Sunteți pe pagina 1din 3

JUDECATORIA DR TR SEVERIN

EXPERT TEHNIC AUTO

DOSAR NR. 7749/225/2014

EXPERT EVALUATOR

TERMEN 10.09.2015

ING. CIOACA PETRE

CATRE,
JUDECATORIA DR TR SEVERIN

Referitor la scrisoarea dumneavoastra din 28. 05. 2015 privind


Obiectiunile la raportul de expertiza intocmit in cauza va comunic
urmatoarele:
In sedinta din 28. 05. 2015 reclamantul a depus obiectiunile:
1. De unde provine diferenta de suma dintre devizul de reparatie depus la
dosar si devizul de reparatie intocmit in Raportul de expertiza.
2. Sa se stabileasca contravaloarea lipsei de folosinta incepand cu data de
15. 06. 2013 pana la data introducerii actiunii 10. 06. 2014.
Mentionez, ca inainte de efectuarea expertizei tehnice am studiat dosarul de
dauna in cauza, inclusiv plansele fotografice si prin faptul ca reclamantul a
refuzat tendentios expertizarea autoturismului avariat, am intocmit Raportul de
expertiza conform avariilor inscrise in Procesul verbal de constatare a
pagubelor autovehiculelor, document semnat de catre inspectorul de daune si
de pagubiul Ciontea Gabriel Traian.
Deoarece, factura proforma privind reparatia autoturismului GJ-99-FLP
contine elemente ce nu au fost constate valoarea reparatiei rezultate este de
9814, 56 lei iar cea din devizul de reparatie din Raportul de expertiza este de
6835, 22 lei.
Voi intocmi mai jos un deviz cu diferentele dintre cele doua documente
astfel:
A. Piese si materiale
Nr. crt.
0
1

Denumire
a
1
Bara
protectie
spate
Aparatoar
e noroi
spate stg.
Suport
stg. bara
spate
Lampa

UM

Cant.

TVA lei

Obs.

3
1

Valoarea
lei
4
1.191,75

2
Buc.

5
286,02

Buc.

161,18

38,68

Buc.

40,16

9,64

Buc.

688,80

165,31

stop
spate stg.
Total
Total. TVA

5
6

2140,24
2651,54

511,30

B. MANOPERA
Nr. crt.

Codul

0
1

1
6369555
0

9802000
0

3
4

Denumire
a
operatiei
2
Inlocuit
plastic
bara
spate
Reparat
contraari
pa spate
stg.
Total
Total cu
TVA

Norma de
timp
-PUR3
30,00

Valoare
lei

TVA lei

Obs.

4
45,00

5
10,80

200,00

300,00

72,00

345,00
427,80

82,80

Recapitulatie
A. Total piese si materiale = 2651,54
B. Total manopera = 427, 80
Total general = 3079,34 lei
Din cele de mai sus reiese ca diferenta dintre cele doua devize este de
3079,34 lei aceasta provenind din piese si materiale plus manopera averenta a
elementelor neconstatate ca avariate.
Daca facem diferenta intre semnele totale ale celor doua devize de
reparatie rezulta:
9814,56 6835,22 = 3079, 34 lei, deci aceeasi suma calculata mai sus.
1. Deci, devizul intocmit in Raportul de expertiza se refera in mod corect
la avariile constatate.
2. Sa se stabileasca contravaloarea lipsei de folosinta
In Raportul de expertiza intocmit am calculat in mod corect lipsa de
folosinta a autoturismului in cauza pentru cele cinci zile cat ar fi durat maxim
reparatia avand in vedere avariile constatate in valoare de 345 lei.
Mentionez, ca pentru cele cinci zile de nefolosinta reclamantul putea folosi
o masina in regim de taxi, am luat in calcul costul de 16 euro/zi in aceasta suma

fiind cuprinse: folosirea masinii, consumul de lubrefianti si carburanti precum si


plata conducatorului auto domnul Ciontea Gabriel reclamant in dosar, solicita
calculul lipsei de folosinta a autoturismului GJ-99-FLP pentru perioada 15. 06.
2013 pana la 10. 06. 2014, perioada in care nu exista certitudine ca acesta nu a
fost folosit in urma unei mici reparatii provizorii, autoturismul neavand avarii la
elementele functionale si de deplasare.
Am facut aceasta mentiune deoarece domnul Ciontea Gabriel Traian nu a
dorit sa prezinte autoturismul pentru expertizare si nu se stie starea actuala a
acestuia.
Avand in vedere solicitarea calcului lipsei de folosinta pe perioada 15. 06.
2013 10. 06. 2014 mentionez ca in cazul folosirii curente autoturismului
proprietate personala dl. Ciontea Gabriel Traian plateste costul carburantilor si
lubrifiantilor si ar fi condus personal autoturismul.
In acest caz lipsa de folosinta se calculeaza cu 5 euro/zi, astfel ca pentru
perioada solicitata de 11 luni si 25 de zile calculul se face astfel:
Pentru o luna:
30 zile x 5 euro/zi = 150 euro

150 euro x 43182 lei/euro = 647,73 lei

648 lei

Pentru 11 luni si 25 zile:


11 luni x 648 lei/luna = 7128 lei
25 zile x 5 euro/zi = 125 euro
125 euro x 4,3182 lei/euro = 539,77

540 lei

Total general : 7128 + 540 = 7.668 lei

Expert tehnic auto


Ing. Cioaca Petre