Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT ECONOMETRIE

Cuprins

1. Introducere: obiective, scopul analizei econometrice; sursa datelor; descrierea


variabilelor; unitile de observare; specificarea modelului econometric
2. Estimarea i validarea modelului econometric
a. Testarea validitii modelului testul Fisher
b. Testarea semnificaiei parametrilor
c. Calitatea modelului
d. Testarea ipotezelor de fundamentare a MCMMP: homoscedasticitatea, nonautocorelarea erorilor, non-multicolinearitatea, normalitatea erorilor
3. Previziune si concluzii

1.