Sunteți pe pagina 1din 9

CodulluiDumnezeu

Cearinsemnadacaamdescoperiunlimbajstravechi
unmesajexactascunschiarinADN?Cecredeampana
acumdespretrecutestepecalesaseschimbe.

Ininteriorulmoleculelorvietii,adancinADNulfiecarei
celuleacorpuluinostru,afostgasitununmesaj
incriptat.Printrodescoperireremarcabilacareface
legaturadintrealfabetelebiblicesicodulnostru
genetic,,,limbajulvietiipoatefiacumcititsubforma
unorliterestravechialeunuimesajetern.Indiferentde
rasa,religie,ereditate,saustildeviata,mesajuleste
acelasiinfiecarecelulaafiecaruibarbat,femeiesicopil,
dintrecutsaudinprezent.
Acum,candotreimedinnatiunilelumiisuntimplicatein
conflictearmate,oastfeldeprobacaredemonstreaza
existentauneiconexiuniuniversaleneoferadovadaclara
canoireprezentammultmaimultdecatoricecredinta
careneaseparatintrecutsiincanemaisepara.Aceasta
noudescoperitaexpresiedeunitate,poateconstitui
punctulnostrudeplecarepecaleapaciiatuncicand
neintelegeriledintrenoiparinsurmontabile.
Inaceastalumefascinantasiunica,GreggBradenne
povestestedespredescoperireacareiatransformatviata,
descoperirecareiapurtatpasiidelaocarieradesucces
indomeniulaerospatialsialarmelordefensivelaun
studiude12anialcelormaisacresionoratetraditiiale

omenirii.
Cercetarilemultidisciplinareextensivesidescoperirile
controversatealeluiBradennepermit:sadescifram
mesajulincriptatincelulelenoastreincadelaorigini;sa
intelegemacelmesajcapeunprincipiualunitatiicare
facecarazboaielecaresebazeazapediferenteledintre
noisaparainutile;savedemfragmentulrecentrevelat
dinManuscriseledelaMareaMoarta,carevalideaza
textuldescoperitincelulelenoastre;sadescoperim
dovezipalpabilesidenetagaduitcarevininsprijinul
opinieicafacempartedintrunintregmaimare;sisa
invatamcummesajuldinADNulnostrudevinebaza
rezolvariiconflictelor.

ODESCOPERIREREMARCABILACAREFACELEGATURA
DINTREalfabetelebiblice,evreusiarab,sichimia
modernadezvaluiecauncodpierdutunalfabetce
poatefitradussiunindiciureferitorlaorigineanoastra
atraitinnoiintotacesttimp.Aplicandaceasta
descoperirelalimbajulvietii,elementelechimicebine
cunoscute,hidrogenul,azotul,oxigenulsicarbonul,care
formeazaADNulnostrupotfiacuminlocuiteculitere
cheiedinlimbilestravechi.Prinacestlucru,codulintregii
lumiviiestetransformatincuvinteleunuimesajetern.
Tradus,mesajuldezvaluiecalitereleexactealenumelui
vechialluiDumnezeusuntincriptatesubforma
informatieigeneticeinfiecarecelula,afiecareiformede
viata.

Mesajulspune:,,Dumnezeu/Eternuldininteriorul
corpului.
Semnificatia:Umanitateaesteosingurafamilie,unita
printromostenirecomunasirezultatulunuiactde
creatieintentionat!
Pastratinfiecarecelulaaceloraproximativsasemiliarde
delocuitoriailumiinoastre,mesajulserepeta,iarsiiar,
pentruaformacaramizileexistenteinoastre.Acestmesaj
stravechi,existentincadinprimazianasteriinoastre
acelasimesajramaneastaziinfiecaredintrenoi,
indiferentderasa,religie,ereditate,stildeviata,sau
credinta.AsacumvomvedeainCapitolul9,coduleste
atatdeuniversalincatacelasimesajreiesesiatuncicand
estetradusinlimbaebraicasiinlimbaaraba!
DescoperireanumeluiluiDumnezeuinesentaatotce
esteviudemonstreazacaexistaolegaturanunumaiintre
noi,caindivizi,cisicuviatainsasi,inmodulcelmai
intimposibil.Delaunsingurfirdeiarbasipanala
intinderilevastealepadurilortropicalenecercetate;dela
muscacareneprivesteprinmultiplelefatetealeunui
ochicompussipanalaprivireapatrunzatoarearudelor
noastremaiapropiate,primateleoricelogicacarear
sustineexistentadiferentelordintrenoisedizolvaintrun
final,odatacudovadacatotceeaceesteviuarelabaza
echivalentulchimicalunuinumeunic.

Cuoastfeldedovadapalpabilaaexistenteiacestei
legaturicomune,avemmotivatianecesarapentruaputea
prividincolodeaspectelecaresepoatesanefiseparatin
trecutsibazadelacareputemplecaatuncicand
diferenteledintrenoiparafiinsurmontabile.
Inmasuraincareoricelucrareesteprodusulepociisale
istorice,aceastacarteesteinfluentatadecircumstantele
deosebitecucareneconfruntamlainceputdesecolXXI.
Poatecaunicitateavremiinoastreafostcelmaibine
evidentiatadeDr.MichioKaku,cofondatoralteoriei
revolutionareacorzilorsiprofesordefizicateoreticala
CityCollegedinNewYork.,,Aproapepetotparcursul
istorieiumanitatii,spuneaDr.Kaku,,,ampututdoar
privi,casimpliobservatori,minunatuldansalNaturii.
Totusi,spresfarsitulsecoluluialXXlea,relatianoastra
cunaturaacapatatonouasemnificatie.Descriindacea
schimbare,Dr.Kakucontinuacuurmatoarele:,,Epoca
Descoperirilorinstiintaseapropiedesfarsit,
deschizanduseEpocaStapaniriifortelorastazi,suntem
inpraguluneiepocidetranzitieincarenoine
transformamdinobservatoripasiviaiNaturiiinco
creatoriactiviaiNaturii.
Inultimii100deani,noiamreusitsainduplecamcreatia
sanedezvaluiesecreteleeternealemateriei,conceptiei,
vietiisimortii.Noilenoastrecunostinteneoferao
capacitaterara,necunoscutadenoiintrecut.Avand
fortelenaturiisubcomandanoastra,suntemcapabilisa
reproiectamcodulnostrugenetic,sastabilimparametri

meteorologicidoritisisacreamnoiformedeviata
capacitatecareintrecutiiapartinealuiDumnezeusi
naturii.Inacelasitimp,viitorulnostrudepindede
abilitateanoastradeafolosiacestenoudescoperite
capacitaticuintelepciune.
Astazi,noiledescopeririinstiintasitehnologieneaupus
ladispozitieputereadeaconservasaudeadistrugetot
ceeaceiubimsineestedepret.Pentruprimadatain
istorianoastrascrisa,supravietuireaintregiinoastre
speciidepindedealegerilefacutedeosingurageneratie.
Poatecaexactaceastaputereneobligaacumsa
recunoastemcasuntempartecomponentadintotceeace
vedemsiexpresiaacevamultmaimaret.
Confruntaticuprovocarileunicealetimpurilornoastre,
cheiacatreobtinereapaciiinlumeanoastrasiprobabil
insasisupravietuireanoastraparesaexisteinfiecare
dintrenoi,perfectcopiatainfiecarecelulaacorpurilor
noastre.Poatecaomarturieasuccesuluinostruca
specie,fiecaremembrualfamilieinoastreglobalepoarta
cuelacelasimesaj,caunmementoalmosteniriinoastre,
inregistratincadinprimaziaaparitieinoastre.
Decodificat,mesajuldezvaluieurmatoarelerealitatide
necontestat:

ElementelecomponentedebazaaleADNului
hidrogen,azot,oxigensicarbonsetraducdirectin
literecheiedinalfabetulebraicsiarab.

Inacestelimbi,codulnostrugeneticurmeaza
ortografiereavechiuluinumealluiDumnezeu.Acelasi
numesalasluiesteintoatefiinteleumane,indiferentde
credinta,actiunile,stiluldeviata,religiasauereditatea
lor.
Aceastarelatieafostdescrisaintextesacre,cumarfi
inSepherYetzirah,cucelputin1000deaniinainteca
stiintasaoconfirme.
Sansacaaceastalegaturasaapara,,dinintamplare
estedeaproximativ1la200.000.

CodulluiDumnezeuesterezultatula12anidestudiusia
uneicautaripersonaleinvedereadescopeririiunui
principiualunitatiiumanecaresafieatatdeprofundsi
depalpabilincatsanupoataficontestat.Incepandcu
anul1986,cautarilemelemaupurtatprintemple,satesi
manastiriascunseinuneledintrecelemainestiute,
izolatesiindepartatelocuridepePamantdinzilele
noastre.Inacestelocuri,amintalnitpersoanededicate
careconsideracamenirealor,siinaceeasimasurao
onoare,inaceastaviataestedeapastramarturiile
trecutuluireferitoarelaspecianoastrasilaistorialumii
noastre.
Pastrateinmituristravechi,dansuritraditionale,limbaj
secretsidocumenteascunse,celemaionoratedintre
traditiilenoastreauotemacomunacatsepoatede
evidenta,indiferentdeaspecteleculturale,geograficesi
religioase.Pecatdediferiteparsafietraditiilelaoprima
vedere,unlaitmotivcomunnereamintesteca,noica

familieumana,suntemmultmaimaretidecatorice
diferentacareneaseparatvreodata.
Poatecanuesteintamplatorfaptulcaunastfeldemesaj
coplesitorprivindunitateanoastranisereveleazaastazi,
inprimiianiainouluimileniu.Statisticilearatacasecolul
alXXleaafostsecolulcelmaisangerosdinistoria
umanitatii,cuunnumarmaimaredeoameniomoratica
rezultatalviolentelor,deosebiriloretnice,razboiuluisi
genociduluidecatsainregistratincazultuturor
dezastrelornaturalemajorelaunlocpentruaceeasi
perioadadetimp(veziCapitolul1,Figura1.2).inprimii
aniaisecoluluiXXI,aceaviolentasecontinua,cuaproape
otreimedinnatiunilelumiiangajatainconflictarmat.3
Pelangaluptapentruprofitsiresurse,multedintre
ostilitatisebazeazapediferentedereligie,ereditatesi
granite.
Poatecasituatianoastraseamanacuaceeaauneifamilii
careesteatatdeobisnuitasapetreacamulttimp
impreunaincatuitacatdeadancaestelegaturadintreei.
Doarinmomentulincareaparepierdereaneasteptataa
celorpecareiiubescisiamintesccatdepretioasaeste,
defapt,familialorsitimpulpetrecutimpreuna.Pentru
supravietuitori,,,pierdereadevinecatalizatorulcareii
scoatedintrunanumefeldeapriviviataimpinganduisa
ovadadintroperspectivanoua.
Similarmoduluiincarepierdereauneipersoanedragi
poatetransformaofamilie,suferintafaraprecedent,

deteriorarealumiinoastresiincercareadeaelimina
societatiintregiarputeadevenicatalizatorulcaresaduca
latrezireanoastra,pescaralarga,larealitateaacatde
pretioasaestefamilianoastraglobalasitimpulnostru
petrecutimpreunacuadevarat.
Totusi,spredeosebiredefamiliadinexemplulnostru,
intreagaomenirenutrebuiesasuferedatoritaacestor
cazuriextremesiaunorastfeldetragediiinaintedea
apareatrezirea.
Pentruacreaolumeincarefamiliilesinatiunilesasi
sarbatoreascadiversitateasisatraiascainpace,este
nevoie,totusi,decevacareparesalipseascadinmulte
dintresocietatilenoastredeastaziunmotivpentrua
onoraviata,deanerespectaunulpealtulsideacrede
cafacempartedincevachiarmaimaret.Astfeldecalitati
potfiobtinutedoarprinexperimentarealordirecta.Am
puteadescopericamarturiavieanumeluiluiDumnezeu
dincorpulfiecareifemei,saucopilsaubarbatdintrecut
saudinprezentneoferaexactacesttipdeexperienta!
CODULLUIDUMNEZEUESTEINFINALolucraredepace.
Depasindgraniteletraditionalealestiintei,religieisi
istoriei,elcombinaceeacestimdespretrecutulnostrucu
ceeacecredemdespreprezentintrunsingurprincipiu
unificator.Intimpcemulticonsideracaoforta
superioarajoacaunrolinlumeanoastra,sastimca
numeleluiDumnezeuexistaincorpurilenoastrene
conducespreorealizareatatdeprofunda,atatde

personalasitotusiatatdeuniversala,incateadevine
experientauneimaiinaltesemnificatiiinviatanoastra.
Prinaceastaexperienta,nisedaunmotivdeagasipacea
siunterencomundelacareamputeaincepesa
rezolvamdiferendeledintrenoi.