Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila, Bucureti

Facultatea de Medicin Dentar


Disciplina de Sntate Oral i tiine Comportamentale

ELABORAREA UNUI PROIECT TIINIFIC


1. Rezumat
Orice articol sau studiu are un rezumat de 100-150 de cuvinte, care prezinta pe scurt scopul studiului,
materialul si metoda folosite si rezultatele obtinute. In cele mai multe cazuri, rezumatul realizat dupa
elaborarea articolului se pozitioneaza la inceput. Exista, insa, si unele reviste stiintifice care au
rezumatele la final.
2. Introducere
a. Obiectivele studiului
Obiectivele cercetarii trebuie sa corespunda unei problematici majore in sanatatea orala. De
exemnplu, posibile obiective ale studiilor sunt: evaluarea nivelului de anxietate dentara,
calitatea vietii asociata starii de sanatate orala, etc.
b. Materiale informative
3. Metodologia de culegere a datelor:
Aceasta sectiune descrie modul in care a fost realizat studiul, astfel incat, un alt cercetator sa il poata
reface sau sa poata verifica validitatea si reproductibilitatea rezultatelor obtinute.
a. Populatia de referinta: populatia pentru care a fost realizat studiul.
b. Definirea esantionului de studiu (un segment al populatiei de referinta): administrativ
(urban-rural); profesional (muncitori, functionari, intelectuali etc); demografic (femei,
barbati); medical (din punct de vedere al afectiunii de care sufera).
c. Marimea esantionului
d. Teritorul din care este selectionat esantionul de studiu.
e. Perioada in care s-a desfasurat studiul.
f.

Modul in care a fost ales esantionul: aleator sau sistematic.

g. Numarul de non-raspunsuri
h. Metoda de culegere a datelor: chestionar, foaie de observatie clinica, fisa OMS. Se
realizeaza o scurta descriere a chestionatului: numarul de intrebari, tipul intrebarilor
(inchise, deschise), tipul raspunsurilor (dihotomice, trihotomice, scala), validitatea
chestionarului in limba romana; proprietarul chestionarului (firma care are licenta pentru
Romania).

Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila, Bucureti


Facultatea de Medicin Dentar
Disciplina de Sntate Oral i tiine Comportamentale

4. Implicatiile etice ale cercetarii


Obtinerea avizului liber consimtit de participare la studiu a persoanelor anchetate, sau a parintilor si
invatatorilor, obtinerea avizului Comisiei de Etica a Spitalului. Se mentioneaza faptul ca rezultatele vor
fi utilizate in scop academic, non-comercial si se garanteaza anonimatul.
5. Echipa de lucru
Numele studentilor si activitatea de care a fost responsabil fiecare in cadrul proiectului (documentare,
culegerea datelor, introducerea datelor in computer, obtinerea rezultatelor, elaborarea concluziilor,
realizarea prezentarii in Microsoft Word sau Powerpoint.
6. Costul si posibilitatile financiare
In aceasta sectiune se va prezenta bugetul studiului si se vor enumera institutiile medicale sau
nonmedicale care finanteaza sau sponsorizeaza cercetarea.
7. Calendarul desfasurarii etapelor
Se vor nota intr-un tabel datele corespunzatoare fiecarei etape a proiectului.

DENUMIRE PROIECT
Calendarul desfasurarii etapelor

Perioada
Documentarea
Obtinerea acordului
Culegerea datelor
Prelucrarea datelor
Realizarea proiectului

4-6
1-3 ianuarie februarie

7-10
februarie

10-20
februarie

20-28
februarie

8. Prelucrarea si evaluarea statistico-matematica si computerizata a datelor


Se vor prelucra datele fie manual, fie cu ajutorul softurilor de specialitate (Microsoft Excel, SPSS). Se
vor realiza grafice si se vor interpreta rezultatele.
9. Discutii
Analizarea rezultatelor si compararea lor cu alte studii similare. Se noteaza daca ipotezele de lucru au
fost sustinute sau nu de rezultatele obtinute.

Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila, Bucureti


Facultatea de Medicin Dentar
Disciplina de Sntate Oral i tiine Comportamentale

10. Concluzii
Sunt prezentate, pe scurt, concluziile cercetarii.
11. Bibliografie
a. pentru carti: Numele, prenume autori. [anul primei publicari](anul publicarii lucrarii
stdiate). Titlul cartii, volumul, editia cu italic. locul de aparitie: Editura. Exemplu:
Hanganu, Stela Carmen i Dnil, Ioan. (2002). Stomatologie comunitar. Chiinu:
Editura Tehnica-Info.
b. pentru periodice: Numele, prenume autori. (anul publicarii). Titlul articolului. Numele
periodicului cu italic, numarul, ziua si luna, pagina. Exemplu: Petersen, Poul Erik i
Nortov, Bjarne. (1994). Evaluation of a dental public health program for old-age
pensioners in Denmark. Journal of Public Health Dent, 54, 73-9.
c. pentru sursele web: Nume, prenume autori. (anul publicarii). Titlul articolului. Titlul siteului sau al publicatiei on-line, data publicarii, protocolul si adresa, data accesarii in
paranteza. Exemplu: Morgan, Thomas. (2001). Psychology of adolescence, The Globe
Online, 7 nov. http://www.globe.com/globe/science/psy.html (15 dec.2008).
12. Realizarea unei prezentari in Power Point
a. Slide 1: titlul proiectului, coordonatorul
b. Slide 2: aspectele teoretice
c. Slide 3: metodologia de culegere a datelor
d. Slide 4: implicatii etice ale cercetarii, echipa de lucru
e. Slide 5: bugetul proiectului, calendarul desfasurarii etapelor
f.

Urmatoarele slide-uri: rezultatele studiului (grafice, tabele) + discutii

g. Ultimele slide-uri: concluziile cercetarii

S-ar putea să vă placă și