P. 1
Prof. Dr. Vladimir BALAN

Prof. Dr. Vladimir BALAN

|Views: 8,661|Likes:
Published by all_andreutza4066

More info:

Published by: all_andreutza4066 on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

Sections

Fie

End

un endomorfism al K -spaţiului vectorial n-dimensional

şi

)

( n

V

T

Vn

)

)

(ij

a

A =

(

,1

,

K

n

n

n

j

i

M ×

= ∈

matricea acestuia relativ la o bază a lui .

Vn

6.1. Definiţie. Oricărui polinom cu coeficienţi din corpul K,

]

[

)

(

0

1

1

1

t

a

t

a

t

a

t

a

t

Q

m

m

m

m

K

+

+

+

+

=

K

,

îi putem asocia polinomul de endomorfisme

)

(

)

(

0

1

1

1

n

m

m

m

m

End

J

a

T

a

T

a

T

a

T

Q

V

+

+

+

+

=

K

,

şi polinomul de matrice

,

)

(

)

(

0

1

1

1

K

n

n

m

m

m

m

M

I

a

A

a

A

a

A

a

A

Q

×

+

+

+

+

=

K

unde

este endomorfismul identic, iar

este matricea

identitate de ordinul n .

)

(n

End
J
V

)

(K

n

n

M

I

×

Observaţie. Studiul polinoamelor de endomorfisme se reduce la studiul
polinoamelor de matrice; puterile de matrice se pot calcula relativ uşor, făcând uz de
forma canonică a matricilor respective, după cum urmează:

Cap.III. Vectori şi valori proprii

82 ♦ dacă matricea A este similară cu o matrice diagonală D, atunci

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

1

1

2

2

1

,

,

,

=

=

=

C

CD

A

C

CD

A

CDC

A

m

m

K

;

♦ dacă matricea A este similară cu o matrice Jordan J, atunci

1

1

2

2

1

,

,

,

=

=

=

C

CJ

A

C

CJ

A

CJC

A

m

m

K

.

6.2. Teorema Cayley-Hamilton. Fie

o matrice şi polinomul

caracteristic al matricii A. Atunci are loc relaţia

, unde O este matricea

nulă de ordinul n.

)

(K

n

n

M

A

×

O

A
P
=

)

(

A

P

n

n

Demonstraţie. Pentru o matrice arbitrară

)

C

, are loc relaţia

(K

n

n

M ×

I

C

C

C

)

(det

=

⋅ +

,

(*)

unde C este reciproca matricii C. Fie

şi

polinomul

său caracteristic. Considerând

, unde I este matricea unitate de ordinul n,

egalitatea ( devine

+

)

(K

n

n

M

A

×

I

λ

P

A

()det(

)

λ = − I
λ

A
C

=

)

I

P

I

A

I

A

)

(

)

)(

(

λ

=

λ

λ

+

.

(**)

Prin construcţie

este o matrice de polinoame de grad n1, deci are forma

+

λ
−)

(

I

A

0

2

2

1

1

)

(

B

B

B

I

A

n

n

n

n

+

+

λ

+

λ

=

λ

+

K

,

unde

,

)

(

M

K

n

n

i

B

×

1

,
0 −
=n

i

. Fie polinomul caracteristic al matricii A:
n

k

a

a

a

a

P

k

n

n

n

n

,
0

,

,

)

(

0

1

1

+

+

λ

+

λ

=

λ

K

K

;

atunci egalitatea ( se rescrie
)

∗∗

I

a

a

a

B

B

B

B

I

A

n

n

n

n

n

n

n

n

)

(

)

)(

(

0

1

1

0

1

2

2

1

1

+

+

λ

+

λ

=

+

λ

+

+

λ

+

λ

λ

K

K

,

sau, grupând după puterile lui λ,

=

+

λ

+

+

λ

+

λ

0

0

1

1

2

1

1

)

(

)

(

)

(

AB

B

AB

B

AB

B

n

n

n

n

n

K

I

a

I

a

I

a

n

n

0

1)

(

)

(

+

λ

+

+

λ

=

K

Prin identificare obţinem relaţiile

I

a

AB

I

a

B

AB

I

a

B

AB

I

a

B

n

n

n

n

0

0

1

0

1

1

2

1

0

1

,

,

,

,

=

=

=

=

K

.

Amplificând aceste relaţii la stânga respectiv cu

şi apoi adunându-le

membru cu membru, obţinem

I

A

A

A

n

n

,

,

,

,1

K

=

+

+

+

+

=

I

a

A

a

A

a

A

a

A

P

n

n

n

n

1

1

1

0

)

(

K

0

0

0

2

1

2

1

1

1

=

+

+

+

+

=

AB

AB

B

A

B

A

B

A

B

A

n

n

n

n

n

n

n

n

K

Corolar. Dacă

este un endomorfism, iar

este polinomul
s
ău caracteristic, atunci are loc egalitatea de polinoame de endomorfisme
.

)

( n

V

End

T

)

P

O

T
P
=

)

(

Exemple. 1. Calculaţi polinomul de matrice

, unde

)
(A

Q

4

9

6

)

(

2

3

+

=

t

t

t

t

Q

,

.

)

(

2

1

1

1

2

1

1

1

2

3

3

R

x

M

A=

Algebră liniară

83

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

Soluţie. Polinomul caracteristic al matricei A este

)

4

9

6

(

)

4

(

)
1

(

)

det(

)

(

2

3

2

λ

+

λ

λ

=

λ

λ

=

λ

=

λ

I

A

PA

şi deci, în baza teoremei Cayley-Hamilton avem

; făcând uz de aceasta,

prin calcul direct rezultă Q

O

A
PA
=

)

(

O

A

P

A

A =

=

)

(

)

(

.

2. Se dă matricea

. Calculaţi matricea inversă

folosind

teorema Cayley-Hamilton.=

2

0

0

1

2

0

0

1

2

A

A−1

Soluţie. Polinomul caracteristic al matricii este

3

)

2

(

)

(

λ

=

λ

A

P

.
Se observă că termenul liber al polinomului (care este egal cu determinantul matricii)
este 8, deci nenul, şi prin urmare matricea A este inversabilă. Aplicând teorema
Cayley-Hamilton, avem

, adică

0

)
(=

A

PA

0

8

12

6

0

)

2

(

2

3

3

=

+

=

I

A

A

A

I

A

,

sau încă,

I

A

I

A

A

I

A

A

A

=

+

+

8

/

)

12

6

(

8

/

)

12

6

(

2

2

de unde, prin amplificare cu

, rezultă

1−

A=

+

=

2

/

1

0

0

4

/

1

2

/

1

0

8

/

1

4

/

1

2

/

1

8

/

)

12

6

(2

1

I

A

A

A

.

6.3. Teoremă. Fie

o matrice de ordin n. Atunci orice polinom
în A de grad cel pu
ţin n, poate fi exprimat printr-un polinom de gradul n1.

)

(K

n

n

M

A

×

Demonstraţie. Polinomul caracteristic ataşat matricei A este

)

)
1

(

(

)
1

(

)

(

1

1

n

n

n

n

n

P

δ

+

+

λ

δ

λ

=

λ

K

;
aplicând teorema Cayley-Hamilton, rezultă că puterea maximă a matricii A în
are expresia

n

A

)
(A

P

.

)
1

(

1

1

1

I

A

A

n

n

n

n

δ

+

δ

=

+

K

Observaţii. 1. Se observă că prin recurenţă toate puterile

ale

matricii A de ordin n se exprimă cu ajutorul puterilor

. A p

n p

+

,

N

I

A

An

,

,

,

1

K

2. Fie un K - spaţiu vectorial şi o serie de puteri

Această serie are sens pentru

(spre exemplu numere reale, numere complexe,
matrice pătratice, funcţii, polinoame, endomorfisme etc.) dacă putem defini puterea
. În cele ce urmează vom presupune cunoscute rezultatele din analiza matematică
privind convergenţa seriilor de puteri.

V

K

=∑

m

m

m

m

a

t

a

t

f

,

)

(

.

V

t

tm

Cap.III. Vectori şi valori proprii

84

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

6.4. Definiţii. Fie

un endomorfism arbitrar şi A matricea

pătratică de ordinul n asociată lui T relativ la o bază din V.

)

(n

V

End

T

n

a) Se numeşte serie de matrice, iar suma acesteia se numeşte funcţie de

matrice, o serie de forma

N

∑∞
=

m

a

A

a

m

m

m

,

,

0

K

m

.

b) Se numeşte serie de endomorfism, iar suma acesteia se numeşte funcţie de

endomorfism, o serie de forma

N

∑∞
=

m

a

T

a

m

m

m

,

,

0

K

m

.

Observaţii. 1. Pe spaţiile finit dimensionale, studiul seriilor de
endomorfisme se reduce la studiul seriilor de matrice.
2. Conform consecinţei teoremei Cayley-Hamilton, funcţia de matrice
se reduce la un polinom Q A de gradul n1 în A, unde n este

ordinul matricei A. Dacă

este convergentă, atunci coeficienţii polinomului

sunt serii convergente.

m

m

mA

a

A
f

=

N

)

(

Q A

( )

( )

a A

m

m

m

3. În cazul când A admite valorile proprii distincte, λ

, polinomul de

gradul n1 ataşat seriei ∑

se poate scrie în forma Lagrange n

λ

,

,

1K

a A

m m

m

)

(

)

(

)

)(

(

)

(

)

(

)

)(

(

)

(

)

(

1

1

1

1

1

1

1

j

n

j

n

j

j

j

j

j

j

n

j

j

f

I

A

I

A

I

A

I

A

A

f

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

=∑

=

+

+

K

K

K

K

,

sau sub forma

f A Z f

j j

j

n

( )

( )

=

=

∑ λ

1

,

(1)

unde

nu depind de funcţia f şi deci pot fi determinate prin
particularizarea funcţiei f. În cazul valorilor proprii multiple se arată că

)

(K

n

n

j

M

Z

×

∑∑

=

=

λ

=p
k

m

j

k

j

kj

k

f

Z

A

f

1

1

0

)

(

)

(

)

(

,

unde

sunt valorile derivatei de ordinul j a lui f, iar Z

sunt

matrice independente de funcţia f.

f j

( )

(.)

kj

n n

∈ ×

M ( )

K

4. În particular putem defini următoarele funcţii de matrice

=

=

+

=

=

+

=

=

0

2

0

1

2

0

)!

2

(

)
1

(

cos

,
)!

1

2

(

)
1

(

sin

,

!

m

m

m

m

m

m

m

m

A

m

A

A

mA

A

mA

e

.

Seriile din membrul drept având raza de convergenţ ă . Funcţia de matrice e se
numeşte matricea exponenţială. Deseori, în loc de e vom utiliza funcţia de matrice
(de exemplu, în teoria sistemelor diferenţiale liniare cu coeficienţi

constanţi).

A

A

e t

At

, ∈R

Algebră liniară

85

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

Exemplu. Calculaţi funcţia de matrice e, unde

.

At=

4

0

0

1

3

0

3

2

2

A

Soluţie. Valorile proprii distincte ale matricii A sunt

4

,
3

,
2

3

2

1

=

λ

=

λ

=

λ

;

prin înlocuire în relaţia (1) obţinem

3

2

1

)

4

(

)
3

(

)

2

(

)

(

Z

f

Z

f

Z

f

A

f

+

+

=

.

(2)

Matricele Z j

nu depind de f ; le aflăm particularizând funcţia f succesiv:

j , , ,

=1 2 3

3

2

1

2

2

3

2

1

3

2

1

16

9

4

)

(

)

(

5

4

3

)

(

1

)

(

3

2

1

)

(

1

)

(

Z

Z

Z

A

A

f

z

z

f

Z

Z

Z

I

A

A

f

z

z

f

Z

Z

Z

I

A

A

f

z

z

f

+

+

=

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

=

de unde obţinem sistemul matriceal=

+

+

+

=

+

+

=

+

+

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

16

9

4

5

4

3

3

2

A

Z

Z

Z

I

A

Z

Z

Z

I

A

Z

Z

Z

,

care admite soluţia

)

6

5

(

21

,

8

6

),

12

7

(

21

2

3

2

2

2

1

I

A

A

Z

I

A

A

Z

I

A

A

Z

+

=

+

=

+

=

.

Pentru

, prin înlocuirea funcţiei f şi a soluţiei

în relaţia (2),

obţinem f A eAt

( ) =

3

2

1

,
,Z
Z

Z

]

)

6

5

(

)

8

6

(

2

)

12

7

[(

21

4

2

3

2

2

2

t

t

t

At

e

I

A

A

e

I

A

A

e

I

A

A

e

+

+

+

+

+

=

.

#7. Probleme propuse

1. Fie V spaţiul vectorial al funcţiilor reale de clasă pe intervalul deschis
. Aflaţi valorile proprii şi vectorii proprii ai endomorfismului

C

( , )
0 1

)

1,
0

(

),

(

)

(

),

(

:

=

=

x

x

f
x

x

g

f

T

g

T

V,

V

.

R: ()

;

(),

{

()

,

(0,1)}

T

T

S

ffx

x

x

λ

σ

λ σ λ

= ∀ ∈

=

= ∀ ∈

R

.

2. Diagonalizaţi matricea A. Formulări echivalente :
♦ să se determine o bază formată din vectori proprii ai transformării liniare T a cărei
matrice asociată relativ la baza canonică este A, T

;

A

T

End

=

B

R

]

[

),

(3
♦ să se determine o bază în care transformarea T are matricea asociata diagonală;
♦ să se afle valorile proprii şi vectorii proprii ai transformării liniare T ai matricei A.

a)

, b)

, c)

,=

−−

4

4

4

1

7

4

1

4

7

A=


− −

1

6

3

0

5

3

0

6

4

A=

−1

0

0

0

0

2

0

2

3

A

Cap.III. Vectori şi valori proprii

86

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

d)

, e)

, f)=

−−−

4

2

2

6

3

3

2

1

1

A=

1

2

2

0

2

0

0

2

1

A=

2

2

1

3

4

2

5

7

3

A

R. a) σ(A)={3,3,12}, b) σ (A)={1,1,-2}, c) σ (A)={-1,-1,4}, d) σ (A)={2,0,0},
e) σ (A)={-1 ,1, 2}.
Vectorii proprii - temă a,c,d,f . b) B

,

.

)}

1,

1,
1

(

),

1,

0,
0

(

),

0,

1,
2

(

{

3

2

1

=

=

=

=

t

t

t

v

v

v=

2

0

0

0

1

0

0

0

1

B=

=

=

]

[

,

1

1

0

1

0

1

1

0

2

]

[

B

B

T

D

C

e) B

, C

.

)}

2

,

1,

2(

3

),

1

,

0,

1(

2

),

1,

0,

0(

1

{

=

=

=

=

t

v

t

v

t

v

=

=

2

0

0

0

1

0

0

0

1

,

2

1

1

1

0

0

2

1

0

D

3. Să se determine polinomul caracteristic al matricei Frobenius=

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

K

K

M

M

O

M

M

K

K

n
n p

p

p

p

A

, unde

.

R

n

p

p K,

1

R.

.

)

(

)
1

(

)

(

)

(

1

2

2

2

2

1

1

1

n

n

n

n

n

n

n

A

p

p

p

p

p

P

+

λ

+

λ

+

+

λ

+

λ

+

λ

=

λ

K

4. Fie V spaţiul vectorial al funcţiilor reale de clasă pe intervalul deschis
. Aflaţi valorile proprii şi vectorii proprii ai endomorfismului

C∞

( , )
0 1

)

1,
0

(

),

(

)

(

),

(

:

=

=

x

x

f
x

x

g

f

T

g

,
T
V
V

.

R:

)}

1,
0

(

,

)

(

{

),

(

;

)

(

λ

=

=

σ

λ

=

σ

λ

x

x

x

f

f

S

T

T

R

.

5. Să se studieze dacă matricea

poate fi diagonalizată. În

caz afirmativ aflaţi matricea modală (diagonalizatoare) C.=

− −

6

2

0

1

2

2

0

0

0

0

2

0

1

0

0

2

A

R. Da.

.==

=

λ

=

λ

=

λ

=

σ

5

1

0

0

2

2

0

1

0

0

1

0

1

1

0

2

7

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

,

},

7

,
1

,
2

{

)

(

4

3

2,1

C

D

A

6. Date fiind matricile

care satisfac relaţia

pentru

un scalar

, să se arate că polinoamele caracteristice ale acestora satisfac relaţia

)

(

,

R

n

n

M

B

A

×

n

bI

A
B

=

R

b

)

(

)

(

b

P

P

A

B

+

λ

=

λ

.

Algebră liniară

87

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

7. Dată fiind matricea inversabilă

), să se arate că între polinomul

caracteristic al matricii A şi cel al matricii inverse există relaţia

(R

n

n

M

A

×

1−

Aλ

λ

=

λ

1

det1

)

(

)

(

1

A

n

A

P

A

P

.

8. Arătaţi că dacă v este vector propriu al matricii A asociat valorii proprii
iar C este o matrice nesingulară, atunci vectorul

este vector propriu pentru

matricea similară

, asociat aceleiaşi valori proprii.

λ

v

C1−

AC

C1−

9. Se dă matricea

a transformării

relativ la baza
canonică B. Să se determine forma canonică Jordan a matricii A în fiecare din
cazurile următoare. Formulări echivalente:

B

]

A =

)

(3

R

End

Τ ∈

♦ să se determine forma canonică Jordan a transformării liniare T a cărei matrice
relativ la baza canonică este A;
♦ să se determine o bază formată din vectori proprii şi eventual principali ai
endomorfismului T, relativ la care matricea asociată lui T are forma canonică
Jordan.

a)

, b)

, c)

,=

9

14

2

6

9

1

3

3

1

A
= −

2

0

0

0

4

4

0

1

0

A=

− −−

2

0

1

3

3

5

2

1

2

A

d)

, e)

.=

− −−

− −

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

5

1

1

1

1

5

A=

1

2

1

3

3

2

5

7

4

A

R. Temă: c) ,d) ,e). a) σ

;

=

=

=

=

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

12

1

0

9

2

3

9

,

]

,

,

[

},

1,

0,
0

{

)

(

2

1

J

v

p

v

C

A

b)

.

=

=

=

σ

=

2

0

0

0

2

0

0

1

2

1

0

0

0

1

2

0

0

1

;

]

,

,

[

},

2,

2,
2

{

)

(

2

1

J

v

p

v

C

A

10. Aflaţi o bază ortonormată în faţă de care matricea endomorfismului T

să fie diagonală, unde

. Justificaţi de ce este posibil acest lucru.

3

R

)

(3

R

End

T

a)

.

3

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

)

,

,

(

),

2

4

,

2

4

2,

4

2

(

)

(

R

=

+

=

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T

b) [

.=

=

−1

0

0

0

0

2

0

2

3

] A

T

R. a)

,=

=


− −

1

2

4

2

4

2

4

2

1

]

[T

A

1/5

4/35

/5

2/35

5/35

500

2/3

0

50

2

1/3

0

04

0

2/3

,

D

C

=

=

;

Cap.III. Vectori şi valori proprii

88

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

deoarece A este matrice simetrică, transformarea T este diagonalizabilă; vectorii
bazei ortonormate căutate sunt coloanele matricii modale C.
b) A este matrice simetrică, deci diagonalizabilă; se obţine:

=

=

σ

0,

51

,

52

,

,

0,

52

,

51

)

1,

0,

0(

},

4,
1

,
1

{

)

(

B

A

.

11. Să se verifice următoarele afirmaţii:

a) Matricea

este hermitică (
= −

4

0

0

0
30

3

i i

A

At

=

A

). Transformarea liniară

asociată T

este diagonalizabilă; determinaţi o bază ortonormată în C

formată din vectori proprii ai transformării T.

)

3

C

(

End

3

b) Matricea

este unitară (=

1

0

0

0

0

1

0

1

0

A

A

A

I

A

t

t

=

=

−1

A

), iar

transformarea liniară asociată T

este unitară şi orice valoare proprie a sa

are modulul egal cu unu .

)

3

C

(

End

12. a) Să se determine valorile proprii şi vectorii proprii şi apoi să se

diagonalizeze matricea ortogonală

.

)

(

3

cos

0

sin

0

1

0

sin

0

cos

C

M

A
=

θ

θ

θ

θ

b) matricea simetrică

.

)

(

3

0

2

1

2

0

0

1

0

0

R

M

A=

−−

R. a) Matricea transformării este diagonală,

, relativ la baza

diagonalizatoare B

;=

1

0

0

0

1

0

0

0

1

D

(sin

),

0,

1,
0

(

3

θ

=

v

)}

1

cos

,

0,

),

1

cos

,

0,

(sin

{

2

1

θ

=

+

θ

θ

=

=

v

v

b)

1

2

3

00

0

0

5

0

00

5

{

(2,1,0),

(1,2,5),

(1,2,5)},

v

v

v

D

′ = = −

= − −

= − − −

=

B

.

13. Fie V un spaţiu euclidian complex şi

un endomorfism

hermitian. Să se arate că e

, reprezintă un endomorfism unitar.

V

V →

:

T

1

,2

=

i

iT

R. Notând

şi folosind relaţiile

]

[

],

[

iT

e

B

T

A

=

=

A

A

e

B

t

iA

=

=

,

, rezultă

I

e

e

e

e

e

e

e

B

B

O

A

A

i

iA

A

i

iA

A

i

iA

Ai

t

t

t

t

t

=

=

=

=

=

=

+

)

(

)

(

.

Algebră liniară

89

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

14. Se dau următoarele matrici diagonalizabile

.=


− −

=

4

0

2

0

0

0

2

0

1

c)

,

4

2

-

2

6

3

-

3

2

1

-

1

=

b)

,

1

6

3

0

5

3

0

6

4

)

a

A

A

A

Să se calculeze

şi , folosind relaţia existentă între matricea A şi forma

sa canonică diagonală D,

, unde C este matricea de trecere de la baza

canonică la noua bază, relativ la care se realizează forma diagonală.

1999

A

D

A

e
C
1−

AC

=

R. Temă b, c. a) C

, de unde rezultă

1

,

2

-

0

0

0

1

0

0

0

1

,

1

1

0

1

0

1

1

0

2

=

=

−−

=

CDC

A

D

1

2

0

0

0

1

e

0

0

0

1

e

;

1

1999

2

-

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1999

1999

=

=

=

C

e

C

A

e

C

C

C

CD

A

.

15. Folosind teorema Cayley – Hamilton pentru matricile următoare

a)

; b)

, să se determine:=

2

0

2

1

A− −

=

1

1

0

0

1

2

1

2

1

A

♦ polinomul de matrice

, unde

;

)
(A

Q

2

)

(

2

4

+


= t
t

t

Q
♦ dacă matricea A este inversabilă; în caz afirmativ să se calculeze inversa acesteia.

R. Temă b). a)

.=

=

=

+

+

λ

λ

=

λ

14

0

24

2

10

12

)

(

0

2

3

2

3

)

(

2

2

2

2

I

A

A

Q

I

A

A

PA

Cum are termenul liber nenul, A este inversabilă; din relaţia dată de teoremă,

rezultă

A

P

=

+

=

=

+

2

/

1
01

1

2

2

3

2

1

1

2

2

2

3

2

1

I

A

A

I

I

A

A

.

16. Folosind teorema Cayley – Hamilton aflaţi şi pentru matricile

1−

A

n

A

a)

; b)

.=

1

1

0

1

A=

2

1

0

0

2

0

0

0

3

A

R. a)

;

1

1

2

2

1

(1)

0

(1)

(1)

2,

(1)

(1)(1)

n

n

n

n

n

n

n

A A I A

nA

n I

+


− −

= − −

= − + − − =

b)

)

16

7

(

121

3

2

1

I

A

A

A

+

=

,

.=

n

n

n

n

n

n

A

2

2

0

0

2

0

0

0

3

1

Cap.III. Vectori şi valori proprii

90

S

t

u

d

e

n

t

W

E

B

C

o

p

y

Capitolul 4

FORME BILINIARE ŞI PĂTRATICE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->