Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. __________________ S.R.L.

________
Str. _____________, numarul ___
Cod fiscal __________________________

DECIZIE COLECTIVA DE MODIFICARE A SALARIILOR


ANGAJATILOR S.C. ____________ S.R.L./S.A.
Nr. ___ / 30.06.2015

Potrivit prevederilor HG 1091/10.12.2014 pentru stabilirea salariului


de baza minim brut pe tara garantat in plata - publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 902 din 11 decembrie 2014 este necesara
cresterea nivelului salariului minim pentru angajatii societatii noastre.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, S.C. ____________
S.R.L./S.A., incepand cu data de 01.07.2015, emite prezenta decizie
colectiva prin care se majoreaza salariul de baza lunar brut al al
urmatorilor salariati, cu contract individual de munca, iar salariile acestora
vor fi:

Nr.
crt
.

1
2

Numele si
prenumele
salariatului

Angajat fara studii


superioare (introduceti
nume)
Angajat cu studii
superioare (introduceti
nume)

Cod
Numeric
Personal
Salariat

Functie
angajat in
cadrul
companiei

Salariile de incadrare
Salariul
Salariul
dupa
pana la
01.07.201
30.06.201
5
5 (RON)
(RON)
975

1.050

3
4
5
6
7
8
9
Prezenta decizie va fi intocmita in 2 exemplare, din care unul pentru societate si
unul pentru dosar general Dep. R.U., urmand ca apoi societatea sa faca cunoscut
angajatilor modificarea de salariu (conform anexei anexate la prezenta decizie).

Data,
______________

S.C. _____________ S.R.L.


Administrator ____________
___________________________ L.S.
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

ANEXA NR. 1

ANEXA CU PRIVIRE LA LUAREA LA CUNOSTINTA A


DECIZIEI COLECTIVE DE MODIFICARE A SALARIILOR
ANGAJATILOR S.C. ____________ S.R.L./S.A.
Nr. ___ / 30.06.2015

In baza prevederilor HG 1091/10.12.2014 pentru stabilirea salariului


de baza minim brut pe tara garantat in plata - publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 902 din 11 decembrie 2014 confirmam luarea la
cunostinta a deciziei mentionate mai sus:

Nr.
crt
.

Numele si
prenumele
salariatului

Cod Numeric
Personal Salariat

Functie
angajat in
cadrul
companiei

Semnatura

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Confirm aducerea la cunostinta,


Administrator ____________
___________________________ L.S.

Model oferit de www.cabinetexpert.ro