Sunteți pe pagina 1din 2

1. Ce specifica articolul 14 din carta de la venetia?

- Ambientul monumentelor trebuie s fac obiectul unei griji speciale pentru salvgardarea integritii i puritii sale
i asigurarea unei prezentri potrivite.
- Lucrrile de conservare i restaurare realizate n astfel de locuri trebuie s se inspire din principiile cuprinse n
articolele precedente
2. ce documentatie arata cum stabilim perim unei zone protejate
- studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice etc.
- Planul urbanistic general al localitatii si planuri urbanistice ale zonelor construite protejate, integratoare ale acestora
3. cum stabilesti daca intervii la o cladire care se afla in zona protejata?
- in functie de valoarea istorica a cladirii
- in functie de valoarea arhitecturala (interventie mai agresiva daca e urata sau n-are stil)
- in functie de starea de conservare.

4. care din urmatoarele e un criteriu pt stabilirea valorii culturale?


- semnificatia istorica
- vechimea
- stilul arhitectural
5. 3 instrumente pentru a determina valorile in cazul unei zcp:
- Identificarea constructiilor valoroase
- Identificarea amenajarilor valoroase
- Identificarea spatiilor si perspectivelor valoroase.
6. Cu ajutorul carei documentatii faci un puz pt zcp?
- suport topografic si cadastral actualizat
- documentare complexa pe teren si in baze de date pentru intocmirea studiilor de fundamentare (istorice,
arheologice, urbanistice, antropologice, arhitecturale, economice, tehnice etc.)
- planul urbanistic general al localitatii.

Alta varianta:

1. Zonele construite protejate sunt proprii:


a. siturilor naturale care contin valori patrimoniale
b. monumentelor istorice
c. ansamblurilor si siturilor arheologice
d. centrelor istorice

2. Cand se poate interveni asupra zonelor construite protejate?


Atunci cand interesul public o dicteaza.
3. Indescifrabil

4. conform cartei de la washington, care sunt considerate valori ale unei zcp?
a)
b)
c)
d)
e)

textura urban definit prin parcele i strzi


relaia dintre construcii i saiul liber i plantat
aspectul construciilor, interior i exterior, definit prin scar, stil, tip structural, materiale, culoare i decoraie
relaia dintre oraul sau zona istoric i ambientul su, fie el natural sau artificial, i
diferitele tipuri de funciuni pe care le-a avut oraul n decursul istoriei sale.

5. trebuia sa scriem 3 instrumente cu ajutorul carora determini valorile culturale


- studiul istoric al zonei;
- studiul fotografic al zonei;
- analiza stilistica (arhitecturala) a cladirilor.
6.

6 trebuia sa scriem care sunt reglementarile de construire intr-o zcp conform ordinului 563
- stabilirea elementelor protejate si a metodelor de protectie ale acestora.
- listare dupa tip, grad de protectie si interventii permise
---------imobile protejate cu titlul de monumente istorice
---------imobile protejate prin apartenenta la zone de protectie ale mon istorice
---------imobile protejate prin PUZ+RLU
---------spatii publice protejate
---------alte spatii protejate
- Propuneri de includere a unor imobile in Lista Monumentelor Istorice
- Obligativitatea elaborarii de studii istorice prealabil construirii/ desfiintarii anumitor imobile din
ZCP.

2. Cand

se poate interveni asupra zonelor construite protejate?.Dupa:


a. stabilirea dir si prioritatiilor de dezv logica a zonei luate in considerare raportate la dezv
localitatilor in ansamblul lor .
b. dupa reglementarea modului de utiliz a terenurilor cuprinse in perim zonelor protej
c. dupa stabilirea conditiilor de realizare si conformare a constructiilor si amenaj urbanistice pe
ariile resp