pentru exces de putere.
-Care sunt sanctiunile complementare contraventionale?
-Ce se intampla cu bunurile dupa ce sunt confiscate?
-Care sunt formele contenciosului administrativ si care este diferenta dintre cele doua?
1. Drepturile si obligatiile concedentului.
2. Actul administrativ jurisdictional.
3. Situatiile in care actiunea in contencios administrativ suspenda de drept
executarea actului administrativ.
1. Caracterele juridice ale bunurilor din domeniul public
2. Contenciosul-administrativ: definitie, forme
3. Determinarea ofertei castigatoare (o.u.g. 54/2006)
1. Partile si obiectul contractului de concesiune.
2. Procedura in fata instantei de contencios administrativ.
3. Suspendarea judecatoreasca.

Intrebari :
- Cine poate exercita controlul in privinta contractului de concesiune?
- Situatii in care intervine anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune.
- Ce cuprinde referatul de oportunitate?

1. Nulitatea si anulabilitatea actelor administrative


2. Procedura admnistrativa a initierii concesiunii
3. Asemanari si deosebiri intre actiunea in contencios pe temeiul vatamarii unui interes public si actiunea pe
temeiul incalcarii unui interes privat.

1. Modificarea si inexistenta actelor administrative


2. concesiunea prin atribuire directa
3. controlul legalitatii actelor emise in caz de calamitati naturale
1. Forta juridica a actelor administrative
2. Sanctiunile principale
3. Licitatia
1. Drepturile si obligatiile concesionarului
2. Controlul de legalitate al actelor administrative realizat de alte instante decat cele de contencios
administrativ

3. Procedura de executare a hotararilor date de instantele de contencios administrativ

1. Suspendarea actelor administrative.


2. Modalitati prin care un bun intra in / iese din proprietatea publica.
3. Natura juridica a termenelor mentionate de legea 554/2004.
1. Conditii concomitente si posterioare adoptarii actului administrativ.
2 .Determinarea ofertei castigatoare( criterii).
3. Situatii in care procedura prealabila nu este necesara.
1. Modalitati de punere in valoare a bunurilor proprietatii publice fara
concesiune
2.conditiile introducerii actiunii directe in contencios adm
3. exercitarea controlului si solutionarea litigiilor privind concesionarea
Intrebari:
-asemanari si deosebiri intre nulitatea absoluta si relativa
- sanctiuni complementare
1. Caracterele bunurilor propr.pub
2. Contencios-definitie+forme
3. Determinarea ofertei castigatoare- criterii
- art 2 din L. 554 - executarea silita la contraventie, Def propr publice
Intrebari suplimentare
Definitia excesului de putere conform legii
suspendarea judecatoreasca
diferente intre infractiune si contraventie
ce inseamna notajustificativa
1. Raspunderea contraventionala - definitie, obiect, latura subiectiva, latura obiectiva
2. agentii constatatori
3. incetarea contractului de concesiune
Intrebari:
- Ce e contractul administrativ si care sunt criteriile de distingere a unui astfel de contract (functional,
organic, determinarea legii) ?
- procedura de suspendare a executarii actului administrativ
1. suspendarea actelor administrative
2. modalitati de intrare/iesire a unui bun in prop publica
3. natura juridica a termenelor din legea 554/2004
1. procedura de executare a cererii de suspendare
2. procedura de solutionare a cererilor in contencios
3. introducerea in cauza a functionarului public
4. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti in caz de refuz de executare

S-ar putea să vă placă și