Sunteți pe pagina 1din 67

PROIECTBETONARMAT

NDRUMTOR
Partea1.

Elaboratde
l dr ing NAGY GYRGY Tams
l.dr.ing.NAGYGYRGYTams
tamas.nagygyorgy@ct.upt.ro

As.dr.ing.FLORUCodru
codrut florut@ct upt ro
codrut.florut@ct.upt.ro

2013
V1

BIBLIOGRAFIE
SR EN 1992-1-1:
1992 1 1 2004,
2004 Proiectarea
P i t
structurilor
t t il
d beton,
de
b t
P t
Partea
1 1 Reguli
1-1:
R
li generale
l pentru
t
cll diri
di i
(+AC:2008)
SR EN 1992-1-1/NB: 2008, Proiectarea structurilor de beton, Partea 1-1: Reguli generale pentru cl diri.
Anexa Na ional
EN 1992-1-1: 2004, Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
SR EN 1991-1-1:2004, Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac iuni generale (+ NA:2006)
P 100-1/2006, Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl diri
Cadar I., Clipii T., Tudor A., Beton Armat (ed. II), Ed. Orizonturi Universitare, 2004, ISBN 973-638-176-5
Kiss Z., One T., Proiectarea structurilor de beton armat dup
973114070-0

SR EN 1992-1, Ed. Abel, 2008, ISBN

Mosley W.H., Burgey J.H., Hulse R., Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, Sixth Edition, 2007, ISBN:
9780230500716
Nilson A., Darwin D., Dolan Ch., Design of Concrete Structures (13th Ed.), McGraw-Hill Co, 2004, ISBN 0-07248305-9
Newman J., Choo B. S., Advanced Concrete Technology SET, Ed. Elsevier Science, 2003, ISBN-13:
9780750656863

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

1. ALC
C TUIREA PLANEULUI

- ELEMENTE STRUCTURALE,
STRUCTURALE CU ROL DE REZISTEN
- PLACA I GRINZILE (DISPUSE PE UNA SAU DOU DIREC II, PE CARE REAZEM PLACA)

- ELEMENTE NESTRUCTURALE, DE PROTEC IE


- FINISAJE, PARDOSELI, IZOLA II (TERMICE, ACUSTICE, HIDRO-).

GRINZI PRINCIPALE
GRINZI SECUNDARE

CONSTITUIE N ACELAI TIMP GRINZI DE CADRU


SE DISPUN PERPENDICULAR PE GRINZILE PRINCIPALE, ASTFEL
NCT S FIE ECHIDISTANTE (PE CT POSIBIL) I DISTAN A
DINTRE AXELE LOR S FIE

N CAZUL PL CII ARMATE PE O DIREC IE, RAPORTUL


DIMENSIUNILOR UNUI OCHI DE PLAC RESPECT CONDI IA:

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

1 ALC TUIREA PLANEULUI


1.
- Planeul realizat monolit este o structur spa ial , deoarece, prin intermediul
betonului i al arm turilor din o el,
el se creeaz o leg tur ntre elementele
componente.
- Calculul
C l l l uneii structuri
t t i spa iale
i l este
t destul
d t l de
d dificil
difi il , de
d aceea n
proiectare
i t
se
permite calculul separat al fiec rui element de rezisten , innd seama de
modul n care se transmit nc rc rile verticale spre reazeme.
Astfel se poate admite c placa (pl) se descarc pe grinzile secundare (gs),
Astfel,
(gs)
grinzile secundare se descarc pe grinzile principale (GP) i pe stlpi (ST), iar
grinzile principale mpreun cu stlpii formeaz cadre, care transmit nc rc rile la
funda ii ((F)) i teren.

Pl gs cadre = GP + ST F teren
Traseul nc rc rilor indic ordinea n care trebuie calculate elementele de rezisten , adic se ncepe cu
calculul pl cii, apoi se calculeaz grinzile secundare .a.m.d.

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

1. ALC
C TUIREA PLANEULUI

nxB

PLANCOFRAJ PLANEU

10

11

12

13

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

1. ALC
C TUIREA PLANEULUI

ETAPELE PROIECT RII


- PREDIMENSIONAREA: alegerea dimensiunilor sec iunii elementelor de
rezisten pe baza recomand rilor, astfel nct s corespund i altor criterii
dect cele de rezisten ;
- CALCULUL NC RC RILOR: determinarea nc rc rilor de calcul,
cunoscnd dimensiunile elementelor de rezisten
i alc tuirea p r ilor
nestructurale, destina ia i amplasarea construc iei;
- STABILIREA SCHEMEI STATICE DE CALCUL pe baza
b
d
deschiderilor
hid il de
d
calcul ale elementelor;
- CALCULUL STATIC: determinarea efectelor celor mai defavorabile ale
nc rc rilor de calcul ce ac ioneaz pe schema static admis . Se poate face
cu programe de calcul automat sau manual, cu metode aproximative;

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

1. ALC
C TUIREA PLANEULUI

ETAPELE PROIECT RII


-PROIECTAREA PROPRIU-ZIS , prin urm toarele etape:
- definitivarea
d fi iti
sec iunii
i ii de
d beton
b t
a elementului,
l
t l i pe baza
b
rezultatelor calculului static i a caracteristicilor materialelor folosite;
- calculul ariilor de arm tur
arm turi;

i stabilirea dispunerii acestor

- desenul de execu ie, care cuprinde planul cofraj (conturul interior


al cofrajului) i dispunerea arm turilor, detaliile de armare, consumul
de materiale (volum de beton i extras de arm tur ).

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

2 PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANEULUI


2.
PALCA
DA PLAC ARMAT PE O SINGUR DIREC IE

DAC

hpll = M x 10 mm
l = interax

(Conf. P100-1/2006)

hpl

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

2 PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANEULUI


2.
GRINZI
DIMENSIUNI

RECOMANDARE
Minim,hmin

NLIME
Optim, hopt
Optim,
LIME

bmin
i = 200 mm
h, b = M x 50 mm
L = interax

L/(12 15) grinzi principale


L/(1215)
L/20 grinzi secundare
L/(812) grinzi principale
L/(1215) grinzi secundare
h/b=1.53 seciunedreptunghiular

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

2 PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANEULUI


2.
STLPI (se alege)

bST = (bGP +5cm) 350 mm


hST 1,2 bST
h, b = M x 50 mm

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

3 CALCULUL NC RC RILOR
3.
ACIUNE

CARACTERISTICI

EXEMPLE

PERMANENTE

Variaia ntimpeste
neglijabil

Greutateproprie:elementestructurale,
finisaje,etc.
ncrcrirezultate dinutilizareacldirii(utile)

VARIABILE

Variaia
V
i i ntimpeste
i
important

Vnt
Zpad

ACCIDENTAL

Intensitatemare,timp
Intensitate
mare timp
redusdeaciune

Valoarea
decalcul

Coeficient
parialde
siguran

Seism
Seism
Explozii

Valoarea
caracteristic
aaciunii

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

3 CALCULUL NC RC RILOR
3.
N GENERAL, ACESTE NC RC RI POT FI CONSIDERATE UNIFORM
DISTRIBUITE PE SUPRAFA A PL CII I SUNT EXPRIMATE N kN/m2.
SE DETERMIN VALORILE CARACTERISTICE (k) ALE NC RC RILOR,
APOI CELE DE CALCUL (d).

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

3 CALCULUL NC RC RILOR
3.
NC RC RILE PERMANENTE CARACTERISTICE :

GREUTILEPROPRII

- PLACA B.A.
- TENCUIALA
- PARDOSEALA
- Asfalt
- Mozaic
- Dale
- Pl ci bet.

gk

,
,

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

3 CALCULUL NC RC RILOR
3.

MATERIALE

Greutatespecific
Gre
tate specific
[kN/m3]

BETOANE
Betonarmat

25.0

FINISAJE
M t deciment
Mortar
d i
t

21 0
21.0

Mortarcimentvar

19.0

Mortardevar

17.0

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

3 CALCULUL NC RC RILOR
3.
NC RC RILE VARIABILE CARACTERISTICE : qk

UTILE

CATEGORIA DE UTILIZARE
PEREI DESPRITORI

(din SR EN 199111:2004)

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

3 CALCULUL NC RC RILOR
3.
NC RC RILE PERMANENTE DE CALCUL

NC RC RILE VARIABILE DE CALCUL

TIPUL NCRCRII
TIPULNCRCRII

COEFICIENIIPARIALIDESIGURANAIACIUNILOR
F

NCRCRI
PERMANENTE

g =1.35

NCRCRIVARIABILE

q =1.50

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

3 CALCULUL NC RC RILOR
3.
GRUPAREA NC RC RILOR
-n proiectare, ac iunile de calcul se grupeaz astfel nc t s produc efectele
cele mai defavorabile asupra structurii.
-Grup rile sunt specifice st rilor limit la care se face verificarea.
- Pentru dimensionarea sec iunilor de beton i de arm tur , verificarea se face
la st rile limit ultime (SLU)

Forma general cf. CR 0, cap. 4.3 (!):

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

4 CALCULUL STATIC AL PLCII


4.
STABILIREA SCHEMEI STATICE
- Placa armat pe o direc ie poate fi nlocuit pentru determinarea eforturilor (n
cazul de fa momente ncovoietoare i for e t ietoare) cu o fie de plac de
1,0 m l ime, decupat pe direc ia scurt a pl cii, adic direc ia pe care se
descarc placa. Din punct de vedere static, aceast fie se asimileaz
cu o grind continu .
- Reazemele pl cii sunt grinzile secundare, deschiderile pl cii :
- deschiderea
d
hid
i t
interax:
- deschiderea de calcul, utilizat la calculul static :

(lumina) este distan a m surat


Unde
reazemelor ce delimiteaz o deschidere.

ntre fe ele interioare ale

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

4 CALCULUL STATIC AL PLCII


4.
STABILIREA SCHEMEI STATICE
-Placa real se nlocuiete cu o grind continu cu deschiderile
cu o nc rcare liniar

, nc rcat

[kN/m]

Curbe nfurtoare:
gd,gs/qd,gs =0,5

gd,gs/qd,gs =5

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

4 CALCULUL STATIC AL PLCII


4.
STABILIREA SCHEMEI STATICE
Placa real se nlocuiete cu o grind continu cu deschiderile
cu o nc rcare liniar

, nc rcat

[kN/m]

14

curbe nfurtoare

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5 DIMENSIONAREA PLCII
5.
REZISTEN E CARACTERISTICE
I DE CALCUL
BETONUL
Calitatea betonului este definit de clasa de rezisten
rezisten a caracteristic la compresiune pe cilindri
Clasa betonului
C
Rezisten a de calcul la compresiune a betonului

ARM TURA
Rezisten a de calcul al o elului

a betonului,
betonului care este

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

REZISTEN E CARACTERISTICE I DE CALCUL

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

DEFINITIVAREA GROSIMII PL CII


Sec iunea de calcul a pl cii

Moduldearmare alplcii

popt (%)pentruarmturi cu
fyk =400500N/mm2

fyk =300400N/mm2

Peodirecie
P di i

0 25 0 50
0,250,50

0 30 0 60
0,300,60

Pedoudirecii

0,20 0,50

0,25 0,50

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

DEFINITIVAREA GROSIMII PLCII


Verificarea nlimii alese (necesare)

MEd momentul ncovoietor maxim rezultat din calculul static


b = 1000 mm
sau
= f() din tabel,
.

, n funcie de popt

unde

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

DEFINITIVAREA GROSIMII PL CII


Calculul grosimii pl cii necesare
unde

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5 DIMENSIONAREA PLCII
5.
DEFINITIVAREA GROSIMII PL CII
Calculul grosimii pl cii necesare
dinaderen

max

hp = M x 10 mm

din durabilitate
dindurabilitate

!!!!!!!!! in function of the Exposure Class


and Structural class (Ch. 4.4 )
(cf. SR EN 1992-1-1/NB)

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

DEFINITIVAREA GROSIMII PL CII


Dac
,

OK

Dac
,

RECALCULARE NC RC RI MOMENTE

DEFINITIVARE GROSIME PLAC

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

CALCULUL ARIILOR DE ARM TUR


n l imea util efectiv :

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5 DIMENSIONAREA PLCII
5.
REGULI CONSTRUCTIVE arm turi p
principale
p
cu bare legate
g
(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)

.
.

.
. .

bare drepte

plase sudate

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

REGULI CONSTRUCTIVE arm turi principale cu bare legate


(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)
- La marginea pl cii

- Perpendicular pe grinda principal


gs

gs

gs

GP

lo

lo /4

gs

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

REGULI CONSTRUCTIVE arm turi secundare (reparti ie)


(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)

= min 20% As

. .

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

REGULI CONSTRUCTIVE plase sudate


(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)
- La marginea pl cii

- Perpendicular pe grinda principal


gs

gs

gs

GP

lo

lo /4

gs

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

ALCTUIREAPLCII cubarelegateridicate
4.52cm2

5.58cm2

3.50cm2

3.50cm2

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

ALCTUIREAPLCII cubarelegateridicate
4.52cm2

5.58cm2

3.50cm2

3.50cm2

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

ALCTUIREAPLCII cubarelegatedrepte

4.52cm2

5.58cm2

3.50cm2

3.50cm2

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII
ALCTUIREAPLCII cuplasesudate

I.PROIECTAREAUNEIPLCIMONOLITEDEBETONARMAT

5. DIMENSIONAREA PLCII

VERIFICAREA PLCII LA FOR TIETOARE


VERIFICAREAPLCIILAFORTIETOARE
n general, n cazul pl cilor sub iri obinuite, armarea rezult
ncovoiere nefiind nevoie de arm turi la for t ietoare.
ncovoiere,
ietoare
Pentru verificarea acesteia,

,
,

din calculul la

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

1. CALCULUL NCRCRILOR

gs

bGP

logs

bGP

GP

gs

GP

gs

bgs

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

1. CALCULUL NCRCRILOR

gs

bGP

logs

bGP

GP

gs

GP

gs

bgs

ESTENCRCARE
TOTAL!!!

P
Q

,
,

,
,

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

2. CALCULUL STATIC AL GRINZII SECUNDARE


STABILIREA SCHEMEI STATICE
Grinda secundar se va calcula ca o g
grind continu , cu deschiderile de
calcul

11

, reazeme fiind grinzile principale.

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


As1 Pas2

As1 Pas2

As2 = minimum dintre


armturile obinute n
cmpurile adiacente din
Pas 1 (aici din M1 i M2)

As1 Pas1

As1 Pas1

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


DEFINITIVAREA NLIMII GRINZII SECUNDARE
Verificarea nlimii alese (necesare)

MEd momentul ncovoietor maxim rezultat din calculul static


bgs din predimensionare
sau
= f() din tabel,
.

, n funcie de popt 1.2 1.8

unde

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


DEFINITIVAREA N L IMII GRINZII SECUNDARE
Calculul n l imii necesare

long

ds

etr

cnom

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


DEFINITIVAREA NLIMII GRINZII SECUNDARE
Calculul nlimii necesare
din aderen
dinaderen

max

dindurabilitate

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hgs = M x 50 mm

dup care verificare

hgs /bgs =1,5 3,0 ???

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


DEFINITIVAREA N L IMII GRINZII SECUNDARE
Dac
,

OK

Dac
,

RECALCULARE NC RC RI MOMENTE

DEFINITIVARE N L IME GRIND

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL ARIILOR DE ARMTUR N CMP
seciune T simplu armat
Limea
L
i
activ
i a plcilor
l il comprimate
i
(beff ) depinde
d i d de
d dimensiunile
di
i il inimii
i i ii ii ale
l plcii,
l ii
de tipul de ncrcare considerat, de deschidere, de condiiile de reazem i de armarea
transversal.
Limea activ
acti a plcilor comprimate (beff ) se stabilete n funcie
f ncie de distana

l0 dintre punctele de moment nul.

(B)

(B)

(B)

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL ARIILOR DE ARM TUR
sec iune T simplu armat

N CMP

beff

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL ARIILOR DE ARMTUR N CMP
seciune T simplu armat

Metoda
d tabelar
b l

Dac

> lim

redimensionarea seciunii

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


REGULI CONSTRUCTIVE
(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9 i P100-1/2006, Cap.5)
,
,
,

- ptt zon neseismic


i i

- pt zon seismic (b = bw)

- cf. P100-1/2006

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


REGULI CONSTRUCTIVE
(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9 i P100-1/2006, Cap.5)
- La marginea grinzii
,

- Ancorarea arm turilor pe reazemele marginale


- Ancorarea arm turilor pe reazemele intermediare

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


REGULI CONSTRUCTIVE
>0.3lo

>0.3lo
~10cm

>0.3lo
~10cm

~10cm

l10d

A
lbd

B
min2

min2
28montaj

min2
lbd

min2

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


REGULI CONSTRUCTIVE

,
,

/
,

(cap. 8.4.4)

pentru ancoraje n ntindere


pentru ancoraje n compresiune

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL ARIILOR DE ARM TUR PE REAZEM
sec iune dreptunghiular dublu armat
As1

necunoscut

As2
(dinarmareacmpului)

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL ARIILOR DE ARMTUR PE REAZEM
seciune dreptunghiular dublu armat

ESTEARIA
EFECTIV
MINIM!!!

Se calculeaz
l l
Dac

a > lim

Dac

a < 0

Dac

0 < a < lim

, din

redimensionarea seciunii

As1 = Aa + As2

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL LA FOR
T IETOARE
Calculul capacit ii betonului la for t ietoare
,
,

/
.

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL LA FOR
Dac

armare constructiv cu

Pentru

T IETOARE

armare cu etrieri dubli

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL LA FOR TIETOARE
Dac

se impune

se impune

sw

Asw = n x Asw

= 45o (fisura)
= 90o (etrieri)
unde

z 0,9d

s
apoi se verific dac

II.PROIECTAREAGRINZIISECUNDARE

3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE


CALCULUL LA FOR TIETOARE
REGULI CONSTRUCTIVE
P t a avea cedare
Pentru
d
d til
ductil

.
Unde

III.CALCULUL SGEII PLCII

1. CALCULUL SGEII

PLCII
(Axis
(
VM))
Reazeme blocate pe Z
ncrcarea permanent aplicat simultan
ncrcarea variabil aplicat n ah i/sau fii
Combinaia de calcul n SLS cf CR 0, cap. 4.4:
,

S-ar putea să vă placă și